НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

43383 

[Сто и четиридесет] 140 години Българска академия на науките  : Годишен отчет 2009 г. . - София : БАН, 2010 . - 114 с; 49 с. прил. ; 24 см

   

  

Сист. No: 12467

Култура

- 2 -

II 1637

...Чтобы не престала память родителей наших и наша, и свеча не погасла  : Изборник: Были и предания Рязанского края /  Состав. Людмила Дмитриевна Максимова, Тамара Викторовна Ершина, Элеонора Константиновна Киселева . - Рязань : Рязанский ист.-арх. музей, 1995 . - 368 с. : с цв. ил. ; 30 см

   

  

Сист. No: 12490

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

- 3 -

43356 

Димитров, Божидар

   Българската християнска цивилизация / Божидар Димитров . - София : Unicart, 2009 . - 192 с. : с ил. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-92530-2-3 

  

Сист. No: 12438

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

- 4 -

43370 

Маккей, Матю и др.

   Посланията : Комуникационните умения / Матю Маккей, Марта Дейвис, Патрик Фенинг ; Прев. Станислава Миланова . - София : ЛИК, 2009 . - 408 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-607-776-9 

  

Сист. No: 12453

Социография. Социално положение

- 5 -

43411 

Рей, Джеймс Артър и др.

   Хармонично богатство : Привлечете онова, за което мечтаете / Джеймс Артър Рей, Линда Сивъртсън . - София : Анхира, 2010 . - 352 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-9882-83-4 

  

Сист. No: 12501

Социология

- 6 -

43404 

Фрийдман, Томас

   Горещ, плосък и пренаселен : Защо светът се нуждае от Зелената революция и как можем да възродим нашето глобално бъдеще / Томас Фрийдман . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2010 . - 456 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-0686-8 

  

Сист. No: 12494

Лидерство. Авторитет. Ръководство

- 7 -

43408 

Годин, Сет

   Племена / Сет Годин ; Прев. Весела Венчева-Тодорова . - София : Кръгозор, 2010 . - 164 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-771-226-3 

  

Сист. No: 12498

- 8 -

43364 

Улрех, Дейв и др.

   Лидерството като бранд : Създаване на лидери, фокусирани към клиентите в името на повишаване на бизнес резултатите и изграждане на трайни ценности / Дейв Улрех, Норм Смолуд ; Прев. Снежинка Иванова . - София : Дамян Яков, 2009 . - 344 с. ; 24 см . -  (Harvard Business School Press)

   

   ISBN 978-954-527-443-5 

  

Сист. No: 12446

Политика

- 9 -

43366 

Баламезов, Стефан

   Министрите - тяхната роля роля и тяхната власт - в парламентарната монархия / Стефан Баламезов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010 . - 128 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-3037-0 

  

Сист. No: 12448

- 10 -

43386 

Манолов, Георги Любенов

   Цената на изборите, или как партиите си купуват властта / Георги Любенов Манолов . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2009 . - 443 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-423-495-9 

  

Сист. No: 12472

- 11 -

43421 

Терентий, Ливиу Михайлович

   Психологические особености дипломатических переговоров / Ливиу Михайлович Терентий . - Кишинев : Молдовская Экономическая Академия, 2001 . - 245 с. ; 20 см

   

   ISBN 9975-75-120-2 

  

Сист. No: 12519

Демокрация

- 12 -

43464 

Дуоркин, Роналд

   Възможна ли е демокрацията тук? : Принципи на нов политически дебат / Роналд Дуоркин ; Прев. Ваня Серафимова, Капка Герганова . - София : КХ, Б. г. . - 232 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-587-134-4 

  

Сист. No: 12565

Международна политика

- 13 -

43467 

Бейкър, Рандал и др.

   Защо Америка не е Европа : Кратко ръководство / Рандал Бейкър, Джон Караагач . - София : Парадигма, 2010 . - 224 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-326-116-1 

  

Сист. No: 12568

Макроикономика

- 14 -

43449 

Malinvaud, Edmond

   Macroeconomic theory : A Textbook on Macroeconomic Knowledge and Analysis / Edmond Malinvaud . - Amsterdam : Elsevier, 2000 . - 24 см

   

   ISBN 0169-5568 

   Vol. C. Inflation, employment and business fluctuations . - 2000 . - 1664 с. + I-28

   

  

Сист. No: 12551

Икономически теории. Учения и школи

- 15 -

43399 

Устиян, Иван

   Экономические концепции Петра Великого и Дмитрия Кантемира / Иван Устиян . - Кишинэу : Картя Молдовей, 2008 . - 90 с.; 8 л. ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-9975-60-219-8 

  

Сист. No: 12486

- 16 -

43454 

Krugman, Paul

   The return of depression economics and the crisis of 2008 / Paul Krugman . - London : Penguin books, 2008 . - 200 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-1-846-14239-0 

  

Сист. No: 12556

Политическа икономия

- 17 -

43401 

Устиян, Иван

   Пушкин и политэкономия : От революционного романтизма к экономическому реформизму / Иван Устиян . - 2. доп. и перераб. изд. . - Кишинев : Картя Молдовей, 2004 . - 20 см

   

   ISBN 9975-60-166-9 

   Т.1. Культурный институционализм . - 2004 . - 487 с.

   

  

Сист. No: 12488

- 18 -

43402 

Устиян, Иван

   Байрон: политэкономия свободы : Революционный романтизм и экономический реформизм. Культурный институционализм / Иван Устиян . - Кишинев : Картя Молдовей, 2006 . - 528 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-60-025-5 

  

Сист. No: 12489

Икономика на труда. Организация на труда

- 19 -

43359 

Владимирова, Катя

   Икономика на труда / Катя Владимирова . - 2. прераб. и доп. изд. . - В. Търново : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2009 . - 464 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0427-7 

  

Сист. No: 12441

Пазар на труда

- 20 -

43369 

Дулевски, Лалко

   Пазар на труда / Лалко Дулевски . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2010 . - 284 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-0700-1 

  

Сист. No: 12452

Фирми

- 21 -

43441 

Управление знаниями в корпорациях  : [Учебное пособие] /  Под ред. Борис Захарович Мильнер . - Москва : Дело, 2006 . - 304 с. ; 24 см

   

   ISBN 5-7749-0438-5 

  

Сист. No: 12543

Финанси

- 22 -

43380 

Колева, Росица

   Методически и приложни аспекти на анализа на финансовото състояние / Росица Колева . - В. Търново : Фабер, 2009 . - 200 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-400-207-7 

  

Сист. No: 12464

- 23 -

43373 

Михайлов, Димитър

   Финансови инструменти / Димитър Михайлов . - София : Нова звезда, 2010 . - 272 с. ; 24 см

   

  

Сист. No: 12456

- 24 -

43368 

Николова, Надежда

   Основи на финансите / Надежда Николова . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 1993 . - 468 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-0624-0 

  

Сист. No: 12451

- 25 -

43435 

Николова, Надежда

   Принципи на корпоративните финанси / Надежда Николова . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2010 . - 528 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-0741-4 

  

Сист. No: 12537

Данъци. Такси. Налози

- 26 -

38175 

Георгиева, Анета и др.

   Казуси, въпроси и примери по приложението на ЗКПО и ЗДДФЛ / Анета Георгиева, Лорета Цветкова . - София : МИСЪЛ, 2010 . - 48 с. ; 21 см . -  (Библиотека "Български счетоводител" №5/2010)

   

   ISBN 978-954-8006-18-7 

  

Сист. No: 12508

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 27 -

35990 

Българска народна банка  : Годишен отчет 2009 . - София : БНБ, 2010 . - 120 с. ; 29 см + със CD

   

   ISBN 1313-0633 

  

Сист. No: 12510

Национални банки

- 28 -

II 1283 

Annual Report 2008  : Presented to the 76nd General Meeting of Shareholders on 15april 2009 by Governor Gefrge Provopoulos . - Athens : Bank of Greece, 2009 . - 176 с.; А 48 ; 30 см

   

   ISBN 1105-0527 

  

Сист. No: 12509

Фондов пазар. Фондова борса

- 29 -

43374 

Груев, Ивайло

   Финансови ли са финансовите пазари? : Вълновата теория на Елиът в помощ на индивидуалния трейдър / Ивайло Груев . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2010 . - 199 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-0665-3 

  

Сист. No: 12457

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 30 -

33/С/Н 537 б 

Немско-български икономически речник  /  Състав. Добрина Стоянова, Ценка Божилова, Радосвета Христова . - София : Библиотека 48, б.г. . - 332 с. ; 23 см

   341 с. Немско-български икономически речник. 331 с. Българско-немски икономически речник.

   ISBN 954-80-47-21-7 

  

Сист. No: 12450

Икономика

- 31 -

43447 

Ангелов, Иван

   Световната икономическа криза и България / Иван Ангелов . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2010 . - 368 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-322-364-0 

  

Сист. No: 12549

- 32 -

43363 

Георгиев, Румен Младенов

   Кризата изисква системна промяна / Румен Младенов Георгиев . - София : Софттрейд, 2010 . - 108 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-334-106-1 

  

Сист. No: 12445

- 33 -

43361 

Райков, Здравко

   Как да печелим по време на криза / Здравко Райков . - София : Дармон, 2009 . - 350 с. ; 21 см . -  (Библиотека Прави пари)

   

   ISBN 978-954-90511-9-3 

  

Сист. No: 12443

Бизнес икономика

- 34 -

43452 

Arnold, Lutz G.

   Business Cycle Theory / Lutz G. Arnold . - New York : Oxford University Press, 2002 . - 165 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-0-19-925682-2 

  

Сист. No: 12554

- 35 -

43450 

Hartley, James E. et al.

   Real business cycles / James E. Hartley, Kevin D. Hoover, Angele Botros Samaan . - London et al. : Routledge, 1998 . - 669 с. ; 25 см

   

   ISBN 0-415-16568-7 

  

Сист. No: 12552

- 36 -

43448 

Tinbergen, Jan et al.

   The dynamics of business cycles : A Study in Economic Fluctuations / Jan Tinbergen, J. J. Polak . - London et al. : Routledge, 2005 . - 366 с. ; 22 см

   

   ISBN 0-415-32137-9 

  

Сист. No: 12550

Икономически растеж

- 37 -

43469 

Стиглиц, Джоузеф

   Свободно падане : Америка, свободните пазари, кризата и виновните за нея / Джоузеф Стиглиц ; Прев. Драгомира Паунова . - София : ИнфоДАР, 2010 . - 520 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-761-448-2 

  

Сист. No: 12571

Икономика на отраслите

- 38 -

43432 

Марчева, Анастасия и др.

   Икономика на услугите / Анастасия Марчева, Ал Розенблум . - Габрово : Екс-прес, 2010 . - 237 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-490-133-2 

  

Сист. No: 12534

Икономика на селското стопанство

- 39 -

43419 

Герганов, Георги и др.

   Икономика на аграрното предприятие / Георги Герганов, Виолета Блажева, Димитринка Грозева . - Свищов : АИ Ценов, 2010 . - 248 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0461-6 

  

Сист. No: 12515

Икономика на туризма

- 40 -

43457 

Дмитриев, Михаил Николаевич и др.

   Экономика туристского рынка : [Учебник] / Михаил Николаевич Дмитриев, Марина Николаевна Забаева, Елена Николаевна Малыгина . - 2. перераб. и доп. изд. . - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2010 . - 312 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-238-01855-3 

  

Сист. No: 12559

- 41 -

I 2104 

Тонева, Петя Иванова

   Потенциал на българските туристически посредници за развитие на дестинация България / Петя Иванова Тонева . - Свищов : АИ Ценов, 2010 . - 152 с. ; 24 см . -  (Библиотека Стопански свят 104)

   

   ISBN 1310-2737 

  

Сист. No: 12434

- 42 -

43407 

Устойчив и отговорен туризъм  : Добри практики от Франция и България /  Под обща ред. Л. Попйорданов . - Б. изд. д. : Одисея Ин, 2010 . - 192 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-92206-3-6 

  

Сист. No: 12497

Търговия

- 43 -

43463 

Каски, Бил

   Вечната игра с нови правила : 23-те вечни принципа на успешния търговец / Бил Каски . - София : Локус Пъблишинг ООД, 2010 . - 224 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-783-053-0 

  

Сист. No: 12564

- 44 -

43372 

Кинг, Джеф

   Тайните на продажбата : Как да спечелите всяка сделка / Джеф Кинг ; Прев. Камелия Димитрова Вълчева . - София : Анхира, 2010 . - 304 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9882-89-6 

  

Сист. No: 12455

Маркетинг

- 45 -

43440 

Анучин, Андрей Августович

   Перехват клиента : Борьба за продажи в условиях жесткой конкуренции / Андрей Августович Анучин . - Москва : Питер, 2009 . - 238 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-49807-144-2 

  

Сист. No: 12542

- 46 -

43360 

Гейдж, Ранди

   Как да направим машина за пари на много нива : Науката за мрежовия маркетинг / Ранди Гейдж ; Прев. Красимира Матева . - [4. прераб. изд.] . - София : Анхира, 2010 . - 280 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9882-90-2 

  

Сист. No: 12442

- 47 -

43410 

Мак, Бен

   Мисли два хода напред : (Методи за привличане на постоянни клиенти и големи печалби) / Бен Мак ; Прев. от англ. Данчо Господинов . - София : СофтПрес, 2010 . - 280 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-685-673-9 

  

Сист. No: 12500

- 48 -

43439 

Просветов, Георги Иванович

   Конкуренция: задачи и решения : Учебно-практическое пособие / Георги Иванович Просветов . - Москва : Альфа-Пресс, 2009 . - 344 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-94280-400-8 

  

Сист. No: 12541

- 49 -

43365 

Сърновиц, Анди

   Маркетинг от уста на уста / Анди Сърновиц ; Прев. от англ. Ралица Дерилова ; Ред. Иван Гуляшки . - София : Изток-Запад, 2010 . - 248 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-321-663-5 

  

Сист. No: 12447

- 50 -

43458 

Arikan, Akin

   Multichannel Marketing : Metrics and Methods for On and Offline Success / Akin Arikan . - Indianapolis : Wiley Publishing, 2008 . - 288 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-0-470-23959-9 

  

Сист. No: 12560

- 51 -

43428 

Belostecinie, Grigore

   Metode si tehnici de scalare in cercetarile de marketing / Grigore Belostecinie . - Chisinau : Akademia de studii economice din Moldova, 2009 . - 88 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-9975-75-489-7 

  

Сист. No: 12526

- 52 -

43415 

Hatch, Denny et al.

   [Two thousand two hundred thirty-nine] 2,239 Tested Secrets for Direct Marketing Success / Denny Hatch, Don Jackson . - Chicago : NTC Busines Books, 1997 . - 358 с. ; 26 см

   

   ISBN 978-0-8442-0349-2 

  

Сист. No: 12505

- 53 -

43414 

Meisner, Chet

   The complete guide to direct marketing : Creating breakthrough programs that really work / Chet Meisner . - Chicago : Kaplan publishing, 2006 . - 268 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-1-4195-2693-0 

  

Сист. No: 12504

- 54 -

43460 

Miller, Frederic P.

   Marketing Effectiveness : Marketing effectiveness, Go to market, Marketing performance measurement and management, Return on marketing investment, Marketing, Marketing management, Marketing mix, Marketing mix modeling / Frederic P. Miller, Agnes F. Vandome, John McBrewster . - Mauritius : Alphascript Publishing, 2009 . - 90 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-613-0-24833-8 

  

Сист. No: 12562

- 55 -

43416 

Nash, Edward

   Direct marketing : Strategy, planning, execution / Edward Nash . - 4. ed. . - New York : McGraw-Hill, 2000 . - 601 с. ; 23 см

   

   ISBN 0-07-135287-2 

  

Сист. No: 12506

Маркетинг в туризма

- 56 -

43455 

Джанджугазова, Елена Александровна

   Маркетинг туристских территорий : [Учебное пособие] / Елена Александровна Джанджугазова . - Москва : Издательский центр Академия, 2006 . - 224 с. ; 22 см

   

   ISBN 5-7695-3117-7 

  

Сист. No: 12557

МИО. Световно стопанство

- 57 -

43451 

Jovanovic, Miroslav N.

   International Economic Integration : Limits and Prospects / Miroslav N. Jovanovic . - 2. ed. . - London et al. : Routledge, 1998 . - 446 с. ; 23 см

   

   ISBN 0-415-16450-8 

  

Сист. No: 12553

Право. Наука за държавата и правото

- 58 -

43409 

Европейско договорно право - потребителски договори  /  Състав. Мариан Пашке, Венелина Павлова, Теодор Пиперков . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010 . - 291 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-2985-5 

  

Сист. No: 12499

- 59 -

43375 

Мутон, Жан-Дени

   Юридически размисли върху бъдещето на Европейския съюз / Жан-Дени Мутон ; Прев. Христо Христев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010 . - 115 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-3025-7 

  

Сист. No: 12458

- 60 -

43377 

Попова, Валентина

   Избрани съчинения в три тома : Т. 1-3 / Валентина Попова . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2010 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0644-8 

   Т. 2. Несъстоятелност . - 2010 . - 611 с.

   

  

Сист. No: 12461

Международно право

- 61 -

43468 

Златарева, Маргарита

   Международен граждански процес / Маргарита Златарева . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2010 . - 300 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0735-3 

  

Сист. No: 12569

Гражданско право. Вещно право. Облигационно право. Търговско право

- 62 -

43376 

Ставру, Стоян

   Съсобственост : Правни аспекти / Стоян Ставру . - София : СИБИ, 2010 . - 351 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-730-644-8 

  

Сист. No: 12460

- 63 -

43465 

Стамболиев, Огнян

   Доказването в гражданския процес / Огнян Стамболиев . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2010 . - 180 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0697-4 

  

Сист. No: 12566

Застраховане

- 64 -

43382 

Василев, Венцислав

   Рисково-базиран надзор върху работата на неживотозастрахователните дружества в Република България / Венцислав Василев . - В. Търново : Фабер, 2010 . - 128 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-400-278-7 

  

Сист. No: 12466

Висше образование

- 65 -

II 1636

Донецький нацiональний унiверситет  . - Донецк : Норд-прес, 2002 . - 339 с. : с цв. ил. ; 27 см

   

  

Сист. No: 12491

- 66 -

378/С/С 593 с 

Справочник за кандидат-студенти 2010/2011 г. за образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "професионален бакалавър"  : Стопанска академия "Д. А. Ценов" . - Свищов : АИ Ценов, 2010 . - 164 с. ; 21 см

   

   ISBN 1312-9767 

  

Сист. No: 12517

- 67 -

II 1635

Тернопiльський нацiональний економiчний унiверситет  : Iсторiя, звершення, особистостi . - Киiв : Свiт Успiху, 2006 . - 336 с. : с цв. ил. ; 29 см

   

   ISBN 966-8352-13-0 

  

Сист. No: 12492

Висше образование в България

- 68 -

43384 

Златев, Марко

   [Сто и тридесет] Сто и тридесет години Национален военен университет "Васил Левски" / Марко Златев . - В. Търново : АБАГАР, 2008 . - 192 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-427-814-4 

  

Сист. No: 12468

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Математика

- 69 -

43403 

Georgieva, Marga

   University mathematics : Part one / Marga Georgieva . - 2. revised ed. . - Veliko Tarnovo : Б. изд., 2010 . - 21 см

   

   Part 1 . - 2010 . - 232 с.

   

  

Сист. No: 12493

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравна икономика

- 70 -

43385 

Гладилов, Стефан и др.

   Икономика на здравеопазването / Стефан Гладилов, Евгения Делчева . - 4. изд. . - София : Princeps, 2009 . - 487 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8067-81-2 

  

Сист. No: 12471

Енергетика

- 71 -

43352 

Блажева, Виолета

   Биогоривата - производство и тенденции / Виолета Блажева . - Свищов : АИ Ценов, 2010 . - 108 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0456-2 

  

Сист. No: 12433

Селско стопанство. Горско стопанство

- 72 -

63/С/С 386 з 

Система за земеделска счетоводна информация' 2005  . - София : Министерство на Земеделието и храните, 2009 . - 16 с. ; 30 см

   

  

Сист. No: 12511

Земеделие. Организация и управление

- 73 -

43420 

Леви, Сабитай и др.

   Механизация на земеделието / Сабитай Леви, Серьожа Косев . - Свищов : АИ Ценов, 2010 . - 127 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0464-7 

  

Сист. No: 12516

- 74 -

63/С/ С 876 о 

Структура на земеделските стопанства в България през стопанската 2006/2007 година  : Окончателни резултати . - София : Министерство на Земеделието и храните, 2008 . - 63 с. ; 29 см

   

  

Сист. No: 12512

Управление на предприятията. Организация на производството

- 75 -

43358 

Блейк, Крис

   Изкуството да вземаме решения : Как да управляваме в един несигурен свят / Крис Блейк . - София : Амат-ах, 2009 . - 239 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-9877-23-6 

  

Сист. No: 12440

- 76 -

43396 

Геотехнологии и управление производством ХХІ века  : Материалы международной научной конференции студентов факультета геотехнологий и управления производством, 26 май 2006 года . - Донецк : ДонНТУ, 2006 . - 164 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 12482

- 77 -

43367 

Милър, Уилям Р. и др.

   Мотивационно интервюиране : Подготвяне на хората за промяна / Уилям Р. Милър, Стивън Ролник ; Прев. от англ. Людмила Андреева . - София : ЛИК, 2010 . - 592 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-607-797-4 

  

Сист. No: 12449

- 78 -

43395 

Управление производственным потенциалом угледобывающих предприятий  : Монография /  Под науч. ред. Елена Владимировна Мартякова . - Донецк : ДонНТУ, 2008 . - 340 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-966-377-064-2 

  

Сист. No: 12481

Мениджмънт

- 79 -

43429 

Вълков, Александър Иванов

   Стратегическо управление на лечебните заведения : Клиентската перспектива във фокуса на здравните мениджъри / Александър Иванов Вълков . - София : Авангард Прима, 2010 . - 250 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-323-678-7 

  

Сист. No: 12527

- 80 -

43398 

Костюк, И. С.

   Основы менеджмента : (Учебное пособие / И. С. Костюк . - Донецк и др. : Вебер, 2008 . - 340 с. ; 21 см

   

   ISBN 966-7968-48-0 

  

Сист. No: 12484

- 81 -

43355 

Стратегическото обновление  . - София : Класика и Стил, 2010 . - 176 с. ; 22 см . -  (Harvard Business Review)

   

   ISBN 978-954-327-063-7 

  

Сист. No: 12437

- 82 -

43425 

Сырбу, И. М.

   Теория и практика производственного менеджмента : (учебное пособие) / И. М. Сырбу . - Кишинэу : Молдовская Экономическая Академия, 2009 . - 360 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-9975-75-454-5 

  

Сист. No: 12523

- 83 -

I 2185 

Управлявай шефа си  : Експертни отговори на ежедневни предизвикателства /  Прев. от англ. Десислава Бошнакова . - София : Мениджър, 2009 . - 86 с. ; 18 см . -  (Джобен наставник)

   

   ISBN 978-954-8491-10-5 

  

Сист. No: 12469

- 84 -

43461 

Jeston, John et al.

   Business Process Management : Practical Guidelines to Successful Implementations / John Jeston, Johan Nelis . - 2. еd. . - Oxford et al. : Elsevier, 2008 . - 469 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-0-75-068656-3 

  

Сист. No: 12563

- 85 -

43462 

Weske, Mathias

   Business Process Management : Concepts, Languages, Architectures; With 265 Figures / Mathias Weske . - Berlin : Springer, 2007 . - 368 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-3-540-73521-2 

  

Сист. No: 5378

Методи на управление

- 86 -

43422 

Билаш, Людмила и др.

   Организационная культура и лидерство в меняющемся мире. Значение гендерных аспектов / Людмила Билаш, Марина Николаеску . - Кишинэу : Молдовская Экономическая Академия, 2006 . - 167 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-9975-75-113-1 

  

Сист. No: 12520

- 87 -

43443 

Джанетто, Карен и др.

   Управление знаниями : Руководство по разработке и внедрению корпоративной стратегии управления знаниями / Карен Джанетто, Энн Уилер ; Перев. с англ. Е. М. Пестерева . - Москва : Добрая книга, 2005 . - 192 с. ; 21 см

   

   ISBN 5-98124-046-6 

  

Сист. No: 12545

- 88 -

43417 

Каменов, Камен

   Интереси и несъответствия в управленския процес : Учебно помагало / Камен Каменов . - Свищов : АИ Ценов, 2010 . - 35 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-23-0462-3 

  

Сист. No: 12513

- 89 -

43418 

Каменов, Камен

   Неформалните истини и формалните дадености пр реализацията на управленския процес : Учебно помагало / Камен Каменов . - Свищов : АИ Ценов, 2010 . - 36 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-23-0463-0 

  

Сист. No: 12514

- 90 -

43446 

Коллисон, Крис и др.

   Учитесь летать : Практические уроки по управлению знаниями от лучших научающихся организаций / Крис Коллисон, Джефф Парселл ; Перевод с англ. Кира Хмелева . - Москва : Институт комплексных стратегических исследований, 2006 . - 291 с. ; 22 см

   

   ISBN 5-903148-01-8 

  

Сист. No: 12548

- 91 -

43423 

Левицкая, Алла

   Основы организационной культуры : (учебное пособие) / Алла Левицкая . - Кишинэу : Молдовская Экономическая Академия, 2003 . - 86 с. ; 20 см

   

   ISBN 9975-75-195-4 

  

Сист. No: 12521

- 92 -

43354 

Максуел, Джон

   [Триста и шестдесет] 360-грдусовият лидер / Джон Максуел ; Прев. от англ. Ралица Дерилова ; Ред. Иван Гуляшки . - София : Изток-Запад, 2010 . - 416 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-321-662-8 

  

Сист. No: 12436

- 93 -

43442 

Мариничева, Мария

   Управление знаниями на 100% : Путеводитель для практиков / Мария Мариничева . - Москва : Альпина Бизнес Букс, 2008 . - 320 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-9614-0710-5 

  

Сист. No: 12544

- 94 -

43362 

Оуен, Джо

   Как да управляваме : Изкуството да караме нещата да се случват / Джо Оуен ; Прев. Ива Начева Тодорова . - София : Анхира, 2010 . - 240 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-9882-87-2 

  

Сист. No: 12444

- 95 -

43445 

Савельева, Нелли Александровна

   Управление конкурентоспособностью фирмы : Учебник / Нелли Александровна Савельева . - Ростов на Дон : Феникс, 2009 . - 383 с. ; 21 см . -  (Серия Высшее образование)

   

   ISBN 978-5-222-16227-9 

  

Сист. No: 12547

- 96 -

43444 

Управление знаниями  : Хрестоматия /  Науч. ред. Татьяна Евгеньевна Андреева, Т. Ю. Гутникова . - 2. изд. . - Санкт-Петербург : Издательство "Высшая школа менеджмента", 2010 . - 513 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-5-9924-0040-3 

  

Сист. No: 12546

- 97 -

43437 

Юрьева, Татьяна Владимировна и др.

   Конкурентная политика организации в условиях кризиса : Монография / Татьяна Владимировна Юрьева, Александр Вячеславович Волжанин, Чжан Цин . - Москва : Проспект, 2010 . - 144 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-392-01048-6 

  

Сист. No: 12539

Бизнес стратегии

- 98 -

43436 

Криппендорф, Кайхан

   [Тридцать шесть] 36 стратегий для победы в эпоху конкуренции / Кайхан Криппендорф ; Перев. с англ. С. Жильцов . - Москва : Питер, 2005

   

   ISBN 5-469-00201-2 

  

Сист. No: 12538

- 99 -

43438 

Носова, Надежда Сергеевна

   Конкурентная стратегия компании, или маркетинговые методы конкурентной борьбы / Надежда Сергеевна Носова . - Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2009 . - 256 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-394-00215-1 

  

Сист. No: 12540

Управление на фирмата

- 100 -

43357 

Дойч, Дони и др.

   Голямата идея : Как да сбъднете предприемаческите си мечти от момента "Аха!" до първия ви милион / Дони Дойч, Катерин Уитни ; Прев. от англ. Камен Делибеев . - София : Четмо, 2010 . - 286 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8830-07-2 

  

Сист. No: 12439

- 101 -

I 2186 

Успешната обратна връзка  : Експертни отговори на ежедневни предизвикателства /  Прев. от англ. Десислава Бошнакова . - София : Мениджър, 2008 . - 85 с. ; 18 см . -  (Джобен наставник)

   

   ISBN 978-954-8491-02-0 

  

Сист. No: 12470

Комуникации. Делово общуване. Делови преговори. Делова кореспонденция

- 102 -

43413 

Мърдок-Стърн, Сирина

   Как да общуваме на английски + ключ / Сирина Мърдок-Стърн ; Прев. Анна Маркова . - София : Колибри, б.г. . - 124 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-529-748-9 

  

Сист. No: 12503

Счетоводство

- 103 -

38175 

Бонев, Живко

   Търговски, счетоводни и данъчни аспекти на дълготрайните материални активи / Живко Бонев . - София : МИСЪЛ, 2010 . - 48 с. ; 21 см . -  (Библиотека "Български счетоводител" № 6)

   

   ISBN 978-954-8006-19-4 

  

Сист. No: 12529

- 104 -

657.1/С/Д 66 Дт 

Добрев, Димитър

   Теория и анализ на балансите / Димитър Добрев . - София : Наука и изкуство, 1950 . - 220 с. ; 25 см

   

   ISBN 954-02- 

  

Сист. No: 12459

- 105 -

43381 

Илиев, Георги Илиев

   Отчитане на разходите за неефективни дейности, свързани с природата и отрасловите особености на производствата от нефинансовата сфера / Георги Илиев Илиев . - В. Търново : Фабер, 2010 . - 64 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-400-279-4 

  

Сист. No: 12465

- 106 -

657/С/Б 923 НС 

Национални стандарти за финансова отчетност за малки и средни предприятия 2010  / Албена Василева и др . - София : Нова звезда, 2010 . - 632 с. ; 24 см

   

  

Сист. No: 12570

- 107 -

657/С/С 456 

Словник облiково-економiчних термiнiв  : Украiнська.Росiйська. Англiйська. Болгарська. Нiмецька. Польська. Французька /  Ред. Ф. Ф. Бутинця и др . - 2. доп. и прераб. изд. . - Житомир : Рута, 2006 . - 696 с. ; 21 см

   

   ISBN 966-8059-85-9 

  

Сист. No: 12485

- 108 -

43424 

Цуркану, Виорел

   Калькулирование себестоимости : (учебное пособие) / Виорел Цуркану . - Кишинэу : Молдовская Экономическая Академия, 2002 . - 128 с.19 см

   

   ISBN 9975-9547-9-0 

  

Сист. No: 12522

Счетоводство на предприятието

- 109 -

43371 

Примерен индивидуален сметкоплан на стопанското предприятие  : Характеристика на сметките и примерна кореспонденция между тях / Иван Душанов и др . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : РОМИНА, 2010 . - 380 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-379-019-7 

  

Сист. No: 12454

Международни счетоводни стандарти

- 110 -

657/С/М 457

Международни стандарти за финансова отчетност (МСФО) за малки и средни предприятия (МСП)  . - София : Кабри, б.г. . - 366 с. ; 29 см + CD

   

   ISBN 978-1-907026-16-4 

  

Сист. No: 12530

Информационни технологии

- 111 -

43434 

Гитанжали, Арора и др.

   XML Web Services : Професионални проекти / Арора Гитанжали, Саи Кишор . - София : DuoDesign Ltd., 2005 . - 752 с. ; 23 см

   

   ISBN 954-8396-14-9 

  

Сист. No: 12536

- 112 -

43433 

Програмиране и Web дизайн с PHP5, Apache, MySQL  : Т. I-II . - София : Алекс Софт, б.г. . - 24 см

   

   ISBN 978-954-656133-9 

   Т. I . - 2005 . - 496 с.

   

  

Сист. No: 12535

- 113 -

43353 

Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия  : Международна научна конференция, 23-24 април 2010 г. . - Свищов : АИ Ценов, 2010 . - 328 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0455-5 

  

Сист. No: 12435

Бази данни

- 114 -

II 1627 

Котеля, Виталие и др.

   MNicrosoft SQL Server 2008 : Лабораторный практикум Базы данных / Виталие Котеля, Мариан Котеля, Александра Чабан . - Кишинэу : Молдовская Экономическая Академия, 2009 . - 208 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-9975-75-479-8 

  

Сист. No: 12518

- 115 -

43470 

Cody, Ron

   SAS Functions by Example / Ron Cody . - 2. ed. . - North Carolina : SAS Publishing, 2010 . - 445 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-1-60764-340-1 

  

Сист. No: 12572

Програмни езици

- 116 -

43378 

Slaughter, Susan J. et al.

   The Little SAS Book for Enterprise Guide 4.2 / Susan J. Slaughter, Lora D. Delwiche . - Cary : SAS Institute Ins., 2010 . - 371 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-1-59994-726-6 

  

Сист. No: 12462

Компютри

- 117 -

43405 

Microsoft Office System 2007  : Стъпка по стъпка . - София : СофтПрес, 2009 . - 784 с. ; 23 см + със CD . -  (Step by Step)

   

   ISBN 978-954-685-563-3 

  

Сист. No: 12495

Интернет

- 118 -

43412 

Мезрич, Бен

   Фейсбук : Милионери по неволя / Бен Мезрич ; Прев. от англ. Невена Кръстева . - София : Милениум, 2010 . - 320 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-515-072-5 

  

Сист. No: 12502

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 119 -

43456 

Баумгартен, Леонид Владимирович

   Стандартизация и сертификация в туризме : Учебник / Леонид Владимирович Баумгартен . - Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2010 . - 350 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-394-00296-0 

  

Сист. No: 12558

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

Литературознание

- 120 -

43406 

Коелю, Паулу

   Мактуб / Паулу Коелю ; Прев. от португалски Вера Киркова . - София : Обсидиан, 2010 . - 192 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-769-233-6 

  

Сист. No: 12496

- 121 -

43400 

Устиян, Иван

   Пушкин: экономическое право "Дубровского" / Иван Устиян . - Кишинэу : Картя Молдовей, 2009 . - 50 с.; 18 л. ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-9975-60-222-8 

  

Сист. No: 12487

- 122 -

43426 

Устиян, Иван

   Пушкин о меркантилизме : (Пушкин: критический анализ меркантилисткой системы хозяйствования) / Иван Устиян . - Кишинев : Картя Молдовей, 2007 . - 60 с. : с 18 л. ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-9975-60-134-4 

  

Сист. No: 12524

- 123 -

43427 

Устиян, Иван

   Пушкин: великолепие идеала : (или "розовая чайка" Идеала Красоты) / Иван Устиян . - Кишинев : Картя Молдовей, 2007 . - 48 с.; 18 л. сн. ; 20 см

   

   ISBN 978-9975-60-132-0 

  

Сист. No: 12525

- 124 -

43379 

Филипова, Людмила

   Стъклени съдби / Людмила Филипова . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2008 . - 484 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0191-7 

  

Сист. No: 12463

- 125 -

43430 

Филипова, Людмила

   Антихтонът на Данте / Людмила Филипова . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2010 . - 608 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0698-1 

  

Сист. No: 12532

- 126 -

43431 

Филипова, Людмила

   Мастиленият лабиринт / Людмила Филипова . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2009 . - 428 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0396-6 

  

Сист. No: 12533

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

География

- 127 -

91/С/Б 923 

България: Райони, Области, Общини  : Енциклопедия . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010 . - 528 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-07-2916-9 

  

Сист. No: 12507

Биографии

- 128 -

43466 

Петър Увалиев или Пиер Рув един живот  / Соня Рув . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2010 . - 544 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0744-5 

  

Сист. No: 12567

История

- 129 -

43397 

Бондаренко, Ю. В.

   Цивилизация элиты / Ю. В. Бондаренко . - Донецк : ДонНТУ, 2002 . - 224 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 12483


 Индекс по АВТОРИ

Ангелов, Иван 31 
Андреева, Людмила 77 
Андреева, Татьяна Евгеньевна 96 
Анучин, Андрей Августович 45 
Баламезов, Стефан 9 
Банчев, Петър 38 
Баумгартен, Леонид Владимирович 119 
Бейкър, Рандал 13 
Билаш, Людмила 86 
Блажева, Виолета 39 71 
Блейк, Крис 75 
Божилова, Ценка 30 
Божков, Васил 22 
Бондаренко, Ю. В. 129 
Бонев, Живко 103 
Бошнакова, Десислава 83 101 
Бутинця, Ф. Ф. 107 
Василев, Венцислав 64 
Василева, Албена 106 
Венчева-Тодорова, Весела 7 
Владимирова, Катя 19 
Волжанин, Александр Вячеславович 97 
Вълков, Александър Иванов 79 
Вълчева, Камелия Димитрова 44 
Габровски, Радослав 41 
Гейдж, Ранди 46 
Георгиев, Румен Младенов 32 
Георгиева, Анета 26 
Герганов, Георги 39 
Герганова, Капка 12 
Гергова, Маргарита 22 
Гитанжали, Арора 111 
Гладилов, Стефан 70 
Годин, Сет 7 
Горчева, Таня 41 
Господинов, Данчо 47 
Грозева, Димитринка 39 
Груев, Ивайло 29 
Гуляшки, Иван 49 92 
Гутникова, Т. Ю. 96 
Дейвис, Марта 4 
Делибеев, Камен 100 
Делчева, Евгения 70 
Дерилова, Ралица 49 92 
Джанджугазова, Елена Александровна 56 
Джанетто, Карен 87 
Димитров, Божидар 3 
Димитров, Марин 22 
Дмитриев, Михаил Николаевич 40 
Добрев, Димитър 104 
Дойч, Дони 100 
Дончева, Людмила 22 
Драганов, Христо 64 
Дулевски, Лалко 20 
Дуоркин, Роналд 12 
Душанов, Иван 109 
Ершина, Тамара Викторовна 2 
Жильцов, С. 98 
Забаева, Марина Николаевна 40 
Златарева, Маргарита 61 
Златев, Марко 68 
Иванова, Снежинка 8 
Илиев, Георги Илиев 105 
Каменов, Камен 41 88 89 
Караагач, Джон 13 
Каски, Бил 43 
Кинг, Джеф 44 
Киркова, Вера 120 
Киселева, Элеонора Константиновна 2 
Кишор, Саи 111 
Коелю, Паулу 120 
Колева, Росица 22 
Коллисон, Крис 90 
Косев, Серьожа 73 
Костюк, И. С. 80 
Котеля, Виталие 114 
Котеля, Мариан 114 
Краева, Виолета 41 
Криппендорф, Кайхан 98 
Кръстева, Невена 118 
Леви, Сабитай 73 
Левицкая, Алла 91 
Мак, Бен 47 
Маккей, Матю 4 
Максимова, Людмила Дмитриевна 2 
Максуел, Джон 92 
Малыгина, Елена Николаевна 40 
Манолов, Георги Любенов 10 
Мариничева, Мария 93 
Маркова, Анна 102 
Мартякова, Елена Владимировна 78 
Марчева, Анастасия 38 
Матева, Красимира 46 
Мезрич, Бен 118 
Миланова, Станислава 4 
Милър, Уилям Р. 77 
Мильнер, Борис Захарович 21 
Митов, Кирил 22 
Михайлов, Димитър 23 
Михайлов, Михаил 22 
Мутон, Жан-Дени 59 
Мърдок-Стърн, Сирина 102 
Найденов, Сергей 39 
Николаеску, Марина 86 
Николова, Надежда 24 25 
Носова, Надежда Сергеевна 99 
Орешаров, Николай Н. 109 
Орешкова, Христина 109 
Оуен, Джо 94 
Павлова, Венелина 58 
Парселл, Джефф 90 
Паунова, Драгомира 37 
Пашке, Мариан 58 
Пестерева, Е. М. 87 
Пиперков, Теодор 58 
Попйорданов, Л. 42 
Попова, Валентина 60 
Просветов, Георги Иванович 48 
Райков, Здравко 33 
Рей, Джеймс Артър 5 
Розенблум, Ал 38 
Ролник, Стивън 77 
Рув, Соня 128 
Савельева, Нелли Александровна 95 
Серафимова, Ваня 12 
Сивъртсън, Линда 5 
Смолуд, Норм 8 
Ставру, Стоян 62 
Стамболиев, Огнян 63 
Стиглиц, Джоузеф 37 
Стоянова, Добрина 30 
Сърновиц, Анди 49 
Сырбу, И. М. 82 
Терентий, Ливиу Михайлович 11 
Тодорова, Ива Начева 94 
Тонева, Петя Иванова 41 
Тотев, Иван 39 
Уилер, Энн 87 
Уитни, Катерин 100 
Улрех, Дейв 8 
Устиян, Иван 15 17 18 121 122 123 
Фенинг, Патрик 4 
Филипова, Людмила 124 125 126 
Фрийдман, Томас 6 
Хаджикотев, Виктор 109 
Хмелева, Кира 90 
Христев, Христо 59 
Христова, Радосвета 30 
Цветкова, Лорета 26 
Цуркану, Виорел 108 
Чабан, Александра 114 
Чжан Цин 97 
Юрьева, Татьяна Владимировна 97 
Arikan, Akin 50 
Arnold, Lutz G. 34 
Belostecinie, Grigore 51 
Cody, Ron 115 
Delwiche, Lora D. 116 
Georgieva, Marga 69 
Hartley, James E. 35 
Hatch, Denny 52 
Hoover, Kevin D. 35 
Jackson, Don 52 
Jeston, John 84 
Jovanovic, Miroslav N. 57 
Krugman, Paul 16 
Malinvaud, Edmond 14 
McBrewster, John 54 
Meisner, Chet 53 
Miller, Frederic P. 54 
Nash, Edward 55 
Nelis, Johan 84 
Polak, J. J. 36 
Samaan, Angele Botros 35 
Slaughter, Susan J. 116 
Tinbergen, Jan 36 
Vandome, Agnes F. 54 
Weske, Mathias 85 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Антихтонът на Данте 125 
Байрон: политэкономия свободы 18 
Биогоривата - производство и тенденции 71 
България: Райони, Области, Общини 127 
Българска народна банка 27 
Българската християнска цивилизация 3 
Вечната игра с нови правила 43 
Възможна ли е демокрацията тук? 12 
Геотехнологии и управление производством ХХІ века 76 
Голямата идея 100 
Горещ, плосък и пренаселен 6 
Доказването в гражданския процес 63 
Донецький нацiональний унiверситет 65 
Европейско договорно право - потребителски договори 58 
Защо Америка не е Европа 13 
Избрани съчинения в три тома 60 
Изкуството да вземаме решения 75 
Икономика на аграрното предприятие 39 
Икономика на здравеопазването 70 
Икономика на труда 19 
Икономика на услугите 38 
Интереси и несъответствия в управленския процес 88 
Казуси, въпроси и примери по приложението на ЗКПО и ЗДДФЛ 26 
Как да направим машина за пари на много нива 46 
Как да общуваме на английски + ключ 102 
Как да печелим по време на криза 33 
Как да управляваме 94 
Калькулирование себестоимости 108 
Конкурентная политика организации в условиях кризиса 97 
Конкурентная стратегия компании, или маркетинговые методы конкурентной борьбы 99 
Конкуренция: задачи и решения 48 
Кризата изисква системна промяна 32 
Лидерството като бранд 8 
Мактуб 120 
Маркетинг от уста на уста 49 
Маркетинг туристских территорий 56 
Мастиленият лабиринт 126 
Международен граждански процес 61 
Международни стандарти за финансова отчетност (МСФО) за малки и средни предприятия (МСП) 110 
Методически и приложни аспекти на анализа на финансовото състояние 22 
Механизация на земеделието 73 
Министрите - тяхната роля роля и тяхната власт - в парламентарната монархия 9 
Мисли два хода напред 47 
Мотивационно интервюиране 77 
Национални стандарти за финансова отчетност за малки и средни предприятия 2010 106 
Немско-български икономически речник 30 
Неформалните истини и формалните дадености пр реализацията на управленския процес 89 
Организационная культура и лидерство в меняющемся мире. Значение гендерных аспектов 86 
Основи на финансите 24 
Основы менеджмента 80 
Основы организационной культуры 91 
Отчитане на разходите за неефективни дейности, свързани с природата и отрасловите особености на производствата от нефинансовата сфера 105 
Пазар на труда 20 
Перехват клиента 45 
Петър Увалиев или Пиер Рув един живот 128 
Племена 7 
Посланията 4 
Потенциал на българските туристически посредници за развитие на дестинация България 41 
Примерен индивидуален сметкоплан на стопанското предприятие 109 
Принципи на корпоративните финанси 25 
Програмиране и Web дизайн с PHP5, Apache, MySQL 112 
Психологические особености дипломатических переговоров 11 
Пушкин и политэкономия 17 
Пушкин о меркантилизме 122 
Пушкин: великолепие идеала 123 
Пушкин: экономическое право "Дубровского" 121 
Рисково-базиран надзор върху работата на неживотозастрахователните дружества в Република България 64 
Световната икономическа криза и България 31 
Свободно падане 37 
Система за земеделска счетоводна информация' 2005 72 
Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия 113 
Словник облiково-економiчних термiнiв 107 
Справочник за кандидат-студенти 2010/2011 г. за образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "професионален бакалавър" 66 
Стандартизация и сертификация в туризме 119 
Стратегическо управление на лечебните заведения 79 
Стратегическото обновление 81 
Структура на земеделските стопанства в България през стопанската 2006/2007 година 74 
Стъклени съдби 124 
Съсобственост 62 
Тайните на продажбата 44 
Теория и анализ на балансите 104 
Теория и практика производственного менеджмента 82 
Тернопiльський нацiональний економiчний унiверситет 67 
Търговски, счетоводни и данъчни аспекти на дълготрайните материални активи 103 
Управление знаниями 87 96 
Управление знаниями в корпорациях 21 
Управление знаниями на 100% 93 
Управление конкурентоспособностью фирмы 95 
Управление производственным потенциалом угледобывающих предприятий 78 
Управлявай шефа си 83 
Успешната обратна връзка 101 
Устойчив и отговорен туризъм 42 
Учитесь летать 90 
Фейсбук 118 
Финансови инструменти 23 
Финансови ли са финансовите пазари? 29 
Хармонично богатство 5 
Цената на изборите, или как партиите си купуват властта 10 
Цивилизация элиты 129 
Юридически размисли върху бъдещето на Европейския съюз 59 
...Чтобы не престала память родителей наших и наша, и свеча не погасла 2 
[Two thousand two hundred thirty-nine] 2,239 Tested Secrets for Direct Marketing Success 52 
[Сто и тридесет] Сто и тридесет години Национален военен университет "Васил Левски" 68 
[Сто и четиридесет] 140 години Българска академия на науките 1 
[Тридцать шесть] 36 стратегий для победы в эпоху конкуренции 98 
[Триста и шестдесет] 360-грдусовият лидер 92 
Annual Report 2008 28 
Business Cycle Theory 34 
Business Process Management 84 85 
Direct marketing 55 
International Economic Integration 57 
Macroeconomic theory 14 
Marketing Effectiveness 54 
Metode si tehnici de scalare in cercetarile de marketing 51 
Microsoft Office System 2007 117 
MNicrosoft SQL Server 2008 114 
Multichannel Marketing 50 
Real business cycles 35 
SAS Functions by Example 115 
The complete guide to direct marketing 53 
The dynamics of business cycles 36 
The Little SAS Book for Enterprise Guide 4.2 116 
The return of depression economics and the crisis of 2008 16 
University mathematics 69 
XML Web Services 111 
Экономика туристского рынка 40 
Экономические концепции Петра Великого и Дмитрия Кантемира 15 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

аграрен сектор 39 
аграрна икономика 39 
аграрно предприятие 39 
аграрно-промишлен комплекс 39 
агро статистика 72 
агробизнес 39 
агротехническа защита 73 
агротехнически изисквания 73 
административен процес 89 
азиатски кризи 16 
академици 1 
акции 23 48 
алтернативна медиа 52 
алчността над разума 37 
Америка 13 37 
Америка и Европа след Втората световна война 13 
американска икономика 31 
американска икономическа криза 31 
американска рецесия 31 
амортизация 48 
анализ на баланса 104 
анализ на данни 116 
анализ на икономическия цикъл 48 
анализ на рентабилността на предприятието 22 
анализ на текущите активи 22 
анализ на финансовото състояние 22 
аналитичен маркетинг 50 
английски език 107 
антикризисна програма 31 
антикризисна стратегия 97 
антикризисно управление 97 
аренда 39 
арендатор 39 
арендна вноска 39 
артикулация 4 
асоциирани предприятия 110 
атестации на клиенти 49 
аукциони 39 
аутсорсинг 113 
бавноликвидни ресурси 39 
бази данни 112 114 
бази от данни 114 
Байрон 18 
Байрон и политикономическата свобода 18 
баланс 104 
баланс на застрахователните предприятия 104 
балансови нарушения 104 
БАН 1 
БАН - история 1 
банки 24 27 28 
банков надзор 27 
банкова дейност 27 
банкова система 27 
банкови баланси 104 
банкови системи 24 
банково кредитиране 24 
банково платежно посредничество 24 
безработица 20 
бенчмаркинг 48 
Бенчмаркинг в индустриалното предприятие 48 
библиотека български счетоводител 26 
библиотека български счетоводител 5/2010 26 
Библиотека Стопански свят 41 
Библиотека Стопански свят 104 41 
библиотеката на Пушкин 17 
бизнес 7 8 46 95 98 100 
бизнес идея 100 
бизнес интелигентни системи 113 
бизнес интервю 77 
бизнес информация 100 
бизнес клиенти 100 
бизнес комбинации 110 
бизнес комуникации на английски език 102 
бизнес кореспонденция 102 
бизнес кореспонденция на английски 102 
бизнес мениджмънт 85 
бизнес организации 113 
бизнес план 100 
бизнес платформи 81 
бизнес сегмент 52 
бизнес софтуер 113 
бизнес срещи 44 
бизнес стратегии 53 81 98 
бизнес стратегия 53 
бизнес успех 46 
бизнес цикъл 34 35 36 
бизнес-процес 90 
бизнесцикъл 14 
биогаз 71 
биогорива 71 
биография 128 
биография на Петър Увалиев 128 
биография на Пиер Рув 128 
биодизел 71 
биоетанол 71 
биологично земеделие 39 
биомаса 71 
биометанол 71 
БИС 113 
БНБ 27 
богатство 5 
борси 39 
борси и тържища 39 
бранд 8 47 
брандинг 47 
брандирано лидерство 8 47 
брандове 47 
брейнсторминг 47 
брендинг 48 
брутна продукция и разходи в животновъдството 72 
брутна продукция и разходи в растениевъдството 72 
България 3 127 
България - географска енциклопедия 127 
България - региони 127 
българска икономика 31 32 
българска литература 125 126 
Българска народна банка 27 
българска фондова борса 23 
българска цивилизация 3 
българска църква 3 
български език 107 
български манастири 3 
български счетоводител 26 103 
български счетоводител 5/2010 26 
Български счетоводител 6/2010 103 
български туризъм 41 
български туристически бизнес 41 
български туристически посредници 41 
български финансов пазар 32 
българско правителство 31 
българско-немски икономически речник 30 
бързоликвидни ресурси 39 
бюджетна политика 31 
валута 24 
валутен курс 24 
валутни съвети 31 
великата рецесия 37 
велики личности 129 
велики личности през епохите 129 
ветроенергия 76 
вещно право 62 
вземане на решение 75 
вземане на решения 75 94 
вземане на управленско решение 75 
видове биогорива 71 
видове валути 24 
видове данъци 24 
видове конкуренция 99 
видове организации в Украйна 80 
видове пари 24 
висша математика 69 
висше военно образование 68 
висше икономическо образование 67 
висше образование 65 66 67 68 
висше образование 2010/2011 66 
висше образование в България 66 
висше образование за икономисти 66 
висше образование по икономика 66 
власт 9 88 94 
влизане в сайт 112 
военен университет 68 
военно образование 68 
военно училище 68 
всеобщо възстановяване и световен просперитет 37 
възвръщаемост на инвестициите 20 
възнаграждения на труда 19 
вълнова теория 29 
вълнова теория на Елиът 29 
вълнови анализатор 29 
външна бизнес-среда 48 
външноикономическа дейност на предприятията 76 
въпросник по управление на персонала 87 
вътрешен одит 27 
вятърна енергия 76 
географско положение на България 127 
геополитика 6 
геотехнологии в производството 76 
ГИД 81 
главен изпълнителен директор 81 
глобален икономически ред 37 
глобален маркетинг 55 
глобализация 6 37 81 
глобализация в икономиката 37 
глобализация и недоволните от нея 37 
глобална валута 37 
глобална криза 31 
глобално бъдеще 6 
глобално затопляне 6 
говорене пред публика 4 
годишен отчет на БАН 1 
годишен отчет на БАН 2009 1 
годишен отчет на БНБ 27 
годишен отчет на БНБ за 2008 27 
годишен отчет на БНБ за 2009 27 
годишен отчет на българска народна банка 27 
годишен финансов отчет 110 
големият американски обир 37 
голямата рецесия 2008 37 
граждански права 63 
граждански правоотношения 61 63 
граждански процес 63 
Граждански процесуален кодекс 63 
гръцка банка 28 
Гръцка банка 2008 28 
Гръцка национална банка 28 
Гръцка национална банка 2008 28 
Данък общ доход 110 
данъци 12 26 
данъци и легитимност 12 
данъчна регламентация 103 
данъчна система 24 
данъчни баланси 104 
данъчно облагане 23 
двойствен пазар на труда 20 
двуполюсен модел 13 
двуполярен модел в световното развитие 13 
делба 62 
делба дарение 62 
демокрация 12 
демокрация и Америка 12 
депозити 24 
депозитни пари 24 
депресия 16 
деривати 37 
деривативи 23 
деривативни инструменти 23 
Джеф Лойд 47 
дивидентна политика 25 
дивиргентно мислене 47 
динамика на макропоказателите 36 
дипломатическа защита 59 
директен брандинг 47 
директен маркетинг 52 53 55 
дистрибутор 46 100 
дистрибуторска дейност 100 
дистрибуторски бизнес 100 
дистрибуционни канали 41 
дистрибуционни канали в туризма 41 
дистрибуция 43 
доброволна делба 62 
договири за трансфер 62 
договор 62 
договор за делба 62 
договор за продажба 58 
договори 44 
договори с международен елемент 58 
договорно право 58 
договорът от Лисабон 59 
доказателствени средства 63 
Донецки национален университет 65 
достойнство 12 
древна Русия 2 
дългови инструменти 24 
дългосрочен банков кредит 25 
дългосрочни изменения 36 
дълготрайни активи 39 109 
дълготрайни биологични активи 39 
дълготрайни материални активи 103 
държавен бюджет 24 
държавни ценни книжа 23 
държавно устройство на България 127 
еволюция на лидерството 8 
евроатлантическа интеграция на България 127 
Европа 13 
Европа и Америка 13 
европейска селскостопанска политика 71 
европейска статистика 113 
Европейски парламент 59 
европейски суверенитет 59 
Европейски съюз 13 59 
европейски федерализъм 59 
европейско договорно право 58 
език на тялото 4 
езиков речник 30 
езикознание 107 
екип 46 
екип от лидери 92 
екологизация на икономиката 76 
екологически мениджмънт 76 
екология 6 
експерти 75 
еластичност на икономическите функции 48 
електронна поща 102 112 
електронна търговия и защита на потребителите 58 
елит 129 
емоционално управление 94 
енергийни култури 71 
енергия 6 
енциклопедия България 127 
енциклопедия за България 127 
ЕС 59 
ЕС законодателство 59 
етапи в процеса на управление на знанията 21 
ефективен лихвен процент 54 
ефективно управление за обратна връзка 101 
ефективност на труда 19 
жени мениджъри 86 
жените в бизнеса 86 
жестове 4 
живот 128 
живот и дело 128 
животновъдни стопанства 72 
животновъдство 74 
заетост 14 20 
заетост и безработица 19 
заетост и стабилна икономика 37 
закон за държавната собственост 62 
закон за собствеността 62 
застраховане 24 38 64 
застраховане в България 64 
застраховане в страните от ЕС 64 
ЗДДФЛ 2010 26 
здравен мениджмънт 79 
здравеопазване 38 70 
здравеопазването в България 70 
здравна икономика 70 
здравна помощ 70 
здравното осигуряване в България 70 
зелена революция 6 
зелена сертификация 42 
земеделие 73 74 
земеделска счетоводна информация 72 
земеделска счетоводна информация 2005 72 
земеделски земи 39 
земеделски стопанства 72 74 
земеделски стопанства в България 72 74 
земеделски стопанства през 2006/2007 74 
земеделско стопанство 39 
земя 74 
ЗКПО 2010 26 
злоупотреби 94 
знание 90 
избори 10 
избягване на конфликти 83 
извеждане на данни 112 
изграждане на база данни 112 
издателка дейност на БАН 1 
излизане от кризата 31 
измама с ипотеки 37 
измерване на БЦ 35 
измерване на мркетинга 50 
изнасяне на реч 4 
изпълнителна власт 9 
изследване 20 
изследване на човешкия капитал 20 
изследователска дейност на БАН 1 
иконометрия 116 
икономика 31 32 33 
икономика на аграрното предприятие 39 
икономика на здравеопазването 70 
икономика на знанията 21 96 
икономика на селското стопанство 39 
икономика на труда 19 
икономика на туризма 40 42 
икономика на услугите 38 
икономическа активност 19 
икономическа интеграция 57 
икономическа криза 31 32 33 37 
икономическа криза в България 31 
икономическа криза в Русия 31 
икономическа криза в САЩ 31 
икономическа политика 31 
икономически депресии 16 
икономически кризи 16 
икономически план 31 
икономически проблеми в творчеството на Пушкин 17 
икономически реформизъм 17 
икономически реформизъм на Байрон 18 
икономически теории 16 
икономически университет 67 
икономическо призвание на Пушкин 17 
ИКТ 113 
ИКТ архитектура 113 
имоти 110 
инвентаризация 23 
инвестиции 48 110 
инвестиции в образование 20 
инвестиции в човешки капитал 20 
инвестиции във финансови активи 25 
инвестиционен маркетинг 54 
инвестиционни имоти 110 
инвестиционни посредници 23 
индивидуален сметкоплан 109 
индивидуални финансови отчети 110 
индустриални отношения 19 
индустрия 6 
иновация 81 
институция 88 
инструменти за сътрудничество 81 
инструменти на властта 81 
инструменти на културата 81 
инструменти на лидерството 81 
инструменти на мениджмънта 81 
интеграция 57 
интелект 5 
интелектуален капитал 21 96 
интелектуален капитал в организацията 21 
интелектуална собственост 87 
интелектуални агенти 87 
интелектуални организации 21 
интелигентни бизнес информационни системи 113 
интервю 4 77 
интервю за подбор 77 
интервю за работа 4 77 
интереси 5 88 
Интернет 102 118 
Интернет базирани бизнес приложения 118 
интернет маркетинг 52 55 
инфлация 14 31 
информационна дейност на БАН 1 
информационни системи 113 
информационно общество 113 
информация в управлението 80 
ипотеки 37 
история 2 
история на човечеството 129 
йерархия на потребностите 94 
как да печелим 33 
калкулиране на себестойността 108 
каменовъглена промишленост 78 
каменовъглени предприятия 78 
каменовъглени шахти 78 
кандидат-студентски 66 
кандидат-студентски справочник 2010/2011 66 
кандидат-студентски справочник на СА 66 
капитал 110 
капитали 109 
капиталистически ред 37 
капиталов пазар 23 
капиталовложения в каменовъглена промишленост 78 
кариера 86 
картографиране на знанията 87 
катедри 65 
качество 39 
качество на продукцията 39 
качество на услугите 38 
квинтесенция на бранда 47 
кейнсианска антикризисна бюджетна политика 31 
кейнсианска теория 31 
Китай 31 
Китай и Америка 37 
китайска икономика 31 
китайска икономическа криза 31 
класиране на знанията в компанията 87 
класификация на знанията 87 
клиент 43 44 47 
клиент и бизнес 43 
клиенти 45 81 
клиентски анализ 45 
климатична промяна 6 
клъстерен анализ 48 
книжни пари 24 
князе 2 
ковергентно мислене 47 
кодекс на лидерството 8 
кокурентно преимущество на компаниите 96 
колективни инвестиционни схеми 23 
колективно трудово договаряне 19 
комасация 39 
коментар на търговския закон 60 
компенсаторни инструменти 23 
компетентни лидери 8 
компютърни приложения 118 
комуникации 4 102 
комуникации с шефа 83 
комуникационни процеси в предприятието 80 
комуникационни умения 4 
конкурентен анализ 95 
конкуренти 48 
конкурентна борба 45 99 
конкурентна политика 45 97 
конкурентна стратегия 97 
конкурентни стратегии 95 99 
конкурентни стратегии на фирмата 95 99 
конкурентни фирми 48 
конкурентоспособен бизнес 95 
конкурентоспособност 48 97 
конкурентоспособност на фирмата 95 
конкуренция 44 45 48 98 99 
конкуренция в бизнеса 95 
конкуренция в туризма 40 
конкуренция в търговията 44 
конкуренция на пазара 99 
консолидирани финансови отчети 110 
конституционализиране на ЕС 59 
конституционализъм 9 
конституционна идентичност на държавите от ЕС 59 
конституционна монархия 9 
Конституцията от 1879 9 
консултативни съвети 49 
контрол на знанията 87 
контролна система 89 
конултантски фирми по управление 21 
конфедерация 76 
конференции и търговски изложения 49 
конференция 113 
конфликти 83 
конфликти в управлението 80 
конфликтни ситуации 101 
концентрация на производството 39 
концепция на Кейнс 20 
корпоративна култура 21 
корпоративни стратегии на управлението 87 
корпоративни университети 87 
корпоративни финанси 25 
корпоративно финансиране 25 
краткотрайни активи 39 
краткотрайни биологични активи 39 
кредитни деривати 23 
крива на Бевъридж 20 
криза 31 32 33 97 
кризата в България 32 
култура 2 4 
култура и пол 4 
културен институционализъм 17 
културен институционализъм на Байрон 18 
културни организации 91 
културни паметници 2 
къси продажби 23 
латино-американски кризи 16 
легендарен брандинг 47 
легенди 2 
лечебни заведения 79 
лечебни и здравни заведения 79 
лечебното заведение като бизнес организация 79 
лидер 7 92 
лидер на промяната 92 
лидери 8 46 92 
лидерска доктрина 92 
лидерска психология 92 
лидерски групи 92 
лидерски качества 92 
лидерски стил 92 
лидерско поведение 92 
лидерско предприемачество 92 
лидерство 7 8 46 86 92 93 
лидерство в бизнеса 92 93 
лидерство в организацията 92 93 
лидерство и ръководство 92 
лидерство и управление 92 93 
лидерство и управление на екипи 92 
лидерството като бранд 8 
лизинг 110 
литературни паметници 2 
литературознание 120 124 125 126 
лихва 24 
лихвен процент 24 
лихвена политика 24 
личен бранд 8 
личен егоизъм 88 
личност 5 
личности и епохи 129 
личностна активност 129 
личностна мотивация 129 
личностни качества 129 
личностно развитие 129 
личността в групата 88 
лобизмът в политическите партии 10 
лого 47 
лого на марката 47 
макроикономика 14 
малки и средни предприятия 110 113 
манастири 3 
манифест на маркетинга 49 
маржин търговия 23 
маркетинг 7 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 99 
маркетинг в туризма 56 
маркетинг мениджмънт 54 
маркетинг микс 54 
маркетинг на услугите 38 
маркетинг-микс 48 
маркетингова активност 45 
маркетингова политика 41 
маркетингова среда 50 
маркетингови инструменти 45 99 
маркетингови комуникации 45 
маркетингови модели 50 
маркетингово планиране 54 
маркетингово проучване 100 
маркетингово управление в здравеопазването 79 
математика 69 
математическо моделиране 115 116 
материално-техническа база 39 
машини и съоръжения 110 
машинно-тракторен парк 73 
международен граждански процес 61 
международна дейност на БАН 1 
международна икономическа интеграция 57 
международна компетентност 61 
международна компетентност според правото на ЕС 61 
международна научна конференция 76 113 
международна политика 13 
международна стабилност 13 
международни граждански дела 61 
международни икономически отношения 37 
международни различия 36 
международни стандарти 119 
Международни стандарти за финансова отчетност 110 
Международни счетоводни стандарти 110 
международни туристически изложения 41 
международно право 61 
международно право-термини 61 
международно ценообразуване 48 
мелиоративни машини 73 
мелиорация 73 
мениджмънт 8 75 80 81 82 83 84 85 86 113 
мениджмънт в организациите 21 80 
мениджмънт без граници 75 
мениджмънт в Русия 82 
мениджмънт в Япония 82 
мениджър 83 
мениджър на проекти 83 
мениджър на фирмата 83 
мениджър по управление на знанията 87 
мениджъри 8 94 
мениджърски кадри 8 
мениджърско мислене 94 
мерки на правителствата 31 
метан 78 
метан в каменовъглени шахти 78 
метапослания 4 
метод на Делфи 48 
методи за анализ 116 
методи на управление на знанията 21 
методи на управления 80 
методи на ценообразуването 48 
методология на бизнес процеси 85 
механизация 73 
механизация на земеделието 73 
механизация на сеитбата 73 
механизация на селското стопанство 73 
министерска власт 9 
мита 24 
митове за лидерството 92 
МЛМ 46 
МЛМ бизнес 46 
многоезичен речник 107 
многоезичен речник по счетоводство 107 
модел на Гордон 48 
модел на Лукас 34 
модел на Минсер 20 
модел на Хикс-Флеминг-Мъндей 34 
модели на бизнес процеси 85 
модели на маркетинговия микс 54 
модели на трудовия пазар 20 
моделиране на БЦ 35 
модерна държава 9 
монетаризъм 34 
монетарна политика 37 
монети 24 
монопол 48 
монополи 48 
мотивации 77 
мотивационен процес във фирмата 77 
мотивационна комуникация 77 
мотивационна практика 94 
мотивационни стратегии 77 
мотивационно интервюиране 77 
мотивационно обучение 93 
мотивационно поведение 77 
мотивация 44 77 80 88 93 
мотивация в управлението 80 93 
мотивация в управленската дейност 80 93 
мотивация за бизнеса 93 
мотивация за промяна 77 
мотивация на хората 94 
мрежа от дистрибутори 46 
мрежи на властта 94 
мрежови маркетинг 46 
МСП 113 
МСС 32 23 
МСС 39 23 
МСФО 23 110 
МСФО за МСП 110 
мулти левъл маркетинг 46 
мултилатерализъм 37 
наръчник 116 
научна конференция 76 113 
научни организации 90 
национален военен университет 68 
национална идентичност 59 
Национални стандарти за МСП 106 
Национални стандарти за МСП 2010 106 
национолни стандарти 106 
невербална комуникация 4 
неживотозастрахователни дружества 64 
неживотозастрахователни дружества в България 64 
некомуникативни хора 101 
нематериални активи 110 
немски език 107 
немско-български икономически речник 30 
немско-български речник 30 
неокласически модел 34 
неокласически модел в икономиката 37 
неокласически модел на Лукас 34 
несъстоятелност 60 
нетекущи дълготрайни активи 39 
нетна печалба на акция 23 
неформални истини 89 
нов капиталистически ред 37 
обезценка на активи 110 
обект на власт 89 
обект на управление 88 
области 127 
областите в България 127 
облигации 23 
облигационен кредит 25 
обмен на знания 87 
оборотни средства 48 
оборотни средства в каменовъглена промишленост 78 
образование 65 67 
обратна връзка 101 
обръчът от фирми в партиите 10 
обслужване на бази данни 114 
обслужване на клиентите 43 
обучаваща организация 93 
обучаващи консултантски организации 21 
обучение 90 
обучение при БАН 1 
обществена система 89 
обществени умения 4 
общини 127 
общини в България 127 
общински бюджет 24 
общуване 4 
общуване с децата 4 
одит на стратегическия анализ в здравеопазването 79 
околна среда 6 
олигопол 48 
олихвяване на дългове 24 
оперативен контрол 85 
оперативен контролинг 85 
определяне на бюджетите 94 
опция 23 
организации 97 
организационна култура 86 91 
организационно поведение 96 
организация 96 
организация на труда 19 
освидетелстване 63 
основи на финансите 24 
основни индикатори 36 
осчетоводяване на финансови инструменти 23 
осъществяване на контакт 4 
отговорен туризъм 42 
отговори на ежедневни предизвикателства 83 
отписване на финансов пасив 23 
отписване на финансови активи 23 
отраслов анализ 95 
отчет за паричните потоци 110 
отчет за финансово състояние 110 
отчет на БАН 2009 1 
отчет на БНБ 27 
отчет на БНБ 2008 27 
отчет на Гръцката банка 28 
отчет на Гръцката банка 2008 28 
отчитане на амортизациите 106 
отчитане на брака в строителството 105 
отчитане на сделки 23 
отчитане на стоково-материалните запаси 106 
оценяване на финансови инструменти 23 
пазар на земята 39 
пазар на труда 19 20 39 
пазар на труда в България 19 20 
пазар на услуги 38 
пазарна икономика 31 
пазарни отношения 99 
пазарно равновесие 37 
пазарно ценообразуване 39 
пазарът на корупция и българската демокрация 10 
пакетно ценообразуване 48 
параезик 4 
пари 24 33 
парична маса 24 
парични депозити 24 
парични потоци 110 
парично предлагане 24 
парично-кредитна политика 24 
парламентаризъм 9 
парламентарна монархия 9 
парламентарни избори 9 
парламентарно управление 9 
партии 10 
партийно финансиране в България 10 
пасиви 110 
пасивни препоръки 49 
печалба 33 
пиар 48 
пирамида на качеството 39 
писмена комуникация на английски език 102 
планиране на директния маркетинг 55 
планиране на успешна обратна връзка 101 
планът на Обама 31 
племе 7 
поведение 77 88 
поведение в бизнеса 77 
поведение в организациите 77 
поведение в трудовите колективи 77 
поведение в управлението 77 
поведение във фирмата 77 
поведение на групите 89 
поведение на личността 88 89 
повести 2 
поетическо призвание на Пушкин 17 
поземлен кадастър 39 
поземлена собственост 39 
поземлени ресурси 39 
покупка 47 
политика 9 10 
политико-икономическо образование на Пушкин 17 
политикономия 17 
политическа икономия 17 
политическа система на България 127 
политически институции 9 
политически мениджмънт 94 
политически пазар 10 
политически пари 10 
политически права на гражданите в ЕС 59 
полски език 107 
полско бонитетно число 39 
потенциал 89 
потенциални клиенти 44 
потребител 49 
потребители 48 49 
потребителски вход 112 
потребителски договор 58 
потребителски съвети 49 
почвообработващи машини 73 
права на гражданите на ЕС 59 
права на потребителя-купувач 58 
правителствена политика 14 
правителствени помощи 110 
правна основа на туристическия бизнес 40 
правна система на ЕС 59 
правна уредба на договорите 58 
право 60 62 
право на труд 19 
преглед на филми 112 
преговори 4 44 
преговори с шефа 83 
преддоговорна фаза 58 
предизборно финансиране 10 
предизвикателства пред мениджърите 83 
предприемачески идеи 100 
предприемачество 100 
предприемачество в бизнеса 100 
предприемачество в индустрията 100 
предприемачество в туризма 40 
презентации 44 
презентация 4 
преходи на трудовия пазар 20 
придобиване на власт 94 
приложни аспекти на анализа 22 
природни паркове 42 
природни паркове във Франция 42 
приходи 109 110 
провеждане на интервю 4 
програмиране 112 115 116 
програмни езици 116 
програмни мениджъри 81 
програмни продукти 116 
продажба 44 
продажба на туристически продукти 41 
продажби 43 44 45 
продажби на дребно 43 
продажби на продукти 46 
продукти 43 99 
проект Elost 94 
проектно управление на знанията 87 
производителност на труда 19 39 
производствен мениджмънт 82 
производствена функция на Коб-Дъглас 48 
производствено обучение 48 
производство на биогорива 71 
производство на услуги 38 
проксемика 4 
промяна 7 
професионален интелект 96 
професионални разговори по телефона 102 
процесуален закон 63 
прочути лидери 8 
психологическо консултиране 77 
публикации на БАН 1 
публични финанси 24 
публичност на партийното финансиране 10 
Пушкин 17 
Пушкин и политикономията 17 
Пушкинови университети 17 
пушкинска гениалност 17 
работа с изображения 112 
работна сила 39 
работни заплати 113 
разходи 108 109 
разчети 109 
райониране 39 
районите в България 127 
растеж на лидери 81 
растениевъдни стопанства 72 
рационално управление 94 
ревизия на балансите 104 
революционен романтизъм 17 
революционния романтизъм на Байрон 18 
регламенти на ЕС 39 
регулативни механизми 89 
регулаторни органи 23 
регулиране на БЦ 35 
реклама 49 
рекламиране на бранд 47 
рекламиране продажбите на дребно 47 
рекламни агенции 47 
религия 12 
репо сделки 23 
рестриктивна икономическа политика 31 
ресурсно осигуряване на БАН 1 
реформираща се икономика 37 
рецензии на клиенти 49 
рецесия 37 
реч 4 
речник 30 
речник по счетоводство 107 
решаване на конфликти 4 
решаване на проблеми 94 
рискови иновации 37 
роман 120 124 125 126 
Русия 31 
руски език 107 
ръководство 81 94 116 
Рязан 2 
Рязански историко-архитектурен музей 2 
СА 39 41 71 88 89 113 
самообучение в компаниите 87 
самопознание 4 
самостоятелна българска църква 3 
самоувереност 4 
самоуправление 94 
САС 115 
САЩ 13 31 
САЩ - световен лидер 13 
САЩ - следвоенна икономика 13 
САЩ и Европа 13 
САЩ и ЕС 13 
САЩ и световната икономика 13 
САЩ и светът 13 
световен просперитет 37 
световна икономика 31 
световна икономическа криза 31 37 
световна криза 32 
Световна търговска организация 119 
световна финансова система 31 
свободни икономически зони 37 
свободни пазари 37 
свят 6 
сделки 44 
себеизразяване 4 
себеразкриване 4 
сегментиране на пазара 48 
сексуална комуникация 4 
секюритизация 37 
селско стопанска политика 39 
селско стопанство 71 73 
селскостопанска политика 71 
селскостопанска продукция 39 
селскостопанска техника 73 
селскостопански машини 73 74 
селскостопански райони 39 
селскостопански стоки 39 
семейна комуникация 4 
семинари 87 
сертификация в туризма 119 
сертификация на услугите 119 
синтетични биогорива 71 
система ERP 113 
система за управление 90 
система за управление на знанието 90 
системи за управление 113 
системи за управление на бизнес процеси 84 
системи за управление на бизнеса 113 
сконтиране на дългове 24 
слушане 4 
сметки за дълготрайни активи 109 
сметки за капитали 109 
сметки за разходи 109 
сметки за разчети 109 
сметки за стоково-материални запаси 109 
сметки за финансови средства 109 
софтуер 116 
софтуер за математическо моделиране 115 
софтуерни технологии 112 
социална защита и застраховане 37 
социална мрежа в Интернет 118 
социални придобивки 110 
социални проблеми в творчеството на Пушкин 17 
социални умения 4 
социално и здравно осигуряване 24 
социално развитие 6 
социоикономика 29 
социология 33 
специализация на селскостопанското производство 39 
справочник за кандидат-студенти 66 
справочник за кандидат-студенти в СА 66 
справяне с критиките 4 
срещи с топ-мениджъри 87 
стабилизационна политика 14 
стандарти за малки и средни предприятия 106 
стандарти за финансова отчетност 106 
стандартизация 119 
стандартизация в туризма 119 
стандартизация на услугите 119 
статистика 116 
стил 4 
стил в управлението 80 
стоки 43 
стоки и услуги 43 
стокови пари 24 
стоково-материални запаси 109 
стоково-парични отношения 39 
стопански риск в каменовъглени предприятия 78 
Стопански свят 41 
Стопански свят 104 41 
стратегии за партньорство 83 
стратегии за продаване 46 
стратегически конкурентен анализ 45 
стратегически маркетинг 54 
стратегически мениджмънт 54 
стратегическо лидерство 86 
стратегическо маркетингово управление 79 
стратегическо мислене 94 
стратегическо обновление 81 
стратегическо планиране 54 
стратегия на маркетинга 55 
стрес 80 
стресът на работното място 80 
стъпка по стъпка 117 
суап 23 
субект на власт 89 
субект на управление 88 
суверенитет 59 
схеми на качеството 39 
счетоводен речник 107 
счетоводен сметкоплан 103 
счетоводна амортизация 103 
счетоводна политика 110 
счетоводна регламентация 103 
счетоводни записвания 105 
счетоводни сметки 109 
счетоводно отчитане 23 
счетоводно отчитане в аграрния сектор 105 
счетоводство 103 104 105 107 108 109 
счетоводство на предприятието 109 
счетоводство на стопанското предприятие 109 
събеседване 87 
съвети за водене на преговори 44 
съвместни предприятия 110 
съвършен пазар на труда 20 
съвършена конкуренция 20 
създаване на сайт 112 
съсобственост 62 
тайната на Джеф Лойд 47 
текущи краткотрайни активи 39 
телеконференции 87 
телемаркетинг 52 55 
теоретикоикономическия либерализъм на Смит 18 
теория на баланса 104 
теория на Елиът 29 
теория на Кейнс 31 
теория на хаоса 29 
Тернополски национален икономически университет 67 
тероризъм 12 
тестове по директен маркетинг 52 
тестове по маркетинг 52 
техническо регулиране 119 
технологии 81 
типове стопанства 39 
топ-мениджъри 87 
транзакционен анализ 4 
Трансатлантически алианс 13 
транспортна инфраструктура на България 127 
транспортна техника 73 
трейдър 29 
тренд 29 
труд 19 20 
трудов пазар 20 
трудови отношения 19 
трудови ресурси в туристическата дейност 40 
трудово-кооперативно земеделско стопанство 39 
туризмът в България 42 
туризмът в българската икономика 42 
туризмът във Франция 42 
туризъм 38 40 41 42 56 119 
туристическа посредническа дейност 41 
туристическа фирма 113 
туристически агент 41 
туристически бизнес 40 
туристически маркетинг 56 
туристически организации 40 119 
туристически пазар 40 
туристически пакети 41 
туристически предприятия 41 119 
туристически продукт 56 
туристически продукти 40 41 
туристически услуги 40 41 
туристическо предлагане 41 
туристическо търсене 41 
туроператор 41 
търговия 43 44 
търговията с гласове 10 
търговска марка 49 
търговска несъстоятелност 60 
търговски агент 44 
Търговски закон 60 
търговски отдели 43 
търговски отношения 43 
търговски предложения 44 
търговски процес 43 
търговски способности на екипа 44 
търговски срещи 44 
търговско право 60 
търговско съвършенство 81 
тържища 39 
търсене на пари 24 
уеб сайт 112 
украински език 107 
Украйна 65 67 
управление 7 75 88 89 91 92 94 101 
управление в бизнеса 75 92 101 
управление и бизнес 75 
управление и власт 75 
управление и морал 75 
управление на база данни 112 
управление на бизнес проекти 84 85 
управление на бизнес процеси 84 85 
управление на бизнеса 84 113 
управление на бюджета 94 
управление на знанието 90 
управление на знанията 87 90 93 96 
управление на знанията в корпорациите 21 
управление на знанията и иновации 93 
управление на качеството 119 
управление на конфликти 94 
управление на конфликтни ситуации 101 
управление на оборотния капитал 25 
управление на организацията 96 
управление на парите 24 
управление на предприятието 78 
управление на предприятията 78 
управление на производствените процеси 76 
управление на производството 76 78 
управление на промяната 94 
управление на професионалния интелект 96 
управление на разходите 94 
управление на растежа 81 
управление на таланти 21 
управление на трудовите ресурси 80 
управление на шефа 83 
управление при съсобственост 62 
управлениена лечебните заведения 79 
управленска йерархия 94 
управленска мисъл 82 
управленска наука 82 
управленска политика 89 
управленски процес 88 89 
управленски резултати 89 
управленски решения 80 
условия на труд 19 
условни активи 109 
условни пасиви 109 
услугите в съвременната икономика 38 
успех 94 
устна комуникация на английски език 102 
устойчив туризъм 42 
факсове 102 
факторинг 25 
факторинг и форфетиране 25 
факултети 65 67 
Фейсбук 118 
финанси 5 23 24 29 
финансиране на партии 10 
финансиране на политически партии 10 
финансов анализ 22 113 
финансов лизинг 25 103 
финансов надзор 23 
финансов пазар 32 
финансова дейност на каменовъглени предприятия 78 
финансова криза 31 32 33 
финансова нестабилност 31 
финансова свобода 46 
финансови инструменти 23 110 
финансови отчети 106 110 
финансови отчети за МСП 110 
финансови пазари 29 
финансови посредници 24 
финансови ренти 24 
финансови сметки 48 
финансови средства 109 
финансови умения 94 
финансово-икономическа криза 32 
фирмен бранд 8 
фирмен знак 47 
фирмен мениджмънт 22 
фирмени теории 96 
флуктуации 36 
фондов пазар 29 
формални дадености 89 
формула на успеха 94 
форуърден договор 23 
френски език 107 
функции на парите 24 
функции на програмирането 115 
фючърси 23 
хармонично богатство 5 
хеджиране 23 
хиперинфлация 110 
хората и промяната 94 
хотелиерски бизнес 119 
християнска цивилизация в България 3 
християнство 3 
Християнство в България 3 
християнството в българските земи 3 
художествена литература 120 124 125 126 
хуманитарна институция 79 
цена на труда 20 
цени 45 
ценова дискриминация 48 
ценова конкуренция 99 
ценова политика на услугите 38 
ценови стратегии 48 
ценообразуване в селското стопанство 39 
ценообразуване в условия на конкуренция 48 
централен депозитар 23 
централен процесор 113 
цивилизация 129 
цивилизация на елита 129 
циклични колебания 36 
цифрова икономика 113 
черните каси в партиите 10 
чисти растителни масла 71 
член кореспонденти на БАН 1 
човешки капитал 19 20 
човешки капитал в България 19 
човешки права 12 
човешки ресурси 90 
човешкият фактор в управлението на знанията 96 
чувства 88 
чуждестранни съдебни решения в България 61 
чужди конултантски фирми по управление 21 
360-градусов лидер 92 
AMP 112 
Apache 112 
EQ 94 
EQ умения 94 
IQ 94 
IQ умения 94 
microsoft Exel 113 
Microsoft Office 117 
Microsoft Office System 2007 117 
Microsoft SOAP Toolkit 111 
Microsoft SQL Server 2008 114 
MQ 94 
MQ умения 94 
MySQL 112 
Office 2007 117 
Outlook 2007 117 
PHP 112 
PHP5 112 
PQ 94 
PQ умения 94 
RAD 113 
SAS 116 
step by step 117 
SWOT анализ 71 94 
UNIX 112 
VISUAL BASIC 6.0 111 
Visual studio.net 111 
Web дизайн 112 
WEB сайт 112 
WEB услуга exchange rate 111 
WEB услуга за GIZMO WRAP с ATL SERVER 111 
WEB услуга за обмен на знания 111 
WEB услуга с JAVA технологии 111 
Web услуги 111 
WEB услуги в NET 111 
Windows XP 117 
Word 2007 117 
XML 111 
XML Web Services 111