НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

09/С/П 638 Во 

Погорелов, Валерий

   Опис на старите печатани български книги (1802 - 1877 г.) /  Състав. Валерий Погорелов . - София : Държавна печатница, 1923 . - 796 с. ; 23 см

   

Сист. No: 11176

- 2 -

03/С/Х 498 

[Хиляда] 1000 причини да се гордеем, че сме българи  /  Под обща ред. Мария Гарева . - Стара Загора : Фондация Българска гордост, 2008 . - 328 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-305-248-6 

Сист. No: 11039

ФИЛОСОФИЯ

Етика

- 3 -

43001 

Ионина, Н. А.

   [Сто] 100 велики награди / Н. А. Ионина ; Прев. Любен И. Любенов . - Варна : Компас, 2009 . - 352 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-701-225-7 

Сист. No: 11174

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика

- 4 -

II 1607 

Ръководство по статистика  / Величко Петров и др . - 3. изд. . - Свищов : АИ "Ценов", 2009 . - 400 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-23-0424-1 

Сист. No: 11056

Статистика на България

- 5 -

31/С/С 73 

Статистически годишник 2008  : С данни за 2007 година . - София : НСИ, 2009 . - 676 с. ; 28 см

   

   ISBN 1310-7364 

Сист. No: 11059

Социология

- 6 -

I 2177 

[Четиринадесет] 14 урока за конфликтите  : Директно от водещите световни бизнес лидери . - София : Мениджър, 2009 . - 103 с. ; 17 см

   

   ISBN 978-954-8491-17-4 

Сист. No: 11182

Политика

- 7 -

42995 

Канети, Елиас

   Маси и власт / Елиас Канети ; Прев. от нем. Елисавета Кузманова . - София : Леге Артис, 2009 . - 511 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9933-94-9 

Сист. No: 11168

- 8 -

42994 

Уайнър, Тим

   Наследство от пепелища : Историята на ЦРУ / Тим Уайнър ; Прев. Борис Шопов . - София : Оксиарт, б.г. . - 784 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-704-024-2 

Сист. No: 11167

- 9 -

42999 

Хелсинг, Ян ван

   Властта на тайните общества през XX век или защо човек не управлява света : Пътеводител за намесата на ложите в едрите финанси и властта. Тристранна комисия, Билдербергери, Съвет за външна политика, ООН; Т.I - / Ян ван Хелсинг . - София : Оргон, 2009

   

   ISBN 978-954-90339-1-5 

   Т.I . - 2009 . - 336 с.

   

Сист. No: 11172

Финанси

- 10 -

42973 

Адамов, Величко и др.

   Публични финанси : (Методическо ръководство) / Величко Адамов, Ангел Ангелов . - 2. доп. изд. . - Свищов : АИ "Ценов", 2009 . - 233 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0423-4 

Сист. No: 11053

- 11 -

II 1606 

Христов, Методи

   Основи на финансите : (учебно помагало) / Методи Христов . - София : ВУЗФ, 2006 . - 264 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-91906-1-8 

Сист. No: 11045

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 12 -

35990 

Българска народна банка  : Годишен отчет 2008 . - София : БНБ, 2009

   

   ISBN 1313-0633 

Сист. No: 11154

Инвестиции

- 13 -

42975 

Адамов, Величко и др.

   Инвестиции : (Учебник) / Величко Адамов, Стоян Проданов . - 5. прераб. и доп. изд. . - Свищов : АИ "Ценов", 2009 . - 536 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0411-1 

Сист. No: 11055

- 14 -

42974 

Маринов, Марин

   Инвестиции : (Методическо ръководство) / Марин Маринов . - Свищов : АИ "Ценов", 2009 . - 189 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0425-8 

Сист. No: 11054

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 15 -

42980 

Планиране и прогнозиране  : Учебно пособие / Добрин Добрев и др . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2009 . - 170 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0398-1 

Сист. No: 11144

- 16 -

42984 

Стопанска логистика  / Б. Благоев и др ; Под ред. на Б. Благоев . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2009 . - 430 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0399-8 

Сист. No: 11148

Икономика

- 17 -

42988 

Коева, Стефка М.

   Икономика на политиката : "Публичният избор" - икономическа теория на демокрацията / Стефка М. Коева . - Варна : ИК "Стено", 2009 . - 224 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-449-415-5 

Сист. No: 11153

Икономика на България

- 18 -

42727 

Икономиката на България април 2009  : Доклад на Центъра за икономическо развитие . - София : Център за икономическо развитие, 2009 . - 56 с. ; 21 см . -  (. Приложение на списание "Мениджър")

   

Сист. No: 11156

Маркетинг

- 19 -

II 1604 

Дуранкев, Боян Любомиров и др.

   Маркетинг : (учебно помагало) / Боян Любомиров Дуранкев, Христо Катранджиев . - София : ВУЗФ, 2007 . - 182 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-91906-3-2 

Сист. No: 11043

- 20 -

42985 

Кехайова-Стойчева, Мария Петрова

   Потребителско поведение : Ч.1- / Мария Петрова Кехайова-Стойчева . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2009 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0377-6 

   Ч.2 . - 2009 . - 349 с.

   

Сист. No: 11149

- 21 -

43002 

Харис, Томас Л. и др.

   ПР през XXI век : Пътеводител за специалисти по маркетинг / Томас Л. Харис, Патрисия Т. Уолън . - София : Рой комюникейшън, 2009 . - 294 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-9335-12-5 

Сист. No: 11175

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 22 -

42990 

Стойков, Иван и др.

   Международна инвестиционна политика : [Учебник] / Иван Стойков, Симеон Момчев . - 3. разш. изд. . - Свищов : Фабер, 2009 . - 180 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-066-0 

Сист. No: 11159

Право. Наука за държавата и правото

- 23 -

42977 

Бъчварова, Маргарита

   Търговско и облигационно право / Маргарита Бъчварова . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2009 . - 293 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-21-0388-3 

Сист. No: 11141

- 24 -

38175 

Кацарова, Мариана

   Новите моменти при обществените поръчки в практиката на предприятието / Мариана Кацарова . - София : ОРПК "Мисъл", 2009 . - 40 с. ; 21 см . -  (Библиотека "Български счетоводител" Кн. 5/2009 г.)

   

   ISBN 978-954-8006-06-4 

Сист. No: 11041

Гражданско право. Вещно право. Облигационно право. Търговско право

- 25 -

347/С/Г 37 А п 

Георгиев, Александър

   Практически въпроси на собствеността : Проблеми на гражданския и търговския оборот. Анализ на нормативната уредба. Казуси и правни решения. Преглед на съдебната практика / Александър Георгиев . - София : ИК "Труд и право ", 2009 . - 528 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-163-6 

Сист. No: 11184

Социално осигуряване

- 26 -

39675 

Петкова, Аспасия

   Социално и здравно осигуряване : Промените в сила от 1.01. 2009 г. / Аспасия Петкова . - София : Персонал-консулт-ГП, 2009 . - 56 с. ; 21 см . -  (Библиотека "Човешки ресурси" Кн. 3/2009)

   

Сист. No: 11040

Висше образование

- 27 -

42976 

Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование  : Т.1- . - Свищов : АИ "Ценов", 2009 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0427-2 

   Т.1. Сборник резюмета . - 2009 . - 397 с.

   

Сист. No: 11058

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Математика

- 28 -

42987 

Дочев, Дочо и др.

   Приложна теория на игрите : Ръководство / Дочо Дочев, Юлка Вълкова . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2009 . - 232 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0387-5 

Сист. No: 11152

- 29 -

42981 

Каракулаков, Мирослав

   Числени методи / Мирослав Каракулаков . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008 . - 305 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-12-0360-8 

Сист. No: 11145

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Аграрно предприемачество

- 30 -

I 2104 

Предприемачество в аграрната сфера  / Илка Аспарухова и др . - Свищов : АИ "Ценов", 2009 . - 155 с. ; 23 см . -  (Библиотека "Стопански свят" бр. 98)

   

   ISBN 1310-2737 

Сист. No: 11057

Методи на управление

- 31 -

II 1605 

Нейкова, Румяна

   Основи на управлението : Учебник / Румяна Нейкова . - София : ВУЗФ, 2008 . - 251 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-91906-5-6 

Сист. No: 11044

Управление на фирмата

- 32 -

43003 

Кио, Доналд Р.

   Десет божи заповеди : Как да (не) се издъним в бизнеса / Доналд Р. Кио . - София : Кръгозор, 2009 . - 200 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-771-194-5 

Сист. No: 11179

- 33 -

I 2175 

[Четиринадесет] 14 урока за промяната  : Директно от водещите световни бизнес лидери . - София : Мениджър, 2009 . - 103 с. ; 17 см

   

   ISBN 978-954-8491-13-6 

Сист. No: 11180

Мениджмънт на фирмата

- 34 -

I 2178 

Управлявай трудните взаимоотношения  : Експертни отговори на ежедневни предизвикателства . - София : Мениджър, 2009 . - 100 с. ; 18 см . -  (Джобен наставник)

   

   ISBN 978-954-8491-12-9 

Сист. No: 11183

Счетоводство

- 35 -

42969 

Александров, Станислав

   Счетоводен анализ / Станислав Александров . - В. Търново : АБАГАР, 2008 . - 148 с. : с табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-427-810-6 

Сист. No: 11035

- 36 -

42982 

Стефанов, Светлозар

   Счетоводство на туристическото предприятие / Светлозар Стефанов . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2009 . - 188 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0383-7 

Сист. No: 11146

- 37 -

42971 

Счетоводство  : Сборник от задачи, казуси и тестове / Екатерина Аверкович и др . - В. Търново : Фабер, 2009 . - 160 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-047-9 

Сист. No: 11037

- 38 -

42989 

Счетоводство  / Георги Илиев Илиев и др . - В. Търново : Фабер, 2009 . - 608 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-065-3 

Сист. No: 11158

Счетоводство на отраслите

- 39 -

42970 

Аверкович, Екатерина и др.

   Организация и технология на счетоводството в търговските дружества / Екатерина Аверкович, Росица Симеонова, Диана Крумова . - 2. изд. . - В. Търново : Фабер, 2009 . - 272 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-046-2 

Сист. No: 11036

Международни счетоводни стандарти

- 40 -

657/С/М 457 

Мирца, Аббас Али и др.

   Международни стандарти за финансова отчетност МСФО/IFRS : Ръководство, коментари, практическо приложение / Аббас Али Мирца, Магнус Орел, Греам Дж. Холт : Кабри, 2009 . - 604 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-9408-03-4 

Сист. No: 11060

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 41 -

I 2176 

[Четиринадесет] 14 урока за служителите  : Директно от водещите световни бизнес лидери . - София : Мениджър, 2009 . - 103 с. ; 17 см

   

   ISBN 978-954-8491-16-7 

Сист. No: 11181

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 42 -

42986 

Петров, Данчо Христов

   Управление на банковия персонал / Данчо Христов Петров . - 2. прераб. и доп. изд. . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2009 . - 163 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-21-0400-1 

Сист. No: 11150

Стандартизация и типизация в производството

- 43 -

II 1609 

БДС EN ISO 9001  : Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO 9001:2008) . - София : Български институт за стандартизация, 2008 . - 36 с. ; 30 см

   

Сист. No: 11061

Информационни технологии

- 44 -

42978 

Атанасова, Тодорка

   Интелигентни агенти и мултиагентни системи / Тодорка Атанасова . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2009 . - 154 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0382-0 

Сист. No: 11142

Бази данни

- 45 -

42983 

Кашева, Мария и др.

   Бази от данни : [Учебник] / Мария Кашева, Олга Тулешкова, Иван Куюмджиев . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2009 . - 268 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0381-3 

Сист. No: 11147

Програмни езици

- 46 -

42979 

Сълов, Владимир

   Въведение в програмирането : Ръководство за упражнения / Владимир Сълов . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2009 . - 106 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0385-1 

Сист. No: 11143

Бизнес информационни системи

- 47 -

42972 

Николаев, Йордан

   Системен анализ и проектиране / Йордан Николаев . - В. Търново : Фабер, 2009 . - 328 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-050-9 

Сист. No: 11038

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

Литературознание

- 48 -

II 1610 

Дилов, Любен син

   Циганите на Сатурн, бомба в парламента, секс с животни и други предизборни идеи / Любен син Дилов . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2009 . - 204 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-28-0497-0 

Сист. No: 11178

- 49 -

43000 

Евтушенко, Евгений

   Вълчи паспорт : Мемоарна проза / Евгений Евтушенко ; Прев. от рус. Нели Христова . - София : Жанет-45, 2009 . - 744 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-491-542-1 

Сист. No: 11173

- 50 -

42993 

Коелю, Паулу

   Победителят е сам / Паулу Коелю ; Прев. от португалски Вера Киркова . - София : Обсидиан, 2009

   

   ISBN 978-954-769-202-2 

Сист. No: 11166

- 51 -

42992 

Фалконър, Колин

   Харем : Исторически роман / Колин Фалконър ; Прев. от англ. Мария Чайлд . - София : Унискорп, 2008 . - 548 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-330-152-2 

Сист. No: 11165

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

Биографии

- 52 -

42998 

Джонсън, Пол

   Героите / Пол Джонсън ; Прев. от англ. Антоанета Дончева-Стаматова . - София : НСМ Медиа, 2009 . - 349 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8477-81-9 

Сист. No: 11171

- 53 -

42997 

Иванова, Лили

   Истината / Лили Иванова ; Ред. Мартин Карбовски . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2009 . - 272 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0473-4 

Сист. No: 11170

История на България

- 54 -

42996 

Петрински, Иван

   Истинската история на България : Битието / Иван Петрински . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2009 . - 279 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-0505-2 

Сист. No: 11169

- 55 -

42991 

Радев, Симеон

   Строители на съвременна България : Т.1-3 / Симеон Радев ; Обща ред. Иван Николов, Зоя Андонова ; Увод Траян Радев ; Консултант Милен Куманов . - София : Свети Климент Охридски, 2009 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-9384-12-3 

   Т.3 . - 2009 . - 792 с.

   

Сист. No: 11164


 Индекс по АВТОРИ

Аверкович, Екатерина 37 39 
Адамов, Величко 10 13 
Александров, Станислав 35 37 
Ангелов, Ангел 10 
Ангелова, Поля 4 
Андонова, Зоя 55 
Аспарухова, Илка 30 
Атанасов, Атанас 37 
Атанасова, Тодорка 44 
Благоев, Б. 16 
Блажева, Виолета 30 
Божилов, Божидар 37 
Божков, Васил 37 
Бъчварова, Маргарита 23 
Вълкова, Юлка 28 
Гарева, Мария 2 
Георгиев, Александър 25 
Грозева, Димитрина 30 
Джонсън, Пол 52 
Дилов, Любен син 48 
Добрев, Добрин 15 
Дончева-Стаматова, Антоанета 52 
Дочев, Дочо 28 
Дуранкев, Боян Любомиров 19 
Евтушенко, Евгений 49 
Иванов, Любомир 4 
Иванова, Галя 37 
Иванова, Лили 53 
Иванова-Кузманова, Галя Стоянова 38 
Илиев, Георги 37 
Илиев, Георги Илиев 38 
Ионина, Н. А. 3 
Канети, Елиас 7 
Каракулаков, Мирослав 29 
Карбовски, Мартин 53 
Катранджиев, Христо 19 
Кацарова, Мариана 24 
Кашева, Мария 45 
Кехайова-Стойчева, Мария Петрова 20 
Кио, Доналд Р. 32 
Киркова, Вера 50 
Коева, Стефка М. 17 
Коелю, Паулу 50 
Крумова, Диана 39 
Крумова, Диана Тонева 38 
Кузманова, Елисавета 7 
Куманов, Милен 55 
Куюмджиев, Иван 45 
Линкова, Маруся 30 
Любенов, Любен И. 3 
Маринов, Марин 14 
Мирца, Аббас Али 40 
Михайлова, Румяна 37 
Момчев, Симеон 22 
Нейкова, Румяна 31 
Ненова, Радка 30 
Николаев, Йордан 47 
Николов, Иван 55 
Николова, Марина 30 
Орел, Магнус 40 
Панчева, Станислава 37 
Перков, Венцислав 30 
Петков, Пламен 4 
Петкова, Аспасия 26 
Петрински, Иван 54 
Петров, Величко 4 
Петров, Данчо Христов 42 
Петров, Любен 37 
Погорелов, Валерий 1 
Проданов, Стоян 13 
Радев, Симеон 55 
Радев, Траян 55 
Симеонова, Росица 39 
Славева, Красимира 4 
Стефанов, Светлозар 36 
Стойков, Иван 22 
Сълов, Владимир 46 
Тодоров, Тодор 4 
Тулешкова, Олга 45 
Уайнър, Тим 8 
Уолън, Патрисия Т. 21 
Фалконър, Колин 51 
Харис, Томас Л. 21 
Хелсинг, Ян ван 9 
Холт, Греам Дж. 40 
Христов, Методи 11 
Христова, Нели 49 
Хубенов, Огнян 30 
Цанова, Стела 4 
Цветков, Цветан 37 
Чайлд, Мария 51 
Шопов, Борис 8 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Бази от данни 45 
БДС EN ISO 9001 43 
Българска народна банка 12 
Властта на тайните общества през XX век или защо човек не управлява света 9 
Въведение в програмирането 46 
Вълчи паспорт 49 
Героите 52 
Десет божи заповеди 32 
Икономика на политиката 17 
Икономиката на България април 2009 18 
Инвестиции 13 14 
Интелигентни агенти и мултиагентни системи 44 
Истината 53 
Истинската история на България 54 
Маркетинг 19 
Маси и власт 7 
Международна инвестиционна политика 22 
Международни стандарти за финансова отчетност МСФО/IFRS 40 
Наследство от пепелища 8 
Новите моменти при обществените поръчки в практиката на предприятието 24 
Опис на старите печатани български книги (1802 - 1877 г.) 1 
Организация и технология на счетоводството в търговските дружества 39 
Основи на управлението 31 
Основи на финансите 11 
Планиране и прогнозиране 15 
Победителят е сам 50 
Потребителско поведение 20 
ПР през XXI век 21 
Практически въпроси на собствеността 25 
Предприемачество в аграрната сфера 30 
Приложна теория на игрите 28 
Публични финанси 10 
Ръководство по статистика 4 
Системен анализ и проектиране 47 
Социално и здравно осигуряване 26 
Статистически годишник 2008 5 
Стопанска логистика 16 
Строители на съвременна България 55 
Счетоводен анализ 35 
Счетоводство 37 38 
Счетоводство на туристическото предприятие 36 
Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование 27 
Търговско и облигационно право 23 
Управление на банковия персонал 42 
Управлявай трудните взаимоотношения 34 
Харем 51 
Циганите на Сатурн, бомба в парламента, секс с животни и други предизборни идеи 48 
Числени методи 29 
[Сто] 100 велики награди 3 
[Хиляда] 1000 причини да се гордеем, че сме българи 2 
[Четиринадесет] 14 урока за конфликтите 6 
[Четиринадесет] 14 урока за промяната 33 
[Четиринадесет] 14 урока за служителите 41 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автоматизация на проектирането 47 
автоматизация на счетоводството 39 
автоматизирани информационни системи 47 
авторитарен стил 31 
авторитарен стил на ръководство 31 
аграрен бизнес 30 
аграрен предприемач 30 
аграрен сектор 30 
аграрна икономика 30 
аграрна сфера 30 
аграрно предприемачество 30 
агробизнес 30 
агрофирма 30 
АИС 47 
активи на стопанските предприятия 11 
активни банкови операции 11 
акционерно дружество 23 
анализ на животновъдството 30 
анализ на растениевъдството 30 
анализ на риска 13 
анализ на управлението 30 
анализ на чувствителността 13 
аналитично отчитане 39 
антагонистични игри 28 
Антъни Даунс и моделът на демокрация 17 
аритметични операции 29 
асоциирани предприятия 40 
аспекти на властта 7 
атентатът Кенеди 9 
атестация на банкови кадри 42 
атомната бомба 8 
африкански царе 7 
база данни 47 
бази данни 45 
бази от данни 45 
баланс на паричния оборот 11 
балансов метод 15 
банкери 9 
банкерска професия 42 
банки 11 12 
банкноти 11 
банков мениджър 42 
банков персонал 42 
банкови акцепти 13 
банкови кадри 42 
банкови операции 11 
банкови сделки 23 
банкови системи 11 
банкови сътрудници 42 
банково дело 11 
баркодове 47 
БДС 43 
БДС EN ISO 9001:2008 43 
безкоалиционни игри 28 
библиотека български счетоводител 24 
Библиотека Човешки ресурси 26 
Библиотека Човешки ресурси 3/2009 26 
бизнес 32 
бизнес комбинации 40 
бизнес план 30 
бизнес планиране 15 
бизнес процеси 31 
бизнес риск 13 
бизнес среда 33 
бизнеса на Кока-кола 32 
бизнескомбинации 39 
биографии 53 
биографични данни за Лили Иванова 53 
битът на българите 54 
бихейвиористка управленска школа 31 
бойни награди 3 
борсови индекси 14 
бразилска литература 50 
българи 2 
българи с международна известност 2 
българите във времето 2 
България 2 54 55 
България и Европа 55 
българска емиграция 55 
българска естрада 53 
български евродепутати 48 
български счетоводител 5/2009 24 
български църковeн въпрос 1 
бюджет 10 
бюджетна система 11 
бюджетни процедури 10 
бюрократи 17 
бюрократизъм 32 
бюрокрация 33 
велики българи 2 
велики награди 3 
великите сили 55 
Велико народно събрание 55 
взаимоотношения 34 
взаимоотношения между работещи 34 
взаимоотношения с подчинените 34 
видове данъци 10 
видове конфликти 31 
видове опции 13 
видове пари 11 
видове стопанска отчетност 38 
визуално програмиране 47 
висше образование 27 
власт 7 
власт и бизнес 7 
власт и влияние 7 
власт и лидерство 7 
власт и политика 7 
властни отношения 7 
властолюбие 7 
властта в управлението 7 
властта и тайните общества 9 
времева стойност на парите 14 
входни документи 47 
възникване на отчетността 38 
възникване на счетоводството 38 
Възраждането в България 54 
външна търговия 18 
външна търговия и чуждестранни инвестиции 18 
външна търговия на България 18 
външно финансиране 11 
вътрешна конкуренция 6 
вътрешно финансиране 11 
герои 52 
героизъм 52 
гласуване 17 
глобален бизнес 21 
годишен отчет на БНБ 12 
годишен отчет на БНБ 2007 12 
годишен отчет на българска народна банка 12 
годишен финансов отчет 38 39 
годишни финансови отчети 37 
годишно счетоводно приключване 37 39 
годишно счетоводно приключване в туризма 36 
горско стопанство 5 
господство 7 
граждански оборот 25 
гражданско право 25 
гражданско право на България 25 
групи 7 
Данкън Блек и теорията за гласуване 17 
двустранно счетоводно записване 39 
делегиране на власт 31 
демократичен стил на ръководство 31 
деривативни инструменти 13 
джобен наставник 34 
дивизионална структура 31 
дисконтов период 13 
дисперсионен анализ 4 
дистанционно обучение 27 
дистрибуционна логистика 16 
дистрибуционна политика 19 
дистрибуция 19 
длъжностна характеристика в банките 42 
договор за лизинг 23 
договори 23 
документооборот 38 47 
домакинства 5 
доходност на ценните книжа 14 
дълготрайни биологични активи 38 
държавен бюджет 10 
държавна криза 55 
държавни заеми 10 
държавни разходи 10 
държавни разходи в България 10 
държавно обществено осигуряване 26 
евродепутати 48 
европарламент 48 
европеизъм 48 
европейска идентичност 48 
европейски стандарт 43 
Европейски съюз 48 
европейски фондове 18 
единни класификатори 47 
едноличен търговец 23 
едностранно счетоводно записване 39 
екип 41 
екип от лидери 41 
екипна дейност 41 
екипна работа 41 
екипно поведение 41 
екипно управление 41 
екипност 41 
електронни пари 11 
електронно обучение 27 
елементи на властта 7 
енергетика 5 
енциклопедия за България 2 
естрада 53 
естрадно изкуство 53 
етажна собственост 25 
етика 3 
ефективно ръководство 31 
жизнен цикъл на ИС 47 
задачи 37 
Закон за обществените поръчки 24 
запаси в логистиката 16 
застраховане 5 11 
застрахователни договори 40 
защита на данните 47 
здравеопазване 5 
здравно осигуряване 11 26 
земеделие 30 
земеделски земи 25 
избирателна система 48 
избори 17 
извличане на данни 47 
изграждане на база данни 47 
изкуствен интелект 44 
износ и внос 5 
Израел 9 
изследване на населението 4 
изследвания 27 
източно-православни книги 1 
Икономиката на България 18 
икономиката на България 2009 18 
икономикс 17 
икономически растеж 15 22 
икономически растеж на България 18 
икономическо развитие на България 5 
илюминати 9 
имущество от престъпна дейност 25 
инвестиране в реални активи 13 
инвестиции 5 13 14 22 
инвестиции в активи 13 
инвестиции в земеделието 30 
инвестиции в облигации 13 14 
инвестиции в ценни книжа 14 
инвестиции и риск 22 
инвестиции на стопанските предприятия 11 
инвестиционен мениджмънт 13 14 
инвестиционен процес 13 
инвестиционен риск 13 
инвестиционна възвръщаемост 13 
инвестиционна дейност 13 
инвестиционна политика 22 
инвестиционни имоти 40 
инвестиционни портфейли 13 
инвестиционни проекти 13 14 22 
инвестиционни решения 13 
индекс Дженсън 13 
индекс на рентабилност 13 
индекс Трейнър 13 
индекс Шарп 13 
индивидуално поведение 20 
иновации в аграрния сектор 30 
инпут-аутпут метод 15 
интегрирана система 27 
интелигентна среда 44 
интелигентни агенти 44 
Интернет 44 
интерфейс 47 
инфлация 11 
информационна логистика 16 
информационни ресурси 47 
информационни системи 47 
информационно осигуряване 31 
информационно осигуряване на управлението 31 
ИС 47 
исторически роман 51 
история 55 
история на България 54 55 
история на управлението 31 
йерархическа управленска пирамида 31 
кадрова политика в банките 42 
казуси 37 
калкулиране 38 
калкулиране на себестойността 37 
капитали 22 
капиталов пазар 13 
капиталови пазари 22 
капиталови потоци 22 
капиталови проекти 13 
капиталово бюджетиране 13 14 
капиталово бюджетни решения 13 
католишки книги 1 
качество 43 
клъстерна управленска структура 31 
книги 1 
книги с религиозно съдържание 1 
книжни пари 11 
княз Александър 55 
Кобургски княз 55 
кодиране 47 
кодове 47 
Кока-Кола 32 
кол опция 13 
командитно дружество 23 
комбиниране на рискови инвестиции 13 
комплексна управленска функция 31 
комуникационни конгломерати 21 
комуникация във фирмата 33 
конвентируемост на парите 11 
конверсионна политика 13 
конвертабилни облигации 22 
консолидирани финансови отчети 40 
контрол 31 
конференция 27 
конфликт 34 
конфликт в екипа 34 
конфликт мениджмънт 34 
конфликти 6 
конфликти в бизнеса 6 34 
конфликти в групата 6 
конфликти в екипа 6 34 
конфликти в организацията 6 34 
конфликти в управлението 6 31 34 
кооперативни игри 28 
координация 31 
кредитен риск 13 
кредитоспособност 22 
култура и изкуство 5 
култура на предприемача 31 
лидер 31 
лидерство 6 
лидерство в организацията 6 
лидерство и личности 6 
лидерство и ръководство 6 
ликвидност 35 
линейна структура на управление 31 
линейни уравнения 29 
линейно-щабна структура 31 
литературознание 49 50 51 
лихвен риск 13 
лихвени проценти 11 
личности 52 
логистика 16 
логистика на складирането 16 
логистика на снабдяването 16 
логистичен мениджмънт 16 
логистичен процес 16 
логистична система 16 
логистични стратегии 16 
логистични технологии 16 
логистичнио планиране 16 
магьосници 9 
малки и средни предприятия 5 
мания за величие 7 
маркетинг 19 20 21 
маркетингов анализ 30 
маркетингов микс 19 
маркетингова информация 19 
маркетингово планиране 15 
маркитингов пъблик рилейшънс 21 
маси 7 
масони 9 
масонска ложа 9 
масонство 9 
математика 28 29 
математика в икономиката 29 
материални дълготрайни активи 35 
материални запаси 40 
матрични игри 28 
междинни счетоводни отчети 40 
междуличностни конфликти в офиса 34 
международен стандарт 43 
международна инвестиционна политика 22 
международна търговия 22 
международни инвестиции 22 
международни сравнения 5 
международни стандарти 40 
Международни стандарти за финансова отчетност 40 
международни стандарти за финансови отчети 40 
мемоарна проза 49 
мениджмънт 31 
мениджмънт на човешките ресурси в банките 42 
мениджър 34 
метод на HIPO-схемите 47 
методи на счетоводния анализ 35 
методическо ръководство по инвестиции 14 
методологически индивидуализъм 17 
методология на счетоводството 37 
мита 10 
митническо облагане 10 
многостъпкови игри 28 
модел на земеделско стопанство 30 
модел на Лайкерт 31 
модели за баланс 11 
монарси 9 
монети 11 
морална оценка 3 
мотивационно поведение 34 
мотивация 34 
мотивация в управленската дейност 34 
мотивация за работа 34 
мотивация за труд 34 
мотивация и ръководство 34 
мотивация на банковия персонал 42 
мотивация на личността 34 
мотивация на персонала 34 
МПР 21 
МСС 1 35 40 
МСС 10 40 
МСС 11 40 
МСС 12 40 
МСС 14 40 
МСС 17 40 
МСС 18 40 
МСС 19 40 
МСС 2 40 
МСС 20 40 
МСС 21 40 
МСС 23 40 
МСС 24 40 
МСС 26 40 
МСС 27 40 
МСС 28 40 
МСС 29 40 
МСС 31 40 
МСС 32 40 
МСС 33 40 
МСС 34 40 
МСС 36 40 
МСС 37 40 
МСС 38 40 
МСС 40 40 
МСС 41 40 
МСС 7 40 
МСС 8 40 
МСФО 40 
МСФО 1 40 
МСФО 2 40 
МСФО 3 40 
МСФО 4 40 
МСФО 5 40 
МСФО 6 40 
МСФО 7 40 
МСФО/IFRS 40 
мултиагентни системи 44 
на труда 17 
награда 3 
награди 3 
Наредба за обществените поръчки 24 
народни маси 7 
население 5 
наследяване 25 
национална конференция 27 
национална политика 22 
национални награди 3 
национални сметки 5 
нематериални активи 40 
несъстоятелност 39 
нобелови награди 3 
нормативна уредба на гражданското право 25 
нотация IDEFIX 47 
нотация на Баркер 47 
нотация на Мартин 47 
нотация на Чен 47 
обезпечение на парите 11 
обезценка на активи 40 
обект на счетоводството 38 
облигационни договори 13 
облигационно право 23 
оборотен капитал 35 
оборотна ведомост 38 
образование и наука 5 
обряди при българите 54 
обществени поръчки 24 
околна среда 5 
окултисти 9 
олимпийски награди 3 
опис на книги 1 
опции 13 14 
организационна структура 31 
организационна структура за управление 31 
организация на отчитането 39 
организация на счетоводния труд 39 
организация на счетоводството 39 
ордени 3 
орди 7 
Оскар 3 
основи на счетоводството 37 38 
отличителни знаци 3 
отчет за приходи и разходи 35 
отчет на БНБ 12 
отчет на БНБ 2007 12 
отчет на паричните потоци 38 
отчет на приходи и разходи 38 
отчет на собствения капитал 38 
отчетност на пенсионно-осигурително дружество 40 
отчитане 31 
отчитане на бизнескомбинации 39 
отчитане на ДБА 38 
отчитане на ДМА 38 
отчитане на ДНА 38 
отчитане на дълготрайните активи 37 
отчитане на инвестиции 40 
отчитане на капитала 38 
отчитане на капиталите 37 
отчитане на капиталовите резерви 39 
отчитане на КМА 38 
отчитане на краткотрайните активи 37 
отчитане на лизинг 40 
отчитане на несъстоятелността 39 
отчитане на основния капитал 39 
отчитане на парични потоци 40 
отчитане на правителствени дарения 40 
отчитане на приходи в туризма 36 
отчитане на приходите 37 38 
отчитане на продукцията 38 
отчитане на разхода в туризма 36 
отчитане на разходите 37 38 
отчитане на разчетите 38 39 
отчитане на собствения капитал 39 
отчитане на туристически услуги 36 
отчитане на финансови средства 38 
отчитане на финансовите резултати 38 
отчитане по сегменти 40 
офшорен бизнес 22 
офшорни зони 22 
оценка на предприятието 35 
оценяване на опциите 13 
пазар 19 
пазар на труда 5 
пазар на ценни книжа 13 
параноя 7 
пари 11 14 
паричен кредит 11 
паричен оборот 11 
паричен пазар 13 
парични отношения 11 
парламент 48 
парламентарна реторика 48 
пасиви на стопанските предприятия 11 
пасивни банкови операции 11 
периодизация на времето 7 
периодично счетоводно отчитане 39 
планиране 15 
планиране и прогнозиране 15 
планиране на човешките ресурси 15 
поведение 20 
поведение на потребителите 20 
поведенчески подход 31 
покупка 20 
политика 8 
политическа икономия 17 
политическа сатира 48 
политически пазари 17 
политически партии 17 
политически посредници 17 
политически философи 17 
портфейлна теория 13 14 
портфейлни инвестиции 22 
потребителско поведение 20 
ПР 21 
правила на Код 45 
право 23 25 
право на строеж 25 
предизборни идеи 48 
предприемаческа дейност 30 
предприемачески модели 30 
предприемачески стратегии 31 
предприемачество 30 31 
предприемачество в земеделието 30 
президенти 9 
преки инвестиции 22 
преки чуждестранни инвестиции 22 
преобразуване на търговските дружества 23 
принципи на системния подход 47 
приходи 40 
прогнозиране 15 
програмиране Visual Studio 46 
програмиране на C/C++ 46 
продукт 19 
продуктова структура 31 
проектен риск 14 
проекти за инвестиране 13 
проектиране 47 
проектиране на АИС 47 
проектиране на база данни 47 
проектиране на бази от данни 45 
проектиране на информационни системи 47 
производствена логистика 16 
промишленост 5 
промоционална стратегия 19 
промоция 19 
протестантски книги 1 
професионална подготовка на банкови кадри 42 
прочути по света българи 2 
публични финанси 10 11 
Пулицър 3 
пут опции 13 
пхсихология на бизнеса 32 
ПЧИ 22 
пъблик рилейшънс 21 
първични документи 39 47 
работа с персонала 31 
равновесие на Неш 28 
развитие на счетоводството 38 
развитие на управлението 31 
разузнаване 8 
разузнавателна дейност 8 
разузнавателна политика 8 
разузнавателна система 8 
разузнавателна служба на САЩ 8 
разузнавателни органи 8 
разузнавателни служби 8 
разходи по заеми 40 
разчети 38 
реални активи 13 
регентство 55 
регистрационен журнал 38 
резюмета 27 
реинвестиционен риск 13 
реинженеринг 31 
реинженеринг в управлението 31 
реклама 21 
реклама в бизнеса 21 
реклама на телевизионния пазар 21 
рекламни агенции 21 
религиозни водачи 9 
религия 7 
религията и масите 7 
рентабилност 13 35 
Римски клуб 9 
рискови инвестиции 13 
рискови финансови операции 13 
розенкройцери 9 
Рокфелер 9 
романи 50 
Ротшилд 9 
руска литература 49 
руско-турски дипломатически преброявания 55 
ръководство по статистика 4 
СА 35 38 39 47 
самоконтрол 6 
сборник от задачи 37 
свободни икономически зони 22 
свойства на системите 47 
сегментиране на пазара 19 
селско стопанство 5 30 40 
сигурност на данните 47 
симулационен анализ 13 
симулационен метод 13 
синтетично отчитане 39 
система 47 
система на националните сметки 15 
систематично счетоводно отчитане 38 
системен анализ 47 
системен подход 47 
системи за кодиране 47 
системи за управление на качеството 43 
ситуационен подход 31 
ситуационно планиране 15 
служители 41 
собственост 25 
софтуер за агентни системи 44 
социална и здравна политика на България 18 
социални философи 17 
социално и здравно осигуряване 2009 26 
социално осигуряване 11 26 
социология 6 
сравнителни отчети 35 
средновековни градове в България 54 
средновековният българин 54 
СС 1 35 
стандарт EAN-13 47 
стандарт EAN-8 47 
стандарт UPC 47 
стандарти 43 
стандартизация 43 
стари български книги 1 
стари книги 1 
стари печатни български книги 1 
статистика 4 5 
статистика 2007 5 
статистика на България 5 
статистическа проверка 4 
статистически анализ 4 
статистически годишник 5 
статистически годишник 2007 5 
статистически графични изображения 4 
статистически данни 5 
статистически данни 2007 5 
статистически игри 28 
статистически понятия 4 
статистически редове 4 
статистически таблици 4 
статистическо изследване 4 
статистическо разсейване 4 
стокова политика 19 
стопанска отчетност 38 
стратегически процес 21 
стратегическо планиране 15 
строителство 5 
султани 7 
сценариен анализ 13 
счетоводен анализ 35 
счетоводен баланс 35 36 38 
счетоводна информация 35 
счетоводна методология 38 
счетоводна политика 38 
счетоводна технология 38 
счетоводни програмни продукти 39 
счетоводни сметки 38 
счетоводно отчитане 38 
счетоводство 35 36 37 38 39 40 
счетоводство в туризма 36 
счетоводство в туристическото предприятие 36 
счетоводство в търговските дружества 39 
счетоводство на предприятието 35 37 
счетоводство на търговските дружества 39 
събирателно дружество 23 
Съединението 55 
съкровищни менителници 13 
съпружеска общност 25 
съсобственост 25 
тайни общества 9 
тамплиери 9 
тезаурус 47 
теории за икономически растеж 22 
теории за инвестиции 22 
теория за парите 11 
теория на игрите 28 
теория на счетоводството 38 
тестове 19 37 
техника на данъчното облагане 10 
технология на счетоводството 39 
ТНК 22 
транснационални компании 22 
транспорт 5 
транспортна логистика 16 
трета национална конференция 27 
туризъм 5 
туристическо предприятие 36 
туристическо счетоводство 36 
тълпа 7 
търговия 5 
търговска несъстоятелност 23 
търговски банки 11 
търговски дружества 39 
търговски книги 23 
търговски оборот 25 
търговски посредник 23 
търговски регистър 23 
търговски сделки 23 
търговски ценни книжа 13 
търговско право 23 24 
търговско предприятие 23 
търговско представителство 23 
университетска информационна система 27 
управление 31 34 
управление на конфликти 44 
управление на конфликтите 31 
управление на организацията 31 
управление на паричния оборот 11 
управление на персонала 42 
управление на персонала в банките 42 
управление на риска 22 
управление на финансовия риск 13 
управление на фирма 33 
управление на фирмата 33 
управленски решения 31 
управленски структури 31 
управленски функции 31 
фасети 47 
февруарски метежи 55 
финанси 5 10 11 
финанси на стопанските предприятия 11 
финансов отчет в туристическото предприятие 36 
финансов риск 13 
финансова отчетност 40 
финансова политика 13 
финансови инструменти 40 
финансови потоци 22 
финансови фючърси 13 
финансово планиране 15 
фирмена култура 32 33 
фирмени облигации 13 
функции на управление 31 
функционална структура 31 
фючърсна търговия 13 
хеджиране 13 
християнски ереси в България 54 
хроника на ЦРУ 8 
художествена литература 50 51 
целева група 21 
цена 19 
цени 5 
ценова политика 19 
ЦРУ 8 
ЦРУ и американските президенти 8 
чек 23 
чуждестранни инвестиции 22 
чуждестранни портфейлни инвестиции 22 
шпионаж 8 
шпиони 8 
шпионска служба 8 
EDMS 47 
ISO 9000 47 
ISO 9001:2008 43