НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

ФИЛОСОФИЯ

Психология

- 1 -

42868 

Минчев, Борис

   Психология на човешкото развитие : Курс лекции / Борис Минчев . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2008 . - 172 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-311-0 

Сист. No: 10869

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

- 2 -

42871 

Танев, Тодор

   Стратегическо управление на публичната сфера / Тодор Танев . - София : Военно издателство, 2008 . - 359 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-509-398-2 

Сист. No: 10872

- 3 -

42872 

Танев, Тодор

   Анализ на публичните политики : Науката за създаване на конкретни политики / Тодор Танев . - София : Военно издателство, 2008 . - 343 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-509-408-8 

Сист. No: 10873

Статистика

- 4 -

42894 

Николова, Надежда

   Статистика : Обща теория / Надежда Николова . - 2. доп. и кориг. изд. . - София : ТЕМТО, 2008 . - 256 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9566-48-2 

Сист. No: 10896

- 5 -

42941 

Николова, Надежда и др.

   Статистика : Методическо ръководство с решени и нерешени задачи по обща теория / Надежда Николова, Рая Мадгерова, Вяра Кюрова . - София : Авангард Прима, 2007 . - 224 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-323-345-8 

Сист. No: 10962

- 6 -

42866 

Стайков, Рафаил и др.

   Статистически методи в икономиката и управлението / Рафаил Стайков, Здравко Славов . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2008 . - 168 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-385-1 

Сист. No: 10867

- 7 -

42893 

Статистика  / Маргарита Ламбова и др . - Варна : ИК Стено, 2008 . - 304 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-449-385-1 

Сист. No: 10895

- 8 -

39549 

Статистика на търговията  : Учебник / София Тодорова и др . - София : ИК Люрен, 1998 . - 256 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-568- 

Сист. No: 10991

Социология

- 9 -

42889 

Коцев, Емил

   Организационно поведение : (Учебник) / Емил Коцев . - 2. изд. . - Русе : А груп, 2008 . - 331 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-8039-02-4 

Сист. No: 10891

Социално поведение. Социална психология

- 10 -

42858 

Формирането на лидери  /  Прев. от англ. Петър Узунов . - София : Класика и Стил, 2009 . - 156 с. ; 22 см . -  (Harvard Business Review)

   

   ISBN 978-954-327-056-9 

Сист. No: 10852

Политика

- 11 -

36732 

Семов, Минчо

   Теория на политиката / Минчо Семов . - София : Софи-Р, 2000 . - 512 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-9615-07-3 

Сист. No: 10934

Икономика. Икономически науки

- 12 -

42873 

Тонев, Младен

   Икономика на информационното общество / Младен Тонев . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2007 . - 368 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-360-8 

Сист. No: 10874

Икономикс

- 13 -

42886 

Обща икономическа теория  : Кратък курс; (Учебник) / Иван Димов и др ; Под обща ред. Добринка Златева . - София : Нова звезда, б.г. . - 392 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-8981- 

Сист. No: 10887

Макроикономика

- 14 -

42887 

Макроикономика  : (Учебник) /  Под обща ред. Владимир Владимиров . - 2. прераб. изд. . - Варна : ИК Стено, 2005 . - 432 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-449-209-7 

Сист. No: 10888

Математически методи в икономическите науки

- 15 -

42963 

Славов, Здравко

   Математически методи и модели в икономиката и управлението / Здравко Славов . - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2007 . - 204 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-715-365-3 

Сист. No: 11002

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 16 -

42946 

Евгениев, Евгени

   Разработване на длъжностни харектеристики : Учебно помагало / Евгени Евгениев . - София : ИК "Шанс", 2008 . - 248 с. ; 24 см

   

Сист. No: 10967

- 17 -

331.2/С/С 876 

Структура на заплатите 2006  . - София : НСИ, 2008 . - 334 с. ; 28 см

   

   ISBN 1313-2032 

Сист. No: 10996

Финанси

- 18 -

42950 

Ангелов, Ангел

   Лихвени структури : (в условията на валутен борд) / Ангел Ангелов . - Свищов : АИ "Ценов", 2009 . - 144 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0422-7 

Сист. No: 10978

- 19 -

42885 

Публични финанси  : (Учебник) / Цветан Коцев и др . - Варна : ИК Стено, 2008 . - 376 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-449-384-4 

Сист. No: 10886

- 20 -

II 1573 

Финансов сектор: оценки и очаквания  : (Тримесечно издание) ; Кн. 1-4 . - София : АИАП, 2009 . - 30 см

   

   ISBN 1313-3098 

   Кн. 1,2 . - 2009

   

Сист. No: 10939

Държавни финанси

- 21 -

42951 

Адамов, Величко и др.

   Публични финанси / Величко Адамов, Румяна Лилова, Теодора Димитрова . - 2. доп. изд. . - Свищов : АИ "Ценов", 2009 . - 618 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0421-0 

Сист. No: 10979

Данъци. Такси. Налози

- 22 -

336.2/С/Б 923 зд 
 България. Закони и др. п. 

   Данъчни закони 2009 . - София : Нова звезда, 2009 . - 512 с. ; 24 см

   

Сист. No: 10898

- 23 -

336.2/С/Б 923 зкдо 
 България. Закони и др. п. 

   Коментар Данъчно облагане 2009 : ЗДДФЛ. ЗКПО. ЗДДС /  Коментар Росен Иванов . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2009 . - 772 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-0392-8 

Сист. No: 10899

- 24 -

336.2/С/Б 923 здо 
 България. Закони и др. п. 

   Данъчно облагане 2009 : [Коментар] . - София : Икономика-прес, 2009 . - 804 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-91978-4-6 

Сист. No: 10901

- 25 -

38175 

Иванов, Костадин и др.

   Новото в нормативната уредба през 2009 година : Ч. 1 - 4 / Костадин Иванов, Мая Жотева . - София : МИСЪЛ, 2009 . - 21 см . -  (Библиотека "Български счетоводител" №3/2009)

   

   ISBN 978-954-8006-04-0 

   Ч.3. ЗАДС и ЗМДТ . - 2009 . - 48 с.

   

Сист. No: 10975

- 26 -

38175 

Кондарев, Ивайло

   Новото в нормативната уредба през 2009 година : Ч. 1 - 4 / Ивайло Кондарев . - София : МИСЪЛ, 2009 . - 21 см . -  (Библиотека "Български счетоводител" №2/2009)

   

   ISBN 978-954-8006-03-3 

   Ч.2. ЗДДС . - 2009 . - 44 с.

   

Сист. No: 10908

- 27 -

42902 

Ненков, Валери и др.

   Техника на данъчното облагане : (Сборник от задачи и тестове) / Валери Ненков, Валентин Милинов, Бойко Петев . - 3. изд. . - Свищов : АИ "Ценов", 2009 . - 362 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0419-7 

Сист. No: 10913

Митническо управление

- 28 -

42953 

Ганчева, Зорница

   Митнически контрол и митническа администрация / Зорница Ганчева . - В. Търново : Фабер, 2009 . - 212 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-015-8 

Сист. No: 10982

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 29 -

42903 

Стефанов, Стефан Христов

   Инвестиционно банкиране / Стефан Христов Стефанов . - 2. изд. . - Свищов : АИ "Ценов", 2009 . - 176 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0414-2 

Сист. No: 10914

- 30 -

42956 

Фликенщайн, Уилям и др.

   Балоните на Грийнспан : Епохата на невежество във Федералния резерв / Уилям Фликенщайн, Фредерик Шийхън . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2009 . - 176 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-399-7 

Сист. No: 10987

Национални банки

- 31 -

II 1283 

Annual Report 2007  : Presented to the 75nd general meeting of shareholders on 22 april 2008 by governor Nicholas C. Garganas . - Athens : Bank of Greece, 2008 . - 30 см

   

   ISBN 1105-0527 

   

   

Сист. No: 10940

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 32 -

42863 

Тонев, Младен

   Геоикономика : (Учебник) / Младен Тонев . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2008 . - 214 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-310-3 

Сист. No: 10857

Икономика

- 33 -

42896 

Икономика  : Сборник от тестове за кандидат-студенти / Любен Кирев и др . - Свищов : АИ "Ценов", 2009 . - 177 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0413-5 

Сист. No: 10902

- 34 -

42935 

Шишманова, Пенка

   Икономически аспекти на човешкия капитал в България / Пенка Шишманова . - В. Търново : АБАГАР, 2008 . - 184 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-427-784-0 

Сист. No: 10956

Икономика на България

- 35 -

II 1602 

Димитрова, Калина

   Директен и индиректен подход за прогнозиране на инфлацията в България / Калина Димитрова . - София : АИАП, 2009 . -  (Икономически изследвания № 1/2009)

   

   ISBN 978-954-567-063-3 

Сист. No: 11006

- 36 -

II 1371 

Икономиката на България през 2008 година  : Годишен доклад . - София : АИАП, 2009 . -  (Българската икономика: състояние и перспективи)

   

   ISBN 1312-546Х 

Сист. No: 11005

- 37 -

42727 

Икономиката на България Януари 2009  : Доклад на Центъра за икономическо развитие / Ангелина Борисова и др ; Под ред. на Александър Божков и др . - София : Център за икономическо развитие, 2009 . - 21 см . -  (. Приложение на списание "Мениджър")

   

   

   

Сист. No: 10941

- 38 -

II 1580 

Индикатор на икономическата активност в България  : Кн.1 - (Тримесечно издание) . - София : АИАП, 2009 . - 30 см

   

   ISBN 1313-5007 

   Кн.1 . - 2009

   

Сист. No: 10937

Икономическа география

- 39 -

42904 

Тестове по "Икономическа география на България"  / Тихомир Личев и др . - Свищов : АИ "Ценов", 2009 . - 273 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0418-0 

Сист. No: 10915

Стопанска история

- 40 -

42852 

Маринова, Маргарита

   Стопанска история : Част първа - / Маргарита Маринова ; Рец. Димитър Саздов . - В. Търново : Фабер, 2009 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-400-020-2 

   Част първа. Светът . - 2009 . - 206 с.

   

Сист. No: 10846

Икономика на отраслите

- 41 -

42867 

Великова, Мария

   Публично-частни партньорства. Аутсорсинг / Мария Великова . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2008 . - 135 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-408-7 

Сист. No: 10868

Търговия

- 42 -

42891 

Търговска политика  / Венцислав Минков и др . - 5. доп. и прераб. изд. . - В. Търново : Фабер, 2008 . - 260 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-775-933-6 

Сист. No: 10893

Маркетинг

- 43 -

42898 

Андонов, Богомил и др.

   Маркетинг в търговията и международния бизнес : Сборник статии / Богомил Андонов, Дияна Найденова, Венко Шишков . - София : Нова звезда, 2008 . - 80 с. ; 23 см

   

Сист. No: 10904

- 44 -

42900 

Джей, Рос

   Хитрините на бизнеса за клиентите / Рос Джей ; Прев. от англ. Милена Мандова . - София : Фокус, б. г. . - 206 с. ; 21 см . -  (Хитрините на бизнеса)

   

   ISBN 954-783-004-1 

Сист. No: 10910

- 45 -

42884 

Маркетинг  : (Учебник) / Свободка Генчева Класова и др . - София : УИ "Стопанство", 2008 . - 468 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-494-493-1 

Сист. No: 10885

- 46 -

339.13/С/Р 942 Лн 

Русева, Любослава и др.

   Най-силните бизнес марки на българския пазар 2008 : Business Superbrands / Любослава Русева, Мария Телбис . - София : Вип Медиа ООД, 2008 . - 35 см

   

   ISBN 978-954-91965-2-8 

   

   

Сист. No: 10938

Международни икономически отношения

- 47 -

42854 

Международен бизнес  : [Учебник] / Атанас Дамянов и др . - 2. изд. . - В. Търново : Фабер, 2009 . - 264 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-023-3 

Сист. No: 10848

- 48 -

42861 

Недялков, Красимир

   Институционалната криза на Европейския съюз - генезис и съвременни измерения / Красимир Недялков . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2008 . - 151 с. ; 20 см . -  (Серия "Знание")

   

   ISBN 978-954-715-393-6 

Сист. No: 10855

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 49 -

42859 

Хаджиниколов, Димитър

   Европейският съюз като глобална търговска сила / Димитър Хаджиниколов . - София : Албатрос, 2008 . - 288 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-751-090-6 

Сист. No: 10853

Международно право

- 50 -

42862 

Михалева, Светла

   Администрация на институциите на Европейския съюз : Учебно помагало / Светла Михалева . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2008 . - 52 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-411-7 

Сист. No: 10856

Конституционно право

- 51 -

42881 

Друмева, Емилия

   Конституционно право / Емилия Друмева . - 3. доп. и прераб. изд. . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2008 . - 816 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-0248-8 

Сист. No: 10882

Закони на България. Законодателна власт

- 52 -

342/С/Б 923 
 България. Закони и др. п. 

   Сборник закони : Закони и други нормативни актове. Кн. 1 - 13 . - София : АПИС, 2009 . - 21 см

   

   ISBN 0861-4776 

   Кн.1,2,3 . - 2009

   

Сист. No: 10906

Търговско право

- 53 -

39675 

Петкова, Емилия

   Новите правила за обществените поръчки / Емилия Петкова . - София : Персонал-консулт-ГП, 2009 . - 132 с. ; 21 см . -  (Библиотека "Човешки ресурси" Кн. 1/2009)

   

Сист. No: 10907

- 54 -

42856 

Стефанов, Георги

   Търговска несъстоятелност / Георги Стефанов . - В. Търново : АБАГАР, 2009 . - 272 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-427-823-6 

Сист. No: 10850

- 55 -

42958 

Торманов, Захари

   Едноличен търговец : Практически коментар. Над 80 примерни образци / Захари Торманов . - София : СИБИ, 2006 . - 544 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-730-308-9 

Сист. No: 10990

Патентно право

- 56 -

347.7/С/Б 923 знп 
 България. Закони и др. п. 

   Новата правна уредба за защита на конкуренцията : Коментар на националното и европейско право. Анализ на административната и съдебна практика. Нормативни актове на РБългария и на Европейския съюз / Петко Николаев Николов и др . - София : ИК "Труд и право ", 2009 . - 655 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-162-9 

Сист. No: 10905

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 57 -

349.2/С/Б 923 зт 
 България. Закони и др. п. 

   Трудови отношения 2009 година : Нормативни актове. Съдебна практика. Практика на ПТСП. Приложни коментари / Васил Мръчков и др . - София : ИК "Труд и право ", 2009 . - 21 см

   

   ISBN 1312-9570 

   

   

Сист. No: 10976

- 58 -

349/С/К 729 

Кодекс на труда  : Кратък коментар и практически консултации по прилагане на трудовото право / Гошо Мушкаров . - 4. осн. прераб. и доп. изд. . - София : Доби прес ЕООД, 2009 . - 592 с. ; 23 см

   

Сист. No: 10989

- 59 -

42878 

Коев, Станислав

   Трудово право / Станислав Коев . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2008 . - 224 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-396-7 

Сист. No: 10879

- 60 -

349.3/С/О 802 

Осигурителни вноски 2009 г.  . - София : Икономика-прес, 2009 . - 238 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-91978-5-3 

Сист. No: 10900

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 61 -

42860 

Павлов, Павел и др.

   Основи на публичната администрация : Учебно пособие / Павел Павлов, Светла Михалева . - (6. доп. и прераб. изд.) . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2008 . - 314 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-421-6 

Сист. No: 10854

- 62 -

42865 

Павлов, Павел и др.

   Европейско административно пространство. Трансформация на административната система : Учебно пособие / Павел Павлов, Светла Михалева . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2008 . - 72 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-370-7 

Сист. No: 10859

Местно самоуправление

- 63 -

42874 

Великова, Мария

   Политики и практики в местното самоуправление : (Местна финансова и инвестиционна политика) / Мария Великова . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2008 . - 191 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-408-7 

Сист. No: 10875

- 64 -

42875 

Великова, Мария

   Местно самоуправление и управление, регионализация / Мария Великова . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2008 . - 247 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-412-4 

Сист. No: 10876

Общинско управление

- 65 -

42864 

Павлов, Павел и др.

   Трансформация на административната система. Административен реинженеринг : Учебно пособие / Павел Павлов, Светла Михалева . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2008 . - 36 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-401-8 

Сист. No: 10858

Социално осигуряване

- 66 -

368.4/С/М 654                       368 

Минимални осигурителни прагове 2009  : За търговията, за заведенията, за строителството, за услугите, за транспортната дейност; Класификация на икономическите дейности; Национална класификация на професиите и длъжностите . - София : Редор, 2009 . - 160 с. ; 24 см

   

Сист. No: 10889

- 67 -

42899 

Мушкаров, Гошо

   Социално и здравно осигуряване 2009 : Кратък коментар и практически консултации по общественото осигуряване / Гошо Мушкаров . - София : Доби прес ЕООД, 2009 . - 632 с. ; 23 см

   

Сист. No: 10909

Социално осигуряване в България

- 68 -

368.4/С/Б 923 со 
 България. Закони и др. п. 

   Социално осигуряване 2009 година : Държавно обществено осигуряване. Допълнително социално осигуряване. Координация на осигурителните схеми на страните от Европейския съюз / Йордан Христосков и др . - София : ИК "Труд и право ", 2009 . - 944 с. ; 21 см

   

   ISBN 1312-9562 

Сист. No: 10995

- 69 -

38175 

Димитрова, Зорница и др.

   Новото в нормативната уредба през 2009 година : Ч. 1 - 4 / Зорница Димитрова, Стефанка Симеонова . - София : МИСЪЛ, 2009 . - 21 см . -  (Библиотека "Български счетоводител" № 4/2009)

   

   ISBN 978-954-8006-05-7 

   Ч.4. Социално осигуряване. Трудови правотношения . - 2009 . - 48 с.

   

Сист. No: 10994

Пенсионно осигуряване

- 70 -

I 2104 

Данева, Иванка

   Инвестиции на пенсионните фондове - проблеми и решения / Иванка Данева . - Свищов : АИ "Ценов", 2009 . - 239 с. ; 23 см . -  (Библиотека "Стопански свят" бр. 99)

   

   ISBN 1310-2737 

Сист. No: 10981

Застраховане

- 71 -

42855 

Илиев, Боян и др.

   Застрахователни продукти / Боян Илиев, Румен Ерусалимов . - В. Търново : Фабер, 2009 . - 212 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-013-4 

Сист. No: 10849

Висше образование

- 72 -

378/С/С 593 с 

Справочник за кандидат-студенти 2009/2010 г. за образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "професионален бакалавър"  : Стопанска академия "Д. А. Ценов" . - Свищов : АИ "Ценов", 2009 . - 178 с. ; 21 см

   

Сист. No: 10918

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Екология

- 73 -

42870 

Ненова, Анелия

   Екологични аспекти на сигурността / Анелия Ненова . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2008 . - 144 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-419-3 

Сист. No: 10871

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравна икономика

- 74 -

42952 

Врачовски, Данаил и др.

   Икономика на здравеопазването : Учебно пособие за дистанционно обучение / Данаил Врачовски, Николай Нинов . - Свищов : АИ "Ценов", 2009 . - 108 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0417-3 

Сист. No: 10980

Мениджмънт

- 75 -

42731 

Габровски, Радослав

   Индустриален риск мениджмънт / Радослав Габровски . - (2. прераб. и доп. изд.) . - Свищов : АИ "Ценов", 2009 . - 282 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0415-9 

Сист. No: 10977

- 76 -

42857 

Как да вземаме по-умни решения  /  Прев. от англ. Петър Узунов . - София : Класика и Стил, 2009 . - 179 с. ; 22 см . -  (Harvard Business Review)

   

   ISBN 978-954-327-053-8 

Сист. No: 10851

- 77 -

42879 

Порязов, Ангел

   Въведение в теорията на мениджмънта / Ангел Порязов . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2007 . - 80 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-362-2 

Сист. No: 10880

Методи на управление

- 78 -

42888 

Коцев, Николай

   Организация на управленската дейност : /методически аспекти/ / Николай Коцев . - В. Търново : АБАГАР, 2008 . - 168 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-427-816-8 

Сист. No: 10890

Корпоративно управление

- 79 -

42883 

Георгиев, Илия

   Корпоративно управление : Съвременният формат / Илия Георгиев . - София : Асоциация на индустриалния капитал в България, 2008 . - 224 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-92331-1-7 

Сист. No: 10884

Счетоводство

- 80 -

42882 

Арсова, Радка и др.

   Компютърни счетоводни системи : Проектиране, оценка, внедряване / Радка Арсова, Анка Хубанова, Юлиан Василев . - 2. прераб. и доп. изд. . - Варна : ИК "ТедИна", 2008 . - 128 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-689-032-4 

Сист. No: 10883

- 81 -

657/С/Б 923 зс 
 България. Закони и др. п. 

   Счетоводство 2009 : Нормативен текст и приложен коментар на Закона за счетоводството и Закона за независим финансов одит. Коментар на Националните и Международните стандарти за финансови отчети. Организация на счетоводството в предприятието. Справочна информация / Антон Свраков и др . - София : ИК "Труд и право ", 2009 . - 782 с. ; 21 см

   

   ISBN 1313-3128 

Сист. No: 10992

- 82 -

42897 

Генов, Гено и др.

   Теория на счетоводството : (Учебник) / Гено Генов, Георги Тодоров, Фаня Филипова . - 2. доп. и прераб. изд. . - Варна : ИК Стено, 2009 . - 312 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-449-395-0 

Сист. No: 10903

- 83 -

657/С/Г 621 

Годишник на счетоводителя 2008  : Нормативна уредба за 2008 г., актуализирана към 31 декември /  Състав. Евгени Рангелов . - София : МИСЪЛ, 2009 . - 21 см

   

   ISBN 1312-9422 

   

   

Сист. No: 10974

- 84 -

42895 

Душанов, Иван

   Обща теория на счетоводството / Иван Душанов . - 4. осн. прераб. и доп. изд. . - София : РОМИНА, 2008 . - 230 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-379-014-2 

Сист. No: 10897

- 85 -

657/С/Е 674 

Енциклопедия по счетоводство  : Т. 1-2 / Бойка Брезоева и др . - София : Делова седмица Консулт ЕООД, 2009 . - 28 см

   

   ISBN 978-954-91950-3-3 

   Т.1. А-К . - 2009 . - 230 с.

   

Сист. No: 10993

- 86 -

42901 

Методика за разработване и защита на дипломна работа по счетоводство  / Дамян Дамянов и др . - Свищов : АИ "Ценов", 2009 . - 114 с. ; 23 см

   

   ISBN 954-23-0203-7 

Сист. No: 10912

Бюджетно счетоводство

- 87 -

42590 

Иванова, Звезделина

   Бюджетно счетоводство 2009 г. / Звезделина Иванова . - 4. доп. и прераб. изд. . - София : Нова звезда, 2009 . - 336 с. ; 20 см

   

Сист. No: 10984

- 88 -

42933 

Меразчиев, Васил и др.

   Бюджетно счетоводство / Васил Меразчиев, Георги Баташки, Диана Ималова . - Свищов : Б. изд., 2009 . - 308 с. ; 22 см

   

Сист. No: 10954

Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията

- 89 -

42954 

Велев, Милен

   Клъстърен подход за повишаване на конкурентоспособността / Милен Велев . - София : Софттрейд, 2007 . - 248 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-334-045-3 

Сист. No: 10985

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 90 -

42890 

Коцев, Николай и др.

   Управление на човешките ресурси в организацията : (Учебник) / Николай Коцев, Емил Коцев . - В. Търново : АБАГАР, 2008 . - 232 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-427-809-0 

Сист. No: 10892

Икономика и организация на строителството

- 91 -

42869 

Попов, Иван

   Организация на строителството : (Учебник) / Иван Попов . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2008 . - 144 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-399-8 

Сист. No: 10870

Информационни технологии

- 92 -

42825 

Попов, Веселин

   Web услугите като основа на системната интеграция / Веселин Попов . - В. Търново : АБАГАР, 2008 . - 143 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-427-805-2 

Сист. No: 10983

Програмни езици

- 93 -

42892 

Симеонова, Валерия

   Възможностите на MS OFFICE 2007 в теоретично обяснени и решени задачи с приложени адаптации към MS OFFICE 2003 : Практическо ръководство / Валерия Симеонова . - Варна : ИК Стено, 2008 . - 192 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-449-392-9 

Сист. No: 10894

Информационни мрежи. Информационни системи

- 94 -

42853 

Върбанов, Румен

   Корпоративни мрежови архитектури и технологии / Румен Върбанов . - В. Търново : Фабер, 2009 . - 380 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-028-8 

Сист. No: 10847

- 95 -

42957 

Каео, Мерике

   Проектиране на мрежова сигурност / Мерике Каео . - 2. изд. . - София : СофтПрес, 2006 . - 856 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-685-418-6 

Сист. No: 10988

- 96 -

42955 

Ламбърт, Стийв и др.

   Microsoft Office Access 2007 : Стъпка по стъпка / Стийв Ламбърт, М. Дау Ламбърт III, Джоун Препернау . - София : СофтПрес, 2007 . - 400 с. ; 24 см + със CD

   

   ISBN 978-954-685-580-0 

Сист. No: 10986

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 97 -

42934 

Аламанова, Живка и др.

   Тестове по български език и литература : За подготовка на зрелостници и кандидат-студенти / Живка Аламанова, Анка Танева . - В. Търново : Фабер, 2008 . - 164 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-775-845-2 

Сист. No: 10955


 Индекс по АВТОРИ

Аверкович, Екатерина 86 
Адамов, Величко 21 
Аламанова, Живка 97 
Александров, Станислав 86 
Ангелов, Ангел 18 
Андонов, Богомил 43 
Арсова, Радка 80 
Баташки, Георги 86 88 
Божинова, Марияна 42 
Божков, Александър 37 
Божков, Васил 86 
Борисова, Ангелина 37 
Брезоева, Бойка 85 
Василев, Йордан 33 
Василев, Юлиан 80 
Велев, Милен 89 
Великова, Мария 41 63 64 
Владева, Росица Цанкова 39 
Владимиров, Владимир 14 
Врачовски, Данаил 74 
Върбанов, Румен 94 
Габровски, Радослав 75 
Ганчева, Зорница 28 
Генов, Гено 82 
Георгиев, Илия 79 
Дамянов, Атанас 47 
Дамянов, Дамян 86 
Данева, Иванка 70 
Джей, Рос 44 
Димитров, Марин 86 
Димитрова, Зорница 69 
Димитрова, Калина 35 
Димитрова, Теодора 21 
Димов, Иван 13 
Дочев, Михаил 86 
Друмева, Емилия 51 
Душанов, Иван 84 
Евгениев, Евгени 16 
Ерусалимов, Румен 71 
Жотева, Мая 25 
Златева, Добринка 13 
Иванов, Костадин 25 
Иванов, Росен 23 
Иванова, Звезделина 87 
Илиев, Боян 71 
Илиев, Георги 85 86 
Илиев, Драгомир 47 
Ималова, Диана 88 
Йотова, Йонка 86 
Каео, Мерике 95 
Кирев, Любен 33 
Класова, Свободка Генчева 45 
Коев, Станислав 59 
Кондарев, Ивайло 26 
Коцев, Емил 9 90 
Коцев, Николай 78 90 
Коцев, Цветан 19 
Кунев, Красимир 33 
Кюрова, Вяра 5 
Лазаров, Румен 33 
Ламбова, Маргарита 7 
Ламбърт III, М. Дау 96 
Ламбърт, Стийв 96 
Лилова, Румяна 21 
Личев, Тихомир 39 
Любенов, Здравко 47 
Мадгерова, Рая 5 
Мандова, Милена 44 
Манова, Силвия 39 
Маринов, Петър 33 
Маринова, Маргарита 40 
Марков, Огнян 33 
Марчевски, Иван 47 
Меразчиев, Васил 86 88 
Мидова, Петранка 42 
Милинов, Валентин 27 
Минков, Венцислав 42 
Минчев, Борис 1 
Михалева, Светла 50 61 62 65 
Мръчков, Васил 57 
Мушкаров, Гошо 58 67 
Найденова, Дияна 43 
Найденова, Снежана 33 
Недялков, Красимир 48 
Ненков, Валери 27 
Ненова, Анелия 73 
Несторов, Людмил 33 
Николов, Петко Николаев 56 
Николова, Надежда 4 5 
Нинов, Николай 74 
Павлов, Павел 61 62 65 
Петев, Бойко 27 
Петкова, Емилия 53 
Петров, Иван 33 
Петров, Любен 86 
Попов, Веселин 92 
Попов, Иван 91 
Порязов, Ангел 77 
Препернау, Джоун 96 
Рангелов, Евгени 83 
Русева, Любослава 46 
Русева, Пенка 39 
Саздов, Димитър 40 
Свраков, Антон 81 
Семов, Минчо 11 
Симеонова, Валерия 93 
Симеонова, Росица 86 
Симеонова, Стефанка 69 
Славов, Здравко 6 15 
Стайков, Рафаил 6 
Стефанов, Георги 54 
Стефанов, Стефан Христов 29 
Стоилова, Валерия 39 
Танев, Тодор 2 3 
Танева, Анка 97 
Телбис, Мария 46 
Тодоров, Георги 82 
Тодорова, София 8 
Тонев, Младен 12 32 
Торманов, Захари 55 
Узунов, Петър 10 76 
Филипова, Фаня 82 
Фликенщайн, Уилям 30 
Хаджиниколов, Димитър 49 
Христосков, Йордан 68 
Хубанова, Анка 80 
Цвяткова, Стойна 42 
Шийхън, Фредерик 30 
Шишков, Венко 43 
Шишманова, Пенка 33 34 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Администрация на институциите на Европейския съюз 50 
Анализ на публичните политики 3 
Балоните на Грийнспан 30 
Бюджетно счетоводство 88 
Бюджетно счетоводство 2009 г. 87 
Въведение в теорията на мениджмънта 77 
Възможностите на MS OFFICE 2007 в теоретично обяснени и решени задачи с приложени адаптации към MS OFFICE 2003 93 
Геоикономика 32 
Годишник на счетоводителя 2008 83 
Данъчни закони 2009 22 
Данъчно облагане 2009 24 
Директен и индиректен подход за прогнозиране на инфлацията в България 35 
Европейският съюз като глобална търговска сила 49 
Европейско административно пространство. Трансформация на административната система 62 
Едноличен търговец 55 
Екологични аспекти на сигурността 73 
Енциклопедия по счетоводство 85 
Застрахователни продукти 71 
Икономика 33 
Икономика на здравеопазването 74 
Икономика на информационното общество 12 
Икономиката на България през 2008 година 36 
Икономиката на България Януари 2009 37 
Икономически аспекти на човешкия капитал в България 34 
Инвестиции на пенсионните фондове - проблеми и решения 70 
Инвестиционно банкиране 29 
Индикатор на икономическата активност в България 38 
Индустриален риск мениджмънт 75 
Институционалната криза на Европейския съюз - генезис и съвременни измерения 48 
Как да вземаме по-умни решения 76 
Клъстърен подход за повишаване на конкурентоспособността 89 
Кодекс на труда 58 
Коментар Данъчно облагане 2009 23 
Компютърни счетоводни системи 80 
Конституционно право 51 
Корпоративни мрежови архитектури и технологии 94 
Корпоративно управление 79 
Лихвени структури 18 
Макроикономика 14 
Маркетинг 45 
Маркетинг в търговията и международния бизнес 43 
Математически методи и модели в икономиката и управлението 15 
Международен бизнес 47 
Местно самоуправление и управление, регионализация 64 
Методика за разработване и защита на дипломна работа по счетоводство 86 
Минимални осигурителни прагове 2009 66 
Митнически контрол и митническа администрация 28 
Най-силните бизнес марки на българския пазар 2008 46 
Новата правна уредба за защита на конкуренцията 56 
Новите правила за обществените поръчки 53 
Новото в нормативната уредба през 2009 година 25 26 69 
Обща икономическа теория 13 
Обща теория на счетоводството 84 
Организационно поведение 9 
Организация на строителството 91 
Организация на управленската дейност 78 
Осигурителни вноски 2009 г. 60 
Основи на публичната администрация 61 
Политики и практики в местното самоуправление 63 
Проектиране на мрежова сигурност 95 
Психология на човешкото развитие 1 
Публични финанси 19 21 
Публично-частни партньорства. Аутсорсинг 41 
Разработване на длъжностни харектеристики 16 
Сборник закони 52 
Социално и здравно осигуряване 2009 67 
Социално осигуряване 2009 година 68 
Справочник за кандидат-студенти 2009/2010 г. за образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "професионален бакалавър" 72 
Статистика 4 5 7 
Статистика на търговията 8 
Статистически методи в икономиката и управлението 6 
Стопанска история 40 
Стратегическо управление на публичната сфера 2 
Структура на заплатите 2006 17 
Счетоводство 2009 81 
Теория на политиката 11 
Теория на счетоводството 82 
Тестове по "Икономическа география на България" 39 
Тестове по български език и литература 97 
Техника на данъчното облагане 27 
Трансформация на административната система. Административен реинженеринг 65 
Трудови отношения 2009 година 57 
Трудово право 59 
Търговска несъстоятелност 54 
Търговска политика 42 
Управление на човешките ресурси в организацията 90 
Финансов сектор: оценки и очаквания 20 
Формирането на лидери 10 
Хитрините на бизнеса за клиентите 44 
Annual Report 2007 31 
Microsoft Office Access 2007 96 
Web услугите като основа на системната интеграция 92 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автоматизация на счетоводството 80 
автомобилно застраховане 71 
авторитаризъм 77 
административен служител 65 
административна етика 61 
административна реформа 62 
административна реформа в България 62 
административна самосъстоятелност 64 
административна система 65 
административна система на ЕС 62 
административна структура на ЕС 62 
административна школа 77 
административни модели 61 
административни служители 61 
административни териториални структури 64 
административно пространство в ЕС 62 
административно-териториални единици 64 
административно-териториални структури 64 
административно-териториално устройство 64 
администрация 3 61 62 
администриране на данните 80 
адмистративен реинженеринг 65 
адмистративни конфликти 65 
акциз 24 
акцизи 27 
акцизни стоки 24 
акции 29 
акционери 79 
акционерни дружества 79 
алтернативни данъци 23 
анализ на зависимости 7 
анализ на индустриалните клъстери 89 
анализ на петте сили 2 
англосаксонски модел 29 
антиинфлационна политика 12 
архивиране на данни 80 
асиметрия 4 
АТЕ 64 
АТУ 64 
аутсорсинг 41 94 
аутсорсинг на административни дейности 41 
аутсорсинг на административни услуги 41 
бази данни 93 96 
базови европейски модели 61 
базови модели 79 
банки 29 31 
банкова система 35 36 37 
банкова система в България 35 36 
БВП 12 37 38 
БВП в България 38 
безжични кожмуникационни технологии 94 
безопасен достъп до Интернет 95 
безопасни условия на труд 90 
безработица 12 14 
бизнес 2 44 64 75 76 79 
бизнес единица 76 
Бизнес етикет 78 
бизнес и мениджмънт 76 
бизнес климат в търговията на дребно 38 
бизнес комуникации 32 
бизнес лидери 46 
бизнес марки 46 
бизнес марки на българския пазар 46 
бизнес марки на българския пазар 2008 46 
бизнес модел 76 
бизнес моделиране 76 
бизнес организации 2 
бизнес цикли 12 
бизнес-организация 75 
благотворителни кампании 46 
болници 74 
болничен продукт 74 
болнични заведения 74 
борси 30 
борсите в САЩ 30 
борсов балон 30 
бранд 46 
брандинг 46 
брутен вътрешен продукт 35 36 
брутен вътрешен продукт 2007 35 36 
брутни кредити 37 
българска административна реформа 62 
българска администрация 61 
българска икономика 34 37 
българска литература 97 
български бизнес цикъл 38 
български език 97 
български капиталов пазар 29 
български общини 64 
български пазар 2008 46 
бюджет на общините 63 
бюджетен процес 63 
бюджетна политика 63 
бюджетна технология 19 
бюджетно предприятие 87 
бюджетно счетоводство 87 88 
бюрократи 65 
бюрократична власт 65 
бюрократична организация 62 
бюрокрация 65 
валутен курс 20 
валутен курс 2007 20 
вербални комуникации 78 
верижни рискове 75 
вероятност 15 
взаимно обвързани стратегии 2 
вземане на решения 76 
видове електронни подписи 80 
видове инфлация 12 
видове корпорации 79 
видове лихви 15 
видове счетоводни баланси 84 
видове счетоводни документи 84 
видове счетоводни сметки 84 
видове финансови рискове 75 
виртуални мрежи 94 
виртуални пари 12 
високи технологии 37 
висше образование 72 
висше образование 2009/2010 72 
висше образование в България 72 
висше образование за икономисти 72 
висше образование по икономика 72 
власт 2 61 
влияние на ЕС върху българската икономика 38 
временен внос 28 
възлагане на обществени поръчки 53 
възстановяване на повредени файлове 93 
външна търговия 37 
външна търговия на България 49 
външноикономически отношения 32 
външнотърговски сделки 43 
вътреобщностно придобиване 25 26 
вътреобщностно придобиване на стоки 25 26 
генерични стратегии 2 
геоикономика 32 
геоикономическа структура на света 32 
геоикономически проекции 32 
Германия - конституционализъм 51 
глобален бизнес 47 
глобален пазар на услуги 49 
глобален търговски партньор 49 
глобализация 12 
глобализация на икономиката 32 
глобална икономика 12 49 
глобална икономика и търговия 49 
глобална капиталова структура 32 
глобални бизнес комуникации 12 
глобални интеграционни процеси 32 
глобални капиталови пазари 29 
глобални мрежови комуникации 12 
глобални мрежови технологии 12 
глобално общество 61 
глобално стопанство 12 
годишен финансов отчет 87 
годишна заплата по трудово правоотношение 17 
граждани в местното самоуправление 64 
гражданска отговорност 71 
граждански сектор 3 
гражданско общество 3 61 64 
Грийнспан 30 
група 9 
гръцка банка 31 
Гръцка банка 2007 31 
Гръцка национална банка 31 
Гръцка национална банка 2007 31 
данъци 22 23 24 25 26 
данъци 2009 22 23 24 
данъчен кредит 25 26 
данъчни закони 22 
данъчни закони 2009 22 
данъчно облагане 19 21 27 
данъчно облагане 2009 23 24 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 24 
движение на човешките ресурси 90 
ДДС 24 25 26 
ДДС 2009 22 24 
дейност на администрацията 61 
делегирани бюджети 63 
делова кореспонденция 93 
демо презентация 93 
децентрализация 61 64 
джоинт венчър 41 
диагностика на решенията 76 
диагностициране 75 
дизайн на бранд 46 
дипломна работа 86 
дипломна работа по счетоводство 86 
дисконт 15 
дискретни случайни величини 15 
дистрибуционна политика 45 
дисциплинарна отговорност 59 
дисциплинарни наказания 59 
длъжности 16 
длъжностни характеристики 16 
ДМА 87 
договор за реформа в ЕС 48 
договор за създаване на ЕО 56 
договорни отношения 41 
документи на ЕС 48 
документооборот 84 
ДОО 67 
доход на производствени фирми 21 
дружества със смесен капитал 41 
дългов мениджмънт 19 
дълготрайни материални активи 87 
дърво на решенията 3 
държава 3 11 51 61 62 
държавен бюджет 19 37 
държавен дълг 19 
държавен дълг на България 19 
държавна администрация 61 
държавна власт 64 
държавна квазистратегия 2 
държавна стратегия 2 
държавни облигации 21 
държавни предприятия 79 
държавни приходи 19 
държавни разходи 19 
държавни финанси 21 
държавни ценни книжа 21 
държавно обществено осигуряване 67 
държавно управление 51 62 
държавно управление в страните на ЕС 62 
държавно устройство 51 62 
държавно устройство на България 62 
държавност и глобализация 62 
е-здравеопазване 74 
Европейска инвестиционна банка 50 
Европейска комисия 56 
Европейска харта за местно самоуправление 64 
Европейски договори 50 
европейски капиталови пазари 29 
европейски пазар 43 
Европейски съд 56 
Европейски съюз 49 50 
Европейски съюз - договор 50 
европейски фондове 37 
европейско административно управление 62 
европейско право на конкуренция 56 
европейско управление 62 
едноличен търговец 55 
езикознание 97 
екзогенни рискове 75 
екип 9 
екипни роли 9 
екипно управление 2 
екипност 2 
екоклъстери 73 
екологична политика 37 
екологична сигурност 73 
екология 73 
екология и здраве 73 
екология на производството 73 
еколого-икономическа система 73 
еколого-икономически проблеми 73 
експортна дейност 47 
електронен подпис 80 
електронна търговия 44 
електронни комуникации 12 
електронни разплащания 37 
електронно здравеопазване 74 
емисии от акции 29 
емитиране на ценни книжа 29 
емпирични разпределения 6 7 
ендогенни рискове 75 
енергетика 37 
енциклопедия по счетоводство 85 
ЕОО 48 
ЕС 43 48 49 
ЕС - геополитически център 48 62 
ЕС - исторически аспект 48 
ефективност в здравеопазването 74 
ЕХМС 64 
задължения на гражданите 51 
заетост 57 
заетост и безработица 35 36 37 
Закон за администрацията 64 
Закон за градските общини 64 
Закон за данък върху добавената стойност 25 26 
Закон за защита на конкуренцията 56 
Закон за защита на конкуренцията 1998 56 
Закон за защита на конкуренцията 2003 56 
закон за инспектиране на труда 83 
закон за концесиите 41 
Закон за местните данъци и такси 83 
Закон за независим финансов одит 83 
Закон за независимия одит 81 
Закон за обществените поръчки 41 53 
Закон за общинския бюджет 64 
Закон за селските общини 64 
Закон за счетоводството 81 
закони 61 
закони по счетоводство 83 
закони свързани с трудовите отношения 58 
законодателство за ПЧП 41 
закупуване на валута 21 
заличаване от търговския регистър 55 
заплата 17 
застраховане 71 75 
застраховане имущества на граждани 71 
застраховане на животни 71 
застраховане на земеделски култури 71 
застраховане на предприятия 71 75 
застрахователен договор 71 
застрахователна програма 75 
застрахователна услуга 71 
застрахователни продукти 71 
защита на информацията 80 
защита на конкуренцията 56 
ЗДДС 22 23 25 26 
ЗДДС 2009 23 25 26 
ЗДДФЛ 22 23 24 
ЗДДФЛ 2009 22 23 24 
здравеопазване 74 
здравна осигуровка 60 
здравна политика 37 
здравни заведения 74 
здравно застраховане 71 
здравно обслужване 74 
здравно осигуряване 67 90 
здравно осигуряване 2009 67 
здравословни условия на труд 57 90 
ЗДФЛ 22 
ЗИДЗОП 53 
ЗКПДО 22 
ЗКПО 22 23 24 
ЗКПО 2009 22 
ЗМДТ 22 23 
ЗМДТ 2009 22 23 
избирателно право 51 
избор на политика 3 
избор на тема 86 
избори 51 
изборни системи 51 
изборни системи в България 51 
измерване на безработицата 12 
изпълнение 76 
икономика 12 37 74 
икономика и политика 3 
икономика на България 35 36 37 
икономика на България 2007 35 36 
икономика на България 2008 37 
икономика на здравеопазването 74 
икономика на информационното общество 12 
икономика на строителството 91 
Икономиката на България 35 36 
Икономиката на България 2007 35 36 
икономикс 13 
икономическа география на България 39 
икономическа система 75 
икономическа теория 13 
икономически дейности 17 
икономически дейности и професии 17 
икономически кризи 12 30 
икономически модел на растежа 12 
икономически процеси 12 
икономически растеж 12 14 20 37 38 
икономически съвет 61 
икономически теории 12 
икономически тестове за кандидат-студенти 33 
икономически цикли 12 
икономическо развитие 34 
имуществена отговорност 59 
имуществени санкции и глоби 56 
имуществено облагане 27 
инвентаризация 84 
инвестиции в строителството 91 
инвестиционен риск в пенсионното осигуряване 70 
инвестиционна банкова индустрия 29 
инвестиционна политика 63 
инвестиционни банки 29 
инвестиционни проекти 63 
инвестиционно банкиране 29 
индекси 7 
индивид и личност 9 
индустриален риск 75 
индустриален риск мениджмънт 75 
индустриална революция 40 
индустриални клъстери 89 
индустриални отношения 90 
индустриално преустройство в Европа 40 
иновиране на държавата 62 
институализация на ПЧП 41 
институции на ЕС 50 
институционален контрол 61 
институционална криза 48 
институционална политика 48 
институционална промяна 48 
институционална промяна в България 48 
институционална система 48 
институционална система на ЕС 48 
институционална трансформация 62 
интеграционен процес в Европа 48 
интеграция на държавата 61 
интелектуален капитал 34 
интелектуализация на бизнеса 32 
интелектуално развитие 1 
Интернет 12 
Интернет среда 94 
инфлация 12 14 15 20 37 
инфоикономика 12 
информатизация на бизнеса 12 
информационна икономика 12 
информационни мрежи 95 
информационни ресурси 12 
информационни рискове 75 
информационно общество 12 61 
информация 12 
инфраструктура на фирмената мрежа 95 
инфраструктурен мониторинг 92 
кадрова политика 10 
кадрова политика на фирмата 10 
кадрова стратегия 10 
кадрови потенциал 10 
календарно планиране 76 
калкулация 84 
калкулиране 84 
кандидат-студенти 33 
кандидат-студентски 72 
кандидат-студентски справочник 2009/2010 72 
кандидат-студентски справочник на СА 72 
кандидат-студентски тестове 39 
капиталов пазар 29 37 
Карго застраховане 71 
качество и дизайн 42 
кейнсинианска теория 12 
кибернетика 77 
класификация на икономически дейности 66 
класификация на икономически дейности 2009 66 
класификация на информацията 80 
класификация на риска 75 
класификация на счетоводните сметки 80 
класическа икономическа теория 12 
класическа школа 77 
клиенти 44 
клъстерен анализ 89 
клъстерен подход 89 
клъстерен подход в икономиката 73 
клъстерен подход и конкурентоспособност 89 
клъстери 73 89 
клъстери и иновации в предприятието 89 
клъстерите в България 73 
клъстерна политика 89 
кметства 64 
когнитивна теория 1 
когнитивна школа 2 
когнитивни процеси 2 
Кодекс за социално осигуряване 52 67 68 
Кодекс на труда 52 58 
кодекси на корпоративно управление 79 
кодиране на информацията 80 
колегиални отношения 78 
колегиалност 78 
колективен трудов договор 59 
колективни решения 15 
колективно преговаряне 59 
комбинаторика 15 
коментар на ЗМДТ 23 
коментари 67 
компресиране на файлове 93 
компютърна обработка на статистически данни 6 
компютърни мрежи 94 
компютърни системи 80 
компютърни счетоводни системи 80 
компютърно счетоводство 80 
комуникации 37 
Конвенция за правата на човека 48 
конкретни политики 3 
конкурентно поведение 45 
конкурентоспособност 42 89 
конкурентоспособност на предприятието 89 
конкуренция 42 45 56 
конкуренция в бизнеса 56 
конкуренция в политиката на ЕС 56 
конституциите на България 51 
конституционализъм 51 
конституционализъм във Великобритания 51 
конституционно право 51 
Конституция 51 
консултиране и решение 76 
континентален модел 29 
контрол 79 
контрол върху риска 75 
контрол на информацията 80 
контрол на личните данни 93 
концесия 41 
корелационен анализ 6 
корпоративен риск 75 
корпоративен риск мениджмънт 75 
корпоративен тип стратегия 2 
корпоративна безопасност 94 
корпоративна информационна система 94 
корпоративна организация 79 
корпоративна стратегия 2 
корпоративни бордове 79 
корпоративни мрежи 94 
корпоративни подоходни данъци 19 
корпоративно подоходно облагане 27 
Корпоративно подоходно облагане 2009 24 
корпоративно ръководство 79 
корпоративно управление 79 
корпорации 79 
корпорация 79 
краха на Федералния резерв 30 
краха на щатския долар 30 
креативност 61 
кредитни рискове 75 
крива на Филипс 12 
кризисен производствен инцидент 75 
криптография 95 
КСО 67 
КСС 80 
култура и мениджмънт 76 
лидер 2 10 78 
лидери 10 
лидерски групи 10 
лидерство 2 77 
лидерство и личности 10 
лидерство и ръководство 10 
лизингов пазар 37 
литературни източници 86 
литературознание 97 
лихва 15 18 
лихвен процент 18 20 
лихвена крива при валутен борд 18 
лихвени структури 18 
личностен подход 77 
Майкрософт 93 
майсторски бизнес класове 46 
макроикономика 13 14 
макроикономическа динамика 37 
макроикономическа теория 12 
макроикономически анализ 12 
макроикономически инструменти 12 
макроикономически цели 12 
марка 46 
маркетинг 44 45 46 
маркетинг в търговията 43 
маркетинг на взаимоотношенията 44 
маркетингово проучване 45 
маркировка на стоките 42 
математически методи 15 
математически методи в икономиката 15 
математически методи в управлението 15 
математически модели 15 
математически модели в управлението 15 
математическо моделиране 15 
матрични игри 15 
медии 64 
медицинска дейност 74 
медицински персонал 74 
медицински труд 74 
медицинско обслужване 74 
международен бизнес 32 43 47 
международен маркетинг 45 47 
международен мениджмънт 32 
международен пазар 32 
международна бизнес икономика 32 
международна бизнесикономика 32 
международна бизнесстратегия 47 
международна среда 47 
международни конвенции 61 
международни пазари 47 
международни стандарти за финансови отчети 81 
международни стратегически алианси 12 
международни фирми 32 
международно лицензиране 47 
международно право 50 
междуобщинска интеграция 63 
мениджмънт 76 77 78 
мениджмънт на валутни рискове 75 
мениджмънт на финансови рискове 75 
мениджмънт на ценови рискове 75 
мениджър 10 78 
мениджъри 2 
мениджъри и лидери 10 
мениджъри на проекти 10 
мениджърска информационна система 75 
мениджърска позиция 9 
мениджърски решения 75 
мениджърско планиране 76 
мениджърско решение 76 
месечна заплата по трудово правоотношение 17 
местна администрация 51 
местна власт 63 64 
местна финансова политика 63 
местни органи на управление 64 
местни референдуми 64 
местни финанси 63 
местно самоуправление 51 63 64 
местно управление в България 64 
местно управление в Европа 64 
метод "Брейнсторминг" 2 
метод "Фокус-група" 2 
метод Делфи 2 
метод на счетоводството 84 
методи за анализ 2 
методи за научно изследване 86 
методика за разработване на дипломна работа 86 
методическо ръководство по статистика 5 
микроикономика 13 
минимален осигурителен доход 60 
минимален осигурителен стаж 60 
минимални осигурителни прагове 2009 66 
МИС 75 
мисия на организацията 2 
митница 28 
митници 28 
митническа администрация 28 
митническа дейност 28 
митнически контрол 28 
митнически контрол на пощенски пратки 28 
митнически контрол на превозните средства 28 
митнически контрол на пътниците 28 
митнически нарушения 28 
митнически процедури 28 
митнически режими 28 
митническо складиране 28 
множествен дискриминантен анализ 75 
модел инсайдер-аутсайдер 12 
модел на Алтман 75 
модел на евроинтеграция 48 
модел на Самуелсон-Солоу 12 
модел на Солоу-Суен 12 
модел на стагнацията 12 
модел на Филипс 12 
модели и моделиране 15 
модели на местно самоуправление 64 
модели на публична администрация 61 
мол мания 43 
монетаристка школа 12 
мониторинг на риска 75 
мониторинг на риска във фирмата 75 
мотивация 9 
мотивация за работа 9 
мрежова икономика 12 
мрежова инфраструктура 95 
мрежова сигурност 95 
мрежови технологии 94 
мрежово общество 12 
мултидържавност 62 
мултиетичност 62 
най-силните бизнес марки в България 46 
наказателно-процесуален кодекс 52 
НАП 25 26 
наредби по счетоводство 83 
научен мениджмънт 77 
научно изследване 86 
национална икономика 14 
национална класификация на длъжностите 66 
национална класификация на професиите 66 
национални благотворителни кампании 46 
национолни стандарти 81 
небанкови финансови институции 35 36 
недвижими имоти 37 
незаконно уволнение 59 
нелоялна конкуренция 56 
неокласически модели 12 
неправителствени организации 61 
нова икономика 12 
нормативна уредба 25 26 
нормативни актове 52 
нормативни актове 1/2009 52 
нормативни актове 2/2009 52 
нормативни документи по счетоводство 2008 83 
нормиране в строителството 91 
нормиране на труда 74 
обвързани стратегии 2 
обединена Европа 50 
обезщетения по майчинство 60 
обекти на счетоводството 84 
облагане доходите на физическите лица 27 
облагане на доходи 27 
облагане с акциз 24 
облагане с ДДС 27 
облагане с оборотни данъци 27 
облигации 29 
оборотна ведомост 84 
обслужване 44 
обслужване на клиентите 44 
обучение в Т-групи 77 
обучение на бизнес лидери 46 
обща теория на статистиката 4 
обществен договор 61 
обществени поръчки 41 53 
обществено осигуряване 67 
обществено управление 2 3 
общество 11 61 
общини 63 64 
общинска администрация 64 
общинска инвестиционна политика 63 
общински бюджет 63 
общински инвестиционни проекти 63 
общност 61 
ограничаване на риска 75 
одобрение 76 
ОЕИС 48 
оздравяване на предприятие 54 
ОИСР 79 
околна среда 75 
околна среда в България 73 
омбудсман 61 
опаковка 42 
операционална стратегия 2 
органи на ЕС 50 
организации 9 
организационна култура 9 
организационна структура 2 9 29 
организационни рискове 75 
организационни структури на межд. бизнес 32 
организационни фактори 75 
организационно поведение 9 77 
организационно развитие 9 
организация 78 
организация на здравеопазването 74 
организация на корпоративното управление 79 
организация на предприятието 89 
организация на стоителството 91 
организиране на работното време 78 
организиране на работното място 78 
осигурителен доход през 2009 69 
осигурителни прагове 66 
осигурителни прагове за 2009 66 
осигурително право 60 
осигурително право на България 60 
осигуряване по граждански договори 60 
осигуряване по трудови договори 60 
основи на статистиката 7 
осребряване на имущество 54 
отговорности 79 
отпуски 59 
отстраняване от работа 59 
отчет на Гръцката банка 31 
отчет на Гръцката банка 2007 31 
отчетна информация 84 
отчитане на ДМА 87 
отчитане на заеми 87 
отчитане на капитали 87 
отчитане на местни бюджети и общини 88 
отчитане на НМДА 87 
отчитане на приходите 87 
отчитане на разходите 87 
отчитане на разчети 87 
отчитане на стоково-материални запаси 87 
отчитане на финансови активи 87 
офис 2007 93 
офис продукти 93 
офис продукти на Майкрософт 93 
оценка на ксс 80 
оценка на риска 75 
оценяване и калкулиране 82 
пазар 3 44 
пазар и цени 13 
пазар на труда 35 36 
пазар на труда в България 35 36 
пазар на труда в България 2007 35 36 
паричен пазар 21 
парична политика 14 
парични революции 12 
партньорство 41 
партньорство в местното самоуправление 64 
патентен данък 27 
пенсионен портфейл 70 
пенсионна индустрия 70 
пенсионни реформи 70 
пенсионни системи 70 
пенсионно осигуряване 70 
персонаж 90 
план "Маршал" 48 
план за дипломна работа 86 
план за доклад 78 
планиране на човешките ресурси 90 
поведение 9 
поведение и стил 9 
поведение на потребителите 42 
поведенчески подход 77 
подзаконови актове 61 
подчинен 78 
политика 3 11 
политическа власт 3 11 
политически живот 11 
политически организации 2 
политически партии 3 
политически процес 11 
политически процеси 3 
политическо общество 11 
политическо ръководство 2 
политическо управление 3 
поощряване на сътрудници 78 
поставяне на задачи 78 
постановления по счетоводство 83 
постиндустриално общество 12 
потребителски интерфейс 93 
потребителски интерфейс Fluent 93 
потребителски цени 37 
почивки 59 
права на гражданите 51 
правила за работа 78 
правила за стоително-монтажни работи 91 
Правилник за ЗДДС 23 
Правилник за ЗДДС 2009 22 
правителство 51 
правно регулиране 59 
право 50 59 
право на сдружаване 59 
правомощия на областните управители 64 
практическа имплементация 95 
практически консултации 67 
предлагане 14 
предмет на счетоводството 84 
предмет на трудовото право 59 
предписъединителен процес за България 48 
предприемачество 2 
предприятия 37 75 
президент на Републиката 51 
преки чуждестранни инвестиции 37 
прекратяване на трудовия договор 59 
прекратяване на трудово правоотнашение 59 
препоръки 76 
пресмятане на вероятности 15 
примерни длъжностни характеристики 16 
примерни характеристики 16 
принцип на Парето 2 
приходи 87 
приходи на общините 63 
провеждане на интервю 78 
провеждания на заседания 78 
прогнозиране на вероятностите 75 
програмен контрол на потоци 92 
програмиране 96 
програмиране в MS ACCESS 96 
програмни продукти 93 
програмни продукти в счетоводството 80 
продажба на съкровищни менителници 21 
продажби 44 
проектиране на длъжностите 90 
проектиране на ксс 80 
проектиране на счетоводна база 80 
проектно управление 61 
прозрачност на управлението 79 
производителност на труда 37 
производствена инфраструктура 75 
производство по несъстоятелност 54 
промишлен дизайн 46 
промишлени продажби 38 
професионална квалификация 16 
професионално обучение 10 
професия 16 
профил на мениджъра 78 
процедури по договаряне 53 
психично развитие 1 
психично развитие на индивида 1 
психоаналитична концепция 1 
психология 1 
психосоциална теория 1 
психосоциални кризи 1 
публичен мениджмънт 41 61 
публичен сектор 61 63 
публична администрация 2 3 61 
публична власт 3 
публична политика 3 
публична собственост 41 
публична сфера 2 3 
публични блага 19 
публични организации 2 
публични партньорства 41 
публични стратегии 2 
публични услуги 41 63 
публични финанси 19 21 37 41 
публично предприемачество 61 
публично стопанство 19 
публично управление 62 
публично-частни партньорства 41 
ПЧИ 37 
ПЧП 41 
ПЧП проекти 41 
работна заплата 16 35 36 
работната сила в строителството 91 
работно време 17 59 
работодателски организации 59 
равновесие на Неш 2 
разработване на длъжностни характеристики 16 
разфасовка на стоките 42 
разходи 87 
разходи на общините 63 
разчети 87 
рамкови споразумения 53 
регионална политика 37 
регионално развитие 64 
регионално самоуправление 64 
регистрация в БУЛСТАТ 55 
регистрация в НАП 55 
регистрация в НОИ 55 
регистриране на едноличен търговец 55 
Регистър на обществените поръчки 53 
реинженеринг 65 
референдум 51 
риск 75 
риск в ПЧП 41 
риск мениджмънт 75 
риск-премия 18 
рискова ситуация 75 
рискова теория 75 
рисково събитие 75 
ръководител 2 78 
ръководство 2 10 
ръководство и лидерство 9 
самоуправление 63 
самоуправленска система 63 
самофинансиране 75 
самофинансиране на предприятието 75 
САЩ - конституционализъм 51 
САЩ и финансовата бъркотия 30 
сборник закони 52 
сборник закони 1/2009 52 
сборник закони 2/2009 52 
сборник от задачи и тестове 27 
световна икономика 12 14 30 47 
световната финансова криза на 21 век 30 
световно стопанство 13 40 
селско стопанство 37 
сигурност при реални мрежи 95 
символи на ЕС 50 
синдикални организации 59 
синергетична организация 62 
системен подход 77 
системи за кодиране 80 
ситуационни методи 77 
складове от данни 80 
скрининг на пазарите 47 
сложни отношения 78 
сметкоплан 84 
Сметкоплан на бюджетните предприятия 87 
социален диалог 59 
социален съвет 61 
социална политика 37 57 
Социална харта на ЕС 48 
социални вноски 69 
социално осигурителна система 68 
социално осигуряване 67 68 69 90 
социално осигуряване 2009 67 68 69 
социално осигуряване 2009 - коментар 68 
специалисти 78 
специални закрили по КТ 58 
специалност 16 
способ на двойно записване 84 
способ на инвентаризирането 84 
справочник за кандидат-студенти 72 
справочник за кандидат-студенти в СА 72 
Старбъкс 23 
статегическо планиране на компании 76 
статистика 4 5 6 7 8 
статистика на търговията 8 
статистическа вариация 7 
статистическа информация 7 
статистическа проверка 4 
статистическа сводка 5 
статистически анализ 6 
статистически величини 4 7 
статистически графики 4 5 
статистически данни за заплати 17 
статистически методи 6 
статистически методи за анализ 7 
статистически редове 5 
статистически таблици 5 
статистически тест 7 
статистически хипотези 7 
статистическо изучаване 4 
статистическо наблюдение 5 7 
статистическо оценяване 7 
стока 42 
стокова политика 45 
стоково производство 13 
стоково-материални запаси 87 
стокообмен 37 
стопанска власт 3 
стопанска история 40 
стопанска история на света 40 
стопанска отчетност 84 
стопанско управление 3 
стопанството на Древния свят 40 
стопанството на Средновековието 40 
стратегии 2 
стратегии в публичния сектор 2 
стратегическа визия 2 
стратегически анализ 2 
стратегически въпроси 2 
стратегически групи 2 
стратегически игри 2 
стратегически избор 2 
стратегически план 2 
стратегически риск 2 
стратегическо мислене 2 
стратегическо обществено управление 3 
стратегическо планиране 76 
стратегическо поведение 2 
стратегическо равновесие 2 
стратегическо управление 2 3 
стратегия на диференциация 2 
стратегия на сегментация 2 
строител 91 
строителен бизнес 91 
строителен надзор 91 
строителен поток 91 
строителни инвестиции 91 
строителство 37 91 
структура на дипломната работа 86 
структура на ЕС 48 
структури на държавно управление 62 
субконтракторство 47 
счетоводен баланс 82 84 
счетоводен документ 84 
счетоводен процес 84 
счетоводна информация 80 84 
счетоводна отчетност 80 84 
счетоводна политика 87 
счетоводна система 84 
счетоводни регистри 82 
счетоводни системи 80 
счетоводни сметки 82 84 
счетоводни форми 82 
счетоводно отчитане 82 87 
счетоводно отчитане в бюджетни предприятия 88 
счетоводно отчитане на държавния бюджет 88 
счетоводство 80 81 82 83 84 85 87 88 
счетоводство 2008 83 
счетоводство 2009 81 
Съвет на Европа 48 
съвременен риск мениджмънт 75 
съвременна икономика 12 
съвременна икономическа наука 12 
съвременна инфоикономика 12 
съвременни икономически теории 12 
съвременни теории 12 
съвременно корпоративно управление 79 
създаване на стратегии 2 
текуща сметка 37 
теоретични разпределения 7 
теории 77 
теории за корпоративно управление 79 
теории за обвързани стратегии 2 
теория на вероятностите 6 15 
теория на игрите 2 15 
теория на политиката 11 
теория на статистиката 4 
теория на счетоводството 84 
теория У 77 
теория Х 77 
териториални единици 64 
тестове за кандидат-студенти 39 
тестове по българска литература 97 
тестове по български език 97 
тестове по икономика 33 
тестове по икономика за кандидат-студенти 33 
тестове по икономическа география на РБ 39 
техника STEP 2 
техника на данъчното облагане 27 
техники за анализ 2 
техническо застраховане 71 
ТНК 12 
транзит на стоки 28 
транзитен митнически режим 28 
транснационализационни трансформации 12 
транснационализация 12 
транснационални корпорации 12 14 
транспорт 37 
трансфериране на риска 75 
тристранно сътрудничество 59 
труд 16 17 
трудни служители 78 
трудов договор 16 59 
трудова дисциплина 59 
трудова заетост 17 
трудови договори 55 
трудови отношения 57 90 
трудови отношения 2009 57 
трудови правоотношения 55 
трудови стандарти 16 
трудово възнаграждение 59 90 
трудово законодателство 57 
трудово законодателство в България 57 
трудово право 57 58 59 
трудово право на България 58 
трудово правоотношение 59 
трудоустрояване 59 60 
туризъм 37 
търговска марка 42 
търговска несъстоятелност 54 
търговска номенклатура 42 
търговска политика 42 
търговски асортимент 42 
търговски банки 20 
търговски банки в България 20 
търговски вериги 43 
търговски договори 55 
Търговски закон 52 
търговски марки 44 
търговски полици 21 
търговски регистър 55 
търговски ценни книжа 21 
търговско право 54 
търсене 14 
Указания на НАП 68 
указания на НОИ 68 
управление 2 3 64 77 78 79 
управление на бюджета 63 
управление на дълга 63 
управление на държавния дълг 21 
управление на клиентите 44 
управление на маркетинга 45 
управление на обществото 3 
управление на общините 64 
управление на общински обекти 64 
управление на общински услуги 63 
управление на стратегическия риск 2 
управление на човешките ресурси 16 90 
управленска дейност 78 
управленска матрица 77 
управленски аспекти на маркетинга 45 
управленски процес 3 
управленско мислене 3 
условия на труд 16 
устойчиво глобално развитие 49 
учебник по макроикономика 14 
учебник по статистика на търговията 8 
учебник по счетоводство 82 88 
файлови имена 93 
факторен анализ 7 
федерален резерв 30 
финансов одит 87 
финансов пазар 29 
финансов свят 30 
финансов сектор 20 
финансова администрация 27 
финансова бъркотия 30 
финансова децентрализация 63 
финансова криза в България 30 
финансова математика 15 
финансова самостоятелност 64 
финансова система 37 
финансови модели 15 
финансови посредници 20 21 
финансово управление 87 
финансово управление и контрол 63 87 
фирмена екология 73 
фирмена мрежа 95 
фирмено планиране 45 
фирми 75 
фирмите в условията на валутен борд 18 
фискална политика 14 
фондов пазар 29 
Франция - конституционализъм 51 
франчайзинг 47 
функционална стратегия 2 
хеджиране 75 
хипотези 4 
хитрините на бизнеса 44 
хоутърнски експерименти 77 
хуманистична психология 1 
ценни книжа 29 
ценова политика 45 
централизация 64 
централна власт 64 
частна собственост 41 
частни пенсионни фондове 70 
човешки капитал 34 
човешки капитал в България 34 
човешки капитал на фирмено равнище 34 
човешки ресурси 90 
човешки фактор 77 
школа на властта 2 
школа на дизайна 2 
школа на изучаването 2 
школа на културата 2 
школа на планирането 2 
школа на позиционирането 2 
школа на предприемачеството 2 
школа на проектирането 2 
школа на човешките отношения 77 
школи в научния мениджмънт 77 
школи за стратегии 2 
ъдебна регистрация на едноличен търговец 55 
юридически лица с нестопанска цел 61 
Access 93 
Access 2007 96 
Business superbrands 46 
Excel 93 
google 46 
Microsoft 93 
Microsoft Office Access 2007 96 
MS ACCESS 93 
MS EXCEL 93 
MS EXEL 2007 93 
MS Office 93 
MS Office 2003 93 
MS Office 2007 93 
MS Power Point 93 
MS PowerPoint 2007 93 
MS Word 93 
MS Word 2007 93 
Office Word 2007 93 
PDF 93 
PEST анализ 2 
PowerPoint 93 
SOA 92 
SOI 92 
step by step 96 
superbrands 46 
SWOT анализ 2 
WEB сайт 94 
Web услуги 92 
WEB услуги в NET 92 
Web услуги в бизнес организациите 92 
Web услуги в предприятието 92 
Word 93 
XPS 93