НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

 

42565

 

Бенбасат, Алберт

   По въпроса за книгата  / Алберт Бенбасат  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008  . - 356 с. ; 21 см

Сист. No: 10268
 

42469

 

   Българската култура между държавата и пазара  : Национална конференция, 13-14 юни 2007 г. - София  : Институт за философски изследвания при БАН, 2007  . - 432 с. ; 24 см

Сист. No: 10155
Иновации - научен аспект
 

42537

 

Никова, Донка Атанасова

   Иновации и иновационна дейност  : Някои личностни измерения  / Донка Атанасова Никова  . - София  : УИ "Стопанство", 2007  . - 148 с. ; 20 см

Сист. No: 10232

Култура

 

42505

 

Вучков, Юлиан Димитров

   Арт мениджмънт  / Юлиан Димитров Вучков  . - София  : УИ "Стопанство", 2002  . - 218 с. ; 24 см

Сист. No: 10196

ФИЛОСОФИЯ

 

42410

 

Бердяев, Николай

   Съчинения в 6 тома  : Т.1-6  / Николай Бердяев  ; Под обща ред. Исак Паси  . - София  : Захарий Стоянов, 2002 -  . - 21 см  . -   (Поредица "Философия и човек")

   Т.1 . Философия на свободата. За робството и свободата на човека  . - 2002  . - 752 с.

Сист. No: 10062
 

42410

 

Бердяев, Николай

   Съчинения в 6 тома  : Т.1-6  / Николай Бердяев  ; Под обща ред. Исак Паси  . - София  : Захарий Стоянов, 2002 -  . - 21 см  . -   (Поредица "Философия и човек")

   Т.2 . Философия на неравенството. Смисълът на историята. Новото средновековие  . - 2003  . - 615 с.

Сист. No: 10063
 

42410

 

Бердяев, Николай

   Съчинения в 6 тома  : Т.1-6  / Николай Бердяев  ; Под обща ред. Исак Паси  . - София  : Захарий Стоянов, 2002 -  . - 21 см  . -   (Поредица "Философия и човек")

   Т.3 . Смисълът на творчеството. Кризата на изкуството  . - 2004  . - 437 с.

Сист. No: 10064
 

42410

 

Бердяев, Николай

   Съчинения в 6 тома  : (Т.1 - 6)  / Николай Бердяев  ; Под обща ред. Исак Паси  . - София  : Захарий Стоянов, 2002 -  . - 21 см  . -   (Поредица "Философия и човек")

   Т.4 . Предназначението на човека. Мирогледът на Достоевски  . - 2005  . - 591 с.

Сист. No: 10065
 

42410

 

Бердяев, Николай

   Съчинения в 6 тома  : (Т.1 - 6)  / Николай Бердяев  ; Под обща ред. Исак Паси  . - София  : Захарий Стоянов, 2002 -  . - 20 см

   Т.5 . Царството на духа и царството на кесаря. За достойнството на християнството и недостойнството на християните. Философия на свободния дух. Аз и светът на обектите. Съдбата на човека в съвременния свят  . - 2006  . - 784 с.

Сист. No: 10066
 

42580

 

Кинг, Питър Дж.

   Сто философи  : Животът и делото на най-великите световни мислители  / Питър Дж. Кинг  ; Прев. от англ. Жанета Шинкова  . - София  : Кибеа, 2007  . - 22 см

   

Сист. No: 10285
 

42447

 

Ницше, Фридрих

   Съчинения в 6 тома  : Т. 1-6  / Фридрих Ницше  ; Състав. Исак Паси  ; Прев. от нем. Ренета Килева-Стаменова  . - София  : Захарий Стоянов, 2001-  . - 22 см  . -   (Поредица "Философия и човек")

   Т.5 . Отвъд доброто и злото. Към генеалогията на морала  . - 2002  . - 376 с.

Сист. No: 10114
 

42447

 

Ницше, Фридрих

   Съчинения в 6 тома  : Т. 1-6  / Фридрих Ницше  ; Състав. Исак Паси  ; Прев. от нем. Мара Белчева  . - София  : Захарий Стоянов, 2001-  . - 22 см  . -   (Поредица "Философия и човек")

   Т.4 . Тъй рече Заратустра  : Книга за всички и никого  . - 2003  . - 311 с.

Сист. No: 10115
 

42447

 

Ницше, Фридрих

   Съчинения в 6 тома  : Т. 1-6  / Фридрих Ницше  ; Състав. Исак Паси  ; Прев. от нем. Харитина Костова-Добрева, Георги Кейтазов, Пламен Градинаров  . - София  : Захарий Стоянов, 2001-  . - 22 см  . -   (Поредица "Философия и човек")

   Т.6 . Случаят Вагнер. Залезът на кумирите. Ницше contra Вагнер. Ecce homo  . - 2004  . - 391 с.

Сист. No: 10116
 

42447

 

Ницше, Фридрих

   Съчинения в 6 тома  : Т. 1-6  / Фридрих Ницше  ; Състав. Исак Паси  ; Прев. от нем. Ерика Лазарова, Харитина Костова-Добрева  . - София  : Захарий Стоянов, 2001-  . - 22 см  . -   (Поредица "Философия и човек")

   Т.3 . Зазоряване. Веселата наука  . - 2002  . - 616 с.

Сист. No: 10117
 

42447

 

Ницше, Фридрих

   Съчинения в 6 тома  : Т. 1-6  / Фридрих Ницше  ; Състав. Исак Паси  ; Прев. от нем. Харитина Костова-Добрева  . - София  : Захарий Стоянов, 2001-  . - 22 см  . -   (Поредица "Философия и човек")

   Т.1 . Раждането на трагедията. Несвоевременни размишления  : Давид Щраус - изповядващият се писател. За ползата и вредата от историята за живота. Шопенхауер като възпитател. Рихард Вагнер в Байройт  . - 2001  . - 696 с.

Сист. No: 10118
 

42447

 

Ницше, Фридрих

   Съчинения в 6 тома  : Т. 1-6  / Фридрих Ницше  ; Състав. Исак Паси  ; Прев. от нем. Ерика Лазарова  . - София  : Захарий Стоянов, 2001-  . - 22 см  . -   (Поредица "Философия и човек")

   Т.2 . Човешко, твърде човешко  : Книга за свободните духове  . - 2006  . - 727 с.

Сист. No: 10119
 

42683

 

Ранд, Айн

   За новия интелектуалец  / Айн Ранд  . - София  : МаК, 2008  . - 224 с. ; 21 см

Сист. No: 10402
 

36306

 

Русев, Панчо

   Критика на неразумната дейност  / Панчо Русев  . - София  : М-8-М, 1997  . - 207 с. ; 20 см

Сист. No: 10015
 

36010

 

Русев, Панчо

   Размисли на философски и политически теми  / Панчо Русев  . - София  : М-8-М, 1997  . - 144 с. ; 20 см

Сист. No: 10016
 

36868

 

Русев, Панчо

   Философски възгледи за човека през новото време  / Панчо Русев  . - София  : Б. изд., 1998  . - 144 с. ; 20 см

Сист. No: 10017

Психология

 

42668

 

Маслоу, Ейбрахам

   Мотивация и личност  / Ейбрахам Маслоу  ; Прев. от англ. Цветан Петков  . - София  : Кибеа, 2001  . - 464 с. ; 20 см  . -   (Серия "Познай себе си")

Сист. No: 10387
 

42498

 

Минчев, Борис Симеонов

   Обща психология  / Борис Симеонов Минчев  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2008  . - 396 с. ; 23 см

Сист. No: 10187
 

42671

 

   Психологически тестове  : Енциклопедия. Многостранно изследване на личността  /   Състав. Сергей Касянов  . - София  : Фабер, 2001  . - 447 с. ; 24 см

Сист. No: 10390
 

42439

 

Фром, Ерих

   Кризата на психоанализата  / Ерих Фром  ; Прев. от англ. Росен Ангелов  . - София  : Захарий Стоянов, 2003  . - 280 с. ; 20 см  . -   (Поредица "Философия и човек")

Сист. No: 10106
 

42442

 

Фром, Ерих

   Мисията на Зигмунд Фройд  : Анализ на неговата личност и влияние  / Ерих Фром  ; Прев. от англ. Росен Ангелов  . - София  : Захарий Стоянов, 2004  . - 144 с. ; 20 см  . -   (Поредица "Философия и човек")

Сист. No: 10109
 

42443

 

Фром, Ерих

   Изкуството да слушаш  / Ерих Фром  ; Прев. от англ. Росен Ангелов  . - София  : Захарий Стоянов, 2004  . - 288 с. ; 20 см  . -   (Поредица "Философия и човек")

Сист. No: 10110
 

42450

 

Фром, Ерих

   Забравеният език  : Въведение в науката за разбирането на сънищата, приказките и митовете  / Ерих Фром  . - София  : Захарий Стоянов, 2005  . - 311 с. ; 20 см

Сист. No: 10122
 

42414

 

   Ще оцелее ли българският народ през ХХІ век?  /   Отг. ред. Васил Проданов  . - София  : Захарий Стоянов, 2006  . - 304 с. ; 20 см

Сист. No: 10072
 

42669

 

Юнг, Карл Густав

   Символи на промяната  : Анализ на прелюдията към шизофренията  / Карл Густав Юнг  ; Прев. от нем. Ивета Милева  . - Плевен  : "ЕА" АД, 2006  . - 648 с. ; 20 см

Сист. No: 10388

Логика

 

42446

 

Аристотел

   Топика  / Аристотел  ; Прев. и ком. Иван Христов  . - София  : Захарий Стоянов, 1998  . - 440 с. ; 21 см

Сист. No: 10113

Етика

 

42436

 

Фром, Ерих

   Човекът за самия себе си  : Въведение в психология на етиката  / Ерих Фром  ; Прев. от англ. Росен Ангелов  . - София  : Захарий Стоянов, 2005  . - 287 с. ; 20 см  . -   (Поредица "Философия и човек")

Сист. No: 10103
 

42445

 

Фром, Ерих

   Революция на надеждата  : Към една очовечена технология  / Ерих Фром  ; Прев. от англ. Росен Ангелов  . - София  : Захарий Стоянов, 2005  . - 231 с. ; 20 см  . -   (Поредица " Философия и човек ")

Сист. No: 10112

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

 

42462

 

Камбъл, Джоузеф

   Западна митология  / Джоузеф Камбъл  . - София  : РИВА, Рива  . - 583 с. ; 21 см

Сист. No: 10143
 

42463

 

Камбъл, Джоузеф

   Първобитна митология  / Джоузеф Камбъл  . - София  : РИВА, 2003  . - 520 с. ; 21 см

Сист. No: 10144
 

42464

 

Камбъл, Джоузеф

   Източна митология  / Джоузеф Камбъл  ; Прев. от англ. Ани Васева  . - София  : РИВА, 2004  . - 584 с. ; 21 см

Сист. No: 10145
 

I  2170

 

Лим, Тимоти

   Свитъците от Мъртво море  / Тимоти Лим  ; Прев. от англ. Марин Загорчев  . - София  : Захарий Стоянов, 2006  . - 207 с. ; с ил. ; 17 см  . -   (Малка оксфордска библиотека)

Сист. No: 10071
 

42438

 

Фром, Ерих

   Ще бъдете като богове  : Радикално тълкуване на Стария завет и неговата традиция  / Ерих Фром  ; Прев. от англ. Росен Ангелов  . - София  : Захарий Стоянов, 2005  . - 271 с. ; 20 см  . -   (Поредица "Философия и човек")

Сист. No: 10105
 

42440

 

Фром, Ерих

   Догмата за Христос  : И други есета за религията, психологията и културата  / Ерих Фром  ; Прев. от англ. Жана Тотева  . - София  : Захарий Стоянов, 2005  . - 239 с. ; 20 см  . -   (Поредица "Философия и човек")

Сист. No: 10107

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

 

39926

 

Стоянова, Валентина

   Социалната държава в реформиращата се икономика  / Валентина Стоянова  . - В. Търново  : Фабер, 2005  . - 232 с. ; 20 см

Сист. No: 10011

Социография. Социално положение

 

31101

 

Най, Дейвид

   Съвременното американско общество  / Дейвид Най  . - София  : Обсидиан, 1994  . - 245 с. ; 22 см

Сист. No: 10004
 

42477

 

Найденов, Николай

   Публика и политика: въведение в политическата антропология на модерността  / Николай Найденов  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008  . - 408 с. ; 20 см

Сист. No: 10163
Статистика
 

42553

 

Гатев, Кирил

   Методи за анализ на структури и структурни ефекти  / Кирил Гатев  . - София  : УИ "Стопанство", 2007  . - 182 с. ; 24 см

Сист. No: 10250
 

42632

 

Жекова, Станка

   Теоретични и приложни аспекти на анализа на съответствието, факторния и кластерния анализ  / Станка Жекова  . - Варна  : ИК "Стено", 2008  . - 112 с. ; 20 см

Сист. No: 10344
 

42623

 

Янкова, Нина Петрова

   Статистическо изследване на структурни изменения  / Нина Петрова Янкова  . - София  : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2007  . - 164 с. ; 24 см

Сист. No: 10333
Икономическа статистика
 

39784

 

Радилов, Димитър

   Икономическа статистика  / Димитър Радилов  . - Варна  : Унив. изд. ИУ, 2001  . - 428 с. ; 21 см

Сист. No: 10012
Статистика на отраслите
 

42595

 

Чолаков, Никола Иванов

   Трудова и социална статистика  / Никола Иванов Чолаков  . - София  : УИ "Стопанство", 2007  . - 451 с. ; 24 см

Сист. No: 10303
Статистика на България
 

42633

 

Жекова, Станка

   Пространствена асиметрия в смъртността по причини за умиране в Република България  / Станка Жекова  . - Варна  : ИК "Стено", 2008  . - 64 с. ; 20 см

Сист. No: 10345

Демография и население

 

42523

 

Владимирова, Катя Иванова

   Демографско развитие  : Стратегии, политики и програми  / Катя Иванова Владимирова  . - София  : УИ "Стопанство", 2007  . - 355 с. ; 20 см

Сист. No: 10214
 

42519

 

Докова, Соня и др.

   Геодемография  : (Лекционен курс)  / Соня Докова, Камен Петров  . - София  : Тракия-М, 2008  . - 163 с. ; 21 см

Сист. No: 10210

Социология

 

42556

 

Кинг, Майкъл и др.

   Никлас Луман за правото и политиката  / Майкъл Кинг, Крис Торнхил  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008  . - 307 с. ; 24 см

Сист. No: 10254
 

42480

 

Максуел, Джон

   Изграждай лидерите около себе си  / Джон Максуел  . - София  : Нов човек, 2008  . - 180 с. ; 21 см

Сист. No: 10166
 

42558

 

Розенберг, Маршал

   Общуване без агресия  : Наръчник по ненасилствена комуникация  / Маршал Розенберг  ; Прев. Естер Гомбаш  . - София  : Кръгозор, 2007  . - 240 с. ; 21 см

Сист. No: 10260
 

42444

 

Фром, Ерих

   Душевно здравото общество  / Ерих Фром  ; Прев. от англ. Росен Ангелов  . - София  : Захарий Стоянов, 2004  . - 391 с. ; 21 см  . -   (Поредица "Философия и човек")

Сист. No: 10111
 

42670

 

Хартли, Грегъри и др.

   Езикът на жестовете  / Грегъри Хартли, Мариан Каринч  . - София  : Кръгозор, 2008  . - 280 с. ; 21 см

Сист. No: 10389
Икономическа социология
 

42492

 

Маркъм, Дейвид и др.

   Егономика  : Какво превръща егото в най-ценния ни актив или най-тежкия пасив  / Дейвид Маркъм, Стивън Смит  ; Прев. от англ. Елка Виденова  . - София  : Обсидиан, 2008  . - 262 с. ; 20 см

Сист. No: 10179
Социален конфликт
 

42536

 

Стоянова, Мария Георгиева

   Индустриализационните конфликти в българското общество в преход 1989-2002 г. : Социологически аспекти  / Мария Георгиева Стоянова  . - София  : УИ "Стопанство", 2003  . - 282 с. ; 24 см

Сист. No: 10231
Социално поведение. Социална психология
 

42545

 

Докова, Соня и др.

   Комуникации и връзки с обществеността  : (Масови нагласи, пропаганда, маркетинг) (Лекционен курс)  / Соня Докова, Камен Петров  . - София  : Тракия-М, 2007  . - 127 с. ; 21 см

Сист. No: 10242
 

42437

 

Фром, Ерих

   Да бъдеш човек  / Ерих Фром  ; Прев. от англ. Васил Дудеков-Кършев  ; Ред. Ерика Лазарова  . - София  : Захарий Стоянов, 2004  . - 239 с. ; 20 см  . -   (Поредица "Философия и човек")

Сист. No: 10104
 

42441

 

Фром, Ерих

   Бягство от свободата  : [Изследване]  / Ерих Фром  ; Прев. от англ. Владимир Ганев  . - София  : Захарий Стоянов, 2005  . - 304 с. ; 20 см  . -   (Поредица "Философия и човек")

Сист. No: 10108

Политика

 

42515

 

Бжежински, Збигнев

   Втори шанс  : Трима президенти и кризата на американската суперсила  / Збигнев Бжежински  . - София  : Обсидиан, 2007  . - 264 с. ; 21 см

Сист. No: 10206
 

42562

 

Кожухаров, Петър

   От мястото на събитието  : Съприкосновения с бележити личности на ХХ век  / Петър Кожухаров  . - София  : Изток-Запад, 2006  . - 552 с. ; 21 см

Сист. No: 10265
 

42564

 

Лок, Джон

   Писмо за толерантността  / Джон Лок  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2008  . - 100 с. ; 21 см  . -   (Поредица "Политическа класика")

Сист. No: 10267
 

42567

 

Нанева, Димитрина

   Политическите идеологии  / Димитрина Нанева  . - София  : УИ "Стопанство", 2008  . - 344 с. ; 20 см

Сист. No: 10270
 

42467

 

Огнянов, Любомир

   Политическата система в България 1949 - 1956  / Любомир Огнянов  . - София  : Стандарт, 2008  . - 320 с. ; 20 см

Сист. No: 10149
 

42468

 

Парамов, Кольо

   Въпроси  / Кольо Парамов  ; Състав. Румен Леонидов  . - София  : Еър груп 2000, 2006  . - 389 с. ; 24 см

Сист. No: 10150
 

42684

 

   Първа година европейска България: избори и образи  /   Състав. Анна Кръстева, Толя Стоицова  . - София  : НБУ, 2008  . - 143 с. ; 21 см

Сист. No: 10403
 

42663

 

Рот, Франсоа

   Изобретяването на Европа  : От Европа на Жан Моне до Европейския съюз  / Франсоа Рот  ; Прев. Гриша Атанасов  . - София  : Кралица МАБ, 2008  . - 256 с. ; 20 см

Сист. No: 10382
 

42615

 

Томов, Александър Трифонов

   Оптимистична теория за България  / Александър Трифонов Томов  . - София  : Хр. Ботев, 2005  . - 296 с. ; 24 см

Сист. No: 10324
 

42662

 

Фукуяма, Франсис

   Строежът на държавата  : Управление и световен ред през ХХІ век  / Франсис Фукуяма  ; Прев. от англ. Кольо Коев  . - София  : Обсидиан, 2004  . - 184 с. ; 20 см

Сист. No: 10381
 

42506

 

Цачевски, Венелин

   Балканите. Новата Югоизточна Европа  : От разделение към регионално сътрудничество и евроинтеграция  / Венелин Цачевски  . - 2. доп. изд. - София  : Изток-Запад, 2008  . - 292 с. ; 20 см

Сист. No: 10197
 

42507

 

Цачевски, Венелин

   Балканите. Европейският избор  / Венелин Цачевски  . - София  : Изток-Запад, 2007  . - 280 с. ; 20 см

Сист. No: 10198
Международна политика
 

42473

 

Кокс, Джойс

   Новата студена война  / Едуард Лукас  . - София  : Прозорец, 2008  . - 368 с. ; 20 см

Сист. No: 10159
 

42652

 

Попчев, Петър

   Европейски съюз: принос към глобалната сигурност и стабилност  / Петър Попчев  . - София  : Български бестселър, 2006  . - 273 с. ; 21 см

Сист. No: 10371
 

42634

 

Фрийдман, Томас

   Географски и гледни точки  : Изследване на света преди и след 11 септември  / Томас Фрийдман  ; Прев. от англ. Надежда Розова  . - София  : Весела Люцканова, 2004  . - 576 с. ; 20 см

Сист. No: 10346
Икономикс
 

42546

 

Марикина, Мария Тодорова

   Конкурентоспособност и благосъстояние  : Теоретикоприложни аспекти в развитите пазарни стопанства  / Мария Тодорова Марикина  . - София  : УИ "Стопанство", 2006  . - 124 с. ; 24 см

Сист. No: 10243
Макроикономика
 

42457

 

   Макроикономика  : Тестове, задачи, въпроси за дискусии  / Снежана Найденова  и др. - В. Търново  : Фабер, 2008  . - 204 с. ; 24 см

Сист. No: 10138
 

42605

 

   Макроикономика  / Любен Кирев  и др. - 4. прераб. и доп. изд. - Свищов  : АИ "Ценов", 2008  . - 508 с. ; 23 см

Сист. No: 10313
Икономически теории. Учения и школи
 

42534

 

Бекярова, Катя Рачева

   Икономическата мисъл в САЩ от ХVІІІ век до средата на ХХ век  / Катя Рачева Бекярова  . - София  : УИ "Стопанство", 2007  . - 283 с. ; 20 см

Сист. No: 10229
Кооперативно дело
 

36821

 

Петров, Петър

   Земеделският кооперативизъм в България (1900-1923)  : Опит за автентична интерпретация  / Петър Петров  . - В. Търново  : Витал, 2000  . - 128 с. ; 20 см

Сист. No: 10001
 

35297

 

Петров, Петър

   Кооперативната теория и социалдемокрацията  : (ХІХ - първата четвърт на ХХ век)  / Петър Петров  . - В. Търново  : Витал, 1998  . - 200 с. ; 20 см

Сист. No: 10002
 

31210

 

Петров, Петър

   Политическите партии и кооперативното движение в България от 90-те години на ХІХ век до Балканската война  / Петър Петров  . - В. Търново  : АБАГАР, 1995  . - 208 с. ; 21 см

Сист. No: 10005
Фирми
 

334/С/Г  62

 

   Годишен доклад за състоянието и развитието на МСП в България 2007  . - София  : Министерство на икономиката и енергетиката, 2008  . - 30 см

   

Сист. No: 10014
 

42606

 

   Кластъри, еко-кластъри, кластърна политика и европейска практика  : Подходът на индустриалната екология  / Иван Илиев  и др. = Clusters, eco-clusters, cluster policy and european practice:The industrial ecology approach  . - Варна  : ИК "Стено", 2007  . - 140 с. ; 26 см

   Съдържанието на книгата е на български и английски език.Материалите на английски език са от Джовани Ладжойя и Теодоро Галучи.

Сист. No: 10314
 

42510

 

Тодоров, Кирил

   Бизнес стратегия на малката фирма  / Кирил Тодоров  . - 2. прераб. и разш. изд. - София  : Нов бълг. унив., 2008  . - 280 с. ; 21 см

Сист. No: 10201
Финанси
 

42587

 

Брусарски, Румен Йорданов

   Теория на публичните финанси  / Румен Йорданов Брусарски  . - София  : УИ "Стопанство", 2007  . - 235 с. ; 24 см

Сист. No: 10294
 

42600

 

Иванова, Росица и др.

   Финансово-стопански анализ  / Росица Иванова, Любомир Тодоров  . - София  : Тракия-М, 2008  . - 623 с. ; 23 см

Сист. No: 10308
 

42601

 

Колева, Фани Александрова

   Финансово управление на интелектуалната собственост  : Ч. 1 -  / Фани Александрова Колева  . - София  : УИ "Стопанство", 2008  . - 204 с. ; 20 см

Сист. No: 10309
 

42572

 

Стоенчева, Цветка Атанасова

   Публични финанси  / Цветка Атанасова Стоенчева  . - София  : УИ "Стопанство", 2007  . - 166 с. ; 24 см

Сист. No: 10275
Финансов контрол
 

II  1507

 

   Годишен отчет 2007 година  : Комисия за финансов надзор  . - София  : Комисия за финансов надзор, 2008  . - 30 см

   

Сист. No: 10013
Данъци. Такси. Налози
 

336.2/С/Б  923  здо

 

България. Закони и др. п.

   Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2008 година  : Корпоративно подоходно облагане. Данъци върху доходите на физическите лица. Данък върху добавената стойност. Счетоводно приключване на годината. Годишни финансови отчети  / Людмила Мермерска  и др. - София  : ИК "Труд и право ", 2008  . - 21 см

   

Сист. No: 10134
 

42499

 

Димитрова, Мина

   Определяне на данъчния финансов резултат за 2008 г. : Практически наръчник  / Мина Димитрова  . - София  : Доби прес ЕООД, 2008  . - 128 с. ; 23 см

Сист. No: 10188
 

42544

 

   Коментар: Данък върху добавената стойност  / Георги Проданов  и др. - София  : Икономика-прес, 2008  . - 432 с. ; 24 см

Сист. No: 10241
Митническо управление
 

42407

 

Адамов, Величко и др.

   Мита и митническа политика  : (Учебник)  / Величко Адамов, Пламен Пътев, Ангел Ангелов  . - 5. прераб. и доп. изд. - В. Търново  : АБАГАР, 2008  . - 460 с. ; 24 см

Сист. No: 10054
Банки. Национални банки. Кредитни дружества
 

II  1415

 

   Годишен отчет 2007 г.  : Фонд за гарантиране влоговете в банките  . - София  : Фонд за гарантиране на влоговете в банките, 2008  . - 30 см

   

Сист. No: 10130
 

36072

 

Младенов, Милети Христов

   Мрежата за финансова сигурност  : С акцент върху банковата система и гарантирането на депозитите в България  / Милети Христов Младенов  . - София  : УИ "Стопанство", 2003

Сист. No: 10000
Пари, валута
 

40065

 

Неновски, Николай

   Валутният курс и инфлацията: Франция и България между двете световни войни. Приносът на Албер Афталион (1874-1956 г.)  / Николай Неновски  . - София  : БНБ, 2006  . - 85 с. ; 21 см

Сист. No: 10010

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

 

42520

 

Докова, Соня

   Геоикономика и геополитика  : (Лекционен курс)  / Соня Докова  . - София  : Тракия-М, 2007  . - 272 с. ; 21 см

Сист. No: 10211
 

42654

 

   Икономика, отворена към промени  / Иван Илиев  и др. = An economy open to changes  . - Варна  : ИК "Стено", 2008  . - 128 с. ; 25 см

   Книгата съдържа разглежданите теми и на английски език. Публикуваните материали на английски език са от Джовани Ладжойя, Теодоро Галучи и Ана-Рита Пайано.

Сист. No: 10373
Икономика
 

42653

 

Илиев, Иван

   Отворената икономика - източник на развитие  / Иван Илиев  . - Варна  : ИК "Стено", 2008  . - 172 с. ; 20 см

Сист. No: 10372
 

42522

 

Николов, Иван

   Глобалната икономика  : Теория и реалност  / Иван Николов  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2003  . - 384 с. ; 20 см

Сист. No: 10213
 

42563

 

Спасов, Трайчо Стефанов

   Пазарна трансформация и конкурентоспособност на икономиките в преход  / Трайчо Стефанов Спасов  . - София  : УИ "Стопанство", 2006  . - 304 с. ; 23 см

Сист. No: 10266
Икономика на България
 

338/С/Б  923  сп

 

   България  : Статистическа панорама 2007  . - София  : НСИ, 2008  . - 133 с. ; 28 см

   До 2006 г. вкл. Вж България. Социално-икономическо развитие

Сист. No: 10127
Стопанска история
 

42429

 

   От девети до десети  /   Състав. Димитър Иванов  . - София  : Захарий Стоянов, 2004  . - 832 с. ; 22 см

Сист. No: 10093
Икономика на отраслите
 

42535

 

Бакалова, Виолета Людмилова

   Икономически анализ на транспортната фирма  : (Учебник)  / Виолета Людмилова Бакалова  . - София  : УИ "Стопанство", 2007  . - 176 с. ; 20 см

Сист. No: 10230
Аграрна икономика
 

42550

 

   Малък и семеен агробизнес  / Юлия Маркова Дойчинова  и др. - София  : УИ "Стопанство", 2008  . - 248 с. ; 24 см

Сист. No: 10247
Икономика на селското стопанство
 

42625

 

Вълчев, Никола и др.

   Инвестициите в българското земеделие  / Никола Вълчев, Людмил Петков  . - София  : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2006  . - 176 с. ; 20 см

Сист. No: 10335
Икономика на индустрията, предприятието
 

31963

 

   Икономика на предприятието  . - Габрово  : Унив. изд. Васил Априлов, 1999  . - 224 с. ; 23 см

Сист. No: 10008
 

II  1585

 

   Икономика на предприятието  : Ч.1-  / Елена Бояджиева  и др. - София  : Дионис, 2006  . - 29 см

   Ч.1  . - 2006  . - 228 с.

Сист. No: 10228
Икономика на туризма
 

42617

 

Великов, Велико Добрев и др.

   География на туризма  / Велико Добрев Великов, Милена Петрова Стоянова, Росица Цанкова Владева  . - София  : Матком, 2007  . - 320 с. : с ил. ; 24 см

Сист. No: 10326
 

42310

 

   Основи на туризма  : (Учебник): Ч. 1-3  / Манол Николов Рибов  и др. - София  : УИ "Стопанство", 2008  . - 23 см

   Ч. 3  . - 2008  . - 292 с.

Сист. No: 10264
 

42576

 

   Ресторантьорство и хотелиерство  / Манол Рибов  и др. - София  : Тракия-М, 2007  . - 683 с. : с прил. ; 26 см

Сист. No: 10279
 

42581

 

   Стратегическият избор в туризма  / Манол Рибов  и др. - София  : Тракия-М, 2005  . - 502 с. ; 24 см

Сист. No: 10286
 

42603

 

Тодориев, Васил Тодоров

   Хотелиерски операции  / Васил Тодоров Тодориев  . - София  : Матком, 2008  . - 148 с. : с ил., сх. ; 24 см

Сист. No: 10311
Търговия
 

42549

 

Гитомър, Джефри

   Малка червена книга за успешните продажби  : Как да продаваме непрестанно  / Джефри Гитомър  ; Прев. от англ. Росен Тахов  ; Ред. Данчо Господинов  . - София  : Изток-Запад, 2007  . - 216 с. ; 21 см

Сист. No: 10246
 

42511

 

Михнев, Георги

   Борсова търговия  / Георги Михнев  . - София  : Тракия-М, 2007  . - 274 с. ; 21 см

Сист. No: 10202
Маркетинг
 

31960

 

Аврамов, Велко Димитров

   Потребителско поведение  / Велко Димитров Аврамов  . - София  : УИ "Стопанство", 1996  . - 196 с. ; 20 см

Сист. No: 10007
 

42571

 

Балева, Велина Лазарова

   Продуктът  : Маркетингови стратегии и политики  / Велина Лазарова Балева  . - София  : УИ "Стопанство", 2007  . - 412 с. ; 24 см

Сист. No: 10274
 

42548

 

Зийман, Серджо

   Краят на маркетинга, какъвто го познаваме  / Серджо Зийман  . - София  : Локус Пъблишинг ООД, 2007  . - 240 с. ; 22 см

Сист. No: 10245
 

42604

 

Класова, Свободка Генчева

   Цените в системата на маркетинга  / Свободка Генчева Класова  . - 2. прераб. и доп. изд. - София  : УИ "Стопанство", 2008  . - 204 с. ; 24 см

Сист. No: 10312
 

42501

 

Младенова, Галина Пенчева

   Маркетингово планиране  / Галина Пенчева Младенова  . - София  : УИ "Стопанство", 2006  . - 356 с. ; 24 см

Сист. No: 10189
 

42517

 

Фиск, Питър

   Гениален маркетинг  / Питър Фиск  . - София  : СофтПрес, 2008  . - 488 с. ; 22 см

Сист. No: 10208
Маркетинг в туризма
 

42630

 

Рафаилова, Генка Иванова и др.

   Маркетинг на свободното време и туризма  / Генка Иванова Рафаилова, Снежина Недялкова Кадиева  . - Варна  : ИК "Стено", 2005  . - 287 с. ; 24 см

Сист. No: 10342
Международен маркетинг
 

42658

 

Дамянов, Атанас и др.

   Международен маркетинг  / Атанас Дамянов, Драгомир Илиев, Здравко Любенов  . - 4. прераб. изд. - В. Търново  : Фабер, 2008  . - 240 с. ; 24 см

Сист. No: 10377
Външна търговия
 

II  1586

 

Каракашева, Лилия Вълчева

   Международни инвестиционни проекти  / Лилия Вълчева Каракашева  . - София  : Призма, 2008  . - 295 с. ; 28 см

Сист. No: 10318
Външнотърговски операции. Сделки
 

42578

 

Мутафчиев, Петко Димитров

   Специализиран учебник по немски език за външнотърговската сделка  / Петко Димитров Мутафчиев  . - София  : УИ "Стопанство", 2006  . - 120 с. ; 20 см

Сист. No: 10282
Външнотърговска политика
 

42452

 

Дамянов, Атанас

   Експортен маркетингов мениджмънт  / Атанас Дамянов  . - 2. прераб. изд. - В. Търново  : Фабер, 2008  . - 288 с. ; 24 см

Сист. No: 10125
Международни икономически отношения
 

42552

 

Димова, Руска Кирова

   Международна икономическа интеграция  / Руска Кирова Димова  . - София  : УИ "Стопанство", 2008  . - 280 с. ; 24 см

Сист. No: 10249
 

II  1582

 

   Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ  : Сборник научных трудов. Т. 1-2  . - Одесса-Донецк  : ДонНУ, 2008  . - 29 см

   Т. 1  . - 2008  . - 505 с.

Сист. No: 10131
 

II  1541

II  1582

   Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ  : Сборник научных трудов. Т. 1-2  . - Одесса-Донецк  : ДонНУ, 2008  . - 29 см

   Т. 2  . - 2008  . - 975 с.

Сист. No: 10132
Глобализация
 

31334

 

Проданов, Васил

   Глобалните промени и съдбата на България  / Васил Проданов  . - София  : Хр. Ботев, 1999  . - 404 с. ; 20 см

Сист. No: 10006
 

I  2171

 

Стегър, Манфред

   Глобализация  : Съвсем кратко въведение  / Манфред Стегър  ; Прев. от англ. Владимир Ганев  . - София  : Захарий Стоянов, 2005  . - 256 с. : с ил. ; 17 см  . -   (Малка оксфордска библиотека)

Сист. No: 10102
 

42586

 

Тошкова, Светла Бориславова

   Теории за глобалното бъдеще  : Икономически и социални проекции  / Светла Бориславова Тошкова  . - София  : УИ "Стопанство", 2005  . - 320 с. ; 22 см

Сист. No: 10293
Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз
 

42540

 

Енев, Никола

   Как да постигнем успех в ЕС  / Никола Енев  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2008  . - 160 с. ; 21 см

Сист. No: 10237

Право. Наука за държавата и правото

 

35931

 

Андреев, Михаил и др.

   История на българската феодална държава и право  / Михаил Андреев, Фани Милкова  . - София  : Софи-Р, 1993  . - 416 с. ; 20 см

Сист. No: 10186
 

42667

 

Глени, Миша

   Макмафия  : Престъпност без граници  / Миша Глени  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2008  . - 492 с. : с ил. ; 21 см  . -   (Поредица "Войни и власт")

Сист. No: 10386
 

42495

 

Дачев, Лъчезар

   Учение за държавата  / Лъчезар Иванов Дачев  . - Б. изд. д. : Свида, 2001  . - 230 с. ; 20 см

Сист. No: 10182
 

42496

 

Дачев, Лъчезар

   История на политическите и правни учения  / Лъчезар Иванов Дачев  . - София  : Свида, 2001  . - 20 см

   Дял І . От древността до Буржоазните революции  . - 2001  . - 213 с.

Сист. No: 10183
 

42496

 

Дачев, Лъчезар Иванов

   История на политическите и правни учения  : Дял втори. От Буржоазните революции до XX век  / Лъчезар Иванов Дачев  . - Русе  : Свида, 2007  . - 20 см

   Дял ІІ . От Буржоазните революции до ХХ век  . - 2007

Сист. No: 10184
 

42454

 

   Медиите и съдът  : Сборник публикации  . - София  : Б. изд., 2007  . - 134 с. ; 23 см

Сист. No: 10128
 

42570

 

Михайлов, Димитър

   Проблеми на наказателното право  : Обща част  / Димитър Михайлов  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2007  . - 1080 с. ; 22 см

Сист. No: 10273
 

39909

 

   Научно-практическа конференция "Съвременни правни проблеми в международния морски превоз на товари"  : Бургас, 15 и 16 май 1999 година  . - Бургас  : Бургаски свободен унив., 2000  . - 104 с. ; 21 см

Сист. No: 10129
 

42557

 

Радев, Димитър

   Обща теория на правото  / Димитър Радев  . - 2. изд. - София  : ЛИК, 2008  . - 272 с. ; 20 см

Сист. No: 10259
 

42494

 

Ташев, Росен

   Обща теория на правото  : Основни правни понятия  / Росен Ташев  . - 3. прераб. и доп. изд. - София  : СИБИ, 2007  . - 416 с. ; 20 см

Сист. No: 10181
 

42497

 

Токушев, Димитър

   История на новобългарската държава и право 18978-1944  / Димитър Токушев  . - 3. изд. - София  : СИБИ, 2006  . - 376 с. ; 20 см

Сист. No: 10185

Гражданско право. Вещно право. Облигационно право. Търговско право

 

347/Б  923  зк

 

България. Закони и др. п.

   Коментар на новия граждански процесуален кодекс  / Ружа Иванова, Благовест Пунев, Силви Чернев  . - София  : ИК "Труд и право ", 2008  . - 752 с. ; 21 см

Сист. No: 10055
Търговско право
 

42599

 

Димитрова, Емилия

   Факторинг  / Емилия Димитрова  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2008  . - 188 с. ; 21 см

Сист. No: 10307
 

42500

 

Михайлов, Димитър

   Търговско & договорно право за счетоводители  / Димитър Михайлов  . - 3. доп. и прераб. изд. - София  : Нова звезда, 2007  . - 412 с. ; 20 см

Сист. No: 10147
Финансово право
 

II  1581

 

Димитров, Пенко

   Финансово право  : (Учебно помагало); Нормативен материал. Изпитни тестове  / Пенко Димитров  . - В. Търново  : АБАГАР, 2006  . - 479 с. ; 29 см

Сист. No: 10124

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

 

42588

 

Докова, Соня

   Териториално и административно устройство - проблемни аспекти  : (лекционен курс)  / Соня Докова  . - София  : Тракия-М, 2008  . - 168 с. ; 21 см

Сист. No: 10295
 

42560

 

Христов, Христо Йорданов и др.

   Основи на публичната администрация  / Христо Йорданов Христов, Павел Георгиев Павлов, Поля Стоянова Кацамунска  . - София  : УИ "Стопанство", 2007  . - 258 с. ; 24 см

Сист. No: 10262

Военно дело . Военни науки

 

42573

 

Ват, Дан ван дер

   Пърл Харбър  : Денят на позора - илюстрована история  / Дан ван дер Ват  ; Прев. Снежина Милчанска, Димитър Ценов  . - София  : Унискорп, 2001  . - 176 с. ; 26 см  + цв. ил.

Сист. No: 10276

Здравно осигуряване

 

42597

 

Делчева, Евгения Иванова

   Управление на здравното осигуряване  / Евгения Иванова Делчева  . - София  : УИ "Стопанство", 2006  . - 200 с. ; 20 см

Сист. No: 10305

Застраховане

 

42655

 

   Анализ на дейността на застрахователното дружество  / Христо Илиев Драганов  и др. - В. Търново  : Фабер, 2008  . - 324 с. ; 24 см

Сист. No: 10374
 

42656

 

Илиев, Боян и др.

   Управление на риска в застрахователното дружество  / Боян Илиев, Добромир Гущеров, Венцислав Василев  . - В. Търново  : Фабер, 2008  . - 136 с. ; 24 см

Сист. No: 10375

Образование

 

42575

 

Тоцева, Янка и др.

   Разработване и управление на образователни проекти  / Янка Тоцева, Пенка Кожухарова  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2008  . - 360 с. ; 23 см

Сист. No: 10278

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Бит

 

42530

 

Шнайдер-Флег, Силке

   Етикет за всеки ден  / Силке Шнайдер-Флег  . - София  : СофтПрес, 2008  . - 304 с. ; 24 см

Сист. No: 10223

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Околна среда
 

30794

 

   Безопасно приложение на пестицидите  : Материали за обучение  . - София  : Медицина и физкултура, 1993  . - 71 с. ; 22 см

Сист. No: 10003
 

502/С/П  575

 

   Планета на чудеса и загадки  : Пътешествие из най-удивителните кътчета на Земята  . - София  : Рийдърс дайджест, б.г. - 432 с. ; 28 см

Сист. No: 10153
Екология
 

42479

 

Матев, Иван и др.

   Екология с основи на биогеографията и опазване на околната среда  / Иван Матев, Диана Ганева, Добромир Ганев  . - София-Москва  : ПЕНСОФТ, 2004  . - 249 с. ; 23 см

Сист. No: 10165
Висша математика
 

42456

 

Стефанов, Стефан и др.

   Математика  : (Учебник)  / Стефан Стефанов, Весела Георгиева  . - В. Търново  : Фабер, 2008  . - 464 с. ; 24 см

Сист. No: 10137

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Техника

 

62/С/Б  923  зн

 

България. Закони и др. п.

   Наредби за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения с повишена опасност  . - София  : ИК "Труд и право ", 2008  . - 512 с. ; 21 см

Сист. No: 10056

Селско стопанство. Горско стопанство

 

42502

 

Митева, Албена Тодорова

   Аграрен мениджмънт  : Методични задачи, казуси и тестове. Ръководство  / Албена Тодорова Митева  . - София  : УИ "Стопанство", 2005  . - 158 с. ; 20 см

Сист. No: 10191
Методи на управление
 

42629

 

Серафимова, Десислава

   Основи на управлението  / Десислава Серафимова  . - Варна  : ИК "Стено", 2007  . - 328 с. ; 24 см

Сист. No: 10341
Бизнес план
 

42661

 

Блекуел, Едуард

   Как да подготвим бизнес план  : (практическо ръководство при писане на европроекти)  / Едуард Блекуел  . - 5. прераб. изд. - София  : Кабри, б.г. - 168 с. : с табл. ; 22 см

Сист. No: 10380
Бизнес стратегии
 

42541

 

Бари, Дъглас

   Как да станем успешни бизнес лидери  : Вдъхновени писма и съвети от президентите на най-могъщите компании в света  / Дъглас Бари  ; Прев. от англ. Слави Радославов, Теодор Михайлов  . - София  : Световна библиотека, 2007  . - 176 с. ; 21 см

Сист. No: 10238
Предприемачество (фирмата, предприятието)
 

42626

 

Манолов, Карамфил

   Предприемачеството  / Карамфил Манолов  . - София  : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2006  . - 123 с. ; 20 см

Сист. No: 10336
Корпоративно управление
 

42624

 

   Публичните дружества и развитието на фондовата борса в България: противоречиви траектории на българския корпоративен модел  / Веселин Минчев Минчев  и др. - София  : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2007  . - 180 с. ; 20 см

Сист. No: 10334
Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт
 

42451

 

   Анализ на търговския бизнес  / Михаил Ил. Михайлов  . - В. Търново  : Фабер, 2008  . - 372 с. ; 24 см

Сист. No: 10123
 

42628

 

Георгиев, Румен Младенов

   Делови решения: методология и организация  / Румен Младенов Георгиев  . - София  : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2005  . - 376 с. ; 20 см

Сист. No: 10338
Проектно управление
 

42598

 

   Harvard Business Review за управление на проекти  . - София  : Класика и Стил, 2008  . - 195 с. ; 22 см

Сист. No: 10306

Комуникации. Делово общуване. Делови преговори. Делова кореспонденция

 

42574

 

Грозданова, Лиляна и др.

   Разговори и кореспонденция на английски език  / Лиляна Грозданова, Красимира Рангелова  = Conversations and correspondence in english  . - София  : Труд, 2008  . - 246 с. ; 20 см

Сист. No: 10277

Счетоводство

 

42455

 

Дочев, Михаил

   Счетоводство  / Михаил Дочев  . - 2. прераб. и доп. изд. - В. Търново  : АБАГАР, 2008  . - 688 с. ; 23 см

Сист. No: 10136
 

657.9/С/Д    935  Сн

 

Дурин, Стоян и др.

   Наръчник по счетоводство на малки и средни предприятия  : Сметкоплан. Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Закон за счетоводството. Закон за малките и средните предприятия  / Стоян Дурин, Даниела Дурина  . - София  : ФорКом, 2008  . - 20 см

   

Сист. No: 10252
 

42465

 

Душанов, Иван и др.

   Курс по счетоводство на предприятието  / Иван Душанов, Марин Димитров  . - 6. осн. прераб. и доп. изд. - София  : РОМИНА, 2008  . - 700 с. ; 24 см

Сист. No: 10146
 

42582

 

Иванова, Звезделина

   Счетоводство на юридически лица с нестопанска цел 2008 г. / Звезделина Иванова  . - 2. доп и прераб. изд. - София  : Нова звезда, 2008  . - 284 с. ; 20 см

Сист. No: 10287
 

42607

 

Илиев, Георги Илиев

   Корпоративно счетоводство  / Георги Илиев Илиев  . - 2. прераб. и доп. изд. - В. Търново  : Фабер, 2008  . - 324 с. ; 24 см

Сист. No: 10315
 

42453

 

   Независим финансов одит  : Учебно-методическо помагало; Методически препоръки. Тестове. Казуси. Задачи. Решения  / Васил Божков  и др. - В. Търново  : Фабер, 2008  . - 232 с. ; 24 см

Сист. No: 10126
 

42561

 

   Основи на счетоводството  / Снежана Александрова Башева  и др. - 2. прераб. и доп. изд. - София  : УИ "Стопанство", 2007  . - 651 с. ; 24 см

Сист. No: 10263
 

42659

 

Петров, Любен Иванов

   Основи на счетоводството  : (Обща теория на счетоводната отчетност). Учебник за професионалните гимназии по икономика  / Любен Иванов Петров  . - 4. прераб. и доп. изд. - София  : Мартилен, 2008  . - 183 с. ; 24 см

Сист. No: 10378
 

42461

657/С/П

Петрова, Христинка и др.

   Справочник на счетоводителя 2008 г. : Разширен индивидуален сметкоплан  / Христинка Петрова, Димитър Радонов  . - София  : Икономика-прес, б.г. -  ;328 с. ; 24 см

Сист. No: 10142
Управленско счетоводство
 

42660

 

   Управленско счетоводство  : Сборник от задачи, тестове и казуси  / Екатерина Аверкович  и др. - В. Търново  : Фабер, 2008  . - 348 с. ; 24 см

Сист. No: 10379
Застрахователно счетоводство
 

42532

 

Нейков, Марин Иванов

   Застрахователно и осигурително счетоводство  / Марин Иванов Нейков  . - 2. прераб. и доп. изд. - София  : УИ "Стопанство", 2007  . - 576 с. ; 24 см

Сист. No: 10226
Бюджетно счетоводство
 

42466

 

Иванова, Звезделина

   Бюджетно счетоводство 2008 г. / Звезделина Иванова  . - 3. доп. и прераб. изд. - София  : Нова звезда, 2008  . - 280 с. ; 20 см

Сист. No: 10148
Счетоводство на предприятието
 

42631

 

   Счетоводство на предприятието  / Георги Тодоров  и др. - 2. доп. и прераб. изд. - Варна  : ИК "Стено", 2005  . - 324 с. ; 20 см

Сист. No: 10343

Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията

 

42636

 

Илиев, Йосиф и др.

   Организация на малкото предприятие  / Йосиф Илиев, Параскева Нейкова, Юлия Маринова  . - София  : НБУ, 2008  . - 120 с. ; 21 см

Сист. No: 10350
Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила
 

42406

 

Дамянов, Атанас и др.

   Управление на персонала  : Национални и интернационални измерения  / Атанас Дамянов, Пенка Горанова, Галина Захариева  . - В. Търново  : АБАГАР, 2008  . - 264 с. ; 23 см

Сист. No: 10044

Реклама

 

42521

 

Кафтанджиев, Христо

   Герои и красавици в рекламата  / Христо Кафтанджиев  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2007  . - 244 с. ; 23 см

Сист. No: 10212

Информационни технологии

 

42627

 

Иванова, Златка и др.

   Портфейлна оптимизация - информационна услуга в Интернет  : Приложение на неитеративната координация в йерархични системи  / Златка Иванова, Красимира Стоилова, Тодор Стоилов  . - София  : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2005  . - 276 с. ; 24 см

Сист. No: 10337
Програмни езици
 

42610

 

Бот, Ед и др.

   Всичко за Windows Vista  / Ед Бот, Карл Сичърт, Крег Стинсън  . - София  : СофтПрес, 2008  . - 1030 с. ; 24 см  + 1CD

Сист. No: 10319
 

42470

 

Кокс, Джойс и др.

   Microsoft Office PowerPoint 2007  : Стъпка по стъпка  / Джойс Кокс, Джоун Препернау  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 368 с. ; 24 см  + със CD

Сист. No: 10156
 

42503

 

Найт, Джералд

   Анализ на бизнес данни с Excel  / Джералд Найт  ; Прев. Силвия Куюмджиева  . - София  : ЗеСТ Прес ЕООД, 2007  . - 269 с. ; 24 см

Сист. No: 10192
 

42613

 

Препернау, Джоун и др.

   Windows Vista  : Стъпка по стъпка  / Джоун Препернау, Джойс Кокс  . - 2. изд. - София  : СофтПрес, 2008  . - 496 с. ; 24 см  + 1 CD  . -   (Step by Step)

Сист. No: 10322
 

42472

 

Фрай, Къртис Д.

   Microsoft Office Excel 2007  : Стъпка по стъпка  / Къртис Д. Фрай  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 448 с. ; 23 см  + CD ROM  . -   (Step by Step)

Сист. No: 10158
 

42471

 

   Excel 2007  : В лесни стъпки  . - София  : СофтПрес, 2008  . - 176 с. ; 24 см

Сист. No: 10157
 

42612

 

   Microsoft Office 2007  : В лесни стъпки  . - София  : СофтПрес, 2008  . - 176 с. ; 24 см

Сист. No: 10321
 

42611

 

   PowerPoint 2007  : В лесни стъпки  . - София  : СофтПрес, 2008  . - 176 с. ; 24 см

Сист. No: 10320
 

42474

 

   Windows Vista  : В лесни стъпки  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 160 с. ; 24 см

Сист. No: 10160
 

42614

 

   Word 2007  : В лесни стъпки  . - София  : СофтПрес, 2008  . - 160 с. ; 24 см

Сист. No: 10323

Компютри

 

681.3/С/А  648  б

   Английско-български компютърен речник  : (над 15 000 термина, хардуер, софтуер, периферии, мрежи, програмиране)  /   Състав. Питър Колин  ; Прев. Диан Ангелов  . - София  : Труд, 2008  . - 512 с. ; 21 см

Сист. No: 10194

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

 

42559

 

Абаджиев, Александър

   Оперните звезди на България  : 18 октомври 2008 г.-100 години от първата проява на Българската оперна дружба. 5 юни 2009 г. - 100 години от първия цялостен спектакъл на Българската оперна дружба - "Палячи". 2 януари 2011 г. - 120 години от началото на оперното дело в България  / Александър Абаджиев  . - София  : Изток-Запад, 2008  . - 204 с. ; 22 см  + смимки

Сист. No: 10261
 

7/С/Д  625  Ип

 

Динков, Иван д-р

   "Поздравъ от Свищовъ"  : Пощенски картички от началото на ХХ век. Лична колекция  / Иван д-р Динков  = Greeting from Svishtov=Saluti da Svishtov  . - Свищов  : Б. изд., 2008  . - 128 с. ; 16 см

Сист. No: 10073
Туризъм
 

42551

 

Великов, Велико и др.

   Международен туризъм  / Велико Добрев Великов, Милена Петрова Стоянова  . - София  : Матком, 2008  . - 216 с. ; 24 см

Сист. No: 10248

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

 

33/С/Б  44  н

33/C/Б  44  н

   Бизнес речник  : Немско-български. Българско-немски  = Businessworterbuch. Deutsch-Bulgarisch. Bulgarisch-Deutsch  . - 2. изд. - София  : PONS България ЕООД, 2006  . - 1516 с. : с к. ; 28 см  + CD

   Съдържа 300 000 думи, изрази и значения.

Сист. No: 10151
 

33/С/Б  44  а

 

   Бизнес речник  : Английско-български. Българско-английски  = Business Dictionary. English-Bulgarian. Bulgarian-English  . - 3. изд. - София  : PONS България ЕООД, 2007  . - 1436 с. : с к. ; 28 см  + CD

   Съдържа 300 000 думи, изрази и значения.

Сист. No: 10190
 

42569

 

Инев, Иван

   Правописни и пунктуационни норми  / Иван Инев  . - София  : Скорпио, 2008  . - 144 с. ; 20 см

Сист. No: 10272
 

803.0/С/Н  85

 

   Нов универсален речник  : Немско-български (102 000 думи, изрази и значения)  = Neues Universalworterbuch  . - София  : PONS България ЕООД, 2008  . - 764 с. ; 24 см

Сист. No: 10255
 

802.0/С/Н  85

 

   Нов универсален речник  : Английско-български (97000 думи, изрази и значения)  = New Universal Dictionary  . - София  : PONS България ЕООД, 2008  . - 24 см

   

Сист. No: 10256
 

808.67/С/Н  85

 

   Нов универсален речник  : Българско-немски (118 000 думи, изрази и значения)  = Neus Universalworterbuch  . - София  : PONS България ЕООД, 2007  . - 24 см

   

Сист. No: 10257
 

808.67/С/Н  85

 

   Нов универсален речник  : Българско-английски (121 000 думи, изрази и значения)  = New Universal Dictionary  . - София  : PONS България ЕООД, 2007  . - 24 см

   

Сист. No: 10258
 

42648

 

Atanassova, Liliana et al.

   Business issues  / Liliana Atanassova, Rumyana Deneva, Tsvetana Shenkova  . - Svishtov  : АИ "Ценов", 2008  . - 199 с. ; 23 см

Сист. No: 10366

Английски език

 

II  1584

 

Mihaylova, Margarita et al.

   Business overview  / Margarita Mihaylova, Ventsislav Dikov  . - Veliko Tarnovo  : Abagar Publishing House, 2008  . - 168 с. ; 24 см

Сист. No: 10135

Литературознание

 

42434

 

Акселрод, Алън

   Световната литература  : ВПВС (Възможно най-просто, възможно най-скоро)  / Алън Акселрод  ; Прев. от англ. Капка Герганова  . - София  : Захарий Стоянов, 2005  . - 423 с. ; 22 см

Сист. No: 10100
 

42413

 

Арнаудов, Михаил

   Психология на литературното творчество  : Т. 1-2  / Михаил Арнаудов  . - София  : Захарий Стоянов, 2008  . - 20 см  . -   (Поредица "Българска класика")

   Т.1  . - 2008  . - 623 с.

Сист. No: 10069
 

42413

 

Арнаудов, Михаил

   Психология на литературното творчество  : Т. 1-2  / Михаил Арнаудов  . - София  : Захарий Стоянов, 2008  . - 20 см  . -   (Поредица "Българска класика")

   Т.2  . - 2008  . - 504 с.

Сист. No: 10070
 

42637

 

Букай, Хорхе

   Нека ти разкажа  / Хорхе Букай  ; Прев. от исп. Екатерина Делева  . - Пловдив  : Хермес, 2008  . - 240 с. ; 20 см

Сист. No: 10352
 

42475

 

Вилхелм, Рихард и др.

   Умението да говорим  / Рихард Вилхелм, Херман дьо Бетс, Райко Даскалов  . - Б. изд. д. : Асеневци, 2006  . - 120 с. ; 20 см

Сист. No: 10161
 

42638

 

Гиу, Ян

   Рицарят тамплиер  : (Трилогия) ; Т.1 - 3  / Ян Гиу  ; Прев. Ростислав Петров  . - София  : Персей, 2008  . - 20 см

   1 . Пътят към Йерусалим  . - 2008  . - 432 с.

Сист. No: 10353
 

42417

 

Гранитски, Иван

   Литература и национална съдба  : Фрагменти и етюди  / Иван Гранитски  . - София  : Захарий Стоянов, 2004  . - 464 с. ; 22 см

Сист. No: 10080
 

42639

 

Гришам, Джон

   Обжалването  / Джон Гришам  ; Прев. от англ. Богдан Русев  . - София  : Обсидиан, 2008  . - 416 с. ; 20 см

Сист. No: 10354
 

42640

 

Гришам, Джон

   Да играеш за пица  / Джон Гришам  ; Прев. от англ. Веселин Лаптев  . - София  : Обсидиан, 2008  . - 352 с. ; 20 см

Сист. No: 10355
 

42421

 

Димов, Димитър

   Осъдени души  / Димитър Димов  ; Под обща ред. Иван Гранитски, Панко Анчев  . - София  : Захарий Стоянов, 2006  . - 456 с. ; 20 см  . -   (Поредица "Българска класика")

Сист. No: 10085
 

42419

 

Дончев, Антон

   Време разделно  : Исторически роман  / Антон Дончев  . - София  : Захарий Стоянов, 2005  . - 528 с. ; 20 см  . -   (Поредица Българска класика)

Сист. No: 10083
 

42424

 

Достоевски, Фьодор Михайлович

   Престъпление и наказание  : Роман в шест части с епилог  / Фьодор Михайлович Достоевски  . - София  : Захарий Стоянов, 2005  . - 512 с. ; 21 см

Сист. No: 10088
 

42425

 

Достоевски, Фьодор Михайлович

   Братя Карамазови  : Роман  / Фьодор Михайлович Достоевски  ; Прев. от рус. Димитър Подвързачов, Симеон Андреев  . - София  : Захарий Стоянов, 2003  . - 935 с. ; 22 см  . -   (Поредица "Шедьовър")

Сист. No: 10089
 

42426

 

Достоевски, Фьодор Михайлович

   Записки от мъртвия дом  : Роман  / Фьодор Михайлович Достоевски  ; Прев. от рус. Георги Константинов  . - София  : Захарий Стоянов, 2005  . - 335 с. ; 22 см  . -   (Поредица "Шедьовър")

Сист. No: 10090
 

42643

 

Еко, Умберто

   Островът от предишния ден  / Умберто Еко  . - София  : Бард, 2002  . - 416 с. ; 21 см

Сист. No: 10358
 

42644

 

Еко, Умберто

   Името на розата  / Умберто Еко  . - София  : Бард, 2002  . - 528 с. ; 21 см

Сист. No: 10359
 

42448

 

Елин Пелин

   Ветрената мелница  / Елин Пелин  . - София  : Захарий Стоянов, 2004  . - 527 с. ; 20 см  . -   (Поредица "Българска класика")

Сист. No: 10120
 

42427

 

Игов, Светлозар

   Кратка история на българската литература  / Светлозар Игов  . - София  : Захарий Стоянов, 2005  . - 496 с. ; 24 см

Сист. No: 10091
 

42449

 

Йовков, Йордан

   Песента на колелетата  / Йордан Йовков  . - София  : Захарий Стоянов, 2004  . - 568 с. ; 20 см  . -   (Поредица "Българска класика")

Сист. No: 10121
 

42642

 

Клезио, Жан-Мари Гюстав льо

   Африканеца  / Жан-Мари Гюстав льо Клезио  ; Прев. от фр. Георги Ангелов  . - София  : Колибри, 2007  . - 108 с. ; 20 см

Сист. No: 10357
 

42666

 

Коелю, Паулу

   Воинът на светлината  : Наръчник  / Паулу Коелю  ; Прев. от португалски  Даниела Петрова  . - София  : Обсидиан, 2008  . - 158 с. ; 21 см

Сист. No: 10385
 

42458

 

Кънингам, Майкъл

   Часовете  / Майкъл Кънингам  ; Прев. от англ. Иглика Василева  . - София  : Intense, 2003  . - 208 с. ; 21 см

Сист. No: 10139
 

42459

 

Кънингам, Майкъл

   Дни образци  / Майкъл Кънингам  ; Прев. от англ. Иглика Василева  . - София  : Intense, 2006  . - 352 с. ; 21 см

Сист. No: 10140
 

42460

 

Кънингам, Майкъл

   Дом на края на света  / Майкъл Кънингам  ; Прев. от англ. Юрий Лучев  . - София  : Intense, 2004  . - 344 с. ; 21 см

Сист. No: 10141
 

42657

 

Кюни, Клод

   Голямата игра  : Роман  / Клод Кюни  ; Прев. от нем. Ваня Пенева  . - София  : Унискорп, 2008  . - 376 с. ; 21 см

Сист. No: 10376
 

42422

 

Левчев, Любомир

   "Убий българина"  / Любомир Левчев  . - София  : Захарий Стоянов, 2006  . - 272 с. ; 22 см

Сист. No: 10086
 

42423

 

Левчев, Любомир

   Съчинения в седем тома  / Любомир Левчев  . - София  : Захарий Стоянов, 2006  . - 22 см

   Т. 5 . Ти си следващият  : Роман от спомени  . - 2006  . - 543 с.

Сист. No: 10087
 

42646

 

Лесинг, Дорис

   Лятото преди мрака  / Дорис Лесинг  . - София  : Летера, 2008  . - 247 с. ; 22 см  . -   (Поредица "Съвременна класика")

Сист. No: 10364
 

42647

 

Лесинг, Дорис

   Златната тетрадка  / Дорис Лесинг  ; Прев. от англ. Весела Кацарова  . - София  : Летера, 2008  . - 768 с. ; 22 см  . -   (Поредеца "Съвременна класика")

Сист. No: 10365
 

42263

 

Милев, Гео

   Съчинения в пет тома  : Т.1-5  / Гео Милев  . - София  : Захарий Стоянов, 2006-  . - 22 см

   Т.3 . Там, дето е народът  : Български литературни портрети - творци и проблеми. Чуждите влияния върху българската литература. Списание "Пламък" - критика и публицистика. - 2007  . - 520 с.

Сист. No: 10058
 

42263

 

Милев, Гео

   Съчинения в пет тома  : Т.1-5  / Гео Милев  . - София  : Захарий Стоянов, 2006-  . - 22 см

   Т.4 . Избрани поетически преводи  : Лирика, драми, поеми  . - 2007  . - 576 с.

Сист. No: 10059
 

42263

 

Милев, Гео

   Съчинения в пет тома  : Т.1-5  / Гео Милев  . - София  : Захарий Стоянов, 2006-  . - 22 см

   Т.5 . Писма и документи  . - 2007  . - 576 с.

Сист. No: 10060
 

42409

 

Милев, Гео

   Жестокият пръстен  / Гео Милев  . - София  : Захарий Стоянов, 2002  . - 464 с. ; 21 см  . -   (Поредица "Българска класика")

Сист. No: 10061
 

42408

 

Мопасан, Ги дьо

   Бел-ами  : Роман  / Ги дьо Мопасан  ; Прев. от фр. Искра Панова  . - София  : Захарий Стоянов, 2007  . - 399 с. ; 22 см  . -   (Поредица "Шедьовър")

Сист. No: 10057
 

42431

 

Наковски, Атанас

   Спирала  / Атанас Наковски  . - София  : Захарий Стоянов, 2002  . - 567 с. ; 21 см

Сист. No: 10095
 

42432

 

Пасков, Виктор

   Алилуя  / Виктор Пасков  . - София  : Захарий Стоянов, 2001  . - 479 с. ; 21 см

Сист. No: 10096
 

42415

 

Петров, Валери

   Избрано в 5 тома  : Т. 1-5  / Валери Петров  . - София  : Захарий Стоянов, 2006-  . - 22 см

   Т.1 . Стихотворения 1  . - 2006  . - 424 с.

Сист. No: 10074
 

42415

 

Петров, Валери

   Избрано в 5 тома  : Т. 1-5  / Валери Петров  . - София  : Захарий Стоянов, 2006-  . - 22 см

   Т.2 . Стихотворения 2  . - 2006  . - 463 с.

Сист. No: 10075
 

42415

 

Петров, Валери

   Избрано в 5 тома  : Т. 1-5  / Валери Петров  . - София  : Захарий Стоянов, 2006-  . - 22 см

   Т.3 . Пиеси  . - 2006  . - 375 с.

Сист. No: 10076
 

42415

 

Петров, Валери

   Избрано в 5 тома  : Т. 1-5  / Валери Петров  . - София  : Захарий Стоянов, 2006-  . - 22 см

   Т.4 . Сценарии  . - 2006  . - 471 с.

Сист. No: 10077
 

42415

 

Петров, Валери

   Избрано в 5 тома  : Т. 1-5  / Валери Петров  . - София  : Захарий Стоянов, 2006-  . - 22 см

   Т.5 . Преводи  . - 2006  . - 479 с.

Сист. No: 10078
 

42411

 

Попов, Алек

   Черната кутия  : Роман  / Алек Попов  . - София  : Захарий Стоянов, 2007  . - 344 с. ; 21 см

Сист. No: 10067
 

42418

 

Продев, Стефан

   Избрани произведения в пет тома  : Т.1 - 5  / Стефан Продев  . - София  : Захарий Стоянов, 2005  . - 22 см

   Т.4. Кн.1 . Сваляне от кръста - хроника на пет години  . - 2005  . - 671 с.

Сист. No: 10081
 

42418

 

Продев, Стефан

   Избрани произведения в пет тома  : Т.1 - 5  / Стефан Продев  . - София  : Захарий Стоянов, 2005  . - 22 см

   Т.5. Кн. 2 . Сваляне от кръста - хроника на пет години: Да се чете след сто години  . - 2005  . - 536 с.

Сист. No: 10082
 

42420

 

Станев, Емилиян

   Антихрист  / Емилиян Станев  ; Под обща ред. Иван Гранитски, Панко Анчев  . - София  : Захарий Стоянов, 2004  . - 552 с. ; 20 см  . -   (Поредица "Българска класика")

Сист. No: 10084
 

42428

 

Стендал

   Пармският манастир  : Роман  / Стендал  ; Прев. Атанас Далчев  . - София  : Захарий Стоянов, 1997  . - 504 с. ; 21 см

Сист. No: 10092
 

42430

 

Стефанова, Лиляна

   Една есен в Америка. Вулканите на Мексико димят. Япония без кимоно и ветрило  / Лиляна Стефанова  . - София  : Захарий Стоянов, 2005  . - 664 с. ; 21 см

Сист. No: 10094
 

42416

 

Талев, Димитър

   Гласовете ви чувам  / Димитър Талев  . - София  : Захарий Стоянов, 2004  . - 640 с. ; 20 см  . -   (Поредица Българска класика)

Сист. No: 10079
 

42579

 

Томов, Александър

   Според мен  : Документи. Мемоари, Писма. Т. 1-2  / Александър Томов  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2007  . - 21 см

   Т.1  . - 2007  . - 200 с.

Сист. No: 10283
 

42579

 

Томов, Александър

   Според мен  : Документи. Мемоари, Писма. Т. 1-2  / Александър Томов  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2007  . - 21 см

   Т.2  . - 2007  . - 256 с.

Сист. No: 10284
 

42568

 

Уайлд, Оскар

   Портретът на Дориан Грей  / Оскар Уайлд  ; Прев. от англ. Красимир Желязков  . - София  : Фама, 2005  . - 271 с. ; 22 см

Сист. No: 10271
 

42641

 

Уайнгарднър, Марк

   Отмъщението на кръстника  / Марк Уайнгарднър  ; Прев. от англ. Владимир Зарков  . - София  : ИК "Емас", 2007  . - 400 с. ; 20 см

Сист. No: 10356
 

42504

 

Филипова, Людмила

   Анатомия на илюзиите  / Людмила Филипова  ; Худож. Ставри Калинов  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2006  . - 400 с. : с ил. ; 21 см

Сист. No: 10193
 

42435

 

Флобер, Гюстав

   Възпитание на чувствата  / Гюстав Флобер  ; Прев. от фр. Пенка Пройкова  . - София  : Захарий Стоянов, 2001  . - 456 с. ; 22 см  . -   (Поредица "Шедьовър")

Сист. No: 10101
 

42433

 

Хашек, Ярослав

   Приключенията на добрия войник Швейк през световната война  / Ярослав Хашек  . - София  : Захарий Стоянов, 2002  . - 912 с. ; 22 см

Сист. No: 10099
 

42555

 

Цвайг, Стефан

   Нетърпеливо сърце  / Стефан Цвайг  ; Прев. от нем. Ива Иванова  . - София  : Колибри, 2007  . - 390 с. ; 20 см

Сист. No: 10253
 

42412

 

Цончев, Дончо

   Принцовете  / Дончо Цончев  . - София  : Захарий Стоянов, 2007  . - 591 с. ; 22 см

Сист. No: 10068

Художествена литература

 

42645

 

Бъчварова, Свобода

   По особено мъчителен начин . : Документален роман ; Т.1 - 3  / Свобода Бъчварова  . - София  : Жанет-45, 2008  . - 22 см

   Т. 1  . - 2008  . - 468 с.

Сист. No: 10360
 

42645

 

Бъчварова, Свобода

   По особено мъчителен начин . : Документален роман; Т.1 - 3  / Свобода Бъчварова  . - София  : Жанет-45, 2008  . - 22 см

   Т. 2, Кн. Първа  . - 2008  . - 418 с.

Сист. No: 10361
 

42645

 

Бъчварова, Свобода

   По особено мъчителен начин . : Документален роман; Т.1 - 3  / Свобода Бъчварова  . - София  : Жанет-45, 2008  . - 22 см

   Т. 2, Кн. Втора  . - 2008  . - 417 - 780 с.

Сист. No: 10362
 

42645

 

Бъчварова, Свобода

   По особено мъчителен начин . : Документален роман; Т.1 - 3  / Свобода Бъчварова  . - София  : Жанет-45, 2008  . - 22 см

   Т. 3  . - 2008  . - 416 с.

Сист. No: 10363

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

 

42518

 

Дончев, Дончо Иванов и др.

   География на България  : Сборник материали за средношколци и кандидат-студенти 2008/2009  / Дончо Иванов Дончев, Христо Нейков Каракашев  . - 16. прераб. и доп. изд. - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2007  . - 607 с. ; 23 см

Сист. No: 10209
 

42566

 

Стефанов, Стефан

   Погледи към света  / Стефан Стефанов  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2007  . - 623 с. : с 16 л. цв. сн. ; 23 см

Сист. No: 10269
 

91/С/П  478

 

   [Петстотин и един] 501 града, които трябва да посетите  . - София  : Книгомания ЕООД, 2008  . - 544 с. ; 23 см  + цв. сн.

Сист. No: 10351

География

 

35931

 

Деведжиев, Марин

   География на транспорта  : Учебник  / Марин Деведжиев  . - София  : ФорКом, 1996  . - 248 с. ; 20 см

Сист. No: 10009
 

9/С/О  916

 

   Открийте чудесата на света  . - София  : Рийдърс дайджест, б.г. - 456 с. ; 28 см

Сист. No: 10152
 

91/С/С  255

 

   Световен атлас  /   Отг. ред. Венера Атанасова  . - Пловдив  : Хермес, 2007  . - 128 с. ; 29 см  + CD

Сист. No: 10280

Биографии

 

42509

 

Мантъл, Джонатан

   Бенетон  : Семейството, бизнесът, марката  / Джонатан Мантъл  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2000  . - 296 с. ; 21 см  . -   (Световни бизнесимперии)

Сист. No: 10200

История

 

93/99/С/И  942

 

   Истината за историята  : Как новите факти променят представите ни за минали събития  . - София  : Рийдърс дайджест, 2007  . - 320 с. ; 28 см

Сист. No: 10154
История на Европа
 

42478

 

Суле, Жан-Франсоа

   История на Източна Европа  : От Втората световна война до наши дни  / Жан-Франсоа Суле  . - София  : Лира Принт, 2007  . - 412 с. ; 21 см

Сист. No: 10164
История на България
 

42476

 

Бояджиев, Валентин

   Българските мистерии на ХХ век  : От Фердинанд до Сергей  / Валентин Бояджиев  . - София  : Милениум, 2007  . - 396 с. ; 20 см

Сист. No: 10162
 

42577

 

Димитров, Божидар

   Седемте древни цивилизации в България  / Божидар Димитров  ; Снимки  Анастас Анастасов  . - София  : Фондация Ком, 2005  . - 108 с. ; 23 см  . -   (Избрани любими книги)

Сист. No: 10281

 Индекс по АВТОРИ

Абаджиев, Александър 200 
Аверкович, Екатерина 181 
Аврамов, Велко Димитров 116 
Адамов, Величко 93 
Акселрод, Алън 212 
Александров, Станислав 177 181 
Анастасов, Анастас 283 
Ангелов, Ангел 93 
Ангелов, Георги 231 
Ангелов, Диан 199 
Ангелов, Росен 24 25 26 31 32 37 53 
Андреев, Михаил 134 
Андреев, Симеон 224 
Анчев, Панко 221 256 
Аристотел 30 
Арнаудов, Михаил 213 214 
Асенов, Тодор 76 
Атанасов, Гриша 67 
Атанасова, Венера 278 
Бакалова, Виолета Людмилова 104 
Балева, Велина Лазарова 117 
Бари, Дъглас 165 
Башева, Снежана Александрова 178 
Бекярова, Катя Рачева 78 
Белчева, Мара 12 
Бенбасат, Алберт 1 
Бердяев, Николай 5 6 7 8 9 
Бетс, Херман дьо 216 
Бжежински, Збигнев 60 
Блекуел, Едуард 164 
Божков, Васил 177 
Бот, Ед 189 
Бояджиев, Валентин 282 
Бояджиева, Елена 108 
Брусарски, Румен Йорданов 85 
Букай, Хорхе 215 
Бъчварова, Свобода 269 270 271 272 
Васева, Ани 35 
Василев, Венцислав 153 154 
Василев, Йордан 76 77 
Василева, Иглика 233 234 
Ват, Дан ван дер 151 
Великов, Велико Добрев 109 202 
Виденова, Елка 55 
Вилхелм, Рихард 216 
Владева, Росица Цанкова 109 
Владимирова, Катя Иванова 48 
Вучков, Юлиан Димитров 4 
Вълчев, Никола 106 
Ганев, Владимир 59 131 
Ганев, Добромир 159 
Ганева, Диана 159 
Гатев, Кирил 42 
Георгиев, Румен Младенов 169 
Георгиева, Весела 160 
Герганова, Капка 212 
Гитомър, Джефри 114 
Гиу, Ян 217 
Глени, Миша 135 
Гомбаш, Естер 52 
Горанова, Пенка 186 
Господинов, Данчо 114 
Градинаров, Пламен 13 
Гранитски, Иван 218 221 256 
Гришам, Джон 219 220 
Грозданова, Лиляна 171 
Гущеров, Добромир 154 
Далчев, Атанас 257 
Дамянов, Атанас 123 126 186 
Даскалов, Райко 216 
Дачев, Лъчезар Иванов 136 137 138 
Деведжиев, Марин 276 
Делева, Екатерина 215 
Делчева, Евгения Иванова 152 
Димитров, Божидар 283 
Димитров, Марин 174 
Димитров, Пенко 148 
Димитрова, Емилия 146 
Димитрова, Мина 91 
Димов, Димитър 221 
Димова, Руска Кирова 127 
Динков, Иван д-р 201 
Дойчинова, Юлия Маркова 105 
Докова, Соня 49 57 97 149 
Дончев, Антон 222 
Дончев, Дончо Иванов 273 
Дончева, Людмила 168 
Достоевски, Фьодор Михайлович 223 224 225 
Дочев, Михаил 172 
Драганов, Христо Илиев 153 
Дудеков-Кършев, Васил 58 
Дурин, Стоян 173 
Дурина, Даниела 173 
Душанов, Иван 174 
Еко, Умберто 226 227 
Елин Пелин 228 
Енев, Никола 133 
Ерусалимов, Румен 153 
Жекова, Станка 43 47 
Желязков, Красимир 262 
Загорчев, Марин 36 
Зарков, Владимир 263 
Захариева, Галина 186 
Зийман, Серджо 118 
Иванов, Димитър 103 
Иванова, Галя 177 181 
Иванова, Звезделина 175 183 
Иванова, Златка 188 
Иванова, Ива 267 
Иванова, Росица 86 
Иванова, Ружа 145 
Игов, Светлозар 229 
Илиев, Боян 153 154 
Илиев, Георги 181 
Илиев, Георги Илиев 176 
Илиев, Драгомир 123 
Илиев, Иван 83 98 99 
Илиев, Йосиф 185 
Инев, Иван 205 
Йовков, Йордан 230 
Кадиева, Снежина Недялкова 122 
Калинов, Ставри 264 
Камбъл, Джоузеф 33 34 35 
Каракашев, Христо Нейков 273 
Каракашева, Лилия Вълчева 124 
Каринч, Мариан 54 
Касянов, Сергей 23 
Кафтанджиев, Христо 187 
Кацамунска, Поля Стоянова 150 
Кацарова, Весела 240 
Кейтазов, Георги 13 
Килева-Стаменова, Ренета 11 
Кинг, Майкъл 50 
Кинг, Питър Дж. 10 
Кирев, Любен 76 77 
Класова, Свободка Генчева 119 
Клезио, Жан-Мари Гюстав льо 231 
Коев, Кольо 69 
Коелю, Паулу 232 
Кожухаров, Петър 61 
Кожухарова, Пенка 155 
Кокс, Джойс 190 192 
Колева, Росица 168 
Колева, Фани Александрова 87 
Колин, Питър 199 
Константинов, Георги 225 
Костова-Добрева, Харитина 13 14 15 
Крумова, Диана 181 
Кръстева, Анна 66 
Кръстева-Христова, Радосвета 181 
Кунев, Красимир 76 77 
Куюмджиева, Силвия 191 
Кънингам, Майкъл 233 234 235 
Кюни, Клод 236 
Лазаров, Румен 76 77 
Лазарова, Ерика 14 16 58 
Лаптев, Веселин 220 
Левчев, Любомир 237 238 
Леонидов, Румен 65 
Лесинг, Дорис 239 240 
Лим, Тимоти 36 
Лок, Джон 62 
Лукас, Едуард 72 
Лучев, Юрий 235 
Любенов, Здравко 123 
Максуел, Джон 51 
Манолов, Карамфил 166 
Мантъл, Джонатан 279 
Марикина, Мария Тодорова 75 
Маринов, Петър 76 77 
Маринова, Юлия 185 
Марков, Огнян 76 77 
Маркъм, Дейвид 55 
Маслоу, Ейбрахам 21 
Матев, Иван 159 
Мермерска, Людмила 90 
Милев, Гео 241 242 243 244 
Милева, Ивета 29 
Милкова, Фани 134 
Милчанска, Снежина 151 
Минчев, Борис Симеонов 22 
Минчев, Веселин Минчев 167 
Митева, Албена Тодорова 162 
Митов, Кирил 168 
Михайлов, Димитър 140 147 
Михайлов, Михаил Ил. 168 
Михайлов, Теодор 165 
Михайлова, Румяна 181 
Михнев, Георги 115 
Младенов, Милети Христов 95 
Младенова, Галина Пенчева 120 
Мопасан, Ги дьо 245 
Мутафчиев, Петко Димитров 125 
Най, Дейвид 40 
Найденов, Димитър 77 
Найденов, Николай 41 
Найденова, Снежана 76 77 
Найт, Джералд 191 
Наковски, Атанас 246 
Нанева, Димитрина 63 
Нейков, Марин Иванов 182 
Нейкова, Параскева 185 
Неновски, Николай 96 
Несторов, Людмил 76 77 
Никова, Донка Атанасова 3 
Николов, Иван 100 
Ницше, Фридрих 11 12 13 14 15 16 
Огнянов, Любомир 64 
Павлов, Павел Георгиев 150 
Панова, Искра 245 
Панчева, Станислава Георгиева 181 
Парамов, Кольо 65 
Паси, Исак 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 
Пасков, Виктор 247 
Пенева, Ваня 236 
Петков, Людмил 106 
Петков, Цветан 21 
Петров, Валери 248 249 250 251 252 
Петров, Иван 76 77 
Петров, Камен 49 57 
Петров, Любен Иванов 179 
Петров, Петър 79 80 81 
Петров, Ростислав 217 
Петрова, Даниела 232 
Петрова, Христинка 180 
Подвързачов, Димитър 224 
Попов, Алек 253 
Попчев, Петър 73 
Препернау, Джоун 190 192 
Проданов, Васил 28 130 
Проданов, Георги 92 
Продев, Стефан 254 255 
Пройкова, Пенка 265 
Пунев, Благовест 145 
Пътев, Пламен 93 
Радев, Асен 76 77 
Радев, Димитър 142 
Радилов, Димитър 45 
Радонов, Димитър 180 
Радославов, Слави 165 
Рангелова, Красимира 171 
Ранд, Айн 17 
Рафаилова, Генка Иванова 122 
Рибов, Манол 111 112 
Рибов, Манол Николов 110 
Розенберг, Маршал 52 
Розова, Надежда 74 
Рот, Франсоа 67 
Русев, Богдан 219 
Русев, Панчо 18 19 20 
Серафимова, Десислава 163 
Симеонова, Росица 177 181 
Сичърт, Карл 189 
Смит, Стивън 55 
Спасов, Трайчо Стефанов 101 
Станев, Емилиян 256 
Стегър, Манфред 131 
Стендал 257 
Стефанов, Стефан 160 274 
Стефанова, Лиляна 258 
Стинсън, Крег 189 
Стоенчева, Цветка Атанасова 88 
Стоилов, Тодор 188 
Стоилова, Красимира 188 
Стоицова, Толя 66 
Стоянова, Валентина 39 
Стоянова, Мария Георгиева 56 
Стоянова, Милена Петрова 109 202 
Суле, Жан-Франсоа 281 
Талев, Димитър 259 
Тахов, Росен 114 
Ташев, Росен 143 
Тодориев, Васил Тодоров 113 
Тодоров, Георги 184 
Тодоров, Кирил 84 
Тодоров, Любомир 86 
Тодорова, Таня 76 
Токушев, Димитър 144 
Томов, Александър 260 261 
Томов, Александър Трифонов 68 
Торнхил, Крис 50 
Тотева, Жана 38 
Тоцева, Янка 155 
Тошкова, Светла Бориславова 132 
Уайлд, Оскар 262 
Уайнгарднър, Марк 263 
Филипова, Людмила 264 
Фиск, Питър 121 
Флобер, Гюстав 265 
Фрай, Къртис Д. 193 
Фрийдман, Томас 74 
Фром, Ерих 24 25 26 27 31 32 37 38 53 58 59 
Фукуяма, Франсис 69 
Хартли, Грегъри 54 
Хашек, Ярослав 266 
Христов, Иван 30 
Христов, Христо Йорданов 150 
Цачевски, Венелин 70 71 
Цвайг, Стефан 267 
Ценов, Димитър 151 
Цончев, Дончо 268 
Чернев, Силви 145 
Чолаков, Никола Иванов 46 
Шинкова, Жанета 10 
Шишманова, Пенка 76 77 
Шнайдер-Флег, Силке 156 
Юнг, Карл Густав 29 
Янкова, Нина Петрова 44 
Atanassova, Liliana 210 
Deneva, Rumyana 210 
Dikov, Ventsislav 211 
Mihaylova, Margarita 211 
Shenkova, Tsvetana 210 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Аграрен мениджмънт 162 
Алилуя 247 
Анализ на бизнес данни с Excel 191 
Анализ на дейността на застрахователното дружество 153 
Анализ на търговския бизнес 168 
Анатомия на илюзиите 264 
Английско-български компютърен речник 199 
Антихрист 256 
Арт мениджмънт 4 
Африканеца 231 
Балканите. Европейският избор 71 
Балканите. Новата Югоизточна Европа 70 
Безопасно приложение на пестицидите 157 
Бел-ами 245 
Бенетон 279 
Бизнес речник 203 204 
Бизнес стратегия на малката фирма 84 
Борсова търговия 115 
Братя Карамазови 224 
България 102 
Българската култура между държавата и пазара 2 
Българските мистерии на ХХ век 282 
Бюджетно счетоводство 2008 г. 183 
Бягство от свободата 59 
Валутният курс и инфлацията: Франция и България между двете световни войни. Приносът на Албер Афталион (1874-1956 г.) 96 
Ветрената мелница 228 
Воинът на светлината 232 
Време разделно 222 
Всичко за Windows Vista 189 
Втори шанс 60 
Възпитание на чувствата 265 
Въпроси 65 
Гениален маркетинг 121 
География на България 273 
География на транспорта 276 
География на туризма 109 
Географски и гледни точки 74 
Геодемография 49 
Геоикономика и геополитика 97 
Герои и красавици в рекламата 187 
Гласовете ви чувам 259 
Глобализация 131 
Глобалната икономика 100 
Глобалните промени и съдбата на България 130 
Годишен доклад за състоянието и развитието на МСП в България 2007 82 
Годишен отчет 2007 г. 94 
Годишен отчет 2007 година 89 
Голямата игра 236 
Да бъдеш човек 58 
Да играеш за пица 220 
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2008 година 90 
Делови решения: методология и организация 169 
Демографско развитие 48 
Дни образци 234 
Догмата за Христос 38 
Дом на края на света 235 
Душевно здравото общество 53 
Европейски съюз: принос към глобалната сигурност и стабилност 73 
Егономика 55 
Една есен в Америка. Вулканите на Мексико димят. Япония без кимоно и ветрило 258 
Езикът на жестовете 54 
Екология с основи на биогеографията и опазване на околната среда 159 
Експортен маркетингов мениджмънт 126 
Етикет за всеки ден 156 
Жестокият пръстен 244 
За новия интелектуалец 17 
Забравеният език 27 
Западна митология 33 
Записки от мъртвия дом 225 
Застрахователно и осигурително счетоводство 182 
Земеделският кооперативизъм в България (1900-1923) 79 
Златната тетрадка 240 
Избрани произведения в пет тома 254 255 
Избрано в 5 тома 248 249 250 251 252 
Изграждай лидерите около себе си 51 
Изкуството да слушаш 26 
Изобретяването на Европа 67 
Източна митология 35 
Икономика на предприятието 107 108 
Икономика, отворена към промени 98 
Икономическа статистика 45 
Икономическата мисъл в САЩ от ХVІІІ век до средата на ХХ век 78 
Икономически анализ на транспортната фирма 104 
Името на розата 227 
Инвестициите в българското земеделие 106 
Индустриализационните конфликти в българското общество в преход 1989-2002 г. 56 
Иновации и иновационна дейност 3 
Истината за историята 280 
История на българската феодална държава и право 134 
История на Източна Европа 281 
История на новобългарската държава и право 18978-1944 144 
История на политическите и правни учения 137 138 
Как да подготвим бизнес план 164 
Как да постигнем успех в ЕС 133 
Как да станем успешни бизнес лидери 165 
Кластъри, еко-кластъри, кластърна политика и европейска практика 83 
Коментар на новия граждански процесуален кодекс 145 
Коментар: Данък върху добавената стойност 92 
Комуникации и връзки с обществеността 57 
Конкурентоспособност и благосъстояние 75 
Кооперативната теория и социалдемокрацията 80 
Корпоративно счетоводство 176 
Кратка история на българската литература 229 
Краят на маркетинга, какъвто го познаваме 118 
Кризата на психоанализата 24 
Критика на неразумната дейност 18 
Курс по счетоводство на предприятието 174 
Литература и национална съдба 218 
Лятото преди мрака 239 
Макмафия 135 
Макроикономика 76 77 
Малка червена книга за успешните продажби 114 
Малък и семеен агробизнес 105 
Маркетинг на свободното време и туризма 122 
Маркетингово планиране 120 
Математика 160 
Медиите и съдът 139 
Международен маркетинг 123 
Международен туризъм 202 
Международна икономическа интеграция 127 
Международни инвестиционни проекти 124 
Методи за анализ на структури и структурни ефекти 42 
Мисията на Зигмунд Фройд 25 
Мита и митническа политика 93 
Мотивация и личност 21 
Мрежата за финансова сигурност 95 
Наредби за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения с повишена опасност 161 
Наръчник по счетоводство на малки и средни предприятия 173 
Научно-практическа конференция "Съвременни правни проблеми в международния морски превоз на товари" 141 
Независим финансов одит 177 
Нека ти разкажа 215 
Нетърпеливо сърце 267 
Никлас Луман за правото и политиката 50 
Нов универсален речник 206 207 208 209 
Новата студена война 72 
Обжалването 219 
Обща психология 22 
Обща теория на правото 142 143 
Общуване без агресия 52 
Оперните звезди на България 200 
Определяне на данъчния финансов резултат за 2008 г. 91 
Оптимистична теория за България 68 
Организация на малкото предприятие 185 
Основи на публичната администрация 150 
Основи на счетоводството 178 179 
Основи на туризма 110 
Основи на управлението 163 
Островът от предишния ден 226 
Осъдени души 221 
От девети до десети 103 
От мястото на събитието 61 
Отворената икономика - източник на развитие 99 
Открийте чудесата на света 277 
Отмъщението на кръстника 263 
Пазарна трансформация и конкурентоспособност на икономиките в преход 101 
Пармският манастир 257 
Песента на колелетата 230 
Писмо за толерантността 62 
Планета на чудеса и загадки 158 
По въпроса за книгата 1 
По особено мъчителен начин ... 269 270 271 272 
Погледи към света 274 
Политическата система в България 1949 - 1956 64 
Политическите идеологии 63 
Политическите партии и кооперативното движение в България от 90-те години на ХІХ век до Балканската война 81 
Портретът на Дориан Грей 262 
Портфейлна оптимизация - информационна услуга в Интернет 188 
Потребителско поведение 116 
Правописни и пунктуационни норми 205 
Предприемачеството 166 
Престъпление и наказание 223 
Приключенията на добрия войник Швейк през световната война 266 
Принцовете 268 
Проблеми на наказателното право 140 
Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ 128 129 
Продуктът 117 
Пространствена асиметрия в смъртността по причини за умиране в Република България 47 
Психологически тестове 23 
Психология на литературното творчество 213 214 
Публика и политика: въведение в политическата антропология на модерността 41 
Публични финанси 88 
Публичните дружества и развитието на фондовата борса в България: противоречиви траектории на българския корпоративен модел 167 
Първа година европейска България: избори и образи 66 
Първобитна митология 34 
Пърл Харбър 151 
Разговори и кореспонденция на английски език 171 
Размисли на философски и политически теми 19 
Разработване и управление на образователни проекти 155 
Революция на надеждата 32 
Ресторантьорство и хотелиерство 111 
Рицарят тамплиер 217 
Световен атлас 278 
Световната литература 212 
Свитъците от Мъртво море 36 
Седемте древни цивилизации в България 283 
Символи на промяната 29 
Социалната държава в реформиращата се икономика 39 
Специализиран учебник по немски език за външнотърговската сделка 125 
Спирала 246 
Според мен 260 261 
Справочник на счетоводителя 2008 г. 180 
Статистическо изследване на структурни изменения 44 
Сто философи 10 
Стратегическият избор в туризма 112 
Строежът на държавата 69 
Счетоводство 172 
Счетоводство на предприятието 184 
Счетоводство на юридически лица с нестопанска цел 2008 г. 175 
Съвременното американско общество 40 
Съчинения в 6 тома 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 
Съчинения в пет тома 241 242 243 
Съчинения в седем тома 238 
Теоретични и приложни аспекти на анализа на съответствието, факторния и кластерния анализ 43 
Теории за глобалното бъдеще 132 
Теория на публичните финанси 85 
Териториално и административно устройство - проблемни аспекти 149 
Топика 30 
Трудова и социална статистика 46 
Търговско & договорно право за счетоводители 147 
Умението да говорим 216 
Управление на здравното осигуряване 152 
Управление на персонала 186 
Управление на риска в застрахователното дружество 154 
Управленско счетоводство 181 
Учение за държавата 136 
Факторинг 146 
Философски възгледи за човека през новото време 20 
Финансово право 148 
Финансово управление на интелектуалната собственост 87 
Финансово-стопански анализ 86 
Хотелиерски операции 113 
Цените в системата на маркетинга 119 
Часовете 233 
Черната кутия 253 
Човекът за самия себе си 31 
Ще бъдете като богове 37 
Ще оцелее ли българският народ през ХХІ век? 28 
"Поздравъ от Свищовъ" 201 
"Убий българина" 237 
[Петстотин и един] 501 града, които трябва да посетите 275 
Business issues 210 
Business overview 211 
Excel 2007 194 
Harvard Business Review за управление на проекти 170 
Microsoft Office 2007 195 
Microsoft Office Excel 2007 193 
Microsoft Office PowerPoint 2007 190 
PowerPoint 2007 196 
Windows Vista 192 197 
Word 2007 198 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

абстрактно-познавателни процеси 22 
Аврам 33 
Австралия 274 
автомобилен транспорт 276 
авторитарен стил 163 
авторитаризъм 59 
аграрен мениджмънт 162 
аграрен сектор 105 
аграрна реформа 144 
аграрни отношения 134 
агресия 52 
агробизнес 105 
агроекологична бизнес среда 105 
адвалорни данъци 85 
административни органи 150 
административни реформи 150 
административни структури 150 
административно правосъдие 144 
административно устройство 149 
административно устройство на България 149 
административно-държавно управление 149 
администрация 50 150 
Азия 274 
академичен дебат 41 
активи 178 
активност на личността 3 
акцизи 88 
акционерен капитал 107 
акционерно дружество 167 
Албер Афталион 96 
албум за Свищов 201 276 
алгоритмичен сървър 188 
Алфред Маршал 100 
Америка 40 274 
американска икономическа мисъл 78 
американска литература 74 233 234 235 
американска мечта 132 
американска стратегия 74 
американски икономисти 78 
американски ренесанс 212 
американски туристически конгрес 109 
американски ценности 40 
американско общество 40 
амнистия 148 
амортизации 178 
амортизационна политика 172 
амортизационни облекчения 106 
амортизация на ДМА 175 
амортизация на ДНА 175 
амортизируеми активи 172 
анализ 168 
анализ "разходи-ползи" 85 
анализ и бизнесоценяване 168 
анализ и одит 168 
анализ на бизнес данни 191 
анализ на бизнес риска 86 
анализ на бизнесрезултатите 168 
анализ на бизнессредата 168 
анализ на дистрибуцията 168 
анализ на ДМА 168 
анализ на добавената стойност 168 
анализ на ефективността 168 
анализ на задлъжнялостта 168 
анализ на капиталните вложения в транспорта 104 
анализ на критичния обем 168 
анализ на маркетинговата дейност 168 
анализ на маркетинговите разходи 120 
анализ на материалните запаси 98 
анализ на материалните разходи 168 
анализ на материалните ресурси в транспорта 104 
анализ на пазара 120 
анализ на пазарните позиции 168 
анализ на паричните приходи 168 
анализ на персонала 168 
анализ на платежоспособността 168 
анализ на приходите 86 
анализ на продажбите 86 
анализ на производствената дейност 86 
анализ на пътническите превози 104 
анализ на разходите 86 168 
анализ на рекламната дейност 168 
анализ на ремонтните дейности в транспорта 104 
анализ на рентабилността 86 168 
анализ на риска 153 
анализ на съответствието 43 
анализ на туристическите пазари 202 
анализ на търговската активност 168 
анализ на търговската дейност 168 
анализ на търговските приходи 168 
анализ на търговския бизнес 168 
анализ на финансовата устойчивост 168 
анализ на финансовите резултати 86 
анализ на ценовата политика 168 
анархизъм 63 138 
английска граматика 210 
английски език 171 210 211 
английски език за българи 211 
английски език за икономисти 211 
английско-български речник 199 204 207 
англосаксонски модел 167 
антиеврейско законодателство 144 
антимонополна политика 101 
антични философи 19 
антични философски традиции 19 
апатия 68 
Априлско въстание 1876 г. 134 
арабски свят 74 
Аристотел 137 
арт мениджмънт 4 
артисти 4 
археология на мита 34 
асортиментна политика 117 
асортиментна стратегия 117 
атлас 278 
атлас на света 278 
африканска философия 10 
Афталион 96 
база от данни 188 
базови потребности 21 
базови услуги 188 
баланс 172 
балансова стойност 172 
балансово обобщаване 178 
Балкани 71 
Балканите и ЕС 71 
банки 94 95 
банков надзор 95 148 
банков надзор в България 95 
банкова система 95 
банкова система в България 95 
бартер 147 
БВП 45 77 
БВП на РБ 2007 г. 102 
бедни и богати в България 68 
бедност 39 48 77 
безопасни условия на труд 161 
безработица 39 77 
безсъзнателно мислене 29 
Бейкън 20 
Бенетон 279 
бенчмаркинг 163 
Библиотека 1 
библиотеките в България 2 4 
библиотечно-информационно образование 2 
Библия 37 
бизнес 114 164 165 
бизнес английски език 210 
бизнес данни с Excel 191 
бизнес етика 163 
бизнес кореспонденция 156 171 
бизнес лидери 165 
бизнес облекло 156 
бизнес план 164 
бизнес планиране 164 
бизнес планове 164 
бизнес речник 203 204 
бизнес среда 210 
бизнес стратегии 165 
бизнес стратегия 84 
бизнес стратегия на фирмата 84 
бизнес-английски 211 
бизнес-план 164 
бизнессреда 168 
бизнесът на семейство Бенетон 279 
био-гориво 98 
биогеография 159 
биогеографско райониране 159 
биогеографско райониране на България 159 
биогеографско райониране на Световния океан 159 
биологични активи 174 
биологично разнообразие 159 
БКП 64 
благоденствие 50 
благосъстояние 75 
благосъстояние и конкурентоспособност 75 
Близкия изток 74 
БНБ 95 
Бог 16 37 38 
Бог и човек 20 
богове 33 34 
божията книга 33 
бомбардировачи 151 
борба с престъпността 140 
борба с тероризма 73 
борсова търговия 115 167 
брак 134 
Буда 35 
будизъм 137 
будистка Индия 35 
буржоазни революции 138 
България 48 96 103 130 283 
българска държава 64 
българска държава и право 144 
българска държавна администрация 64 
българска държавност 144 
българска емиграция 48 
българска класика 221 230 241 242 243 244 248 249 250 251 252 256 
българска култура 2 
българска културна история 2 
българска литература 2 221 228 229 230 238 241 242 243 244 248 249 250 251 252 256 264 268 
българска миграция 48 
Българска оперна дружба 200 
българска правна система 144 
българска православна църква 64 
българска средна класа 68 
българска средновековна философска мисъл 19 
българска феодална държава 134 
българска цивилизация 283 
българската икономика след десети ноември 65 
българската книга 1 
българската нация в края на прехода 68 
български език 205 
български кооперативизъм 79 
български корпоративен модел 167 
български народ 28 
български народ след Освобождението 28 
български национален идеал 68 
български оперни певци 200 
български средновековен съдебен процес 134 
български театър 4 
български телевизии 4 
български циркове 4 
български читалища 4 
българско земеделие 106 
българско кино 2 
Българско културно наследство 2 
българско наказателно право 140 
българско обективно право 146 
българско обичайно право 134 
българско общество 28 144 
българско развитие след 1989 68 
българско университетско книгоиздаване 1 
българско феодално право 134 
българско частно право 144 
българско-английски речник 204 209 
българско-немски речник 203 206 208 
бюджетен контрол 88 163 
бюджетна структура 88 
бюджетни предприятия 183 
бюджетно планиране 163 
бюджетно право 148 
бюджетно счетоводство 183 
валутен курс 96 
валутен съюз 67 
валутен съюз на ЕС 67 
валутни операции 178 
валутно законодателство 148 
валутнокурсова политика 127 
велики световни мислители 10 
велики философи 10 
вертикален анализ 42 178 
вещно право 144 
вземане на решение 170 
видове бюджети 88 
видове държавни заеми 88 
видове здравно осигуряване 152 
видове инфлация 77 
видове кластъри 83 
видове контрол 163 
видове маркетинг 108 
видове миграции 48 
видове планове 163 
видове предприятия 108 
видове продукти 117 
видове проекти 155 
видове разчети 178 
видове ръководители 163 
видове статистически структури 42 
видове счетоводни баланси 178 
видове транспорт 276 
видове туризъм 109 
видове управленски решения 163 
видове услуги 117 
видове финансов анализ 178 
видове ценни книжа 107 
византийска цивилизация 283 
викторианска епоха 212 
вирмент 88 
висша математика 160 
висше образование 3 
власт 136 163 
властолюбие 31 
вода 158 
воден транспорт 276 
водещи туристически дестинации 202 
водопади 277 
военна история 151 
военновъздушна база 151 
война 74 
временно руско управление 144 
времето на комунизма 281 
връзки с обществеността 57 111 
Втора българска държава 134 
Втора световна война 151 
ВТС 125 
вулкани 277 
въздушен транспорт 276 
възникване на българската държава 134 
възпроизводство на населението 48 
възраждане 137 
възрастова структура 44 
външен дълг 45 
външна миграция 48 
външна политика на САЩ 40 
външна търговия 45 124 
външна търговия и чуждестранни инвестиции 70 
външнотърговска дейност 125 
външнотърговска политика 77 106 
външнотърговски документи 125 
външнотърговски сделки 125 
въображение 22 
въпроси за дискусии по макроикономика 76 
Върховен административен съд 150 
Върховен касационен съд 150 
вътрешен одит 150 
вътрешен пазар 106 
вътрешна миграция 48 
вярност 32 
газопроводи 72 
Газпром 72 
галерии 4 
гарантиране на влоговете 95 
гарантиране на депозити в България 95 
гарантиране на депозитите 95 
Гари Бекер 100 
гениален маркетинг 121 
гениалност 121 
гений на маркетинга 121 
география 40 274 276 277 278 
география за кандидат-студенти 273 
география на България 273 
география на света 277 
география на транспорта 276 
география на туризма 109 
географски атлас 278 
географски информационни системи 149 
геодемография 49 
геодемографска политика 49 97 
геодемографски проблеми 49 
геодемографско регулиране 49 
геоекология 97 
геоикономика 97 128 
геометрична интерпретация 188 
геополитика 60 97 
геостратегия 97 
герои 33 34 
глобален капитализъм 100 
глобален маркетинг 123 
глобален свят 132 
глобализация 74 77 83 100 101 130 131 132 
глобализация в икономиката 99 
глобализация на икономиката 128 129 
глобализация на пазара 112 
глобализъм 100 131 
глобална екология 40 
глобална икономика 100 132 
глобална икономическа политика 132 
глобална интеграционна теория 127 
глобална интеграция 127 132 
глобални мрежи 188 
глобални пазари 123 
глобални престъпни мрежи 135 
глобални проблеми 132 
глобални промени 130 132 
глобални процеси 132 
глобално лидерство на САЩ 60 
глобално общество 132 
глобално пазарно стопанство 101 
глобално политическо пробуждане 60 
глобално развитие 97 
глобално стопанство 97 
годишен счетоводен отчет 178 180 
годишен финансов отчет 174 175 183 184 
годишен финансов отчет на ФГВБ 2007 94 
годишно приключване 182 
годишно счетоводно приключване 174 178 184 
градове 275 
градове по света 275 
градско население 275 
градско развитие 275 
граждански права 145 
граждански процес 145 
Граждански процесуален кодекс 145 
гражданско общество 132 150 
ГУАМ 129 
ГФО 175 
Далечен изток 35 
данък 88 
данъкоподобни държавни приходи 88 
данъци 85 91 92 
данъци 2008 91 
данъци и ефективност 85 
данъчна загуба 91 
данъчни амортизируеми активи 91 
данъчни държавни приходи 88 
данъчни облекчения 106 
данъчно бреме 85 
данъчно облагане 85 90 
данъчно облагане 2008 90 
данъчно право 148 
данъчно хармонизиране 127 
двадесети век 10 
двойно записване 178 
двумерна структура 44 
ДДС 92 175 
ДДС 2008 92 
деветнадесети век 10 
декадентство 212 
Декарт, Рене 20 
делови отношения 169 
демография 48 49 
демография и общество 41 
демографска политика 48 
демографска статистика 46 
демографски процеси 48 49 
демографски стратегии 48 
демографско развитие 48 49 
демократични ценности в европейска България 66 
демокрация 130 
демокрация в ЕС 66 
деск анализ 155 
деструктивност 21 
детерминанти и матрици 160 
диагностика на финансовата устойчивост 168 
дивергенция 167 
дигитална икономика 123 
дипломатическа практика 61 
дипломатически преговори 61 
дипломация 60 
дисидентски литератури 212 
дистрибуционна система 112 
ДМА 106 172 174 175 178 
ДНА 172 175 
добавяне на колонтитули 194 
добро 11 
доброволно здравно осигуряване 152 
доброто поведение по света 156 
договор за консигнация 147 
договор за лизинг 147 
договори 134 
договорно право 147 
договорно право за счетоводители 147 
договорно фермерство 105 
документална фотография 201 
документи 260 261 
документооборот 178 
доставка 125 
достъп до информация 150 
доходи 39 45 
доходи на наети лица 178 
доходи на персонала 174 
древен Китай 137 
древен Рим 137 
древна Гърция 137 
древна Индия 35 137 
древни цивилизации в България 283 
древногръцка литература 212 
древност 10 137 
дуалистична насока 20 
дух и човек 20 
душа и тяло 10 
дълги продажби 188 
дългосрочни финансови активи 184 
дълготрайни активи 172 
дълготрайни активи на предприятието 107 
дълготрайни материални активи 178 184 
дълготрайни нематериални активи 184 
държава 50 62 69 130 134 136 137 138 143 144 167 
държава и бизнес 69 
държава и икономика 69 
държава и право 69 134 137 
държава и църква в България 64 
държавата 69 
държавен бюджет 45 77 88 
държавен вътрешен финансов контрол 150 
държавен служител 150 
държавен суверенитет 136 
Държавен фонд "Земеделие" 106 
държави членки на ЕС 66 
държавна администрация 150 
държавна власт 136 
държавна подкрепа 106 
държавна политика 4 
държавна служба 150 
държавни заеми 88 
държавни служители 85 
държавно обвинение 139 
държавно регулиране 77 
държавно регулиране на икономиката 77 
държавно управление 150 
държавно устройство 144 
държавноправни идеи 144 
държавност 69 137 
е-бизнес 123 
е-търговия 123 
еволюция на кластърите 83 
еволюция на транспорта 276 
еволюция на франчайзинга 123 
евроизбори 66 
Евроинтеграцията на България и Румъния 71 
Европа 48 67 
Европа - икономическа суперсила 67 
Европа и Америка 40 
европеизация на българската култура 2 
европейска външна политика 73 
европейска интеграция 133 
европейска мечта 132 
Европейска политика за сигурност и отбрана 73 
европейска политическа мисъл 62 
европейски запад 33 
европейски избори 66 
европейски институции 67 
Европейски интеграционен модел 73 
европейски континент 67 
Европейски съвет 67 
Европейски съюз 67 133 281 
европейско административно пространство 150 
европейско екологично законодателство 159 
европейско пространство 67 
европейско развитие 67 
европроекти 164 
егономика 55 
единен европейски пакт 67 
единна Европа 133 
едипов комплекс 24 
езикова култура 205 
езикознание 203 204 205 206 207 208 209 210 211 
езикът на символите 27 
ЕИО 133 
екип 51 
екип от лидери 51 
екипи 51 
екипна дейност 51 
екипна ефективност 51 
екипна работа 51 170 
екипно обучение 51 
екипно управление 51 170 
екипност 51 170 
еко-кластъри 83 
екологичен мониторинг 159 
екологични изследвания 159 
екологични индикатори 98 
екологично производство 106 
екологично равновесие 159 
екологично развитие 48 159 
екология 49 159 
екосистеми 159 
експлотационни разходи на транспорта 104 
експорт 126 
експортен маркетинг 123 
експортен маркетингов мениджмънт 126 
експортен пазар 126 
експортна дейност 126 
експортна търговия 99 
експортни маркетингови проучвания 126 
експортни операции 126 
експортни организационни структури 126 
експортно прогнозиране 126 
екстериториалност 140 
елинистична епоха 33 
емиграция 49 
емпиричен анализ 42 
ЕПСО 73 
ЕС 66 73 83 108 133 
ЕС - геополитически център 97 
ЕС в света 133 
ЕС и България 66 133 
ЕС и Косово 71 
ЕС и сигурността 73 
ЕС и страните от ЮИЕ 71 
ЕС и Турция 73 
еснафски организации 134 
естествен прираст 49 
естествено право 138 
етика 17 31 32 150 
етика - философия 8 
етика в бизнеса 163 
етика на човека 31 
етика на човеколюбието 31 
етикет 156 
етикет на бизнеса 156 
етичен кодекс 163 
етични отговорности 163 
етично поведение 150 163 
етнически групи 48 
етнически общности 136 
етнически проблеми 70 
ефективност на производството 108 
железопътен транспорт 276 
жените във философията 10 
жестове 54 
живот и дело 10 
животозастраховане 153 
жизнен цикъл на продукта 108 117 
жизнена среда 159 
жизнени зони 159 
забележителни градове 275 
загадки и символи 158 
загадки на земята 158 
задоволеност 21 
заемане на средства 164 
заетост 48 77 
заетост и безработица 77 
закон за МСП 173 
Закон за счетоводството 173 175 
закони на лидерството 89 
законова нормативна уредба на КФН 2007 89 
законодателна власт 143 150 
законодателство 144 
замяна на активи 178 
занаяти 134 
западна митология 33 
запазени марки 114 
заплащане 186 
заплащане на труда 105 
зараждане на кооперативната идея 80 
зараждане на хотелиерството 111 
застраахователни премии 153 
застраховане 153 154 182 
застрахователен пазар 89 
застрахователен пазар в България 153 
застрахователна дейност 182 
застрахователна услуга 153 
застрахователни дружества 182 
застрахователно дружество 153 154 
застрахователно счетоводство 182 
застрахователно-технически риск 154 
защита на депозитите 95 
звукозаписна индустрия 4 
ЗДДС 90 
ЗДДС 2008 90 
ЗДДФЛ 90 
ЗДДФЛ 2008 90 
здраве 21 
здравият разум 10 
здравни осигуровки 152 
здравно осигуряване 152 
здравно осигуряване в Белгия 152 
здравно осигуряване в Германия 152 
здравно осигуряване в Гърция 152 
здравно осигуряване в Румъния 152 
здравно осигуряване в САЩ 152 
здравно осигуряване в Словения 152 
здравно осигуряване в Унгария 152 
здравно осигуряване във Франция 152 
здравноосигурителна система в България 152 
здравноосигурителни вноски 152 
здравноосигурителни системи 152 
земеделие 105 106 157 
земеделието в България 103 
земеделска техника 106 
земеделски капиталов фонд 106 
земеделски кооперации 79 
земеделски предприемачи 106 
земеделски стопанства 105 106 
земеделско кооперативно движение 79 
земеделско сдружение 79 
земеделско стопанство 105 162 
земя 158 
ЗКПО 90 
ЗКПО 2008 90 
златна цивилизация 283 
зло 11 
Знаци 29 
ивдивидуални ценни книги 188 
идеологии 63 
идеологическа глобализация 131 
идолопоклонничество 53 
избиратели 57 
избор на проекти 85 
изготвяне на бизнес план 164 
изкупни цени 106 
изкуство 2 15 
измерване на БВП 77 
измерване на неравномерността 42 
измерване на оценка 42 
измерване на различия 42 
измерване на риска 188 
измерване на структурни изменения 42 44 
измерения на глобализацията 131 
изобразителни изкуства 4 
изобразително изкуство 2 4 
изпълнителна власт 143 150 
Израел 74 
изследване 41 59 166 
изследване на икономическия преход 101 
изследване на иновациите 3 
изследване на иновационната дейност 3 
изследване на операциите 188 
изследване на света 74 
изследвания на кластърите 83 
Източна Европа 281 
Източна Европа и новата студена война 72 
източна митология 35 
източна религия 35 
източници на правото 143 
източноазиатски регион 109 
икономика 39 40 77 78 98 99 100 101 107 108 130 132 203 204 274 
икономика и финанси на България 2007 102 
икономика на благосъстоянието 85 
икономика на България 103 
икономика на знанието 132 
икономика на курортното дело 111 
икономика на предлагането 77 
икономика на предприятието 107 108 
икономика на престъпността 100 
икономика на ресторантьорството 111 
икономика на туризма 110 111 112 
икономика на хотелиерството 111 
икономиката в Германия - затворена държава 99 
икономиката в преход 39 
Икономиката на България 2007 89 
икономиките в преход 101 
икономикс 100 
икономисти 78 
икономическа активност 77 
икономическа география на България 273 
икономическа глобализация 131 132 
икономическа ефективност 85 107 
икономическа идеология 132 
икономическа интеграция 127 
икономическа мисъл 78 
икономическа наука 78 100 
икономическа промяна 101 
икономическа свобода 101 
икономическа социология 55 
икономическа среда 123 
икономическа статистика 45 
икономическа теория 78 
икономическа трансформация 101 
икономически анализ 104 
икономически анализ на транспорта 104 
икономически империализъм 100 
икономически показатели 202 
икономически преход 101 
икономически профил на ЮИЕ 70 
икономически процес 108 
икономически растеж 77 101 
икономически теории 78 100 127 132 
икономически цикли 77 
икономическо благосъстояние 77 
икономическо неравенство 77 
икономическо отваряне 99 
икономическо поведение 85 
икономическо развитие 48 77 100 
илюстрована история на САЩ 151 
имиграционни потоци 48 
имиграция 49 
имунитет 140 
имуществени данъци 88 
имуществено застраховане 153 
имущество 108 
имущество на предприятието 172 
инвентаризация 172 178 
инвентаризация на активи 175 
инвестиции 106 123 
инвестиции в земеделието 106 
инвестиционен процес 107 124 
инвестиционен риск 188 
инвестиционни програми 106 
инвестиционни продукти 117 
инвестиционни ресурси 188 
индекс Sofix 167 
индивидуален сметкоплан 175 180 
индивидуалност 59 
индийска златна епоха 35 
индийска философия 10 
индоктринирана идеология 63 
индустриализационни конфликти 42 56 
индустриална екология 83 
индустриална революция 163 
индустриални зони 149 
индустрия на свободното време 122 
индустрията на България 103 
инженерно-консултантска дейност 124 
Инкотермс 147 
иновации 3 83 107 
иновации в ресторантьорството 111 
иновационен дефицит 3 
иновационна активност 3 
иновационна дейност 3 
иновационна дейност на личността 3 
иновационна политика 108 
иновационни кластъри 83 
иновационни стратегии 84 
иновация 121 
институции 132 
институциите в държавата 69 
институционална интеграция 127 
институционална промяна 101 
инструменти за преразпределение 85 
инструменти на анализа 168 
интегрален коефициент 42 
интеграционна икономическа политика 127 
интеграционна политика 127 
интеграционни процеси в туризма 112 
интеграция на Балканите 73 
интегриран модел 152 
интелект 23 
интелектуална собственост 87 
интелектуална собственост в България 82 
интелектуалци 17 
интернационална среда 123 
интернационални пазари 123 
Интернет 188 197 203 204 
интернет икономика 123 
интернет страници 150 
интерфейс 188 
инфлация 77 88 96 
инфополитика 132 
информационна революция 100 
информационна система 178 188 
информационна система "Счетоводство" 178 
информационна теория за стойността 100 
информационна функция 172 
информационни технологии 188 
информационни услуги 188 
информационно общество 132 
инфрастуктурни проекти в ЮИЕ 71 
Ирак 74 
иракски дълг 65 
ислюмска реформация 74 
истина 25 
историческа правна школа 138 
историческа хронология 282 
историческа хронология на България 282 
исторически личности 280 
исторически паметници 109 
исторически роман 217 222 236 269 270 271 272 
историческо развитие 136 
история 6 274 280 282 
история на България 103 283 
история на българската литература 229 
история на държавата и правото 134 
история на Европа 281 
история на Източна Европа 281 
история на марката 117 
история на религията 38 
история на философията 6 7 8 15 
история на цивилизацията 280 
йерархична организация на ИС 188 
йерархични системи 188 
казуси по управленско счетоводство 181 
калкулиране 172 
кандидт-студенти 273 
капитал на дружество 178 
капитал на предприятието 107 172 
капитализация на труда 68 
капиталов пазар 107 
капиталови активи 115 
капиталови инвестиции 112 
кариера 23 
катастрофалното лидерство 60 
качество 108 117 
качество на продуктите 117 
качество на продукцията 107 
квадратични коефициенти 42 
квадратично програмиране 188 
кибернетика 163 
киностудии 4 
китайска митология 35 
китайска философия 10 
класи 40 
класически либерализъм 138 
кластер 43 
кластер анализ 43 
кластър 83 
кластърен опит 83 
кластъри в България 83 
кластъри в ЕС 83 
кластъри в Италия 83 
кластъри в Югоизточна Европа 83 
кластърна политика 83 
клиент-сървър 188 
клиенти 112 114 121 
клирингова къща 115 
клъстери 105 
клъстерни структури в България 82 
книгоиздаване 1 4 
книгоиздаване в България 1 4 
книгоиздаване и печат 1 
Княжество България 144 
кодове 29 
коефициент на неравномерност 42 
колективно трудово договаряне 186 
количествена теория за парите 96 
количествени методи 168 
коментар на гражданския процесуален кодекс 145 
коментар на закона за ДДС 92 
комисионен договор 147 
компютри 203 204 
компютърен речник 199 
компютърен софтуер 199 
комунизъм 138 
комуникации 57 
комуникация 52 
Конвенция за международен факторинг 146 
конвергенция 167 
конгресен туризъм 112 
конкурентоспособност 3 75 83 101 108 
конкурентоспособност на МСП 82 
конкурентоспособност на предприятието 107 
конкурентоспособност на продукта 117 
конкуренция 112 
консерватизъм 63 
консорциум 124 
Константин-Кирил 19 
Конституционен съд 143 
конституционни проекти 144 
Конституция 143 
Конституция на Европа 73 
консултативен стил 163 
континентален модел 167 
континенти 277 
контрактор 124 
контрол 150 163 
контрол на качеството 185 
контролна функция 172 
контролни органи 150 
конференция 2 141 
конфликти на прехода 56 
Конфуций 137 
кооперативен труд 80 
кооперативна теория 80 
кооперативно движение 80 81 
кооперативно движение в България 81 
кооперативно законодателство 81 
кооператизъм 80 
кооперации 79 80 
кооперации в България 79 
кооперация 81 
кореспонденция 171 
кореспонденция на английски език 171 
корпоративен данък 91 
корпоративен контрол 167 
корпоративна организация 176 
корпоративна собственост 167 
корпоративни изследвания 167 
корпоративни модели 167 
корпоративни структури 176 
корпоративно счетоводство 176 
корпоративно управление 167 
косвени данъци 88 
косовски проблем 70 
КПО 90 
краезнание 201 
красноречие 216 
краткотрайни активи 107 
краткотрайни активи на предприятието 107 
краткотрайни биологични активи 174 
крива "Джей" 123 
крива на Лоренц 44 
крива на Филипс 77 
кръстът 33 
култура 2 4 13 274 
култура на речта 216 
културен живот 4 
културен лобизъм 2 
културен туризъм 2 
културна глобализация 131 
културна интеграция 127 
културна политика на България 2 
културно развитие на България 103 
културно-просветен подем 134 
кумрански свитъци 36 
курортни комплекси 111 
къси продажби 188 
ледници 277 
лексика 210 
либерализъм 50 62 63 
либерална демокрация 138 
либерална политическа теория 62 
лидер 51 
лидери 51 165 
лидерски групи 51 
лидерски модел 51 
лидерски стил 51 163 
лидерство 51 121 163 165 
лидерство в политиката 60 
лидерство и личности 51 
лидерство и ръководство 51 
лизингови договори 178 
ликвидност 168 
линейна организационна структура 163 
линейни коефициенти 42 
линейни уравнения 160 
линейно програмиране 160 188 
литература на изгубеното поколение 212 
литературна критика 218 
литературна критика на българска литература 218 
литературна публицистика 260 
литературно творчество 213 214 
литературознание 16 213 214 215 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 
лихви 88 
лицензиране 123 
лична марка 114 
личност 21 22 31 59 
личностни измерения 3 
логика 30 54 
логика на отношенията 54 
логиката на Аристотел 30 
логико-философски трактат 30 
логистичен посредник - провайдър 98 
логистични стратегии 98 
логистично сътрудничество 98 
логистично сътрудничество в България 98 
логистично сътрудничество в Югоизт. Европа 98 
логическа матрица 155 
локализация 101 
любов 21 
любов към хората 32 
Маастрихт 67 
Маастрихтски договор 67 
македонска цивилизация 283 
макроикономика 76 77 
макроикономическа нестабилност 85 
макроикономическа политика 77 
макроикономическа стабилност 101 
макроикономическа теория 77 
макроикономически анализ 77 
макроикономическо равновесие 77 
макроикономическо регулиране 77 
малки аграрни структури 105 
малки и средни предприятия 83 
малко предприятие 185 
малък аграрен бизнес 105 
малък бизнес 105 164 
малък семеен агробизнес 105 
малък семеен бизнес 105 
маниери 156 
маниери на масата 156 
маниери на поведение 156 
маниерите по света 156 
манипулация 57 
маржинални разходи 168 
марката Бенетон 279 
маркетинг 4 57 108 116 117 118 120 121 123 164 
маркетинг в ресторантьорството 111 
маркетинг в туризма 122 
маркетинг мениджър 118 
маркетинг на свободното време 122 
маркетинг-микс 108 122 168 
маркетингов анализ 120 
маркетингов микс 119 
маркетингов одит 120 
маркетингова информационна система 108 
маркетингова политика 117 
маркетингова стратегия 108 112 
маркетингова управленска система 119 
маркетингови инструменти 117 118 
маркетингови концепции 108 
маркетингови специалисти 121 
маркетингови стратегии 117 118 121 
маркетингово планиране 120 
маркетингово управление на цените 119 
марки 82 118 
маркировка 117 
марксистка теория 101 
марксическа политическа икономия 100 
Маслоу 21 
математика 160 
математическо програмиране 188 
материални запаси 172 178 
материални потоци 98 
материални продукти 117 
материално производство 100 
материя и човек 20 
мафия 135 
мегабрандинг 118 
мегамарки 118 
медии 139 
медиите и съдът 139 
медийни файлове 197 
междинни финансови отчети 178 
международен бизнес 123 
международен етикет 156 
международен икономически ред 132 
международен маркетинг 123 
международен морски превоз на товари 141 
международен пазар 123 126 
международен стратегически съюз 124 
международен туризъм 109 202 
международен туристически съюз 109 
международна икономика 128 132 
международна икономическа интеграция 127 
международна интеграционна политика 127 
международна легитимност 69 
международна миграция 49 
международна митническа интеграция 93 
международна политика 72 73 74 
международна регионална икономическа интеграция 77 
международна система 74 
международни валутни отношения 77 
международни договори 146 
международни икономически общности 127 
международни икономически отношения 128 
международни инвестиционни проекти 124 
Международни конвенции за околната среда 159 
международни маркетингови проучвания 123 
международни одиторски стандарти 177 
международни организации 73 143 
международни отношения 77 
международни придобивания 123 
международни проекти 129 
международни сравнения 98 
международни събития 74 
международни търговски термини 125 
международни финансови институции 132 
международно лицензиране 123 
международно пазарно пространство 123 
международно положение 74 
международно публично право 143 
международно субконтракторство 123 
международно сътрудничество 129 
междуправителствени институции в ЕС 67 
междурегионално сътрудничество 128 
междуфирмени отношения 83 
Мемоари 260 261 
мениджмънт 4 116 163 165 
мениджмънт в изобразителните изкуства 4 
мениджмънт в книгоиздаването 4 
мениджмънт в културата 4 
мениджмънт в музикалното изкуство 4 
мениджмънт в радиото 4 
мениджмънт в театъра 4 
мениджмънт в телевизията 4 
мениджмънт в художественото кино 4 
мениджмънт на митата 93 
мениджмънт на проекти 155 
мениджъри 4 167 
мениджърска дейност 4 
мениджърска собственост 167 
местна власт 149 
местни публични структури 85 
местни финанси 85 
местно самоуправление 149 
метафизика 16 
метод на амортизация 172 
метод на счетоводството 178 
методи на изследване 41 
методи на психологията 22 
методология на деловите решения 169 
миграция 48 49 
микрокредитиране на пчеларството 106 
МИО 129 
мисия на фирмата 120 
мислене 22 29 
мита 93 
митичната епоха 33 
митническа администрация 93 
митническа политика 93 
митническа политика на България 93 
Митнически съюз 127 
митническо облагане 93 
митове 27 
митологии на далечния изток 35 
митология 19 33 34 35 
митът за Едип 27 
младежта в България и ЕС 66 
многонационален стратегически мениджмънт 112 
модел LS-LM 77 
модел на договаряне 152 
модел на е-бизнес 123 
модел на конкурентните предимства 101 
модел на портфейлна оптимизация 188 
модел на пълната конкуренция 101 
модели за анализ 42 
модели на здравно осигуряване 152 
модели на потребителско поведение 116 
модели на публична администрация 150 
модели на реимбурсиране 152 
модели счетоводни сметки 178 
модерно общество 58 
модул за оптимизация 188 
Мойсей 33 
монистична насока 20 
мониторинг на проекти 155 
Монтен 20 
Монтескьо 20 
Мопасан 245 
морал 11 14 16 17 31 
морална философия 10 
морска пехота на САЩ 151 
морски и въздушни операции 151 
морски транспорт 141 
морско право 141 
мотивационни състояния 21 
мотивация 21 163 
мотивация на персонала в предприятието 185 
МСП 82 83 
МСП в България 82 
МСП в България 2007 82 
МСФ 84 
музеи 4 
музейни експозиции 109 
музика 13 
музикално изкуство 4 
мъдрост 232 
мюсюлмански лидери 74 
мюсюлмански свят 74 
мюсюлмански терористи 74 
НА 178 
най-големите градове по света 275 
наказателна отговорност 140 
наказателна репресия 134 
наказателно право 134 140 144 
наказателноотговорни лица 140 
наказателноправна закрила 140 
наредба за технически надзор 161 
наречия 205 
народопсихология 28 
наръчник по счетоводство на МСП 173 
население 44 48 49 
население и демографски процеси 2007 102 
население и работна сила 45 
население на градовете 275 
наследствено право 144 
наследяване 134 
настройка на Excel 2007 194 
НАТО 73 
наука 21 
научен мениджмънт 163 
научни школи в икономическата теория 75 
научно-практическа конференция 141 
научно-техническа революция 100 
национален идеал на българите 68 
национален суверенитет 136 
национализъм 63 
национализъм в Западните Родопи 70 
национална държава 69 
национална икономика 77 99 129 
национална икономика на България 99 
национална конференция 2 
национални икономики 128 
Национални одиторски стандарти 177 
национално стопанство на България 97 
националноосвободителни борби 134 
националсоциализъм 63 
нация 69 
небанков финансов сектор 2007 89 
неданъчни държавни приходи 88 
недържавни източници на правото 143 
независим финансов одит 177 
неитеративна координация 188 
нематериални активи 178 
немска класическа философия 11 12 13 14 15 
немска литература 11 12 14 15 16 
немска философия 11 12 13 14 15 
немски език 125 
немски език за икономисти 125 
немско-български речник 203 
ненасилствена комуникация 52 
неокласическа пазарна теория 127 
неолиберална пазарна теория 127 
неоплатонизъм 19 
непрограмирани решения 163 
НЗОК 152 
Ницше 11 12 13 14 15 16 
ницшеанска философия 11 12 13 14 15 16 
нобелова награда 240 
нобелова награда за литература за 2007 240 
нов публичен мениджмънт 150 
нов световен ред 74 132 
нов универсален речник 206 207 208 209 
нова българска литература 229 
нова икономика 48 100 101 132 
новата политическа система в България 65 
новата цивилизация 132 
нови продукти 117 
нови реалности 132 
ново време 20 
ново общество 132 
НОИ 182 
Нормативни актове на ЕС за околна среда 159 
норми на поведение 156 
норми на поведение по света 156 
нрави 274 
обезценка на активи 178 
обект на счетоводството 172 
обективизъм 17 
обективно право 143 
обзавеждане на кухненския блок 111 
обичайно вещно право 134 
обичайно наказателно право 134 
обичайно семейно право 134 
облагане на доходи 88 
облигационно право 144 
обноски 156 
обработваема земя 106 
обработка на хранителни продукти 111 
образование 40 155 
образователен продукт 155 
образователен проект 155 
образователни проекти 155 
образователни услуги 155 
обслужване на клиентите 117 
обслужващ персонал 113 
обучение на персонала 186 
общ пазар 127 
обща психология 22 
обща теория на правото 142 143 
обществен процес 59 
обществено благосъстояние 85 
обществено устройство 134 
обществено-политическо устройство 134 
общество 18 38 40 53 57 58 59 130 136 166 
общество на знанието 132 
обществото като система 53 
общи разходи 168 
общуване 52 
одит 177 
одитен доклад 150 
одиторска проверка 177 
одиторска професия 177 
одиторски доклад 177 
океани 277 
околна среда 108 157 
омбудсман 150 
опазване на околната среда 157 159 
опаковки 117 
опера 4 200 
оперативно планиране 163 
оперативно-техническа отчетност 172 
оперни певци 200 
оперно дело в България 200 
оперно изкуство 200 
оперно изкуство в България 200 
оптимално данъчно облагане 85 
оптимизъм 68 
ораторско изкуство 216 
ораторство 216 
органи за контрол 150 
организации в публичния сектор 150 
организационна структура 136 163 
организация 4 
организация и управление 4 
организация на деловите решения 169 
организация на земеделските стопанства 162 
организация на икономиката 108 
организация на НЗОК 152 
организация на обслужване 111 
организация на производството 185 
организация на счетоводството 178 
организация на труда в малкото предприятие 185 
организация на хотелиерството 111 
организирана престъпност 135 
организиране на кампанията 57 
Органически устав 144 
Оръжие 72 
осигурителна система 182 
осигурителни фондове 182 
осигурително счетоводство 182 
осигуряване 182 
османска власт 134 
османски феодализъм 134 
османско държавно устройство 134 
основи на счетоводството 172 178 
основи на управлението 163 
основни икономически показатели 108 
отбранителна политика на ЕС 71 
отворена икономика 77 99 
открития и изобретения 280 
отпечатване 194 
отпечатване на графики 194 
отпечатване на презентация 196 
отпечатване на списъци 194 
отчетни измерители 172 
отчитане дейността на предприятието 180 
отчитане на брак 174 178 
отчитане на ДМА 174 175 
отчитане на доходи 178 
отчитане на дългосрочни финансови активи 184 
отчитане на дълготрайните активи 182 184 
отчитане на заеми 175 
отчитане на извънредни разходи 175 
отчитане на инвестиции 178 
отчитане на инвестициите 176 
отчитане на капитала 178 182 
отчитане на капитали 175 
отчитане на лизингови договори 178 
отчитане на материалите 184 
отчитане на материалните запаси 178 182 
отчитане на нематериални активи 178 
отчитане на основния капитал 175 
отчитане на пенсиите 182 
отчитане на правителствени дарения 184 
отчитане на правителствените дарения 184 
отчитане на преоценката 178 
отчитане на приходи 184 
отчитане на приходите 175 178 182 184 
отчитане на приходите в промишлеността 184 
отчитане на приходите в селското стопанство 184 
отчитане на приходите в строителството 184 
отчитане на продукцията 174 
отчитане на разходи 184 
отчитане на разходите 174 175 178 182 184 
отчитане на разходите в промишлеността 184 
отчитане на разходите в селското стопанство 184 
отчитане на разходите в строителството 184 
отчитане на разчети 184 
отчитане на разчетите 172 174 175 178 182 183 
отчитане на селскостопанска продукция 174 
отчитане на собствен капитал 174 184 
отчитане на стоките 178 184 
отчитане на стоково-материални запаси 175 183 
отчитане на стопански операции 178 
отчитане на стопанските процеси 174 
отчитане на финансови активи 174 175 178 183 184 
отчитане на финансови разходи 175 
отчитане на финансови средства 182 
отчуждение 58 
оценка на предприятието 86 
пазар 2 114 118 
пазар на труда 48 106 
пазарен успех 114 
пазарна икономика 98 101 167 
пазарна икономика в България 98 
пазарна инфраструктура 129 
пазарна организация 101 
пазарна трансформация 101 
пазарни стратегии 121 
пазарно преустройство 101 
пазарно стопанство 39 101 
пазарнофункционираща икономика 101 
памет 22 
паметни събития 280 
паметници на културата 4 
параболична крива 188 
пари 77 88 
Парижки договор 1950 67 
паритет на покупателната способност 96 
паричен пазар 77 
паричен поток 164 
паричен съюз 127 
парична интеграция 127 
парична история 96 
парична политика 77 
парични агрегати 88 
паричният съвет в България 95 
парично обръщение 88 
партийност в българската литература 254 255 
партикуларизация 130 
Паскал 20 
патенти 82 88 
патология 21 
певци 200 
персийски период 33 
персонаж 187 
персонал 4 105 107 167 
персонал в земеделските стопанства 162 
пестициди 157 
пиеси 250 
Писма 260 261 
планета 158 
планета земя 158 
планета на чудеса и загадки 158 
планиране 105 163 
планиране на земеделските стопанства 162 
планиране на кампанията 57 
планиране на кариерата 186 
планиране на проект 155 
планът Шуман 67 
платежен баланс 45 77 
платежни отношения 125 
Платон 137 
пледиране 216 
поведение 18 21 58 59 
поведение на личността 59 
поведение пред аудитория 57 
повести 228 
подбор на персонал 111 
подготовка на бизнес план 164 
подсъзнателно мислене 29 
подялба на света 61 
поеми 244 
поземлена собственост 134 144 
позитивизъм 138 
позитивно право 138 
позициониране 117 
позициониране на анализа 168 
позициониране на продукта 123 
познавателни потребности 21 
познание 20 21 
покръстване 134 
полезност 100 117 
политика 19 40 60 61 62 63 64 65 66 68 130 
политика - исторически аспект 60 61 
политика - световен ред 60 
политика и власт 50 60 
политика на България 103 
политика на глобализация 60 
политика на ЕС 66 
политика на страха 60 
политиката на България след 10 ноември 65 
политическа антропология 41 
политическа глобализация 131 
политическа икономия 100 
политическа интеграция 127 
политическа история на България 65 
политическа мисъл 62 137 138 
политическа реклама 57 
политическа система 50 57 
политическа система на България 64 
политическа теория 62 
политически идеи 63 
политически идеологии 63 
политически комуникации 57 
политически консерватизъм 138 
политически лидери 74 
политически маркетинг 57 
политически партии 81 
политически партии в България 81 
политически права 138 
политически промени 135 
политически профил на ЮИЕ 70 
политически събития след Втората световна 61 
политически теории 127 
политически учения 137 138 
политически ценности 63 
политическо влияние след войната 61 
политическо поведение 57 
политология 50 
полумесецът 33 
полуслято писане 205 
популация 159 
портфейлен анализ 163 
портфейлна оптимизация 188 
посткомунистическо общество 39 
постоянни разходи 168 
потенциални лидери 51 
потребители 116 
потребителска маркировка 117 
потребителска опаковка 117 
потребителски избор 112 
потребителски интерфейс 194 
потребителски продукти 117 
потребителско поведение 116 
потребление 77 
потребление на домакинствата 45 
потребности 21 
пощенски картички 201 
права на човека 138 
правен позитивизъм 138 
правен статут на БНБ 148 
правила за гласуване 85 
правителството на Богдан Филов 144 
правна система на обществото 50 
правни норми 143 
правни теории 137 
правни учения 137 138 
право 50 134 137 138 139 140 141 142 143 144 203 204 
право на ЕС 143 
правообразуване 142 
правопис 205 
правосъдие 139 
праисторическа цивилизация 283 
превантивен контрол 150 
преводи 252 
предизборен щаб 57 
предлози 205 
предмет на счетоводството 178 
предприемач-мениджър 84 
предприемачество 166 
предприемачество българския МСБ 82 
предприемачество в България 82 
предприятие 107 108 
предприятие с нестопанска цел 175 
предприятия 108 
представителна демокрация 85 
представителство 143 
представяне 156 
презентация 196 
президентска институция 150 
преки подоходни данъци 88 
преминаване към комунизма 281 
преоценка на ДМА 175 
преоценка на ДНА 175 
преразпределение 85 
престъпления 135 140 
престъпни мрежи 135 
преходен период 68 
преходна икономика 39 101 
преходна икономика в България 68 
приватизация 39 
приветствия 156 
приготвяне на меню 111 
придобиване на ДМА 174 
придобиване на предприятие 108 
приказки 27 
прилагателни имена 205 
приложение на пестициди 157 
приложни аспекти на кластерния анализ 43 
приложни аспекти на факторния анализ 43 
примерни бизнес-планове 164 
природа 18 
присъединяване на Източна Европа към ЕС 67 
притчи 232 
приходи на предприятието 178 
приходи от продажби 174 
проблемни ситуации 163 
провайдър 98 
прогноза на паричния поток 164 
прогнозиране на продажбите 126 
програма САПАРД 106 
програмиране 189 190 195 196 198 
програмирани решения 163 
продажба на оръжие 72 
продажби 113 114 118 
продукт 117 
продуктивни стада 106 
продуктова политика 117 
продуктови иновации 117 
продуктови стратегии 117 
продуктово позициониране 117 
проектен подход 155 
проекти 170 
проектна дейност 155 
проектна организационна структура 163 
проектът на Жан Моне 67 
проетно управление 170 
прозрения 232 
производителност на труда 107 108 
производствен процес на малкото предприятие 185 
производствена мощност 107 
производствена програма 107 
производствени фактори 108 
производство 164 
производство на био-гориво в България 98 
прокуратура 150 
променливи разходи 168 
промишлено коопериране 124 
пропаганда 57 
просвещение 212 
противоречия на етническа основа в ЮИЕ 70 
проучване на пазара 108 
процесуално право 134 
пряка демокрация 85 
психика 23 
психично здраве 21 
психоанализа 24 25 26 31 38 
психоанализата като лечебно средство 26 
психоаналитичен процес 26 
психоаналитична техника 26 
психоаналитично изследване 38 
психологически експеримент 23 
психологически подход 3 
психологически типове 23 
психология 21 22 23 25 26 27 29 31 
психология на иновационната дейност 3 
психология на личността 31 
психология на Маркс 24 
психология на морала 22 
психология на нацизма 59 
психология на ситуациите 22 
психология на творчеството 213 214 
психология на управлението 55 
психотерапия 21 
публика и политика 41 
публицистика 254 255 
публицистична журналистика 254 255 
публичен избор 85 
публичен представител 41 
публичен сектор 88 150 
публична администрация 69 150 
публична собственост в България 56 
публична трибуна 41 
публични блага 85 
публични дружества 167 
публични институции 41 
публични корпорации 167 
публични организации 150 
публични отношения 41 
публични предприятия 167 
публични приходи 88 
публични разходи 85 88 
публични финанси 85 88 
публични фондове 88 
публично мнение 41 
публично общуване 41 
публично право 144 
публично предприемачество 150 
пунктуационни норми 205 
пунктуация 205 
пустини 277 
Путин и КГБ 72 
пъблик рилейшънс в туризма 110 
Първа българска държава 134 
първи български европейски избори 66 
първите кооперации 81 
първоботна митология 34 
Пърл Харбър 151 
пътеписи 274 
пътнически агенции 112 
пътнически превози 104 
пътнически транспорт 104 
работа 23 
работа в група 163 
работа с данни 194 
работа с програми 197 
работна заплата 107 108 
равенство 50 
равнодушие 58 
раждаемост 48 49 
раждания 48 
развитие на бизнеса в България 2007 102 
развитие на държавата 136 
развитие на кооперациите 80 
развитие на населението 48 
развитие на семействата 48 
развитие на туризма 109 111 
разговори на английски език 171 
разделение на труда 108 
разделно писане 205 
раздържавяване на публичната собственост 56 
разкази 215 228 230 
разпределение на данъчното бреме 85 
разпределение на дохода 85 
разработване на образователни проекти 155 
разработване на проекти 155 
разум 16 18 25 
разходи за бъдещи периоди 175 
разходи за персонал 168 
разходи за търговски сделки 168 
разходи за услуги 168 
разходи на домакинствата 45 
разходи на предприятието 178 
разчети 174 
разчети на предприятието 178 
разширяване на бизнеса 164 
разширяване на ЕС 67 
ранна модерна епоха 10 
ранно средновековие 137 
ранно християнство 137 
ратифицирани договори 67 
рационално естествено право 138 
регион Америка 109 
регион Близък изток 109 
регион в Африка 109 
регион Европа 109 
регион Южна Азия 109 
регионална икономическа интеграция 77 127 
региони в България 149 
реклама 57 108 118 187 
реклама в бизнеса 187 
реклама в интернет 187 
реклама в политиката 187 
реклама в туризма 187 
реклама в търговията 187 
рекламна дейност 111 
рекламна стратегия 112 
религиозна политика на България 64 
религиозна толерантност 62 
религия 33 34 35 36 37 38 40 58 
ренесанс 212 
ренесансова литература 212 
рентабилност 168 
ресторантьорска дейност 111 
ресторантьорски продукт 111 
ресторантьорство 111 112 
реторика 216 
реформираща се икономика 39 
Римската цивилизация 283 
риск на портфейла 188 
риска в застраховането 154 
рисков мениджмънт 154 
риторика 216 
риторическо общуване 216 
робство и свобода 5 
роман 217 219 220 221 223 224 225 226 227 231 233 234 235 236 237 240 246 247 253 257 258 262 263 264 265 266 267 
романи 239 259 
Русия 74 
Русия и нейните лидери 72 
руска външна политика 72 
руска класическа литература 224 225 
руска философия 5 6 7 9 
руско гражданско управление 144 
Руско-турска война 144 
рухването на комунизма 281 
ръководен персонал 113 
ръководител 163 
Саудитска Арабия 74 
САЩ 40 74 
САЩ - военна история 151 
САЩ и Втората световна война 151 
САЩ и светът 40 
сборник задачи по управленско счетоводство 181 
сборник материали за кандидат-студенти 273 
сборник с репортажи 74 
световен атлас 278 
световна дипломация 74 
световна икономика 128 
световна история 74 
световна литература 212 224 225 
световна политика 61 132 
световни туристически региони 109 
световно политическо развитие 61 
световно стопанство 132 
свитъци 36 
свитъците от Мъртво море 36 
Свищов 201 
свобода 59 
свободен дух 16 
свободен пазар 99 132 
свободна търговия 127 
свободни икономически зони 97 149 
свободното време и туризма 122 
свръхданъчно бреме 85 
свръхинфлационна икономика 178 
себестойност на продукцията 107 174 
селски райони 105 
селски туризъм 109 
селско стопанство 106 157 
семеен агробизнес 105 
семеен бизнес 105 
семейно право 144 
семейноправни отношения 134 
семейство 23 
семейство Бенетон 279 
сензо-перцептивни процеси 22 
сепаратизъм в Западните Балкани 70 
сервизна политика 117 
символи 29 
симплекс метод 160 
синергия 163 
системен подход 163 
системно-алгоритмични модели 188 
системно-програмна архитектура 188 
ситуационен подход 163 
скептицизъм 10 
складиране 125 
слаби държави 69 
словесно общуване 216 
слово 216 
сложни изречения 205 
слято писане 205 
смесена икономика 77 
смесена фирма 124 
сметкоплан 173 180 
Сметна палата 150 
Сметната палата в България 65 
СМЗ 175 
смъртност 47 48 49 
смъртността в България 200--2005 47 
снабдяване на кухненския блок 111 
собствен капитал 174 175 
Сократ 137 
сортиране на списъци 194 
социалдемократически концепции 80 
социалдеморация 63 
социален процес 166 
социализация на капитала 68 
социализация на собствеността 68 
социализъм 138 
социална държава 39 
социална защита 39 
социална интеграционна политика 127 
социална интеграция 127 
социална култура 123 
социална пазарна теория 127 
социална политика 39 
социална промяна 130 
социална психология 18 21 24 38 53 54 57 58 59 
социална система 166 
социална среда 41 
социална статистика 46 
социална структура 136 
социална теория 50 
социална трансформация 39 
социални групи 38 57 
социални измерения 39 48 
социални отговорности 163 
социални системи 58 
социални трансфери 85 
социални услуги 40 
социални характеристики 102 
социално и здравно осигуряване 39 
социално пазарно стопанство 39 
социално поведение 54 57 58 59 
социално подпомагане 39 
социално развитие 48 
социално разслояване 130 
социално-икономически промени 3 
социално-икономическо развитие 48 
социално-пазарен модел 152 
социоикономическо положение 38 
социологическо изследване 166 
социологическо развитие 56 
социология 50 53 54 56 166 
социология на конфликта 56 
социометрия 46 
спедиция 125 
спестяване 77 
спонсорство 4 
справедливост 50 
Справочник на счетоводителя 180 
сравнителен анализ 168 
среда на организацията 163 
средновековие 10 
средновековна литература 212 
средновековна философия 19 
СС 1 175 
СС 16 175 
СС 20 175 
СС 36 175 
СС 38 175 
СС 9 175 
стагфлация 77 
стандарти за бизнесоценяване в РБ 86 
Стар завет 37 
стара българска литература 229 
статистика 42 43 45 47 
статистика на България 47 102 
статистика на България 2007 102 
статистическа отчетност 172 
статистическа панорама 2007 102 
статистическа структура 42 44 
статистически методи 46 
статистически структурен анализ 42 44 
статистическо изследване 44 
статистическо изучаване 45 
статистическо изучаване на доходите 45 
стихотворения 244 248 249 
сто филисофи 10 
стокова политика 108 
стокови борси 115 
стокови борси в България 115 
стокови операции 115 
стокови пазари 115 
стоково-материални запаси 175 
стопанска дейност на предприятието 107 
стопанска история на България 103 
стопанска отчетност 172 
стопански анализ 86 
стопански операции 172 178 
стопански процес 172 
стопански средства 178 
страни от ЕС 48 
страните в света 274 
стратегии 163 
стратегии в туризма 112 
стратегии на МВФ 132 
стратегии на организацията 163 
стратегически алианси 112 
стратегически анализ 163 
стратегически избор 112 
стратегически мениджмънт 112 
стратегически мениджмънт в туризма 112 
стратегическо мислене 118 
стратегическо планиране 163 
стратегическо управление 112 
стратегия 121 
структура на земеделските стопанства 162 
структура на населението 48 
структура на предприятието 108 
структурен анализ 42 168 
структуриране на анализа 168 
структурни ефекти 42 
структурни изменения 42 44 
студена война 72 74 
стъпка по стъпка 190 192 193 
стюард подход 167 
субекти на правото 143 
субективно право 143 
субконтракт 124 
субконтрактор 123 
субстанция и човек 20 
суверенитет 69 136 
сценарии 251 
счетоводен баланс 178 
счетоводен метод 178 
счетоводна информация 178 
счетоводна наука 178 
счетоводна отчетност 172 
счетоводна политика 175 178 
счетоводни документи 172 
счетоводни програмни продукти 172 
счетоводни сметки 178 
счетоводни стандарти 173 
счетоводно отчитане 174 175 178 182 
счетоводно отчитане на заеми 183 
счетоводно отчитане на капиталите 176 183 
счетоводно отчитане на приходите 183 
счетоводно приключване 90 
счетоводно приключване 2008 90 
счетоводство 172 173 174 175 176 177 178 179 180 182 183 184 
счетоводство на застрахователните дружества 182 
счетоводство на осигурителните организации 182 
счетоводство на предприятието 174 175 184 
съвет на директорите 167 
съвкупно предлагане 77 
съвкупно търсене 77 
съвременно американско общество 40 
съвременно общество 58 
съдебен процес 134 
Съдебен съвет 139 
съдебна власт 144 150 
съдебна практика 143 
съдебна система 144 
съдебна система на Източна Румелия 144 
съдилища 150 
съдопроизводство 134 
съдоустройство 134 
съжаление 32 
създаване на графики 194 
създаване на диаграми 194 
създаване на предприятие 108 
създаване на работна книга 194 
съкратено производство 139 
сънища 27 
сървърски програми 188 
състав на персонала 108 
състрадание 32 
сътворението на света 27 
сътрудничество на страните от ЮИЕ 70 
съществителни имена 205 
същност на държавата 136 
съюзи 205 
таблици 194 
таблици с данни 194 
такси 88 
таргет-костинг 163 
творчество 21 
театър 4 
телевизия 4 
теорема за децентрализацията 85 
теорема на Ероу 85 
теорема на медианния гласоподавател 85 
теоретичен анализ 101 
теоретичен психологически модел 3 
теории за валутните курсове 96 
теории за лидерството 163 
теории за мотивацията 163 
теории за регионална икономическа интеграция 127 
теории за фирмено планиране 163 
теория "път-цел" 163 
теория Z 163 
теория за "дългите вълни" 100 
теория за агентите 167 
теория за икономическия преход 101 
теория за инстинктите 21 
теория за кластърите 83 
теория за митническия съюз 127 
теория за парите 96 
теория за стойността 100 
теория за транзакционни разходи 167 
теория за човека 24 
теория на Афталион 96 
теория на дискриминацията 100 
теория на мотивацията 21 
теория на портфейла 115 188 
теория на правото 143 
теория на прехода 101 
теория на стадиите 101 
теория на управлението 163 
теория на Фройд 24 
теория У 163 
теория Х 163 
териториална администрация 150 
териториално деление на България 273 
териториално деление на България след 1878 149 
териториално развитие 273 
териториално разположение на ресурсите 273 
териториално разпределение 273 
териториално управление 149 
териториално устройство 149 
териториалноусройствена политика 97 
тероризъм 73 74 
терористи 74 
терористични атаки 74 
тест 23 
тестове и задачи по макроикономика 76 
тестове по управленско счетоводство 181 
техника 161 
техника на безопасността 161 
технически надзор 161 
технически персонал 4 
технологии в хотелиерството 111 
технологични процеси 113 
технология на обслужването 111 
Тибет 35 
типология на потребителите 116 
тихоокеански регион 109 
ТНК 77 83 100 
толерантност 62 
трагедия 15 
трайни насаждения 106 
тракийска цивилизация 283 
трансатлантически пазари 112 
транснационални корпорации 77 83 100 
транснационално стопанство 132 
транспорт 276 
транспортиране 125 
транспортна задача 160 
транспортна логистика 98 
транспортна опаковка 117 
транспортна политика 276 
транспортна фирма 104 
транспортни логистични посредници 98 
трансформационни процеси 101 
Трета световна война 74 
третата вълна 132 
тримерна структура 44 
трите вълни 101 
труд 45 
трудова заетост 48 
трудова мотивация 105 
трудова статистика 46 
трудово законодателство 144 
трудово законодателство в България 144 
тръжна документация 124 
туризмът в България 110 
туризмът в българската икономика 110 
туризъм 109 110 111 112 113 202 
туризъм в азиатския и тихоокеанския регион 202 
туризъм в американския регион 202 
туризъм в африканския регион 202 
туризъм в България 109 
туризъм в европейския регион 202 
туризъм в света 109 
туристическа агенция 112 
туристическа дейност 111 
туристическа индустрия 110 
туристическа система 112 
туристическа счетоводна система 202 
туристически агенции 109 
туристически дестинации 202 
туристически обекти 113 
туристически организации 109 
туристически пазар 112 
туристически пазари 202 
туристически предприятия 112 
туристически продукт 111 112 113 
туристически продукти 109 
туристически райони 202 
туристически региони 202 
туристически ресурси 109 202 
туроператор 112 
туроператорска дейност 112 
туроператорска фирма 112 
Турция и ЕС 71 
тълкуване на сънищата 27 
търгове за международен инвестиционен проект 124 
търговия 114 124 134 
търговия с жени 139 
търговия с момичета 139 
търговска експанзия 99 
търговска марка 114 117 
търговската марка Бенетон 279 
търговски бизнес 168 
търговски марки 121 
Търговски отношения на страните от ЮИЕ 70 
търговски преговори 124 
търговски разходи 168 
търговски цикъл 164 
търговско право 144 146 147 
търговско право за счетоводители 147 
Търновска конституция 144 
укриване на данъци 85 
умението да продаваме 114 
управление 4 163 164 165 
управление на бизнеса 55 
управление на здравното осигуряване 152 
управление на земеделското стопанство 105 
управление на качеството 163 186 
управление на НЗОК 152 
управление на образователни проекти 155 
управление на организациите 163 169 
управление на организацията 169 
управление на персонала 111 186 
управление на проекти 105 155 170 
управление на публичните дружества 167 
управление на риска 154 
управление на сайт 188 
управление на туризма 112 
управление на хотел 113 
управление на хотелиерството 111 
управление на човешките ресурси 186 
управленска дейност 163 
управленска структура 108 
управленска теория 163 
управленски решения 163 
управленски умения 163 
управленско решение 163 
управленско счетоводство 181 
урбанизационни процеси 49 
услуги 112 117 
успешен бизнес 165 
успешни бизнес лидери 165 
успешни бизнес модели 165 
успешни компании 165 
успешни продажби 114 
устойчиво развитие 83 
устройство на публичната администрация 150 
учебни заведения за изкуство 4 
учебник за гимназии по икономика 179 
учебник за техникуми 179 
учебник по английски 211 
учебник по английски език 211 
учене 22 
учение за държавата 136 
училища за изкуства 4 
факторен анализ 43 
фамилно земеделско стопанство 105 
фамилно стопанство 105 
фашизъм 63 
феодална собственост 134 
фермерски бизнес 105 
фермерски стопанства 105 
фермерство 105 
фиинансово-стопански анализ 86 
философи 10 
философия 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 25 
философия и религия 10 
философия на духа 9 
философия на морала 17 
философия на науката 10 
философия на свободата 5 
философия на свободния дух 9 
финанси 45 85 88 92 96 
финанси на предприятието 107 
финансиране 57 108 
финансиране на екологично производство 106 
финансиране на земеделието 106 
финансиране на местните органи 85 
финансиране на проекти 155 
финансов анализ 86 168 178 
финансов капитал 100 
финансов надзор 89 
финансов надзор 2007 89 
финансов одит 177 
финансов одитинг 177 
финансов резултат 174 
финансов риск 86 
финансова администрация 148 
финансова стабилизация 96 
финансови активи 172 178 
финансови задължения 148 
финансови отчети 177 178 
финансови приходи 178 
финансови резултати на транспортната фирма 104 
финансово право 148 
финансово право - нормативни материали 148 
финансово управление 87 
фирма 167 
фирмена експортна дейност 126 
фирмена политика 112 
фирмена стратегия 84 112 
Фирмена стратегия и качество 84 
фирмена структура на международния пазар 124 
фирмено поведение 168 
фирми 83 84 164 
фирми за експорт 126 
фискален съюз 127 
фискална интеграция 127 
фискална политика 77 
фонд за гарантиране 94 
фонд за гарантиране на влоговете 94 
фондова борса 167 
фондова борса в България 167 
фондови борси 115 
форматиране на клетки 194 
форуърдни сделки 115 
фотография 201 
Франция 96 
франчайзинг 112 123 
франчайзинг в ресторантьорството 111 
франчайзинг в хотелиерството 111 
франчайзингови споразумения 112 
Френска декларация за правата на човека 138 
френска литература 245 265 
Фройд 25 
функции на бюджета 88 
функции на парите 88 
функции на предприятието 108 
функции на счетоводството 172 
функции на управлението 163 
функционален анализ 163 
функционална организационна структура 163 
фючърсни сделки 115 
характер 23 
холдинги 167 
холдингови компании 167 
хоризонтален анализ 42 178 
хотелиерска анимация 112 
хотелиерска дейност 111 113 
хотелиерски бизнес 112 
хотелиерски компютърни програми 113 
хотелиерски мениджмънт 113 
хотелиерски операции 113 
хотелиерски продукт 111 112 
хотелиерски услуги 113 
хотелиерско обслужване 113 
хотелиерство 111 113 
хоторнски ефект 163 
християнско общество 38 
християнско учение 38 
християнско-философско мислене 20 
християнство 38 
Христос 38 
художествена 239 
художествена култура 4 
художествена литература 226 227 233 234 235 239 240 245 253 268 269 270 271 272 
художествена публицистика 254 255 261 
художествена стока 4 
художествени институти 4 
хуманизъм 58 
хуманистична психоанализа 53 
хуманистична психология 21 
хуманност 32 
цели на организацията 163 
цензура върху книгата 1 
цени и инфлация 45 
цени и ценообразуване 107 
ценни книжа 115 
ценности 31 
ценностна философия 132 
ценова политика 168 
ценови решения 119 
ценообразуване 119 
централна изпълнителна власт 150 
цивилизация 132 
Цивилизация на исляма 283 
цивилизацията на Елада 283 
цирково изкуство 4 
цитиране 205 
Цицерон 137 
църква 62 
частен сектор 106 
частни съдебни изпълнители 139 
частно пазарна икономика 77 
частно право 143 144 
частно предприемачество 106 
черноморско икономическо сътрудничество 128 129 
читалища 4 
човек 16 18 20 24 31 37 58 
човек и общество 58 
човеколюбие 31 
човешка мотивация 21 
човешка природа 10 59 
човешка ситуация 53 
човешка цивилизация 101 
човешки взаимоотношения 21 
човешки дух 232 
човешки капитал 100 
човешки ресурси 186 
човешки ресурси в земеделските стопанства 162 
човешки страх 59 
чудеса на природата 277 
чудесата на света 277 
шпиономанията в България 64 
ъглови коефициенти 42 
Юго-Източна Европа 128 
Югоизточна Европа 129 
юдаизъм 36 
юридически лица 143 
юридически лица с нестопанска цел 175 
юридически факти 143 
Япония - военна история 151 
Япония и Втората световна война 151 
японска митология 35 
11 септември 74 
Access 2007 195 
business dictionary 204 
businessworterbuch 203 
CIM анализ 163 
ERG теория 163 
Excel 191 
Excel 2007 193 194 195 
Excel и статистика 191 
IND анализ 163 
Microsoft Office PowerPoint 2007 190 
Office 2007 195 
Office Excel 2007 193 
on-line проучвания 126 
Outlook 2007 195 
PEST анализ 123 155 163 
PLESTIE+C анализ 123 
PowerPoint 2007 190 195 196 
PR 57 
RATIO анализ 163 
SLEPT анализ 123 
SPACE анализ 163 
STEEPLE анализ 123 
step by step 190 192 193 
SWOT анализ 155 163 
Windows 197 
Windows Wista 189 192 197 
Word 2007 195 198