НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика

- 1 -

42209

 

Иванов, Любомир

   Статистическо изследване и прогнозиране на развитието  / Любомир Иванов  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2008  . - 190 с. ; 23 см

Сист. No: 9585

Политика

- 2 -

42223

 

Грийн, Робърт

   [Четиридесет и осем] 48-те закона на властта  : Ако искате да сте Героят на Историята. / Робърт Грийн  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2001  . - 776 с. ; 21 см

Сист. No: 9617

- 3 -

42240

 

   Младите и политиката  . - София  : НБУ, 2007  . - 115 с. ; 21 см

Сист. No: 9674
Макроикономика

- 4 -

42196

 

   Макроикономика  : Тестове, задачи, въпроси за дискусии  / Снежана Найденова  и др. - 4. изд. - В. Търново  : АБАГАР, 2008  . - 176 с. ; 24 см

Сист. No: 9762
Математически методи в икономическите науки

- 5 -

42207

 

Аспарухова, Илка

   Изследване на операциите  : (Учебник)  / Илка Аспарухова  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2008  . - 231 с. ; 23 см

Сист. No: 9583
Работна заплата

- 6 -

39675

 

Томов, Томчо

   Новата наредба за работната заплата  : Подходи за прилагане  / Томчо Томов  . - София  : Персонал-консулт-ГП, 2007  . - 60 с. ; 20 см

   Кн. съдържа: Джалъзова, Изабела. Промените в наредбата за командировките и специализациите в чужбина. 2007

Сист. No: 5904
Фирми

- 7 -

42244

 

Сандев, Генчо Белчев

   Стратегии за сигурност на фирмата  / Генчо Белчев Сандев  . - Шумен  : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2005  . - 163 с. ; 20 см

Сист. No: 9694
Финанси

- 8 -

II  1573

 

   Финансов сектор: оценки и очаквания  : Кн. 1 -  . - София  : АИАП, 2008  . - 30 см

   Кн. 1,  . - 2008

Сист. No: 9559
Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 9 -

II  1418

 

   Monetary policy  : Interim report 2007  . - Athens  : Bank of Greece, 2007  . - 30 см

   2007  . - 2007  . - 174 с.

Сист. No: 9565
Национални банки

- 10 -

II  1283

 

   Annual Report 2006  : Presented to the 74nd general meeting of shareholders on 24 april 2007 by governor Nicholas C. Garganas  . - Athens  : Bank of Greece, 2007  . - 30 см

   

Сист. No: 9564
Инвестиционни фондове

- 11 -

42222

 

Пътев, Пламен и др.

   Управление на портфейла  / Пламен Пътев, Нигохос Канарян  . - В. Търново  : АБАГАР, 2008  . - 1246 с. ; 24 см

Сист. No: 9616
Икономика на България

- 12 -

II  1371

 

   Икономиката на България през 2007 година  : Годишен доклад  . - София  : АИАП, 2008  . - 41 с. ; 30 см  . -   (Българската икономика: състояние и перспективи)

Сист. No: 9558

- 13 -

II  1512

 

   Икономиката на България през 2007 година (English summary inside)  : Доклад на Центъра за икономическо развитие  . - София  : Агенция Икономика, 2008  . - 140 с. ; 30 см

Сист. No: 9557
Икономическа география

- 14 -

42211

 

Личев, Тихомир и др.

   Икономическа география на България  / Тихомир Личев, Красимир Кръстев  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2008  . - 307 с. ; 23 см

Сист. No: 9588

- 15 -

42210

 

   Тестове по "Икономическа география на България"  / Тихомир Личев  и др. - Свищов  : АИ "Ценов", 2008  . - 255 с. ; 23 см

Сист. No: 9586
Прогнозиране

- 16 -

42226

 

Митев, Неделчо Йорданов и др.

   Основи на планирането и прогнозирането  / Неделчо Йорданов Митев, Михаил Симеонов Чиприянов  . - В. Търново  : АБАГАР, 2007  . - 294 с. ; 23 см

Сист. No: 9625
Търговия

- 17 -

42190

 

   Въведение в търговията  : (Учебник)  / Марияна Божинова  и др. - В. Търново  : Фабер, 2007  . - 304 с. ; 24 см

Сист. No: 9535
Закони на България. Законодателна власт

- 18 -

342/С/Б  923

 

България. Закони и др. п.

   Сборник закони  : Закони и други нормативни актове. Кн. 1-  . - София  : АПИС, 2008  . - 21 см

   Кн. 1,2  . - 2008

Сист. No: 9571
Търговско право

- 19 -

347.7/С/А  663  Дн

 

Андреева, Деяна и др.

   Новата правна уредба на търговския регистър  : Нормативни актове. Приложен коментар. Процедури за подаване на заявления до търговския регистър  / Деяна Андреева, Николай Янев, Милена Милева  . - София  : ИК "Труд и право ", 2008  . - 224 с. ; 21 см

Сист. No: 9763

- 20 -

42242

 

   Коментар на търговския закон  : Кн. 1-  / Огнян Герджиков  и др. - 2. осн. прераб. изд. - София  : Софи-Р, 2007  . - 21 см

   Кн. 1 . Чл. 1 - 112  . - 2007  . - 579 с.

Сист. No: 9683

Социално осигуряване

- 21 -

368.4/С/Б  923  со

 

България. Закони и др. п.

   Социално осигуряване 2008 година  : Държавно обществено осигуряване. Допълнително социално осигуряване. Координация на осигурителните схеми на страните от Европейския съюз  / Йордан Христосков  и др. - София  : ИК "Труд и право ", 2008  . - 21 см

   

Сист. No: 9792

- 22 -

38175

 

Димитрова, Зорница

   Акценти на социалното осигуряване 2008 година  / Зорница Димитрова  . - София  : МИСЪЛ, 2008  . - 48 с. ; 21 см  . -   (Библиотека "Български счетоводител" №3/ 2008 г.)

Сист. No: 9572

- 23 -

42278

 

Мушкаров, Гошо

   Социално и здравно осигуряване 2008  : 840 актуални консултации  / Гошо Мушкаров  . - 4. осн. прераб. и доп. изд. - София  : Доби прес ЕООД, 2008  . - 23 см

   

Сист. No: 9791

- 24 -

42193

 

Павлов, Нено

   Предизвикателства пред координацията на осигурителните системи на страните-членки на Европейския съюз  / Нено Павлов  . - В. Търново  : АБАГАР, 2007  . - 110 с. ; 22 см

Сист. No: 9538
Социално осигуряване в България

- 25 -

368/Б  923  зн

368.4/Б  923  зн

България. Закони и др. п.

   Новото социално и здравно осигуряване 2008 г. / Аспасия Петкова, Вержиния Заркова, Нели Вангелова  . - 2. изд. - София  : Коман, 2008  . - 504 с. ; 24 см

Сист. No: 9575

Застраховане

- 26 -

42199

 

Василев, Венцислав

   Въведение в презастраховането  : Учебник за дистанционно обучение  / Венцислав Василев  . - В. Търново  : Фабер, 2008  . - 136 с. ; 24 см

Сист. No: 9544
Висше образование

- 27 -

378/С/С  593  с

 

   Справочник за кандидат-студенти 2008/2009  : Стопанска академия "Д. А. Ценов"  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2008  . - 23 см

   

Сист. No: 9591

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

- 28 -

42243

 

Георгиев, Любомир

   Еволюционна психология  / Любомир Георгиев  . - Благоевград  : УИ "Неофит Рилски", 2003  . - 219 с. ; 21 см

Сист. No: 9686
Околна среда

- 29 -

502/С/О  467

 

   Околна среда 2006  : Публикация  . - София  : НСИ, 2008  . - 28 см

   

Сист. No: 9790

- 30 -

42265

 

   Природопользование  : Учебник  . - 8. изд., перераб. и доп. - Москва  : ИТК Дашков и К, 2007  . - 295 с. ; 20 см

Сист. No: 9775
Екология

- 31 -

42264

 

Гальперин, М. В.

   Общая экология  : Учебник  / М. В. Гальперин  . - Москва  : Форум-Инфра . М, 2006  . - 336 с. ; 22 см

Сист. No: 9774
Математическо моделиране

- 32 -

42192

 

Чиприянова, Катя и др.

   Математическо моделиране  : Тренировъчни тестове  / Катя Чиприянова, Маргарита Шопова, Нонка Георгиева  . - В. Търново  : АБАГАР, 2008  . - 120 с. ; 24 см

Сист. No: 9537

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Методи на управление

- 33 -

42208

 

   Бизнесанализ  : Сборник от задачи и тестоне  / Михаил Ил. Михайлов  и др. - Свищов  : АИ "Ценов", 2008  . - 131 с. ; 23 см

Сист. No: 9584

- 34 -

42224

 

Чиприянов, Михаил Симеонов

   Методи за стратегически изследвания и решения  / Михаил Симеонов Чиприянов  . - В. Търново  : АБАГАР, 2008  . - 177 с. ; 23 см

Сист. No: 9619
Управление на риска

- 35 -

42268

 

Дочев, Дочо и др.

   Теория на риска  / Дочо Дочев, Росен Николаев  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2007  . - 438 с. ; 22 см

Сист. No: 9778

Счетоводство

- 36 -

657/Б  923  зс

 

България. Закони и др. п.

   Счетоводство 2008 година  : Нормативен текст и приложен коментар на Закона за счетоводството и Закона на независимият финансов надзор. Коментар на Националните и счетоводни стандарти за финансови отчети. Организация на счетоводството в предприятието  / Антон Свраков  и др. - София  : ИК "Труд и право ", 2008  . - 736 с. ; 21 см

Сист. No: 9626

- 37 -

657/С/Г  621

 

   Годишник на счетоводителя 2007  : Нормативна уредба за 2007 г., актуализирана към 31 декември  /   Състав. Евгени Рангелов  . - София  : МИСЪЛ, 2008  . - 21 см  . -   (Библиотека "Български счетоводител")

   

Сист. No: 9793
Корпоративно счетоводство

- 38 -

42194

 

Илиев, Георги Илиев

   Корпоративно счетоводство  : (Учебник)  / Георги Илиев Илиев  . - В. Търново  : АБАГАР, 2007  . - 232 с. ; 20 см

Сист. No: 9760
Финансово счетоводство

- 39 -

42225

 

Божков, Васил

   Одит на финансовите отчети  : Учебно методическо пособие  / Васил Божков  . - 2. осн. прераб. и доп. изд. - В. Търново  : АБАГАР, 2008  . - 320 с. ; 23 см

Сист. No: 9623

Информационни мрежи. Информационни системи

- 40 -

42191

 

Шишманов, Красимир и др.

   Информационни системи и експертни оценки в застрахователното дружество  / Красимир Шишманов, Людмил Кръстев  . - В. Търново  : АБАГАР, 2007  . - 111 с. ; 23 см

Сист. No: 9536

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

Български език

- 41 -

42241

 

Бояджиев, Тодор

   Българска лексикология  / Тодор Бояджиев  . - 2. изд. - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007  . - 360 с. ; 24 см

Сист. No: 9680

 Индекс по АВТОРИ

Андреева, Деяна 19 
Асенов, Тодор 4 
Аспарухова, Илка 5 
Билев, Билю 33 
Божинова, Марияна 17 
Божков, Васил 39 
Бояджиев, Тодор 41 
Вангелова, Нели 25 
Василев, Венцислав 26 
Василев, Йордан 4 
Владева, Росица 15 
Гальперин, М. В. 31 
Георгиев, Любомир 28 
Георгиева, Нонка 32 
Гергова, Маргарита 33 
Герджиков, Огнян 20 
Грийн, Робърт 2 
Димитрова, Зорница 22 
Дончева, Людмила 33 
Дочев, Дочо 35 
Заркова, Вержиния 25 
Иванов, Любомир 1 
Илиев, Георги Илиев 38 
Илийчовски, Светослав 17 
Канарян, Нигохос 11 
Колева, Росица 33 
Кръстев, Красимир 14 
Кръстев, Людмил 40 
Кулчев, Асен 33 
Кунев, Красимир 4 
Лазаров, Румен 4 
Личев, Тихомир 14 15 
Манова, Силвия 15 
Марков, Огнян 4 
Мидова, Петранка 17 
Милева, Милена 19 
Митев, Неделчо Йорданов 16 
Митов, Кирил 33 
Михайлов, Михаил Ил. 33 
Мушкаров, Гошо 23 
Найденова, Снежана 4 
Несторов, Людмил 4 
Николаев, Росен 35 
Павлов, Нено 24 
Петкова, Аспасия 25 
Петров, Иван 4 
Петрова, Симеонка 17 
Пътев, Пламен 11 
Радев, Асен 4 
Рангелов, Евгени 37 
Русева, Росица 15 
Сандев, Генчо Белчев 7 
Свраков, Антон 36 
Стоилова, Валерия 15 
Тодорова, Таня 4 
Томов, Томчо 6 
Филипова, Теодора 17 
Христосков, Йордан 21 
Чиприянов, Михаил Симеонов 16 34 
Чиприянова, Катя 32 
Шишманов, Красимир 40 
Шишманова, Пенка 4 
Шопова, Маргарита 32 
Янев, Николай 19 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Акценти на социалното осигуряване 2008 година 22 
Бизнесанализ 33 
Българска лексикология 41 
Въведение в презастраховането 26 
Въведение в търговията 17 
Годишник на счетоводителя 2007 37 
Еволюционна психология 28 
Изследване на операциите 5 
Икономиката на България през 2007 година 12 
Икономиката на България през 2007 година (English summary inside) 13 
Икономическа география на България 14 
Информационни системи и експертни оценки в застрахователното дружество 40 
Коментар на търговския закон 20 
Корпоративно счетоводство 38 
Макроикономика 4 
Математическо моделиране 32 
Методи за стратегически изследвания и решения 34 
Младите и политиката 3 
Новата наредба за работната заплата 6 
Новата правна уредба на търговския регистър 19 
Новото социално и здравно осигуряване 2008 г. 25 
Общая экология 31 
Одит на финансовите отчети 39 
Околна среда 2006 29 
Основи на планирането и прогнозирането 16 
Предизвикателства пред координацията на осигурителните системи на страните-членки на Европейския съюз 24 
Природопользование 30 
Сборник закони 18 
Социално и здравно осигуряване 2008 23 
Социално осигуряване 2008 година 21 
Справочник за кандидат-студенти 2008/2009 27 
Статистическо изследване и прогнозиране на развитието 1 
Стратегии за сигурност на фирмата 7 
Счетоводство 2008 година 36 
Теория на риска 35 
Тестове по "Икономическа география на България" 15 
Управление на портфейла 11 
Финансов сектор: оценки и очаквания 8 
[Четиридесет и осем] 48-те закона на властта 2 
Annual Report 2006 10 
Monetary policy 9 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

акции 11 
алокация на капиталите 11 
анализ 33 
анализ на акции 11 
анализ на земеделските кооперации 33 
анализ на индустриалното предприятие 33 
анализ на персонала 33 
анализ на разходите 33 
анализ на търговската дейност 33 
антивирусна защита 7 
АТО 35 
банки 9 10 
банкова система 12 
банкова система в България 12 
безрисков актив 35 
бенчмаркинг 34 
Бенчмаркинг в индустриалното предприятие 34 
Библиотека Човешки ресурси 6 
Библиотека Човешки ресурси 7/2007 6 
бизнес 35 
бизнесанализ 33 
биосфера 31 
борсова търговия 17 
брутен вътрешен продукт 12 
брутен вътрешен продукт 2007 12 
България 15 
българска лексика 41 
българска лексикология 41 
Българска социалистическа младеж 3 
български език 41 
Български счетоводител 3/2008 22 
валутен курс 8 
валутен курс 2007 8 
валутни суопове 35 
видове риск 35 
високи технологии и комуникации 13 
висше образование 27 
висше образование 2008/2009 27 
висше образование в България 27 
висше образование за икономисти 27 
висше образование по икономика 27 
власт 2 
власт и бизнес 2 
власт и лидерство 2 
власт и политика 2 
властта в управлението 2 
властта на думите 2 
възприятия 28 
външна сигурност на фирмата 7 
въпроси за дискусии по макроикономика 4 
вътрешна сигурност 7 
география на стопанските отрасли 14 
гръцка банка 9 10 
Гръцка банка 2006 10 
Гръцка банка 2007 9 
Гръцка национална банка 10 
Гръцка национална банка 2006 10 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 18 
двуактивен портфейл 35 
диверсификация 35 
ДОО 21 23 
ДОО 2008 21 
ДОО в България 21 
ДСО 21 
ДСО 2008 21 
дума 41 
дъмпинг 7 
дюрация 35 
еволюционна психология 28 
еволюция 28 
едноиндексен модел 35 
еднофакторен модел 35 
езикознание 41 
екологична политика 13 
екологична политика в България 13 
екологичност 31 
екология 30 31 
екосистеми 31 
експертни оценки в застраховането 40 
електронна търговия 17 
емоции 28 
енергетика 13 
ЕС 24 
ефективност на инвестициите 35 
заетост и безработица 12 
Закон за независим финансов одит 36 
Закон за счетоводството 36 
Закон за счетоводството 2008 36 
закон за търговския регистър 19 
закони по счетоводство 37 
застраховане 26 
застрахователни услуги чрез Интернет 40 
защита на околната среда 30 
защита на сървърите 7 
защита на фирмата 7 
защита от подслушване 7 
защита от шпионаж 7 
защитени територии и обекти 29 
здравно осигуряване 23 25 
здравно осигуряване 2008 23 25 
здравно осигуряване в България 25 
Земеделски младежки съюз 3 
зоопсихология 28 
измерване на ефективността 35 
изследване на операциите 5 
икономика на България 12 13 
икономика на България 2007 12 13 
Икономиката на България 12 13 
Икономиката на България 2007 12 13 
икономическа география 14 15 
икономическа география на България 14 15 
икономическа сигурност 7 
икономически растеж 8 16 
икономически риск 35 
инвестиции в корпоративните структури 38 
инвестиции в недвижима собственост 35 
инвестиции и сделки 38 
инвестиции чрез бизнес комбинации 38 
инвестиционен портфейл 11 35 
инвестиционен риск 11 35 
индексни фючъри 35 
индивидуален план 38 
индивидуален сметкоплан 38 
интелект 28 
Интернет технологии в застраховането 40 
инфлация 8 
информационен код на съдилищата 19 
информационна сигурност 7 
информационна система в застраховането 40 
информационни системи в застраховането 40 
кандидат-студентски справочник 27 
кандидат-студентски справочник 2008/2009 27 
кандидат-студентски справочник на СА 27 
капиталов пазар 13 35 
капиталов пазар в България 13 
капиталови активи 35 
Кодекс за социално осигуряване 23 25 
Кодекс на ЗО 25 
Кодекс на социалното осигуряване 25 
командировки 6 
Коментар на Национални счетоводни стандарти 36 
коментар на търговския закон 20 
коментар на търговския закон ч. 1 20 
корпоративни структури 38 
корпоративно счетоводство 38 
крос-импакт анализ 34 
лексика 41 
лексикография 41 
лексикология 41 
Либерална младежка асамблея 3 
ликвидност 35 
лихвен процент 8 
лихвен суоп 35 
ЛПЦК 35 
макроикономика 4 13 
макроикономика на България 13 
математика 32 
математическо моделиране 32 
международна диверсификация 35 
мерки за сигурност 7 
методи за стратегически изследвания 34 
мислене 28 
младежи 3 
младежка политика 3 
младежки политически формации 3 
младежки съюз 3 
младежко движение 3 
младите и политиката 3 
многофакторни модели 35 
модел Блек-Шолс 35 
модел на Марковиц 35 
модели за изследване на операциите 5 
модерна портфейлна теория 11 
МОКА 35 
монетарна политика на гръцката банка 9 
монетарна политика на гръцката банка 2007 9 
монопол 7 
мултиактивен портфейл 35 
навици 28 
наредба за работната заплата 6 
Наредба за служебните командировки 6 
наредби по счетоводство 37 
небанкови финансови институции 12 
независим финансов одит 39 
нелоялна конкуренция 7 
непочтена търговия 7 
несистематичен риск 35 
нормативни актове 18 
нормативни актове 1/2008 18 
нормативни актове 2/2008 18 
нормативни документи по счетоводство 2008 37 
облигации 35 
облигационни фючъри 35 
одит 39 
одит и счетоводство 39 
одит на финансовите отчети 39 
одитор 39 
одиторска проверка 39 
одиторска професия 39 
одиторски риск 39 
одиторско заключение 39 
околна среда 29 30 
околна среда 2006 29 
околна среда-сатистика 29 
операционни изследвания на инвестиции 5 
опции 35 
организация на работната заплата 6 
осигурителни системи в Европа 24 
осигурителни схеми на страните от ЕС 21 
осигуряване при трансгранични ситуации 22 
отчет на Гръцката банка 10 
отчет на Гръцката банка 2006 10 
охрана 7 
оценка на капиталовите активи 35 
пазар на труда 12 
пазар на труда в България 12 
пазар на труда в България 2007 12 
памет 28 
пенсии в ЕС 24 
пенсионни системи в ЕС 24 
планиране и прогнозиране 16 
планиране на инвестициите 16 
планиране на човешките ресурси 16 
планови методи 16 
поведение 28 
поведение на животните 28 
полезност 35 
политика 2 3 
политически партии 3 
портфейлен анализ 35 
портфейлен анализ на облигации 11 
портфейлен мениджмънт 11 
портфейлна селекция на акции 11 
портфейлна теория 11 
постановления по счетоводство 37 
права на потребителя 17 
предприемачески риск 35 
предприемачество 35 
презастраховане 26 
природозащитни мероприятия 30 
природоползване 30 31 
прогнозиране 16 
прогнозиране и планиране 16 
прогнозиране на развитието 1 
промишлен шпионаж 7 
проучване на конкурентите 7 
психика 28 
психически процеси 28 
психология 28 
психология на животните 28 
публични финанси 13 
работна заплата 6 12 
разнообразие на екосистеми 31 
разузнавателна дейност 7 
разузнавателна политика 7 
реални опции 35 
риск 35 
риск-мениджмънт 35 
рисков актив 35 
рискове при инвестиции 35 
СА 27 
сборник закони 18 
сборник закони 1/2008 18 
сборник закони 2/2008 18 
сборник от задачи и тестове по бизнесанализ 33 
селско стопанство 13 
сигурност 7 
сигурност на фирмите 7 
система за сигурност 7 
систематичен риск 35 
социално осигурителна система 25 
социално осигуряване 21 22 23 25 
социално осигуряване 2008 21 22 23 25 
социално осигуряване в България 25 
спекула 7 
специализации в чужбина 6 
статистика 1 
статистическо изследване 1 
статистическо изследване и прогнозиране 1 
стокови суопове 35 
стратегически изследвания 34 
стратегическо планиране 16 
стратегическо управление 7 
суоп 35 
счетоводно отчитане на капиталите 38 
счетоводство 36 37 38 
счетоводство 2007 37 
счетоводство 2008 36 
счетоводство в България 36 
счетоводство на предприятието 36 
съзастраховане 26 
теория на игрите 5 
теория на масовото обслужване 5 
теория на портфейла 35 
теория на риска 35 
тестове и задачи по макроикономика 4 
тестове по икономическа география на РБ 15 
транспорт 13 
тренировъчни тестове 32 
тренировъчни тестове по матем. мод. 32 
труд 6 
туризъм 13 
търговия 17 
търговска регистрация 19 
търговска регистрация в България 19 
търговска фирма 20 
Търговски закон 20 
търговски регистър 19 20 
търговски структури 17 
търговско право 19 20 
търговско право на България 19 20 
Указания на НАП 21 
указания на НОИ 21 
управление на инвестиционния портфейл 35 
управление на инвестиционния риск 11 
управление на риска 35 
учебник за дистанционно обучение 26 
факторни модели 35 
финансов сектор 8 
финансови посредници 8 
финансово планиране 16 
фирмена сигурност 7 
фирмена тайна 7 
фирмено управление 7 
фондове на ЕС 13 
форуърден валутен курс 35 
форуърден лихвен процент 35 
форуърди 35 
фразеология 41 
фючъри 35 
фючърни пазари 35 
хеджиране 35 
ценни книжа 35 
FRA 35 
SAFE 35