НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

42039

 

   Бизнес среда на книгата  : Сборник с доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 23 ноември 2004 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет "Св. Климент Охридски"  /   Състав. Алберт Бенбасат, Веселина Вълканова, Петранка Филева  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007  . - 199 с. ; 20 см

Сист. No: 9332

- 2 -

42042

 

Георгиев, Лъчезар Георгиев

   Българско книгоиздаване  : Ретроспекция. Тенденции. Структури. Модели  / Лъчезар Георгиев Георгиев  . - В. Търново  : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006  . - 344 с. ; 21 см

Сист. No: 9338

- 3 -

42046

 

   Данаил Крапчев и в. "Зора". Незабравимото  : (Интервюта, писма, документи)  /   Състав. и ред. Цвета Трифонова  . - В. Търново  : Фабер, 2006  . - 256 с. ; 24 см

Сист. No: 9342

- 4 -

II  1571

 

Куманова, Александра

   Тодор Боров - "Пътя към книгите"  : (Историография. Хронотоп. Феноменология. Теория)  / Александра Куманова  . - София  : Гутенберг, 2007  . - 72 с. ; 29 см

Сист. No: 9351

- 5 -

42109

 

Спангенбърг, Рей и др.

   История на науката  : В два тома; Т. 1-2  / Рей Спангенбърг, Даян К. Моузър  ; Прев. от англ. Гинка Асенова  . - София  : РИВА, 2007  . - 23 см  . -   (Върху плещите на великани)

   Т.1  . - 2007  . - 304 с.

Сист. No: 9416

- 6 -

42109

 

Спангенбърг, Рей и др.

   История на науката  : В два тома  / Рей Спангенбърг, Даян К. Моузър  ; Прев. от англ. Теодора Димитрова, Мария Кондакова, Детелина Иванова  . - София  : РИВА, 2007  . - 23 см  . -   (Върху плещите на великани)

   Т.2  . - 2007  . - 440 с.

Сист. No: 9417

Печат. Информационна дейност

- 7 -

41962

 

Абаджимаринова, Румяна Георгиева

   Книгата  : Интегрирана маркетингова комуникация на книгата  / Румяна Георгиева Абаджимаринова  . - София  : Сиела, 2000  . - 256 с. ; 23 см

Сист. No: 9220

ФИЛОСОФИЯ

- 8 -

42040

 

   Великите мислители на Запада  /   Прев. от англ. Христо Кънев  ; Под ред. на  Иън П. Макгрейл  . - София  : Библиотека 48, б.г. - 1100 с. ; 21 см

Сист. No: 9336

- 9 -

42045

 

Градев, Владимир

   Между абсолютното тайнство и нищото  / Владимир Градев  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007  . - 220 с. ; 24 см  . -   (Университетска библиотека №466)

Сист. No: 9341

- 10 -

41946

 

Якоби, Едмунд

   [Петдесет] 50 класици философи  : Мислители от античността до днес  / Едмунд Якоби  ; Сътрудник  Улрике Браун  . - София  : Просвета, 2003  . - 311 с. ; 23 см

Сист. No: 9191

Психология

- 11 -

41989

 

Иванов, Петър

   Приложна социална психология  / Петър Иванов  . - Русе  : Ахат, 2007  . - 768 с. ; 21 см

Сист. No: 9254

- 12 -

42063

 

   Политика, европейска интеграция и социална промяна  : (Философско-психологически проблеми); Доклади от Юбилейна международна научна конференция, посветена на 10-годишнината от създаването на Философски факултет. Т.1-  . - В. Търново  : Фабер, 2006  . - 20 см

   Т.2  . - 2006  . - 152 с.

Сист. No: 9362

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

- 13 -

II  1564

 

Димитров, Божидар

   Българската християнска цивилизация  / Божидар Димитров  . - София  : Фондация Ком, 2007  . - 167 с.: с ил. ; 28 см

Сист. No: 9295

- 14 -

42029

 

   Реформацията - история и съвременни измерения  : Международна научна конференция НБУ, 27-28 октомври 2005 г. - София  : НБУ, 2007  . - 341 с. ; 24 см

Сист. No: 9319

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Демография и население

- 15 -

41955

 

Гълъбов, Николай

   Демографският срив в България и възможности за усъвършенстване на демографската политика  / Николай Гълъбов  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2005  . - 200 с. ; 23 см

Сист. No: 9207

- 16 -

I  2104

 

Петров, Величко и др.

   Жизненият стандарт на населението - статистически анализи  / Величко Петров, Поля Ангелова, Красимира Славева  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2007  . - 202 с. ; 21 см  . -   (Библиотека "Стопански свят" бр. 90)

Сист. No: 9316

- 17 -

42066

 

   Стареенето на населението - реалности и последици, политики и практики  : Научна конференция София, 31 май 2006 г. - София  : Център за изследване на населението при БАН, 2006  . - 612 с. ; 20 см

Сист. No: 9365

Социология

- 18 -

42036

 

Андреева, Людмила Маринова

   Социално познание и междуличностно взаимодействие  / Людмила Маринова Андреева  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007  . - 519 с. ; 24 см

Сист. No: 9329

- 19 -

41969

 

Бондиков, Венцеслав

   Манипулации в комуникацията  / Венцеслав Бондиков  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2007  . - 184 с. ; 21 см

Сист. No: 9229

- 20 -

42007

 

Даскалов, Николай

   Психология на лидера или шифърът към лидерството  / Николай Даскалов  . - В. Търново  : Фабер, 2007  . - 180 с. ; 20 см

Сист. No: 9287

- 21 -

42103

 

Фотев, Георги

   Дисциплинарна структура на социологията  / Георги Фотев  . - София  : Изток-Запад, 2006  . - 624 с. ; 22 см

Сист. No: 9410
Лидерство. Авторитет. Ръководство

- 22 -

42006

 

Максуел, Джон

   [Седемнадесет] 17 неоспорими закона за работа в екип  / Джон Максуел  . - София  : Нов човек, 2007  . - 240 с. ; 21 см

Сист. No: 9286
Социално поведение

- 23 -

41978

 

Райзнър, Найджъл

   Наръчник за създаване на бизнесконтакти  : Ч.1-2  / Найджъл Райзнър  ; Прев. от англ. Антония Халачева  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2003-  . - 20 см

   Ч.1 . Спечели ме с едно "Здравей"  . - 2003  . - 108 с.

Сист. No: 9240

- 24 -

41978

 

Райзнър, Найджъл

   Наръчник за създаване на бизнесконтакти  : Ч.1-2  / Найджъл Райзнър  ; Прев. от англ. Антония Халачева  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2003-  . - 20 см

   Ч.2 . Шифърът на промяната  . - 2007  . - 220 с.

Сист. No: 9241

Политика

- 25 -

42012

 

Бонифас, Паскал

   Съвременната геополитика  : Основните разделителни линии  / Паскал Бонифас  . - София  : Кама, 2007  . - 276 с. ; 22 см  . -   (Поредица Университети № 6)

Сист. No: 9297

- 26 -

42047

 

   Иван Костов - отговори  : Медиен образ от март 2002 до април 2006  /   Състав. Найо Тицин  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2006  . - 880 с. ; 23 см

Сист. No: 9343

- 27 -

42054

 

Лазаров, Максим

   Махалото на ХХ век  : Социалнополитически промени и ценностна криза  / Максим Лазаров  . - София  : М-18, 1998  . - 127 с. ; 20 см

Сист. No: 9352

- 28 -

42057

 

   Моралът в преходното общество  . - София  : ЛИК, 2000  . - 171 с. ; 20 см

Сист. No: 9356

- 29 -

41980

 

Попиванов, Борис

   Новият избирател  / Борис Попиванов  . - София  : Изток-Запад, 2007  . - 268 с. ; 22 см

Сист. No: 9243

- 30 -

42013

 

Стойчева, Татяна

   Български идентичности и европейски хоризонти 1870-1912  / Татяна Стойчева  . - София  : Изток-Запад, 2007  . - 380 с. ; 22 см

Сист. No: 9298
Международна политика

- 31 -

42126

 

Бърнет, Том и др.

   Кой управлява света?  / Том Бърнет, Алекс Геймс  . - Пловдив  : Хермес, 2007  . - 319 с. ; 20 см

Сист. No: 9435

- 32 -

42059

 

Пантев, Пламен

   Международни преговори в областта на сигурността  : Теория и практика на проблема в условията на трансформираща се международна система и нови цели на сигурността  / Пламен Пантев  . - София  : Софи-Р, 2006  . - 391 с. ; 20 см

Сист. No: 9358

- 33 -

42061

 

Пенчева, Елеонора

   Теория на международните отношения - правни и нравствени аспекти  / Елеонора Пенчева  . - София  : Арс, 2006  . - 360 с. ; 20 см

Сист. No: 9360
Международни блокове

- 34 -

42041

 

Верхофстад, Ги

   Обединени европейски щати  : Манифест за нова Европа  / Ги Верхофстад  ; Прев. от англ. Светлана Коцова  . - София  : Български бестселър, 2007  . - 112 с. ; 22 см

Сист. No: 9337
Икономикс

- 35 -

42048

 

Иванова, Виктория и др.

   Инвестиционният избор  : Учебно помагало  / Виктория Иванова, Лиляна Панева  . - 3. изд. - София  : Албатрос, 2003  . - 156 с. ; 20 см

Сист. No: 9344

- 36 -

42138

 

   Икономика  : Учебно пособие за кандидат-студенти  / Любен Кирев  и др. - В. Търново  : АБАГАР, 2006  . - 272 с. ; 22 см

Сист. No: 9455

- 37 -

41981

 

Пирян-Хачикян, Арменухи

   Обща икономическа теория  / Арменухи Пирян-Хачикян  . - 2. изд. - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2003  . - 404 с. ; 23 см

Сист. No: 9244
Микроикономика

- 38 -

42024

 

   Микроикономика  : (Учебник)  / Методи Кънев  и др. - 5. прераб. и доп. изд. - Свищов  : АИ "Ценов", 2007  . - 382 с. ; 23 см

Сист. No: 9311
Макроикономика

- 39 -

330.1/С/О  836

 

   Основни макроикономически показатели 2006  . - София  : НСИ, 2007  . - 194 с. ; 28 см

Сист. No: 9185
Икономически теории. Учения и школи

- 40 -

42034

 

   Либерализмът - идеи за свободното общество  /   Състав. Калин Манолов  . - София  : НБУ, 2007  . - 371 с. ; 23 см

Сист. No: 9324

- 41 -

42076

 

Червенков, Вълко

   Към социализъм  / Вълко Червенков  ; Състав. Крум Василев, Ирина Червенкова  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007  . - 376 с. ; 20 см  . -   (Библиотека "Социални идеи" №10)

Сист. No: 9375

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 42 -

II  1566

 

Владимирова, Катя

   Икономика на труда  : (Учебник)  / Катя Владимирова  . - София  : НБУ, 2002  . - 244 с. ; 29 см

Сист. No: 9326
Трудови договори

- 43 -

II  1562

 

Христова, Снежана

   Практически наръчник по управление на трудовите правоотношения  : Документи за трудовите правоотношения в предприятието  / Снежана Христова  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2007  . - 167 с. ; 29 см

Сист. No: 9252
Фирми

- 44 -

41964

 

Начев, Йордан

   Конкурентно разузнаване  : Частна разузнавателна дейност  / Йордан Начев  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2007  . - 368 с. ; 23 см

Сист. No: 9223
Финанси

- 45 -

42056

 

Богданов, Владимир

   Лихвата - рак на обществото  : Сборник от статии  /   Състав. и прев. от англ. Владимир Богданов  . - София  : ИК Новата цивилизация ЕООД, 2006  . - 160 с. ; 20 см

Сист. No: 9354

- 46 -

42114

 

Джаксън, Сесил

   Финансовите измами на големия бизнес  / Сесил Джаксън  ; Прев. Златина Минчева  . - София  : ИнфоДАР, 2007  . - 322 с. ; 22 см

Сист. No: 9423

- 47 -

41983

 

Неновски, Николай Ненов и др.

   От лев към евро  : Кой е най добрият път  / Николай Ненов Неновски, Калин Димитров Христов, Борис Кирилов Петров  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2001  . - 168 с. ; 21 см

Сист. No: 9246

- 48 -

41984

 

Норт, Михаел

   Парите и тяхната история  / Михаел Норт  ; Прев. от нем. Георги Кайтазов  . - София  : ЛИК, 2003  . - 324 с. ; 20 см

Сист. No: 9247

- 49 -

42120

 

Панева, Лиляна

   Времевата стойност на парите във фирмената практика  / Лиляна Панева  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2005  . - 260 с. ; 21 см

Сист. No: 9429

- 50 -

42001

 

Савов, Сава Василев

   Финансов анализ на дейността на фирмата  / Сава Василев Савов  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2007  . - 228 с. ; 23 см

Сист. No: 9277

- 51 -

I  2163

 

   Финанси за мениджъри  : Експертни отговори на ежедневни предизвикателства  . - София  : Мениджър, 2008  . - 100 с. ; 18 см  . -   (Джобен наставник)

Сист. No: 9296
Държавен бюджет

- 52 -

336/С/Б  923  зб

 

България. Закони и др. п.

   Бюджет и одит в публичния сектор  . - София  : СИБИ, 2007  . - 184 с. ; 19 см  . -   (Поредица Джобни издания)

Сист. No: 9200
Корпоративни финанси

- 53 -

41966

 

Николова, Надежда

   Корпоративни финанси  : Ч.1-2  / Надежда Николова  . - 2. актуал. и доп. изд. - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2007  . - 23 см

   Ч.1  . - 2007  . - 448 с.

Сист. No: 9225

- 54 -

41966

 

Николова, Надежда

   Корпоративни финанси  : Ч.1-2  / Надежда Николова  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2007  . - 23 см

   Ч.2  . - 2007  . - 376 с.

Сист. No: 9226
Данъци. Такси. Налози

- 55 -

336.2/С/Б  923  зкдо

 

България. Закони и др. п.

   Коментар Данъчно облагане 2007  : Закон за местните данъци и такси. Закон за данъците върху доходите на физическите лица. Закон за корпоративното подоходно облагане. /   Състав. Димитър Радонов, Мая Жотева, Георги Проданов, Милан Дерменджиев  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2007  . - 815 с. ; 23 см

Сист. No: 9283

- 56 -

38175

 

   Новото в данъчното законодателство 2008 година  : Промените в ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ, ЗДДС. Коментар и примери  / Иван Дочев  и др. - София  : МИСЪЛ, 2008  . - 72 с. ; 21 см  . -   (Библиотека "Български счетоводител" №1-2/ 2008 г.)

Сист. No: 9531
Данъчно облагане

- 57 -

336.2/С/Б  923  знд

 

България. Закони и др. п.

   Новото данъчно законодателство през 2008 година  : Актуализиран текст на основните данъчни закони. Коментар на промените в данъчното законодателство. Практика на НАП. Годишни данъчни декларации  . - София  : ИК "Труд и право ", 2008  . - 798 с. ; 21 см

Сист. No: 9147
Държавни заеми. Държавни дългове

- 58 -

41951

 

Минасян, Гарабед

   Външен дълг  : Теория, практика, управление  / Гарабед Минасян  . - 2. доп. и прераб. изд. - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2007  . - 256 с. ; 23 см

Сист. No: 9202
Пари. Банково дело. Борси

- 59 -

41979

 

Манинг, Робърт Д.

   Нация на кредитните карти  : Последиците от пристрастеността на Америка към кредита  / Робърт Д. Манинг  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2005  . - 23 см

   

Сист. No: 9242

- 60 -

41961

 

Минев, Светлин

   Как да търгуваме на финансовите пазари  / Светлин Минев  . - 2. доп и прераб. изд. - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2004  . - 172 с. ; 23 см

Сист. No: 9219

- 61 -

II  1561

 

Христов, Костадин Н.

   История на българските книжни пари  / Костадин Н. Христов  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2005  . - 400 с.: цв. ил. ; 29 см

Сист. No: 9218
Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 62 -

35990

 

   Българска народна банка  : Отчет Януари-Юни 2007  . - София  : БНБ, 2007  . - 98 с. ; 29 см  + със CD

Сист. No: 9143
Пари, валута

- 63 -

41996

 

Аврамов, Йосиф и др.

   Теория и история на парите и кредита  : От хиперперона през лева към еврота  / Йосиф Аврамов, Деян Попов  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2003  . - 620 с. ; 23 см

Сист. No: 9269

- 64 -

42092

 

Неновски, Николай

   Паричният ред  / Николай Неновски  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2007  . - 256 с. ; 23 см

Сист. No: 9395
Инвестиции

- 65 -

41988

 

Владимиров, Иван

   Право на чуждестранните инвестиции  / Иван Владимиров  . - София  : РОМИНА, 2007  . - 139 с. ; 21 см

Сист. No: 9251
Борси. Борсови операции

- 66 -

42118

 

Кръстев, Даниел и др.

   Борсата не е казино  : или как да не си изгорите кекса на финансовите пазари. Рецепти от рубриката на в. Пари "Домашни брокери"  / Даниел Кръстев, Ивайло Груев  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2006  . - 224 с. ; 23 см

Сист. No: 9427

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 67 -

42005

 

Елдред, Кен

   Бог е на работа  : Как бизнесът преобразява отделни хора и цели народи  / Кен Елдред  . - София  : Нов човек, 2007  . - 312 с. ; 21 см

Сист. No: 9285

- 68 -

41921

 

   Стратегия за устойчиво развитие  : Зона за трансгранично сътрудничество Свищов-Зимнич  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 92 с. ; 24 см

Сист. No: 9140

- 69 -

41998

 

   Управление на кризи  : Прогнозиране и преодоляване  /   Прев. от англ. Рубина Минкова  . - София  : Класика и Стил, 2007  . - 170 с. ; 22 см

Сист. No: 9271

- 70 -

42124

 

Христов, Христо

   Тайните фалити на комунизма  : Истината за краха на българския социализъм в секретните архиви на дело №4/1990 за икономическата катастрофа  / Христо Христов  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2007  . - 376 с. ; 23 см

Сист. No: 9433
Икономика

- 71 -

42101

 

Гезел, Силвио

   Естественият икономически ред  / Силвио Гезел  . - София  : ИК Новата цивилизация ЕООД, 2007  . - 496 с. ; 20 см

Сист. No: 9408

- 72 -

II  1512

 

   Икономиката на България октомври 2007 (English summary inside)  : Доклад на Центъра за икономическо развитие  /   : Под обща ред. Ал. Божков и др. /   . - София  : Агенция Икономика, 2007  . - 135 с. ; 30 см

Сист. No: 9145

- 73 -

II  1512

 

   Икономиката на България юли 2007 (English Summary inside)  : Доклад на Центъра за икономическо развитие  . - София  : Агенция Икономика, 2007  . - 144 с. ; 30 см

Сист. No: 9144

- 74 -

330/С/К  635  и

 

   Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008)  . - София  : НСИ, 2008  . - 352 с. ; 28 см

   За 2001 и 2003 г. Вж Национална класификация на икономически дейности (НИКД)

Сист. No: 9534

- 75 -

42010

 

Тофлър, Алвин и др.

   Революционното богатство  / Алвин Тофлър, Хайди Тофлър  ; Прев. от англ. Кольо Коен  . - София  : Обсидиан, 2007  . - 672 с. ; 21 см

Сист. No: 9292
Икономика на България

- 76 -

42096

 

   Ръководство по оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013"  /   Състав. Ася Инджова, Благой Иванов  . - София  : Аспро ЕООД, 2008  . - 352 с. ; 24 см  + CD

Сист. No: 9399

- 77 -

41990

 

Шопов, Димитър

   Социалната цена на прехода към пазарна икономика  / Димитър Шопов  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2003  . - 472 с. ; 23 см

Сист. No: 9262
Управление на народното стопанство

- 78 -

42030

 

Ковачев, Асен

   Управление на националното развитие  / Асен Ковачев  . - (2. изд.)  . - София  : НБУ, 2007  . - 174 с. ; 23 см

Сист. No: 9320
Икономика на селското стопанство

- 79 -

II  1565

 

Аспарухова, Илка

   Икономико-математическо моделиране на селскостопанското производство  : (Учебник)  / Илка Аспарухова  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2007  . - 241 с. ; 28 см

Сист. No: 9305

- 80 -

42064

 

Попов, Никола Григоров

   Съвременни капиталистически аграрни отношения  : Наемни отношения и експлоатация във фермерското стопанство  / Никола Григоров Попов  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2004  . - 272 с. ; 24 см  . -   (Университетска библиотека № 430)

Сист. No: 9363
Икономика на туризма

- 81 -

42031

 

Нешков, Марин и др.

   Икономика на туристическата фирма  / Марин Нешков, Велина Казанджиева  . - София  : НБУ, 2007  . - 295 с. ; 21 см

Сист. No: 9321
Търговия

- 82 -

II  1560

 

Гълъбов, Иван

   Изпълнение на външнотърговски сделки  / Иван Гълъбов  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2003  . - 408 с. ; 29 см

Сист. No: 9213

- 83 -

42022

 

Илийчовски, Светослав Йорданов

   Търговско кредитиране  : (икономически и управленски аспекти)  / Светослав Йорданов Илийчовски  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2008  . - 192 с. ; 23 см

Сист. No: 9309
Маркетинг

- 84 -

41986

 

Буруджиева, Татяна и др.

   Политически маркетинг  : Теория и практика  / Татяна Буруджиева, Лиляна Канева  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2007  . - 256 с. ; 23 см  + CD

Сист. No: 9249

- 85 -

41957

 

   Ефективна дистрибуция  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 183 с. ; 21 см

Сист. No: 9210

- 86 -

41970

 

Котлър, Филип

   Маркетинг съвети от А до Я  : 80 концепции, които всеки мениджър трябва да познава  / Филип Котлър  . - София  : Класика и Стил, 2005  . - 189 с. ; 22 см

Сист. No: 9230

- 87 -

42107

 

Лангдън, Кен

   [Стотe] 100-те най-велики идеи за продажба  / Кен Лангдън  ; Прев. от англ. Кети Кирова  . - София  : Класика и Стил, 2007  . - 159 с. ; 22 см

Сист. No: 9414
Маркетинг в индустрията (индустриален маркетинг)

- 88 -

339/C/M  61

 

   Metro Retail Compendium 2005/2006  : Data, facts and addresses of the trade and retail industry in Germany, Europe and worldwide  . - Dusseldorf  : Metro Group, 2005  . - 18 см

   Компендиум за търговията в МЕТРО-мрежата. Индустрия в Германия, Европа и света.

   

Сист. No: 9149

- 89 -

339/C/M  61

 

   Metro Retail Compendium 2006/2007  : Data, facts and addresses of the trade and retail industry in Germany, Europe and worldwide  . - Dusseldorf  : Metro Group, 2006  . - 18 см

   Компендиум за търговията в МЕТРО-мрежата. Индустрия в Германия, Европа и света.

   

Сист. No: 9150

- 90 -

339/C/M  61

 

   Metro Retail Compendium 2007/2008  : Data, facts and addresses of the trade and retail industry in Germany, Europe and worldwide  . - Dusseldorf  : Metro Group, 2007  . - 18 см

   Компендиум за търговията в МЕТРО-мрежата. Индустрия в Германия, Европа и света.

   

Сист. No: 9151
Външна търговия

- 91 -

42000

 

Масларов, Светослав и др.

   Финансиране на външнотърговските сделки  / Светослав Масларов, Десислава Тошева - Георгиева  . - София  : НБУ, 2007  . - 249 с. ; 23 см

Сист. No: 9276
Международни икономически отношения

- 92 -

41488

 

   Световно стопанство и глобализация  : Ч.1-  . - Варна  : ИК "Стено", 2006  . - 24 см

   Ч.1  . - 2006  . - 240 с.

Сист. No: 9282
Европейска интеграция

- 93 -

34/С/Е  206

 

   Европейски обединения и дружества  : (наднационални форми на сдружаване в правото на Европейския съюз)  /   Състав. Александър Кацарски  . - София  : СИБИ, 2007  . - 284 с. ; 19 см

Сист. No: 9206

Право. Наука за държавата и правото

- 94 -

34/С/Б  23  Ба

 

Балканджиева, Благовеста Раданова

   Английско-български речник  : Право, финанси, търговия  / Благовеста Раданова Балканджиева  . - В. Търново  : АБАГАР, 2006  . - 920 с. ; 24 см

Сист. No: 9381

- 95 -

34/С/Б  23  Бб

 

Балканджиева, Благовеста Раданова

   Българско-английски речник  : Право, финанси, търговия  / Благовеста Раданова Балканджиева  . - В. Търново  : АБАГАР, 2007  . - 808 с. ; 24 см

Сист. No: 9382

- 96 -

42038

 

Бенкова, Красимира

   Основи на правото. Нормативно-правна уредба на туризма  / Красимира Бенкова  . - Шумен  : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2004  . - 119 с. ; 20 см

Сист. No: 9331

- 97 -

41950

 

Бобатинов, Марио и др.

   Вещно право  : Практически проблеми  / Марио Бобатинов, Красимир Влахов  . - 2. доп. изд. - София  : СИБИ, 2007  . - 352 с. ; 20 см

Сист. No: 9201

- 98 -

347.7/С/Б  923  за

 

България. Закони и др. п.

   Актуални промени в търговското право  : Търговски закон. Закон за кооперациите. Приложен коментар  /   Прил. коментар  Александър Кацарски  . - София  : ИК "Труд и право ", 2007  . - 400 с. ; 21 см

Сист. No: 9405

- 99 -

41927

 

Вълканов, Вълкан и др.

   Учебно помагало по история на българската държава и право  : 601 тестови въпроса за самостоятелна подготовка. Подборна историко-правна библиография  / Вълкан Вълканов, Живка Трифонова  . - Варна  : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2007  . - 160 с. ; 24 см

Сист. No: 9165

- 100 -

41987

 

Гевренова, Нина

   Правилникът за вътрешния трудов ред  / Нина Гевренова  . - София  : СИБИ, 2007  . - 280 с. ; 20 см

Сист. No: 9250

- 101 -

42119

 

Големинов, Чудомир

   Правна защита на потребителите  / Чудомир Големинов  . - София  : Сиела, 2001  . - 208 с. ; 21 см

Сист. No: 9428

- 102 -

34/С/Д  982  Жр

 

Дюнан, Жан-Филип и др.

   Римско право  : Речник на основните термини  / Жан-Филип Дюнан, Паскал Пишона  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2007  . - 259 с. ; 20 см

Сист. No: 9260

- 103 -

41968

 

Зиновиева, Дарина

   Лицензионни административни актове  / Дарина Зиновиева  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2007  . - 320 с. ; 23 см

Сист. No: 9228

- 104 -

41974

 

Златарев, Емил

   Митническо право  / Емил Златарев  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2006  . - 280 с. ; 23 см

Сист. No: 9236

- 105 -

42051

 

Йотов, Борислав Генов

   Наказателно право  : Обща част  / Борислав Генов Йотов  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2002  . - 260 с. ; 24 см

Сист. No: 9347

- 106 -

41956

 

Матисен, П. С. Р. Ф.

   Европейско право  : Въведение  / П. С. Р. Ф. Матисен  ; Прев. Елисавета Маринова  . - 8. прераб. и доп. изд. - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2007  . - 749 с. ; 23 см

Сист. No: 9209

- 107 -

347.7/С/М  452

 

   Медийно право  : Речник на основните понятия  /   Състав. Радомир Чолаков  . - София  : Труд, 2005  . - 487 с.:16 с. прил. ; 21 см

Сист. No: 9231

- 108 -

41982

 

Милкова, Димитрина

   Обща теория на правото  : (Учебник)  / Димитрина Милкова  . - София  : Албатрос, 2006  . - 264 с. ; 20 см

Сист. No: 9245

- 109 -

42058

 

Огнянова, Нели Ангелова

   Медийно регулиране  : Принципи и съдебна практика  / Нели Ангелова Огнянова  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007  . - 340 с. ; 23 см

Сист. No: 9357

- 110 -

41932

 

Павлов, Павел Георгиев и др.

   Държавна власт и държавна администрация  : Учебно пособие  / Павел Георгиев Павлов, Светла Михалева  . - 3. актуал. и доп. изд. - Варна  : Унив. изд. ВСУ, 2006  . - 400 с. ; 20 см

Сист. No: 9170

- 111 -

41936

 

Станков, Боян

   Криминология  : Видове престъпност  / Боян Станков  . - 2. прераб. и доп. изд. - Варна  : Унив. изд. ВСУ, 2007  . - 464 с. ; 21 см

Сист. No: 9175

- 112 -

42067

 

Стойнов, Александър

   Наказателно право  : Особена част. Престъпления против правата на човека  / Александър Стойнов  . - 2. изд. - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2006  . - 336 с. ; 23 см

Сист. No: 9366

- 113 -

42068

 

Стойнов, Александър

   Наказателно право  : Обща част  / Александър Стойнов  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 1999  . - 485 с. ; 23 см

Сист. No: 9367

- 114 -

41977

 

Стоянов, Евгени

   Наказателно-изпълнително право  / Евгени Стоянов  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2007  . - 212 с. ; 21 см

Сист. No: 9239

- 115 -

42069

 

   Съдебната система на Европейския съюз и САЩ  . - София  : Институт по Европейско право, 2007  . - 335 с. ; 21 см

Сист. No: 9368

- 116 -

41944

 

Цанков, Веселин Христов

   Бежанско право  / Веселин Христов Цанков  . - Варна  : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2006  . - 272 с. ; 20 см

Сист. No: 9184

- 117 -

41991

 

Шейтанов, Владимир

   Спин процесът в Триполи  : (Из дневника на адвоката)  / Владимир Шейтанов  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2004  . - 280 с. ; 23 см

Сист. No: 9263

- 118 -

34/С/Ю  294

 

   Юридически речник  /   Под ред. на  Жерар Корню  ; Ред. на прев. Асен Чаушев  ; Юрид. ред. Даниела Руменчева  . - София  : Софи-Р, 2004  . - 1328 с. ; 24 см

Сист. No: 9281

Международно право

- 119 -

41972

 

Тодоров, Тодор

   Международно частно право  : Европейският съюз и Република България  / Тодор Тодоров  . - София  : СИБИ, 2007  . - 368 с. ; 22 см

Сист. No: 9234
Европейско право

- 120 -

41941

 

Хаджолян, Масис

   Европейско конституционно право  / Масис Хаджолян  . - Варна  : Унив. изд. ВСУ, 2004  . - 224 с. ; 20 см

Сист. No: 9181

Държавно право. Конституционно право. Административно право

- 121 -

42071

 

Тодоров, Иван

   Издаване на индивидуални административни актове  / Иван Тодоров  . - 2. прераб. и доп. изд. - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2004  . - 368 с. ; 24 см  + CD

Сист. No: 9370
Държавна власт. Държавни органи

- 122 -

41942

 

Хаджолян, Масис

   Конституционни механизми на властта  / Масис Хаджолян  . - Варна  : Унив. изд. ВСУ, 2006  . - 209 с. ; 20 см

Сист. No: 9182
Конституционно право

- 123 -

342/С/К  831  Р

 

   Конституция на Руската федерация  : Приета с всенародно гласуване на 12 декември 1993 г. - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007  . - 141 с. ; 20 см

Сист. No: 9350

Наказателно право. Престъпления. Криминология.

- 124 -

41976

 

Трайков, Здравко Димитров

   Наказателно-изпълнително (пенитенциарно) право на Република България  / Здравко Димитров Трайков  . - София  : Албатрос, 2007  . - 420 с. ; 22 см

Сист. No: 9238

Гражданско право. Вещно право. Облигационно право. Търговско право

- 125 -

342/Б  923  зб

 

България. Закони и др. п.

   Българско гражданство  : Сборник нормативни актове. Процедури  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2004  . - 292 с. ; 21 см

Сист. No: 9335

- 126 -

347/С/Б  923  зг

 

   Граждански процесуален кодекс  : Обн. ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г. Тарифа № 1 към закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието  . - София  : ИК "Труд и право ", 2007  . - 384 с. ; 21 см

Сист. No: 9406
Търговско право

- 127 -

42003

 

Бузева, Таня

   Холдинг  / Таня Бузева  . - София  : СИБИ, 2006  . - 340 с. ; 20 см

Сист. No: 9280

- 128 -

42128

 

Касабова, Камелия

   Правни аспекти на финансовите инструменти  : С терминологичен речник  / Камелия Касабова  . - София  : ИК "Труд и право ", 2007  . - 480 с. ; 21 см

Сист. No: 9407
Финансово право

- 129 -

347.7/С/Б  923  зп

347.7/С/Б  923  зпп

България. Закони и др. п.

   Публично предлагане на ценни книжа  . - 5. актуал. изд. - София  : СИБИ, 2007  . - 487 с. ; 19 см

Сист. No: 9255
Данъчни закони

- 130 -

336.2/С/Б  923  знд

 

България. Закони и др. п.

   Новите данъчни закони - 2008 г. /   Коментар  Диана Динева, Иван Дочев, Калина Златанова  . - София  : ИК "Коман", 2008  . - 336 с. ; 24 см

Сист. No: 9533

- 131 -

39675

 

Варналиев, Атанас

   Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс  : Приложение: Данъчно-осигурителен процесуален кодекс. Актуализиран към 30.11.2007 г. / Атанас Варналиев  . - София  : Персонал-консулт-ГП, 2008  . - 196 с. ; 20 см  . -   (Библиотека "Човешки ресурси" Кн.10/2007 г.)

Сист. No: 9318

- 132 -

41952

 

   Данъчната реформа в България 2001-2005 г.  : Законопроекти, предложения и дискусии по тях. Анализ на приетите изменения и допълнения  /   Състав. Милан Петров  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2005  . - 508 с. ; 23 см  . -   (39-то Народно събрание. Комисия по бюджет и финанси)

Сист. No: 9203
Търговска марка. Промишлени образци

- 133 -

42121

 

Вернер, Клаус и др.

   Черна книга на търговските марки  : Машинациите на световните концерни  / Клаус Вернер, Ханс Вайс  . - София  : Дилок, 2008  . - 378 с. ; 22 см

Сист. No: 9430

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 134 -

349.2/С/Б  923  зт

 

България. Закони и др. п.

   Трудови отношения 2008 година  : Нормативни актове. Съдебна практика. Практика на ПТСП. Приложни коментари  /   Състав. Васил Мръчков  и др. - София  : ИК "Труд и право ", 2008  . - 800 с. ; 21 см

Сист. No: 9530

- 135 -

349/С/К  729

 

   Кодекс на труда  : 827 консултации по прилагане на трудовото право  / Гошо Мушкаров  . - 3. прераб. и доп. изд. - София  : Доби прес ЕООД, 2008  . - 488 с. ; 23 см

Сист. No: 9528

Обществено управление. Военни науки

- 136 -

35/С/Г  754

 

   Градско общинско управление - Свищов. Фонд № 661 К. Инвентарен опис. Документи  : Крайни дати на архивните документи /1878-1944/  . - В. Търново  : Държавен архив - В. Търново, 1990  . - 208 с. ; 22 см

Сист. No: 9148

- 137 -

41929

 

Михалева, Светла

   Инструменти за управление на качеството на административната дейност  / Светла Михалева  . - Варна  : Унив. изд. ВСУ, 2007  . - 107 с. ; 20 см

Сист. No: 9167

- 138 -

41930

 

Михалева, Светла

   Фактори за развитие и усъвършенстване на административната реформа в България  / Светла Михалева  . - Варна  : Унив. изд. ВСУ, 2006  . - 75 с. ; 20 см

Сист. No: 9168

- 139 -

41931

 

Павлов, Павел Георгиев

   Алтернативи за институционална трансформация на държавното управление  / Павел Георгиев Павлов  . - Варна  : Унив. изд. ВСУ, 2007  . - 112 с. ; 20 см

Сист. No: 9169

- 140 -

41933

 

Павлов, Павел Георгиев

   Държавното управление и администрацията в европейски контекст  : Ориентири за трансформация  / Павел Георгиев Павлов  . - Варна  : Унив. изд. ВСУ, 2007  . - 296 с. ; 20 см

Сист. No: 9171

- 141 -

41967

 

Ставрев, Светослав

   Кризата в публичния мениджмънт  : или как популизъм и корупция провалят реформите и подриват доверието към политическата демокрация  / Светослав Ставрев  . - София  : Класика и Стил, 2007  . - 319 с. ; 22 см

Сист. No: 9227

- 142 -

42002

 

Цанков, Петър и др.

   Финансов контрол  : Организация на вътрешния одит и на държавната финансова инспекция в публичния сектор  / Петър Цанков, Цветанка Георгиева  . - София  : РОМИНА, 2006  . - 176 с. ; 21 см

Сист. No: 9279

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 143 -

41965

 

Пейчева, Мирослава и др.

   Конкурс за държавен служител  / Мирослава Пейчева, Невяна Кънева  . - София  : Класика и Стил, 2007  . - 173 с. ; 22 см

Сист. No: 9224

Социално осигуряване

- 144 -

368.4/С/Н  267

 

   Наръчник по социално осигуряване 2008 г.  . - София  : ИК Дъга ООД, 2008  . - 336 с. ; 21 см

Сист. No: 9529

- 145 -

39675

 

Петкова, Аспасия

   Новото в социалното и здравно осигуряване през 2008 година  / Аспасия Петкова  . - София  : Персонал-консулт-ГП, 2008  . - 68 с. ; 20 см  . -   (Библиотека "Човешки ресурси" Кн. 1/2008)

Сист. No: 9532

Застраховане

- 146 -

42021

 

Илиев, Боян и др.

   Основни принципи на застраховането  / Боян Илиев, Венцислав Василев, Румен Ерусалимов  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2008  . - 300 с. ; 23 см

Сист. No: 9308

Образование

- 147 -

42044

 

Гоцевски, Траян

   Икономика на образованието  / Траян Гоцевски  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007  . - 367 с. ; 24 см

Сист. No: 9340

- 148 -

42053

 

   Конкурентни стратегии във висшето образование  : (Трета международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование" - 2006  /   Състав. Божидар Гьошев  . - София  : Международно висше бизнес училище, 2006  . - 472 с. ; 24 см

   Международно висше бизнес училище Ботевград

Сист. No: 9349

- 149 -

42062

 

   Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция  : Доклади на Четвъртата есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика. Китен, 18-22 септември 2006  . - София  : Веда Словена-ЖГ, 2006  . - 844 с. ; 24 см

Сист. No: 9361
Висше образование

- 150 -

41943

 

Христов, Петър и др.

   Ръководство за разработване на дипломни работи  / Петър Христов, Владимир Томов, Евгени Гавраилов  . - Варна  : Унив. изд. ВСУ, 2007  . - 80 с. ; 20 см

Сист. No: 9183
Висше образование в България

- 151 -

378/C/С  593

 

   Справочник за учебната 2005-2006 година  : Икономически университет - Варна  . - Варна  : ИУ-Варна, 2005  . - 222 с. ; 24 см

Сист. No: 9146

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Бит

- 152 -

I  2164

 

Монаган, Джон и др.

   Социална и културна антропология  : Много кратко въведение  / Джон Монаган, Питър Джъст  ; Прев. от англ. Константин Янакиев  . - София  : Захарий Стоянов, 2005  . - 279 с. ; 16 см

Сист. No: 9355

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

- 153 -

41923

 

Раев, Никола Димитров

   Материя - същност, свойства и прояви  / Никола Димитров Раев  . - Пловдив  : АИ на УХТ - Пловдив, 2007  . - 208 с. ; 21 см

Сист. No: 9142

- 154 -

II  1559

 

Тризлова, Нели

   Съпротивление на материалите  : (курс лекции)  / Нели Тризлова  . - Варна  : Унив. изд. ВСУ, 2006  . - 193 с. ; 29 см

Сист. No: 9180
Екология

- 155 -

41940

 

Томов, Владимир и др.

   Екологична сигурност  / Владимир Томов, Петър Христов, Анелия Ненова  . - Варна  : Унив. изд. ВСУ, 2007  . - 536 с. ; 22 см

Сист. No: 9179

Математика

- 156 -

42035

 

Калинов, Красимир

   Теория на вероятностите и статистика  / Красимир Калинов  . - София  : НБУ, 2002  . - 137 с. ; 23 см

Сист. No: 9325

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Медицина

- 157 -

42009

 

Мермерски, Христо

   Лечение и забавяне на стареенето чрез хранене с лечебни и противоракови храни  / Христо Мермерски  . - София  : Интерюнивърсити - Мермерски ЕООД, 2008  . - 616 с. ; 21 см

Сист. No: 9291

- 158 -

615/С/М  498  Хб

 

Мермерски, Христо

   Българска енциклопедия на народната медицина и здравето  / Христо Мермерски  . - 5. прераб. и доп. изд. - София, 2007  . - 976 с. ; 20 см

Сист. No: 9299

Техника

- 159 -

42142

 

Ангов, Константин

   Телевизията - нови термини и съчетания  / Константин Ангов  . - София  : СУ " Св. Кл. Охридски", 2000  . - 143 с. ; 20 см

Сист. No: 9328
Аграрно предприемачество

- 160 -

42097

 

   Управление на малкия и среден агро-бизнес в България  . - София  : Издателска група "България", 2004  . - 200 с. ; 20 см

Сист. No: 9400

Управление на предприятията. Организация на производството

- 161 -

42011

 

Коев, Йордан Петров

   Предприемачеството  / Йордан Петров Коев  . - Варна  : ИК Стено, 2007  . - 336 с. ; 24 см

Сист. No: 9294

- 162 -

41934

 

Павлов, Павел и др.

   Управление на публични проекти  : Учебно пособие: Ч.1-2  / Павел Георгиев Павлов, Лиляна Павлова, Светла Михалева  . - Варна  : Унив. изд. ВСУ, 2005-  . - 20 см

   Ч.1  . - 2005  . - 176 с.

Сист. No: 9172

- 163 -

41934

 

Павлов, Павел и др.

   Управление на публичните проекти  : Учебно пособие. Ч.1-2  / Павел Георгиев Павлов, Лиляна Павлова, Светла Михалева  . - Варна  : Унив. изд. ВСУ, 2005-  . - 20 см

   Ч.2  . - 2006  . - 176 с.

Сист. No: 9173

- 164 -

42116

 

Рампли-Стърджън, Ник

   Малък бизнес, голяма печалба!  : Как да печелите повече от предприемаческия ви бизнес  / Ник Рампли-Стърджън  . - София  : Амат-ах, 2007  . - 160 с. ; 24 см

Сист. No: 9425

- 165 -

41993

 

Семерджиев, Цветан

   Стратегическо ръководство и лидерство  : Лидер  / Цветан Семерджиев  . - София  : Софттрейд, 2007  . - 204 с. ; 24 см

Сист. No: 9266

Мениджмънт

- 166 -

41973

 

Андреев, Огнян

   Мениджмънт на проекти  / Огнян Андреев  . - София  : Софттрейд, 2006  . - 188 с. ; 24 см

Сист. No: 9235

- 167 -

42136

 

Захариев, Еленко

   Индустриален мениджмънт  / Еленко Захариев  . - В. Търново  : АБАГАР, 2002  . - 349 с. ; 23 см

Сист. No: 9453

- 168 -

41992

 

Маринов, Руси

   Стратегически комуникационен мениджмънт  / Руси Маринов  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2005  . - 208 с. ; 23 см

Сист. No: 9264

- 169 -

42028

 

   Мениджмънт на 21 век  : Юбилеен алманах  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2007  . - 294 с. ; 23 см

Сист. No: 9317

- 170 -

42105

 

Мичели, Джоузеф

   Приключението Старбъкс  : Пет правила за превръщане на обикновеното в необикновено  / Джоузеф Мичели  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2007  . - 196 с. ; 21 см

Сист. No: 9412

- 171 -

42065

 

   Социална динамика и връзки с обществеността  : Международна научна конференция. Благоевград, 5-6 ноември 2004 г. Сборник от научни съобщения  /   Състав. Софка Георгиева Матеева  и др. - Благоевград  : Юриспрес, 2006  . - 296 с. ; 24 см

Сист. No: 9364

- 172 -

42004

 

Стойков, Любомир Димчев

   Управление на връзките с обществеността  / Любомир Димчев Стойков  . - София  : Авангард Прима, 2007  . - 356 с. ; 20 см

Сист. No: 9284

- 173 -

II  1567

 

Терзиев, Димитър

   Теория за вземане на решения  / Димитър Терзиев  . - София  : НБУ, 2002  . - 104 с. ; 29 см

Сист. No: 9327

- 174 -

41999

 

   Успешно управление в условия на криза  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 144 с. ; 21 см

Сист. No: 9272
Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 175 -

42033

 

Дойков, Деян

   Предприемачество и предприемачески проекти  / Деян Дойков  . - София  : НБУ, 2007  . - 584 с. ; 24 см

Сист. No: 9323

- 176 -

II  1563

 

   Предприемачество и мениджмънт  : Ч.1 -  / Йоханес Линднер  и др. - София  : Дионис, 2007 -  . - 28 см  . -   (Млад предприемач)

   Ч.1  . - 2007  . - 244 с.

Сист. No: 9253
Риск мениджмънт

- 177 -

41954

 

Георгиев, Румен

   Делови решения и сигурност на организацията  / Румен Георгиев  . - София  : Софттрейд, 2007  . - 228 с. ; 24 см

Сист. No: 9205
Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 178 -

42019

 

Бакърджиева, Милка

   Бизнескомуникиране  / Милка Бакърджиева  . - 2. прераб. и доп. изд. - Свищов  : АИ "Ценов", 2007  . - 575 с. ; 23 см

Сист. No: 9306

- 179 -

I  2104

 

Каменов, Камен

   Управленски процес и мениджърско поведение  / Камен Каменов  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2007  . - 250 с. ; 21 см  . -   (Библиотека "Стопански свят" бр. 89)

Сист. No: 9315

- 180 -

41935

 

Порязов, Ангел

   Организация и технология на управлението  / Ангел Порязов  . - Варна  : Унив. изд. ВСУ, 2007  . - 124 с. ; 20 см

Сист. No: 9174

- 181 -

42026

 

   Тренинг по стратегиране, планиране, маркетинг  / Никола Янков  и др. = Training: Strategizing, Planning and Marketing  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2007  . - 120 с. ; 23 см

Сист. No: 9313

Комуникации. Делово общуване. Делови преговори. Делова кореспонденция

- 182 -

42108

 

Лихтенбърг, Рона

   В бизнеса всичко е лично  / Рона Лихтенбърг  ; Прев. Асен Георгиев Георгиев  . - София  : Кръгозор, 2007  . - 215 с. ; 21 см  . -   (Психология на бизнеса)

Сист. No: 9415

- 183 -

41947

 

Любенова, Веселина

   PR - професия за жени  / Веселина Любенова  . - Варна  : Компас, 2007  . - 192 с. ; 20 см

Сист. No: 9192

- 184 -

41948

 

   PR съветник  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 256 с. ; 21 см

Сист. No: 9193

Пъблик рилейшънс

- 185 -

42115

 

Кътлип, Скот М. и др.

   Ефективен пъблик рилейшънс  / Скот М. Кътлип, Алън Х. Сентър, Глен М. Бруум  . - 2. изд. - София  : Рой комюникейшън, 2007  . - 550 с. ; 24 см

Сист. No: 9424

Счетоводство

- 186 -

41971

 

Делауейт, Фредерик

   Международни одиторски стандарти  : Учебно-практическо помагало  / Фредерик Делауейт  . - София  : Икономика-прес, 2007  . - 200 с. ; 20 см

Сист. No: 9232

- 187 -

42100

 

Душанов, Иван и др.

   Курс по счетоводство на предприятието  / Иван Душанов, Марин Димитров  . - 6. осн. прераб. и доп. изд. - София  : РОМИНА, 2007  . - 700 с. ; 24 см

Сист. No: 9404

- 188 -

657/С/М  457

 

   Международни стандарти за финансово отчитане (МСФД) 2006  : Съдържа Международни счетоводни стандарти )МСС) и Разяснения 6, 7 и 8  . - София  : Фондация на Комитета по МСС, 2006  . - 808 с. ; 24 см  + със CD

Сист. No: 9233

- 189 -

657/С/Н  267

 

   Наръчник на икономиста 2008  : Кн.1 -  . - Пловдив  : Плутон-1, 2008  . - 23 см

   Кн.1,2,3,4,5  . - 2008

Сист. No: 9187

- 190 -

41994

 

Начева, Райна

   Счетоводство и отчетност в туризма  : Основи на счетоводството. Счетоводство в туристическото предприятие  / Райна Начева  . - София  : ФорКом, 2007  . - 312 с. ; 20 см

Сист. No: 9267

- 191 -

42025

 

Петров, Любен и др.

   Счетоводство на инвестиционното предприятие  / Любен Петров, Атанас Атанасов  . - 2. основно прераб. и доп. изд. - Свищов  : АИ "Ценов", 2008  . - 145 с. ; 23 см

Сист. No: 9312

- 192 -

41959

 

Проданов, Георги и др.

   Закон за счетоводството  : Коментар  / Георги Проданов, Димитър Радонов  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2007  . - 380 с. ; 23 см

Сист. No: 9212

- 193 -

657/С/Р  564

 

   Речник на счетоводните термини  /   Състав. Димитър Радонов  . - София  : Нова звезда, 2005  . - 240 с. ; 20 см

Сист. No: 9257

- 194 -

41995

 

Стоянов, Стоян и др.

   Счетоводство на банките  / Стоян Стоянов, Румяна Пожаревска, Лилия Рангелова  . - 2. изд. - София  : ФорКом, 2006  . - 348 с. ; 20 см

Сист. No: 9268

- 195 -

42027

 

   Управленско счетоводство  : (Учебник)  / Екатерина Аверкович  и др. - Свищов  : АИ "Ценов", 2007  . - 382 с. ; 23 см

Сист. No: 9314
Счетоводство на фирмата

- 196 -

41953

 

Косев, Димитър

   Двустранно фирмено счетоводство  : Отчитане по обекти. Практически курс  / Димитър Косев  . - 7. прераб. изд. - София  : Софттрейд, 2007  . - 548 с. ; 22 см

Сист. No: 9204
Счетоводство на предприятието

- 197 -

42086

 

Ставрев, Светослав и др.

   Счетоводство на Едноличния търговец  / Светла Босилкова, Малина Стоилова, Димитър Радонов  . - София  : Икономика-прес, 2007  . - 344 с. ; 24 см

Сист. No: 9389
Национални счетоводни стандарти

- 198 -

657/С/Б  923  НС

 

България. Закони и др. п.

   Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия 2008  /   Под обща ред. Иван Дочев  . - София  : ИК "Коман", 2007  . - 430 с. ; 23 см

Сист. No: 9188

Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията

- 199 -

41960

 

Попов, Георги и др.

   Икономика и организация на фирмата  / Георги Попов, Юлия Маринова  . - София  : ГорексПрес, 2006  . - 215 с. ; 24 см

Сист. No: 9214
Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 200 -

41958

 

   Ефективна мотивация на персонала  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 287 с. ; 21 см

Сист. No: 9211

- 201 -

I  2162

 

   Управление на екипи  : Експертни отговори на ежедневни предизвикателства  . - София  : Мениджър, 2007  . - 100 с. ; 17 см

Сист. No: 9288

- 202 -

39675

 

   Човешкият капитал на 21 век  : Подбор, обучение кариера, мотивация лидерство, ефективност. Световен опит  . - София  : Персонал-консулт-ГП, 2007  . - 120 с. ; 20 см  . -   (Библиотека "Човешки ресурси")

Сист. No: 9186
Качество. Контрол на качеството. Квалитология

- 203 -

42085

 

Иванов, Милен и др.

   Контрол върху храните НАССР  : Стъпки при разработване на НАССР план  / Милен Иванов, Весела Драганова  . - София  : Икономика-прес, б.г. -  ;344 с. ; 20 см

Сист. No: 9388

- 204 -

41997

 

Стефанов, Нако Райнов

   Управление на качеството  : стратегически и оперативни аспекти, подходи и техники  / Нако Райнов Стефанов  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2001  . - 179 с. ; 23 см

Сист. No: 9270

Реклама

- 205 -

41975

 

Репиев, Александър

   Мъдрият рекламодател  / Александър Репиев  ; Прев. от рус. Моника Костова  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2007  . - 331 с. ; 23 см

Сист. No: 9237

Химическа промишленост

- 206 -

41939

 

Стоянова, Татяна

   Въведение в химията на горенето  / Татяна Стоянова  . - Варна  : Унив. изд. ВСУ, 2006  . - 178 с. ; 20 см

Сист. No: 9178

Информационни технологии

- 207 -

42135

 

   Информатика  : (Учебник)  / Агоп Саркисян  и др. - Свищов  : АИ "Ценов", 2008  . - 464 с. ; 23 см

Сист. No: 9452

Операционни системи

- 208 -

42050

 

Илиева, Силвия и др.

   Изграждане на софтуерни приложения  / Силвия Илиева, Владимир Лилов, Илина Манова  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006  . - 338 с. ; 24 см

Сист. No: 9346
Програмни езици

- 209 -

41937

 

Станчев, Валтер

   Обектно-ориентирано програмиране с Java  / Валтер Станчев  . - Варна  : Унив. изд. ВСУ, 2007  . - 343 с. ; 20 см

Сист. No: 9176

- 210 -

41938

 

Станчев, Валтер

   SQL & JDBC  / Валтер Станчев  . - Варна  : Унив. изд. ВСУ, 2007  . - 184 с. ; 20 см

Сист. No: 9177

Информационни мрежи. Информационни системи

- 211 -

41926

 

Арнаудов, Димо и др.

   Сигурност и защита на информационните системи  : Ч.1-  / Димо Арнаудов, Антонина Крумова  . - Варна  : Унив. изд. ВСУ, 2007  . - 20 см

   Ч.1  . - 2007  . - 250 с.

Сист. No: 9164

- 212 -

42104

 

Семерджиев, Цветан

   Сигурност и защита на информацията  / Цветан Семерджиев  . - София  : Класика и Стил, 2007  . - 229 с. ; 24 см

Сист. No: 9411

Компютри

- 213 -

41963

 

Копчева, Моника

   Компютърни престъпления  / Моника Копчева  . - София  : СИБИ, 2006  . - 316 с. ; 20 см

Сист. No: 9222

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 214 -

801/С/М  955  Вр

 

Мурдаров, Владко

   Речник на слятото, полуслятото и разделното писане за 21. век  / Владко Мурдаров  . - София  : Просвета, 2003  . - 200 с. ; 22 см

Сист. No: 9256

- 215 -

801.3/С/П  376  Ер

 

Пернишка, Емилия

   Речник на чуждите думи за всички  / Емилия Пернишка  . - София  : Наука и изкуство, 2007  . - 896 с. ; 17 см

Сист. No: 9258

- 216 -

80/С/С  685  Хр

 

Станева, Христина

   Речник по българска стилистика  / Христина Станева  . - София  : Хермес, 2002  . - 385 с. ; 17 см

Сист. No: 9259

- 217 -

801.3/С/Ш  96  Да

 

Шурбанова, Даниела

   Английско-български идиоматичен речник  / Даниела Шурбанова  = English-bulgarian dictionary of idioms  . - София  : Просвета, 2006  . - 768 с. ; 21 см

Сист. No: 9380

Английски език

- 218 -

41949

 

   Бизнес английски - маркетинг и продажби  . - София  : Skyprint, 2007  . - 159 с. ; 20 см  . -   (Поредица "Бизнес английски")

Сист. No: 9197

Литературознание

- 219 -

82/С/Б  401Тр

82/С/Б  401  Тр

Беров, Тодор Колев

   Речник на литературните термини  / Тодор Колев Беров  . - Варна  : Зограф, 2000  . - 416 с. ; 24 см

Сист. No: 9438

- 220 -

42043

 

Гечева, Таня

   Психология на човешкото пространство  : Човекът и неговите пространства в българската модернистична литература между двете световни войни  / Таня Гечева  . - Плевен  : Изд. ЕА, 1999  . - 284 с. ; 20 см

Сист. No: 9339

- 221 -

42008

 

Клавел, Джеймс

   Цар плъх  / Джеймс Клавел  . - 2. изд. - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2007  . - 440 с. ; 21 см

Сист. No: 9290

- 222 -

820/899/С/К  757

 

   Кой кой е в световната литература  : Над хиляда писатели от А до Ю  /   Прев. от англ. Василена Мирчева, Невена Кръстева, Невяна Хаджийска, Виделина Димитрова  ; Под ред. на  София Бранц, Милена Попова  . - София  : Изток-Запад - Златорог, 2004  . - 1032 с. ; 22 см

Сист. No: 9221

- 223 -

42125

 

Кристъл, Силвия

   Аферата Шекспир  / Силвия Кристъл  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2007  . - 600 с. ; 21 см

Сист. No: 9434

- 224 -

42055

 

Левчев, Любомир

   Окончания  : Стихове  / Любомир Левчев  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006  . - 64 с. ; 21 см

Сист. No: 9353

- 225 -

42077

 

Марков, Георги

   Пражка пролет  : Есета  / Георги Марков  . - София  : Аб, 2006  . - 83 с. ; 20 см

Сист. No: 9376

- 226 -

42060

 

Паси, Исак

   Биография на духа  : Автобиографични есета и други статии  / Исак Паси  . - 5. доп. и прераб. изд. - София  : Захарий Стоянов, 2007  . - 951 с. ; 21 см

Сист. No: 9359

- 227 -

41928

 

   Христоматия по парламентарна реторика  : Сборник избрани парламентарни речи, преведени и подготвени за печат от студенти по специалността "Право"  /   Състав. Росица Йорданова  . - Варна  : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2007  . - 200 с. ; 22 см

Сист. No: 9166

- 228 -

42074

 

Цанев, Стефан

   Да убиеш вярата  : Есета  / Стефан Цанев  . - София  : Захарий Стоянов, 2007  . - 163 с. ; 20 см

Сист. No: 9373

- 229 -

42075

 

Цончев, Дончо

   Червени слонове  : Червени слонове. Почти любовна история. Лесни момчета. Да си мъж - не е невъзможно  / Дончо Цончев  . - София  : Захарий Стоянов, 2007  . - 600 с. ; 22 см

Сист. No: 9374

- 230 -

820/899/С/Я  541  Са

 

Янев, Симеон и др.

   Атлас на българската литература  : Книгите. Критиците. Авторите. Нови периодични издания. Хроника - събития и факти: Ч.1-  / Симеон Янев, Биляна Борисова, Стоян Петков  ; Библ. ред. Велислава Маринова  . - Пловдив  : Жанет-45, 2003-  . - 30 см

   Т.1 . 1878-1914  . - 2003  . - 464 с.

Сист. No: 9195

- 231 -

80/899/С/Я  541  Са

 

Янев, Симеон и др.

   Атлас на българската литература  : Книгите. Критиците. Авторите. Нови периодични издания. Хроника - събития и факти: Ч.1-  / Симеон Янев, Биляна Борисова, Стоян Петков  ; Библ. ред. Велислава Маринова  . - Пловдив  : Жанет-45, 2003 -  . - 30 см

   Т.2 . 1915-1944  . - 2005  . - 546 с.

Сист. No: 9196

Художествена литература

- 232 -

42072

 

Тошев, Тошо

   Страх  : Роман  / Тошо Тошев  . - 2. изд. - София  : Захарий Стоянов, 2007  . - 215 с. ; 21 см

Сист. No: 9371

- 233 -

42073

 

Фол, Александър

   Самотният пешеходец  : Интервюта, изказвания, разговори, отзиви, статии в медиите  / Александър Фол  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006  . - 432 с. ; 24 см

Сист. No: 9372

- 234 -

42127

 

Хелър, Джоузеф

   Параграф 22  / Джоузеф Хелър  . - София  : Изд. Лъчезар Минчев, 2006  . - 544 с. ; 21 см

Сист. No: 9436

- 235 -

42127

 

Хелър, Джоузеф

   Залезът  : (Продължение на "Параграф 22")  / Джоузеф Хелър  . - София  : Изд. Лъчезар Минчев, 2007  . - 480 с. ; 21 см

Сист. No: 9437

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

- 236 -

91/С/Л  861  Ас

 

Луканов, Ангел Георгиев и др.

   Страните в света 2007-2008  : Справочник  / Ангел Георгиев Луканов, Николай Александров Божинов, Стефан Михайлов Димитров  . - 7. прераб. и доп. изд. - София  : Глория Палас, 2008  . - 528 с. ; 24 см

Сист. No: 9422

География

- 237 -

91/С/Б  568  Нс

 

Божинов, Николай Александров и др.

   Светът - карти, имена, числа  : (справочник по страни)  / Николай Александров Божинов, Никола Методиев Петков, Стефан Михайлов Димитров  . - София  : Глория Палас, 2007  . - 600 с. ; 24 см

Сист. No: 9293

Биографии

- 238 -

92/С/И  298  Сб

 

Игов, Светлозар

   Български писатели  : Поети, прозаици, драматурзи, критици  / Светлозар Игов  . - София  : Кибеа, 2001  . - 88 с.: с ил., портр. ; 32 см  . -   (Серия Наследство)

Сист. No: 9199

- 239 -

92/C/Х  29  Мс

 

Харт, Майкъл

   [Стоте] 100-те най влиятелни личности в историята на човечеството  / Майкъл Харт  ; Прев. от англ. Тодор Вълчев  . - 2. прераб. и доп. изд. - София  : Репортер, 2005  . - 359 с. ; 24 см  + 105 ил.

Сист. No: 9190

История

- 240 -

42037

 

Анчев, Стефан Иванов

   Балканите - начин на употреба  : Ч.1-  / Стефан Иванов Анчев  . - В. Търново  : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006  . - 20 см

   Ч.1 . 1918-1938  . - 2006  . - 180 с.

Сист. No: 9330

- 241 -

42049

 

Зайбт, Фердинанд

   Основаването на Европа  : Очерк за последните хиляда години  / Фердинанд Зайбт  ; Науч. ред. Стилиян Йотов  . - София  : Агата-А, 2007  . - 440 с. ; 21 см

Сист. No: 9345

- 242 -

93/99/С/И  953

 

   Исторически атлас на света  : История в карти  /   Ред. Филип Паркър, Фиона Хобинс, Тери Мур  . - София  : A7T Publishing, 2005  . - 418 с.: с цв. ил.: карти  ; 34 см

Сист. No: 9194

- 243 -

94/С/К  938  Ми

 

Куманов, Милен и др.

   Историческа енциклопедия България  / Милен Куманов, Колинка Исова  . - София  : Труд, 2006  . - 399 с. ; 26 см

Сист. No: 9215

- 244 -

42099

 

Маринова, Маргарита Стефанова

   Руската революция и политическите сили на българската буржоазия 1917  / Маргарита Стефанова Маринова  . - София  : УИ "Стопанство", 2007  . - 356 с. ; 24 см

Сист. No: 9403

- 245 -

42106

 

Пантев, Андрей

   Исторически съмнения  / Андрей Пантев  . - София  : РИВА, 2007  . - 200 с. ; 22 см

Сист. No: 9413

- 246 -

42070

 

Тайърман, Кристофър

   Кръстоносни походи: рицари, легенди, истини  / Кристофър Тайърман  . - София  : Захарий Стоянов, 2007  . - 255 с. ; 20 см

Сист. No: 9369
История на Европа

- 247 -

42123

 

Дейвис, Норман

   Европа във война 1939-1945  : Няма лесна победа  / Норман Дейвис  . - В. Търново  : АБАГАР, 2007  . - 464 с. ; 24 см

Сист. No: 9432
История на България

- 248 -

42122

 

Димитров, Божидар

   [Дванадесет] 12 мита в българската история и "Митът" за Батак  / Божидар Димитров  . - София  : Фондация Ком, 2007  . - 152 с. ; 24 см

Сист. No: 9431

- 249 -

II  1569

 

   История на българите  : В 8 т. - София  : Труд, 2003-  . - 28 см

   Т.I . От древността до края на ХVI век  . - 2003  . - 592 с.

Сист. No: 9216

- 250 -

II  1569

 

   История на българите  : В 8 т. - София  : Труд, 2003 -  . - 28 см

   Т.II . Късно средновековие и Възраждане  . - 2004  . - 756 с.

Сист. No: 9217

- 251 -

41718

 

   [Сто] 100 мита от българската история  : Т.1-  / Веселин Игнатов  . - София  : Милениум, 2007  . - 21 см

   Т.2 . ХVІІІ - ХІХ век  . - 2007  . - 364 с.

Сист. No: 9439

 Индекс по АВТОРИ

Абаджимаринова, Румяна Георгиева 7 
Аверкович, Екатерина 195 
Аврамов, Йосиф 63 
Александров, Станислав 195 
Ангелова, Поля 16 
Ангов, Константин 159 
Андреев, Огнян 166 
Андреева, Людмила Маринова 18 
Анчев, Стефан Иванов 240 
Арнаудов, Димо 211 
Асенова, Гинка 5 
Аспарухова, Илка 79 
Атанасов, Атанас 191 
Бакърджиева, Милка 178 
Балканджиева, Благовеста Раданова 94 95 
Бенбасат, Алберт 1 
Бенкова, Красимира 96 
Беров, Тодор Колев 219 
Бобатинов, Марио 97 
Богданов, Владимир 45 
Божинов, Николай Александров 236 237 
Бондиков, Венцеслав 19 
Бонифас, Паскал 25 
Борисова, Биляна 230 231 
Босилкова, Светла 197 
Бранц, София 222 
Браун, Улрике 10 
Бруум, Глен М. 185 
Бузева, Таня 127 
Буруджиева, Татяна 84 
Бърнет, Том 31 
Вайс, Ханс 133 
Варналиев, Атанас 131 
Василев, Венцислав 146 
Василев, Йордан 36 38 
Василев, Крум 41 
Вернер, Клаус 133 
Верхофстад, Ги 34 
Веселинова, Надежда 181 
Владимиров, Иван 65 
Владимирова, Катя 42 
Влахов, Красимир 97 
Вълканов, Вълкан 99 
Вълканова, Веселина 1 
Вълчев, Тодор 239 
Върбанов, Румен 207 
Гавраилов, Евгени 150 
Гевренова, Нина 100 
Гезел, Силвио 71 
Геймс, Алекс 31 
Георгиев, Асен Георгиев 182 
Георгиев, Лъчезар Георгиев 2 
Георгиев, Румен 177 
Георгиева, Цветанка 142 
Гечева, Таня 220 
Големинов, Чудомир 101 
Горанова, Пенка 181 
Гоцевски, Траян 147 
Градев, Владимир 9 
Груев, Ивайло 66 
Гълъбов, Иван 82 
Гълъбов, Николай 15 
Гьошев, Божидар 148 
Даков, Димитър 207 
Даскалов, Николай 20 
Дейвис, Норман 247 
Делауейт, Фредерик 186 
Дерменджиев, Милан 55 
Джаксън, Сесил 46 
Джъст, Питър 152 
Димитров, Божидар 13 248 
Димитров, Марин 187 
Димитров, Стефан Михайлов 236 237 
Димитрова, Виделина 222 
Димитрова, Теодора 6 
Динева, Диана 130 
Дойков, Деян 175 
Дочев, Иван 56 130 198 
Драганова, Весела 203 
Душанов, Иван 187 
Дюнан, Жан-Филип 102 
Елдред, Кен 67 
Ерусалимов, Румен 146 
Жотева, Мая 55 
Зайбт, Фердинанд 241 
Захариев, Еленко 167 
Зиновиева, Дарина 103 
Златанова, Калина 130 
Златарев, Емил 104 
Иванов, Благой 76 
Иванов, Милен 203 
Иванов, Петър 11 
Иванова, Виктория 35 
Иванова, Галя 195 
Иванова, Детелина 6 
Игнатов, Веселин 251 
Игов, Светлозар 238 
Илиев, Боян 146 
Илиев, Георги 195 
Илиева, Силвия 208 
Илийчовски, Светослав Йорданов 83 
Инджова, Ася 76 
Исова, Колинка 243 
Йорданова, Росица 227 
Йотов, Борислав Генов 105 
Йотов, Стилиян 241 
Казанджиева, Велина 81 
Кайтазов, Георги 48 
Калинов, Красимир 156 
Каменов, Камен 179 
Канева, Лиляна 84 
Касабова, Камелия 128 
Кацарски, Александър 93 98 
Кирев, Любен 36 38 
Кирова, Кети 87 
Клавел, Джеймс 221 
Ковачев, Асен 78 
Коев, Йордан Петров 161 
Коен, Кольо 75 
Кондакова, Мария 6 
Копчева, Моника 213 
Корню, Жерар 118 
Косев, Димитър 196 
Костова, Моника 205 
Котлър, Филип 86 
Коцова, Светлана 34 
Краев, Любен 207 
Краева, Виолета 207 
Кристъл, Силвия 223 
Крумова, Антонина 211 
Крумова, Диана 195 
Кръстев, Даниел 66 
Кръстева, Невена 222 
Куманов, Милен 243 
Куманова, Александра 4 
Кунев, Красимир 36 38 
Кънев, Методи 38 
Кънев, Христо 8 
Кънева, Невяна 143 
Кътлип, Скот М. 185 
Лазаров, Максим 27 
Лазаров, Румен 36 38 
Лангдън, Кен 87 
Левчев, Любомир 224 
Лилов, Владимир 208 
Линднер, Йоханес 176 
Лихтенбърг, Рона 182 
Луканов, Ангел Георгиев 236 
Любенова, Веселина 183 
Макгрейл, Иън П. 8 
Максуел, Джон 22 
Манинг, Робърт Д. 59 
Манова, Илина 208 
Манолов, Калин 40 
Маринов, Петър 36 38 
Маринов, Руси 168 
Маринова, Велислава 230 231 
Маринова, Елисавета 106 
Маринова, Маргарита Стефанова 244 
Маринова, Юлия 199 
Марков, Георги 225 
Марков, Огнян 36 38 
Масларов, Светослав 91 
Матеева, Софка Георгиева 171 
Матисен, П. С. Р. Ф. 106 
Мермерски, Христо 157 158 
Милкова, Димитрина 108 
Минасян, Гарабед 58 
Минев, Светлин 60 
Минкова, Рубина 69 
Минчева, Златина 46 
Мирчева, Василена 222 
Михалева, Светла 110 137 138 162 163 
Мичели, Джоузеф 170 
Монаган, Джон 152 
Моузър, Даян К. 5 6 
Мръчков, Васил 134 
Мур, Тери 242 
Мурдаров, Владко 214 
Мушкаров, Гошо 135 
Найденов, Димитър 38 
Найденова, Снежана 36 38 
Начев, Йордан 44 
Начева, Райна 190 
Ненова, Анелия 155 
Неновски, Николай 64 
Неновски, Николай Ненов 47 
Несторов, Людмил 36 38 
Нешков, Марин 81 
Николаев, Йордан 207 
Николова, Надежда 53 54 
Норт, Михаел 48 
Огнянова, Нели Ангелова 109 
Павлов, Павел Георгиев 110 139 140 162 163 
Павлова, Лиляна 162 163 
Панева, Лиляна 35 49 
Пантев, Андрей 245 
Пантев, Пламен 32 
Паркър, Филип 242 
Паси, Исак 226 
Пейчева, Мирослава 143 
Пенчева, Елеонора 33 
Пернишка, Емилия 215 
Петков, Никола Методиев 237 
Петков, Стоян 230 231 
Петкова, Аспасия 145 
Петров, Борис Кирилов 47 
Петров, Величко 16 
Петров, Иван 36 38 
Петров, Любен 191 
Петров, Милан 132 
Пирян-Хачикян, Арменухи 37 
Пишона, Паскал 102 
Пожаревска, Румяна 194 
Попиванов, Борис 29 
Попов, Георги 199 
Попов, Деян 63 
Попов, Никола Григоров 80 
Попова, Милена 222 
Порязов, Ангел 180 
Проданов, Георги 55 192 
Радев, Асен 36 38 
Радонов, Димитър 55 192 193 197 
Раев, Никола Димитров 153 
Райзнър, Найджъл 23 24 
Рампли-Стърджън, Ник 164 
Рангелова, Лилия 194 
Репиев, Александър 205 
Руменчева, Даниела 118 
Савов, Сава Василев 50 
Саркисян, Агоп 207 
Семерджиев, Цветан 165 212 
Сентър, Алън Х. 185 
Симеонова, Росица 195 
Славева, Красимира 16 
Спангенбърг, Рей 5 6 
Ставрев, Светослав 141 
Станева, Христина 216 
Станков, Боян 111 
Станчев, Валтер 209 210 
Стефанов, Нако Райнов 204 
Стоилова, Малина 197 
Стойков, Любомир Димчев 172 
Стойнов, Александър 112 113 
Стойчева, Татяна 30 
Стоянов, Евгени 114 
Стоянов, Стоян 194 
Стоянова, Татяна 206 
Тайърман, Кристофър 246 
Тананеева, Живка 181 
Терзиев, Димитър 173 
Тицин, Найо 26 
Тодоров, Иван 121 
Тодоров, Тодор 119 
Томов, Владимир 150 155 
Тофлър, Алвин 75 
Тофлър, Хайди 75 
Тошев, Тошо 232 
Тошева - Георгиева, Десислава 91 
Трайков, Богомил 207 
Трайков, Здравко Димитров 124 
Тризлова, Нели 154 
Трифонова, Живка 99 
Трифонова, Цвета 3 
Филева, Петранка 1 
Фол, Александър 233 
Фотев, Георги 21 
Хаджийска, Невяна 222 
Хаджолян, Масис 120 122 
Халачева, Антония 23 24 
Харт, Майкъл 239 
Хелър, Джоузеф 234 235 
Хобинс, Фиона 242 
Христов, Калин Димитров 47 
Христов, Костадин Н. 61 
Христов, Петър 150 155 
Христов, Христо 70 
Христова, Снежана 43 
Цанев, Стефан 228 
Цанков, Веселин Христов 116 
Цанков, Петър 142 
Цветанова, Павлина 207 
Цончев, Дончо 229 
Чаушев, Асен 118 
Червенков, Вълко 41 
Червенкова, Ирина 41 
Чолаков, Радомир 107 
Шейтанов, Владимир 117 
Шишманов, Красимир 207 
Шишманова, Пенка 36 38 
Шопов, Димитър 77 
Шурбанова, Даниела 217 
Якоби, Едмунд 10 
Янакиев, Константин 152 
Янев, Симеон 230 231 
Янков, Никола 181 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Актуални промени в търговското право 98 
Алтернативи за институционална трансформация на държавното управление 139 
Английско-български идиоматичен речник 217 
Английско-български речник 94 
Атлас на българската литература 230 231 
Аферата Шекспир 223 
Балканите - начин на употреба 240 
Бежанско право 116 
Бизнес английски - маркетинг и продажби 218 
Бизнес среда на книгата 1 
Бизнескомуникиране 178 
Биография на духа 226 
Бог е на работа 67 
Борсата не е казино 66 
Българска енциклопедия на народната медицина и здравето 158 
Българска народна банка 62 
Българската християнска цивилизация 13 
Български идентичности и европейски хоризонти 1870-1912 30 
Български писатели 238 
Българско гражданство 125 
Българско книгоиздаване 2 
Българско-английски речник 95 
Бюджет и одит в публичния сектор 52 
В бизнеса всичко е лично 182 
Великите мислители на Запада 8 
Вещно право 97 
Времевата стойност на парите във фирмената практика 49 
Въведение в химията на горенето 206 
Външен дълг 58 
Градско общинско управление - Свищов. Фонд № 661 К. Инвентарен опис. Документи 136 
Граждански процесуален кодекс 126 
Да убиеш вярата 228 
Данаил Крапчев и в. "Зора". Незабравимото 3 
Данъчната реформа в България 2001-2005 г. 132 
Двустранно фирмено счетоводство 196 
Делови решения и сигурност на организацията 177 
Демографският срив в България и възможности за усъвършенстване на демографската политика 15 
Дисциплинарна структура на социологията 21 
Държавна власт и държавна администрация 110 
Държавното управление и администрацията в европейски контекст 140 
Европа във война 1939-1945 247 
Европейски обединения и дружества 93 
Европейско конституционно право 120 
Европейско право 106 
Екологична сигурност 155 
Естественият икономически ред 71 
Ефективен пъблик рилейшънс 185 
Ефективна дистрибуция 85 
Ефективна мотивация на персонала 200 
Жизненият стандарт на населението - статистически анализи 16 
Закон за счетоводството 192 
Залезът 235 
Иван Костов - отговори 26 
Изграждане на софтуерни приложения 208 
Издаване на индивидуални административни актове 121 
Изпълнение на външнотърговски сделки 82 
Икономика 36 
Икономика и организация на фирмата 199 
Икономика на образованието 147 
Икономика на труда 42 
Икономика на туристическата фирма 81 
Икономиката на България октомври 2007 (English summary inside) 72 
Икономиката на България юли 2007 (English Summary inside) 73 
Икономико-математическо моделиране на селскостопанското производство 79 
Инвестиционният избор 35 
Индустриален мениджмънт 167 
Инструменти за управление на качеството на административната дейност 137 
Информатика 207 
Историческа енциклопедия България 243 
Исторически атлас на света 242 
Исторически съмнения 245 
История на българите 249 250 
История на българските книжни пари 61 
История на науката 5 6 
Как да търгуваме на финансовите пазари 60 
Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008) 74 
Книгата 7 
Кодекс на труда 135 
Кой кой е в световната литература 222 
Кой управлява света? 31 
Коментар Данъчно облагане 2007 55 
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 131 
Компютърни престъпления 213 
Конкурентни стратегии във висшето образование 148 
Конкурентно разузнаване 44 
Конкурс за държавен служител 143 
Конституционни механизми на властта 122 
Конституция на Руската федерация 123 
Контрол върху храните НАССР 203 
Корпоративни финанси 53 54 
Кризата в публичния мениджмънт 141 
Криминология 111 
Кръстоносни походи: рицари, легенди, истини 246 
Курс по счетоводство на предприятието 187 
Към социализъм 41 
Лечение и забавяне на стареенето чрез хранене с лечебни и противоракови храни 157 
Либерализмът - идеи за свободното общество 40 
Лихвата - рак на обществото 45 
Лицензионни административни актове 103 
Малък бизнес, голяма печалба! 164 
Манипулации в комуникацията 19 
Маркетинг съвети от А до Я 86 
Материя - същност, свойства и прояви 153 
Махалото на ХХ век 27 
Медийно право 107 
Медийно регулиране 109 
Между абсолютното тайнство и нищото 9 
Международни одиторски стандарти 186 
Международни преговори в областта на сигурността 32 
Международни стандарти за финансово отчитане (МСФД) 2006 188 
Международно частно право 119 
Мениджмънт на 21 век 169 
Мениджмънт на проекти 166 
Микроикономика 38 
Митническо право 104 
Моралът в преходното общество 28 
Мъдрият рекламодател 205 
Наказателно право 105 112 113 
Наказателно-изпълнително (пенитенциарно) право на Република България 124 
Наказателно-изпълнително право 114 
Наръчник за създаване на бизнесконтакти 23 24 
Наръчник на икономиста 2008 189 
Наръчник по социално осигуряване 2008 г. 144 
Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия 2008 198 
Нация на кредитните карти 59 
Новите данъчни закони - 2008 г. 130 
Новият избирател 29 
Новото в данъчното законодателство 2008 година 56 
Новото в социалното и здравно осигуряване през 2008 година 145 
Новото данъчно законодателство през 2008 година 57 
Обединени европейски щати 34 
Обектно-ориентирано програмиране с Java 209 
Обща икономическа теория 37 
Обща теория на правото 108 
Окончания 224 
Организация и технология на управлението 180 
Основаването на Европа 241 
Основи на правото. Нормативно-правна уредба на туризма 96 
Основни макроикономически показатели 2006 39 
Основни принципи на застраховането 146 
От лев към евро 47 
Параграф 22 234 
Парите и тяхната история 48 
Паричният ред 64 
Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция 149 
Политика, европейска интеграция и социална промяна 12 
Политически маркетинг 84 
Правилникът за вътрешния трудов ред 100 
Правна защита на потребителите 101 
Правни аспекти на финансовите инструменти 128 
Право на чуждестранните инвестиции 65 
Пражка пролет 225 
Практически наръчник по управление на трудовите правоотношения 43 
Предприемачество и мениджмънт 176 
Предприемачество и предприемачески проекти 175 
Предприемачеството 161 
Приключението Старбъкс 170 
Приложна социална психология 11 
Психология на лидера или шифърът към лидерството 20 
Психология на човешкото пространство 220 
Публично предлагане на ценни книжа 129 
Революционното богатство 75 
Реформацията - история и съвременни измерения 14 
Речник на литературните термини 219 
Речник на слятото, полуслятото и разделното писане за 21. век 214 
Речник на счетоводните термини 193 
Речник на чуждите думи за всички 215 
Речник по българска стилистика 216 
Римско право 102 
Руската революция и политическите сили на българската буржоазия 1917 244 
Ръководство за разработване на дипломни работи 150 
Ръководство по оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013" 76 
Самотният пешеходец 233 
Световно стопанство и глобализация 92 
Светът - карти, имена, числа 237 
Сигурност и защита на информационните системи 211 
Сигурност и защита на информацията 212 
Социална динамика и връзки с обществеността 171 
Социална и културна антропология 152 
Социалната цена на прехода към пазарна икономика 77 
Социално познание и междуличностно взаимодействие 18 
Спин процесът в Триполи 117 
Справочник за учебната 2005-2006 година 151 
Стареенето на населението - реалности и последици, политики и практики 17 
Страните в света 2007-2008 236 
Стратегически комуникационен мениджмънт 168 
Стратегическо ръководство и лидерство 165 
Стратегия за устойчиво развитие 68 
Страх 232 
Счетоводство и отчетност в туризма 190 
Счетоводство на банките 194 
Счетоводство на Едноличния търговец 197 
Счетоводство на инвестиционното предприятие 191 
Съвременната геополитика 25 
Съвременни капиталистически аграрни отношения 80 
Съдебната система на Европейския съюз и САЩ 115 
Съпротивление на материалите 154 
Тайните фалити на комунизма 70 
Телевизията - нови термини и съчетания 159 
Теория за вземане на решения 173 
Теория и история на парите и кредита 63 
Теория на вероятностите и статистика 156 
Теория на международните отношения - правни и нравствени аспекти 33 
Тодор Боров - "Пътя към книгите" 4 
Тренинг по стратегиране, планиране, маркетинг 181 
Трудови отношения 2008 година 134 
Търговско кредитиране 83 
Управление на връзките с обществеността 172 
Управление на екипи 201 
Управление на качеството 204 
Управление на кризи 69 
Управление на малкия и среден агро-бизнес в България 160 
Управление на националното развитие 78 
Управление на публични проекти 162 
Управление на публичните проекти 163 
Управленски процес и мениджърско поведение 179 
Управленско счетоводство 195 
Успешно управление в условия на криза 174 
Учебно помагало по история на българската държава и право 99 
Фактори за развитие и усъвършенстване на административната реформа в България 138 
Финанси за мениджъри 51 
Финансиране на външнотърговските сделки 91 
Финансов анализ на дейността на фирмата 50 
Финансов контрол 142 
Финансовите измами на големия бизнес 46 
Холдинг 127 
Христоматия по парламентарна реторика 227 
Цар плъх 221 
Червени слонове 229 
Черна книга на търговските марки 133 
Човешкият капитал на 21 век 202 
Юридически речник 118 
[Дванадесет] 12 мита в българската история и "Митът" за Батак 248 
[Петдесет] 50 класици философи 10 
[Седемнадесет] 17 неоспорими закона за работа в екип 22 
[Сто] 100 мита от българската история 251 
[Стотe] 100-те най-велики идеи за продажба 87 
[Стоте] 100-те най влиятелни личности в историята на човечеството 239 
Metro Retail Compendium 2005/2006 88 
Metro Retail Compendium 2006/2007 89 
Metro Retail Compendium 2007/2008 90 
PR - професия за жени 183 
PR съветник 184 
SQL & JDBC 210 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авалов кредит 54 
автоматизирани информационни мрежи 212 
автоматизирани информационни системи 212 
авторско право 107 109 
Агенция за държавна финансова инспекция 142 
аграрни отношения 80 
агромаркетинг 160 
агромениджмънт 160 
агропроизводствен пазар 160 
административен акт 121 
административен регистър 110 
административен реинженеринг 140 
административна дейност 137 
административна реформа 110 
административна реформа в България 138 
административни структури 110 
административно право 103 
административно право на България 103 121 
административно правораздаване 103 
административно производство 103 
административно управление 138 
административнонаказателна отговорност 121 
административнопроизводствени правила 121 
администрация 140 
адреси на търговски фирми 88 89 90 
АИС 212 
академично развитие на студентите 148 
акредитив 54 
Акт Присъединяване 93 
акцептен кредит 54 
акцизи 57 
акции 53 128 
амбиция 24 
анализ на печалбата 51 
анализ на разходите 51 
анализ на сценариите 53 
анализ на фирмата 50 
анализ на чувствителността 53 
английско-български речник 217 
английско-български речник по право 94 
английско-български речник по търговия 94 
английско-български речник по финанси 94 
антични философи 10 
антропология 152 
анюитетни вноски 54 
анюитетни лизингови вноски 54 
Аристотел 5 
архиви за икономическата катастрофа 70 
архивни документи на Свищов 136 
атлас на света 242 
атом 153 
аутсорсинг 169 175 
аутсорсинг на бизнеса 169 
аутсорсинг при управление 169 
аферата Шекспир 223 
база данни 210 
бази данни 212 
баланс на фирмата 50 
Балканска Антанта 240 
балкански конференции 240 
балкански страни 240 
банкиране 59 
банкноти 61 71 
банкова дейност 194 
банкови операции 194 
банково дело 63 
банково дело в България 63 
банково кредитиране 54 
банково счетоводство 194 
банково-кредитна система на Македония 147 
бариери в общуването 171 
Батак 248 
БВП 39 77 
БВП в България 39 
БВП на РБ 2006 39 
бедност 75 
бежанско право 116 
бежанци 116 
безвъзмезден труд 114 
безлихвени пари 45 
безмитен внос 82 104 
безналични преводи 54 
безопасни условия на труд 155 
безопасни храни 203 
безопасност на труда 155 
безопасност на храните 203 
безработица 42 77 
безработица в България 77 
бенчмаркинг 44 137 
библиография на българската държава и право 99 
библиотека "Човешки ресурси" 202 
библиотека стопански свят 179 
Библиотека Човешки ресурси 131 145 
Библиотека Човешки ресурси 1/2008 145 
Библиотека Човешки ресурси 10/2007 131 
бизнес 23 44 53 133 164 170 182 
бизнес административни комуникации 182 
бизнес английски 218 
бизнес английски език 218 
бизнес и промишленост 185 
бизнес идеи 170 
бизнес комуникации 182 
бизнес контакти 23 24 
бизнес култура 170 
бизнес лидери 170 
бизнес маркетинг 86 
бизнес модел 170 
бизнес план 175 
бизнес проект 166 
бизнес среда 170 
бизнес срещи 23 
бизнес успех 170 
бизнес-етика 28 
бизнескомуникации 178 
бизнескомуникация 178 
бизнескомуникиране 178 
бизнескореспонденция 178 
бизнескореспонденция на български език 178 
бизнеспланиране 181 
бизнесстратегии 181 
Бийгъл 6 
биографии 239 
биографии за български писатели 238 
биографии на световни личности 239 
биографии на световни писатели 222 239 
биографични очерци 26 
Биография на Иван Костов 26 
биография на Тодор Боров 4 
биологически науки 6 
БНБ 62 
Бог и философията 9 
Бог на философите 9 
богатство 75 
богомило-катарска теология 14 
болшевишка власт 244 
борба с престъпността 111 
борба с тероризма 32 
борса 66 
борсова търговия 66 
брандинг 205 
брейди облигации 58 
брейди облигации на България 58 
брейди облигация 58 
брейди сделка 58 
брейди споразумение 58 
брой на държавите 25 
брутен външен дълг 58 
брутен външен дълг на България след 1994 58 
буржоазни партии 244 
буржоазни партии в България 244 
България 68 119 120 141 243 244 251 
България - историческа енциклопедия 243 
българо-руски отношения 244 
българска буржоазия 244 
българска държавна администрация 143 
българска държавна система 99 
българска държавност 99 
българска идентичност 30 
българска икономика 76 92 
българска история 248 251 
българска книга 2 
българска литература 220 230 231 
българска модернистична литература 220 
българска народна банка 62 
българска нация 30 
българска стилистика 216 
българска цивилизация 13 
българска църква 13 
български белетристи 229 
български документи за самоличност 125 
български драматурзи 238 
български език 216 
български книги 231 
български книжни пари 61 
български критици 231 238 
български манастири 13 
български медици 117 
български новели 229 
български парламент 122 
български писатели 231 238 
български поети 238 
български преход 27 28 
български прозаици 238 
български счетоводител 56 
български счетоводител 1-2/2008 56 
българският елит за провала на икономиката 70 
българско гражданство 125 
българско книгоиздаване 2 7 
българско наказателно право 113 
българско-английски речник 95 
българско-английски речник по право 95 
българско-английски речник по търговия 95 
българско-английски речник по финанси 95 
българското законодателство за бежанците 116 
бюджет 51 
бюджет в публичния сектор 52 
бюджетиране 51 
бюрократическа система 140 
бюрократична власт 140 
бюрокрация 28 140 
валутен брокер 60 
валутен курс 91 
валутен курс и паричен пазар 91 
валутен пазар 37 60 91 
валутен риск 91 
валутна политика 91 
велики мислители на запада 8 
вероятност 156 
вещни права 119 
вещно право 97 
вземане на решения 173 
видове данъци 53 
видове компютърни престъпления 213 
видове лизинг 54 
видове мрежи 212 
видове наказания 114 
видове проекти 166 
видове риск 177 
видове финансов анализ 50 
визитни картички 23 
виртуално предприемачество 161 
висше образование 148 150 
висше образование в България 151 
висше образование за икономисти 151 
висше училище 150 
витамини 158 
власт 31 
влиятелни личности в историята на света 239 
внос 82 
военна социология 21 
военностратегически отношения 33 
ВОСР 244 
времева стойност на парите 49 
връзки с обществеността 171 172 
Вселена 6 
Втора световна война 247 
възвращаемост на инвестициите 53 
въздействие 24 
възраждане 250 
външен дълг 58 77 
външен дълг на България 58 70 
външен държавен дълг 58 
външен заем 58 
външен облигационен заем 58 
външна миграция 15 
външна миграция на населението 15 
външна политика 25 32 
външна търговия 65 
външни отношения 31 
външноикономически отношения 65 92 
външнополитическа стратегия 32 
външнотърговска политика 92 
външнотърговски документи 82 
външнотърговски сделки 82 
вътрешен PR 174 
вътрешен дълг на България 70 
вътрешен одит в публичния сектор 142 
вътрешен одит върху фондовете на ЕС 142 
вътрешни услуги 175 
гантов график 166 
гантови графици 166 
гаранционен срок 101 
география на света 236 237 
география на света 2007-2008 236 
географски имена 237 
географски карти 237 
географски справочник 237 
географски справочник по страни 237 
геополитика 25 
глоба 114 
глобален бизнес 133 
глобален маркетинг 205 
глобализация 25 31 92 
годишни финансови отчети 196 
годишно счетоводно приключване 2007 г. 189 
горене 206 
градско управление в Свищов 136 
Граждански процесуален кодекс 126 
граждански харти 137 
гражданско общество 122 141 
гражданско право 125 126 
гражданско право на България 125 126 
групова реклама 7 
гъвкаво управление 139 
далекосъобщително право 107 
данъци 55 56 
данъци 2007 55 
данъци върху потреблението 53 
данъчна реформа в България 132 
данъчна система 53 
данъчни закони 130 131 
данъчни закони 2001 132 
данъчни закони 2002 132 
данъчни закони 2003 132 
данъчни закони 2004 132 
данъчни закони 2008 130 131 
данъчно облагане 2007 55 
данъчно облагане на медиите 107 
данъчно приключване 2007 189 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 131 
Дарвин 6 
движение на капитали 65 
двустранни международни договори 65 
двустранно фирмено счетоводство 196 
ДДС 57 
дебиторска задлъжнялост 83 
Декларация за независимостта 40 122 
Декларация за правата на човека 122 
делови решения 177 
делово общуване 218 
демография 15 17 75 
демография и ЕС 15 
демография на България 15 16 17 
демография на населението 15 17 
демографска политика 15 
демографски процеси и пенсионна система 17 
демографско развитие на младите в България 17 
Демократическа партия 244 
демократични промени в България 27 
демокрация 31 40 
дерегулирано управление 139 
детерминантен модел 175 
детски труд 133 
дефектни стоки 101 
диагностичен финансов анализ 50 
диаграма на Парето 204 
диаграма на разсейване 204 
дивидентна политика 54 
динамичен анализ 50 
дипломация 117 
дипломна работа 150 
Директива 2002/58/ЕС 109 
Директива 2006/24/ЕС 109 
Директива за електронната търговия 109 
Директива за личните данни 109 
дисконтиране 49 
дисконтиране на парични потоци 53 
дисконтов фактор 49 
дистрибуторски вериги 85 
дисциплинарна социология 21 
дисциплинарна структура 21 
дисциплинарно знание 21 
длъжностна характеристика 43 
договаряне на условия 218 
договорно право 119 
доживотен затвор 114 
доклад на Центъра за икономическо развитие 73 
доклад на Центъра за икономическо развитие 2007 72 73 
доклад на ЦИР 72 73 
доклад на ЦИР 2007 72 73 
документи за самоличност 125 
документи на работодателя 43 
ДОО 144 
допълнително социално осигуряване 144 
достъп до обществена информация 107 
дотациите в българската икономика 70 
доходи на населението 77 
древни философи 8 
ДСБ 26 
дълголетие 17 158 
дългосрочен банков кредит 54 
дългосрочен кредит 54 
дългосрочни банкови заеми 54 
дългосрочни заеми 54 
дългосрочно финансиране 54 
дълготрайни активи 53 
дърво на решенията 53 173 
дърво на целите 166 
държава 122 141 
държавен служител 143 
държави 25 
държави членки на ЕС 236 
държавите в света 236 
държавна администрация 110 139 140 143 
държавна власт 122 
държавна политика 122 
държавна финансова инспекция 142 
държавната власт и PR 171 
държавни органи 110 120 
държавни символи на Русия 123 
държавни съкровищни бонове 61 
държавни ценни книжа 128 
държавно управление 122 139 140 
държавно устройство 140 
държавно устройство на България 140 
евангелски църкви 14 
евро 47 
евроатлантическа стратегия 32 
евроизация 47 
Европа 34 241 245 
Европа - икономическа суперсила 34 
Европа и Втората световна война 247 
европейска история 246 
Европейска комисия 120 
Европейска конституция 120 
европейска култура 30 
Европейска общност 93 
европейска парична история 48 
Европейски валутен съюз 48 
европейски валутни системи 48 
европейски демографски тенденции 15 
Европейски договори 106 
европейски еко-етикет 203 
европейски общности 115 
Европейски парламент 106 120 227 
Европейски социален фонд 76 
европейски стандарти 203 
Европейски съвет 120 
Европейски съд 120 
Европейски съюз 93 120 
Европейски съюз - договор 93 
Европейски съюз и България 93 
Европейски фонд за регионално развитие 76 
европейско административно пространство 138 
европейско дружество 93 
европейско законодателство 115 
европейско законодателство по КФ 76 
Европейско конституционно право 120 
Европейско кооперативно дружество 93 
Европейско право 106 120 
еврото и Балканите 47 
едностранно счетоводство 197 
езикознание 214 215 216 217 
екип 22 24 201 
екипен играч 22 
екипи 22 
екипна дейност 22 179 182 201 
екипна ефективност 22 
екипна работа 22 201 
екипно управление 22 166 201 
екипност 22 201 
еко-етикет 203 
екологична сигурност 155 
екологични проблеми 155 
екологични проекти 155 
екология 155 
експлоатация 133 
електорат 29 
електронна таблица 207 
електронни книги 7 
електронни медии 109 
електронни публикации 7 
електронно правителство 110 171 
емисионни операции 194 
емисия на акции 54 
емисия на гаранции 54 
емисия на корпоративни облигации 54 
емоционална интелигентност 202 
енциклопедия България 243 
енциклопедия за здравето 158 
епохите на Европа 241 
ЕС 77 119 120 
ЕС и предприемачеството 176 
есета 225 226 228 
естествен икономически ред 71 
естествен прираст 15 
етика 28 
етика в международните отношения 33 
етичен кодекс 109 
етнография 21 152 
етнология 21 
етноси в България 17 
етносоциология 21 
ефективен лихвен процент 49 
ефективна реклама 205 
ефективност 54 177 202 
ефективност на решенията 177 
жени 183 
жените в PR 183 
жизнен цикъл 166 174 
жизнен цикъл на книгата 7 
жизнен цикъл на проекта 166 
журналисти 3 
журналистика 3 109 
журналистическа дейност на Данаил Врабчев 3 
заведения за кафе 170 
заетост 42 77 134 
Закон за административното производство 121 
закон за българите в чужбина 125 
закон за българското гражданство 125 
Закон за вътрешния одит в публичния сектор 52 
закон за гражданската регистрация 125 
закон за ДДС 2008 189 
Закон за дружествата със специална инвестиционна цел 129 
Закон за държавната финансова инспекция 52 142 
закон за държавния дълг 52 
Закон за ипотечните облигации 129 
Закон за Комисията за финансов надзор 129 
Закон за контрол в публичния сектор 142 
закон за кооперациите 98 
Закон за корпоративното подоходно облагане 57 
закон за малките и средни предприятия 76 
Закон за насърчаване на инвестициите 65 
закон за общинския бюджет 52 
Закон за общинския дълг 52 
Закон за пазарите на финансови инструменти 129 
Закон за публично предлагане на ценни книжа 129 
Закон за сметната палата 52 
Закон за счетоводството 192 
закон за туризма 96 
Закон за устройство на държавния бюджет 52 
Закон за храните 203 
закон за чужденците в България 125 
законодателна власт 110 
законодателство за информационна сигурност 211 
законодателство на държавната администрация 110 
закрила на инвестициите 65 
залезът 235 
замърсяване на околната среда 155 
запазени марки 133 
заплахи в информационното общество 211 
заповеди на работодателя 43 
застраховане 53 146 
застрахователен пазар 146 
застрахователен фонд 146 
застрахователни продукти 146 
защита на АИС 212 
защита на база данни 212 
защита на дипломна работа 150 
защита на информацията 44 212 
защита на личните данни 109 
защита на потребителите 101 
защита на словото 109 
защита на собствеността 97 
защита срещу злоупотреби 213 
ЗДДС 55 56 130 
ЗДДС 2007 55 
ЗДДС 2008 56 130 
ЗДДФЛ 55 56 57 130 189 
ЗДДФЛ 2007 55 
ЗДДФЛ 2008 56 130 
здравеопазване 75 
здравна политика 72 
здравна политика в България 72 
здравно осигуряване 53 145 
здравословни условия на труд 134 
ЗДСИД 129 
земеделие 75 
земеделски земи 97 
ЗЗППТ 101 
Зимнич 68 
ЗКПО 55 56 130 189 
ЗКПО 2008 56 130 
ЗКФН 129 
златен резерв на България 70 
златен стандарт 71 
злато 71 
злоупотреби в информационното общество 211 
ЗМДТ 56 57 130 189 
ЗМДТ 2008 56 130 
знание 75 
Зора 3 
ЗППЦК 129 
ЗПФИ 129 
идиоматичен речник 217 
идиоми 217 
избирател 29 
избори 29 
избори в България 29 
извъндоговорни отношения 119 
изготвяне на оферти 218 
издателска дейност 2 
издателски бизнес 1 2 
изказвания 233 
изказвания на Иван Костов 26 
изкуствен интелект 208 
измами в големия бизнес 46 
изнесени услуги 175 
износ 82 
изпълнителна власт 122 
израелски кандидат-пенсионери 17 
изследване на пазара 7 
изследователски процес 150 
икономика за кандидат-студенти 36 
икономика и престъпност 111 
икономика на България 68 72 73 76 77 
икономика на България 2007 72 73 
икономика на знанието 75 
икономика на образованието 147 
икономика на Румъния 68 
икономика на селското стопанство 79 80 
икономика на труда 42 
икономика на туризма 81 
икономика на фирмата 199 
икономика1 44 71 75 77 92 
икономиката на България през 50 години 41 
икономиката на българския комунизъм 70 
икономико-математически методи 79 
икономико-математически модели 79 
икономико-математическо моделиране 79 
икономикс 36 37 
икономическа война 31 
икономическа ефективност 81 
икономическа интеграция 37 
икономическа интелигенция в България 28 
икономическа катастрофа 70 
икономическа криза 77 
икономическа криза в България 77 
икономическа политика 77 
икономическа политика на Македония 147 
икономическа свобода 40 
икономическа социология 21 
икономическа теория 37 173 
икономическата катастрофа на България 70 
икономически анализ 81 
икономически дейности 74 
икономически кризи 69 71 
икономически лостове за държавно регулиране 171 
икономически растеж 67 
икономически ред 71 
икономически реформи 141 
икономически теории 173 
икономическо развитие 77 
икономическо разузнаване 44 
илюзията на пенсионните фондове 46 
имуществени данъци 53 
инвалидност и стареене на населението 17 
инвентарен опис на община Свищов 136 
инвестиране 53 
инвестиране в ценни книжа 191 
инвестиции 53 65 
инвестиционен портфейл 53 
инвестиционен риск 53 
инвестиционна политика 81 
инвестиционни дружества 128 129 
инвестиционни посредници 129 
инвестиционни проекти 35 49 155 
инвестиционни разходи 49 
инвестиционни решения 53 
инвестиционни рискове 35 
инвестиционни спорове 65 
инвестиционни стратегии 35 
инвестиционни теории 35 
инвестиционни фондове 35 
инвестиционни ценни книжа 53 
инвестиционно бизнес планиране 35 
инвестиционно предприятие 191 
индекси на цените 16 
индивидуален сметкоплан 192 
индивидуална реклама 7 
индивидуални административни актове 121 
индустриален мениджмънт 167 
индустриална революция 75 
индустриална собственост 119 
индустриални отношения 42 
индустриално предприятие 167 
ИНКОТЕРМС 2000 82 
иновации в политиката 27 
иновации във висшето иконом. образование 148 
иновации във висшето образование 148 
иновации и предприемачество 176 
иновационна политика 81 
инсорсинг 175 
институции на ЕС 120 
инструменти на международната търговия 91 
интеграционни общности 37 
интеграция и глобализация на икономиката 78 
интегрирана маркетингова комуникация 7 
интегрирано управление 166 
интелектуален елит 30 
интелектуална собственост 109 119 
интервю 29 143 165 
интервю за работа 165 
интервюта 233 
Интернет 109 212 213 
инфлация 53 77 
информатика 207 
информационна сигурност 177 211 212 213 
информационни потоци на световни компании 168 
информационно общество 109 211 
информационно пространство 212 
информация 210 
ипотечни облигации 129 
историко-правна библиография 99 
историография 245 
историческа енциклопедия 243 
исторически атлас на света 242 
исторически процес 245 
исторически събития 245 
история 240 241 242 244 245 246 251 
история на Балканите 240 
история на българите 249 250 
история на България 243 248 249 250 251 
история на българската държава 99 250 
история на българската държава и право 99 
история на българските банкноти 61 
история на българското право 99 
история на Европа 241 247 
история на науката 5 6 
история на науката на древните гърци 5 
история на парите 63 
история на света 242 
история на философията 8 
история на човечеството 239 
кадри 22 
кадрова политика 22 174 
кадрова политика на фирмата 22 200 
кадрова служба 22 
капитал 49 71 
капитал на фирмата 199 
капитализъм 40 75 
капиталистическа ферма 80 
капиталов пазар в България 191 
капиталова структура 54 
капиталово бюджетиране 35 49 53 
кариера 202 
кариерно развитие на студентите 148 
касов бон 61 
каталози 7 
категоризиране на туристическите обекти 96 
кафе 170 
качество 204 
качество и софтуерни продукти 208 
качество на висшето образование 148 
качество на живот 17 
качество на продукта в агробизнеса 160 
качество на стоките 101 
качество на храните 203 
кетъринг 190 
кетъринг услуги 190 
КИД 2008 74 
класификация на икономически дейности 74 
класификация на икономически дейности 2008 74 
класифицирана информация 107 177 212 
класици философи 10 
клиент 87 164 
клиенти 170 
книга 7 
книгознание 4 
книгоиздаване 1 2 7 
книгоиздаване в България 1 
книгоразпространение 7 
книгоразпространители 2 
книготърговия 1 7 
книжен маркетинг 7 
книжен пазар 7 
книжен пазар в България 1 
книжни пари 48 61 71 
книжно производство 7 
книжовна индустрия 7 
Кодекс за социално осигуряване 144 189 
Кодекс на труда 135 
Кодекс на труда 2008 135 
кой управлява света? 31 
колективен трудов договор 100 
колективизъм 11 
коментар на ЗМДТ 55 
коментар по прилагане на ЗДДС 189 
Комисия за финансов надзор 129 
компания 170 
компания "Старбъкс" 170 
компенсаторни инструменти 129 
компютри 207 210 213 
компютърен шпионаж 213 
компютърна измама 213 
компютърна сигурност 212 
компютърна система 207 
компютърни измами 211 
компютърни комуникации 211 
компютърни престъпления 213 
компютърни системи 213 
комуникативни умения 18 
комуникации 109 183 218 
комуникационен мениджмънт 168 
комуникационни права 109 
комуникационно поведение на лидери 168 
комуникация 185 
комуникация в обществото 185 
конвентируеми облигации 54 
конвенционална престъпност 111 
Конвенция за статута на бежанците 1951 116 
конкурентни стратегии в образованието 148 
конкурентно разузнаване 44 
конкурентоспособност на българска икономика 76 
конкуренция 164 170 
конкуренция в бизнеса 164 
конкурс 143 
конкурс за държавен служител 143 
конкурс за работа 143 
конкурсна комисия 143 
конспирация 31 
Конституционен съд 110 122 
конституционни норми 122 
конституционно право 120 
Конституция 122 123 
Конституция на Европа 120 
Конституция на ЕС 120 
Конституция на Република България 122 
конституция на Русия 123 
контакти 23 
контакти в група 23 
контакти с колеги 218 
контокорентен кредит 54 
контрол 167 177 
контрол на качеството 160 204 
контрол на ресурсите 166 
контрол на храните 203 
конференция 12 149 171 
конференция на ООН 65 
конфиденциална информация 177 
конфиденциалност на информацията 212 
конфискация 114 
конфликти 18 
концерни 133 
копирайтинг 205 
корпоративен контрол 46 
корпоративен финансов мениджмънт 53 54 
корпоративна конспирация 31 
корпоративни финанси 53 54 
корпоративно подоходно облагане 57 
корпоративно разузнаване 44 
корупция 28 111 141 
Кохезионен фонд 76 
кохезионна политика на ЕС 76 
краткосрочно финансиране 54 
кредити 59 
кредитиране 59 
кредитиране на банките 59 
кредитиране на образованието 59 
кредитна линия 54 
кредитни карти 59 
кредитополучател 83 
криза 141 174 
криза в организацията 174 
криза на заетостта 77 
кризисни ситуации 174 
кризисно управление 174 
криминология 111 
криптографска защита на данни 211 
криптографски системи 211 
кръстоносни походи 246 
култура 67 
културна антропология 21 152 
културология 21 
купонови облигации 53 
курс по счетоводство 187 
лечебни билки 158 
лечебни храни 158 
лечение 157 
лечение на болести 157 
либерализъм 40 
либерална демокрация 40 
либерална политика 40 
либерални идеи 40 
либийска външна политика 117 
лидер 20 165 201 
лидери 20 
лидерска доктрина 20 
лидерска психология 20 
лидерски модел 20 
лидерски стил 165 201 
лидерско предприемачество 20 
лидерство 20 165 201 202 
лидерство и ръководство 20 201 
лизингова сделка 54 
лизингови вноски 54 
ликвидация на инвестиционните дружества 191 
литературна критика 220 
литературни термини 219 
литературознание 219 220 221 222 223 224 225 226 228 229 230 232 234 235 238 
лихва 45 49 
лиценз 103 
лицензен договор 103 
лицензионен административен акт 103 
лицензионен договор 103 
лицензионни актове 103 
лична карта на българските граждани 125 
лична неприкосновеност 109 
лични данни 109 
личност 11 
лишаване от права 114 
лишаване от свобода 114 124 
логистика 85 
ломбарден кредит 54 
Лутер 14 
Македония 147 
макроикономика 37 39 
макроикономика на България 39 
макроикономикс 37 
макроикономически показатели 2006 39 
макроикономически проблеми 37 
малки и средни предприятия 198 
малък бизнес 164 
малък и среден агробизнес 160 
малък и среден агробизнес в България 160 
малък и среден бизнес 176 
манипулация 19 
манифест за нова Европа 34 
Манчестерска теория 71 
Маракешко споразумение 65 
маркетинг 7 44 86 87 164 181 205 218 
маркетинг в книгоиздаването 7 
маркетинг и реклама 205 
маркетинг на българската книга 1 
маркетинг на посредника 205 
маркетингов анализ 205 
маркетингов комплекс 205 
маркетингов одит 205 
маркетингов план 175 
маркетингова консултация 205 
маркетингова стратегия 204 
маркетингови комуникации 205 
маркетингови подходи 175 
маркетингови проучвания 84 175 
маркетингови решения 205 
маркетингът в Русия 205 
маркировка 203 
маркировка CE 203 
масони 31 
математическа статистика 156 
материя 153 
машинации 133 
МВФ 63 
медиен имидж 172 
медии 84 109 185 
медии и реклама 185 
медиирани комуникации 185 
медийни норми 107 
медийно право 107 109 
медийно регулиране 109 
медицинска социология 21 
медияпланиране 84 
междудържавни отношения 33 
международен граждански процес 119 
международен златен номер 48 
международен маркетинг 175 205 
международен одитинг 186 
международна валутна система 37 
международна икономика 92 
международна научна конференция 12 171 
международна политика 32 
международна сигурност 32 
международна търговия 37 65 71 91 
международна търговска сделка 82 
международни блокове 33 
международни войни 33 
международни движения и асоциации 33 
международни договори 65 
международни коалиции 33 
международни конференции 33 
международни кризи 33 
международни организации 33 65 
международни организации на образованието 147 
международни отношения 31 32 33 65 117 
международни преговори 32 
международни преговори по сигурността 32 
международни регулативни органи 25 
международни стандарти 2006 188 
международни стандарти за финансов отчет 188 
международни съюзи 33 
международни финансови институции 63 
международно право 65 
международно частно право 119 
международноправна уредба 213 
мениджмънт 166 167 169 170 173 174 176 
мениджмънт на дистрибуцията 175 
мениджмънт на проекти 166 
мениджмънт на производството 167 
мениджмънт на фирмата 174 
мениджър по продажби 87 
мениджърски подходи 175 
мениджърски предприемачески подходи 175 
мениджърско поведение 179 
менителница 119 
местна администрация 122 
местно самоуправление 122 123 
метафизика 9 226 
метод Монте Карло 156 
методи за планиране 166 
методи на управление 180 
методика на висшето образование 148 
методика на изследване 150 
МЕТРО 88 89 90 
МЕТРО-мрежа 88 89 90 
миграционни явления 116 
миграция 116 
микроикономика 37 38 
микроикономикс 37 
микроикономически проблеми 37 
минерали 158 
Министерски съвет 122 
мистицизъм 14 
мита 53 104 
митническа администрация 104 
Митническа конвенция 82 
митническа стойност 82 
митническа тарифа 104 
митническа територия 104 
митнически агенти 104 
митнически контрол 82 104 
митнически облекчения 104 
митнически органи 104 
митнически режим 104 
митническо задължение 104 
митническо законодателство 104 
митническо право 104 
митническо правоотношение 104 
митническо представителство 104 
митническо складиране 104 
Митът за Батак 248 
многополюсен свят 33 
многостранна международнодоговорна уредба 65 
модели за управление на качеството 204 
модернизация 245 
молекула 153 
монетаризация на обществото 48 
монетарни реформи 48 
мониторинг 166 
мониторинг и контрол 166 
морално вьзпитание 28 
моралът на прехода 28 
мотивационен процес 165 
мотивационно поведение 201 
мотивация 165 174 177 200 201 202 
мотивация за работа 200 
мотивация за работата 200 201 
мотивация и ръководство 201 
мотивация на персонала 174 200 201 
мотивация на ръководителя 201 
мотивация на служителите 200 
мотивация на управлението 167 
мрежа от контакти 23 
мрежови модели 166 
МСП 92 
МСС 39 49 
МСФО от 2006 188 
Мюнхенски сговор 240 
най-влиятелни личности 239 
най-влиятелни личности на човечеството 239 
наказание 114 
наказания 124 
наказателен закон 105 113 
наказателна защита 213 
наказателна отговорност 105 113 
наказателно право 105 112 113 114 124 
наказателно право на България 105 
наказателно правоотношение 113 
наказателно-изпълнително право 124 
наказателноизпълнително право 114 
наказателноотговорни лица 105 
написване на дипломна работа 150 
народна медицина 157 158 
Народна партия 244 
Народно събрание 122 
наръчник на икономиста 189 
население и пазар на труда 16 
наследствено право 119 
НАССР 203 
насърчаване на инвестициите 65 
НАТО 32 
наука 3 5 6 
науки за живота 5 
научен семинар по книгоиздаване 1 
научна конференция 149 171 
научноизследователски процес 150 
национален сметкоплан 192 
национална идентичност 30 
национална правна уредба 65 
национална сигурност 212 
национални сметки 39 
национални сметки 2006 39 
национални сметки на България 39 
Национални стандарти 198 
Национални стандарти за МСП 198 
Национални стандарти за финансови отчети 198 
Национални счетоводни стандарти 198 
Национални счетоводни стандарти за МСП 2008 198 
национално развитие 78 
нация 30 
начална училищна педагогика 149 
незащита на словото 109 
неочаквани събития 69 
непарична икономика 75 
неправителствени организации 185 
неравномерни парични потоци 49 
нетни парични потоци 49 
нов световен ред 31 
ново публично управление 139 
нормативна уредба 129 
нормативна уредба на туризма 96 
нормативни актове 129 
НСС 18 49 
НСС 36 49 
НСС 39 49 
Нютонова революция 5 
обединени европейски щати 34 
обезценка на активи 49 
обектно-ориентирано програмиране 209 
обикновена акция 53 
обичаи 152 
облигации 53 128 
облигационен кредит 54 
оборотен капитал 54 
образование 149 
образование и европейска интеграция 149 
обучение 150 
обучение в колежански специалности 148 
обучение на кадри 202 
обучение на персонала 174 
обща теория на правото 108 
обществено мнение 19 141 185 
обществено порицание 114 
общество 40 141 
общинско управление 136 
общинско управление в Свищов 136 
общуване 23 
одит в публичния сектор 52 
одитинг 186 
одиторски риск 186 
одиторски стандарт 186 
одиторски стандарти 186 
околна среда 155 
онлайн реклама 171 
опазване на околната среда 155 
опаковки 203 
оперативен финансов анализ 50 
оперативно управление 174 204 
операционна система MS Windows 207 
опция 128 
организационна диагностика 174 
организационна структура 174 
организационни ценности 177 
организационно проектиране 180 
организация на мениджмънта 180 
организация на съда 115 
организация на труда 42 
организация на управлението 180 
организация на фирмата 199 
организирана престъпност 111 
осигурителни прагове за 2007 189 
осигуряване на качеството 204 
остаряване на населението в Европа 17 
отзиви 233 
отпечатване 7 
отчет за доходите 51 
отчет за паричните потоци 51 
отчет на БНБ 62 
отчет на БНБ 2007 62 
отчитане на дълготрайните активи 196 
отчитане на портфейлите от ценни книжа 191 
отчитане на стоково-материалните активи 196 
оферта 87 
оформяне на дипломна работа 150 
оценяване на екипната дейност 201 
пазар на труда 16 42 
пазар на труда в България 16 42 
пазарен лихвен процент 49 
пазари на ценни книжа 129 
пазарна икономика 77 
пазарно управление 139 
параграф 22 234 
пари 45 48 49 64 71 
паричен пазар 92 
паричен процес 64 
паричен ред 64 
паричен съвет 47 58 64 
паричен съвет в България 58 
паричен съюз на Балканите 47 
парична и банкова система в България 73 
парична икономика 75 
парична история 64 
парична политика 64 
парична система 64 
парична теория 64 
парични мрежи 64 
парични потоци 49 
парично обръщение 63 71 
парично обръщение в България 61 63 
парламент 122 227 
парламентарна реторика 227 
парламентарни речи 227 
парламентарни речи в европейски парламенти 227 
пенсии 77 
перестройка и българското общество 27 
печалба 50 54 
печатари 2 
печатарско дело 2 
печатна реклама 2 
планиране 181 
планиране в индустриалното предприятие 181 
планиране на бизнеса 160 
планиране на образованието 147 
планиране на туризма 81 
пласмент 85 
платежен баланс 37 
поведение 18 
поведение в управлението 179 
поведенческа школа 173 
погасителна давност 119 
подбор на кадри 202 
подбор на персонал 143 
подготовка на лидери 165 
подготовка на учители 149 
подоходни данъци 53 
позициониране на стоката 205 
покупателна способност 77 
политика 26 28 30 31 32 84 
политическа реклама 84 
политическа свобода 40 
политически елит 28 
политически имидж 84 
политически конфликти на прехода 28 
политически маркетинг 84 
политически сили 244 
полуслято писане 214 
поправителен труд 114 
популизъм 141 
посткомунистическа реформа 141 
постмодерна философия 28 
потребителска защита 101 
потребителски кредит 59 
потребителско поведение 38 
потребителско право 101 
ППП за текстообработка 207 
ПР 185 
ПР в организациите 185 
ПР практици 185 
права на човека 40 
правила в бизнеса 182 
правила за здравословни условия за труд 100 
правила на бизнеса 182 
правила на комуникацията 182 
правила на общуване 182 
правила на поведение 182 
правила на търсенето и предлагането 87 
правилник за вътрешния трудов ред 100 
Правилник за ЗДДС 55 
правилник за организацията на туризма 96 
правна терминология 118 
правна уредба 65 
правна уредба на ЕС 65 
правна уредба на туризма 96 
правни норми 100 
правни сделки 119 
право 65 94 95 96 97 98 102 106 108 109 111 113 114 116 118 119 124 
право на чуждестранните инвестиции 65 
правопис 214 
правописни правила 214 
празници 152 
Празници на Русия 123 
преговори за сигурност 32 
преговори по сигурността 32 
преговорна стратегия 32 
предприемаческа дейност 175 
предприемачески анализ 161 
предприемачески бизнес 164 175 
предприемачески капитал 175 
предприемачески маркетинг 175 
предприемачески мрежи 161 
предприемачески план 161 
предприемачески проекти 175 
предприемачески процес 161 
предприемачески решения 175 
предприемачески риск 175 
предприемаческо управление 20 161 
предприемачество 20 161 175 176 
предприемачество в бизнеса 161 181 
предприемачество в България 161 
предприемачество в България и ЕС 161 
предприемачество в малките предприятия 161 
предприемачество в малкото предприятие 161 
предприемачество в пазарни условия 161 
предприемачеството в България 161 
представителство 119 
представяне на книгата 7 
представяне на оферта 87 
представяне на продукти 218 
предучилищна педагогика 149 
президент 122 
президент на Руската федерация 123 
президентска институция 110 
президентска кампания 29 
президентски избори 29 84 
президентски речи 227 
преобразуване на инвестиционните дружества 191 
преодоляване на кризи 69 
пресконференции 172 
преструктуриране на икономиката 78 
преструктуриране на производството 78 
престъпление 105 113 
престъпления против брака 112 
престъпления против личността 112 
престъпления против правата на гражданите 112 
престъпления против правата на човека 112 
престъпления против семейството 112 
престъпност 111 
престъпност в България 111 
преход към пазарна икономика 77 
приватизация 97 
приватизация и индустриална политика 78 
привилегирована акция 53 
привличане на клиенти 218 
приложимо право 119 
приложна социална психология 11 
приложно програмно осигуряване 207 
природолечение 158 
приходи 71 
пробация 114 
провеждане на конкурс 143 
прогнозиране на кризата 69 
програмиране 209 
програмиране с Java 209 
програмни езици 209 210 
програмно осигуряване 207 
прогрес 67 
Прогресивнолиберална партия 244 
продажба 71 205 
продажби 7 85 87 218 
продукт 71 
проектен екип 166 
проектен цикъл 162 
проекти 166 
проектно управление 162 163 
промишлен шпионаж 44 
промишлено разузнаване 44 
промоция на книгата 7 
промяна 24 
проста лихва 49 
просуматорска икономика 75 
просуматорство 75 
протестантството и българското възраждане 14 
противоракови храни 157 158 
Протокол за статута на бежанците от 1967 116 
проучване на пазара 205 218 
професионален мениджър 174 
професия PR 183 
процес на горене 206 
процесът в Либия 117 
псилогическа помощ в България 12 
психология 11 
психология на българското общество 12 
психология на прехода в България 12 
психология на промяната 12 
публицистика 225 233 
публичен мениджмънт 141 
публичен сектор 142 
публична администрация 141 
публична сфера 141 
публични акционерни дружества 53 
публични блага 141 
публични проекти 162 163 
публични финанси 72 73 
пъблик рилейшанс 172 
пъблик рилейшинс 185 
пъблик рилейшънс 19 171 172 185 
Пъблик рилейшънс в организациите 185 
първоинстационен съд 115 
пътувания 190 
работа в екип 22 176 
работна заплата 77 
работодателски институции 43 
равномерни парични потоци 49 
развитие на бизнеса 174 
развитие на България по времето на Червенков 41 
развитие на организацията 174 
развитие на предприемачеството 175 
разговори 233 
разделение на труда 75 
разделно писане 214 
разработване на дипломна работа 150 
разузнаване 44 
разузнавателна дейност 44 
рамбурсен кредит 54 
реабилитация 113 
реален капитал 71 
реални активи 53 
револвиращ кредит 54 
революционно богатство 75 
регионализация на стопанските процеси 92 
регионална икономическа интеграция 92 
регионална политика 92 
регионална политика на ЕС 92 
реекспорт 82 
реклама 7 19 109 164 171 205 
реклама в бизнеса 164 
реклама на книгата 7 
рекламация 101 
рекламация на стоки 101 
рекламен текст 205 
рекламист 205 
рекламна агенция 205 
рекламна комуникация 7 
рекламодател 205 
релационна база данни 210 
религиозна философия 9 
религиозно дисидентство 14 
рента 71 
рентабилност 50 53 54 
реституция 97 
ресторантьорство 190 
реформаторски политики 141 
реформация 14 
реформи 141 
реформи в корпоративния контрол след 2002 46 
речи, статии и интервюта на Иван Костов 26 
речник 193 214 215 216 
речник на литературните термини 219 
речник на счетоводните термини 193 
речник на чуждите думи 215 
решения 177 
римско право 102 
риск 146 177 
риск и възвръщаемост 35 
риск и капиталово бюджетиране 35 
риск мениджмънт 177 
рисково общество 177 
роман 221 223 232 234 235 
Румъния 68 
Русия 244 
руска буржоазия 244 
руска реклама 205 
Руска федерация 123 
руската революция 1917 г. 244 
руски парламентаризъм 244 
ръководство 150 174 184 
ръководство на висшето образование 147 
ръководство на образователните институции 147 
СА 38 191 
самостоятелна българска църква 13 
самота 11 
самоувереност 23 
сборник с доклади по книгоиздаване 1 
световна банка 63 
световна валутна система 48 
световна икономика 92 
световна литература 222 
световна търговия 92 
Световна търговска организация (СТО) 92 
световни демографски тенденции 15 
световни писатели 222 
световно господство 31 
световно стопанство 37 92 
свещена война 246 
Свищов 68 136 
СВО 31 
свобода 40 
свобода на словото 109 
свободен пазар 40 
свободен превод 54 
свободна земя 71 
свободна търговия 31 
свободни пари 71 
свободно време 190 
свободно общество 40 
СЕ 203 
СЕ маркировка 203 
себестойност на продукцията 199 
сегментиране 205 
селското стопанство в света 80 
семейни отношения 119 
сечене на монети 48 
СИВ и България 70 
сигурност 32 177 
сигурност на информационната система 212 
сигурност на информацията 212 
сигурност на организацията 177 
система за управление безопасността на храните 203 
система за управление на бази от данни 212 
система за управление на качеството 203 204 
система НАССР 203 
системи за качество 203 
системи за колективна сигурност 33 
системи за управление на околната среда 155 
складиране на стоки 104 
сконтов кредит 54 
сконтови облигации 53 
сливане на компании 54 
слово 109 
сложна лихва 49 
сложнолихвен фактор 49 
слънчева система 6 
слято писане 214 
сметкоплан по МСФО 192 
собственост 71 97 
соколечение 158 
софтуер 208 
софтуерен процес 208 
софтуерни приложения 208 
социален сектор 141 
социален статус на възрастните хора 17 
социализъм 41 
социализъм и демокрация 41 
социалистическа България 41 
социална активност 141 
социална антропология 152 
социална група 11 
социална дейност 141 
социална динамика на обществото 171 
социална здравна политика 73 
социална педагогика 149 
социална политика 72 77 134 
социална политика в България 72 
социална психология 11 
социална цена 77 
социални категории 18 
социални педагози 149 
социално и здравно осигуряване 145 
социално осигуряване 53 144 145 
социално осигуряване 2008 144 
социално осигуряване 2008 189 
социално поведение 23 24 141 
социално познание 18 
социоеволюция 141 
социологически дисциплини 21 
социологически поддисциплини 21 
социология 18 19 21 
социология на икономиката 21 
социология на комуникацията 19 168 172 178 
социология на конфликта 178 
социология на модата 21 
социология на музиката 21 
социология на организациите 21 
социология на парите 21 
социология на страха 21 
социология на труда 21 
спам 109 
спин процесът 117 
спомени за Данаил Врабчев 3 
справочник за кандидат -студенти ИУ-Варна 151 
справочник за кандидат-студенти 151 
справочник за кандидат-студенти 2005/2006 151 
сравнителен финансов анализ 50 
средновековие 5 250 
срочни депозити 54 
стандарт ISO 203 
стандарти 203 
стандартизация 203 
Старбъкс 55 170 
стареене 157 
стареене на населението 17 
стареенето като демографски проблем 17 
статии 228 233 
статистика 156 
статистическа проверка 156 
статистически методи 156 
статистическо моделиране 156 
статичен анализ 50 
стилистика 216 
стилистични понятия 216 
стилистични термини 216 
стихове 224 
СТО 65 92 
стойност 71 
стоки 71 
стопанска система на Македония 147 
стопански свят 179 
стопански свят 89 179 
страните в света 236 
страните в света 2007-2008 236 
стратегии в политиката 84 
стратегически мениджмънт 167 168 
стратегическо мислене 168 
стратегическо планиране 85 
стратегическо управление 174 204 
страх 232 
СТУК 204 
СУБД 212 
суровоядство 158 
счетоводен баланс 50 51 
счетоводна отчетност в туризма 190 
счетоводна политика 192 
счетоводни стандарти 49 188 
счетоводни термини 193 
счетоводно отчитане 196 
счетоводно отчитане на разчетите 196 
счетоводство 186 187 188 189 190 191 192 193 195 197 
счетоводство в туристическото предприятие 190 
счетоводство на банките 194 
счетоводство на едноличния търговец 197 
счетоводство на предприятието 187 
Съвет на министрите 120 
Съвет по външни отношения 31 
съвременна социология 21 
Съд на Европейските общности 106 
съдебен процес 115 117 
съдебна администрация 115 
съдебна власт 115 122 
съдебна власт на ЕС 115 
съдебна система 115 
съдебна система на ЕС 115 
съдебна система на САЩ 115 
съдебни производства 114 
създаване на база данни 210 
съпротивление на материалите 154 
тайни общества 31 
тайнство и нищото 9 
телевизионна аудитория 159 
телевизионна култура 159 
телевизионна медия 159 
телевизионни зрители 159 
телевизия 109 159 
телевизията и влиянието върху духовността 159 
теория на вероятностите 156 
теория на Гезел 71 
теория на задоволството 173 
теория на лихвата 71 
теория на парите 64 
теория на Прудон 71 
териториална администрация 137 
термохимия 206 
тероризъм 32 
тест 143 
технологично разузнаване 44 
Тир карнет 82 
ТНК 92 
тоталитаризъм в България 27 
тоталитарното общество в България 27 
тотално управление на качеството 203 204 
трансгранично сътрудничество 68 
транснационална престъпност 111 
трансцеденталният път в Бога 9 
тренинг по бизнесстратегии 181 
триъгълникът на МП 166 
труд 43 71 183 
трудова книжка 43 
трудови договори 43 
трудови отношения 42 134 
трудови отношения 2008 134 
трудово договаряне 42 
трудово досие 43 
трудово законодателство 134 
трудово законодателство в България 134 
трудово право 100 134 135 
трудово право на България 100 135 
трудовоправни норми 100 
ТУК 203 
туризъм 81 96 
туристическа дейност 96 
туристическа фирма 81 
туристически дейности 81 
туристически пазар 96 
туристически потребности 81 
туристически правоотношения 96 
туристически продукт 96 
туристически продукти 81 
туристически ресурси 81 
туристическо предприятие 81 
туроператорска дейност 96 
турски зверства в България 30 
тълковен речник 102 
търговия 71 94 95 101 
търговия в МЕТРО-мрежата 88 89 90 
търговия на борсите 66 
търговия на книги 7 
търговска индустрия 88 89 90 
търговска индустрия в Германия 88 89 90 
търговска индустрия в Европа 88 89 90 
търговска индустрия в света 88 89 90 
търговска кампания 87 
търговска либерализация 92 
търговска марка 87 
търговска тайна 177 
търговски асоциации 185 
търговски дружества 53 
Търговски закон 98 
търговски кредит 54 83 
търговски кредит чрез договор 83 
търговски кредит чрез полици 83 
търговски кредити 59 
търговски марки 133 
търговски фирми 88 89 90 
търговски фирми-адреси 88 89 90 
търговско право 98 
търговско право на България 98 
убежище 116 
университетска книга 1 
Университетския Уеб сайт за PR 171 
управление 81 141 173 174 175 180 181 204 
управление безопасността на храните 203 
управление в бизнеса 180 181 
управление на агробизнеса 160 
управление на администрацията 137 
управление на бизнеса 44 
управление на екипа 166 201 
управление на знанията 202 
управление на качеството 203 204 208 
управление на комуникациите 166 
управление на криза 69 
управление на кризата 69 
управление на кризи 69 
управление на маркетинга 204 
управление на националното стопанство 78 
управление на оборотния капитал 54 
управление на организацията 174 
управление на парите 49 
управление на персонала 174 
управление на печалбата 53 
управление на предприятията 44 
управление на проекти 162 163 166 208 
управление на проектния екип 166 
управление на промяната 202 
управление на публични проекти 163 
управление на разходите 166 
управление на риска 146 155 212 
управление на стреса 165 
управление на финансите 50 
управление на фирмата 174 
управление на ценни книжа 191 
управление на човешките ресурси 202 
управление при кризи 174 
управленска теория 173 
управленски групи 173 
управленски процес 169 179 
управленски решения 173 174 180 
управленско поведение 165 
управленско счетоводство 195 
условия на труд 155 
услуги 175 
успешни бизнес модели 170 
успешни компании 170 
устойчиво развитие 169 
Устройствен правилник на АДФИ 142 
усъвършенстване 23 
учебник по микроикономика 38 
учебник по управленско счетоводство 195 
училищна докимология 149 
факторен анализ 50 204 
факторинг 54 
факторинг и форфетиране 54 
фалити на комунизма 70 
федерална съдебна система 115 
федеративно устройство на Русия 123 
фермерски икономически отношения 80 
фермерско стопанство 80 
фермерство 80 
Физика 154 
физикохимия 153 206 
физически науки 5 6 
фиктивни финансови отчети 46 
философи 8 10 
философия 8 10 
философия на духа 226 
философия на промяната в България 12 
философия на религията 9 
финанси 51 53 54 94 95 129 
финанси за мениджъри 51 
финанси на фирмата 51 54 
финансиране с акции 54 
финансиране с облигации 54 
финансиране с облигационен кредит 54 
финансов анализ 49 50 
финансов анализ на фирмата 50 
финансов контрол в публичния сектор 142 
финансов лизинг 54 
финансов мениджмънт 53 
финансов пазар 60 63 129 
финансов риск 54 
финансова организация 53 
финансови активи 53 
финансови измами 46 
финансови инструменти 128 129 
финансови отчети 49 51 
финансови пазари 53 66 
финансови посредници 53 
финансови резерви 50 
финансови ренти 54 
финансово право 129 
финансово състояние 50 54 
финансово управление 50 
фирмен екологичен мениджмънт 155 
фирмен мениджмънт 166 
фирмена култура 167 202 
фирмена политика 49 
фирмена сигурност 44 
фирмено кредитиране 83 
фирмено обучение 170 
фирмено планиране 81 
фирмено счетоводство 196 
фондове на ЕС 72 73 
фондови борси 66 
Форекс пазар 60 
форуърден договор 128 
форфетиране 54 
франчайзинг 176 
функционална организационна структура 174 
фючърс 128 
фючърсен пазар 60 
фючърси 60 
Харта на основните права на ЕС 120 
харта на проекта 166 
химична кинетика 206 
химична термодинамика 206 
химични процеси 206 
химични реакции 206 
химия 206 
химия на горенето 206 
хиперинфлация 77 
холдинг 127 
холдинг компании 127 
холдинга в България 127 
холдингова компания 127 
холдингова организация 127 
холдингова структура 127 
холдингови компании 127 
холдингово дружество 127 
хотелиерство 190 
хранене 157 
хранене с лечебни храни 157 
хранителен състав на лечебните храни 157 
хранителна индустрия 203 
хранително-вкусова промишленост 203 
християнска цивилизация в България 13 
християнство 246 
Християнство в България 13 
християнството в българските земи 13 
хронология на българската литература 230 231 
художествена литература 221 223 232 234 235 
художествена публицистика 225 229 
целеви пазар 175 
цели 24 
цена на акциите 54 
цена на образованието 147 
цензура 109 
цени 16 
ценни книги 128 
ценни книжа 63 129 
ценности 170 
ценообразуване 53 164 
цивилизация 67 
частна разузнавателна дейност 44 
черноморски регион 92 
човешки капитал 202 
човешки ресурси 166 202 
човешкия фактор в управлението 179 
чуждестранни инвестиции 65 
чужди думи 215 
шифърът на промяната 24 
юбилеен алманах 169 
ЮНЕСКО и образованието 147 
юридически лица 119 
юридически речник 118 
40-години катедра "Мениджмънт" 169 
ABC анализ 204 
CAF модел 137 
ISO 203 
ISO 22000:2005 203 
ISO 9000 204 
ISO 9001:2000 137 
ISO 9001:2000 в административната дейност 137 
Java 209 
JDBC 210 
METRO 88 89 90 
PR 171 183 184 
PR - специалист 172 183 
PR консултант 184 
PR мениджър 172 184 
PR специалист 184 
PR съветник 184 
PR-кампании 172 
SQL 210 
SWOT анализ 177 
SWOT матрица 177