НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -
II  1546II  1546

   Пирати и контрабандисти  . - София  : Изд. Прес, 2007  . - 65 с. ; 29 см  . -   (Библиотека Знание)

Сист. No: 8809

Печат. Информационна дейност

- 2 -
4174141741

Гергова, Ани Атанасова

   Книжовно-документално наследство  / Ани Атанасова Гергова  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006  . - 263 с. ; 24 см

Сист. No: 8848

ФИЛОСОФИЯ

- 3 -
4177841778

Григоров, Атанас и др.

   Философия  : Работа върху фундаменталната култура - основни понятия и идеи  / Атанас Григоров, Иван Върбанов  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2007  . - 162 с. ; 22 см

Сист. No: 8893

Психология

- 4 -
4174841748

Фром, Ерих

   Мисълта на Фройд - величие и ограничения  / Ерих Фром  ; Прев. от англ. Росен Ангелов  . - София  : Захарий Стоянов, 2006  . - 224 с. ; 22 см

Сист. No: 8856

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

- 5 -
4175541755

Слаников, Иван Петров

   Отношенията Бог - свят  / Иван Петров Слаников  . - София  : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2006  . - 151 с. ; 20 см

Сист. No: 8863

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика. Демография. Социология

- 6 -
31/C/W  83  S31/C/W  83  S

   World Economic and Social Survey 2007  : Development in an Ageing World  . - New York  : United Nations, 2007  . - 182 с. ; 28 см

   Световен икономически ред - 2007. Развитие и продължителност на живота в света. Демография, демографска статистика. Възраст на населението. Трудоспособна възраст. Условия за живот. Потребление. Пенсионна система. Бедност и старост. Здравеопазване и дългосрочни грижи при възрастното население. Здравна политика.

Сист. No: 8801

Статистика

- 7 -
31/С/Б  97  д31/С/Б  97  д

   Бюджети на домакинствата в Република България 2005  : Основни резултати  . - София  : НСИ, 2006  . - 60 с. ; 28 см

Сист. No: 8780
- 8 -
31/С/Б  97  д31/С/Б  97  д

   Бюджети на домакинствата в Република България 2006  : Основни резултати  . - София  : НСИ, 2007  . - 64 с. ; 28 см

Сист. No: 8781
Статистика на България
- 9 -
31/С/Б  92331/С/Б  923

   България 2007  : (Статистически данни); (Брошура)  . - София  : НСИ, 2007  . - 60 с. ; 20 см

Сист. No: 8777
Население на България
- 10 -
31/С/Н  27  б31/С/Н  27  б

   Население 2006  : Бюлетин  = Population  . - София  : НСИ, 2007  . - 123 с. ; 24 см

Сист. No: 8778

Социология

- 11 -
4176641766

   Социална психология  : Христоматия  /   Състав. и прев. от англ. Людмила Маринова Андреева  . - София  : Дилок, 2001  . - 527 с. ; 21 см

Сист. No: 8875
- 12 -
4172941729

Михайловска, Елена

   Възхвала на (г)локалното или културният факт днес: между глобалното и локалното, между диалога и сблъсъка на цивилизациите  / Елена Михайловска  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006  . - 276 с. ; 20 см

Сист. No: 8836
- 13 -
4177641776

Георгиев, Никола и др.

   Социология на застраховането и осигуряването  / Никола Георгиев, Румяна Чонова, Ваня Ганева  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2007  . - 204 с. ; 23 см

Сист. No: 8891
- 14 -
4177241772

Славов, Иван

   Тоталният кич  / Иван Славов  . - София  : Аб, 2007  . - 447 с. ; 21 см

Сист. No: 8885
Икономическа социология
- 15 -
4173641736

   Икономическа социология  /   Състав. и науч. ред. Ташо Сивков Пачев, Благой Тодоров Колев  . - София  : Унив. изд. Стопанство, 2005  . - 424 с. ; 24 см

Сист. No: 8843
Лидерство. Авторитет. Ръководство
- 16 -
4170141701

   Духът на лидера  . - София  : Класика и Стил, 2007  . - 159 с. ; 22 см  . -   (Harvard Business Review)

Сист. No: 8787
- 17 -
4172241722

   Екипите, които успяват  /   Прев. от англ. Людмила Маринова Андреева  . - София  : Класика и Стил, 2007  . - 182 с. ; 22 см  . -   (Harvard Business Review)

Сист. No: 8825

Политика

- 18 -
4176541765

Смоленов, Христо

   Самовъзпроизвеждащият се терор  / Христо Смоленов  . - София  : Арго Пъблишинг, 2005  . - 266 с. ; 24 см

Сист. No: 8874
- 19 -
4170441704

Кастелс, Мануел

   Силата на идентичността  : Т. 1-2  / Мануел Кастелс  ; Прев. от англ. Людмила Маринова Андреева  . - София  : ЛИК, 2006  . - 24 см

   Т.2 . Информационната епоха: икономика, общество и култура  . - 2006  . - 392 с.

Сист. No: 8791
- 20 -
4170341703

   Новите Балкани: дезинтеграция и възстановяване  /   Прев. от англ. Валери Йотов  / Джордж А. Курветарис и др. - София  : Хермес, 2006  . - 591 с. ; 24 см

Сист. No: 8790
- 21 -
4170541705

Попов, Димитър Харалампиев

   Глобални заплахи  / Димитър Харалампиев Попов  . - София  : ИК Вулкан 4, 2007  . - 600 с. ; 24 см

Сист. No: 8792

Политология

- 22 -
4175841758

Пенев, Васил

   Политология за всички  / Васил Пенев  . - София  : Парадигма, 2006  . - 305 с. ; 20 см

Сист. No: 8866
- 23 -
4178241782

Живков, Николай и др.

   Политология  / Николай Живков, Красимира Ангелова  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2007  . - 271 с. ; 23 см

Сист. No: 8897
Международна политика
- 24 -
327/С/М  427327/С/М  427

   Международни отношения. Международно право. Дипломация  : (кратка енциклопедия)  /   / Георги Стефанов и др. - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2001  . - 352 с. ; 23 см

Сист. No: 8853
- 25 -
4176741767

Стефанов, Георги

   Теория на международната сигурност  / Георги Стефанов  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2005  . - 424 с. ; 23 см

Сист. No: 8878

Икономикс

- 26 -
4169941699

Дохърти, Питър Дж.

   Кой се страхува от Адам Смит?  / Питър Дж. Дохърти  ; Прев. от англ. Правда Игнатова  . - София  : Класика и Стил, 2006  . - 311 с. ; 22 см

Сист. No: 8784

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 27 -
331.5/С/З  217331.5/С/З  217

   Заетост и безработица 2006  : Годишни данни  . - София  : НСИ, 2007  . - 106 с. ; 27 см

Сист. No: 8783
Работна заплата
- 28 -
331.2/С/Г  646  Ас331.2/С/Г  646  Ас

Гонева, Ася и др.

   Структура и организация на работната заплата  : Приложен коментар и разяснения. Вътрешни актове на предприятието. Практика на МТСП. Нормативни актове  / Ася Гонева, Гълъб Донев, Недка Колева  . - София  : ИК "Труд и право ", 2007  . - 352 с. ; 21 см

Сист. No: 8813
Финанси
- 29 -
II  1507II  1507

   Годишен отчет за дейността през 2006 година  : Комисия за финансов надзор  . - София  : Комисия за финансов надзор, 2007  . - 160 с. ; 30 см

Сист. No: 8802
Финансов контрол
- 30 -
4178641786

   Практическо пособие по стопански и финансов контрол  /   / Йордан Томов и др. - Свищов  : АИ "Ценов", 2007  . - 312 с. ; 23 см

Сист. No: 8902
- 31 -
4179041790

Томов, Йордан и др.

   Стопански, финансов и данъчен контрол  / Йордан Томов, Крум Крумов  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2007  . - 435 с. ; 23 см

Сист. No: 8906
Данъци. Такси. Налози
- 32 -
4170041700

Инджова, Ася и др.

   Данъчно облагане и социално осигуряване на ЕТ  : Нормативни актове  / Ася Инджова, Благой Иванов  . - София  : Аспро ЕООД, 2007  . - 272 с. ; 23 см  + със SD

Сист. No: 8786
- 33 -
4171241712

Инджова, Ася и др.

   Коментар на Закона за данък върху добавената стойност  / Ася Инджова, Благой Иванов  . - София  : Аспро ЕООД, 2007  . - 313 с. ; 24 см  + със CD

Сист. No: 8811
- 34 -
3817538175

   Казуси и въпроси по прилагането на Закона за данъка върху добавената стойност  /   Състав. Евгени Рангелов  . - София  : МИСЪЛ, 2007  . - 48 с. ; 21 см  . -   (Библиотека "Български счетоводител" № 6/ 2007 г.)

Сист. No: 8775
Банки. Национални банки. Кредитни дружества
- 35 -
II  1398II  1398

   Report on monetary policy 2006 - 2007  . - Athens  : Bank of Greece, 2007  . - 166 с. ; 30 см

Сист. No: 8799
- 36 -
II  1456II  1456

   Summary of the Annual report 2006  : Presented to the General Meeting of Shareholders by Governor Nicholas C. Garganas  . - Athens  : Bank of Greece, 2007  . - 100 с. ; 30 см

Сист. No: 8800
Национални банки
- 37 -
4171041710

Leinonen, Harry

   Simulation studies of liquidity needs, risks and efficiency in payment networks  : Proceedings from the of Finland Payment and Settlement System Seminars 2005-2006  / Harry Leinonen  . - Helsinki  : Bank of Finland, 2007  . - 323 с. ; 25 см

Сист. No: 8808
Икономика
- 38 -
4174041740

Попов, Никола Григоров

   Капиталът срещу капитализма  : Кн.1-  / Никола Григоров Попов  . - София  : Екс-прес, 2006  . - 20 см

   Кн.2 . От глобализъм към империализъм (Ще успее ли американският модел?)  . - 2006  . - 344 с.

Сист. No: 8847
- 39 -
4172441724

Смит, Адам

   Богатството на народите  / Адам Смит  . - София  : Рата, 2006  . - 906 с. ; 21 см

Сист. No: 8827
Стопанска история
- 40 -
4177141771

Симеонова, Лиляна Видинова

   Пътуване към Константинопол  : Търговия и комуникации в Средиземноморския свят (края на IX - 70те години на XI в.)  / Лиляна Видинова Симеонова  . - София  : Парадигма, 2006  . - 338 с. ; 24 см  + 8 л. карти

Сист. No: 8884
Управление на народното стопанство
- 41 -
4170641706

Аврамов, Румен

   Комуналният капитализъм  : Из българското стопанско минало. Т.1-3  / Румен Аврамов  . - София  : Фондация "Българска наука и култура"  ; Център за либерални стратегии, 2007  . - 24 см

   Т.1 . Българското стопанско минало: размерност и едри щрихи. Капитализъм без капитал. Допирът с външния свят  . - 2007  . - 838 с.

Сист. No: 8794
- 42 -
4170641706

Аврамов, Румен

   Комуналният капитализъм  : Из българското стопанско минало. Т.1-3  / Румен Аврамов  . - София  : Фондация "Българска наука и култура"  ; Център за либерални стратегии, 2007  . - 24 см

   Т. 2 . Движението на парите  . - 2007  . - 734 с.

Сист. No: 8796
- 43 -
4170641706

Аврамов, Румен

   Комуналният капитализъм  : Из българското стопанско минало. Т.1-3  / Румен Аврамов  . - София  : Фондация "Българска наука и култура"  ; Център за либерални стратегии, 2007  . - 24 см

   Т. 3 . Ценности и интелектуална среда. Дългата перспектива: философия на българската стопанска история  . - 2007  . - 622 с.

Сист. No: 8797
Икономика на отраслите
- 44 -
II  1551II  1551

Владимиров, Желю и др.

   Потребителска оценка на пазара на пощенските и далекосъобщителните услуги в България 2005  / Желю Дечев Владимиров, Кръстю Иванов Мирски, Оля Борисова Харизанова  . - София  : СУ " Св. Кл. Охридски", 2006  . - 95 с. ; 29 см

Сист. No: 8868
Икономика на туризма
- 45 -
4172841728

Воденска, Мария и др.

   Въведение в туризма  / Мария Воденска, Мариана Асенова  . - Ботевград  : Международно висше бизнес училище, 2004  . - 264 с. ; 20 см

Сист. No: 8835
- 46 -
4175641756

Станкова, Мария

   Пазарното поведение на туристическата агенция  / Мария Станкова  . - Благоевград  : УИ "Неофит Рилски", 2005  . - 225 с. ; 20 см

Сист. No: 8864
- 47 -
4173741737

Димитров, Преслав Михайлов

   Иновации в туризма  : (Учебник)  / Преслав Михайлов Димитров  . - Благоевград  : УИ "Неофит Рилски", 2006  . - 237 с. ; 25 см

Сист. No: 8844
- 48 -
4177741777

Горчева, Таня Веселинова

   Международен туризъм  / Таня Веселинова Горчева  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2007  . - 210 с. ; 24 см

Сист. No: 8892
- 49 -
4178841788

   Съвременни предизвикателства пред хотелиерското обслужване у нас  /   / Венцислав Минков и др. - Свищов  : АИ "Ценов", 2007  . - 218 с. ; 21 см

Сист. No: 8904
- 50 -
4177341773

Воденска, Мария Стаматова

   Основи на туризма  : (Учебник)  / Мария Стаматова Воденска  . - София  : Матком, б.г. - 208 с. ; 24 см

Сист. No: 8887
Търговия
- 51 -
I  2104I  2104

Смокова, Маруся Иванова

   Предиктивно моделиране на пазарния дял с изкуствени невронни мрежи  / Маруся Иванова Смокова  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2007  . - 212 с. ; 19 см  . -   (Библиотека "Стопански свят" бр. 87)

Сист. No: 8898
Маркетинг
- 52 -
4171941719

Величкова, Диана

   Управление на връзките с клиентите при електронния бизнес  / Диана Величкова  . - Стара Загора  : ИК Кота, 2007  . - 128 с. ; 23 см

Сист. No: 8820
- 53 -
4172041720

Клейвър, Ким и др.

   Щом продуктът ми е толкова добър, защо не мога да го продавам?  : Четири споразумения за търговци 100 клиента за 100 дни  / Ким Клейвър, Хейди Дулей  . - София  : Анхира, 2007  . - 232 с. ; 20 см

Сист. No: 8822
- 54 -
339.13/С/К    968  Бн339.13/С/К    968  Бн

Кънчева, Биляна и др.

   Най-силните марки на българския пазар 2007  : Superbrands  / Биляна Кънчева, Любослава Русева  . - София  : Вип Медиа ООД, 2007  . - 175 с. ; 35 см

Сист. No: 8823
Международен маркетинг
- 55 -
4177941779

Дамянов, Атанас и др.

   Фирмена интернационализация  / Атанас Дамянов, Драгомир Илиев, Здравко Любенов  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2007  . - 208 с. ; 23 см

Сист. No: 8894
- 56 -
4178041780

Дамянов, Атанас и др.

   Фирмена интернационализация  : Учебник за дистанционно обучение  / Атанас Дамянов, Драгомир Илиев, Здравко Любенов  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2007  . - 218 с. ; 23 см

Сист. No: 8895
Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго
- 57 -
4170841708

   Митническа документация  : Сборник от документи по митническа дейност и митнически контрол  /   / Милка Томева и др. - 4-то прераб. и доп изд. - София  : Делова седмица Консулт ЕООД, 2006  . - 151 с. ; 21 см

Сист. No: 8806
Европейска интеграция
- 58 -
4173041730

Ферхойген, Гюнтер

   Европа в криза  : За преосмисляне на европейската идея  / Гюнтер Ферхойген  ; Прев. от нем. Ивета Милева  . - София  : Български бестселър, 2006  . - 239 с. ; 22 см

Сист. No: 8837
Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз
- 59 -
4173141731

   Европейска икономическа интеграция  : (Учебник)  /   / Велко Тодоров Маринов и др. - 3-то прераб. и доп. изд. - София  : Унив. изд. Стопанство, 2004  . - 504 с. ; 24 см

Сист. No: 8838

Право. Наука за държавата и правото

- 60 -
4176341763

Чолов, Румен Петров

   Римското частно право  / Румен Петров Чолов  . - София  : Сиела, 2000  . - 268 с. ; 23 см

Сист. No: 8872
- 61 -
4174241742

Бобев, Костадин Кирилов

   Криминалистика  / Костадин Кирилов Бобев  . - 2-ро доп. изд. - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006  . - 320 с. ; 24 см  + 4 л. сн.

Сист. No: 8849
- 62 -
4176141761

Кискинов, Вихър

   Правната система  : Ч.I-  / Вихър Кискинов  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006  . - 24 см

   Ч.I . Онтология и методология  . - 2006  . - 608 с.

Сист. No: 8870
- 63 -
4172741727

Колев, Тенчо и др.

   Въведение в правото и основни институти на частното право  / Тенчо Колев, Ирина Цакова  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006  . - 224 с. ; 20 см

Сист. No: 8834
- 64 -
4176041760

Табакова, Весела

   Правата на човека и медиите  / Весела Табакова  . - София  : ЛИК, 2006  . - 232 с. ; 20 см

Сист. No: 8869
- 65 -
4174341743

Цеков, Цеко и др.

   Криминалистика  : (Учебник)  / Цеко Цеков, Евгения Коцева  . - 4-то изд. - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2006  . - 560 с. ; 23 см

Сист. No: 8850
- 66 -
4174641746

Борисов, Орлин Николов

   Международно публично право  / Орлин Николов Борисов  . - 5-то прераб. и доп. изд. - София  : Нова звезда, 2007  . - 604 с. ; 24 см

Сист. No: 8854
- 67 -
34/С/Ю  29434/С/Ю  294

   Юридически латино-български речник  : Термини, изрази и сентенции  /   Състав. Георги Иванов Бойчев  . - София  : Юриспрес, 2007  . - 516 с. ; 21 см

Сист. No: 8882

Международно право

- 68 -
341/С/Д  159  Па341/С/  Д  159  Па

Дамянова, Пенка и др.

   Англо-българо-френски речник по европейско право  / Пенка Дамянова, Маргарита Руски  . - София  : Институт по публична адм. и евр. интеграция, 2004  . - 87 с. ; 20 см  . -   (Поредица Терминологични речници)

Сист. No: 8829
Европейско право
- 69 -
341/С/Е  206  Сзс

   Съд на Европейските общности. Избрани решения  : Т.I -  /   Подбор и прев. Албена Димитрова  . - София  : Албабул ЕООД, 2006  . - 24 см

   Т.I . (от №1 до № 60  . - 2006  . - 352 с.

Сист. No: 8877
- 70 -
4173841738

Жаке, Жан Пол

   Институционно право на Европейския съюз  / Жан Пол Жаке  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007  . - 623 с. ; 21 см  . -   (Библиотека Студии по Европейско право)

Сист. No: 8845
- 71 -
341/С/И  214  Би341/С/И  214  Би

Иванов, Благой

   Информационен справочник за правилата, процедурите и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на Европейския съюз, и по програма Фар на ЕС  / Благой Иванов  . - София  : Аспро ЕООД, 2007  . - 312 с. ; 23 см  + със CD

Сист. No: 8793

Гражданско право. Вещно право. Облигационно право. Търговско право

- 72 -
4172641726

Големинов, Чудомир

   Аспекти на гражданското и на търговското право  / Чудомир Големинов  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006  . - 560 с. ; 24 см

Сист. No: 8830
Облигационно право
- 73 -
4175341753

Голева, Поля

   Облигационно право  : Учебник за студенти по специалността "Право"  / Поля Голева  . - 2-ро доп. и прераб. изд. - София  : Фенея, 2006  . - 332 с. ; 24 см

Сист. No: 8861
Търговска марка. Промишлени образци
- 74 -
4176841768

Абаджимаринова, Румяна

   Търговска марка - Бренд  / Румяна Абаджимаринова  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2006  . - 262 с. ; 21 см

Сист. No: 8880
- 75 -
4130641306

Иларионов, Павко Йорданов и др.

   Търговските марки  : Ч.1-2  / Павко Йорданов Иларионов, Мария Николова Янакиева-Златарева  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2006  . - 23 см

   Ч.2  . - 2006  . - 208 с.

Сист. No: 8879

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 76 -
3967539675

   Трудово право. Държавна администрация. Осигурителна практика. НКПД. Въпроси и отговори.  . - София  : Персонал-консулт-ГП, 2007  . - 104 с. ; 20 см  . -   (Библиотека "Човешки ресурси" Кн. 5/ 2007 г.)

Сист. No: 8773

Обществено управление. Военни науки

- 77 -
4172141721

Добрев, Божил и др.

   Пътеводител за електронно правителство  : Десет въпроса - 100 отговора. Политики и практики на ЕС. Фирмени решения за е-правителство. Английско-български терминологичен речник. Интернет страници за е-правителство  / Божил Добрев, Елеонора Гецова  . - София  : International University, 2005  . - 317 с. ; 21 см

Сист. No: 8824

Социално осигуряване

- 78 -
364/С/Б  923  зсу364/С/Б  923  зсу

България. Закони и др. п.

   Социална закрила и социални услуги 2007  . - София  : ИК "Труд и право ", 2007  . - 704 с. ; 21 см

Сист. No: 8814
- 79 -
4170741707

Павлов, Нено

   Либерализация на социалното осигуряване  : Предизвикателства. Подходи. Решения  / Нено Павлов  . - В. Търново  : АБАГАР, 2007  . - 352 с. ; 21 см

Сист. No: 8798

Пенсионно осигуряване

- 80 -
4170941709

   Pension Funds Investment Perspectives  : Presentations given at the International Seminar "Pension Funds Investment Perspectives" organized by FIAP, May 18th and 19th 2006, hild in Santiago, Chile  . - Santiago  : FIAP, 2007  . - 490 с. ; 23 см

   Перспективи за инвестициите в пенсионните фондове. Регулиране и контрол на инвестиционните рискове. Инвестиционна политика и стратегии на пенсионните фондове. Намаляване на инвестиционния риск на пенсионните фондове. Пенсионни планове. Мултифондове. Международна диверсификация на пенсионните фондове. Възраст на населението и инвестиционни решения. Пенсионни фондове и корпоративно управление. Дългосрочна възвращаемост на пенсионните фондове. Презентации от международен семинар Сантяго 2006 г.

Сист. No: 8807

Застраховане

- 81 -
4178141781

Ерусалимов, Румен

   Актюерска техника в застраховането  : Учебник за дистанционно обучение  / Румен Ерусалимов  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2007  . - 167 с. ; 23 см

Сист. No: 8896
- 82 -
4178341783

Илиев, Боян и др.

   Международно застраховане  : Учебник за дистанционно обучение  / Боян Илиев, Румен Ерусалимов  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2007  . - 143 с. ; 23 см

Сист. No: 8899

Образование

- 83 -
377/С/П  923377/С/П  923

   Професионално обучение в предприятието  : (Публикация - статистически данни)  . - София  : НСИ, 2006  . - 220 с. ; 28 см

Сист. No: 8803
- 84 -
4178741787

   [Стодвадесет и пет] 125 години предучилищно възпитание  : Научно-практическа конференция  . - Свищов  : МФ "Алеко Константинов", 2007  . - 403 с. ; 23 см

Сист. No: 8903
Образование в България
- 85 -
37/С/О  17437/С/  О  174

   Образование в Република България 2007  : Публикация; Статистически данни  . - София  : НСИ, 2007  . - 124 с. ; 28 см

Сист. No: 8779
Висше образование
- 86 -
4174741747

Николов, Бойко Максимов

   Методическо указание за разработване и защита на курсови и дипломни работи в специалност Психология  / Бойко Максимов Николов  . - Благоевград  : УИ "Неофит Рилски", 2005  . - 121 с. ; 21 см

Сист. No: 8855

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Бит

- 87 -
39/С/С  614  Лб39/С/С  614  Лб

Старева, Лилия

   Български имена и традиции  / Лилия Старева  ; Консулт. от лат. и гр. ез. Огнян Радев  . - София  : Труд, 2006  . - 367 с. ; 24 см

Сист. No: 8833

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Околна среда
- 88 -
4171141711

   Демократичното общество, опазващо околната среда чрез енергийна ефективност (Духът на РИО'92)  : Международна конференция в София 13-15 октомври 1992 г. - София  : Савана, 1993  . - 154 с. ; 24 см

Сист. No: 8810

Математика

- 89 -
4159841598

Стефанов, Стефан и др.

   Тестове за кандидат-студенти  : Математика II ниво (Специална част)  / Стефан Стефанов, Катя Чиприянова, Маргарита Шопова  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2007  . - 160 с. ; 24 см

Сист. No: 8905

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Управление на фирмата
- 90 -
4172541725

Брадли, Кен

   Управление на проекти с метода PRINCE 2  / Кен Брадли  ; Прев. Карина Петкова  . - София  : Projecta, 2006  . - 236 с. ; 24 см

Сист. No: 8828
- 91 -
4172341723

   Оценка на изпълнението на служителите  /   Прев. Людмила Маринова Андреева  . - София  : Класика и Стил, 2007  . - 173 с. ; 22 см  . -   (Harvard Business Review)

Сист. No: 8826
Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт
- 92 -
I  2157I  2157

   Управление на проекти  : Експертни отговори на ежедневни предизвикателства  . - София  : Мениджър, 2007  . - 89 с. ; 18 см

Сист. No: 8788
Фирмена култура
- 93 -
4175141751

Сотирова, Даниела и др.

   Новата административна култура  : Организационни проблеми и лични стратегии за промяна  / Даниела Сотирова, Цветан Давидков  . - София  : СУ " Св. Кл. Охридски", 2005  . - 138 с. ; 27 см

Сист. No: 8859
- 94 -
4175441754

Илиева, Снежана

   Организационна култура  : Същност, функции и промяна  / Снежана Илиева  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006  . - 332 с. ; 21 см

Сист. No: 8862

Счетоводство

- 95 -
4171641716

   Годишно счетоводно приключване 2007 г.  /   / Албена Василева и др. - София  : Нова звезда, 2007  . - 576 с. ; 23 см

Сист. No: 8817
- 96 -
4171441714

Дурин, Стоян Иванов и др.

   Счетоводство на предприятието  / Стоян Иванов Дурин, Даниела Стоянова Дурина  . - 15-то изд. - София  : ФорКом, 2007  . - 528 с. ; 21 см  + практ. помагало

Сист. No: 8815
- 97 -
3817538175

Матова-Головина, Анастасия и др.

   Дълготрайни материални активи  : Документиране и счетоводно отчитане. Данъчни амортизируеми активи и данъчен амортизационен план. Третиране по ЗДДС на доставки на дълготрайни материални активи. / Анастасия Матова-Головина, Анета Георгиева, Ивайло Кондарев  . - София  : МИСЪЛ, 2007  . - 88 с. ; 21 см  . -   (Библиотека "Български счетоводител" № 7-8/ 2007 г.)

Сист. No: 8776
- 98 -
4171341713

Мот, Грейъм

   Счетоводство за несчетоводители  / Грейъм Мот  . - 2-ро изд. - София  : Аспро ЕООД, 2007  . - 304 с. ; 23 см  + със CD

Сист. No: 8812
- 99 -
4171741717

   Наръчник на счетоводителя  /   Под ред. на  Димитър Радонов  / Васил Христов и др. - София  : Нова звезда, 2007  . - 744 с. ; 24 см

Сист. No: 8818
Банково счетоводство
- 100 -
4178541785

Йотова, Йонка В. и др.

   Счетоводство на банките  : (Учебник)  / Йонка В. Йотова, Тотка Л. Кънева  . - 2-ро прераб. изд. - Свищов  : АИ "Ценов", 2007  . - 267 с. ; 23 см

Сист. No: 8901
Бюджетно счетоводство
- 101 -
4178441784

Ималова, Диана и др.

   Бюджетно счетоводство  : (учебно-методическо пособие)  / Диана Ималова, Тотка Кънева, Румяна Маринова  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2007  . - 144 с. ; 23 см

Сист. No: 8900
Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила
- 102 -
II  1548II  1548

Вачкова, Елизабета

   Управление на човешките ресурси - българският и световният опит  / Елизабета Вачкова  = Human Resource management - the bulgarian and the international experience  . - София  : Межд. бизнес школа ТРАНСБИЗНЕС-Е ЕООД, 2007  . - 286 с. ; 29 см

Сист. No: 8805
- 103 -
3967539675

Стефанов, Нако Р.

   Организационна култура и човешки капитал  / Нако Р. Стефанов  . - София  : Персонал-консулт-ГП, 2007  . - 72 с. ; 20 см  . -   (Библиотека "Човешки ресурси" Кн.6/ 2007 г.)

Сист. No: 8774
Качество. Контрол на качеството. Квалитология
- 104 -
4171541715

Филева, Петранка Димитрова и др.

   Тотално управление на качеството или Новата философия на бизнеса  / Петранка Димитрова Филева, Христо Димитров Тужаров  . - София  : Асеневци, 2007  . - 232 с. ; 24 см

Сист. No: 8816

Реклама

- 105 -
4170241702

Ценьов, Вит

   Психология на рекламата  : Рекламата, НЛП и 25-ият кадър  / Вит Ценьов  ; Прев. от рус. Яна Загоричинова  . - София  : Изток-Запад, 2007  . - 249 с. ; 20 см

Сист. No: 8789

Информационни технологии

- 106 -
II  1547II  1547

   Бяла книга на информационните и комуникационните технологии в малкия и средния бизнес в България  . - София  : JNN Консулт ЕООД, 2003  . - 152 с. ; 29 см

Сист. No: 8804
- 107 -
I  2104I  2104

Върбанов, Румен

   България в европейското информационно пространство  / Румен Върбанов  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2007  . - 193 с. ; 21 см  . -   (Библиотека "Стопански свят" бр. 88)

Сист. No: 8890

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

- 108 -
4176941769

Предов, Динамир

   Увод в художествената фотография  / Динамир Предов  . - София  : НБУ, б.г. - 204 с. с ил. ; 21 см

Сист. No: 8881

Туризъм

- 109 -
7/С/Т  927/С/Т  92

   Туризъм 2006  : Публикация  . - София  : НСИ, 2007  . - 144 с. ; 28 см

Сист. No: 8782

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 110 -
II  1549II  1549

   Български език за чужденци  : Начален курс  /   / Хаджиева, Елена и др. - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006  . - 343 с. ; 28 см

Сист. No: 8831
- 111 -
4173241732

Пачев, Ангел

   Езиковите общности в условията на европейзация и глобализация  / Ангел Пачев  . - София  : СемаРШ, 2006  . - 252 с. ; 20 см

Сист. No: 8839
- 112 -
II  1550II  1550

Хаджиева, Елена Любомирова и др.

   Български език за чужденци. Работна тетрадка  : Начален курс  / Елена Любомирова Хаджиева, Недка Лазарова Гарибова, Андреана Борисова Ефтимова  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006  . - 70 с. ; 28 см

Сист. No: 8832

Литературознание

- 113 -
4175041750

Стоянов, Захарий

   Ние, долуподписаните!  / Захарий Стоянов  ; Състав. и авт. на предг. Тодор Ташев  . - София  : Парнас, 1998  . - 216 с. ; 20 см

Сист. No: 8858
- 114 -
4175741757

Башев, Владимир

   Познание  : 55 избрани стихотворения  / Владимир Башев  ; Състав. Вера Ганчева  . - София  : Захарий Стоянов, 2006  . - 120 с. ; 21 см

Сист. No: 8865
- 115 -
4174441744

Захариева, Надежда

   Любов?!?  : Тя и тримата: Роман. Любов?!?: Стихове  / Надежда Захариева  . - Пловдив  : Летера, 2006  . - 20 см

   

Сист. No: 8851
- 116 -
4173341733

Иванова, Цветанка Иванова

   Земен рай  / Цветанка Иванова Иванова  . - София  : Български бестселър, 2006  . - 460 с. ; 24 см

Сист. No: 8840
- 117 -
4175241752

Костурков, Йордан

   Новини от миналия век  : (Портрети на американски писатели от XX век)  / Йордан Костурков  . - Пловдив  : Летера, 2006  . - 224 с. ; 20 см

Сист. No: 8860
- 118 -
4174541745

Мишев, Георги

   Матриархат  : Новела  / Георги Мишев  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006  . - 116 с. ; 20 см

Сист. No: 8852
- 119 -
4174941749

   Модерният наратив. Интертекстуални пресичания  : (Проблеми на българската литература през XX век). Сборник в чест на проф. Елка Константинова  /   Състав. Елка Трайкова, Мариета Иванова-Гиргинова, Пенка Ватова  . - София  : Век 21 - Прес, 2006  . - 495 с. ; 24 см

Сист. No: 8857
- 120 -
4173541735

Петров, Ивайло

   Избрани съчинения в 7 тома  : Т.1 - 7  / Ивайло Петров  . - София  : Захарий Стоянов, 2006  . - 20 см

   Т.7 . Леля се годява. Сборник разкази  . - 2006  . - 232 с.

Сист. No: 8842
- 121 -
4177041770

Топалова, Добрина Василева

   Явлението Петя Дубарова  : Т.1-  / Добрина Василева Топалова  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006  . - 24 см

   Т.1 . Митът на поета  . - 2006  . - 348 с.

Сист. No: 8883
- 122 -
4176441764

Троев, Петко Енчев

   Руска класическа литература  : Ч.1-  / Петко Енчев Троев  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006

   Ч.1 . Университетски учебник  . - 2006  . - 343 с.

Сист. No: 8873
- 123 -
4175941759

Христов, Ивайло Христов

   Последната битка на Николай Х а й т о в  / Ивайло Христов Христов  . - София  : Пропелер, 2006  . - 128 с. ; 20 см

Сист. No: 8867
- 124 -
4136441364

Цанев, Стефан

   Български хроники 1453-1878  : Т.1-2  / Стефан Цанев  . - София  : Труд, 2007  . - 21 см

   История на нашия народ от 1453 до 187 г.

   Т. 2 . Поема (1453-1878)  . - 2007  . - 344 с.

Сист. No: 8785

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

- 125 -
91/С/Л  861  Ас91/С/Л    861  Ас

Луканов, Ангел Георгиев и др.

   Страните в света 2006-2007  : Справочник  / Ангел Георгиев Луканов, Николай Александров Божинов, Стефан Михайлов Димитров  . - 6-то прераб. и доп. изд. - София  : Глория Палас, 2007  . - 520 с. ; 23 см

Сист. No: 8876

История на Европа

- 126 -
4173441734

Велева-Евтимова, Мирела

   Идеята за обединена Европа в историята на стария континент  / Мирела Велева-Евтимова  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006  . - 158 с. ; 24 см

Сист. No: 8841
- 127 -
4173941739

Велева-Евтимова, Мирела

   История на европейската интеграция 1945-2005  / Мирела Велева-Евтимова  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006  . - 236 с. ; 24 см

Сист. No: 8846

История на България

- 128 -
4176241762

   Предизвикателствата на промяната  : Национална научна конференция София, 10-11 ноември 2004 г. /   Състав. Искра Баева, Пламен Митев  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006  . - 488 с. ; 24 см  + прил. 46 с. факс.

Сист. No: 8871
- 129 -
4177441774

   Българските градове през Възраждането  : Историческо, социологическо и политологическо изследване: Ч.1-  /   Науч. ред. Минчо Семов, Иванка Янкова  . - 2-ро прераб. изд. - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007  . - 24 см  . -   (Университетска библиотека №468)

   Ч.1  . - 2007  . - 960 с.

Сист. No: 8888
- 130 -
4171841718

Игнатов, Веселин

   [Сто] 100 мита от българската история  : Т.1-  / Веселин Игнатов  . - София  : Милениум, 2007  . - 21 см

   Т.1 . V - ХІV век  . - 2007  . - 464 с.

Сист. No: 8819
- 131 -
4177541775

Семов, Минчо и др.

   Пламъци от пепелта  : Встъпителен анализ към първата част на изследването "Българските градове през Възраждането"  / Минчо Семов, Иванка Янкова  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007  . - 404 с. ; 24 см  . -   (Университетска библиотека № 467)

Сист. No: 8889

 Индекс по АВТОРИ

Абаджимаринова, Румяна 74 
Аврамов, Румен 41 42 43 
Ангелов, Росен 4 
Ангелова, Красимира 23 
Андреева, Людмила Маринова 11 17 19 91 
Асенова, Мариана 45 
Баева, Искра 128 
Башев, Владимир 114 
Бобев, Костадин Кирилов 61 
Божинов, Николай Александров 125 
Бойчев, Георги Иванов 67 
Борисов, Орлин Николов 66 
Брадли, Кен 90 
Ватова, Пенка 119 
Вачкова, Елизабета 102 
Велева-Евтимова, Мирела 126 127 
Величкова, Диана 52 
Владимиров, Желю Дечев 44 
Воденска, Мария 45 
Воденска, Мария Стаматова 50 
Върбанов, Иван 3 
Върбанов, Румен 107 
Ганева, Ваня 13 
Ганчева, Вера 114 
Гарибова, Недка Лазарова 112 
Георгиев, Никола 13 
Георгиева, Анета 97 
Гергова, Ани Атанасова 2 
Гецова, Елеонора 77 
Голева, Поля 73 
Големинов, Чудомир 72 
Гонева, Ася 28 
Горчева, Таня Веселинова 48 
Григоров, Атанас 3 
Давидков, Цветан 93 
Дамянов, Атанас 55 56 
Дамянова, Пенка 68 
Димитров, Преслав Михайлов 47 
Димитров, Стефан Михайлов 125 
Димитрова, Албена 69 
Добрев, Божил 77 
Донев, Гълъб 28 
Дохърти, Питър Дж. 26 
Дулей, Хейди 53 
Дурин, Стоян Иванов 96 
Дурина, Даниела Стоянова 96 
Ерусалимов, Румен 81 82 
Ефтимова, Андреана Борисова 112 
Жаке, Жан Пол 70 
Живков, Николай 23 
Загоричинова, Яна 105 
Захариева, Надежда 115 
Иванов, Благой 32 33 71 
Иванова, Петя 49 
Иванова, Цветанка Иванова 116 
Иванова-Гиргинова, Мариета 119 
Игнатов, Веселин 130 
Игнатова, Правда 26 
Иларионов, Павко Йорданов 75 
Илиев, Боян 82 
Илиев, Драгомир 55 56 
Илиева, Любка 49 
Илиева, Снежана 94 
Ималова, Диана 101 
Инджова, Ася 32 33 
Йотов, Валери 20 
Йотова, Йонка В. 100 
Кастелс, Мануел 19 
Кискинов, Вихър 62 
Клейвър, Ким 53 
Колев, Благой Тодоров 15 
Колев, Тенчо 63 
Колева, Недка 28 
Кондарев, Ивайло 97 
Костова, Силвия 30 
Костурков, Йордан 117 
Коцева, Евгения 65 
Крумов, Крум 30 31 
Кънева, Тотка 101 
Кънева, Тотка Л. 100 
Кънчева, Биляна 54 
Луканов, Ангел Георгиев 125 
Любенов, Здравко 55 56 
Маринова, Румяна 101 
Матова-Головина, Анастасия 97 
Мидова, Петранка 49 
Милева, Ивета 58 
Минков, Венцислав 49 
Мирски, Кръстю Иванов 44 
Митев, Пламен 128 
Михайловска, Елена 12 
Мишев, Георги 118 
Мот, Грейъм 98 
Николов, Бойко Максимов 86 
Павлов, Нено 79 
Пачев, Ангел 111 
Пачев, Ташо Сивков 15 
Пенев, Васил 22 
Петкова, Карина 90 
Петров, Ивайло 120 
Петрова, Симеонка 49 
Попов, Димитър Харалампиев 21 
Попов, Никола Григоров 38 
Предов, Динамир 108 
Радев, Огнян 87 
Радонов, Димитър 99 
Рангелов, Евгени 34 
Русева, Любослава 54 
Руски, Маргарита 68 
Семов, Минчо 129 131 
Симеонова, Лиляна Видинова 40 
Славов, Иван 14 
Слаников, Иван Петров 5 
Смит, Адам 39 
Смокова, Маруся Иванова 51 
Смоленов, Христо 18 
Сотирова, Даниела 93 
Станкова, Мария 46 
Старева, Лилия 87 
Стефанов, Георги 25 
Стефанов, Нако Р. 103 
Стефанов, Стефан 89 
Стоянов, Захарий 113 
Табакова, Весела 64 
Ташев, Тодор 113 
Томов, Йордан 30 31 
Топалова, Добрина Василева 121 
Трайкова, Елка 119 
Троев, Петко Енчев 122 
Тужаров, Христо Димитров 104 
Ферхойген, Гюнтер 58 
Филева, Петранка Димитрова 104 
Фром, Ерих 4 
Хаджиева, Елена Любомирова 112 
Харизанова, Оля Борисова 44 
Христов, Ивайло Христов 123 
Цакова, Ирина 63 
Цанев, Стефан 124 
Цветкова, Надежда 30 
Цеков, Цеко 65 
Ценьов, Вит 105 
Чиприянова, Катя 89 
Чолов, Румен Петров 60 
Чонова, Румяна 13 
Шопова, Маргарита 89 
Янакиева-Златарева, Мария Николова 75 
Янкова, Иванка 129 131 
Leinonen, Harry 37 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Актюерска техника в застраховането 81 
Англо-българо-френски речник по европейско право 68 
Аспекти на гражданското и на търговското право 72 
Богатството на народите 39 
България 2007 9 
България в европейското информационно пространство 107 
Български език за чужденци 110 
Български език за чужденци. Работна тетрадка 112 
Български имена и традиции 87 
Български хроники 1453-1878 124 
Българските градове през Възраждането 129 
Бюджети на домакинствата в Република България 2005 7 
Бюджети на домакинствата в Република България 2006 8 
Бюджетно счетоводство 101 
Бяла книга на информационните и комуникационните технологии в малкия и средния бизнес в България 106 
Въведение в правото и основни институти на частното право 63 
Въведение в туризма 45 
Възхвала на (г)локалното или културният факт днес: между глобалното и локалното, между диалога и сблъсъка на цивилизациите 12 
Глобални заплахи 21 
Годишен отчет за дейността през 2006 година 29 
Годишно счетоводно приключване 2007 г. 95 
Данъчно облагане и социално осигуряване на ЕТ 32 
Демократичното общество, опазващо околната среда чрез енергийна ефективност (Духът на РИО'92) 88 
Духът на лидера 16 
Дълготрайни материални активи 97 
Европа в криза 58 
Европейска икономическа интеграция 59 
Езиковите общности в условията на европейзация и глобализация 111 
Екипите, които успяват 17 
Заетост и безработица 2006 27 
Земен рай 116 
Идеята за обединена Европа в историята на стария континент 126 
Избрани съчинения в 7 тома 120 
Икономическа социология 15 
Иновации в туризма 47 
Институционно право на Европейския съюз 70 
Информационен справочник за правилата, процедурите и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на Европейския съюз, и по програма Фар на ЕС 71 
История на европейската интеграция 1945-2005 127 
Казуси и въпроси по прилагането на Закона за данъка върху добавената стойност 34 
Капиталът срещу капитализма 38 
Книжовно-документално наследство 2 
Кой се страхува от Адам Смит? 26 
Коментар на Закона за данък върху добавената стойност 33 
Комуналният капитализъм 41 42 43 
Криминалистика 61 65 
Либерализация на социалното осигуряване 79 
Любов?!? 115 
Матриархат 118 
Международен туризъм 48 
Международни отношения. Международно право. Дипломация 24 
Международно застраховане 82 
Международно публично право 66 
Методическо указание за разработване и защита на курсови и дипломни работи в специалност Психология 86 
Мисълта на Фройд - величие и ограничения 4 
Митническа документация 57 
Модерният наратив. Интертекстуални пресичания 119 
Най-силните марки на българския пазар 2007 54 
Наръчник на счетоводителя 99 
Население 2006 10 
Ние, долуподписаните! 113 
Новата административна култура 93 
Новини от миналия век 117 
Новите Балкани: дезинтеграция и възстановяване 20 
Облигационно право 73 
Образование в Република България 2007 85 
Организационна култура 94 
Организационна култура и човешки капитал 103 
Основи на туризма 50 
Отношенията Бог - свят 5 
Оценка на изпълнението на служителите 91 
Пазарното поведение на туристическата агенция 46 
Пирати и контрабандисти 1 
Пламъци от пепелта 131 
Познание 114 
Политология 23 
Политология за всички 22 
Последната битка на Николай Х а й т о в 123 
Потребителска оценка на пазара на пощенските и далекосъобщителните услуги в България 2005 44 
Правата на човека и медиите 64 
Правната система 62 
Практическо пособие по стопански и финансов контрол 30 
Предизвикателствата на промяната 128 
Предиктивно моделиране на пазарния дял с изкуствени невронни мрежи 51 
Професионално обучение в предприятието 83 
Психология на рекламата 105 
Пътеводител за електронно правителство 77 
Пътуване към Константинопол 40 
Римското частно право 60 
Руска класическа литература 122 
Самовъзпроизвеждащият се терор 18 
Силата на идентичността 19 
Социална закрила и социални услуги 2007 78 
Социална психология 11 
Социология на застраховането и осигуряването 13 
Стопански, финансов и данъчен контрол 31 
Страните в света 2006-2007 125 
Структура и организация на работната заплата 28 
Счетоводство за несчетоводители 98 
Счетоводство на банките 100 
Счетоводство на предприятието 96 
Съвременни предизвикателства пред хотелиерското обслужване у нас 49 
Съд на Европейските общности. Избрани решения 69 
Теория на международната сигурност 25 
Тестове за кандидат-студенти 89 
Тоталният кич 14 
Тотално управление на качеството или Новата философия на бизнеса 104 
Трудово право. Държавна администрация. Осигурителна практика. НКПД. Въпроси и отговори. 76 
Туризъм 2006 109 
Търговска марка - Бренд 74 
Търговските марки 75 
Увод в художествената фотография 108 
Управление на връзките с клиентите при електронния бизнес 52 
Управление на проекти 92 
Управление на проекти с метода PRINCE 2 90 
Управление на човешките ресурси - българският и световният опит 102 
Философия 3 
Фирмена интернационализация 55 56 
Щом продуктът ми е толкова добър, защо не мога да го продавам? 53 
Юридически латино-български речник 67 
Явлението Петя Дубарова 121 
[Сто] 100 мита от българската история 130 
[Стодвадесет и пет] 125 години предучилищно възпитание 84 
Pension Funds Investment Perspectives 80 
Report on monetary policy 2006 - 2007 35 
Simulation studies of liquidity needs, risks and efficiency in payment networks 37 
Summary of the Annual report 2006 36 
World Economic and Social Survey 2007 6 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

абсолютизъм 18 
агентска дейност 48 
административна реформа и култура 94 
активни банкови операции 100 
актюерство 81 
американизация на света 38 
американска глобализация 38 
американска литература 117 
американска окупация 38 
американски автори на XX век 117 
американски капитализъм 38 
американски модел на глобализация 38 
американски писатели 117 
англо-български речник 68 
антикризисен PR на туристическата агенция 46 
антична археология в България 128 
анюитетен фактор 96 
архивистика 2 
архиелогическо наследство на България 128 
Балкани 20 
Балкански войни 20 
балкански кризи 20 
балкански страни 20 
банки 36 37 
банков риск 37 
банкови операции 37 
банково посредничество 100 
банково счетоводство 100 
БВП и инфлацията 79 
бедност и старост 6 
Бежански заем 41 
безвъзмездна финансова помощ 71 
безработица 27 
безработица 2006 27 
библиотека български счетоводител 34 97 
Библиотека Знание 1 
библиотека стопански свят 51 107 
библиотека стопански свят 87 51 
библиотека Стопански свят 88 107 
Библиотека Човешки ресурси 76 103 
Библиотека Човешки ресурси 5/2007 76 
Библиотека човешки ресурси 6/2007 103 
библиотечна система 2 
биографични данни за Захари Стоянов 113 
БНБ 42 
БНБ-история 42 
Босненска война 20 
бранд 54 
брандинг 54 
бренд 74 
бренд мениджмънт 74 
брендинг 74 
българите във времето 21 
българите мохамедани 123 
България 130 
България в Европейския съюз 123 
България и ЕС 127 
българо-френски речник 68 
българска етнология 128 
българска историография 128 
българска историческа наука 128 
българска история 128 
българска култура 12 
българска литература 119 120 
Българска поезия 114 
българска традиция 87 
българска хералдика 128 
български владетели 87 
български възрожденски градове 131 
български език 110 112 
български език за чужденци 110 112 
български имена 87 
български кооперативизъм 42 
български пазар 2007 54 
български счетоводител 34 97 
български счетоводител 6/2007 34 
български счетоводител 7-8/2007 97 
български фирми 56 
българските градове през Възраждането 131 
българско възраждане 128 
българско гражданско общество 131 
българско дисидентство 128 
Българско историческо дружество 128 
Българско книжовно наследство 2 
българско стопанско развитие 41 
бързооборотни потребителски стоки 51 
бюджет на Европейския съюз 59 
бюджет на ЕС 59 
бюджети на домакинствата 7 8 
бюджети на домакинствата 1995 - 2006 8 
бюджети на домакинствата 2005 7 
бюджетни предприятия 101 
бюджетно счетоводство 101 
валутен съюз на ЕС 59 
Великобритания 75 
венецианци 40 
вещно право 60 63 73 
вземане на решение 17 
вземане на решения 17 
вземане на управленско решение 17 
вземане решение 17 
Византия 40 
виртуална администрация 93 
висше образование 86 
властта на митовете 18 
водещи марки на българския пазар 54 
войните на 21 век 21 
възнаграждения 102 
възраждане 129 131 
възрастни хора 6 
вътрешен и външен дълг 19 и 20 век 41 
вътрешен пазар на ЕИО 59 
вътрешна миграция на населението 2006 10 
вътрешна политика 18 
вътрешни актове на предприятието 28 
гаранционно застраховане 82 
география на градовете през Възраждането 129 
география на света 125 
география на света 2006-2007 125 
геополитика 20 21 
геополитика на Балканите 20 
Германия 75 
глобален ред 19 
глобален свят 21 
глобален тероризъм 21 
глобализационни процеси 21 
глобализационни фактори 21 
глобализация 12 21 38 111 
глобализация и бедност 21 
глобализация на икономиката 21 38 
глобализация на съвременния свят 21 
глобализацията и държавата 19 
глобализирана икономика 21 
глобална икономика 21 
глобална икономическа система 21 
глобална политика 21 22 
глобална разруха 21 
Глобална революция 21 
глобална световна икономика 21 
глобални изменения 21 
глобални кризи 21 
глобални промени 21 
годишен отчет на Гръцката банка 36 
годишен отчет на Гръцката банка 2006 36 
годишен отчет на финансовия надзор 29 
годишни счетоводни отчети 98 
годишни финансови отчети 96 
градове 129 
градове през Възраждането 129 
градът в средновековна България 131 
гражданско общество 23 
гражданско общество в Югоизточна Европа 20 
гражданско право 63 72 73 
гръцка банка 36 
Гръцка банка 2006 36 
Гърция 20 75 
далекосъобщителни услуги в България 44 
данъчен амортизационен план 97 
данъчни амортизируеми активи 97 
данъчни задължения на Едноличен търговец 32 
данъчно облагане 32 
данъчно облагане на фирми 98 
двустранни договори 73 
декларация за правата на човека 64 
демография 6 
демография и ЕС 58 
демография на света 2007 6 
демографска статистика на света 2007 6 
демокрация 23 
дерегистрация по ЗДДС 33 
дефлация в България - исторически аспект 41 
деца в риск 84 
дипломатически отношения 24 
дипломатическо право 66 
дипломация 24 
директор 103 
дисконтов фактор 96 
договор 73 
Древен Рим 60 
духовна пробуда в България 131 
духовността на българина 123 
дългосрочна възвращаемост на пенсионните 80 
дълготрайни активи 97 
дълготрайни материални активи 97 
държавен бюджет 101 
държавите в света 125 
държавна администрация 76 
държавни институции 71 
евроглосия 111 
евролингвизъм 111 
европейзация 111 
европейска диаспора 111 
европейска езикова общност 111 
европейска идея 22 126 127 
Европейска комисия 23 
Европейска конвенция 64 
европейска конвенция за защита на човека 64 
Европейска конвенция за правата на човека 64 
европейска отбрана 58 
Европейска социална харта 64 
Европейски акт 127 
европейски контролни органи 71 
европейски модел 126 
европейски общности 127 
европейски одитни органи 71 
Европейски парламент 23 126 
Европейски регионален фонд 71 
Европейски социален фонд 71 
Европейски съд 23 
европейски съдебни органи 71 
Европейски съюз 69 71 111 
Европейски съюз - договор 127 
европейско минало 126 
европейско право 68 69 71 
Едипов комплекс 4 
едноличен търговец 32 
езикови общности 111 
езикови общности и правата на членовете им 111 
езиковите общности в България 111 
езиково обучение 110 112 
езикознание 110 111 112 
еквидистанция 25 
екипи 17 
екипна дейност 17 
екипно взаимодействие 17 
екипно поведение 17 
екипно управление 17 
екипност 17 
екогласност 88 
екоенергетика 88 
екологично движение 19 
екологичност 88 
екология 88 
експортна дейност 55 56 
експортно застраховане 82 
електронен бизнес 52 
електронен бизнес и маркетинг 52 
електронен маркетинг 52 
електронна България 107 
електронна Европа 107 
електронна търговия 107 
електронна търговия в България 107 
електронно правителство 77 
елински и елинско-български училища 131 
елит 22 
елитарна демокрация 22 
елитизъм 22 
емоционална интелигентност при групите 17 
емпатия 16 
енергийна ефективност 88 
ЕС 58 59 69 77 
ЕС - САЩ 58 
ЕС и Балканите 20 
ЕС и България 58 
ЕС и държавната служба 77 
ЕС и Източна Европа 58 
етика на глобализацията 12 
етнически конфликт 20 
етнография 87 
Етнография на България 87 
етнокултурна идентичност 87 
етнопсихология 11 
животозастраховане 81 
задължения на гражданите 64 
заетост 2006 27 
заетост и безработица 27 
заетост и безработица 2006 27 
Закон за защита на конкуренцията 75 
закон за туризма 50 
законодателна уредба на социалните дейности 78 
законодателство за търговските марки 75 
закрила на децата 78 
заплаха за международната сигурност 25 
заплащане на труда 91 
застраховане 13 81 
застрахователен договор 82 
защита на национални малцинства 64 
ЗДДС 33 34 
здравна политика 6 
здравно осигуряване 32 
издателства 131 
изображения на компании 54 
икономика на отраслите 44 
икономика на съвременния свят 19 
икономика на съобщенията 44 
икономика на туризма 45 47 48 49 50 
икономиката на България 2006 29 
икономикс 26 
икономическа социология 15 
икономическа теория 26 
икономическа характеристика 26 
икономическа цел 26 
икономическата наука през 21 век 26 
икономически анализи 26 
икономически дългове на България 41 
икономически кризи в България - 20 век 41 
икономически обединения в Европа 59 
икономически реформи в България 41 
икономически съюз на ЕС 59 
икономическо познание 43 
икономическо развитие в Югоизточна Европа 20 
имен ден 87 
имена 87 
имена и народно творчество 87 
имена и традиции 87 
имена на светци 87 
имена от Древна Елада 87 
именник 87 
именник на българските владетели 87 
инвентаризация 95 
инвестиции в пенсионните фондове 80 
инвестиционна политика в пенсионните фондое 80 
индустрията в България 41 
инженеринг по качество 104 
иновации в туризма 47 
иновационен риск в туризма 47 
иновационни проекти в хотелиерството 47 
институционална система на ЕС 59 
институционна система на ЕС 70 
институционно право на ЕС 70 
интелектуална собственост 75 
интеркултурна компетентност 75 93 
интернет в България 107 
интернет страници за е-правителство 77 
интернет услуги 44 
интертекстуални пресичания 119 
Интрастат-декларации 33 
инфлация в България - исторически аспект 41 
информационна епоха 19 
информационни технологии 106 
информационни технологии в икономиката 106 
информационни технологии в комуникациите 74 
Ирак 38 
ислямски тероризъм 21 
исторически роман 116 
история 130 
история на България 124 128 129 130 
история на Европа 126 
История на европейската идея 126 
итайска стратегия за икономическо надмощие 38 
кабелна телевизия 44 
казуси по ЗДДС 34 
календар на имената 87 
Канада 75 
кандидат-студенти 89 
канонично право 62 
капитализмът в България 41 
капитализъм 41 
Карго застраховане 82 
качество на продукта 104 
качество на продукцията 104 
качество на промишлените стоки 104 
килийни училища 131 
Китай 75 
кич 14 
класни училища 131 
клиент 52 53 
клиенти 52 53 
клиентски процес 53 
книжарници 131 
книжно наследство 2 
книжовна дейност 2 
книжовна политика на България 2 
колективна международна сигурност 25 
коментар на закона за ДДС 33 
компютърни престъпления 61 
комуникационни технологии 106 
конкуренция на продукта 74 
Константинопол 40 
Конституционна харта на ЕС 70 
Конституция на Република България 64 
консулско право 66 
контрол 30 31 
контрол на промените 90 
конференция 84 88 128 
конфликти при застраховането 13 
конформизъм 25 
концепцията Кайдзен 104 
кооперативни банки 42 
корупция 43 
Космос и ЕС 58 
Кохезионен фонд 71 
Кранет изследване 102 
КРАНЕТ мрежа 102 
криза на демокрацията 19 
криминалистика 61 65 
криминалистиката в България 61 
криминалистична експертиза 61 65 
криминалистична идентификация 61 
криминалистична техника 65 
криминалистчна тактика 61 65 
култура 12 
култура и мотивация 93 
култура на администратора 93 
култура на диалога в администрацията 93 
култура на държавната администрация 94 
култура на организацията 93 
културни метафори 12 
културно наследство 2 
културно наследство на България 2 
културно развитие на градовете 129 
културно-просветни дружества 131 
латински език 67 
латинско-български речник 67 
латинско-български речник по право 67 
либерализация на осигурителните дейности 79 
лидерски стил 16 
лидерство 16 
лидерство и личности 16 
лидерство и ръководство 16 
ликвидност 37 
Литература 122 
литературна критика 121 
литературна хроника на България 124 
литературно творчество 121 
литературознание 113 114 115 116 118 119 120 121 122 123 
лихва в застраховането 81 
лицениране на търговската марка 75 
лично право 60 
лого 54 
лого на най-силните марки в България 54 
Маастрихт 127 
Маастрихтски договор 127 
Мадридска спогодба 75 
Македония 20 75 
македонски въпрос 20 
макроикономически грабеж 41 
малък и среден бизнес 106 
малък и среден бизнес в България 106 
манифактура 131 
Марка на Европейската общност 75 
маркетинг 52 54 
маркетинг в туризма 48 49 
маркетингови комуникации 74 
маркова закрила 74 
математика 89 
математика за икономисти 89 
медиевистика в България 128 
медии 64 
медийна култура 64 
медийна политика 64 
медунородно икономическо право 66 
международен договор 66 
международен доклад 2005 на КРАНЕТ 102 
международен маркетинг 55 
международен пазар 55 
международен пакт за граждански права 64 
международен пакт за политически права 64 
международен туризъм 48 109 
международен туристически пазар 48 
международна защита на правата на човека 64 
международна конвенция 64 
международна конференция 88 
международна политика 24 
международна сигурност 25 
международна сигурност и защита 25 
международна туристическа индустрия 48 
международни договори 69 
международни конференции 66 
международни организации 66 
международни отношения 24 
международни пазари 55 56 
международни спорове 66 
международно въздушно право 66 
международно екологично право 66 
международно законодателство за езиците 111 
международно застраховане 82 
международно космическо право 66 
международно морско право 66 
международно наказателно право 66 
международно пазарно пространство 55 
международно право 24 66 68 
международно право-термини 24 68 
международно публично право 66 
международно хуманитарно право 66 
международноправна закрила на човека 66 
мениджър 91 
мениджъри и лидери 16 
мениджъри на проекти 92 
местни бюджети в общините 101 
метод на Фройд 4 
методика за курсова работа по психология 86 
методика за написване на дипломна работа 86 
методика по психология 86 
митническа документация 57 
митнически документи 57 
митнически контрол 57 
митове за властта 18 
мобилни телефонни мрежи 44 
модели на пазарния дял 51 
модерен наратив 119 
монетарна политика 35 
монетарна политика 2006-2007 35 
монетарна политика на гръцката банка 35 
монетарна политика на гръцката банка 2007 35 
мораториуми 41 
мотивация 16 93 
мотивация и ръководство 16 
мотивация на държавните служители 94 
мотивация на служителите 93 
мрежово общество 19 
музейна система в България 128 
мултиетнически произход 84 
мюсюлмански търговци в Константинопол 40 
най-силните марки на българския пазар 54 
Наредба за вътрешен контрол 30 
наредба за вътрешен-финансов контрол 30 
наредба за работната заплата 28 
народен календар 87 
народна митология 87 
Народно творчество 87 
наръчник на счетоводителя 99 
наръчник по счетоводство 99 
население 2006 9 10 
население в България 9 10 
население на градовете през Възраждането 129 
наследствено право 60 73 
натрупване на капитала 39 
наука 1 
Научна конференция 128 
научно познание 4 
научно-практическа конференция 84 
Национален доклад за България-КРАНЕТ 102 
национален пазар 54 
национална идея 22 
национална научна конференция 128 
национална сигурност 25 
национални банки 37 
национални идеали 123 
национални малцинства 20 
национални одитни органи 71 
национални сметки 2006 9 
национални сметки на България 9 
национални съдебни органи 71 
национално богатство 39 
небанков финансов сектор 29 
небанков финансов сектор 2006 29 
независим финансов одит 31 
неправителствени организации за правата 64 
НКПД 76 
нов световен ред 21 
новели 118 
новинарска стойност 64 
новобългарска култура 131 
нормативна уредба за здравно осигуряване 32 
нормативна уредба за социално осигуряване 32 
нормативни актове 2007 28 
обединена Европа 126 127 
облагане с ДДС 33 
облигационно право 60 63 72 73 
облигационно право на НРБ 73 
облигационноправна уредба 73 
образование 9 
образование в България 85 
образование в България 2006 9 
образование в България 2007 85 
образователни проблеми на деца в риск 84 
обучение в предприятията 83 
обучение в предприятията 2004 83 
околна среда 88 
опазване на околната среда 88 
оперативни програми за съфинансиране 71 
организационен климат 94 
организационна култура 93 94 
организационна култура в държавен сектор 94 
организационна култура в частен сектор 94 
организационна култура и лидерство 94 
организационно развитие 94 
осигурителна практика 76 
осигуряване 13 
османски модел 20 
отчет на Гръцката банка 36 
отчет на Гръцката банка 2006 36 
отчети при свръхинфлационни икономики 96 
отчитане на валутни операции 100 
отчитане на данъците 96 
оценка на работата на служителя 91 
пазар на пощенските услуги 44 
пазарни проучвания 51 
пазарни проучвания в търговията 51 
пазарно поведение 46 
пазарно пространство 46 
Паневропа 126 
Парижка конвенция 75 
парламентарни републики 22 
пасивни банкови операции 100 
патриотични движения 19 
пенсионна реформа 79 80 
пенсионна система 6 79 
пенсионна система в България 79 
пенсионни фондове 80 
пенсионни фондове и корпоративно управление 80 
пенсионно осигуряване 79 
персонал 102 103 
печатници 131 
печатници в България 131 
пирати и контрабандисти 1 
Писатели 117 
планиране на проект 92 
планът Брейди 41 
повишаване в кариерата 91 
подаване на декларации по ИНТЕРНЕТ 33 
подбор на кадрите във фирмата 91 
подбор на служители 91 
подбор на специалисти 91 
Поезия 114 121 
познание 3 
политика 20 21 22 
политика - световен ред 21 
политика на глобализация 21 
политика на ЕС 77 
политика на омразата 21 
политика на САЩ 21 
политико - икономическо управление 21 
политико-икономически системи 21 
политици в икономиката 43 
политическа власт 23 
политическа география 21 
политическа глобализация 21 
политическа идеология 21 
политическа икономия 39 
политическа история 21 
политическа карта на света 21 
политическа култура 23 
политическа пропаганда 21 
политическа система 23 
политическа система на ЕС 23 
политически дългове на България - 20 век 41 
политически монархии 22 
политически партии 23 
политически режими 22 
политически символи 22 
политическо лидерство 23 
политология 22 23 
потребители на пощенски услуги 44 
потребителски стоки 51 
потребителското право 72 
потребление 6 
потребление на пощенски услуги 44 
пощенски услуги в България 44 
права и задължения на гражданите 64 
права на гражданите 23 64 
права на човека 64 66 
правна закрила на марката 74 
правна защита на икономическите отношения 72 
правна норма 63 
правна онтология 62 
правна система 62 
правна система на ЕС 66 
правна социология 62 
правни субекти 63 
правно-информационна система 62 
право 60 62 63 65 67 
право върху търговската марка 75 
право на Европейския съюз 70 
право на ЕС 70 
право на международната сигурност 66 
прагматизъм 25 
практика на ЕС 77 
практическо пособие 30 
предприемаческа дейност 55 56 
предприсъединителни инструменти на ЕС 59 
предучилищно възпитание 84 
предучилищно възпитание в България 84 
президентски републики 22 
премахване на расова дискриминация 64 
премия Болдридж 104 
престъпления 65 
приложими счетоводни стандарти 96 
примерен сметкоплан 96 
пристанищни градове 131 
програма superbrands 54 
програма ИСПА 59 
програма САПАРД 59 
програма ФАР 59 
Програма ФАР на ЕС 71 
продукт 53 
продуктов дизайн 53 
продуктов пазар 53 
продуктова политика 53 
проект 90 92 
проектно управление 17 92 
Проектът Европа 58 
Проектът от Стреза 41 
производителност на труда 39 
просвещение 126 
професионална култура 93 
професионално обучение 83 
професионално обучение 2004 83 
професионално обучение в предприятията 83 
професионално обучение с курсове 83 
психоанализ 4 
психоанализа 4 
психоаналитичен метод 4 
психоистория на България 4 
психология 4 
Психология на рекламата 105 
ПСЮИЕ 59 
публицист 113 
Публицистика 113 
публицистиката на Хайтов 123 
публична власт 23 
публично право 66 
ПЧИС 59 
работа 91 
работа в екип 17 
работа на служителя 91 
работна заплата 28 
работна сила 27 
работна сила 2006 27 
работна сила в България 27 
работна сила в България 2006 9 
развитие на занаятите в България 131 
разделение на труда 39 
Разкази 120 
разрушаване на българската култура 123 
разрушаване на българската литература 123 
разследване на престъпления 61 
разцвет на търговията във Византия 40 
рамкова конвенция за национални малцинства 64 
регионална икономическа интеграция 59 
регистрация по ЗДДС 33 
реклама 105 
реклама в хотелиерството 49 
рекламна етика 105 
рекламна информация 105 
рекламна кампания 105 
рекламна комуникация 105 
рекламна политика 105 
рекламна стратегия 105 
рекламна цел 105 
религия 5 
ренесанс 131 
репарации 41 
ретроспективна библиография 2 
реформация 126 
реформиране на пенсионното осигуряване 79 
Рим 60 
Римски мир 126 
римско частно право 60 
ритуали 87 
роман 115 
Русия 75 
Русия срещу американския капитализъм 38 
руска класическа литература 122 
руска литература 122 
руски търговци в Константинопол 40 
СА 30 51 100 107 
самоидетификация на потребителите 74 
самоконтрол 16 
световна икономика 38 
световна сигурност 25 
световни фирми в България 54 
световно икономическо развитие 38 
световно производство 38 
световно развитие 38 
световно стопанство 38 
светски училища 131 
свидетелство за качество 74 
свидетелство за собственост 74 
свобода на словото 64 
семеен кодекс 78 
семейно право 63 73 
сигурност 25 
симулационни модели 37 
системи за политическата икономия 39 
социализация на деца в риск 84 
социална закрила 78 
социална промяна в мрежовото общество 19 
социална психология 11 
социална философия 3 
социални движения 19 
социални движения срещу глобалния ред 19 
социални категории 11 
социални пенсии 6 
социални умения 16 
социални услуги 2007 78 
социални ценности 3 
социално неравенство 38 
социално осигуряване 78 79 
социално поведение 11 
социално подпомагане 13 
Социолингвистика 111 
социологическо изследване 13 15 
социологическо познание 15 
социология 13 
социология на застраховането 13 
социология на културата 12 14 
социология на осигуряването 13 
социология на професията 91 
социология на риска 91 
социология на труда 91 
социологията в България 15 
средиземноморска търговия 40 
Средиземноморски свят 40 
стандартизация на TQM 104 
стартиране на проекти 90 
статистика на България 9 
статистика на България 2006 9 
статистика на домакинствата 7 8 
статистика на домакинствата 1995 - 2006 8 
статистика на домакинствата 1995 -2005 7 
статистика на населението 10 
статистика на населението 2006 10 
статистика на образованието 85 
статистика на образованието в България 2007 85 
статистика на туризма 109 
статистика на туризма в България 2006 109 
стихове 114 
стопанска история 40 41 42 43 
стопанска история на България 41 42 43 131 
стопанска субкултура 43 
стопански и финансов контрол 30 31 
стопански свят 51 107 
стопански свят 87 51 
Стопански свят 88 107 
страните в света 125 
страните в света 2006-2007 125 
стратегии за мотивация 93 
структурни фондове 71 
субкултура 14 
суверенитет 22 
счетоводна политика 95 
счетоводно отчитане 97 
счетоводно приключване 95 
счетоводно приключване 2007 г. 95 
счетоводство 95 96 98 99 101 
счетоводство за мениджъри 98 
счетоводство за несчетоводители 98 
счетоводство за учащи 98 
счетоводство на банките 100 
счетоводство на предприятието 96 
Съвет на Европа 111 
Съвет на ЕС 23 
Съд на Европейските общности 69 
Съд на ЕО 69 
Съединени щати на Европа 126 
творчество в работата 91 
текущо счетоводно отчитане 96 
телевизията и влиянието върху духовността 123 
телекомуникационни пазари в Европа 44 
теоретична култура 3 
терминологичен речник за е-правителство 77 
терор и тероризъм 18 
тероризъм 18 25 
терористични атаки 18 
терористични действия 18 
терористични организации 18 
тестове за кандидат-студенти 89 
толерантност и политическа коректност 64 
традиции 87 
Тракийска археология в България 128 
трасология 65 
трудови възнаграждения 28 
трудови отношения 102 
трудово право 76 
трудоспособна възраст 6 
туризма в България 47 
туризмът в България 49 50 
туризмът в българската икономика 45 47 49 50 
туризъм 9 47 49 50 109 
туризъм 2006 9 109 
туризъм в България 109 
туризъм и бизнес 45 
туризъм по курорти 45 109 
туризъм по области 109 
туристи 49 
туристическа агенция 46 
туристическа България 45 
туристическа дейност 45 
туристическа индустрия 48 
туристическа наука 45 
туристическа политика 45 
туристическа реклама 50 
туристически контингент 45 
туристически маркетинг 45 50 
туристически мениджмънт 50 
туристически пазар 46 
туристически пакет 46 
туристически пътувания на българи 109 
туристически ресурси 45 
туристическо обслужване 49 
туроператорска дейност 48 
търговия и комуникации 40 
търговска марка 54 74 
търговска марка и промишлен дизайн 54 
търговска политика на ЕО 59 
търговски арбитраж 72 
търговски банки 100 
търговски документи 57 
търговски имена 74 
търговско и банково право 60 
търговско право 72 73 
управление 91 
управление в бизнеса 91 
управление на качеството 90 104 
управление на проекти 90 92 
управление на проекти с метода Prince 2 90 
управление на проектите 90 
управление на проектните рискове 90 
управление на работния капитал 98 
управление на риска 82 
управление на риска в застраховането 82 
управление на хора и взаимоотношения 91 
управление на човешките ресурси 94 102 
управление чрез цели 91 
управленска работа 91 
управленски нива 91 
управленско счетоводство 98 
ФАР 71 
Федерален европейски съюз 126 
феминистки движения 19 
фиксирани телефонни мрежи 44 
философия 3 
философия на българската стопанска история 43 
философия на религията 5 
финансов и данъчен контрол 31 
финансов контрол 30 
финансов мениджмънт 98 
финансов надзор 29 
финансов надзор 2006 29 
финансово-счетоводен контрол 30 
Финландия 37 
Финландски банки 37 
фирма 55 56 
фирмена интернационализация 55 56 
фирмена култура 94 
фирмени решения за е-правителство 77 
фирми 55 56 
фондове на ЕС 71 
фотография 108 
Франция 75 
фройдизъм 4 
фундаментализъм 18 
Хага 127 
хералдика 128 
хотелиерско обслужване 49 
християнски свят в Европа 126 
христоматия по социална психология 11 
хроника на българската история 124 
художествена фотография 108 
Хърватия 20 
цели за развитие 91 
цели на организацията 91 
цели на работещите 91 
цели на управлението 91 
ценни книжа 37 
ЦЕФТА 59 
цивилизация 12 
чалга 128 
чалгата в българската история 128 
Черноморско сътрудничество 22 
читалища 131 
човешки капитал 103 
човешки потенциал 103 
човешки права 64 
човешки ресурси 102 
Югоизточна Европа 20 
Югославия 20 
Югославска криза 20 
юридическа отговорност 63 
юридически речник 67 
Япония 75 
Prince 2 90 
PROMPT организация 90 
superbrands 54