НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -
II  1545II  1545

   Водни животни  : Срещнете се с удивителните създания, които обитават водните басейни  . - София  : Изд. Прес, 2006  . - 63 с. ; 29 см  . -   (Encyclopedia Britanica (Библиотека Знание))

Сист. No: 8716
- 2 -
II  1545II  1545

   Исторически личности  : Запознайте се с живота на прочути хора от различни епохи и континенти  . - София  : Изд. Прес, 2006  . - 64 с. ; 29 см  . -   (Encyclopedia Britanica (Библиотека Знание))

Сист. No: 8713
- 3 -
II  1545II  1545

   Наука и природа  : Разкрийте тайните на заобикалящите ни чудеса - от скалите до дъгата  . - София  : Изд. Прес, 2006  . - 63 с. ; 29 см  . -   (Encyclopedia Britanica (Библиотека Знание))

Сист. No: 8715
- 4 -
II  1545II  1545

   Поглед към Азия, Австралия и Нова Зеландия  : Посетете някои от най-старите и интригуващи страни и градове в света  . - София  : Изд. Прес, 2006  . - 72 с. ; 28 см  . -   (Encyclopedia Britanica (Библиотека Знание))

Сист. No: 8712
- 5 -
4164841648

Стойков, Любомир Димчев

   Култура и медии  / Любомир Димчев Стойков  . - София  : Авангард Прима, 2006  . - 464 с. ; 21 см

Сист. No: 8679
- 6 -
II  1545II  1545

   Чудесата на дивата природа  : Запознайте се с най-екзотичните животни на планетата  . - София  : Изд. Прес, 2006  . - 63 с. ; 29 см  . -   (Encyclopedia Britanica (Библиотека Знание))

Сист. No: 8711
- 7 -
II  1546II  1546

   Гени и ДНК  . - София  : Изд. Прес, 2007  . - 65 с. ; 29 см  . -   (Библиотека "Знание")

Сист. No: 8728
- 8 -
II  1545II  1545

   Даровете на земята  : Вкусове и багри - наслада за небцето, радост за очите  . - София  : Изд. Прес, 2007  . - 63 с. ; 29 см  . -   (Encyclopedia Britanica)

Сист. No: 8723
- 9 -
II  1545II  1545

   Домашни и горски животни  : Запознайте се с животните, които ни заобикалят  . - София  : Изд. Прес, 2007  . - 63 с. ; 29 см  . -   (Encyclopedia Britanica (Библиотека Знание))

Сист. No: 8725
- 10 -
II  1545II  1545

   Изкуствата  : Опознайте света на въображението и творчеството  . - София  : Изд. Прес, 2007  . - 63 с. ; 29 см  . -   (Encyclopedia Britanica (Библиотека Знание))

Сист. No: 8726
- 11 -
II  1545II  1545

   Космическото пространство  : Пътешествие през Слънчевата система и отвъд нея  . - София  : Изд. Прес, 2007  . - 63 с. ; 29 см  . -   (Encyclopedia Britanica (Библиотека Знание))

Сист. No: 8720
- 12 -
II  1545II  1545

   Планетата Земя  : Открийте и опознайте природните чудеса на нашия свят  . - София  : Изд. Прес, 2007  . - 63 с. ; 29 см  . -   (Encyclopedia Britanica (Библиотека Знание))

Сист. No: 8718
- 13 -
II  1545II  1545

   Поглед към Америка  : Изследвайте чудното разнообразие на Западното полукълбо - от Северна до Южна Америка  . - София  : Изд. Прес, 2007  . - 63 с. ; 29 см  . -   (Encyclopedia Britanica (Библиотека Знание))

Сист. No: 8724
- 14 -
II  1545II  1545

   Поглед към Африка  : Открийте един великолепен и разнолик континент  . - София  : Изд. Прес, 2007  . - 63 с. ; 29 см  . -   (Encyclopedia Britanica)

Сист. No: 8722
- 15 -
II  1545II  1545

   Поглед към Европа  : Посетете континента - кръстопът на многобройни култури  . - София  : Изд. Прес, 2007  . - 64 с. ; 29 см  . -   (Encyclopedia Britanica (Библиотека Знание))

Сист. No: 8727
- 16 -
II  1545II  1545

   Прочути творци  : Запознайте се с някои от най-големите творци на всички времена  . - София  : Изд. Прес, 2007  . - 63 с. ; 29 см  . -   (Encyclopedia Britanica (Библиотека Знание))

Сист. No: 8719
- 17 -
II  1545II  1545

   Религиите по света  : Запознайте се с убежденията и вярванията на хората в целия свят  . - София  : Изд. Прес, 2007  . - 63 с. ; 29 см  . -   (Encyclopedia Britanica (Библиотека Знание))

Сист. No: 8721
- 18 -
II  1545II  1545

   Технологии и изобретения  : Повдигнете завесата пред най-важните придобивки на човечеството в миналото и сега  . - София  : Изд. Прес, 2007  . - 63 с. ; 29 см  . -   (Encyclopedia Britanica (Библиотека Знание))

Сист. No: 8717
- 19 -
II  1546II  1546

   Чудесата на света  . - София  : Изд. Прес, 2007  . - 65 с. ; 29 см  . -   (Библиотека "Знание")

Сист. No: 8729

Печат.Информационна дейност

- 20 -
4166541665

Георгиев, Лъчезар Георгиев

   Седем етюда по българското книгоиздаване  / Лъчезар Георгиев Георгиев  . - В. Търново  : Астарта, 2007  . - 164 с. ; 20 см

Сист. No: 8701

Библиографии

- 21 -
016/С/Б  442016/С/Б  442

   Биобиблиография  : Професор Димитър Панайотов  /   Състав. Живка Тотева, Веска Върбанова, Биляна Йорданова, Анка Танева  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2007  . - 80 с. ; 21 см

Сист. No: 8639
- 22 -
013/С/П  172  Бг013/С/П  172  Бг

Панайотова, Бойка и др.

   Гръцки автори, преведени на български език 1878-2006  : Библиографски указател  /   Състав. Бойка Панайотова, Росица Яначкова, Елха Денева  . - 2-ро доп. изд. - София  : НБКМ, 2007  . - 264 с. ; 20 см

Сист. No: 8758

Библиотечно дело. Библиотекознание

- 23 -
4166141661

Горман, Майкъл

   Нашите непреходни ценности  : Библиотеките през ХХІ век  / Майкъл Горман  ; Прев. от англ. Александра Дипчикова  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006  . - 264 с. ; 23 см

Сист. No: 8695
- 24 -
4166041660

Кишиловска, Малгожата

   Комуникации в библиотеката  / Малгожата Кишиловска  ; Прев. от полски  Мариана Тончева  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006  . - 136 с. ; 20 см

Сист. No: 8694

ФИЛОСОФИЯ

- 25 -
I  2155I  2155

Аннас, Джулия

   Антична философия  / Джулия Аннас  ; Прев. от англ. Капка Герганова  . - София  : Захарий Стоянов, 2007  . - 255 с. ; 17 см

Сист. No: 8684
- 26 -
4163041630

Спасов, Добрин

   Философия и социология за ХХІ век  : Избрани студии  / Добрин Спасов  . - София  : Захарий Стоянов, 2007  . - 559 с. ; 22 см

Сист. No: 8650

Психология

- 27 -
4164741647

Хоган, Кевин

   Наука за влиянието  : Накарайте хората да кажат "Да"  / Кевин Хоган  . - София  : ЛИК, 2007  . - 264 с. ; 21 см

Сист. No: 8678

Логика

- 28 -
4164441644

Вайс, Михаел

   Човек и мениджмънт  : Енергийният потенциал на бъдещите фирми и на фирмите с бъдеще  / Михаел Вайс  . - София  : Аквариус, 2006  . - 184 с. ; 20 см

Сист. No: 8673

Етика

- 29 -
4166441664

Джорджев, Божидар

   Преуспяване превилегии  / Божидар Джорджев  . - Варна  : Зограф, 2002  . - 272 с. ; 20 см

Сист. No: 8700
- 30 -
17/С/С  694  Дн17/С/С  694  Дн

Станков, Димитър

   Нов речник по морал и етика  / Димитър Станков  . - София  : Арс, 2006  . - 688 с. ; 21 см

Сист. No: 8761
- 31 -
4168141681

Филипова, Фаня

   Професионална етика в счетоводството  / Фаня Филипова  . - 2-ро прераб. и доп. изд. - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2006  . - 140 с. ; 22 см

Сист. No: 8740
- 32 -
I  2151I  2151

Велниц, Андрея

   Международен етикет  / Андрея Велниц  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 208 с. ; 18 см

Сист. No: 8657
- 33 -
I  2153I  2153

Опел, Кай

   Езикът на тялото  / Кай Опел  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 160 с. ; 18 см  . -   (Общувай успешно)

Сист. No: 8659
- 34 -
I  2152I  2152

Сарториус, Верена

   Опознаване на човека  / Верена Сарториус  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 160 с. ; 18 см

Сист. No: 8658

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика на България
- 35 -
II  1473II  1473

   Годишен отчет 2006  : Национален статистически институт. Република България  . - София  : НСИ, 2007  . - 70 с. ; 29 см

Сист. No: 8752
- 36 -
31/С/С  7331/С/С  73

   Статистически годишник 2006  : С данни за 2005 година  = Statistical yearbook 2006  . - София  : НСИ, 2007  . - 698 с. ; 27 см

Сист. No: 8631
- 37 -
338/С/С  73338/С/С  73

   Статистически справочник 2007  : ( Данни за 2006 г.)  . - София  : НСИ, 2007  . - 284 с. ; 16 см

Сист. No: 8692
Статистика на домакинствата.Бюджети на домакинствата
- 38 -
II  1542II  1542

Чукалев, Георги

   Потребление, доход и богатство на домакинствата  / Георги Чукалев  . - София  : АИАП, 2007  . - 41 с. ; 30 см  . -   (Серия "Икономически изследвания" 1/2007)

Сист. No: 8751

Социология

- 39 -
4165141651

Ленсиони, Патрик

   Петте основни слабости при работа в екип  / Патрик Ленсиони  ; Прев. от англ. Тинко Трифонов  . - София  : Изток-Запад, 2006  . - 256 с. ; 21 см

Сист. No: 8682
- 40 -
4165741657

Болковър, Дейвид

   Офисният живот: шокиращата истина  / Дейвид Болковър  ; Прев. от англ. Цветомира Николова  . - София  : ЛИК, 2007  . - 212 с. ; 20 см

Сист. No: 8689
- 41 -
4165341653

   Как да манипулираме хората  : Техники за манипулация и защита от тях  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 208 с. ; 21 см

Сист. No: 8685
- 42 -
4162041620

Силласте, Галина и др.

   Формирование новой экономической интеллигенции России и Болгарии в условиях рыночной экономики  / Галина Силласте, Нено Павлов, Никола Георгиев  . - Москва - Свиштов  : АИ "Ценов", 2007  . - 472 с. ; 23 см

Сист. No: 8635

Политика

- 43 -
4166341663

   Германската християндемокрация  /   Състав. Светослав Малинов  . - София  : Фондация "Конрад Аденауер", 2006  . - 704 с. ; 24 см

Сист. No: 8699
- 44 -
4164141641

Хикс, Саймън

   Политическата система на Европейския съюз  / Саймън Хикс  . - 2.прераб. и доп. изд. - София  : Парадигма, 2007  . - 534 с. ; 24 см

Сист. No: 8668
Международна политика
- 45 -
4165041650

Ваис, Морис

   Международните отношения след 1945 г. / Морис Ваис  . - София  : ИК "Кама", 2004  . - 272 с. ; 24 см

Сист. No: 8681
- 46 -
4165641656

Дервиш, Кемал и др.

   По-добрата глобализация  : Легитимност. Управление. Реформи  / Кемал Дервиш, Серен Йозер  . - София  : Кръгозор, 2007  . - 372 с. ; 21 см

Сист. No: 8688

Икономикс

- 47 -
I  2156I  2156

Smith, Keith R.

   God's Economic Mandate?  : A Perspective on Stewardship Economics  / Keith R. Smith  . - Б.м. : Thankful books, 2005  . - 286 с. ; 20 см

   Икономическа теория. Икономическо мислене.Икономически перспективи за развитие. Доход, печалба. Ценообразуване. Инвестиции. Спестявания. Кредит. Дълг.

Сист. No: 8759
Макроикономика
- 48 -
4168441684

   Сборник по макроикономика  : Тестове, задачи, въпроси  /   / Владимир Владимиров и др. - Варна  : ИК "Стено", 2007  . - 212 с. ; 24 см

Сист. No: 8743
Икономически теории.Учения и школи
- 49 -
4167741677

Найденова, Снежана

   Християнският модел на икономиката - реалност и перспектива за обединена Европа  / Снежана Найденова  . - В. Търново  : АБАГАР, 2007  . - 223 с. ; 23 см

Сист. No: 8734
Трудови отношения
- 50 -
4169341693

Дечев, Теодор Данаилов

   "Гъвкави форми на работа" и (пост)индустриални отношения в Централна и Източна Европа  / Теодор Данаилов Дечев  . - София  : Б.изд., 2006  . - 104 с. ; 20 см

Сист. No: 8756
Поземлена икономика
- 51 -
4164241642

Йотов, Стефан

   Спекулативният балон при жилищните имоти в България  / Стефан Йотов  . - София  : РААБЕ България ЕООД, 2007  . - 44 с. ; 21 см

Сист. No: 8669
Фирми
- 52 -
334.7/С/Б  923334.7/С/Б  923

   България - фирмена енциклопедия 2006-2007  : Кой какъв е в българския бизнес  /   / Анастас Илиев и др. = Who is who in bulgarian business encyclopedia of companies  . - София  : Интеридея, 2006  . - 1100 с. ; 29 см

Сист. No: 8749
- 53 -
I  2154I  2154

Габс, Дениз Кенион-Рувине

   Приемствеността в семейната фирма  : Младежите и семейният дух  / Дениз Кенион-Рувине Габс  . - София  : Захарий Стоянов, 2007  . - 131 с. ; 18 см

Сист. No: 8670
- 54 -
4163441634

Роуланд, Уейд

   Корпорация Алчност  : Защо корпорациите владеят нашия свят и как позволяваме това да се случи  / Уейд Роуланд  . - София  : Весела Люцканова, 2007  . - 256 с. ; 20 см

Сист. No: 8660
Данъци. Такси. Налози
- 55 -
4167341673

Адамов, Величко и др.

   Техника на данъчното облагане  : (Учебник)  / Величко Адамов, Валери Ненков, Валентин Милинов  . - 5-то прераб. и доп. изд. - В. Търново  : АБАГАР, 2007  . - 488 с. ; 23 см

Сист. No: 8730
- 56 -
4165941659

Инджова, Ася и др.

   Коментар на Закона за данъците върху доходите на физическите лица  : Облагане с окончателен патентен данък. Директиви на ЕС  / Ася Инджова, Благой Иванов  . - София  : Аспро ЕООД, 2007  . - 208 с. ; 23 см  + със SD ROM

Сист. No: 8693
- 57 -
3817538175

Мермерска, Людмила

   Новият закон за данъците върху доходите на физическите лица в практиката на предприятието  / Людмила Мермерска  . - София  : МИСЪЛ, 2007  . - 48 с. ; 21 см  . -   (Библиотека "български счетоводител" №5/ 2007 г.)

Сист. No: 8637
- 58 -
4167441674

Ненков, Валери и др.

   Техника на данъчното облагане  : (Сборник от задачи и тестове)  / Валери Ненков, Валентин Милинов, Бойко Петев  . - 2-ро изд. - В. Търново  : АБАГАР, 2007  . - 362 с. ; 23 см

Сист. No: 8731
Пари. Банково дело. Борси
- 59 -
4163141631

Темплар, Ричард

   Правилата на богатството  / Ричард Темплар  ; Прев. от англ. Елка Виденова  . - София  : Обсидиан, 2007  . - 240 с. ; 20 см

Сист. No: 8651
Банки. Национални банки. Кредитни дружества
- 60 -
3599035990

   Българска народна банка  : Годишен отчет 2006  . - София  : БНБ, 2007  . - 112 с. ; 29 см  + със CD

Сист. No: 8750
Валутна търговия
- 61 -
4164041640

Симеонова, Доника и др.

   Търговия с опции на валутния пазар Форекс  : Фундаментален анализ и икономически индикатори  / Доника Симеонова, Румен Тодев  . - Пловдив  : Макрос, 2007  . - 233 с. ; 22 см

Сист. No: 8666
Фондов пазар. Фондова борса
- 62 -
4167841678

Асенова, Мариана и др.

   Фондови борси  / Мариана Асенова, Стефан Бъкличаров  . - б.м.изд. : Авангардп ринт, 2005  . - 354 с. ; 21 см

Сист. No: 8735

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 63 -
II  1543II  1543

Tipuric, Darko

   Privatization and Employee Ownership in Croatia  / Darko Tipuric  . - Б.м. : University of Gloucestershire, 2006  . - 81 с. ; 30 см  . -   (International Journal of Management Cases V.8 Issue 1)

   Приватизацията в Хърватия. Акционерно участие. Маркетигов процес. Банково дело и банкови реформи. Бизнес изпълнение. Мениджмънт на малки и средни предприятия.

Сист. No: 8760
Икономика
- 64 -
II  1541II  1541

   Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ  : Сборник научных трудов. Т. 1-2  . - Свиштов - Донецк  : ДонНУ, 2006  . - 29 см

   Т. 1  . - 2006  . - 732 с.

Сист. No: 8704
- 65 -
II  1541II  1541

   Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ  : Сборник научных трудов. Т. 1-2  . - Свиштов-Донецк  : ДонНУ, 2006  . - 29 см

   Т. 2  . - 2006  . - 732 с.

Сист. No: 8705
- 66 -
4167041670

Bastiat, Frederic

   Sophismes economiques  : Revues et annotees d'apres les manuscrits de l'auteur  / Frederic Bastiat  . - 4. ed. - Paris  : Guillaumin et G-ie, Editeurs, 1878  . - 548 с. ; 19 см

Сист. No: 8708
- 67 -
4167141671

Bastiat, Frederic

   Harmonies economiques  : Revues et annotees d'apres les manuscrits de l'auteur  / Frederic Bastiat  . - 8. et. - Paris  : Guillaumin et G-ie, Editeurs, 1881  . - 660 с. ; 18 см

Сист. No: 8709
Икономика на България
- 68 -
II  1540II  1540

   Иновации.бг  : Иновационен потенциал на българската икономика  . - София  : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2005  . - 99 с. ; 29 см

Сист. No: 8698
- 69 -
II  1539II  1539

   Конвергенция и европейски фондове 2006  : Икономически доклад на Президента на Република България  . - София  : Администрация на Президента на Р България, 2006  . - 178 с. ; 29 см

Сист. No: 8697
Търговия
- 70 -
4168041680

   Шкорпиловци ' 2006  : Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2007  . - 106 с. ; 22 см

Сист. No: 8739
Маркетинг
- 71 -
4166241662

Коралиев, Янко Иванов

   Логистика  : (Учебник)  / Янко Иванов Коралиев  . - Габрово  : Унив. изд. Васил Априлов, 2001  . - 304 с. ; 20 см

Сист. No: 8696
- 72 -
4084840848

   Маркетингова интерактивност в европейското пазарно пространство  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2006  . - 21 см  . -   (Библиотека "Проф. Цани Калянджиев" Кн. 6)

   

Сист. No: 8738
- 73 -
4165841658

Оховен, Марио

   Стратегия на мощния продавач  : Магията на успеха  / Марио Оховен  . - 2-ро изд. - София  : Panorama BG, 2006  . - 280 с. ; 22 см

Сист. No: 8690
- 74 -
339.13/С/С  182  Гс339.13/С/С  182  Гс

Санд, Грегъри А.

   Световна мърчандайзинг енциклопедия  / Грегъри А. Санд  . - София  : ЛаковПрес, 2006  . - 416 с. ; 23 см

Сист. No: 8667
- 75 -
4168541685

Тонкова, Евгения

   Управление на дистрибуцията  : (Учебник)  / Евгения Тонкова  . - 2-ро прераб. и доп. изд. - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2006  . - 200 с. ; 22 см

Сист. No: 8744
- 76 -
4163641636

   Агресивни продажби  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 192 с. ; 21 см

Сист. No: 8662
- 77 -
II  1536II  1536

Доганов, Димитър и др.

   Маркетинг  : Тестове и задачи. Речник  / Димитър Доганов, Здравко Младенов, Райна Панова  . - София  : Дионис, 2007  . - 220 с. ; 29 см

Сист. No: 8647
- 78 -
4165441654

   Когато маркетинга е минно поле  : Какво да правим  /   Прев. от англ. Кирил Грозев  . - София  : Локус Пъблишинг ООД, 2007  . - 188 с. ; 22 см

Сист. No: 8686
- 79 -
4163541635

Котлър, Филип и др.

   Латерален маркетинг  : Нови техники за нестандартни идеи  / Филип Котлър, Фернандо Триас Бес де  . - София  : Локус Пъблишинг ООД, 2007  . - 198 с. ; 21 см

Сист. No: 8661
Бизнес преговори
- 80 -
4162241622

Бакърджиева, Милка

   Бизнеспреговори  : (Учебник)  / Милка Бакърджиева  . - 2-ро прераб. и доп. изд. - Свищов  : АИ "Ценов", 2007  . - 362 с. ; 24 см

Сист. No: 8638
Маркетинг в индустрията (индустриален маркетинг)
- 81 -
4165541655

Дейвис, Антъни

   Всичко, което трябва да знаете за Пъблик рилейшънс  : Директни отговори на над 500 въпроса  / Антъни Дейвис  . - София  : Рой комюникейшън, 2007  . - 287 с. ; 24 см

Сист. No: 8687
Маркетинг в туризма
- 82 -
II  1537II  1537

Узунова, Мария и др.

   Маркетинг в туризма  / Мария Узунова, Нели Евтимова, Татяна Данчева  . - София  : Дионис, 2006  . - 108 с. ; 28 см

Сист. No: 8648
Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз
- 83 -
803.3/С/Г  937  Ае803.3/С/Г  937  Ае

Гурсо, Анри и др.

   Европейски речник  : Български-английски-немски-френски-ит алиански-испански  / Анри Гурсо, Моник Гурсо  . - София  : Младинска книга, 2007  . - 788 с. ; 22 см

Сист. No: 8677

Международно право

- 84 -
4163841638

Готрон, Жан-Клод

   Европейско право  / Жан-Клод Готрон  ; Прев. от фр. Атанас Семов  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006  . - 491 с. ; 21 см  . -   (Библиотека Студии по Европейско право)

Сист. No: 8664
- 85 -
4168941689

   Основи на публичното право  /   / Петър Цанков и др. - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2006  . - 293 с. ; 21 см

Сист. No: 8748
- 86 -
4169041690

   Права на човека: Международна защита. Мониторинг. Въвеждане в действие  /   Под ред. на  Януш Симонидес  . - Бургас  : Бургаски свободен унив., 2006  . - 344 с. ; 24 см

Сист. No: 8753
Търговско право
- 87 -
4168841688

   Търговско право  : Казуси, тестове, задачи  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2007  . - 133 с. ; 22 см

Сист. No: 8747

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 88 -
349.2/С/Б    923349.2/С/Б    923

   България в международния трудов ред  /   Състав. Васил Мръчков  = Bulgaria in International labour Order  . - София  : ИК "Труд и право ", 2007  . - 752 с. ; 21 см

Сист. No: 8691
- 89 -
349/С/К  729349/С/К  729

   Кодекс на труда  : 727 консултации по прилагане на трудовото право  / Гошо Мушкаров  . - София  : Доби прес ЕООД, 2007  . - 254 с. ; 20 см

Сист. No: 8736

Социално осигуряване

- 90 -
3967539675

Никова, Ваня

   Пенсионното осигуряване 2007 година  : Актуализирана нормативна уредба  / Ваня Никова  . - София  : Персонал-консулт-ГП, 2007  . - 100 с. ; 20 см  . -   (Библиотека "Човешки ресурси" Кн. 3/2007 г.)

Сист. No: 8632
Социално осигуряване в България
- 91 -
4162541625

Колев, Кольо и др.

   Социално подпомагане  / Кольо Колев, Маргарита Иванова  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2007  . - 166 с. ; 24 см

Сист. No: 8642

Застраховане

- 92 -
368/С/К  924  Да368/С/К  924  Да

Кръстева, Добринка Петрова

   Английско-български. Българско-английски речник  : Застраховане. Банково дело. Борсова търговия: Част 1 -  /   Състав. Добринка Петрова Кръстева  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2006  . - 23 см

   Книжното тяло съдържа Българско-английски речник от 429-872 с.

   Ч.1 . Европейска терминология  . - 2006  . - 872 с.

Сист. No: 8676
- 93 -
4163241632

Тодоров, Юрий

   Застрахователните измами в България и разкриването им  / Юрий Тодоров  . - София  : Албатрос, 2007  . - 244 с. ; 20 см

Сист. No: 8652
Образование в България
- 94 -
4166641666

Хамамджиев, Константин

   Училища и учители в Свищов през първата половина на ХIХ век  : Един стогодишен спор  / Константин Хамамджиев  . - София  : Пандора Прим, 2006  . - 122 с. ; 20 см

Сист. No: 8702
Висше образование
- 95 -
4162141621

Лулански, Пано Д.

   Как да напиша и защитя дисертация?  : (Докторантска аналитика)  / Пано Д. Лулански  . - София  : Инс. за прилож. социално-иконом. изсл. и продълж. обучение, 2007  . - 210 с. ; 24 см

Сист. No: 8636
- 96 -
378/С/С  593  с378/С/С  593  с

   Справочник за кандидат-студенти 2007/2008  : Стопанска академия "Д. А. Ценов"  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2007  . - 122 с. ; 21 см

Сист. No: 8634
Висше образование в България
- 97 -
4169441694

Павлов, Нено

   Отчет за дейността на Висшето училище през периода м. май 1999 г. - м. май 2003 г. / Нено Павлов  . - Свищов, 2003  . - 104 с. ; 23 см

Сист. No: 8757

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Математика

- 98 -
4168741687

Атанасов, Бойко и др.

   Оптимизационни методи  / Бойко Атанасов, Петър Петров, Росен Николаев  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2006  . - 21 см

   Ч.2 . Математика  . - 2006  . - 222 с.

Сист. No: 8746
- 99 -
4168641686

   Оптимизационни методи  : Учебно пособие за решаване на задачи  /   / Бойко Атанасов и др. - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2006  . - 21 см

   Ч.2. Математика  . - 2006  . - 206 с.

Сист. No: 8745

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Управление на предприятията. Организация на производството

- 100 -
4162741627

Найденов, Сергей Тодоров

   Индустриалното предприятие и позабравените модели за ефективно управление на материалните ресурси  / Сергей Тодоров Найденов  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2007  . - 160 с. ; 23 см

Сист. No: 8644

Мениджмънт

- 101 -
4164641646

Джей, Рос

   Създайте страхотен екип  : Подберете хората според ролите  / Рос Джей  . - София  : ИнфоДАР, 2001  . - 215 с. ; 22 см

Сист. No: 8675
- 102 -
4168341683

   Конкурентно поведение на фирмата  /   / Анастасия Станчева и др. - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2006  . - 152 с. ; 22 см  . -   (Библиотека "Проф. Цани Калянджиев" Кн. 7)

Сист. No: 8742
- 103 -
4163941639

Слоун, Пол

   Бизнес мисленето  : Лидерство и вдъхновение  / Пол Слоун  ; Прев. от англ. Станислава Миланова  ; Ред. Елица Тодорова  . - София  : ЛИК, 2006  . - 212 с. ; 20 см

Сист. No: 8665
- 104 -
I  2148I  2148

   Детектор на лъжата  : Как да заобиколим "подводните камъни" на интервю  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 128 с. ; 21 см  . -   (Млади мениджъри)

Сист. No: 8654
- 105 -
4168241682

Зафирова, Цвета

   Стратегическо управление  / Цвета Зафирова  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2007  . - 292 с. ; 22 см

Сист. No: 8741
- 106 -
4164541645

Ливенс, Йозеф

   Управление на семейните фирми  : Ключът към успеха  / Йозеф Ливенс  ; Прев. от фр. Боряна Цонева  . - София  : Захарий Стоянов, 2007  . - 112 с. ; 23 см

Сист. No: 8674
- 107 -
I  2150I  2150

   Успешна кариера в мениджмънта  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 208 с. ; 21 см

Сист. No: 8656
- 108 -
I  2149I  2149

   Успешна кариера в рекламния бизнес  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 144 с. ; 21 см  . -   (Млади мениджъри)

Сист. No: 8655
- 109 -
4163741637

Нелсън, Боб и др.

   Мениджмънт for Dummies  / Боб Нелсън, Питър Иконъми  . - София  : Алекс Софт, б.г. - 386 с.; XIV с. ; 24 см

Сист. No: 8663

Комуникации. Делово общуване.Делови преговори. Делова кореспонденция

- 110 -
4167941679

Георгиева, Николина

   Бизнес комуникации  / Николина Георгиева  . - Варна  : Наука и икономика - ИУ - Варна, 2006  . - 325 с. ; 22 см

Сист. No: 8737

Счетоводство

- 111 -
4162341623

   Държавен изпит по счетоводство (2005-2006)  : Учебно-методическо пособие  /   / Дамян Дамянов и др. - Свищов  : АИ "Ценов", 2007  . - 191 с. ; 23 см

Сист. No: 8640
- 112 -
4162641626

Меразчиев, Васил и др.

   Банково счетоводство  : (Учебник)  / Васил Меразчиев, Георги Баташки, Диана Ималова  . - 3-то изд. - Свищов  : АИ "Ценов", 2007  . - 350 с. ; 23 см

Сист. No: 8643
- 113 -
4162841628

   Счетоводство  : Сборник от решени и нерешени задачи и тестове  /   / Росица Симеонова и др. - 2-ро доп. и прераб. изд. - Свищов  : АИ "Ценов", 2007  . - 248 с. ; 23 см

Сист. No: 8645
Счетоводство на предприятието
- 114 -
4162441624

Йотова, Йонка В. и др.

   Счетоводство на пенсионните и осигурителните предприятия  / Йонка В. Йотова, Тотка Л. Кънева  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2007  . - 186 с. ; 23 см

Сист. No: 8641

Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията

- 115 -
658.3/С/М  939658.3/С/М  939

   Моята кариера  : Пътеводител 2007  . - София  : Икономедиа АД, 2007  . - 136 с. ; 23 см

Сист. No: 8671
- 116 -
4162941629

Цвяткова, Стойна и др.

   Квалитология  / Стойна Цвяткова, Петранка Мидова  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2007  . - 388 с. ; 23 см

Сист. No: 8646
- 117 -
4166841668

Glinkowski, Czeslaw

   The chosen problems of effectiveness of restructuring  / Czeslaw Glinkowski  . - Poznan  : Akademia Eknomiczna w Poznaniu, 2006  . - 154 с. ; 24 см

   Преструктурирането на предприятията.Ефективност. Икономически промени.

Сист. No: 8706
Управление на кадрите. Управление на персонала
- 118 -
4163341633

Фостър, Джак

   Бъди идеяист  : Как да се стимулират идеите на работното място  / Джак Фостър  ; Ил. Лари Корби  . - София  : Рой комюникейшън, 2006  . - 137 с. ; 23 см

Сист. No: 8653
- 119 -
4165241652

Алън, Джефри Дж.

   Как да спечеля интервю за работа  / Джефри Дж. Алън  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 160 с. ; 21 см

Сист. No: 8683
Човешки ресурси. Управление на персонала.Кадри. Работна сила
- 120 -
4167641676

Илиев, Йосиф

   Управление на човешките ресурси  : Умението да мотивираме  / Йосиф Илиев  . - В. Търново  : АБАГАР, 2005  . - 480 с. ; 21 см

Сист. No: 8733
Качество. Контрол на качеството. Квалитология
- 121 -
II  1538II  1538

Борисов, Борис и др.

   От управление на качеството към съвършенство на организацията  : Европейски стратегии и практики  / Борис Борисов, Цветан Давидков  . - София  : Б.изд., 2005  . - 266 с. ; 29 см

Сист. No: 8649

Реклама

- 122 -
4164341643

Гарфийлд, Боб

   Десетте божи заповеди на рекламата  / Боб Гарфийлд  . - София  : Bookmark, 2006  . - 226 с. ; 21 см

Сист. No: 8672

Програмни продукти. Софтуер

- 123 -
4164941649

Кокс, Джойс и др.

   Microsoft Office Word 2007  : Стъпка по стъпка  / Джойс Кокс, Джоун Препернау  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 464 с. ; 24 см

Сист. No: 8680

Бизнес информационни системи

- 124 -
4167541675

Георгиева, Римма

   Бизнескореспонденция и контрактни документи на руски и български език  / Римма Георгиева  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2007  . - 243 с. ; 23 см

Сист. No: 8732

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

- 125 -
4169141691

Силяновски, Трифон

   Немският симфонизъм  : Стилови и интерпретационни проблеми  / Трифон Силяновски  . - София  : Артес Либералес, 2006  . - 160 с. ; 20 см

Сист. No: 8754

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

Литературознание

- 126 -
II  1545II  1545

   Легенди, митове и народни приказки  : Насладете се на историите, които от векове вълнуват света  . - София  : Изд. Прес, 2006  . - 63 с. ; 29 см  . -   (Encyclopedia Britanica (Библиотека Знание))

Сист. No: 8714

Художествена литература

- 127 -
4169241692

Параос, Сариса

   Левски - ограбеният апостол на свободата  / Сариса Параос  . - София  : Б.изд., 2004  . - 320 с. ; 20 см

Сист. No: 8755
- 128 -
4161941619

Симеонов, Людмил

   Вечерен сняг  : Поезия  / Людмил Симеонов  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2007  . - 27 с. ; 20 см

Сист. No: 8633

 Индекс по АВТОРИ

Аверкович, Екатерина Неделчева 111 
Адамов, Величко 55 
Алън, Джефри Дж. 119 
Аннас, Джулия 25 
Асенова, Мариана 62 
Атанасов, Бойко 98 
Бакърджиева, Милка 80 
Баташки, Георги 111 112 
Бес де, Фернандо Триас 79 
Божков, Васил 111 
Болковър, Дейвид 40 
Борисов, Борис 121 
Бъкличаров, Стефан 62 
Ваис, Морис 45 
Вайс, Михаел 28 
Велниц, Андрея 32 
Виденова, Елка 59 
Върбанова, Веска 21 
Габс, Дениз Кенион-Рувине 53 
Гарфийлд, Боб 122 
Георгиев, Лъчезар Георгиев 20 
Георгиев, Никола 42 
Георгиева, Николина 110 
Георгиева, Римма 124 
Герганова, Капка 25 
Горман, Майкъл 23 
Готрон, Жан-Клод 84 
Грозев, Кирил 78 
Гурсо, Анри 83 
Гурсо, Моник 83 
Давидков, Цветан 121 
Дамянов, Дамян 111 
Данчева, Татяна 82 
Дейвис, Антъни 81 
Денева, Елха 22 
Дервиш, Кемал 46 
Дечев, Теодор Данаилов 50 
Джей, Рос 101 
Джорджев, Божидар 29 
Дипчикова, Александра 23 
Доганов, Димитър 77 
Евтимова, Нели 82 
Зафирова, Цвета 105 
Иванов, Благой 56 
Иванова, Маргарита 91 
Иконъми, Питър 109 
Илиев, Георги 111 
Илиев, Йосиф 120 
Ималова, Диана 112 
Инджова, Ася 56 
Йозер, Серен 46 
Йоновски, Калин 113 
Йорданова, Биляна 21 
Йотов, Стефан 51 
Йотова, Йонка В. 114 
Кишиловска, Малгожата 24 
Кокс, Джойс 123 
Колев, Кольо 91 
Коралиев, Янко Иванов 71 
Корби, Лари 118 
Котлър, Филип 79 
Кръстева, Добринка Петрова 92 
Кръстева-Христова, Радосвета 113 
Кънева, Тотка Л. 114 
Ленсиони, Патрик 39 
Ливенс, Йозеф 106 
Лулански, Пано Д. 95 
Малинов, Светослав 43 
Меразчиев, Васил 111 112 
Мермерска, Людмила 57 
Мидова, Петранка 116 
Миланова, Станислава 103 
Милинов, Валентин 55 58 
Михайлова, Румяна 113 
Младенов, Здравко 77 
Мръчков, Васил 88 
Мушкаров, Гошо 89 
Найденов, Сергей Тодоров 100 
Найденова, Снежана 49 
Нелсън, Боб 109 
Ненков, Валери 55 58 
Никова, Ваня 90 
Николаев, Росен 98 
Николова, Цветомира 40 
Опел, Кай 33 
Оховен, Марио 73 
Павлов, Нено 42 97 
Панайотова, Бойка 22 
Панова, Райна 77 
Параос, Сариса 127 
Петев, Бойко 58 
Петров, Петър 98 
Препернау, Джоун 123 
Роуланд, Уейд 54 
Санд, Грегъри А. 74 
Сарториус, Верена 34 
Семов, Атанас 84 
Силласте, Галина 42 
Силяновски, Трифон 125 
Симеонов, Людмил 128 
Симеонова, Доника 61 
Симеонова, Росица 113 
Симонидес , Януш 86 
Слоун, Пол 103 
Спасов, Добрин 26 
Станков, Димитър 30 
Стойков, Любомир Димчев 5 
Танева, Анка 21 
Темплар, Ричард 59 
Тодев, Румен 61 
Тодоров, Юрий 93 
Тодорова, Елица 103 
Тонкова, Евгения 75 
Тончева, Мариана 24 
Тотева, Живка 21 
Трифонов, Тинко 39 
Узунова, Мария 82 
Филипова, Фаня 31 
Фостър, Джак 118 
Хамамджиев, Константин 94 
Хикс, Саймън 44 
Хоган, Кевин 27 
Цвяткова, Стойна 116 
Цонева, Боряна 106 
Чукалев, Георги 38 
Яначкова, Росица 22 
Bastiat, Frederic 66 67 
Glinkowski, Czeslaw 117 
Smith, Keith R. 47 
Tipuric, Darko 63 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Агресивни продажби 76 
Английско-български. Българско-английски речник 92 
Антична философия 25 
Банково счетоводство 112 
Бизнес комуникации 110 
Бизнес мисленето 103 
Бизнескореспонденция и контрактни документи на руски и български език 124 
Бизнеспреговори 80 
Биобиблиография 21 
Бъди идеяист 118 
България - фирмена енциклопедия 2006-2007 52 
България в международния трудов ред 88 
Българска народна банка 60 
Вечерен сняг 128 
Водни животни 1 
Всичко, което трябва да знаете за Пъблик рилейшънс 81 
Гени и ДНК 7 
Германската християндемокрация 43 
Годишен отчет 2006 35 
Гръцки автори, преведени на български език 1878-2006 22 
Даровете на земята 8 
Десетте божи заповеди на рекламата 122 
Детектор на лъжата 104 
Домашни и горски животни 9 
Държавен изпит по счетоводство (2005-2006) 111 
Европейски речник 83 
Европейско право 84 
Езикът на тялото 33 
Застрахователните измами в България и разкриването им 93 
Изкуствата 10 
Индустриалното предприятие и позабравените модели за ефективно управление на материалните ресурси 100 
Иновации.бг 68 
Исторически личности 2 
Как да манипулираме хората 41 
Как да напиша и защитя дисертация? 95 
Как да спечеля интервю за работа 119 
Квалитология 116 
Когато маркетинга е минно поле 78 
Кодекс на труда 89 
Коментар на Закона за данъците върху доходите на физическите лица 56 
Комуникации в библиотеката 24 
Конвергенция и европейски фондове 2006 69 
Конкурентно поведение на фирмата 102 
Корпорация Алчност 54 
Космическото пространство 11 
Култура и медии 5 
Латерален маркетинг 79 
Левски - ограбеният апостол на свободата 127 
Легенди, митове и народни приказки 126 
Логистика 71 
Маркетинг 77 
Маркетинг в туризма 82 
Маркетингова интерактивност в европейското пазарно пространство 72 
Международен етикет 32 
Международните отношения след 1945 г. 45 
Мениджмънт for Dummies 109 
Моята кариера 115 
Наука за влиянието 27 
Наука и природа 3 
Нашите непреходни ценности 23 
Немският симфонизъм 125 
Нов речник по морал и етика 30 
Новият закон за данъците върху доходите на физическите лица в практиката на предприятието 57 
Опознаване на човека 34 
Оптимизационни методи 98 99 
Основи на публичното право 85 
От управление на качеството към съвършенство на организацията 121 
Отчет за дейността на Висшето училище през периода м. май 1999 г. - м. май 2003 г. 97 
Офисният живот: шокиращата истина 40 
Пенсионното осигуряване 2007 година 90 
Петте основни слабости при работа в екип 39 
Планетата Земя 12 
По-добрата глобализация 46 
Поглед към Азия, Австралия и Нова Зеландия 4 
Поглед към Америка 13 
Поглед към Африка 14 
Поглед към Европа 15 
Политическата система на Европейския съюз 44 
Потребление, доход и богатство на домакинствата 38 
Права на човека: Международна защита. Мониторинг. Въвеждане в действие 86 
Правилата на богатството 59 
Преуспяване превилегии 29 
Приемствеността в семейната фирма 53 
Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ 64 65 
Професионална етика в счетоводството 31 
Прочути творци 16 
Религиите по света 17 
Сборник по макроикономика 48 
Световна мърчандайзинг енциклопедия 74 
Седем етюда по българското книгоиздаване 20 
Социално подпомагане 91 
Спекулативният балон при жилищните имоти в България 51 
Справочник за кандидат-студенти 2007/2008 96 
Статистически годишник 2006 36 
Статистически справочник 2007 37 
Стратегическо управление 105 
Стратегия на мощния продавач 73 
Счетоводство 113 
Счетоводство на пенсионните и осигурителните предприятия 114 
Създайте страхотен екип 101 
Техника на данъчното облагане 55 58 
Технологии и изобретения 18 
Търговия с опции на валутния пазар Форекс 61 
Търговско право 87 
Управление на дистрибуцията 75 
Управление на семейните фирми 106 
Управление на човешките ресурси 120 
Успешна кариера в мениджмънта 107 
Успешна кариера в рекламния бизнес 108 
Училища и учители в Свищов през първата половина на ХIХ век 94 
Философия и социология за ХХІ век 26 
Фондови борси 62 
Формирование новой экономической интеллигенции России и Болгарии в условиях рыночной экономики 42 
Християнският модел на икономиката - реалност и перспектива за обединена Европа 49 
Човек и мениджмънт 28 
Чудесата на дивата природа 6 
Чудесата на света 19 
Шкорпиловци ' 2006 70 
"Гъвкави форми на работа" и (пост)индустриални отношения в Централна и Източна Европа 50 
God's Economic Mandate? 47 
Harmonies economiques 67 
Microsoft Office Word 2007 123 
Privatization and Employee Ownership in Croatia 63 
Sophismes economiques 66 
The chosen problems of effectiveness of restructuring 117 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Ааленска програма 43 
авансово облагане 57 
Австралия 4 
авторски права 78 
авторско право 78 
агресивни продажби 76 
административна етика 110 
административно право 85 
административно право на България 85 
Азия 4 
акредитация 116 
акционери 53 63 
акционерно участие 63 
Америка 13 
анализ на пазара 76 
анализ на търговския обект 76 
английски речник 83 
английско-български речник по банково дело 92 
английско-български речник по застраховане 92 
анкетиране на персонола 120 
антична философия 25 
АРАМАРК 74 
Архитектура на Европа 43 
АСП 91 
астрономия 11 
атентатите след 11 септември 45 
Атлантически алианс 84 
Африка 14 
банки 60 
банков сметкоплан 112 
банкови операции 112 
банкови реформи 63 
банково дело 63 92 
банково счетоводство 112 
БВП 69 
БВП в България 69 
БВП по райони 69 
бедни страни 46 
библиография 21 
библиография по икономика 21 
библиографски указател 22 
библиографски указател на книги 22 
библиографско оформяне 95 
библиотека български счетоводител 57 
библиотека български счетоводител 5/2007 57 
Библиотека Знание 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 126 
Библиотека Човешки ресурси 90 
библиотека Човешки ресурси 3/2007 90 
библиотекар 24 
библиотеки 23 
библиотеките в Интернет 23 
библиотекознание 23 
библиотечна етика 24 
библиотечна работа 23 
библиотечни услуги 23 
библиотечно дело 23 
библиотечно обслужване 23 
библиотечно-информационно обслужване 23 
бизнес 108 
бизнес енциклопедия 52 
бизнес корпорация 54 
бизнес среда 68 
бизнесетика 119 
бизнескомуникативни умения 110 
бизнескореспонденция 124 
бизнескореспонденция на български език 124 
бизнескореспонденция на руски език 124 
бизнеспреговори 80 
бизнесстратегии 105 
биобиблиография 21 
Биология 7 
Близкия изток 45 
БНБ 60 
богатство 59 
богатство на домакинствата в България 38 
борба със застрахователните измами 93 
борсова търговия 92 
Брамс 125 
брейсторминг 103 
България и ЕС 69 
българска емиграция 69 
българска икономика 69 
български счетоводител 57 
български счетоводител 5/2007 57 
българско книгоиздаване 20 
българско-английски речник по банково дело 92 
българско-английски речник по застраховане 92 
валутен пазар Форекс 61 
вербални комуникации 24 110 
вертикален маркетинг 79 
вестници 20 
визуално изкуство 10 
висше икономическо образование 97 
висше образование 96 97 
висше образование 2007/2008 96 
висше образование в България 96 
висше образование за икономисти 96 
висше образование по икономика 96 
водни животни 1 
гени 7 
география 4 12 
геология 3 
Германска християндемокрация 43 
глобализация 46 
глобализация на икономиката 64 
глобализацията 45 
глобална икономика 117 
глобално сътрудничество 46 
глобално управление 46 
годишен данък 57 
годишен отчет на БНБ 60 
годишен отчет на БНБ за 2006 60 
годишен отчет на българска народна банка 60 
годишен отчет на НСИ 35 
годишен отчет на НСИ 2006 35 
горски животни 9 
гръцки автори 22 
гръцки автори на български език 22 
гъвкава работа 50 
Далай Лама 17 
данъци 55 56 57 58 
данъчна техника 55 
данъчно облагане 55 58 
Даоизъм 17 
двуполюсен модел 45 
делова кореспонденция 80 
делови етикет 110 
делови писма 124 
делово общуване 119 
дестабилизиран свят 45 
диалектическа логика 26 
дива природа 6 
директиви на ЕС 56 88 
дисертационно изследване 95 
дисертация 95 
дистрибуционна политика 73 
дистрибуционна система 75 
дистрибуционни цели и стратегии 75 
дистрибуция 79 
длъжник-кредитор 41 
ДНК 7 
договори и кореспонденция 124 
докладът "Делор" 44 
докторантска аналитика 95 
домашни животни 9 
доход 47 
доход на домакинствата 38 
доходи на местни физически лица 57 
духовни закони 28 
държавен изпит 111 
държавен изпит по счетоводство 111 
държавен изпит по счетоводство 2005-2006 111 
Дюселдорфски тезиси 43 
евромодел за качество 121 
Европа 15 
Европа на държавите 84 
европейска защита правата на човека 86 
европейска интеграция 35 84 
европейска интеграция и политика на ЕС 44 
Европейска комисия 44 
Европейска конвенция за правата на човека 84 
Европейска награда за качество 121 
европейска терминология по банково дело 92 
европейска терминология по борсова търговия 92 
европейска терминология по застраховане 92 
европейски пазари 72 
европейски речник на български речник 83 
Европейски съд за правата на човека 84 
Европейски съюз 84 88 
Европейски съюз и България 88 
европейските фондове в България 69 
европейско обединение 43 
европейско пазарно стопанство 72 
европейско право 84 
единен пазар 44 
екип 101 103 
екипи 39 120 
екипна дейност 39 101 103 120 
екипна работа 28 39 109 
екипно взаимодействие 101 
екипно поведение 39 101 
екипно управление 101 
екипност 39 101 
екологична сертификация 116 
елиминиране 79 
енергиен потенциал на фирмите 28 
енциклопедия британика 1 2 3 4 6 8 9 11 12 13 14 15 16 18 126 
енциклопедия на фирмите в България 52 
епистоларни комуникации 110 
ЕС и аграрният сектор в България 69 
етика 29 30 31 32 33 34 
етика в бизнеса 29 32 33 
етика в деловите контакти 32 34 
етика в маркетинга 29 33 
етика в мениджмънта 33 34 
етика в счетоводството 31 
етика и морал 29 33 
етика и политика 29 
етика на бизнеса 29 33 34 
етика на деловите отношения 29 33 34 
етика на фирмата 34 
етикет на бизнеса 34 
етикецията в бизнеса 110 
животински свят 6 
животни 6 
животни на планетата 6 
жилища в България 51 
жилищен пазар в България 51 
жилищни имоти в България 51 
жилищни пазари в България 51 
жилищни цени 51 
Журналистика 5 
заемна 24 
законодателна политика на ЕС 44 
закрила на децата 91 
Западна Европа 15 
застраховане 92 93 
застрахователен риск в България 93 
застрахователна измама 93 
защита на дисертация 95 
ЗДДФЛ 56 
ЗЗД 91 
ЗСП 91 
идеяист 118 
изкуство 10 
измами в застраховането 93 
измерителни уреди 116 
изобразително изкуство 16 
изобретения 18 
изпълнителско изкуство 10 16 
Източна и Южна Европа 15 
икономика 66 67 
икономика на България 68 
икономика на качеството 116 
икономико-математически модели 100 
икономикс 47 
икономическа интелигенция в Русия и България 42 
икономическа теория 47 
икономическа хармония на френски език 67 
икономически и валутен съюз в Европа 44 
икономически идеи на християнството 49 
икономически изследвания 38 
икономически текстове на френски език 66 67 
икономическо благозвучие 67 
икономическо мислене 47 
инверсия 79 
инвестиции 47 68 
инвестиционни сделки с недвижими имоти 51 
индуизъм 17 
индустриално предприятие 100 
иновации 79 
иновационен процес 103 
иновационна инвестиционна политика 65 
иновационна политика 77 
институции на ЕС 44 
интеграция на хора с увреждания 91 
интелигенция 42 
интелигенцията в България 42 
интелигенцията в Русия 42 
интерактивност на фирмите 72 
интервю 101 104 119 
интервю за работа 104 119 
информационен център 24 
информационни потоци 71 
инфраструктура на сертификацията 116 
инфраструктура на стандартизацията 116 
ислям 17 
испански език 83 
исторически личности 2 
исторически хроники 127 
италиански речник 83 
казуси и тестове по търговско право 87 
кандидат-студентски 96 
кандидат-студентски справочник 2007/2008 96 
кандидат-студентски справочник на СА 96 
кариера 107 108 115 
кариерен пътеводител 115 
кариерно развитие 115 
католицизъм 49 
качество 116 121 
квалиметрия 116 
квалитология 116 
класификация на стратегиите 105 
класически федерализъм 84 
клиенти 78 
книгоиздаване 20 
книгоиздаване в България 20 
книгоиздване 20 
книгоразпространение 20 
Кодекс на труда 89 
колективен стрес 101 
колективни роли 101 
колективно договаряне 50 
комбиниране 79 
компании в България 115 
компании работодатели 115 
комуникативна култура 81 
комуникативна политика 81 
комуникативна теория 81 
комуникативни стратегии 81 
комуникативно поведение 110 
комуникативност 81 
комуникации 81 110 
комуникации в организациите 81 110 
комуникации в организацията 110 
комуникации в управлението 110 
комуникации извън офиса 110 
комуникации на фирмата 81 110 
комуникационен маркетинг 81 
комуникационен мениджмънт 81 
комуникационен микс 81 
комуникационен пазар 81 
комуникационен план 103 
комуникационен процес 81 
комуникационна инфраструктура 81 
комуникационна концепция в рекламата 81 
комуникационна мрежа 81 
комуникационна система 81 
комуникационни контакти 81 
комуникация 24 79 
комуникация в обществото 24 
комуникация с потребителите 24 
комуникиране в управлението 24 
конвенции на МОТ 88 
Конвенция на ООН 80 
конкуренти и стратегии във фирмата 102 
конкурентна среда 100 
конкурентно поведение на фирмите 102 
конкурентно преимущество 64 
конкурентноспособност в индустрията 64 
конкурентност 103 
конкурентоспособност 102 105 117 120 
конкуренция 102 
конкуренция в бизнеса 105 
конкуренция в политиката на ЕС 44 
конституционно право 85 
конституционно право на България 85 
конституция 85 
конституция на ЕС 46 
конституция на ФРГ 43 
консултантски компании 115 
консуматорство и корпорация 54 
континенти 12 
контрактни документи и реклама 124 
контрактни писма 124 
контрол и оценка на стратегиите 105 
конфликт в екипа 101 
Конфуций 17 
кореспонденция 119 
корпоративни стратегии 105 
корпорации 54 
корпорация алчност 54 
корупционни процеси в застраховането 93 
космически кораби 11 
Космос 11 
краят на студената война 45 
култура 5 
култура и субкултура 5 
латерален маркетинг 79 
легенди 126 
лидер 103 
лидери на ХДС 43 
лидерство 28 103 109 118 
лидерство и ръководство 28 103 109 
линейна алгебра 98 99 
линейно оптимиране 98 99 
Литература 16 
литературна периодика 20 
литературознание 126 
лобиране в Европа 44 
логистика 71 
логистика в бизнеса 71 
логистика на запасите 71 
логистика на снабдяването 71 
логистично планиране 71 
логически изследвания 26 
Маастрихт 44 
Маастрихтски договор 44 
Маастрихтски конвергентни критерии 44 
макроикономика 47 
макроикономикс 48 
макроикономическа рамка на страните 65 
маниери 32 
маниери на масата 32 
маниери на поведение 32 
манипулации 41 
манипулации в управлението 41 
манипулация 41 
манипулиране 41 
манипулиране в бизнеса 41 
маркетигови комуникации 73 
маркетинг 72 73 74 76 77 78 79 
маркетинг в организацията 77 
маркетинг в туризма 82 
маркетинг в туристическите предприятия 82 
маркетинг микс 79 
маркетинг мислене 79 
маркетинг на таланта 78 
маркетингов процес 63 
маркетингова интерактивност 72 
маркетингова комуникация 70 
маркетингова логистика 71 
маркетингова стратегия 77 
маркетингови канали 75 
маркетингови проучвания 77 82 
маркетингови стратегии 74 
Математика 98 99 
материали и дажби 100 
материални потоци 71 
материални ресурси 100 
машини и съоръжения 100 
медии 5 
медийна култура 5 
междуличностни комуникации 24 
международен етикет 32 
международен наказателен съд 86 
международен трудов ред 88 
Международна организация на труда 86 88 
международна политика 45 
международни отношения 45 
международни отношения в Третия свят 45 
международни преговори 80 
Мемоари 127 
Менделсон 125 
мениджмънт 101 104 107 108 109 
мениджмънт на МСП 63 
мениджър 108 109 
мениджъри 28 
менижмънт 40 
методи на математическото моделиране 98 
метрология 116 
мирно съвместно съществуване 45 
митове 126 
многоезичен речник 83 
модерна бизнес корпорация 54 
модернизация на висшето образование 42 
монашество 17 
морал 30 
морал и етика 30 
мотивационен процес във фирмата 120 
мотивация 101 109 
мотивация на персонала 76 
мотивация на човешкото поведение 40 
мотивиране на човешките ресурси 120 
Моцарт 125 
МТСП 91 
Музика 125 
музикално изкуство 10 
мърчандайзинг 76 
мърчандайзинг енциклопедия 74 
мърчандайзингов одит 74 
мърчандайзингов стандарт 74 
мърчъндайзинг 74 
мърчъндайзинг услуги 74 
наемане на работници и служители 50 
най-екзотични животни на планетата 6 
наказателно право 85 
наказателно право на България 85 
народни приказки 126 
наследственост 7 
наука 2 3 5 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 
наука за живота 3 
наука за земята 12 
наука и природа 3 
научно изследване 95 
научно познание 95 
научно творчество 95 
национална иновационна система 68 
национални политики 46 
невербални комуникации 24 
нелоялна конкуренция 102 
немски език 83 
немски симфонизъм 125 
необлагаеми доходи 57 
нов световен ред 45 
Нова Зеландия 4 
новаторски проекти 103 
новаторско мислене 118 
новаторско управление 103 
новаторство 103 118 
новаторство в бизнеса 103 118 
нови идеи 118 
нововъзникващи пазарни икономики 46 
обединена Европа 49 
обединени нации 86 
облагане с патентен данък 56 
образование в България 94 
обучение на персонала 76 
океани 12 
ОН 86 
ООН 46 
оптимизационни методи 98 
опции 61 
организация на НСИ 35 
осигурителни вноски 114 
осигурителни фондове в банковата система 114 
осигурително предприятие 114 
осигурително счетоводство 114 
отчет на СА 97 
отчет на СА 1999-2003 97 
отчитане в системата на НОИ 114 
отчитане на ЗЗО 114 
отчитане на приходите и разходите 114 
отчитане на фондовете в пенсионни дружества 114 
офис стратегия 109 
пазар в страните на Югоизточна Европа 65 
пазар на труда в преходния период 42 
пазар на ценни книжа 62 
Панамски канал 13 
пари 59 
паричен приход 59 
патентен данък 56 
пенсии 91 
пенсионно осигуряване 2007 90 
пенсионно осигуряване в България 90 
пенсионноосигурителна система 114 
персонал 104 
печалба 47 
печатници 20 
печатници в България 20 
писане на дисертация 95 
писателско изкуство 10 
писмо 124 
планиране на агресивните продажби 76 
планиране на регионите 65 
поведение 32 34 
поведение в бизнеса 32 34 
поведение на счетоводителите 31 
Поезия 128 
политика 43 
политика на ЕС 44 
политическата система на ЕС 44 
политически компетенции на ЕС 44 
политически партии 43 
Поредица Енциклопедия Британика 1 3 4 6 8 9 11 12 13 14 15 16 18 126 
постинустриални отношения в Европа 50 
потребителско търсене 74 
потребление на домакинствата в България 38 
ПР 81 
ПР програми 81 
права върху собственост 78 
права на човека 86 
правила в бизнеса 103 
правила на общуване 32 
право 84 
православие 49 
превоз на материали 100 
преговори 41 76 80 
предизвикателства 53 
предприемач 102 
предприемачество 68 
предприемачество в бизнеса 68 
предприемачество в България 68 
предприятие 100 117 
презентация 76 
преуспяване 29 
приватизация 63 
приватизация на предприятията в Полша 117 
привилегии 29 
приемственост 53 
приемственост в семейната фирма 53 
природни чудеса 12 
природни явления 3 
програмен продукт "Пари Експерт" 114 
програмни продукти 123 
продавач 73 
продавач-купувач 41 
продажба 73 
продажби 76 
продуктивност 103 
продуктова политика 77 
производствен мениджмънт 70 
производствена логистика 70 71 
производствени запаси 100 
производствени ресурси 47 
производство на стоки 47 
производство на услуги 47 
протестанство 49 
професионална етика на счетоводителите 31 
прочути хора 2 
психология 27 
психология на бизнеса 27 
психология на личността 27 
Психология на рекламата 27 
психология на управлението 27 
птици и насекоми 9 
пъблик рилейшънс 81 
работа 50 
работа в екип 39 80 109 
работа във фирмата 53 
работа на супервайзора с екип 76 
работна среда 118 
работодател 104 
раждане на нова Европа 45 
разведряване 45 
разкрояване на материалите 100 
регионална икономика 64 65 
регионална икономика на България 65 
регионална икономика на ЕИО 65 
реки 12 
реклама 108 122 
реклама в бизнеса 108 122 
рекламен бизнес 108 
рекламна агенция 108 
рекламна политика 73 
религиите по света 17 
религия 17 
ресурсно осигуряване 100 
ресурсно осигуряване на НСИ 35 
реформа на ООН 46 
рефрейминг 76 
речева култура 110 
речеви етикет 110 
речник по морал и етика 30 
римокатолицизъм 17 
ръководител 102 107 108 
ръководни екипи 108 
ръководство на фирмите 28 
СА 97 
самооценка 120 
сборник задачи 113 
сборник от задачи 58 
сборник от задачи и тестове 58 
сборник от тестове 58 
сборник с тестове по макроикономика 48 
световни избори 46 
световно икономическо управление 46 
Свищов 94 
свищовски училища 94 
свобода 43 
свободни икономически зони 64 65 
Северна Европа 15 
Североатлантически договор 84 
седемте чудеса на света 19 
семейна фирма 53 106 
семейна харта 106 
семейни помощи за деца 91 
семейно предприятие 106 
семейство 53 
сензационни медии 5 
сертификация 116 
складова логистика 71 
слънчева система 11 
солидарност 43 
социален диалог 50 
социална психология 27 40 
социални помощи 91 
социални услуги 91 
социално осигуряване 91 
социално поведение 40 
социално подпомагане 91 
социология 39 41 42 
социология на 21 век 26 
социология на икономиката 42 
социология на комуникацията 41 
социология на културата 41 
социология на образованието 42 
социология на професията 41 
справедливост 43 
справочник на фирмите в България 52 
средства за масова информация 5 
средства за масова комуникация 5 
стандартизация 116 
стандартизация на продуктите 117 
статистика 35 36 37 
статистика 2005 36 
статистика 2006 35 37 
статистика на България 36 
статистика на България 2005 36 
статистика на населението 38 
статистически годишник 36 
статистически продукти и услуги 35 
статистически справочник 37 
статистически справочник 2006 37 
стимулиране и мотивиране на персонала 76 
стоков портфейл 70 
стратегии за растеж 105 
стратегически анализ 105 
стратегически план 105 
стратегическо управление 105 
структура на АСП 91 
студена война 45 
счетоводна етика 31 
счетоводна професия 31 
счетоводство 31 111 112 113 
счетоводство в банките 112 
счетоводство на нефинансовите предприятия 114 
Съвет за сигурност на ООН 46 
Съвет на ЕС и държавите членки 44 
съдебна политика на ЕС 44 
съзнание 28 
теория на самоопределението по ДИСИ 120 
теорията на Херцбърг 120 
териториални статистически бюра 35 
тест за мениджъри 120 
тестове за самооценка и оценка 120 
тестове и задачи по макроикономика 48 
технологии 18 
технологии и изобретения 18 
технология на продажбите 76 
транзакция 61 
транснационални разделениия в ЕС 44 
транспортна задача 98 99 
труд 50 
трудова заетост на студентите 42 
трудови отношения 50 
трудово право 88 89 
трудово право на България 88 89 
трудово право на ЕС 88 
търговия 70 
търговия с опции 61 
търговска марка 78 
търговско писмо 124 
търговско право 87 
търговско право на България 87 
унификация на предприятието 117 
управление в бизнеса 119 
управление във фирмата 102 
управление на кадрите 118 
управление на качеството 116 121 
управление на логистиката 71 
управление на организациите 105 
управление на персонала 118 
управление на производствени запаси 100 
управление на семейни фирми 106 
управление на семейното дружество 106 
управление на човешките ресурси 28 
Управленска програма на ХДРС 43 
управленски стандарти 117 
учебен процес и икономическа интелигенция 42 
учебник 55 
учени естествоизпитатели 3 
училища в Свищов 94 
учители в Свищов 94 
фамилен бизнес 106 
фамилен холдинг 106 
фамилно име 53 
фешън журналистика 5 
физическа география на Европа 15 
философия 25 26 
философия на 21 век 26 
философия на логиката 26 
философска логика 26 
финансиране на иновации 68 
финансови потоци 71 
финансово право 85 
финансово право на България 85 
фирма 106 
фирмен механизъм 39 
фирмен справочник 52 
фирмена енциклопедия 52 
фирмена култура 119 
фирмите в България 2006-2007 52 
фондови борси 62 
фондови борси в България 62 
фондови пазари 62 
Форекс опции 61 
френски речник 83 
функционални стратегии 105 
Хайдн 125 
Хамбургска програма 43 
Харта на основните права на ЕС 84 
християндемократическа партия 43 
Християндемократически съюз на Германия 43 
християнска етика в Европа 49 
християнска ценностна система 49 
християнски модел на икономиката 49 
християнски ценности 49 
християнство 17 
художествена литература 128 
Хърватия 63 
хърватска икономика 63 
целочислено оптимиране 98 
ценност 29 
ценностна ориентация на студентите 42 
ценообразуване 47 79 
Централна Европа 15 
цивилизация 2 5 19 
цитиране 95 
черноморско икономическо сътрудничество 64 65 
читалня 24 
читател 24 
човешки капитал за иновации 68 
човешки ресурси 120 
чуждестранни инвестиции 70 
Шуман 125 
Югоизточна Европа 64 
ЮНЕСКО 86 
ISO 9000-системи по качество 121 
Microsoft Office Word 2007 123 
Microsoft Business Certification 123 
step by step 123 
Word 2007 123