НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Лидерство. Авторитет. Ръководство
- 1 -
4158041580

Оуен, Хилари и др.

   Наръчник за лидери  : Пълният практически пътеводител към ефективното лидерство  / Хилари Оуен, Вики Ходжсън, Найджъл Газард  . - София  : Амат-ах, 2005  . - 336 с. ; 23 см

Сист. No: 8563
Макроикономика
- 2 -
4159141591

Ненова, Мариела

   Макроикономически анализ на финансовите потоци  / Мариела Ненова  . - София  : Амброзия НТ ООД, 2006  . - 272 с. ; 24 см

Сист. No: 8583
Данъци. Такси. Налози
- 3 -
3817538175

Дочев, Иван

   Корпоративното подоходно облагане на нов етап  / Иван Дочев  . - София  : МИСЪЛ, 2007  . - 21 см  . -   (Библиотека "Български счетоводител" № 3/2007 г.)

   

Сист. No: 8559
- 4 -
4158941589

Проданов, Георги и др.

   Коментар на Закона за данък върху добавената стойност 2007 г. / Георги Проданов, Милен Дерменджиев, Мирослав Коев  . - София  : Икономика-прес, 2007  . - 412 с. ; 20 см

Сист. No: 8577
- 5 -
4159341593

   Шеста директива на Съвета 77/ 388/ ЕЕС от 17 май 1977 г. относно сближаване на законодателството на страните-членки, уреждащо въпросите на данъка върху оборота - обща система на ДДС: единна база за облагане  . - София  : Икономика-прес, б.г. -  ;232 с. ; 20 см

Сист. No: 8576
Пари, валута
- 6 -
4158741587

Трифонова, Силвия Трифонова

   Парична теория, парична политика, европейска парична интеграция  / Силвия Трифонова Трифонова  . - София  : Унив. изд. Стопанство, 2006  . - 651 с. ; 24 см

Сист. No: 8571
Икономика
- 7 -
4159241592

Стоянов, Велчо

   Богатство и благосъстояние  : Възможности за постигането им  / Велчо Стоянов  . - София  : ГАЛИК, 2007  . - 274 с. ; 20 см

Сист. No: 8584
Данъчни закони
- 8 -
336.2/С/Б  923  здо336.2/С/Б  923  здо

България. Закони и др. п.

   Данъчно облагане 2007  : Закон за местните данъци и такси. Закон за данъчците върху доходите на физическите лица. Закон за корпоративното подоходно облагане. Закон за дадък върху добавената стойност. Правилник за прилагане на закона за ДДС. Закон за акцизите и данъчните  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2007  . - 645 с. ; 23 см

Сист. No: 8565

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 9 -
3967539675

   Въведение към националната класификация на професиите и длъжностите  /   Състав. Лилян Добрев  : Персонал-консулт-ГП  . - 284 с. ; 20 см

Сист. No: 8580
- 10 -
349.2/С/Б  923  зт349.2/С/Б  923  зт

България. Закони и др. п.

   Трудови отношения 2007 година  : Нормативни актове. Съдебна практика. Практика на МТСП. Приложни коментари  /   Състав. Васил Мръчков, Емилия Банова, Стойна Сербезова, Стефанка Симеонова  / Васил Мръчков и др. - София  : ИК "Труд и право ", 2007  . - 21 см

   

Сист. No: 8558

Военно дело . Военни науки

- 11 -
355/С/А  922  Бр355/С/А  922  Бр

Асенов, Бончо Станоев

   Речник на разузнаването и контраразузнаването  / Бончо Станоев Асенов  . - Варна  : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2005  . - 488 с. ; 24 см

Сист. No: 8585
Висше образование в България
- 12 -
II  1534II  1534

   Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалаври 2007  : Ръководство за самоподготовка с примерни тестове  /   Състав. Трайчо Спасов  . - София  : Унив. изд. Стопанство, 2007  . - 29 см

   Модул 3. Специална част . Икономика  . - 2007  . - 251 с.

Сист. No: 8554
- 13 -
II  1534II  1534

   Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалаври 2007  : Ръководство за самоподготовка с примерни тестове. /   Състав. Христо Каракашев  . - София  : Унив. изд. Стопанство, 2007  . - 29 см

   Модул 3. Специална част . География на България  . - 2007  . - 212 с.

Сист. No: 8552
- 14 -
II  1534II  1534

   Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалаври 2007  : Ръководство за самоподготовка с примерни тестове  /   Състав. Димитър Саздов  . - София  : Унив. изд. Стопанство, 2007  . - 29 см

   Модул 3. Специална част . История на България  . - 2007  . - 152 с.

Сист. No: 8553
- 15 -
II  1534II  1534

   Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалаври 2007  : Ръководство за самоподготовка с примерни тестове  /   Състав. Добромир Тодоров, Николай Божинов  . - София  : Унив. изд. Стопанство, 2007  . - 29 см

   Модул 3. Специална част . Математика  . - 2007  . - 188 с.

Сист. No: 8555
- 16 -
II  1534II  1534

   Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалаври 2007  : Ръководство за самоподготовка с примерни тестове  /   Състав. Стоянка Мицева  . - София  : Унив. изд. Стопанство, 2007  . - 29 см

   Модул 3. Специална част . Български език и литература  . - 2007  . - 108 с.

Сист. No: 8557

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Стокознание
- 17 -
4159041590

Кожухаров, Христо Николов

   Стокознание  : (Учебник)  / Христо Николов Кожухаров  . - 3-то прераб. и доп. изд. - София  : Унив. изд. Стопанство, 2006  . - 720 с. ; 24 см

Сист. No: 8578

Управление

- 18 -
4158341583

Лайкър, Джефри К.

   Пътят на Toyota  : 14 управленски принципа от най-големия производител в света  / Джефри К. Лайкър  . - София  : Рой комюникейшън, 2005  . - 342 с. ; 23 см

Сист. No: 8567

Счетоводство

- 19 -
4158441584

Вос, Боб

   Корпоративен анализ  : Пътеводител  / Боб Вос  . - 2-ро изд. - София  : Класика и Стил, 2006  . - 402 с. ; 22 см

Сист. No: 8568
- 20 -
4158641586

Иванова, Звезделина

   Наръчник по бюджетно счетоводство 2006  / Звезделина Иванова  . - София  : Нова звезда, 2006  . - 312 с. ; 24 см

Сист. No: 8570
- 21 -
4158841588

Радонов, Димитър и др.

   Счетоводство на предприятието  : Ч. 1-2  / Димитър Радонов, Георги Проданов, Васил Христов  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2006  . - 23 см

   Ч.1  . - 2006  . - 256 с.

Сист. No: 8572
- 22 -
4158841588

Радонов, Димитър и др.

   Счетоводство на предприятието  : Ч. 1-2  / Димитър Радонов, Георги Проданов, Васил Христов  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2006  . - 23 см

   Ч. 2  . - 2006  . - 316 с.

Сист. No: 8573
- 23 -
657/С/Г  621657/С/Г  621

   Годишник на счетоводителя 2006  : Нормативна уредба за 2006 г., актуализирана към 31 декември  /   Състав. Евгени Рангелов  . - София  : МИСЪЛ, 2007  . - 432 с. ; 21 см  . -   (Библиотека "Български счетоводител")

Сист. No: 8579
Човешки ресурси. Управление на персонала.Кадри. Работна сила
- 24 -
II  1535II  1535

Харизанова, Маргарита и др.

   Управление на човешките ресурси  : Инвестиция в бъдещето  / Маргарита Харизанова, Драгомир Бояджиев, Надя Миронова  . - София  : Авангард Прима, 2006  . - 284 с. ; 28 см

Сист. No: 8574
- 25 -
II  1535II  1535

Харизанова, Маргарита и др.

   Управление на човешките ресурси  : Тренинг  / Маргарита Харизанова, Надя Миронова  . - София  : Авангард Прима, 2006  . - 214 с. ; 29 см

Сист. No: 8575
Контрол на качеството. Квалитология
- 26 -
4157941579

Милър, Робърт Р.

   Съвременен вътрешен одит  : Теория и практика  / Робърт Р. Милър  . - София  : Аспро ЕООД, 2007  . - 24 см

   

Сист. No: 8560

Програмни продукти. Софтуер

- 27 -
4158141581

Кинг, Дж. Р.

   Windows XP отстраняване на проблеми  : 5-минутни поправки  / Дж. Р. Кинг  . - София  : Алекс Софт, 2006  . - 256 с. ; 21 см

Сист. No: 8564
- 28 -
4158541585

Червеняков, Борислав

   Приложна компютърна грамотност  : Универсално ръководство за практически курс и ускорена самоподготовка  / Борислав Червеняков  . - 3-то изд. - София  : Спокон, 2006  . - 528 с. ; 23 см  + със CD

Сист. No: 8569
- 29 -
4158241582

Омура, Джордж

   Професионални основи на AutoCAD 2007  / Джордж Омура  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 520 с. ; 24 см

Сист. No: 8566

 Индекс по АВТОРИ

Асенов, Бончо Станоев 11 
Банова, Емилия 10 
Божинов, Николай 15 
Бояджиев, Драгомир 24 
Вос, Боб 19 
Газард, Найджъл 1 
Дерменджиев, Милен 4 
Добрев, Лилян 9 
Дочев, Иван 3 
Иванова, Звезделина 20 
Каракашев, Христо 13 
Кинг, Дж. Р. 27 
Коев, Мирослав 4 
Кожухаров, Христо Николов 17 
Лайкър, Джефри К. 18 
Милър, Робърт Р. 26 
Миронова, Надя 24 25 
Мицева, Стоянка 16 
Мръчков, Васил 10 
Ненова, Мариела 2 
Омура, Джордж 29 
Оуен, Хилари 1 
Проданов, Георги 4 21 22 
Радонов, Димитър 21 22 
Рангелов, Евгени 23 
Саздов, Димитър 14 
Сербезова, Стойна 10 
Симеонова, Стефанка 10 
Спасов, Трайчо 12 
Стоянов, Велчо 7 
Тодоров, Добромир 15 
Трифонова, Силвия Трифонова 6 
Харизанова, Маргарита 24 25 
Ходжсън, Вики 1 
Христов, Васил 21 22 
Червеняков, Борислав 28 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Богатство и благосъстояние 7 
Въведение към националната класификация на професиите и длъжностите 9 
Годишник на счетоводителя 2006 23 
Данъчно облагане 2007 8 
Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалаври 2007 12 
Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалаври 2007 13 14 15 16 
Коментар на Закона за данък върху добавената стойност 2007 г. 4 
Корпоративен анализ 19 
Корпоративното подоходно облагане на нов етап 3 
Макроикономически анализ на финансовите потоци 2 
Наръчник за лидери 1 
Наръчник по бюджетно счетоводство 2006 20 
Парична теория, парична политика, европейска парична интеграция 6 
Приложна компютърна грамотност 28 
Професионални основи на AutoCAD 2007 29 
Пътят на Toyota 18 
Речник на разузнаването и контраразузнаването 11 
Стокознание 17 
Счетоводство на предприятието 21 22 
Съвременен вътрешен одит 26 
Трудови отношения 2007 година 10 
Управление на човешките ресурси 24 25 
Шеста директива на Съвета 77/ 388/ ЕЕС от 17 май 1977 г. относно сближаване на законодателството на страните-членки, уреждащо въпросите на данъка върху оборота - обща система на ДДС: единна база за облагане 5 
Windows XP отстраняване на проблеми 27 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

аграрно общество 7 
анализ на финансовите потоци 2 
аутсорсинг 24 25 
аутсорсинг при управление 24 
банка 6 
БВП 2 7 
безопасни условия на труд 24 
библиотека български счетоводител 3 
библиотека български счетоводител 3/2007 3 
Библиотека Човешки ресурси 9 
Библиотека Човешки ресурси 1/2007 9 
бизнес принципи 18 
благосъстояние 7 
БНБ 6 
богатство 7 
български език и литература 16 
български счетоводител 3 
български счетоводител 3/2007 3 
бюджетна класификация 2006 20 
бюджетно счетоводство 20 
бюджетно счетоводство 2007 20 
валутни курсове 6 
висше икономическо образование 13 16 
висше образование 12 13 14 15 16 
висше образование 2007/2008 12 13 14 15 16 
висше образование в България 12 13 14 16 
висше образование за икономисти 12 13 14 15 16 
висши икономически училища 14 
военно дело 11 
вътрешен одит 26 
годишен счетоводен отчет 19 
годишник на счетоводителя 23 
годишник на счетоводителя 2006 23 
данъци 3 4 5 
данъчни закони 8 
данъчни закони 2007 8 
данъчно облагане 2007 8 
ДДС 4 5 
ДДС 2007 4 
ДДС в ЕС 5 
ДДС нормативна уредба 4 
Директива 77/388/ЕЕС 5 
доверие 1 
доходи 2 
държавен бюджет 2006 23 
държавен бюджет на РБ 2006 23 
Европейска парична интеграция 6 
Европейско икономическо пространство 6 
екипи 25 
екипност 24 
ЕЦБ 6 
ЗАДС 8 
заетост 2 
Закон за вътрешния одит в публичния сектор 23 
Закон за държавната финансова инспекция 23 
ЗДДС 8 
ЗДДФЛ 8 
ЗКПО 8 
ЗМДТ 8 
измама 26 
икономически растеж 2 
индивидуален сметкоплан 22 
индустриално общество 7 
интервю 25 
Интернет 28 
Интрастат 4 
Интрастат декларации 4 
Интрастат система 4 
инфлация 2 
кандидат-студенти 2007/2008 13 
кандидат-студенти бакалаври 12 13 14 15 16 
качество на трудовия живот 24 
квалитологична оценка на качеството 17 
квалитология 17 
компютърна грамотност 28 
контраразузнаване 11 
корпоративен данък 3 
корпоративно управление 26 
лидери 1 
лидерски групи 1 
лидерство 1 
лидерство и личности 1 
лидерство и ръководство 1 
лидерство на пазара 1 
макроикономика 2 
макроикономикс 2 
международен стандарт за вътрешен одит 26 
модерен мениджмънт 24 
монетарна интеграция на България 6 
мотивация 24 
мотивация и ръководство 24 
НАП 20 
национална класификация на професиите 9 
Национална класификация на професиите и длъжностите 2006 9 
национални сметки 2 
национално богатство 7 
нематериални активи 21 
оборотен капитал 19 
обществено производство 7 
обществено развитие 7 
обществено съзнание 7 
одит 26 
отчитане на активи 21 
отчитане на капиталите 21 
отчитане на парични средства 22 
отчитане на приходите 19 22 
отчитане на разходите 22 
отчитане на разчетите 22 
отчитане на стоково-материални запаси 21 
пари 6 
паричен анализ 2 
паричен съвет 6 
паричен съвет в България 6 
парична политика 6 
парична политика на БНБ 6 
парична система в България 6 
парични институции 6 
парични кредити 2 
персонал 18 
персонал на предприятието 18 
персонал на фирмата 18 
платежен баланс 2 
поведение и лидерство 1 
предотвратяване на измама 26 
приемен изпит български език и литература 16 
приемен изпит за бакалаври 15 
приемен изпит по география на България 13 
приемен изпит по икономика 12 
приемен изпит по история България 14 
приемен изпит по математика 15 
примерен индивидуален сметкоплан 21 
примерен тест по математика 15 
примерни тестове по български език 16 
примерни тестове по география на България 13 
примерни тестове по икономика 12 
примерни тестове по история на България 14 
програмни продукти 27 28 29 
професионални стандарти за вътрешен одит 26 
публични финанси 2 
работно време 10 
разузнаване 11 
самообучение в организацията 18 
сертификация на суровините 17 
система Интрастат 4 
сметкоплан на бюджетните предприятия 2005 20 
софтуер 29 
софтуерен продукт 29 
софтуерно инженерство 29 
стандартизация на суровините 17 
стокознание 17 
стокознание на промишлените стоки 17 
счетоводен баланс 19 
счетоводно отчитане на капиталите 20 
счетоводство 21 22 23 
счетоводство на предприятието 21 
счетоводство на предприятията 21 
тренинг 25 
тренинг на персонала 25 
тренинг програми 25 
тренингов процес 25 
трудов договор 10 
трудови отношения 10 
трудови отношения 2007 10 
трудово законодателство 10 
трудово законодателство в България 10 
трудово право 9 
трудово право на България 9 10 
управлeние на производството 18 
управление 18 
управление на кариерата 24 25 
управление на качеството 17 
устойчива икономика 7 
устойчиво развитие 7 
финансов анализ 19 
финансови резултати на предприятието 22 
фискална политика 2 
човешки ресурси 24 25 
шеста директива за ДДС 5 
шпионаж 11 
ASQ 26 
AutoCAD 2007 29 
CIA 26 
CISA 26 
Excel 28 
ISO 26 
Toyota 18 
WINDOWS 28 
Windows XP 27 
Word 28