НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -
II  1530II  1530

   Информационното общество и правата върху интелектуалната собственост  : Международен семинар 10-11 март 2006 г., София  /   Под ред. на  Красимир Петков  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006  . - 209 с. ; 28 см

Сист. No: 8502
- 2 -
4154441544

Дънов, Петър

   Науката и възпитанието  / Петър Дънов  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007  . - 209 с. ; 24 см

Сист. No: 8484

ФИЛОСОФИЯ

- 3 -
4154841548

   Учителя Петър Д ъ н о в за Библията  : Т.1-2  /   Състав. Росица Ангелова Иванова  . - София  : Бяло братство, 2003  . - 24 см

   Т.1 . Стар Завет  . - 2003  . - 464 с.

Сист. No: 8489
- 4 -
4154841548

   Учителя Петър Д ъ н о в за Библията  : Т.1-2  /   Състав. Росица Ангелова Иванова  . - София  : Бяло братство, 2003  . - 23 см

   Т. 2 . Нов Завет  . - 2003  . - 342 с.

Сист. No: 8490
- 5 -
4150441504

Миронов, Владимир Васильевич

   Философия и метаморфозы культуры  : Монография  / Владимир Васильевич Миронов  . - Москва  : Современные тетради, 2005  . - 424 с. ; 24 см

Сист. No: 8430
- 6 -
4153441534

Мартен, Жан-Кле

   [Сто] 100 думи за 100 философи  : От Хераклит до Дерида  / Жан-Кле Мартен  ; Прев. от фр. Лидия Денкова  . - София  : РИВА, 2006  . - 352 с. ; 20 см

Сист. No: 8468

Психология

- 7 -
4152741527

Ратнер, Йозеф

   Психоанализа  : Класиците  / Йозеф Ратнер  . - София  : Кибеа, 2005  . - 688 с. ; 24 см

Сист. No: 8460
- 8 -
4151041510

Юнг, Карл Густав

   Психологически типове  / Карл Густав Юнг  ; Под ред. на  Исак Паси  ; Прев. от нем. Красимира Михайлова  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005  . - 631 с. ; 21 см

Сист. No: 8441
- 9 -
4151841518

Николова, Вяра

   Матрицата на несъзнаваното  : Философска реконструкция на психоанализата  / Вяра Николова  . - София  : ИК Проф. Петко Венедиков, 2006  . - 256 с. ; 21 см

Сист. No: 8449
- 10 -
4151941519

Шейтанов, Найден

   Балкано-българският титанизъм  / Найден Шейтанов  . - София  : Захарий Стоянов, 2006  . - 607 с. ; 21 см

Сист. No: 8450

Етика

- 11 -
4157041570

Спиноза, Бенедикт де

   Етика  / Бенедикт де Спиноза  ; Прев. от лат. Марко Стоилов Марков  . - 2-ро изд. - София  : Наука и изкуство, 1981  . - 332 с. ; 20 см

Сист. No: 8524

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

- 12 -
4154941549

Дънов, Петър

   Окултни принципи и закони  : Т.1-2  / Петър Дънов  . - София  : Бяло братство, 2005  . - 24 см

   Т. 1  . - 2005  . - 366 с.

Сист. No: 8491
- 13 -
4154541545

Дънов, Петър

   Великата майка  : Цикъл беседи пред духовна група от сестри (четвъртъчни беседи) 1917-1932  / Петър Дънов  . - 4-то изд. - София  : Бялото братство, 2006  . - 518 с. ; 22 см

Сист. No: 8485
- 14 -
4154741547

Дънов, Петър

   Сила и живот  : Начала на новото учение на всемирното Бяло Братство;Т.1-  / Петър Дънов  . - София  : Бяло братство, 2006  . - 20 см

   Т.1  . - 2006  . - 560 с.

Сист. No: 8487
- 15 -
4154741547

Дънов, Петър

   Сила и живот  : Начала на новото учение на всемирното Бяло Братство;Т.1-  / Петър Дънов  . - София  : Бяло братство, 2006  . - 20 см

   Т. 2  . - 2006  . - 560 с.

Сист. No: 8488
- 16 -
4154941549

Дънов, Петър

   Окултни принципи и закони  : Т.1-2  / Петър Дънов  . - София  : Бяло братство, 2006  . - 24 см

   Т.2  . - 2006  . - 365 с.

Сист. No: 8492

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социография. Социално положение

- 17 -
4151241512

Сакс, Джефри

   Краят на бедността  : Специален предговор от автора към българското издание. С предговор от Боно  / Джефри Сакс  ; Прев. Тинко Трифонов  . - София  : Кръгозор, 2006  . - 448 с. ; 21 см

Сист. No: 8443

Социология

- 18 -
4152641526

Албрехт, Карл

   Социалната интелигентност: новата наука за успеха  : Петте основни умения, необходими при взаимодействията ни с другите  / Карл Албрехт  ; Прев. от англ. Мария Кондакова  . - София  : Изток-Запад, 2006  . - 424 с. ; 21 см

Сист. No: 8459
- 19 -
4152141521

Ападурай, Арджун

   Свободната модерност  : Културни измерения на глобализацията  / Арджун Ападурай  ; Прев. от англ. Мария Димитрова, Георги Христов  . - София  : ЛИК, 2006  . - 324 с. ; 20 см

Сист. No: 8452
- 20 -
4151341513

Величков, Ангел Илиев

   Психология на индивидуалното социално поведение  / Ангел Илиев Величков  . - София  : Албатрос, 2006  . - 216 с. ; 20 см

Сист. No: 8444
Корупция
- 21 -
4152041520

Клитгард, Робърт и др.

   Корумпирани градове  : Практически наръчник за оздравяване и превенция  / Робърт Клитгард, Роналд Маклейн-Абароа, Х. Линдзи Парис  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2006  . - 168 с. ; 21 см

Сист. No: 8451

Икономикс

- 22 -
4150341503

Хейне, Пол и др.

   Экономический образ мышления  / Пол Хейне, Питер Дж. Боуттке, Дэвид Л. Причитко  . - 10-е изд. - Москва  : Издательский дом Вильямс, 2005  . - 544 с. ; 24 см

Сист. No: 8429

Земя. Поземлена икономика. Кооперативно дело

- 23 -
4150841508

   Сделки с недвижими имоти. Строителство & инвестиции  : Ч. 1-  /   / Стефан Драшлиев и др. - София  : Кабри, 2006І2007  . - 24 см

   Ч. 1 . Строителство & инвестиции  . - 2006/2007  . - 218 с. + 1 CD

Сист. No: 8439

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 24 -
II  1283II  1283

   Annual report 2005  : Presented to the 72nd general meeting of shareholders on 27 april 2006 by governor Nicholas C. Garganas  . - Athens  : Bank of Greece, 2006  . - 366 с.;L  ; 30 см

Сист. No: 8507
- 25 -
II  1418II  1418

   Monetary policy  : Interim report 2006  . - Athens  : Bank of Greece, 2006  . - 30 см

   2006  . - 2006  . - 175 с.

Сист. No: 8508
Финанси
- 26 -
4155441554

Петров, Любен

   Сделки с ценни книжа и финансови инструменти  : Учебно пособие за дистанционно обучение  / Любен Петров  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2007  . - 150 с. ; 23 см

Сист. No: 8498
Финансов анализ
- 27 -
4150141501

Теплова, Тамара Викторовна и др.

   Ситуационный финансовый анализ  : Схемы, задачи, кейсы: Учебное пособие  / Тамара Викторовна Теплова, Татьяна Ивановна Григорьева  . - Москва  : ГУ ВШЭ, 2006  . - 608 с. ; 24 см

Сист. No: 8427
- 28 -
4155841558

Цалински, Цветан

   Два подхода за емпирична оценка на потенциалното производство на България  / Цветан Цалински  . - София  : БНБ, 2006  . - 24 с. ; 21 см  . -   ("Дискусионни материали" № 57/2006 г.)

Сист. No: 8506
Данъци. Такси. Налози
- 29 -
336.2/С/Е  206  сд336.2/С/Е  206  сд

   ДДС в Европейския съюз  /   / Прев. Албена Кирякова и др. - София  : Икономика-прес, 2006  . - 439 с. ; 29 см

Сист. No: 8456
- 30 -
336.2/С/Б  923  здо336.2/С/Б  923  здо

България. Закони и др. п.

   Данъчно облагане 2007  : Коментар на новите: ЗДДС, ППЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, Коментар на промените в ЗМДШ, ЗСч, ДОПК  /   Състав. Димитър Михайлов  . - София  : Нова звезда, 2007  . - 692 с. ; 24 см

Сист. No: 8540
- 31 -
3817538175

Рангелов, Евгени

   ЗДДС в практиката на счетоводителя  : Приложен коментар. Документиране. Счетоводно отчитане  / Евгени Рангелов  . - София  : МИСЪЛ, 2007  . - 64 с. ; 21 см  . -   (Библиотека "Български счетоводител" № 2/2007 г.)

Сист. No: 8473
Пари, валута
- 32 -
4155741557

Димитрова, Недялка

   Оптимална парична политика в условията на неопределеност  / Недялка Димитрова  . - София  : БНБ, 2006  . - 28 с. ; 21 см  . -   ("Дискусионни материали" № 56/2006 г.)

Сист. No: 8505
- 33 -
4155641556

Младенов, Милети и др.

   Роля на схемите за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа за развитието на капиталовия пазар  / Милети Младенов, Ирина Казанджиева  . - София  : БНБ, 2006  . - 76 с. ; 21 см  . -   ("Дискусионни материали" № 55/2006 г.)

Сист. No: 8504
Инвестиции
- 34 -
4156941569

Балабанов, Илия

   Инвестиционният вакуум - причини и изход  / Илия Минков Балабанов  . - София  : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2002  . - 132 с. ; 20 см

Сист. No: 8523
- 35 -
4154241542

Папазов, Кръстю и др.

   Управление на инвестиционни проекти  : Съвременен европейски проект  / Кръстю Папазов, Емил Папазов, Даниел Павлов  . - Русе  : ПБ при РУ "А. Кънчев", 2002  . - 121 с. ; 20 см

Сист. No: 8481
Икономика
- 36 -
4151141511

Икономика: антични автори за стопанството

   Икономика  : Антични автори за стопанството: Аристотел, Псевдо-Аристотел, Ксенофонт, Хиерокъл  /   Прев. от старогр. и лат. Георги Гочев  ; Ред. Николай Гочев  . - София  : СОНМ, 2006  . - 268 с. ; 21 см

Сист. No: 8442
- 37 -
4155041550

Кузьминов, Ярослав Иванович и др.

   Курс институциональной экономики  : Институты, сети, трансакционные издержки, контракты  / Ярослав Иванович Кузьминов, Каха Автандилович Бендукидзе, Мария Марковна Юдкевич  . - Москва  : ГУ ВШЭ, 2006  . - 444 с. ; 27 см

Сист. No: 8493
- 38 -
4152241522

Медиков, Виктор Яковлевич

   Икономика и власт на миналото и бъдещето  / Виктор Яковлевич Медиков  . - София  : ИК Новата цивилизация ЕООД, 2006  . - 224 с. ; 20 см

Сист. No: 8453
Икономика на България
- 39 -
4155541555

   Икономиката на България и Европейския съюз  : Догонващо икономическо развитие - стратегия и реалности  . - София  : Икономически институт на БАН, 2006  . - 462 с. ; 24 см

Сист. No: 8503
Икономическа политика.Управление. Планиране. Прогнозиране
- 40 -
4152441524

Фрийдман, Томас

   Светът е плосък  : Кратка история на ХХІ век  / Томас Фрийдман  . - София  : Обсидиан, 2006  . - 672 с. ; 20 см

Сист. No: 8457
Стопанско планиране
- 41 -
4154141541

Папазов, Кръстю и др.

   Стопанска инфраструктура  : (Избрани програмирани лекции и упражнения)  / Кръстю Папазов, Даниел Павлов  . - Русе  : ПБ при РУ "А. Кънчев", 2003  . - 113 с. ; 20 см

Сист. No: 8480
Търговия
- 42 -
4151741517

Норка, Д. И.

   Управление на отдел Продажби  : Стратегии и тактики за успех в примери  / Д. И. Норка  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 352 с. ; 21 см

Сист. No: 8448
- 43 -
4153041530

Шугарс, Брадли Дж.

   Ефективни промоции  : Незабавен успех  / Брадли Дж. Шугарс  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 199 с. ; 21 см

Сист. No: 8463
Маркетинг
- 44 -
4153141531

Шугарс, Брадли Дж.

   Ефективни продажби  : Незабавен успех  / Брадли Дж. Шугарс  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 216 с. ; 21 см

Сист. No: 8464
- 45 -
4154041540

Папазов, Кръстю

   Програмни лекции по логистика и теория на запасите  / Кръстю Папазов  . - Русе  : ПБ при РУ "А. Кънчев", б.г. - 105 с. ; 20 см

Сист. No: 8479
Международни финанси.Международни валутни отношения
- 46 -
4150041500

Гриффин, Рикки и др.

   Международный бизнес  / Рикки Гриффин, Майкл Пастей  = International business  . - 4-е изд. - Москва и др. : Питер, 2006  . - 1088 с. ; 24 см

Сист. No: 8426
Международни икономически отношения
- 47 -
4156141561

   Материалы докладов участников VІ Международной летней экономической школы для студентов специальности "Международная экономика"  : Донецк-Славяногорск, июль 2002 г. - Донецк  : ДонНУ, 2003  . - 354 с. ; 20 см

Сист. No: 8512
Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз
- 48 -
4153741537

   България в Европа - 2007  : Международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г. - София  : ГорексПрес, 2006  . - 511 с. ; 24 см

Сист. No: 8476
- 49 -
339.9/С/Е  205339.9/С/Е  205

   Европа  : История. Личности. Институции. Политики. Държави  / Анерозе Зик, Йорг-Рюдигер Зик  . - София  : Дамян Яков, 2006  . - 336 с. ; 23 см

Сист. No: 8466
Търговско право
- 50 -
347.7/С/Б  923  знп347.7/С/Б  923  знп

България. Закони и др. п.

   Новите положения в подзаконовата нормативна уредба на обществените поръчки  : Тематичен коментар. Процедури за възлагане на обществени поръчки. Нормативни актове. Образци на официални документи  /   Състав. Методи Марков, Милана Кривачка  . - София  : ИК "Труд и право ", 2006  . - 591 с. ; 21 см

Сист. No: 8545
- 51 -
3967539675

Денева, Климентина

   Измененията в Закона за обществените поръчки за 2006 г. : Актуализиран закон за обществените поръчки към 05.05. 2006 г. / Климентина Денева  . - София  : Персонал-консулт-ГП, 2006  . - 176 с. ; 20 см  . -   (Библиотека "Човешки ресурси" кн. 8/ 2006 г.)

Сист. No: 8434
Данъчни закони
- 52 -
336.2/С/Б  923  знд336.2/С/Б  923  знд

България. Закони и др. п.

   Новото данъчно законодателство през 2007 година  : Нормативен текст на основните данъчни закони. Коментар на промените в данъчното законодателство. - София  : ИК "Труд и право ", 2007  . - 896 с. ; 21 см

Сист. No: 8500
- 53 -
4157141571

Иванов, Костадин

   Новият закон за ДДС и правилник по прилагането му  : (Коментар)  / Костадин Иванов  . - София  : Информа Интелект, 2007  . - 100 с. ; 20 см

Сист. No: 8527

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 54 -
349/С/Н  334349/С/Н  334

   Национална класификация на професиите и длъжностите, 2005  : Актуализиран текст - ноември 2006 година  /   Въвед. и състав. Елка Димитрова  . - София  : ИК "Труд и право ", 2006  . - 432 с. ; 21 см

Сист. No: 8436

Социално осигуряване

- 55 -
368.4/С/Б  923  зк368.4/С/Б  923  зк

България. Закони и др. п.

   Кодекс за социално осигуряване  : (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2003) Последна актуализация - ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г. - София  : Нова звезда, 2007  . - 272 с. ; 20 см

Сист. No: 8544
- 56 -
368.4/С/Н  267368.4/С/Н  267

   Наръчник по социално осигуряване 2007 г.  . - София  : ИК Дъга ООД, 2007  . - 472 с. ; 20 см

Сист. No: 8474
Социално осигуряване в България
- 57 -
368.4/С/С  546368.4/С/С  546

   Социалното осигуряване в България през 2005 г.  : Годишник НОИ  . - София  : НОИ, 2006  . - 270 с. ; 29 см

Сист. No: 8501

Пенсионно осигуряване

- 58 -
368/С/К  582  Ан368/С/К  582  Ан

Киркова, Антоанета и др.

   Наръчник по пенсионно осигуряване  : Приложен коментар. Нормативна уредба. Образци на документи  / Антоанета Киркова, Елина Костова, Янка Грозева  . - София  : ИК "Труд и право ", 2006  . - 272 с. ; 21 см

Сист. No: 8437

Застраховане

- 59 -
4155141551

   Актуални проблеми на застраховането и осигуряването - 2006  : Юбилейна пета национална конференция, 5-6 юни 2006 г. /   Състав. Нено Павлов, Янаки Андреев  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 352 с. ; 19 см

Сист. No: 8495

Образование

- 60 -
4152941529

Симон, Петер

   Практически наръчник за работа по проекти  : 20 разработени теми на проекти; 80 идеи за други проекти  / Петер Симон  ; Прев. Росица Кирилова Тодорова  . - София  : Бит и техника, 2006  . - 80 с. ; 24 см

Сист. No: 8462

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравеопазване
- 61 -
61/С/З  5061/С/З-50

   Здравеопазване 2006  : (Публикацията съдържа данни за 2005 г.)  . - София  : НСИ, 2007  . - 198 с. ; 27 см

Сист. No: 8494

Управление

- 62 -
I  2104I  2104

Асенов, Анатолий

   Нови явления в управление на бизнеса  / Анатолий Асенов  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 173 с. ; 19 см  . -   (Библиотека "Стопански свят" бр. 84)

Сист. No: 8499
- 63 -
4154341543

Папазов, Емил

   Стратегически мениджмънт  / Емил Папазов  . - 2-ро изд. - Русе  : ПБ при РУ "А. Кънчев", 2006  . - 135 с. ; 20 см

Сист. No: 8482
- 64 -
4152341523

Станчева, Анастасия Райкова

   Основи на управлението  : Учебно помагало  / Анастасия Райкова Станчева  . - 3-то прераб. и доп. изд. - Варна  : ИК Стено, 2006  . - 396 с. ; 24 см

Сист. No: 8454
- 65 -
4150641506

   Управление бизнесом в бурные времена  . - Москва  : Альпина Бизнес Букс, 2006  . - 203 с. ; 21 см  . -   (Серия "Классика Harvard Business Review")

Сист. No: 8432
- 66 -
4153241532

Дени, Ричард

   Мотивирай и спечели  / Ричард Дени  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 176 с. ; 21 см

Сист. No: 8465
Мениджмънт на фирмата
- 67 -
4151541515

Матеев, Мирослав

   Сборник задачи и казуси по финансов мениджмънт  : Ч.1-  / Мирослав Матеев  . - София  : Тракия-М, 2004  . - 21 см

   Ч. 3  . - 2004  . - 78 с.

Сист. No: 8446
Бизнес етикет
- 68 -
4153341533

Колев, Константин

   Интеркултура в бизнеса със страните от Европейския съюз  / Константин Колев  . - София  : ИК Колинс-5, 2007  . - 214 с. ; 20 см

Сист. No: 8467

Комуникации. Делово общуване.Делови преговори. Делова кореспонденция

- 69 -
4153541535

Алексиева, Соня

   Бизнес комуникации  / Соня Алексиева  . - София  : НБУ, 2006  . - 166 с. ; 21 см

Сист. No: 8469
- 70 -
4152841528

   Пъблик рилейшънс. Медии. Реклама  /   Състав. и науч. ред. Георги Калагларски  . - София  : Атлантис, 2006  . - 240 с. ; 24 см

Сист. No: 8461
- 71 -
4151641516

Дени, Ричард

   Печеливши комуникации  / Ричард Дени  . - София  : СофтПрес, 2007  . - 144 с. ; 21 см

Сист. No: 8447

Счетоводство

- 72 -
657/С/Б  923  зс657/С/Б  923  зс

България. Закони и др. п.

   Сметкоплан. Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Закон за счетоводството. Закон за малките и средни предприятия. Наръчник по счетоводство на малки и средни предприятия  /   Състав. Стоян Иванов Дурин, Даниела Стоянова Дурина  . - София  : ФорКом, 2006  . - 464 с. ; 20 см

Сист. No: 8541
- 73 -
4157641576

Иванова, Звезделина

   Счетоводство на строителното предприятие  / Звезделина Иванова  . - София  : Нова звезда, 2006  . - 308 с. ; 20 см

Сист. No: 8543
- 74 -
3817538175

Рангелов, Евгени

   Годишен финансов отчет 2006 година  : Указания, писма и тълкувания по прилагането на нормативната уредба  /   Състав. Евгени Рангелов  . - София  : МИСЪЛ, 2006  . - 48 с. ; 21 см  . -   (Библиотека "Български счетоводител" бр. 12/2006 г.)

Сист. No: 8433
- 75 -
4157541575

Иванова, Звезделина

   Счетоводство на юридически лица с нестопанска цел  / Звезделина Иванова  . - София  : Нова звезда, 2007  . - 272 с. ; 20 см

Сист. No: 8542
- 76 -
4155341553

   Методика за разработване на дипломна работа по счетоводство  : (за Магистърска програма "Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия")  /   / Дамянов Дамян и др. - Свищов  : АИ "Ценов", 2007  . - 105 с. ; 23 см

Сист. No: 8497
- 77 -
657/С/Н  267657/С/Н  267

   Наръчник на икономиста 2007  : Кн.1-  /   Гл. ред. Роза Тотева  / Иван Дочев и др. - Пловдив  : Плутон-1, 2007  . - 23 см

   Кн. 1,2 ,3  . - 2007  . - 112 с.;272 с.;512 с.

Сист. No: 8471
- 78 -
3817538175

Рангелов, Евгени

   Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане за 2006 година  / Евгени Рангелов  . - София  : МИСЪЛ, 2007  . - 48 с. ; 21 см  . -   (Библиотека "Български счетоводител" № 1/2007 г.)

Сист. No: 8472

Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията

- 79 -
4150741507

Калайджиев, Ангел

   Оздравяване на предприятието  / Ангел Калайджиев  . - София  : ИК "Труд и право ", 2006  . - 224 с. ; 22 см

Сист. No: 8438
- 80 -
4150541505

Ник, Майкл и др.

   Рентабельность инвестиций в продажи  : Увеличение прибыли, объема продаж и лояльности клиентов  / Майкл Ник, Курт Кениг  ; Прев. от англ. Н.И. Кобзаревой  . - Москва  : Вершина, 2006  . - 384 с. ; 21 см

Сист. No: 8431
Човешки ресурси. Управление на персонала.Кадри. Работна сила
- 81 -
3967539675

   Изкуството на интервюто при подбор и оценка на персонала  /   Прев. от англ. Валя Попова  . - София  : Персонал-консулт-ГП, 2006  . - 52 с. ; 21 см  . -   (Библиотека "Човешки ресурси" кн. 10/ 2006 г.)

Сист. No: 8435

Информационни технологии

- 82 -
4150241502

Андрейчиков, Александр Валентинович и др.

   Интеллектуальные информационные системы  / Александр Валентинович Андрейчиков, Ольга Николаевна Андрейчикова  . - Москва  : Финансы и статистика, 2006  . - 424 с. ; 21 см

Сист. No: 8428

Информационни мрежи.Информационни системи

- 83 -
4155241552

   Информатика  : Учебно пособие  /   Под ред. на  Петя Емилова  / Петя Емилова и др. - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 258 с. ; 23 см

Сист. No: 8496

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 84 -
4151441514

Филипова, Мария

   Практическа английска граматика  / Мария Филипова  . - 4-то доп. и прераб. изд. - София  : ИК Емас, 2006  . - 414 с. ; 21 см

Сист. No: 8445

Литературознание

- 85 -
4153941539

Георгиев, Лъчезар Георгиев

   Стихия  : Новели  / Лъчезар Георгиев Георгиев  . - В. Търново  : Фабер, 2006  . - 336 с. ; 21 см

Сист. No: 8478
- 86 -
4153841538

Ефремов, Трифон

   Трифонизми  / Трифон Ефремов  : Хумор и сатира, 2006  . - 208 с. ; 20 см

Сист. No: 8477

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

Биографии

- 87 -
4154641546

Георгиев, Александър Периклиев

   За родословието на учителя Петър Д ъ н о в  : Летопис за възрожденците Константин Дъновски и Атанас Георгиев  / Александър Периклиев Георгиев  . - София  : Бялото братство, 2005  . - 142 с. ; 20 см

Сист. No: 8486

История на България

- 88 -
II  1532II  1532

Димитров, Божидар

   Разказ за историята на България  / Божидар Димитров  . - София  : Фондация Ком, 2005  . - 280 с.; ил. ; 29 см

Сист. No: 8526
- 89 -
II  1529II  1529

Генова, Яна и др.

   Инвентарна книга на социализма  /   Състав. Яна Генова, Георги Господинов  . - София  : Прозорец, 2006  . - 160 с. ; 28 см

Сист. No: 8470
- 90 -
II  1528II  1528

Димитров, Божидар

   Войните на България за национално обединение  : (1885, 1912-1913, 1915-1918, 1939-1945)  / Божидар Димитров  . - София  : Фондация Ком, 2006  . - 240 с. ; 30 см

Сист. No: 8455
- 91 -
4152541525

Димитров, Божидар

   Светослав Тертер - цар на българите 1300-1321  : Със 176 цветни илюстрации  / Божидар Димитров  . - София  : Фондация Ком, 2006  . - 147 с. ; 24 см

Сист. No: 8458
- 92 -
4150941509

Николова, Юлия

   Достойно естъ  : Свищов през ХІХ век до първото десетилетие на ХХ век. Личности. Събития. Факти  / Юлия Николова  . - София  : Иврай, 2006  . - 456 с. ; 21 см

Сист. No: 8440
- 93 -
4153641536

Радков, Васил

   Гнезда на съзаклятието. Искри любородни  / Васил Радков  . - В. Търново  : АБАГАР, 2006  . - 168 с. ; 23 см

Сист. No: 8475

 Индекс по АВТОРИ

Аверкович, Екатерина Неделчева 76 
Албрехт, Карл 18 
Александров, Станислав 76 
Алексиева, Соня 69 
Андреев, Янаки 59 
Андрейчиков, Александр Валентинович 82 
Андрейчикова, Ольга Николаевна 82 
Ападурай, Арджун 19 
Асенов, Анатолий 62 
Атанасов, Атанас 76 
Балабанов, Илия Минков 34 
Бендукидзе, Каха Автандилович 37 
Божков, Васил 76 
Боуттке, Питер Дж. 22 
Величков, Ангел Илиев 20 
Генова, Яна 89 
Георгиев, Александър Периклиев 87 
Георгиев, Лъчезар Георгиев 85 
Господинов, Георги 89 
Гочев, Георги 36 
Гочев, Николай 36 
Григорьева, Татьяна Ивановна 27 
Гриффин, Рикки 46 
Грозева, Янка 58 
Дамянов, Дамян 76 
Денева, Климентина 51 
Дени, Ричард 66 71 
Денкова, Лидия 6 
Димитров, Божидар 88 90 91 
Димитрова, Елка 54 
Димитрова, Мария 19 
Димитрова, Недялка 32 
Дочев, Михаил 76 
Дурин, Стоян Иванов 72 
Дурина, Даниела Стоянова 72 
Дънов, Петър 2 12 13 14 15 16 
Емилова, Петя 83 
Ефремов, Трифон 86 
Зик, Анерозе 49 
Зик, Йорг-Рюдигер 49 
Иванов, Костадин 53 
Иванова, Галя 76 
Иванова, Звезделина 73 75 
Иванова, Росица Ангелова 3 4 
Илиев, Георги 76 
Казанджиева, Ирина 33 
Калагларски, Георги 70 
Калайджиев, Ангел 79 
Кениг, Курт 80 
Киркова, Антоанета 58 
Клитгард, Робърт 21 
Кобзаревой, Н.И. 80 
Колев, Константин 68 
Кондакова, Мария 18 
Костова, Елина 58 
Кривачка, Милана 50 
Кузнецов, Юрий 83 
Кузьминов, Ярослав Иванович 37 
Маклейн-Абароа, Роналд 21 
Маринова, Наталия 83 
Марков, Марко Стоилов 11 
Марков, Методи 50 
Мартен, Жан-Кле 6 
Матеев, Мирослав 67 
Медиков, Виктор Яковлевич 38 
Миронов, Владимир Васильевич 5 
Михайлов, Димитър 30 
Михайлова, Красимира 8 
Младенов, Милети 33 
Ник, Майкл 80 
Николова, Вяра 9 
Николова, Юлия 92 
Норка, Д. И. 42 
Павлов, Даниел 35 41 
Павлов, Нено 59 
Панчева, Станислава 76 
Папазов, Емил 35 63 
Папазов, Кръстю 35 41 45 
Парис, Х. Линдзи 21 
Паси, Исак 8 
Пастей, Майкл 46 
Петков, Красимир 1 
Петров, Любен 26 76 
Попов, Веселин 83 
Попова, Валя 81 
Причитко, Дэвид Л. 22 
Радков, Васил 93 
Рангелов, Евгени 31 74 78 
Ратнер, Йозеф 7 
Сакс, Джефри 17 
Симеонова, Росица 76 
Симон, Петер 60 
Спиноза, Бенедикт де 11 
Станчева, Анастасия Райкова 64 
Теплова, Тамара Викторовна 27 
Тодорова, Росица Кирилова 60 
Тотева, Роза 77 
Трифонов, Тинко 17 
Филипова, Мария 84 
Фрийдман, Томас 40 
Хейне, Пол 22 
Христов, Георги 19 
Цалински, Цветан 28 
Цанов, Емил 83 
Шейтанов, Найден 10 
Шугарс, Брадли Дж. 43 44 
Юдкевич, Мария Марковна 37 
Юнг, Карл Густав 8 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Актуални проблеми на застраховането и осигуряването - 2006 59 
Балкано-българският титанизъм 10 
Бизнес комуникации 69 
България в Европа - 2007 48 
Великата майка 13 
Войните на България за национално обединение 90 
Гнезда на съзаклятието. Искри любородни 93 
Годишен финансов отчет 2006 година 74 
Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане за 2006 година 78 
Данъчно облагане 2007 30 
Два подхода за емпирична оценка на потенциалното производство на България 28 
ДДС в Европейския съюз 29 
Достойно естъ 92 
Европа 49 
Етика 11 
Ефективни продажби 44 
Ефективни промоции 43 
За родословието на учителя Петър Д ъ н о в 87 
ЗДДС в практиката на счетоводителя 31 
Здравеопазване 2006 61 
Изкуството на интервюто при подбор и оценка на персонала 81 
Измененията в Закона за обществените поръчки за 2006 г. 51 
Икономика 36 
Икономика и власт на миналото и бъдещето 38 
Икономиката на България и Европейския съюз 39 
Инвентарна книга на социализма 89 
Инвестиционният вакуум - причини и изход 34 
Интеллектуальные информационные системы 82 
Интеркултура в бизнеса със страните от Европейския съюз 68 
Информатика 83 
Информационното общество и правата върху интелектуалната собственост 1 
Кодекс за социално осигуряване 55 
Корумпирани градове 21 
Краят на бедността 17 
Курс институциональной экономики 37 
Материалы докладов участников VІ Международной летней экономической школы для студентов специальности "Международная экономика" 47 
Матрицата на несъзнаваното 9 
Международный бизнес 46 
Методика за разработване на дипломна работа по счетоводство 76 
Мотивирай и спечели 66 
Наръчник на икономиста 2007 77 
Наръчник по пенсионно осигуряване 58 
Наръчник по социално осигуряване 2007 г. 56 
Науката и възпитанието 2 
Национална класификация на професиите и длъжностите, 2005 54 
Нови явления в управление на бизнеса 62 
Новите положения в подзаконовата нормативна уредба на обществените поръчки 50 
Новият закон за ДДС и правилник по прилагането му 53 
Новото данъчно законодателство през 2007 година 52 
Оздравяване на предприятието 79 
Окултни принципи и закони 12 16 
Оптимална парична политика в условията на неопределеност 32 
Основи на управлението 64 
Печеливши комуникации 71 
Практическа английска граматика 84 
Практически наръчник за работа по проекти 60 
Програмни лекции по логистика и теория на запасите 45 
Психоанализа 7 
Психологически типове 8 
Психология на индивидуалното социално поведение 20 
Пъблик рилейшънс. Медии. Реклама 70 
Разказ за историята на България 88 
Рентабельность инвестиций в продажи 80 
Роля на схемите за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа за развитието на капиталовия пазар 33 
Сборник задачи и казуси по финансов мениджмънт 67 
Светослав Тертер - цар на българите 1300-1321 91 
Светът е плосък 40 
Свободната модерност 19 
Сделки с недвижими имоти. Строителство & инвестиции 23 
Сделки с ценни книжа и финансови инструменти 26 
Сила и живот 14 15 
Ситуационный финансовый анализ 27 
Сметкоплан. Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Закон за счетоводството. Закон за малките и средни предприятия. Наръчник по счетоводство на малки и средни предприятия 72 
Социалната интелигентност: новата наука за успеха 18 
Социалното осигуряване в България през 2005 г. 57 
Стихия 85 
Стопанска инфраструктура 41 
Стратегически мениджмънт 63 
Счетоводство на строителното предприятие 73 
Счетоводство на юридически лица с нестопанска цел 75 
Трифонизми 86 
Управление бизнесом в бурные времена 65 
Управление на инвестиционни проекти 35 
Управление на отдел Продажби 42 
Учителя Петър Д ъ н о в за Библията 3 4 
Философия и метаморфозы культуры 5 
[Сто] 100 думи за 100 философи 6 
Annual report 2005 24 
Monetary policy 25 
Экономический образ мышления 22 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

абстрактна интелигентност 18 
авторско право 1 
агенции на ЕС 49 
алтруистични поведения 20 
анализ на риска 67 
английска граматика 84 
английски език 84 
анекдоти 86 
Аристотел 36 
архиви 89 
архивни документи 89 
Балканска война 90 
бедност 17 
бедността в света 17 
библиотека български счетоводител 74 
библиотека български счетоводител 12/2006 74 
библиотека стопански свят 62 
Библиотека Стопански свят 84 62 
Библиотека Човешки ресурси 51 81 
Библиотека Човешки ресурси 10/2006 51 81 
Бизнес етикет 69 
бизнес комуникации 69 
бизнес култура 68 
бизнес представяне 68 
бизнесетика 68 
биографии 87 
брошура 43 
България -капитализъм 90 
българска култура 10 
българска културна история 10 
българска политика 10 
българска философия 10 
българска фондова борса 26 
български счетоводител 31 74 78 
български счетоводител 12/2006 74 
Български счетоводител 1/2007 78 
Български счетоводител 2/2007 31 
Български счетоводител 2007 31 78 
българско възраждане 88 
българско стопанство 10 
бяло братство 14 15 
визитни картички 43 
власт 38 
власт и бизнес 38 
власт и лидерство 38 
власт и политика 38 
война с Византия 91 
война с тероризма 38 
войните на България 90 
втора българска държава 91 
втора световна война 90 
въвеждащ тренинг 42 
възпитание 2 
възраждане 10 
външноикономическа политика на България 48 
външнофирмени комуникации 69 
вътрешнофирмени комуникации 69 
геополитика 40 
глобализационни процеси 19 
глобализация 19 40 
глобализация на културата 5 
глобална икономика 17 
глобална икономическа система 17 
Глобална културна икономика 19 
глобални етнопространства 19 
глобални промени 40 
глобални течения 19 
Годишен отчет на Гръцката банка 2005 24 
годишен финансов отчет 75 
годишен финансов отчет 2006 г. 78 
годишник на НОИ 57 
годишно приключване 2006 77 
гръцка банка 24 25 
Гръцка банка 2005 24 
Гръцка банка 2006 25 
Гръцка национална банка 24 
данъци 30 31 52 53 74 
данъци 2006 74 
данъци 2007 30 
данъци в ЕС 29 
данъчни закони 53 
данъчно законодателство 52 
данъчно облагане 78 
данъчно облагане 2006 78 
данъчно облагане 2007 30 
данъчно приключване за 2006 г. 77 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 30 77 
ДДС 29 30 
ДДС 2007 30 52 
ДДС в ЕС 29 
ДДС системата в ЕС 29 
демографска криза 39 
детерминизъм 9 
ДЗПО 55 
дипломна работа 76 
дипломна работа по счетоводство 76 
дискреционна политика 32 
догонващо икономическо развитие 39 
доклади от студентски летен семинар 47 
ДОО 55 
Дънов 12 16 
дъновизъм 3 4 12 14 15 16 
дъновистко учение 3 4 12 14 15 16 
държави членки на ЕС 49 
евроинтеграция 48 
евроинтеграция на България 48 
Европа 49 
европейски страни 29 
евротуризъм 48 
Едипов комплекс 9 
езикознание 84 
електронна търговия 62 
емоционална интелигентност 18 
ЕС 29 49 
ЕС и България 48 
ЕС и пенсионни фондове 59 
етика 11 
етнография 19 
етнокултурна идентичност 19 
етнополитика 19 
етноцентризъм 19 
закон за адвокатурата 23 
закон за ДДС 53 77 
закон за ДДС 2007 53 77 
закон за държавната собственост 23 
закон за кадастъра 23 
закон за МСП 72 
Закон за НЗОК за 2007 56 
закон за нотариусите 23 
закон за обществените поръчки 2006 51 
Закон за счетоводството 72 
застраховане 59 
ЗДДС 31 
здравеопазване 61 
здравеопазване 2005 61 
здравно осигуряване 56 59 
земеделски земи 23 
ЗКПО 30 52 77 
ЗМДТ 23 
избор на ръководител 65 
изкуствен интелект 82 
икономика 36 
икономика на България 39 
икономика на Русия 38 
икономическа политика 39 
икономическа теория 22 
икономическа теория за парите 22 
икономическа теория на политиката 22 
икономически проучвания 17 
икономически растеж 35 
икономическо развитие 40 
инвариантност 9 
инвестиции 34 35 
инвестиции в държавни ценни книжа 35 
инвестиции в ценни книжа 35 
инвестиционен анализ 27 67 
инвестиционен вакуум 34 
инвестиционен проект 67 
инвестиционна политика на индустр. държави 34 
инвестиционни проекти 35 47 
инвестиционни фондове 33 35 
индивидуален сметкоплан 75 
индивидуално поведение 20 
индивидуално социално поведение 20 
иновационна политика на България 39 
институции на ЕС 49 
институционален контрол 37 
институционализъм 37 
институционална икономика 37 
интелектуална собственост 1 
интелектуална собственост в България 1 
интервю за работа 81 
интеркултура 68 
Интернет 83 
информатика 83 
информационни технологии 40 82 
информационно общество 1 
инфраструктурни системи 41 
история на 21 век - икономически и политически аспект 40 
история на България 88 89 90 91 
история на Европа 49 
история на икономиката 36 
история на културата 10 
История на Свищов 92 93 
ителектуални системи 82 
кадри при продажбите 42 
капитално бюджетиране 35 
капиталов пазар 33 
капиталов пазар в България 26 33 
кинестетична интелигентност 18 
класификация на длъжностите 54 
класификация на професиите 54 
клъстери потребителско поведение 42 
Кодекс за социално осигуряване 55 56 
коефициент на интелигентност 18 
компании 40 
компютърни мрежи 83 
компютърни системи 83 
комуникативност 68 
комуникации 69 70 
комуникации в организациите 69 70 
комуникации на фирмата 69 70 
комуникационен мениджмънт 70 
комуникационни умения 71 
конкурентоспособност 34 47 62 
Конституция на Република България 23 
конфедераци 48 
конференция 59 
корупция 21 
корупция в управлението 21 
корупцията в частния сектор 21 
краезнание 92 93 
Ксенофонт 36 
култура на общуването 71 
културна глобализация 19 
културфилософия 10 
лидерство 64 70 
литературно четене 60 
литературознание 85 86 
лицензи 1 
лицензиране 1 
логистика 45 
логистика на запасите 45 
логистична верига 45 
магистърска програма 76 
маркетинг-микс 46 
масмедии 70 
материални ресурси 45 
междукултурно общуване 69 
международен бизнес 46 
международен маркетинг 46 
международен пазар 46 
международен пазар на облигации 46 
международен стратегически алианс 46 
международен стратегически мениджмънт 46 
международна валутна система 46 
международна икономика 47 
международна конференция 48 
международна търговия 46 
международни валутни и финансови пазари 46 
международни инвестиции 46 
международни компании 46 
международно сътрудничество 46 
Междусъюзническа война 90 
мениджмънт 63 66 
местни данъци и такси 52 
метафизика 9 
монетарна политика 22 
монетарна политика на гръцката банка 25 
монетарна политика на Гръцката банка 2006 25 
морал 9 
мотивационна комуникация 66 
мотивация 64 66 
мотивация за работа 66 
мотивация и ръководство 66 
мотивация при приемане на работа 42 
мотивираща критика 66 
мотивиращо лидерство 66 
мултимедийно обучение 46 
мърчандайзер 42 
наредба за осигурителния стаж 56 
Наредба за пенсиите 56 
народопсихология 10 
наръчник на икономиста 2007 77 
наръчник по счетоводство 72 
наука 2 
наука и възпитание 2 
научно-практическа конференция 48 
национална класификация на длъжностите 54 
национална конференция 59 
национално обединение на България 90 
недвижима собственост 23 
недвижими имоти 23 
неправителствени организации 49 
новели 85 
нови технологии и бизнескомуникация 69 
нормативна уредба на обществените поръчки 50 
нормативна уредба по пенсионно осигуряване 58 
нормативни документи 23 
оборотен портфейл 26 
образование 60 
образование по проекти 60 
образци на документи за обществени поръчки 50 
образци на документи за пенсии 58 
обслужване на гражданите 44 
обслужване на клиентите 44 
обучение на търговския персонал 42 
обучение по проекти 60 
обществени поръчки 21 50 51 
обществени поръчки чрез търг 51 
Обществено мнение 70 
оздравителен план 79 
оздравително производство на предприятието 79 
окултни закони 12 16 
организация на предприятието 79 
организация на управлението 64 
осигуряване 74 
осигуряване 2006 74 
отчитане на разходите 75 
оферти 43 44 
офертна информация 43 
оценка на персонала 81 
оценка на производството 28 
пазар на земята за строителство 23 
пазар на имоти в България 23 
пари 32 
парична политика 32 
парични потоци 67 
пенсии 58 
пенсионно осигуряване 55 58 
писмено комуникиране 71 
платежен баланс 46 
поведение 20 
подбор на персонал 81 
правила за възлагане на обществени поръчки 50 
правилник за вписванията 23 
правилник за прилагане на ДДС 53 
право на строеж 23 
практическа интелигентност 18 
предприятие 79 
предприятие с нестопанска цел 75 
предприятия 79 
презентация 60 71 
природни ресурси 45 
програмни лекции по логистика 45 
продажби 42 43 44 
продажби на продукцията 43 80 
проекти 60 
производствена инфраструктура 41 
производствени фактори 28 
производство 79 
промоции 43 
промяна 64 
Псевдо-Аристотел 36 
психоанализ 7 
психоанализа 7 9 
психоаналитици 7 
психологическа типология 8 
психологически типове 8 
психология 8 
психология на социалното поведение 20 
психосоматика 7 
пъблик рилейшънс 70 
първа световна война 90 
развиващи страни 40 
разпределение на доходите 22 
Регистър на обществените поръчки 50 
реинженеринг в бизнеса 62 
рекламен клип 70 
рекламна комуникация 70 
религиозен дух 3 16 
религиозна философия 16 
религиозни течения 16 
религиозни философии 12 
религиозно съзнание 12 
религия 4 12 13 14 15 16 
рентабилност на инвестициите 80 
рентабилност на предприятието 80 
руски олигарси 38 
руски партии 38 
ръководство 65 
СА 59 
самота 20 
сборник доклади 59 
сборник доклади от конференция 59 
световна икономика 47 
световно развитие 40 
Свищов 92 93 
свищовски деятели 92 93 
свищовски песни 92 
свищовски училища 92 93 
сделки с ценни книжа 26 
семеен кодекс 23 
ситуационен финансов анализ 27 
сметкоплан 72 
социална интелигентност 18 
социални дилеми 20 
социално осигуряване 55 56 59 
социално осигуряване 2005 57 
социално осигуряване 2007 55 56 
социално осигуряване в България 57 
социално осигуряване в България 2005 57 
социално поведение 20 
социология 18 
социология на комуникацията 18 
социология на културата 10 18 19 
социология на управлението 18 
социология на цивилизацията 18 
Сръбско-българска война 90 
Стар завет 3 
статистика на здравеопазването 61 
стокова специализация 42 
стопанска инфраструктура 41 
стопанска история 36 
стопански свят 62 
стопанство - исторически аспект 36 
страни-членки на ЕС 68 
стратегически мениджмънт 63 
стратегически план 63 
стратегическо планиране 63 
стратегия за икономическо развтие 39 
строително предприятие 73 
структуриране на проекти 60 
супервайзор 42 
счетоводен баланс 75 
счетоводни стандарти 72 
счетоводно отчитане 31 
счетоводно отчитане на капиталите 75 
счетоводно отчитане на разчетите 75 
счетоводно приключване 78 
счетоводно приключване 2006 г. 77 78 
счетоводство 72 73 74 75 76 78 
счетоводство на МСП 72 
счетоводство на строителното предприятие 73 
счетоводство на юридически лица 75 
събеседване 42 
съвременни колонии 19 
теория на запасите 45 
терени и недвижими имоти 23 
тероризъм 38 
тренинг 42 
тренинги на персонала 42 
тренингов процес 42 
трудови правоотношения 74 
трудови ресурси 45 
трудово право 54 
трудово право на България 54 
търговия 42 43 
търговски персонал 42 
търговци 42 
уединение 20 
Украйна 47 
Уотсън-Кларк-Кътнър 28 
управление 64 65 
управление в бизнеса 62 65 
управление на инфраструктурата 41 
управление на промяната 64 
управление на човешките ресурси 46 
управленска теория 64 
фази на възпроизводството 45 
фалити на инвестиционни фирми 33 
философи 6 
философия 3 4 5 6 9 
философия на 20 век 5 
философия на културата 5 
философия на религията 13 
философска мисъл 6 
финанси на фирмата 28 
финансов анализ 27 
финансов мениджмънт 67 
финансов отчет на предприятията 77 
финансови инструменти 26 
фирмени бланки 43 
фирмено поведение 69 
фискална политика 22 
флаери 43 
Хиерокъл 36 
художествена литература 85 
ценни книжа 26 33 
ценни книжа в България 33 
централен депозитар 26 
човешка душа 13 
човешки ресурси 81 
юбилейна конференция 59 
юридически лица с нестопанска цел 75 
microsoft excel 83 
Microsoft office 83 
MICROSOFT WINDOWS XP 83 
microsoft word 83