НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

ФИЛОСОФИЯ

- 1 -
4138041380

Върбанов, Иван

   Метаморфозите на априорното икономическо познание  / Иван Върбанов  . - В. Търново  : АБАГАР, 2006  . - 304 с. ; 23 см

Сист. No: 8252

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социология

- 2 -
4140141401

   Икономическата интелигенция в България и Русия в условията на пазарни отношения  : (социологическо проучване)  /   Под ред. на  Никола Георгиев, Нено Павлов  / Никола Георгиев и др. - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 95 с. ; 23 см

Сист. No: 8296

Политика

- 3 -
3729237292

   Програми, програмни документи и устави на буржоазните партии в България 1879-1918 г.  /   Състав. Веска Николова, Димитър Саздов  . - София  : Наука и изкуство, 1992  . - 524 с. ; 22 см

Сист. No: 8259
- 4 -
4139441394

Стефанов, Георги

   Теория на международните отношения  / Георги Стефанов  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2004  . - 520 с. ; 23 см

Сист. No: 8284
- 5 -
4138741387

Цеков, Петьо

   Пряката демокрация  : Преглед на историята и практиките  / Петьо Цеков  . - София  : Болкан Асист, 2005  . - 80 с. ; 21 см

Сист. No: 8260
Микроикономика
- 6 -
4138841388

Миркович, Камен

   Полезност и стойност  / Камен Миркович  . - София  : Тракия-М, 2005  . - 497 с. ; 26 см

Сист. No: 8261

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 7 -
331.5/С/З  217331.5/С/З  217

   Заетост и безработица 2006. Основни данни  : Публикация; Кн. 1-  . - София  : НСИ, 2006  . - 27 см

   Кн. 1,2,3  . - 2006  . - 36 с.;36 с.36 с.

Сист. No: 8237
Финанси
- 8 -
4137841378

Адамов, Величко и др.

   Публични финанси  : (Учебник)  / Величко Адамов, Румяна Лилова  . - В. Търново  : АБАГАР, 2006  . - 536 с. ; 23 см

Сист. No: 8250
- 9 -
4138441384

Радев, Асен

   Електронни пари и монетарна политика  / Асен Радев  . - В. Търново  : АБАГАР, 2006  . - 127 с. ; 22 см

Сист. No: 8256
- 10 -
4140941409

   Финансов анализ  : (Сборник от задачи и тестове)  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 96 с. ; 23 см

Сист. No: 8306
Финансов контрол
- 11 -
II  1507II  1507

   Годишен отчет за дейността през 2005 година  : Комисия за финансов надзор  . - София  : Комисия за финансов надзор, б.г. - 160 с. ; 30 см

Сист. No: 8264
Данъци. Такси. Налози
- 12 -
336.2/С/Б  923  здо336.2/С/Б  923  здо

България. Закони и др. п.

   Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2006 година  : Корпоративно подоходно облагане. Облагане на доходите на физическите лица. Данък върху добавената стойност. Счетоводно приключване на годината. Годишни финансови отчети. Практика на МФ и НАП. - София  : ИК "Труд и право ", 2006  . - 848 с. ; 21 см

Сист. No: 8283
- 13 -
336.2/Ц  492  Лн336.2/Ц  492  Лн

Ценова, Любка и др.

   Новият закон за данък върху добавената стойност  : Приложен коментар. Нормативен текст  / Любка Ценова, Валтер ван дер Корпут  . - София  : ИК "Труд и право ", 2006  . - 272 с. ; 21 см

Сист. No: 8249
Данъчен контрол
- 14 -
4140741407

Тананеев, Емилиян и др.

   Данъчно-осигурителен контрол  : (Методически и правни аспекти)  / Емилиян Тананеев, Пепа Стойкова  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 308 с. ; 23 см

Сист. No: 8304
Национални банки
- 15 -
II  1456II  1456

   Summary of the Annual Report 2005  : Presented to the General Meeting of Shareholders by Governor Nicholas C. Garganas  . - Athens  : Bank of Greece, 2006  . - 136 с. ; 30 см

Сист. No: 8272

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 16 -
3927539275

   Ekonomske teme  : Procesi integracije u Evropi  . - Nis  : Univerzitet u Nisu, 2005  . - 24 см

   G. XLIII. I knjiga  . - 2005  . - 474 с.

Сист. No: 8273
- 17 -
3927539275

   Ekonomske teme  : Procesi integracije u Evropi  . - Nis  : Univerzitet u Nisu, 2005  . - 24 см

   G. XLIII. II knjiga  . - 2005  . - 485 с.

Сист. No: 8274
- 18 -
3927539275

   Ekonomske teme  : Ekonomska efikasnost strategija razvoja preduzeca trzisne privrede - mogucnosti i nacini unapredenja  . - Nis  : Univerzitet u Nisu, 2005  . - 24 см

   G. XLIII, br. 3  . - 2005  . - 117 с.

Сист. No: 8275
- 19 -
3927539275

   Ekonomske teme  : Strategijsko upravljanje proizvodnjom malih i srednjih preduzeca u uslovima tranzicije  . - Nis  : Univerzitet u Nisu, 2005  . - 24 см

   G. XLIII, br. 4  . - 2005  . - 141 с.

Сист. No: 8276
Икономика
- 20 -
II  1525II  1525

   Human development report 2002  : Deepening democracy in a fragmented world  . - New York  : United Nations Development Programme, 2002  . - 290 с. ; 28 см

Сист. No: 8278
- 21 -
II  1525II  1525

   Human development report 2003  : Millenium Development Goals: A compect among nations to end human poverty  . - New York  : United Nations Development Programme, 2003  . - 367 с. ; 28 см

Сист. No: 8279
- 22 -
II  1525II  1525

   Human development report 2004  : Cultural liberty in today's diverse world  . - New York  : United Nations Development Programme, 2004  . - 285 с. ; 28 см

Сист. No: 8280
- 23 -
II  1525II  1525

   Human development report 2005  : International cooperation at a crossroads: Aid, trade securiti in an unequal world  . - New York  : United Nations Development Programme, 2005  . - 372 с. ; 28 см

Сист. No: 8281
- 24 -
4139341393

Zdravkovic, Dusan et al.

   Nacionalni sistem odrzivog razvoja i zastite zivotne sredine u procesu procesu pridruzivanja evropskoj uniji  / Dusan Zdravkovic, Snezana Radukic  . - Nis  : Pelikan print, 2006  . - 92 с. ; 24 см

Сист. No: 8277
Регионална икономика
- 25 -
4138141381

Деведжиев, Марин

   Геополитиката на България  : (Шансове и проблеми)  / Марин Деведжиев  . - 2. прераб. и доп. изд. - София  : Свят 2001, 2006  . - 254 с. ; 20 см

Сист. No: 8253
Икономика на България
- 26 -
II  1512II  1512

   Икономиката на България юли 2006 година  : Доклад на Центъра за икономическо развитие  /   Под ред. на  Александър Божков  . - София  : Агенция Икономика, 2006  . - 145 с. ; 30 см

Сист. No: 8265
- 27 -
4140841408

   Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз  : Юбилейна конференция с международно участие  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 452 с. ; 24 см

Сист. No: 8305
Икономическа география
- 28 -
4138241382

   География на производството и световното стопанство  : (Учебник)  /   / Дончо Дончев и др. - В. Търново  : АБАГАР, 2004  . - 272 с. ; 23 см

Сист. No: 8254
Туризъм в България
- 29 -
7/С/Т  927/С/Т  92

   Туризъм 2005  : Публикация  . - София  : НСИ, 2006  . - 132 с. ; 27 см

Сист. No: 8235
Ценова политика
- 30 -
4137941379

Милинов, Валентин

   Цени и ценова политика  : (Методическо ръководство)  / Валентин Милинов  . - В. Търново  : АБАГАР, 2006  . - 224 с. ; 23 см

Сист. No: 8251
Търговия
- 31 -
4139741397

Къминг, Тимоти

   Малкото "е" - големият бизнес  : Бизнес планиране за Интернет търговия  / Тимоти Къминг  . - София  : Класика и Стил, 2006  . - 344 с. ; 22 см

Сист. No: 8287
Външна търговия
- 32 -
339.5/С/В  958  т339.5/С/В  958  т

   Външна търговия на Република България (2005)  : На корицата 2006  . - София  : НСИ, 2006  . - 248 с. ; 28 см

Сист. No: 8262
МИО. Световно стопанство
- 33 -
4138541385

Матеев, Илиян

   Източна Азия  : Икономическа интеграция  / Илиян Матеев  . - В. Търново  : Фабер, 2005  . - 240 с. ; 20 см

Сист. No: 8257
Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз
- 34 -
I  2128I  2128

Пиндър, Джон

   Европейският съюз  : Кратко въведение  / Джон Пиндър  . - София  : Захарий Стоянов, 2006  . - 352 с. ; 17 см

Сист. No: 8288

Право. Наука за държавата и правото

- 35 -
4140541405

Костов, Калин и др.

   Основи на правото  : (сборник казуси и тестове по гражданско и търговско право)  / Калин Костов, Христина Христова, Христо Дочев  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 159 с. ; 23 см

Сист. No: 8302
Търговско право
- 36 -
3817538175

Кацарова, Мариана

   Обществените поръчки в практиката на предприятието  / Мариана Кацарова  . - София  : МИСЪЛ, 2006  . - 48 с. ; 21 см  . -   (Библиотека "Български счетоводител" № 9/2006 г.)

Сист. No: 8263

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 37 -
3967539675

   Кодекс на труда  : Актуализиран към 01.07.2006 г. /   Коментар  Смела Нинева, Гошо Мушкаров  . - София  : Персонал-консулт-ГП, 2006  . - 144 с. ; 20 см  . -   (Библиотека "Човешки ресурси" Кн.7/2006 г.)

Сист. No: 8291
- 38 -
349/С/Н  334349/С/Н  334

   Национална класификация на професиите и длъжностите  : 150 примерни длъжностни характеристики  /   Състав. Станислав Павлов  . - София  : ИК "Труд и право ", 2006  . - 608 с. ; 21 см

Сист. No: 8248
Общинско управление
- 39 -
4139141391

   Търновски кметове (1919-1945)  /   Състав. Олга Цанкова  . - В. Търново  : Фабер, 2004  . - 96 с. ; 20 см

Сист. No: 8268

Социално осигуряване

- 40 -
3967539675

   Кодекс за социалното осигуряване  : Актуализиран към 01.01.2006 г. /   Представен от  Аспасия Петкова  . - София  : Персонал-консулт-ГП, 2006  . - 256 с. ; 20 см  . -   (Библиотека "Човешки ресурси" кн. 5/2006 г.)

Сист. No: 8238

Пенсионно осигуряване

- 41 -
368.4/С/С  233368.4/С/С  233

   Сборник статистическа информация за допълнително пенсионно осигуряване 2001-2005  . - София  : БАДДПО  ; БАДДПО, 2006  . - 294 с. ; 30 см

Сист. No: 8293
Образование в България
- 42 -
37/С/  О  17437/С/  О  174

   Образование в Република България 2006  : Публикация; Статистически данни  . - София  : НСИ, 2006  . - 123 с. ; 28 см

Сист. No: 8236
Висше образование
- 43 -
4139241392

   Отчет на резултатите от научноизследователската работа през 2004 година  = Report on the Results of the Research Activities in 2004  . - Русе  : Русенски унив. А. Кънчев, б.г. - 175 с. ; 22 см

Сист. No: 8269
- 44 -
4139241392

   Отчет на резултатите от научноизследователската работа през 2005 година  = Report on the Results of the Research Activities in 2005  . - Русе  : Русенски унив. А. Кънчев, б.г. - 182 с. ; 22 см

Сист. No: 8270
- 45 -
4138941389

   [Петдесет] 50 години Факултет "Механизация на селското стопанство"  . - Русе  : Русенски унив. А. Кънчев, 2004  . - 72 с. ; 21 см

Сист. No: 8266

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Бит

- 46 -
4139841398

   Етикет за всеки ден  : Как да се държим в обществото, у дома, в офиса  . - София  : Слънце, 2006  . - 504 с. ; 21 см  . -   (Добрите обноски)

Сист. No: 8289

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Математика

- 47 -
4140641406

Стефанов, Стефан и др.

   Математика  : Ч.1-  / Стефан Стефанов, Йордан Кръстев, Весела Георгиева  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 23 см

   Ч.1  . - 2006  . - 399 с.

Сист. No: 8303
- 48 -
4141141411

Шопова, Маргарита

   Тестове за текущ контрол. Математика  : Ч. 1-  / Маргарита Шопова  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 23 см

   Ч. 1 . Линейна алгебра и аналитична геометрия  . - 2006  . - 48 с.

Сист. No: 8309
- 49 -
4141241412

Шопова, Маргарита и др.

   Тестове. Математика  : Ч.1  / Маргарита Шопова, Катя Чиприянова  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 24 см

   Ч.1 . Линейна алгебра и аналитична геометрия  . - 2006  . - 84 с.

Сист. No: 8310

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Селско стопанство. Горско стопанство

- 50 -
63/С/Р  47463/С/Р  474

   Резултати от преброяване на земеделските стопанства в България през 2003 година  = Agricultural census in Bulgaria 2003 rezults  . - София  : Министерство на земеделието и горите, 2005  . - 296 с. ; 30 см

Сист. No: 8282

Мениджмънт

- 51 -
4139541395

Харизанова, Маргарита и др.

   Мениджмънт  : Ценности, комуникации, промяна  / Маргарита Харизанова, Милчо Мирчев, Надя Миронова  . - 2-ро доп. и прераб. изд. - София  : Б.изд., 2006  . - 429 с. ; 24 см

Сист. No: 8285
Управление на фирмата
- 52 -
4140041400

Каски, Бил

   Вечната игра с нови правила  : 23 съвременни принципа на успешния търговец  / Бил Каски  . - София  : Локус Пъблишинг ООД, 2006  . - 224 с. ; 22 см

Сист. No: 8294

Счетоводство

- 53 -
3817538175

Брезоева, Бойка

   Международни и национални счетоводни стандарти  : Сравнителен коментар  / Бойка Брезоева  . - София  : МИСЪЛ, 2006  . - 96 с. ; 21 см  . -   (Библиотека "Български счетоводител" № 7-8/2006 г.)

Сист. No: 8240
- 54 -
4138341383

   Годишно счетоводно приключване за 2006  : Наръчник  /   / Албена Василева и др. - София  : Нова звезда, 2006  . - 452 с. ; 24 см

Сист. No: 8255
- 55 -
4140241402

Дамянов, Дамян и др.

   Счетоводни концепции и стандарти за финансово отчитане  : Учебно-методическо пособие  / Дамян Дамянов, Васил Божков  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 264 с. ; 23 см

Сист. No: 8298
- 56 -
4140341403

Дочев, Михаил и др.

   Счетоводен софтуер  : (информационни системи за счетоводството)  / Михаил Дочев, Божидар Божилов  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 408 с. ; 24 см

Сист. No: 8299
- 57 -
4140441404

Йотова, Йонка В. и др.

   Счетоводство на застрахователните предприятия  : (Учебник)  / Йонка В. Йотова, Тотка Л. Кънева  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 224 с. ; 23 см

Сист. No: 8301
- 58 -
4141041410

   Финансово счетоводство  : (сборник от решени и нерешени задачи и казуси)  /   / Дамян Дамянов и др. - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 257 с. ; 23 см

Сист. No: 8307
Управление на кадрите. Управление на персонала
- 59 -
4139641396

   Изграждане на ефективни екипи  : Пълен набор от умения за изграждане на силни и работещи екипи  /   Прев. от англ. Людмила Маринова Андреева  . - София  : Класика и Стил, 2006  . - 192 с. ; 22 см

Сист. No: 8286
- 60 -
4139941399

Пийлинг, Ник

   Брилянтният мениджър  : Онова, което знаят, правят и казват най-добрите мениджъри  / Ник Пийлинг  . - София  : Амат-ах, 2006  . - 136 с. ; 24 см

Сист. No: 8290
Човешки ресурси. Управление на персонала.Кадри. Работна сила
- 61 -
3967539675

   Практическо ръководство за завеждащи "Личен състав"  . - 4-то изм. и доп. изд. - София  : Персонал-консулт-ГП, 2006  . - 192 с. ; 20 см  . -   (Библиотека "Човешки ресурси" кн. 6/2006 г.)

Сист. No: 8239

Информационни мрежи.Информационни системи

- 62 -
I  2104I  2104

Емилова, Петя

   Стратегически информационни системи  : (съвременни аспекти на проектиране и оценяване)  / Петя Емилова  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 160 с. ; 19 см  . -   (Библиотека "Стопански свят" бр. 83)

Сист. No: 8300

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

- 63 -
4139041390

   География на България  : Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти  /   / Атанас Дерменджиев и др. - 2-ро изд. - В. Търново  : ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", 2004  . - 179 с. ; 20 см

Сист. No: 8267

История

- 64 -
II  1299II  1299

Соколович, Лубиша и др.

   Стари Ниш  : Фотомонографиjа  / Лубиша Соколович, Вукадин Димитриjевич  . - Ниш  : Association of Citizens "Old Nis", 2003  . - 100 с. ; 32 см

Сист. No: 8271

История на България

- 65 -
4138641386

Борисов, Тодор

   Минало незабравимо  : Сборник от статии, очерци, спомени и разкази  / Тодор Борисов  . - Свищов  : Фабер, 2006  . - 104 с. ; 20 см

Сист. No: 8258

 Индекс по АВТОРИ

Адамов, Величко 8 
Андреева, Людмила Маринова 59 
Билев, Билю 10 
Божилов, Божидар 56 
Божков, Александър 26 
Божков, Васил 55 58 
Борисов, Тодор 65 
Брезоева, Бойка 53 
Върбанов, Иван 1 
Ганева, Ваня 2 
Георгиев, Никола 2 
Георгиева, Весела 47 
Гергова, Маргарита 10 
Дамянов, Дамян 55 58 
Деведжиев, Марин 25 
Димитриjевич, Вукадин 64 
Дончева, Людмила 10 
Дочев, Михаил 56 
Дочев, Христо 35 
Емилова, Петя 62 
Илиева, Таня 2 
Йоновски, Калин 58 
Йотова, Йонка В. 57 
Каски, Бил 52 
Кацарова, Мариана 36 
Колева, Росица 10 
Корпут, Валтер ван дер 13 
Костов, Калин 35 
Крумова, Диана 58 
Кръстев, Йордан 47 
Къминг, Тимоти 31 
Кънева, Тотка Л. 57 
Лилова, Румяна 8 
Матеев, Илиян 33 
Милинов, Валентин 30 
Миркович, Камен 6 
Миронова, Надя 51 
Мирчев, Милчо 51 
Митов, Кирил 10 
Михайлов, Михаил 10 
Михайлова, Румяна 58 
Мушкаров, Гошо 37 
Николова, Веска 3 
Нинева, Смела 37 
Павлов, Нено 2 
Павлов, Станислав 38 
Панчева, Станислава 58 
Петкова, Аспасия 40 
Пийлинг, Ник 60 
Пиндър, Джон 34 
Радев, Асен 9 
Саздов, Димитър 3 
Симеонова, Росица 58 
Соколович, Лубиша 64 
Стефанов, Георги 4 
Стефанов, Стефан 47 
Стойкова, Пепа 14 
Тананеев, Емилиян 14 
Харизанова, Маргарита 51 
Христова, Христина 35 
Цанкова, Олга 39 
Цветков, Цветан 58 
Цеков, Петьо 5 
Ценова, Любка 13 
Чиприянова, Катя 49 
Чонова, Румяна 2 
Шопова, Маргарита 48 49 
Radukic, Snezana 24 
Zdravkovic, Dusan 24 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Брилянтният мениджър 60 
Вечната игра с нови правила 52 
Външна търговия на Република България (2005) 32 
География на България 63 
География на производството и световното стопанство 28 
Геополитиката на България 25 
Годишен отчет за дейността през 2005 година 11 
Годишно счетоводно приключване за 2006 54 
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2006 година 12 
Данъчно-осигурителен контрол 14 
Европейският съюз 34 
Електронни пари и монетарна политика 9 
Етикет за всеки ден 46 
Заетост и безработица 2006. Основни данни 7 
Изграждане на ефективни екипи 59 
Източна Азия 33 
Икономиката на България юли 2006 година 26 
Икономическата интелигенция в България и Русия в условията на пазарни отношения 2 
Кодекс за социалното осигуряване 40 
Кодекс на труда 37 
Малкото "е" - големият бизнес 31 
Математика 47 
Международни и национални счетоводни стандарти 53 
Мениджмънт 51 
Метаморфозите на априорното икономическо познание 1 
Минало незабравимо 65 
Национална класификация на професиите и длъжностите 38 
Новият закон за данък върху добавената стойност 13 
Образование в Република България 2006 42 
Обществените поръчки в практиката на предприятието 36 
Основи на правото 35 
Отчет на резултатите от научноизследователската работа през 2004 година 43 
Отчет на резултатите от научноизследователската работа през 2005 година 44 
Полезност и стойност 6 
Практическо ръководство за завеждащи "Личен състав" 61 
Програми, програмни документи и устави на буржоазните партии в България 1879-1918 г. 3 
Пряката демокрация 5 
Публични финанси 8 
Резултати от преброяване на земеделските стопанства в България през 2003 година 50 
Сборник статистическа информация за допълнително пенсионно осигуряване 2001-2005 41 
Стари Ниш 64 
Стратегически информационни системи 62 
Счетоводен софтуер 56 
Счетоводни концепции и стандарти за финансово отчитане 55 
Счетоводство на застрахователните предприятия 57 
Теория на международните отношения 4 
Тестове за текущ контрол. Математика 48 
Тестове. Математика 49 
Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз 27 
Туризъм 2005 29 
Търновски кметове (1919-1945) 39 
Финансов анализ 10 
Финансово счетоводство 58 
Цени и ценова политика 30 
[Петдесет] 50 години Факултет "Механизация на селското стопанство" 45 
Ekonomske teme 16 17 18 19 
Human development report 2002 20 
Human development report 2003 21 
Human development report 2004 22 
Human development report 2005 23 
Nacionalni sistem odrzivog razvoja i zastite zivotne sredine u procesu procesu pridruzivanja evropskoj uniji 24 
Summary of the Annual Report 2005 15 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Агенция по обществени поръчки 36 
агробизнес в селските райони 27 
Азиатска банка за развитие 33 
азиатски валутен фонд 33 
азиатски икономики 33 
Азия 33 
академична интелигенция 2 
албум със снимки от Ниш 64 
аналитична геометрия 49 
априрно икономическо познание 1 
АСЕАН 33 
банкиране 9 
бедност 23 
безмитни зони 25 
безмитни зони в България 25 
библиотека български счетоводител 53 
библиотека Български счетоводител 2006 53 
Библиотека Български счетоводител 7-8/2006 53 
библиотека стопански свят 62 
библиотека стопански свят 83 62 
Библиотека Човешки ресурси 37 61 
Библиотека Човешки ресурси 8/2006 37 
Бизнес етикет 46 
бизнес планиране 31 
бизнес по Интернет 31 
бизнесорганизациите в България 27 
бизнесрезултати 10 
борба с корупцията 26 
буржоазни партии в България 3 
българската икономика на прага ня ЕС 27 
бюджетна структура на РБ 8 
бюджетни разходи 2005 11 
Варненска безмитна зона 25 
Велико Търново 39 
виртуален екип 59 
високи технологии и комуникации 26 
висша математика 47 
висше образование 43 44 45 
външна търговия 32 
външна търговия 2005 32 
външна търговия на България 32 
география 63 
география на България 63 
география на промишлеността 28 
география на световното стопанство 28 
география на селскто стопанство 28 
география на транспорта 28 
геополитика 25 
геополитика на РБългария 25 
глобализационни процеси 22 
глобализация 20 22 
глобална икономика 20 
глобална икономическа система 20 
глобални знания 21 
глобални технологии 21 
годишни финансови отчети 12 
годишни финансови отчети 2006 г. 12 54 
гръцка банка 15 
Гръцка банка 2005 15 
гръцка икономика 15 
Гръцка национална банка 15 
гръцка национална банка 2005 15 
данъци 8 
данъчен контрол 14 
данъчни нарушения 14 
данъчно облагане 13 
данъчно облагане 2006 12 
данъчно-осигурителен контрол 14 
ДДС 13 
ДДС 2006 12 
делово общуване 46 
демократична политика 20 
демократични институции 5 20 
демократични общества 5 
демократично управление 5 
демокрация 5 
денационализация на парите 9 
длъжностни характеристики 38 
длъжностни характеристики 2006 38 
доброволни пенсионни фондове 41 
Дунавски пристанища и мостове 25 
дълготрайни активи 54 
държавен бюджет 8 
държавен дълг 8 
държави членки на ЕС 5 
държавни разходи 8 
евроконституция 5 
европейски социален модел 34 
европейски страни 34 
европейски структурни фондове 34 
европейски съвет 34 
Европейски съд 34 
Европейски съюз 34 
Европейски съюз и България 34 
Европейски съюз и Сърбия 24 
екип 59 
екипен играч 59 
екипи 51 59 
екипна дейност 59 
екипно взаимодействие 59 
екипно обучение 59 
екипно управление 59 
екипност 59 
екологична политика 26 
екологична политика в България 26 
електронен маркетинг 31 
електронна търговия 31 
електронни пари 9 
електронни платежни инструменти 9 
електронни плащания 9 
етика в деловите контакти 46 
етика на бизнеса 46 
етика на деловите отношения 46 
етикет 46 
етикет на бизнеса 46 
етикеция 46 
ефективни екипи 59 
жизнено равнище 21 
заетост и безработица 7 
заетост и безработица 1/2006 7 
заетост и безработица 2/2006 7 
заетост и безработица 2006 7 
заетост и безработица 3/2006 7 
закон за ДДС 13 
закон за ДДС 2006 13 
Западни Балкани 16 
застрахователни предприятия 57 
застрахователно счетоводство 57 
здравна политика 26 
здравна политика в България 26 
земеделска площ 50 
земеделски стопани 50 
земеделски стопанства 50 
земеделски стопанства в България 50 
земеделски стопанства през 2003 година 50 
ЗОП 36 
износ и внос 32 
износ и внос 2005 32 
Източна Азия 33 
икономика 17 19 
икономика на България 11 26 27 
икономика на България 2005 11 
икономика на България 2006 26 
икономика на Европа 16 
икономика на Сърбия 16 17 18 19 24 
икономическа география 28 
икономическа интелигенция 2 
икономическа социология 2 
икономически априоризъм 1 
икономически институции в Източна Азия 33 
икономически науки 18 
икономически растеж 6 23 
икономическо поведение на индивида 6 
инвестиции 22 
инвестиционен портфейл на ДПФ 41 
инвестиционна дейност 11 
инвестиционна дейност в България 11 
иновации 43 
иновации в образованието 43 
иновации във ВУЗ 44 
Интернет търговия 31 
информационни системи 62 
информационни системи в бизнеса 62 
информационни системи за счетоводството 56 
История на Свищов 65 
история на Сърбия 64 
казуси по гражданско право 35 
казуси по търговско право 35 
капиталов пазар 26 
капиталов пазар в България 26 
клиент 52 
кметски администрации 39 
кметства 39 
Кодекс за социално осигуряване 40 
Кодекс на труда 38 
кодекс на труда 2006 37 38 
комисия за финансов надзор 11 
комисия за финансов надзор 2005 11 
компютърно счетоводство 56 
конкурентноспособност в индустрията 27 
консервативна партия 3 
контрол върху данъците 14 
контрол върху КПО 14 
контрол върху облагането с ДДС 14 
конференция 27 
конфликти в политиката 23 
КПО 12 
краезнание 65 
кредитните кооперации и икономиката 27 
култура 60 
културни ценности 22 
културно развитие на света 2004 22 
либерална партия 3 
лидерство 51 60 
линейна алгебра 49 
личен състав 61 
макроикономическо преструктуриране 27 
маркетингови стратегии 31 
Математика 47 48 
международна търговия 23 
международни войни 4 
Международни конфликти 4 
международни кризи 4 
международни отношения 4 
международни спорове 4 
международни стандарти 55 
Международни счетоводни стандарти 53 
международни съюзи 4 
международни учебни програми 44 
международно сътрудничество 23 
мениджмънт 51 
мениджър 60 
мениджър на фирмата 60 
мениджърски дейности 60 
мениджърски проекти 60 
мениджърски умения 60 
мениджърско поведение 60 
механизация на селското стопанство 45 
микроикономика 6 
милениум 21 
монетарен суверенитет 9 
монетарна политика 9 
морал 23 
мотивация на човешките ресурси 51 
мултикултурна демокрация 22 
Народна партия 3 
научна работа във ВУЗ 43 44 
научноизследователски програми 43 44 
Национални счетоводни стандарти 53 
небанков финансов сектор 11 
небанков финансов сектор 2005 11 
Ниш 64 
нормативни актове по право 35 
обноски 46 
образование в България 42 
образование в България 2006 42 
обществени поръчки 36 
обществени поръчки чрез търг 36 
общинско управление 39 
общуване 46 
организационна култура 51 
осигурени лица 41 
осигурителни вноски в ППФ по фондове 41 
основи на правото 35 
отчет на Гръцката банка 15 
отчет на Гръцката банка за 2005 15 
отчитане на бизнес комбинации 55 
отчитане на разчетите 57 
парични постъпления 10 
парични потоци 10 
пенсионно осигуряване 41 
пенсионно осигуряване в България 11 
пенсионно осигуряване в България 2001-2005 41 
плебисцит 5 
поведение на купувача 52 
поведение на масата 46 
поведение на пазара 52 
подаръци 46 
политика 3 4 5 21 
политика и стратегия 4 
политика на глобализация 21 
политически партии в България 3 
правила на общуване 46 
преструктуриране на икономиката 27 
преструктуриране на отраслите 27 
прием 46 
принадена стойност 6 
приходи в застрахователните предприятия 57 
проверки 14 
прогнози за човешкото развитие до 2015 23 
програмен продукт "Пари-Експерт" 57 
програмен продукт АС99 56 
програмен продукт Астра Стандарт 56 
програми на буржоазни партии 3 
професионална етика 46 
публични финанси 8 26 
работна сила 7 
работна сила в България 7 
разходи в застрахователните предприятия 57 
ревизии 14 
регионална икономика 25 
регионална политика на ЕС 26 
религиозна практика 22 
референдум 5 
референдум за евроконституция 5 
СА 27 56 65 
сборник от задачи 58 
сборник от задачи и тестове 58 
сборник от задачи по счетоводство 58 
сборник от задачи по финансов анализ 10 
Свищов 65 
селско стопанство 26 
селско стопанство в България 26 
служебен етикет 46 
социална справедливост 23 
социално осигуряване 40 
социално осигуряване 2006 40 
социално-демографска характеристика 2 
социално-икономическо развитие 22 
социологическо проучване 2 
социология 2 
социология на икономиката 2 
социология на цивилизацията 2 
стандарти за финансово отчитане 55 
статистика на земеделските стопанств 50 
статистика на образованието 42 
статистика на образованието в България 2006 42 
статистика на осигурителните фондове 41 
статистика на туризма 29 
статистика на туризма в България 2005 29 
стойност на продукта 6 
стокообмен 32 
стокообмен на България 32 
стокообмен на България 2005 32 
стопански свят 62 
стопански свят 83 62 
стратегически мениджмънт 51 
структурни фондове на ЕС 26 
счетоводен софтуер 56 
счетоводни концепции 55 
счетоводни стандарти 53 
счетоводно приключване 54 
счетоводно приключване 2006 г. 12 54 
счетоводство 53 54 55 56 
тестове за кандидат-студенти 63 
тестове за текущ контрол 48 
тестове за текущ контрол по линейна алгебра 48 
тестове по аналитична геометрия 48 49 
тестове по гражданско право 35 
тестове по линейна алгебра 49 
тестове по математика 49 
тестове по търговско право 35 
Тихоокеански басейн 33 
транспортна мрежа на България 25 
тренировъчни тестове 63 
тренировъчни тестови варианти 63 
трудово законодателство 37 
трудово право 37 38 
туризъм 26 27 29 
туризъм 2005 29 
туризъм в България 29 
търговия 27 
търговия по интернет 31 
търговско право 36 
търговско право на България 36 
управление 52 
управление и бизнес 52 
управление на бизнеса 60 
управление на индустриалното предприятие 52 
управление на организацията 51 
управление на проекти 51 
управление на човешки ресурси 60 
устави на политически партии 3 
учебни научно-иновационни комплекси 44 
учебник по математика 47 
факултет 45 
философия 1 
философия на 20 век 1 
философия на икономиката 1 
философия на икономическата наука 1 
финанси 8 10 
финансов анализ 10 
финансов надзор 11 
финансова състоятелност 10 
финансово счетоводство 58 
цени 30 
ценова политика 30 
ценообразуване 30 
Черноморски пристанища на България 25 
човешки ресурси 61 
Човешки ресурси 6/2006 61 
човешко развитие 20 21 23 
човешко развитие 2002 20 
човешко развитие 2003 21 
човешко развитие 2004 22 
човешко развитие 2005 23 
юбилейна конференция 27