НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -
01/С/Д  509  Мс01/С/Д  509  Мс

Дженева, Мария и др.

   Старопечатни издания Българска възрожденска книжнина 1806 - 1878  : Своден каталог на Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров"-Шумен, библиотека при Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" и библиотеката при Народно читалище "Добри Войников"-Шумен  /   Състав. Мария Дженева, Ваня Борисова, Красимира Големанова  . - Шумен  : Faber, 2005  . - 216 с. ; 24 см

Сист. No: 8190

ФИЛОСОФИЯ

- 2 -
4135341353

Улф, Робърт Пол

   За философията  / Робърт Пол Улф  = About philosophy  . - 8-мо изд. - София  : НБУ, 2004  . - 466 с. ; 23 см

Сист. No: 8188

Естетика

- 3 -
4137741377

Кроче, Бенедето

   Естетика  : Избрани естетически съчинения  / Бенедето Кроче  . - София  : РИВА, 2006  . - 520 с. ; 20 см

Сист. No: 8233

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика. Демография. Социология

- 4 -
II  1473II  1473

   Годишен отчет 2005  : Национален статистически институт. Република България  . - София  : НСИ, 2006  . - 64 с. ; 29 см

Сист. No: 8181
Статистика на България
- 5 -
31/С/Б  92331/С/Б  923

   България 2006  : (Статистически данни); (Брошура)  . - София  : НСИ, 2006  . - 60 с. ; 20 см

Сист. No: 8192
- 6 -
338/С/С  73338/С/С  73

   Статистически справочник 2006  : ( Данни за 2005 г.)  . - София  : НСИ, 2006  . - 306 с. ; 17 см

Сист. No: 8194
Население на България
- 7 -
31/С/Н  27  б31/С/Н  27  б

   Население 2005  : Бюлетин  = Population  . - София  : НСИ, 2006  . - 122 с. ; 24 см

Сист. No: 8195

Политика

- 8 -
4135241352

   Конфликти, доверие, демокрация  /   Състав. Анна Кръстева  ; Науч. ред. Атони Тодоров  . - София  : НБУ, 2005  . - 297 с. ; 21 см

Сист. No: 8187

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 9 -
4135441354

Шопов, Димитър Атанасов и др.

   Работната сила на България в прехода към пазарна икономика  / Димитър Атанасов Шопов, Георги Димитров Мишев, Богдан Иванов Богданов  . - София  : Унив. изд. Стопанство, 2006  . - 282 с. ; 23 см

Сист. No: 8189
Финанси
- 10 -
II  1319II  1319

Касърова, Виолета и др.

   Практикум по бизнесоценяване  / Виолета Касърова, Снежана Башева, Сергей Ангелов  . - София  : НБУ, 2004  . - 76 с. ; 29 см

Сист. No: 8186
Митническо управление
- 11 -
I  2104I  2104

Томева, Милка и др.

   Приложение на митническите режими и проблеми на контрола върху тях  / Милка Томева, Зорница Петкова, Момчил Антов  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 160 с. ; 19 см  . -   (Библиотека "Стопански свят" бр. 81/2006 г.)

Сист. No: 8213
Пари, валута
- 12 -
II  1398II  1398

   Report on monetary policy 2005 - 2006  . - Athens  : Bank of Greece, 2006  . - 181 с. ; 30 см

Сист. No: 8191
Икономика
- 13 -
II  1318II  1318

   В криза ли е планирането?  : Т. 1-2. Юбилеен алманах  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 29 см

   Т. 1  . - 2005  . - 395 с.

Сист. No: 8210
- 14 -
II  1318II  1318

   В криза ли е планирането?  : Т. 1-2. Юбилеен алманах  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 29 см

   Т. 2  . - 2005  . - 402 с.

Сист. No: 8211
- 15 -
4134941349

Иванов, Мартин

   Националният доход на България, 1892 - 1924 г. / Мартин Иванов  . - София  : БНБ, 2006  . - 80 с. ; 21 см  . -   ("Дискусионни материали" №54/2006 г.)

Сист. No: 8182
Икономика на селското стопанство
- 16 -
I  2104I  2104

Богданова, Маргарита

   Регионални различия в селското стопанство на България и Румъния  : (Стратегически аспекти)  / Маргарита Богданова  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 200 с. ; 19 см  . -   (Библиотека "Стопански свят" бр. 82/2006 г.)

Сист. No: 8214
Търговия
- 17 -
4135641356

Банчев, Петър

   Пазарни проучвания  / Петър Банчев  . - 2-ро прераб. и доп. изд. - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 381 с. ; 23 см

Сист. No: 8201
Маркетинг
- 18 -
4135741357

Банчев, Петър

   Маркетинг  / Петър Банчев  . - 3-то прераб. изд. - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 736 с. ; 23 см

Сист. No: 8202
Рекламна, комуникационна политика
- 19 -
4137241372

Кафтанджиев, Христо

   Хармония в рекламната комуникация по-презаредена  / Христо Кафтанджиев  . - 5-то прераб. и доп. изд. - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2006  . - 448 с. ; 23 см

Сист. No: 8228

Право. Наука за държавата и правото

- 20 -
4136941369

Добрев, Петър

   За държавата и властта  : В миналото и днес  / Петър Добрев  . - София  : ГАЛИК, 2003  . - 264 с. ; 20 см  + 2 л. карти

Сист. No: 8225
- 21 -
4135541355

   Актуални проблеми на правото, контрола и екологията  : Статии. Учебна база - с. Орешак 13-15 април 2006 г. - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 174 с. ; 24 см

Сист. No: 8200

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 22 -
349/С/К  729349/С/К  729

   Кодекс на труда - 2006 г.  : Актуализиран със Закона за изменение и допълнение на КТ (обн. ДВ, бр.48 от 13.06.2006 г.)  . - София  : ИК "Труд и право ", 2006  . - 176 с. ; 21 см

Сист. No: 8219

Социално осигуряване

- 23 -
3817538175

Балкански, Димитър

   Данъчно-осигурителен процесуален кодекс  : Страни и участници в производството. Административно обслужване.Данъчно-осигурителен контрол. Обжалване и събиране на публичните вземания. Коментар. / Димитър Балкански  . - София  : МИСЪЛ, 2006  . - 108 с. ; 21 см  . -   (Библиотека "Български счетоводител" № 5-6/2006 г.)

Сист. No: 8196

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

- 24 -
4136641366

Лазаров, Георги

   Тайните на календара  / Георги Лазаров  . - София  : ГАЛИК, 1999  . - 48 с. ; 21 см  + 18 с. прил.

Сист. No: 8222

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Селско стопанство. Горско стопанство

- 25 -
3712637126

Мермерски, Христо М.

   Агробизнеспроект за фермите и кооперациите с основи на земеделието  / Христо М. Мермерски  . - София  : Б.изд., 1993  . - 196 с. ; 22 см

Сист. No: 8183

Управление

- 26 -
4135141351

Апостолов, Миладин и др.

   Връзки с обществеността в здравеопазването  / Миладин Апостолов, Пенка Иванова  . - София  : Арсо, 2000  . - 92 с. ; 22 см

Сист. No: 8185
- 27 -
4135841358

   Бизнесанализ  : (Сборник от задачи и тестове)  /   / Михаил Михайлов и др. - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 127 с. ; 23 см

Сист. No: 8203
- 28 -
4137441374

Голдблат, Джо

   Специални събития  : Глобален мениджмънт на събития през ХХІ век  / Джо Голдблат  . - София  : Рой комюникейшън, 2006  . - 485 с. ; 24 см

Сист. No: 8230
- 29 -
I  2104I  2104

Дилков, Цветан

   Управленско консултиране  / Цветан Дилков  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 174 с. ; 19 см  . -   (Библиотека "Стопански свят" бр. 80/2006 г.)

Сист. No: 8212
Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт
- 30 -
4137341373

Ким, У. Чан и др.

   Стратегията "Син океан"  : Как да създаваме неоспоримо пазарно пространство и да обезсилваме конкуренцията  / У. Чан Ким, Рене Моборньо  . - София  : Локус Пъблишинг ООД, 2006  . - 280 с. ; 22 см

Сист. No: 8229

Счетоводство

- 31 -
4135941359

Баташки, Георги

   Стандарти за одит в публичния сектор  : (учебно-методическо пособие)  / Георги Баташки  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 216 с. ; 23 см

Сист. No: 8204
- 32 -
4136141361

Дамянов, Дамян Николов

   Счетоводство на юридически лица с нестопанска цел  : (Учебник)  / Дамян Николов Дамянов  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 129 с. ; 23 см

Сист. No: 8206
- 33 -
4136341363

Меразчиев, Васил

   Счетоводна политика на банките  : Учебно пособие за дистанционно обучение  / Васил Меразчиев  . - 2. изд. - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 159 с. ; 23 см

Сист. No: 8208
Човешки ресурси. Управление на персонала.Кадри. Работна сила
- 34 -
4137141371

Христова, Татяна и др.

   [Десетте] 10-те златни правила за работа в екип  / Татяна Христова, Тодор Христов, Симеон Христов  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2006  . - 396 с. ; 24 см

Сист. No: 8227

Информационни технологии

- 35 -
4136241362

   Информационно осигуряване на бизнеса  : Юбилейна международна научна конференция 7-8 юни 2006 г. - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 298 с. ; 23 см

Сист. No: 8207

Информационни мрежи.Информационни системи

- 36 -
4136041360

Върбанов, Румен

   Компютърни мрежи  : (Учебник)  / Румен Върбанов  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 359 с. ; 23 см

Сист. No: 8205

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Спорт

- 37 -
4135041350

Хаджиев, Стоян

   Спортен икономикс  : (Автоматизиран курс по бизнесът в спорта);Т.1-  / Стоян Хаджиев  . - София  : Еос, 1999  . - 20 см

   Т.1  . - 1999  . - 118 с.

Сист. No: 8184

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 38 -
801.31/С/Н  213  Аф801.31/С/Н  213  Аф

Нанова, Ани

   Фразеологичен синонимен речник на българския език  : А-Я  / Ани Нанова  . - София  : Хейзъл, 2005  . - 1390 с. ; 20 см

Сист. No: 8234
- 39 -
802.0/С/Н  75  Ла802.0/С/Н  75  Ла

Николова, Лиляна и др.

   Английско-френско-български тълковен речник на икономическите термини  / Лиляна Николова, Елка Узунова  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 440 с. ; 24 см

Сист. No: 8209

Литературознание

- 40 -
4136741367

Цонев, Стоян

   Синовете на Имеон  : Роман  / Стоян Цонев  . - София  : ГАЛИК, 2004  . - 255 с. ; 20 см

Сист. No: 8223
- 41 -
4137541375

Ганчев, Добри Ганчев

   Спомени  / Добри Ганчев Ганчев  ; Състав. Цочо Василев Билярски, Ива Тодорова Бурилкова  . - В. Търново  : Слово, 2005  . - 576 с. ; 21 см

Сист. No: 8231
- 42 -
4136441364

Цанев, Стефан

   Български хроники  : 2137 г. пр.Хр. - 1453 г. сл. Хр. Поема  / Стефан Цанев  . - София  : Труд, 2006  . - 504 с. ; 21 см

Сист. No: 8220

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История

- 43 -
4137641376

Митев, Йордан и др.

   Политическа история на съвременния свят  / Йордан Митев, Филип Узунов  . - В. Търново  : АБАГАР, 2005  . - 456 с. ; 22 см

Сист. No: 8232

История на България

- 44 -
4136841368

Добрев, Петър

   Европа започва от България  : Книга за източните корени на някои западни достояния  / Петър Добрев  . - София  : ГАЛИК, 2001  . - 175 с. ; 21 см

Сист. No: 8224
- 45 -
4137041370

Добрев, Петър

   Да изтръгнеш слово от камъка  : За какво разказват свещените надписи на езика на Аспарух  / Петър Добрев  . - София  : ГАЛИК, 2002  . - 196 с. ; 20 см  + 8 л. прил.

Сист. No: 8226

 Индекс по АВТОРИ

Ангелов, Сергей 10 
Антов, Момчил 11 
Апостолов, Миладин 26 
Балкански, Димитър 23 
Банчев, Петър 17 18 
Баташки, Георги 31 
Башева, Снежана 10 
Билев, Билю 27 
Билярски, Цочо Василев 41 
Богданов, Богдан Иванов 9 
Богданова, Маргарита 16 
Борисова, Ваня 1 
Бурилкова, Ива Тодорова 41 
Върбанов, Румен 36 
Ганчев, Добри Ганчев 41 
Гергова, Маргарита 27 
Голдблат, Джо 28 
Големанова, Красимира 1 
Дамянов, Дамян Николов 32 
Дженева, Мария 1 
Дилков, Цветан 29 
Добрев, Петър 20 44 45 
Дончева, Людмила 27 
Иванов, Мартин 15 
Иванова, Пенка 26 
Касърова, Виолета 10 
Кафтанджиев, Христо 19 
Ким, У. Чан 30 
Колева, Росица 27 
Кроче, Бенедето 3 
Кръстева, Анна 8 
Лазаров, Георги 24 
Меразчиев, Васил 33 
Мермерски, Христо М. 25 
Митев, Йордан 43 
Митов, Кирил 27 
Михайлов, Михаил 27 
Мишев, Георги Димитров 9 
Моборньо, Рене 30 
Нанова, Ани 38 
Николова, Лиляна 39 
Петкова, Зорница 11 
Тодоров, Атони 8 
Томева, Милка 11 
Узунов, Филип 43 
Узунова, Елка 39 
Улф, Робърт Пол 2 
Хаджиев, Стоян 37 
Христов, Симеон 34 
Христов, Тодор 34 
Христова, Татяна 34 
Цанев, Стефан 42 
Цонев, Стоян 40 
Шопов, Димитър Атанасов 9 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Агробизнеспроект за фермите и кооперациите с основи на земеделието 25 
Актуални проблеми на правото, контрола и екологията 21 
Английско-френско-български тълковен речник на икономическите термини 39 
Бизнесанализ 27 
България 2006 5 
Български хроники 42 
В криза ли е планирането? 13 14 
Връзки с обществеността в здравеопазването 26 
Годишен отчет 2005 4 
Да изтръгнеш слово от камъка 45 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 23 
Европа започва от България 44 
Естетика 3 
За държавата и властта 20 
За философията 2 
Информационно осигуряване на бизнеса 35 
Кодекс на труда - 2006 г. 22 
Компютърни мрежи 36 
Конфликти, доверие, демокрация 8 
Маркетинг 18 
Население 2005 7 
Националният доход на България, 1892 - 1924 г. 15 
Пазарни проучвания 17 
Политическа история на съвременния свят 43 
Практикум по бизнесоценяване 10 
Приложение на митническите режими и проблеми на контрола върху тях 11 
Работната сила на България в прехода към пазарна икономика 9 
Регионални различия в селското стопанство на България и Румъния 16 
Синовете на Имеон 40 
Специални събития 28 
Спомени 41 
Спортен икономикс 37 
Стандарти за одит в публичния сектор 31 
Старопечатни издания Българска възрожденска книжнина 1806 - 1878 1 
Статистически справочник 2006 6 
Стратегията "Син океан" 30 
Счетоводна политика на банките 33 
Счетоводство на юридически лица с нестопанска цел 32 
Тайните на календара 24 
Управленско консултиране 29 
Фразеологичен синонимен речник на българския език 38 
Хармония в рекламната комуникация по-презаредена 19 
[Десетте] 10-те златни правила за работа в екип 34 
Report on monetary policy 2005 - 2006 12 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

агробизнес 25 
агробизнес в България 25 
алманах 13 14 
анализ на материалните ресурси 27 
анализ на персонала 27 
анализ на разходите 27 
анализ на търговските разходи 27 
английски език за икономисти 39 
Англия 43 
Аспарухова България 20 
астрология 24 
астрономия 24 
банки 33 
банково счетоводство 33 
БВП 5 
БВП в България 5 
БВП на РБ 2006 6 
безработица в България в преходния период 9 
библиотека стопански свят 11 16 29 
библиотека стопански свят 80 29 
библиотека Стопански свят 81 11 
библиотека стопански свят 82 16 
бизнес информатика 35 
бизнесанализ 27 
бизнесоценяване 10 
българите в древността 45 
България 20 42 44 45 
българска възрожденска литература 1 
българска държавна система 20 
българска държавност 44 
българска история 44 
българска литература 40 
българска цивилизация 44 
български език 39 45 
българско възраждане 20 
Виетнамска война 43 
връзки с обществеността 26 
Вселена 24 
възрожденска литература 1 
възрожденска периодика 1 
вътрешна миграция на населението 2005 7 
Германия 43 
глобални мрежи 36 
Гръцка банка 2005-2006 12 
данъчно-осигурителен контрол 23 
данъчно-осигуртелен процесуален кодекс 23 
данъчно-процесуален кодекс 23 
движение на населението 2005 7 
демографска статистика 4 
демокрация 8 
ден 24 
дистрибуционни решения 18 
доверие 8 
доходи 5 
древни българи 45 
държавна власт 20 
държавнополитическо развитие на Франция 43 
европейска интеграция 4 
европейска интеграция-статистика 4 
европейска образователна програма 26 
европейска цивилизация 44 
Европейско икономическо пространство 16 
езикознание 38 39 
екипи 34 
екипна дейност 28 34 
екипно взаимодействие 28 34 
екипно управление 34 
електронен бизнес 35 
Естетика 3 
етика в бизнеса 28 
етика в деловите контакти 28 
етика в маркетинга 28 
етичен кодекс 26 
животновъдна ферма 25 
животновъдство 25 
заетост и безработица 9 
здравеопазване 26 
земеделски кооперации 25 
износ и внос 5 
икономика на селското стопанство 16 
Индия 43 
индустриално развитие 15 
индустриално развитие на България 15 
индустриялни процеси 15 
иновация 30 
ИНТОСАЙ 31 
информационни технологии 4 35 
информационни технологии в икономиката 35 
информационни технологии в обучението 35 
информационно бизнес моделиране 35 
информационно пространство във фирмата 29 
Испания 43 
история 43 
история на България 42 44 45 
история на съвременния свят 43 
Италия 43 
календар 24 
капиталови ресурси на фирмата 27 
карибска криза 43 
кариера 28 
кариерно развитие 28 
кетъринг услуги 28 
Китай 43 
кодекс на труда 2006 22 
компютърни информационни системи 36 
компютърни мрежи 36 
Компютърни мрежи и Интернет 36 
комуникативни стратегии 19 
комуникации 28 
комуникационни решения 18 
конкуренция 30 
конкуренция в бизнеса 30 
конкуренция в търговията 30 
конрол в екологията 21 
консултантски услуги 29 
консултантски услуги в България 29 
консултантът във фирмата 29 
контрол 21 
контрол в публичния сектор 21 
контролна дейност 21 
конференция 35 
конфликти 8 
конфликти в съвременния свят 8 
конфликти и преговори 8 
кооперация 25 
Корейска война 43 
корпоративна филантропия 26 
лидерство 34 
литературознание 41 
лобизъм 26 
локални конфликти 43 
локални мрежи 36 
маркетинг 18 
маркетингова система 18 
маркетингови продуктови решения 18 
маркетингово планиране 18 
международна конференция 35 
международни одиторски стандарти 31 
мениджмънт 28 
методи за оценка и анализ на фирмата 10 
мита 11 
митнически контрол 11 
митнически режим внос 11 
митнически режим транзит 11 
митнически режими 11 
монетарна политика 12 
монетарна политика на гръцката банка 12 
монетарна политика на Гръцката банка 2006 12 
мрежов хардуер 36 
мрежова операционна система 36 
наблюдение на работната сила 9 
население 5 7 
население 2005 7 
население на България 7 
население на България 2005 7 
Научна конференция 35 
национален доход 15 
национален доход на България 15 
национална икономика на България 9 
национални сметки 5 
национални сметки на България 5 
нестопанска цел 32 
нощ 24 
образование 5 
образователно равнище на работната сила 9 
одит 31 
одит в публичния сектор 31 
одит на бюджета 31 
одитен риск 31 
онлайн маркетинг 28 
отчитане на приходи 32 
отчитане на разходи 32 
пазарни проучвания 17 
пазарно пространство 30 
планиране 13 14 
Плиска 45 
поведение в бизнеса 34 
поведение в мениджмънта 34 
поведение в организациите 34 
политическа история 43 
Португалия 43 
Потсдамска конференция 43 
право 20 21 
Пражка пролет 43 
прогнозиране на пазара 17 
програма за донорство 26 
продажби 17 
публични тържества 28 
пъблик рилейшънс 26 28 
работа в екип 34 
работна заплата 9 
работна заплата през периода 1990-2003 9 
работна сила в България 9 
работната сила и пазарната икономика 9 
реимпорт 11 
реклама 19 28 
реклама в бизнеса 19 
рекламна комуникация 19 
ресурсно осигуряване 4 
Романи 40 
СА 35 
САЩ 43 
сборник задачи 27 
своден каталог 1 
селско стопанство 16 
селско стопанство в България 16 
селско стопанство в Румъния 16 
синонимен речник на българския език 38 
слънчева система 24 
социална статистика 4 
социално осигурителна система 23 
социално осигуряване 23 
социално осигуряване 2006 23 
социално осигуряване в България 23 
спомени 41 
спонсорство 28 
спорт 37 
спортен бизнес 37 
спортен икономикс 37 
сравнителна реклама 19 
стандарти за бизнесоценяване в РБ 10 
старопечатни издания 1 
статистика на България 5 6 
статистика на България 2006 5 6 
статистика на РБ 4 
статистически изследвания на работната сила 9 
статистически продукти 4 
статистически справочник 2006 6 
стопанска България 15 
стопански свят 80 29 
стопански свят 81 11 
стопански свят 82 16 
стратегическо планиране 13 14 
стратегическо планиране и управление 13 
стратегическо управление 30 
стратегия 30 
счетоводна политика на банките 33 
счетоводна политика на БНБ 33 
счетоводна политика на предприятието 33 
счетоводство 32 
счетоводство на юридически лица 32 
събитиен маркетинг 28 
събитиен мениджмънт 28 
съветски блок 43 
съзвездия 24 
териториални статистически бюра 4 
термини в бизнесоценяването 10 
триезичен тълковен речник 39 
трудово право 22 
унгарски събития 43 
управление 29 
управление във фирмата 29 
управление на риска 28 
управленско консултиране 29 
фермерски бизнес 25 
фермерско земеделие 25 
фермерско стопанство 25 
философия 2 
философия на духа 2 
философия на изкуството 2 
философия на религията 2 
философия на ума 2 
финанси 10 
финансов анализ 10 
фондация Евротрансплант 26 
фразеологичен речник 38 
френски език 39 
харта от Найроби 26 
Хелзинки 43 
Християнство в България 45 
художествена литература 40 
ценови решения 18 
човешки ресурси 27 34 
юбилеен алманах 13 14 
юбилейна конференция 35 
Япония 43