НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

ФИЛОСОФИЯ

- 1 -
4128741287

Григоров, Атанас и др.

   Философия  : (Работа върху фундаменталната култура)  / Атанас Григоров, Катя Личева, Иван Върбанов  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 228 с. ; 23 см

Сист. No: 8073

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика

- 2 -
I  2104I  2104

Петров, Величко и др.

   Статистически методи за изследвания в социалната сфера  / Величко Петров, Поля Ангелова, Красимира Славева  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 259 с. ; 19 см  . -   (Библиотека "Стопански свят" бр. 78/2006 г.)

Сист. No: 8086
Икономическа социология
- 3 -
4126441264

Чавдарова, Таня Бойчева

   Антология  : Икономика и социология: американската икономическа социология след 1970 година  /   Състав. Таня Бойчева Чавдарова  ; Прев. от англ. Людмила Маринова Андреева  . - София  : ЛИК, 1999  . - 420 с. ; 19 см

Сист. No: 8038

Политика

- 4 -
4128341283

   Разпадането на Близкия изток  : 1956-2004  / Жорж Корм  ; Прев. от фр. Любляна Гоцева  . - София  : Меридиани, 2005  . - 664 с. ; 24 см

Сист. No: 8066
Макроикономика
- 5 -
4128041280

   Макроикономика  : Тестове, задачи, въпроси за дискусии  /   / Красимир Кунев и др. - 2-ро изд. - В. Търново  : АБАГАР, 2006  . - 152 с. ; 23 см

Сист. No: 8062
Икономически теории.Учения и школи
- 6 -
4128141281

   Икономически теории  : Прозрения и пристрастия на великите икономисти  /   Под обща ред. Методи Кънев  / Методи Кънев и др. - 4-то прераб. и доп. изд. - В. Търново  : АБАГАР, 2005  . - 512 с. ; 23 см

Сист. No: 8063

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 7 -
3917539175

Петров, М. И.

   Безопасность и персонал  / М. И. Петров  . - Москва  : Управление персоналом, 2006  . - 240 с. ; 26 см  . -   ("Управление персоналом" № 1/2006 г.)

Сист. No: 8055
Данъци. Такси. Налози
- 8 -
3967539675

   Данъчно осигурителен процесуален кодекс  /   Представен от  Атанас Варналиев  . - София  : Персонал-консулт-ГП, 2006  . - 204 с. ; 20 см  . -   (Библиотека "Човешки ресурси" Кн. 3/2006 г.)

Сист. No: 8058
- 9 -
3817538175

   Новото в данъчните закони  /   / Иван Дочев и др. - София  : МИСЪЛ, 2006  . - 56 с. ; 21 см  . -   (Библиотека "Български счетоводител" бр. 2/2006 г.)

Сист. No: 8052
Инвестиции
- 10 -
4129241292

Йотов, Йото Д.

   Оценка на инвестициите на застрахователя  : (Учебник)  / Йото Д. Йотов  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 151 с. ; 23 см  + 5 прил.

Сист. No: 8078
Борси. Борсови операции
- 11 -
4126841268

Ковачева, Вяра

   Организирани пазари и борсова търговия  / Вяра Ковачева  . - София  : Тракия-М, 2005  . - 253 с. ; 21 см

Сист. No: 8042
Ценни книжа
- 12 -
4125841258

   Коментар на Закона за публичното предлагане на ценни книжа  /   / Ангел Калайджиев и др. - София  : ИК "Труд и право ", 2005  . - 848 с. ; 21 см

Сист. No: 8031

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 13 -
4127941279

Денева, Анета

   Икономически основи на предприятието  : (Учебник)  / Анета Денева  . - 2-ро прераб. и доп. изд. - В. Търново  : АБАГАР, 2006  . - 297 с. ; 23 см

Сист. No: 8061
Икономика
- 14 -
3967539675

   Национална класификация на професиите и длъжностите  . - София  : Персонал-консулт-ГП, 2006  . - 244 с. ; 20 см  . -   (Библиотека "Човешки ресурси" Кн. 4/2006 г.)

Сист. No: 8059
Икономическа география
- 15 -
4129441294

Личев, Тихомир и др.

   Икономическа география на България  / Тихомир Личев, Красимир Кръстев  . - 4-то прераб. и доп. изд. - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 301 с. ; 23 см

Сист. No: 8080
Прогнозиране
- 16 -
4129741297

Панайотов, Димитър и др.

   Планиране и прогнозиране  / Димитър Панайотов, Михаил Чиприянов  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 239 с. ; 23 см

Сист. No: 8083
Икономика на туризма
- 17 -
4126541265

   Конкурентни стратегии в туризма  /   Под ред. на  Манол Рибов  / Манол Рибов и др. - София  : Тракия-М, 2005  . - 419 с. ; 25 см

Сист. No: 8039
- 18 -
4127441274

Михайлов, Михаил

   Стратегическо управление на туризма  / Михаил Михайлов  ; Рец. Иван Попчев  . - София  : Нов бълг. унив., 2005  . - 248 с. ; 24 см

Сист. No: 8048
- 19 -
4126941269

Тончев, Цветан и др.

   Планиране и развитие на туризма  / Цветан Тончев, Соня Милева  . - София  : Тилиа букс, 2006  . - 176 с. ; 22 см

Сист. No: 8043
Маркетинг
- 20 -
4126141261

   Американски маркетинг  : (Съдържанието е на CD)  . - Варна  : Релакса  + mp3 аудио и учебник в pdf формат

Сист. No: 8035
- 21 -
4127141271

Санд, Грегъри А.

   Принципи на мърчандайзинга  / Грегъри А. Санд  . - София  : Изд. Лакож Прес, 2005  . - 294 с. ; 23 см

Сист. No: 8045
- 22 -
4130141301

Янков, Никола и др.

   Работен комплект па маркетинг  / Никола Янков, Пенка Горанова, Надежда Веселинова  = Marketing Workbook  . - 2-ро прераб. изд. - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 175 с. ; 23 см

Сист. No: 8088
Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго
- 23 -
II  1436II  1436

   Митническа тарифа на Република България  : Приложения за преференциалнтите ставки на митата за стоки. В сила от 1 януари 2006 г. - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2005  . - 860 с. ; 29 см

Сист. No: 8064
Външнотърговска политика
- 24 -
4128841288

Дамянов, Атанас и др.

   Външноикономическа политика  : Учебник за дистанционно обучение  / Атанас Дамянов, Галина Захариева  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 321 с. ; 23 см

Сист. No: 8074

Право. Наука за държавата и правото

- 25 -
4127041270

Борисов, Орлин

   Право на Европейския съюз  / Орлин Борисов  . - 6-то прераб. и доп. изд. - София  : Арго Пъблишинг, 2005  . - 350 с. ; 24 см

Сист. No: 8044
- 26 -
4126641266

Владимиров, Иван

   Международно публично право  / Иван Владимиров  . - 6-то прераб. и доп. изд. - София  : РОМИНА, 2005  . - 488 с. ; 22 см

Сист. No: 8040
- 27 -
4126041260

Дерменджиев, Иван

   Административно право  / Иван Дерменджиев  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005  . - 640 с. ; 24 см  . -   (Университетска библиотека №427 серия "Университетска класика")

Сист. No: 8034
- 28 -
4126241262

Петров, Владимир и др.

   Вещно право  : Помагало  / Владимир Петров, Методи Марков  . - София  : СИБИ, 2005  . - 228 с. ; 19 см

Сист. No: 8036
- 29 -
4127241272

   Ролята на държавата в стопанското управление  : Сборник студентски разработки по дисциплината"Държавно регулиране на стопанската дейност"  /   Състав. Боряна Гагова  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005  . - 415 с. ; 24 см

Сист. No: 8046
- 30 -
4127741277

Цанков, Петър и др.

   Учебен курс по финансово и банково право  / Петър Цанков, Виолета Владова-Иванова  . - София  : РОМИНА, 2005  . - 292 с. ; 22 см

Сист. No: 8051
- 31 -
342/С/Б  923342/С/Б  923

България. Закони и др. п.

   Сборник закони  : Закони и други нормативни актове. Кн. 1,2,3,4/2006  . - София  : АПИС, 2006  . - 21 см

   Кн. 1,2,3 ,4  . - 2006

Сист. No: 8054
- 32 -
4127541275

Ташев, Росен

   Теория на правната система  / Росен Ташев  . - София  : СИБИ, 2006  . - 316 с. ; 20 см

Сист. No: 8049

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 33 -
4128541285

   Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право  : Т.1-  /   Състав. и науч. ред. Красимира Средкова  . - София  : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2004  . - 24 см

   Т. 1  . - 2004  . - 264 с.

Сист. No: 8071
- 34 -
349.2/С/Б  923  зт349.2/С/Б  923-зт

България. Закони и др. п.

   Трудови отношения 2006 година  : Нормативни актове. Съдебна практика. Практика на МТСП. Приложни коментари. /   Състав. Васил Мръчков, Емилия Банова, Стойна Сербезова, Василка Симеонова  / Васил Мръчков и др. - София  : ИК "Труд и право ", 2006  . - 768 с. ; 21 см

Сист. No: 8067
- 35 -
3967539675

   Кодекс на труда  : Актуализиран към 01. 01. 2006 г. /   Изм. и доп. Гошо Мушкаров  . - София  : Персонал-консулт-ГП, 2006  . - 193 с. ; 20 см  . -   (Библиотека "Човешки ресурси" кн. 1/2006 г.)

Сист. No: 8056

Социално осигуряване

- 36 -
4127341273

Точев, Илиан

   Социални програми в САЩ  / Илиан Точев  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2005  . - 68 с. ; 21 см

Сист. No: 8047
- 37 -
368.4/С/Б  923  зн368.4/С/Б  923  зн

България. Закони и др. п.

   Новият данъчно-осигурителен процес  : Данъчно-осигурителен процесуален кодекс. Закон за Националната агенция за приходите. Наредби по прилагането на ДОПК. Авторски коментар. Приложения. /   / Автор на коментара Ганета Минкова  . - София  : ИК "Труд и право ", 2006  . - 368 с. ; 21 см

Сист. No: 8032
- 38 -
368/С/Б  923  со368/С/Б  923  со

България. Закони и др. п.

   Социално осигуряване 2006 година  : Държавно обществено осигуряване. Допълнително социално осигуряване  . - София  : ИК "Труд и право ", 2006  . - 928 с. ; 21 см

Сист. No: 8053
- 39 -
3967539675

Петкова, Аспасия

   Промените в размера на осигурителните вноски през 2006 г. / Аспасия Петкова  . - София  : Персонал-консулт-ГП, 2006  . - 59 с. ; 20 см  . -   (Библиотека "Човешки ресурси" Кн. 2/2006 г.)

Сист. No: 8057
- 40 -
3817538175

Петкова, Аспасия

   Осигурителни отношения в практиката на предприятието 2006  : Актуална поредица, предназначена за счетоводтели и ръководители на предприятия  / Аспасия Петкова  . - София  : МИСЪЛ, 2006  . - 48 с. ; 21 см  . -   (Библиотека "Български счетоводител" бр. 3/2006 г.)

Сист. No: 8068
Висше образование
- 41 -
4129941299

   Предизвикателствата пред академичните медии в образователното пространство  : Национален форум на висшите училища  /   Науч. ред. Румяна Лилова  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 155 с. ; 21 см

Сист. No: 8085
- 42 -
378/С/С  593  с378/С/С  593  с

   Справочник за кандидат-студенти 2006/2007  : Стопанска академия "Д. А. Ценов"  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 126 с. ; 21 см

Сист. No: 8089
- 43 -
378/С/С  593  ск378/С/С  593  ск

   Справочник за кандидат-студенти 2006/2007  : Колеж по икономика и управление - Свищов  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 24 с. ; 20 см

Сист. No: 8090

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Медицина

- 44 -
4129841298

Попов, Мирослав

   Въведение в медицината  : (Кратък курс за немедици)  / Мирослав Иванов Попов  . - 2-ро прераб. и доп. изд. - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 221 с. ; 23 см

Сист. No: 8084

Управление

- 45 -
4128641286

   Анализ на търговския бизнес  . - 2-ро прераб. и доп. изд. - В. Търново  : АБАГАР, 2005  . - 416 с. ; 23 см

Сист. No: 8072
- 46 -
4127641276

Сомлев, Пенко др.

   Технологии и мениджмънт  / Пенко Сомлев, Огнян Андреев  . - София  : Софттрейд, 2005  . - 196 с. ; 22 см

Сист. No: 8050
- 47 -
4126741267

Стоянов, Валери Стоилов

   Организационна психология  : Актуални проблеми  / Валери Стоилов Стоянов  . - Враца  : Изд. Псидо, 2005  . - 212 с. ; 20 см

Сист. No: 8041
Планиране-метод на управление
- 48 -
4128441284

Митев, Неделчо и др.

   Планиране и прогнозиране  : Методическо пособие  / Неделчо Йорданов Митев, Михаил Симеонов Чиприянов  . - 2-ро изд. - В. Търново  : АБАГАР, 2005  . - 200 с. ; 23 см

Сист. No: 8070
Контрол-методи на управление
- 49 -
4125941259

   Професионални практики по вътрешен одит  : Етичен кодекс. Международни стандарти за професионалната практика по вътрешен одит. Практически ръководства  /   Прев. от англ. Таня Иванова  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2005  . - 332 с. ; 21 см

Сист. No: 8033

Счетоводство

- 50 -
4128241282

Дурин, Стоян Иванов и др.

   Счетоводство на предприятието  / Стоян Иванов Дурин, Даниела Дурина  . - 14-то изд. - София  : ФорКом, 2006  . - 576 с. ; 20 см  + дипляна

Сист. No: 8065
- 51 -
4129141291

Илиев, Георги Илиев

   Корпоративно счетоводство  / Георги Илиев Илиев  . - 2-ро прераб. и доп. изд. - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 320 с. ; 23 см

Сист. No: 8077
- 52 -
4129341293

Йотова, Йонка В. и др.

   Счетоводен анализ (по примера на банките)  : Учебник за дистанционно обучение; Магистърска програма "Счетоводство и одит в банките"  / Йонка В. Йотова, Тотка Кънева  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 130 с. ; 23 см

Сист. No: 8079
- 53 -
4129541295

Меразчиев, Васил и др.

   Бюджетно счетоводство  : (Учебник)  / Васил Меразчиев, Георги Баташки  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 280 с. ; 23 см

Сист. No: 8081
- 54 -
4129641296

   Методика за разработване на дипломна работа по банково счетоводство  : (за Магистърска програма "Счетоводство и одит в банките")  /   / Васил Меразчиев и др. - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 63 с. ; 23 см

Сист. No: 8082
- 55 -
4130041300

   Счетоводната политика в България и Русия  : Теория и практика  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 379 с. ; 23 см

Сист. No: 8087

Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията

- 56 -
4126341263

Маринова, Юлия и др.

   Икономика и организация на индустриалната фирма  / Юлия Маринова, Георги Попов  . - София  : ИК "Горекс Прес", 2001  . - 264 с. ; 24 см

Сист. No: 8037

Информационни технологии

- 57 -
4129041290

Емилова, Петя

   Информационни технологии в индустриалното предприятие  : Учебно пособие  / Петя Емилова  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2006  . - 141 с. ; 23 см

Сист. No: 8076

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 58 -
4130241302

Stoilova, Daniela et al.

   English language entrance examination at "Tsenov" Academy  : Explanations, test-taking strategies, and sample tests with key  / Daniela Stoilova, Elka Ouzounova, Tsveta Shenkova  . - Svishtov  : Tsenov Academic Publishing House, 2006  . - 157 с. ; 23 см

Сист. No: 8091

 Индекс по АВТОРИ

Ангелова, Поля 2 
Андреев, Огнян 46 
Андреева, Людмила Маринова 3 
Банова, Емилия 34 
Баташки, Георги 53 54 
Борисов, Орлин 25 
Варналиев, Атанас 8 
Василев, Йордан 5 
Веселинова, Надежда 22 
Владимиров, Иван 26 
Владова-Иванова, Виолета 30 
Върбанов, Иван 1 
Гагова, Боряна 29 
Горанова, Пенка 22 
Гоцева, Любляна 4 
Григоров, Атанас 1 
Дамянов, Атанас 24 
Денева, Анета 13 
Дерменджиев, Иван 27 
Дончева, Людмила 45 
Дурин, Стоян Иванов 50 
Дурина, Даниела 50 
Емилова, Петя 57 
Захариева, Галина 24 
Иванова, Таня 49 
Илиев, Георги Илиев 51 
Ималова, Диана 54 
Йотов, Йото Д. 10 
Йотова, Йонка 54 
Йотова, Йонка В. 52 
Кирев, Любен 6 
Ковачева, Вяра 11 
Колева, Росица 45 
Корм, Жорж 4 
Кръстев, Красимир 15 
Кунев, Красимир 5 6 
Кънев, Методи 6 
Кънева, Тотка 52 
Лазаров, Румен 5 6 
Лилова, Румяна 41 
Личев, Тихомир 15 
Личева, Катя 1 
Маринов, Петър 6 
Маринова, Юлия 56 
Марков, Методи 28 
Марков, Огнян 5 6 
Меразчиев, Васил 53 54 
Милева, Соня 19 
Митев, Неделчо Йорданов 48 
Митов, Кирил 45 
Михайлов, Михаил 18 45 
Мръчков, Васил 34 
Мушкаров, Гошо 35 
Найденов, Димитър 6 
Найденова, Снежана 6 
Несторов, Людмил 5 6 
Панайотов, Димитър 16 
Петкова, Аспасия 39 40 
Петров, Величко 2 
Петров, Владимир 28 
Петров, Иван 6 
Петров, М. И. 7 
Попов, Георги 56 
Попов, Мирослав Иванов 44 
Попчев, Иван 18 
Радев, Асен 5 6 
Рибов, Манол 17 
Санд, Грегъри А. 21 
Сербезова, Стойна 34 
Симеонова, Василка 34 
Славева, Красимира 2 
Сомлев, Пенко 46 
Средкова, Красимира 33 
Стоянов, Валери Стоилов 47 
Ташев, Росен 32 
Тончев, Цветан 19 
Точев, Илиан 36 
Цанков, Петър 30 
Чавдарова, Таня Бойчева 3 
Чиприянов, Михаил 16 
Чиприянов, Михаил Симеонов 48 
Шишманова, Пенка 5 6 
Янков, Никола 22 
Ouzounova, Elka 58 
Shenkova, Tsveta 58 
Stoilova, Daniela 58 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Административно право 27 
Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право 33 
Американски маркетинг 20 
Анализ на търговския бизнес 45 
Антология 3 
Безопасность и персонал 7 
Бюджетно счетоводство 53 
Вещно право 28 
Въведение в медицината 44 
Външноикономическа политика 24 
Данъчно осигурителен процесуален кодекс 8 
Икономика и организация на индустриалната фирма 56 
Икономическа география на България 15 
Икономически основи на предприятието 13 
Икономически теории 6 
Информационни технологии в индустриалното предприятие 57 
Кодекс на труда 35 
Коментар на Закона за публичното предлагане на ценни книжа 12 
Конкурентни стратегии в туризма 17 
Корпоративно счетоводство 51 
Макроикономика 5 
Международно публично право 26 
Методика за разработване на дипломна работа по банково счетоводство 54 
Митническа тарифа на Република България 23 
Национална класификация на професиите и длъжностите 14 
Новият данъчно-осигурителен процес 37 
Новото в данъчните закони 9 
Организационна психология 47 
Организирани пазари и борсова търговия 11 
Осигурителни отношения в практиката на предприятието 2006 40 
Оценка на инвестициите на застрахователя 10 
Планиране и прогнозиране 16 48 
Планиране и развитие на туризма 19 
Право на Европейския съюз 25 
Предизвикателствата пред академичните медии в образователното пространство 41 
Принципи на мърчандайзинга 21 
Промените в размера на осигурителните вноски през 2006 г. 39 
Професионални практики по вътрешен одит 49 
Работен комплект па маркетинг 22 
Разпадането на Близкия изток 4 
Ролята на държавата в стопанското управление 29 
Сборник закони 31 
Социални програми в САЩ 36 
Социално осигуряване 2006 година 38 
Справочник за кандидат-студенти 2006/2007 42 43 
Статистически методи за изследвания в социалната сфера 2 
Стратегическо управление на туризма 18 
Счетоводен анализ (по примера на банките) 52 
Счетоводната политика в България и Русия 55 
Счетоводство на предприятието 50 
Теория на правната система 32 
Технологии и мениджмънт 46 
Трудови отношения 2006 година 34 
Учебен курс по финансово и банково право 30 
Философия 1 
English language entrance examination at "Tsenov" Academy 58