НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -
03/С/С  966  б03/С/С  966  б

   Съвременна българска енциклопедия  : А-Я  /   Под ред. на  Иван Габеров  / Илонка Антонова и др. - 4-то прераб. и доп. изд. - В. Търново  : Gaberoff, 2003  . - 1432 с. ; 27 см

Сист. No: 7867
- 2 -
03/С/Б  92503/С/Б  925

   Българска енциклопедия А-Я  : 30 000 статии от всички области на познанието  . - 3-то осъвр. изд. - София  : Труд, 2005  . - 1332 с. ; 29 см

Сист. No: 7902

Култура

- 3 -
4114041140

Фернандес-Арместо, Филипе

   Цивилизациите  / Филипе Фернандес-Арместо  . - София  : Прозорец, 2004  . - 655 с  ; 23 см

Сист. No: 7829

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

- 4 -
21/С/Б  291  Дс21/С/Б  291  Дс

Баукър, Джон

   Световните религии  / Джон Баукър  . - София  : Кибеа, 2004  . - 216 с. ; 28 см

Сист. No: 7909

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика

- 5 -
338/С/Б  923  си338/С/Б  923  си

   България 2004  : Социално-икономическо развитие  . - София  : НСИ, 2005  . - 383 с. ; 27 см

Сист. No: 7859
Статистика на България
- 6 -
31/С/Н  27331/С/Н  273

   Население и демографски процеси 2004  = Population and demographic processes  . - София  : НСИ, 2005  . - 316 с. ; 27 см

Сист. No: 7883
Демография на България
- 7 -
4120541205

Даскалов, Румен

   Българското общество 1878 - 1939  : Т.1-2  / Румен Даскалов  . - София  : Гутенберг, 2005  . - 24 см

   Т.2 . Население. Общество. Култура  . - 2005  . - 576 с.

Сист. No: 7918

Социология

- 8 -
4115741157

Эйхер, Джеймс

   НЛП в бизнесе и менеджменте  / Джеймс Эйхер  . - Москва  : Институт общегуманитарных исследований, 2001  . - 176 с. ; 20 см

Сист. No: 7846
- 9 -
4113441134

   Идеалният екип който работи като часовников механизъм  /   Прев. от англ. Ралица Кариева  . - София  : Локус Пъблишинг ООД, 2005  . - 159 с. ; 22 см

Сист. No: 7822
Социално поведение
- 10 -
II  1510II  1510

Узунова, Юлия

   Интерактивният PR  : От обществени към успешни бизнескомуникации и обратно  / Юлия Узунова  . - София  : РОМИНА, 2005  . - 104 с. ; 29 см

Сист. No: 7905

Политика

- 11 -
4113841138

Лилов, Александър

   Диалогът на цивилизациите  : Световният и българският преход  / Александър Лилов  . - София  : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2004  . - 808 с  ; 21 см

Сист. No: 7827
- 12 -
321/С/Г  368321/С/Г  368

   Геополитически речник на света  /   Под ред. на  Ив Лакост  ; Прев. от фр. Валентина Бояджиева  . - София  : Труд, 2005  . - 736 с. ; 24 см

Сист. No: 7904
- 13 -
4114141141

Илиев, Илия

   Силуети в синьо-червената мъгла  : Кн. 1  / Илия Илиев  . - София  : Знание, 2005  . - 328 с  ; 23 см

Сист. No: 7830
- 14 -
4114241142

Илиев, Илия

   Манипулации по време на преходи  : Кн. 2  / Илия Илиев  . - София  : Знание, 2005  . - 303 с  ; 23 см

Сист. No: 7831
- 15 -
4114441144

Тачър, Маргарет

   Живот и политика  / Маргарет Тачър  . - София  : Слънце, 2005  . - 704 с. ; 24 см

Сист. No: 7833
Макроикономика
- 16 -
4115441154

Луссе, А. В.

   Макроэкономика: краткий курс  : Учебное пособие  / А. В. Луссе  . - 2-рое изд. - Санкт-Петербург  : Питер, 1999  . - 240 с. ; 21 см

Сист. No: 7843
- 17 -
330.1/С/О-836330.1/С/О-836

   Основни макроикономически показатели 2004  . - София  : НСИ, 2005  . - 186 с. ; 27 см

Сист. No: 7860
Математически методи в икономическите науки
- 18 -
4115641156

Дубров, Абрам Моисеевич и др.

   Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе  : Учебное пособие  / Абрам Моисеевич Дубров, Борис Александрович Лагоша, Евгений Юрьевич Хрусталев  . - Москва  : Финансы и статистика, 1999  . - 176 с. ; 21 см

Сист. No: 7845
Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда
- 19 -
4116241162

Кэтт, Хилтон и др.

   Сила связей  : Как использовать личные контакты в интересах карьеры  / Хилтон Кэтт, Патриция Скадамо  . - Москва  : Фаир-пресс, 2000  . - 288 с. ; 20 см

Сист. No: 7851

Земя. Поземлена икономика. Кооперативно дело

- 20 -
4117941179

   Финансово-кредитни механизми за устойчиво развитие на селското и горското стопанство. Пазар на земята и горите  : Научна конференция - Юндола, Юли 2002  . - София  : УНСС, 2002  . - 376 с. ; 20 см

Сист. No: 7879
Фирми
- 21 -
4116341163

Старовойтов, Михаил Карпович

   Современная Российская корпорация  : организация, опыт, проблемы  / Михаил Карпович Старовойтов  . - Москва  : Наука, 2001  . - 312 с. ; 22 см

Сист. No: 7852
Финанси
- 22 -
4115141151

Бабич, Анатолий Михайлович и др.

   Государственные и муниципальные финансы  : Учебник  / Анатолий Михайлович Бабич, Лариса Николаевна Попова  . - Москва  : Финансы, ЮНИТИ, 1999  . - 688 с. ; 21 см

Сист. No: 7840
- 23 -
4116741167

Колтынюк, Борис Аронович

   Ценные бумаги  : Учебник  / Борис Аронович Колтынюк  . - Санкт-Петербург  : Изд. Михайлова В. А., 2000  . - 304 с. ; 21 см

Сист. No: 7857
- 24 -
4116641166

Колпакова, Галина Михайловна

   Финансы. Денежное обращение. Кредит  : Учебное пособие  / Галина Михайловна Колпакова  . - Москва  : Финансы и статистика, 2001  . - 368 с. ; 21 см

Сист. No: 7856
- 25 -
4120141201

Аврамов, Йосиф

   Силата на парите  : История на парите и кредита по българските земи  / Йосиф Аврамов  . - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2005  . - 560 с. ; 23 см

Сист. No: 7910
- 26 -
4112841128

Михайлов, Емил и др.

   Теория на парите и кредита  : (Методическо ръководство)  / Емил Михайлов, Божидар Божинов  . - В. Търново  : АБАГАР, 2005  . - 416 с  ; 23 см

Сист. No: 7816
Финанси на фирмата. Финансов мениджмънт
- 27 -
4120041200

   Парите за вашия бизнес  /   Състав. Виолета Стоянова  . - София  : Контрасти, 2005  . - 318 с. ; 20 см

Сист. No: 7908
Корпоративни финанси
- 28 -
4119941199

Неделчев, Мирослав

   Корпоративно управление на финансовите компании  / Мирослав Неделчев  . - София  : Тракия-М, 2005  . - 135 с. ; 21 см

Сист. No: 7907
Финансов контрол
- 29 -
4112741127

   Правни аспекти на контрола върху стопанската дейност  : /Сборник статии/; Учебна база - с. Орешак, 12-14 май 2005 г. - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 204 с. ; 23 см

Сист. No: 7814
- 30 -
4112641126

   Теорията и практиката на контрола - състояние и перспективи  : Сборник статии от Юбилейна научна сесия посветена на 10-годишнината от създаването на катедра "Стопански и финансов контрол"  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 180 с. ; 23 см

Сист. No: 7813
Банки. Национални банки. Кредитни дружества
- 31 -
4114641146

Димитрова, Ренета

   Банки и банково обслужване  / Ренета Димитрова  . - София  : РОМИНА, 2005  . - 188 с  ; 23 см

Сист. No: 7835
Пари, валута
- 32 -
4116941169

Уедърфорд, Джак

   История на парите  : От пясъчника до киберпространството  / Джак Уедърфорд  ; Прев. от англ. Боян Дамянов  . - София  : Обсидиан, 2001  . - 352 с. ; 20 см

Сист. No: 7864
Валутна търговия
- 33 -
4120641206

Краудър, Самуел

   Форекс  : Ръководство за успешна търговия на валутния пазар чрез Интернет  / Самуел Краудър  . - 2-ро прераб. и доп. изд. - Бургас  : Либра Скорп, 2005  . - 240 с. ; 23 см

Сист. No: 7919
Инвестиции
- 34 -
4118341183

Золотогоров, Владимир Григорьевич

   Инвестиционное проектирование  : Учебник  / Владимир Григорьевич Золотогоров  . - Минск  : Книжный дом, 2005  . - 367 с. ; 22 см

Сист. No: 7887
- 35 -
4119641196

Corrado, Charles J. et al.

   Fundamentals of Investments  : Valuation and management  / Charles J. Corrado, Виктор Клавдиенко  . - 3 ed. - New York  : McGraw-Hill/Irvin, 2005  . - 682 с. ; 25 см  + 1 CD

Сист. No: 7900
Икономика
- 36 -
33/С/А  56233/С/А  562

   Алманах на членовете на секция "Икономически науки" на СУБ 2003 - 2004 г.  /   Под ред. на  Константин Николов Габровски  . - София  : Съюз на учените в България, 2005  . - 78 с. ; 22 см

Сист. No: 7874
- 37 -
I  2104I  2104

Василев, Йордан Иванов

   "Новата икономика" - предизвикателства и възможности за България  / Йордан Иванов Василев  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 201 с. ; 19 см  . -   (Библиотека "Стопански свят" бр. 74/2005 г.)

Сист. No: 7927
- 38 -
4112341123

Димитров, Александър

   Иконометрия  : (Учебник)  / Александър Димитров  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 304 с  ; 23 см

Сист. No: 7810
- 39 -
33/С/Д  7333/С/Д  73

   Доклад о развитии человека 2005. Международное сотрудничество на перепутье  : Помощь, торговля и безопасность в мире неравенство  . - Москва  : Весь Мир, 2005  . - 400 с. ; 28 см

   Доклада е финансиран по Програма за развитие на ООН или ПРООН.

Сист. No: 7882
- 40 -
4118541185

Олейник, Антон Николаевич

   Институциональная экономика  : Учебное пособие  / Антон Николаевич Олейник  . - Москва  : ИНФРА-М, 2005  . - 416 с. ; 22 см  . -   ((Высшее образование))

Сист. No: 7889
- 41 -
4119541195

Портер, Майкл и др.

   Японская экономическая модель  : Может ли Япония конкурировать?  / Майкл Портер, Хиротака Такеути, Марико Сакакибара  . - Москва  : Альпина Бизнес Букс, 2005  . - 264 с. ; 22 см

Сист. No: 7899
- 42 -
II  1477II  1477

   Fifth international scientific conference " Investments in the future - 2005"  : Proceedings october 20 - 22, 2005  . - Varna  : Lokal organization of the scientific and Technical unions, 2005  . - 369 с. ; 29 см

Сист. No: 7880
- 43 -
4118641186

Корнейчук, Борис Васильевич

   Информационная экономика  : Учебное пособие  / Борис Васильевич Корнейчук  . - Москва  : Питер, 2006  . - 400 с. ; 21 см

Сист. No: 7890
Икономика на България
- 44 -
338/С/Б  923  си338/С/Б  923  си

   България 2004  : Социално-икономическо развитие  . - София  : НСИ, 2005  . - 383 с. ; 27 см

Сист. No: 7859
Бизнес икономика
- 45 -
4118241182

Хаммер, Майкл

   Бизнес в ХІІ веке: повестка дня  : Что необходимо сделать каждой компании, чтобы стать лидером рынка в текущем десятилетии  / Майкл Хаммер  . - Москва  : Добрая книга, 2005  . - 336 с. ; 21 см

Сист. No: 7886
Икономика на туризма
- 46 -
3967539675

   Инвестициите в обучението на персонала - Рубикон за българския туризъм  : Кръгла маса, 29 юли 2005 г. - София  : Персонал-консулт-ГП, 2005  . - 32 с. ; 21 см  . -   (Библиотека "Човешки ресурси" кн. 5/2005 г.)

Сист. No: 7861
- 47 -
I  2104I  2104

   Хотелиерският бизнес в България в следприватизационния период  /   / Венцислав, Минков и др. - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 149 с. ; 19 см  . -   (Библиотека "Стапонски свят" бр. 73/2005 г.)

Сист. No: 7926

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 48 -
4121141211

   Търговска политика  : Учебно пособие за дистанционно обучение  /   / Венцислав Минков и др. - 4-то доп. и прераб. изд. - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 257 с. ; 24 см

   Авт.:Венцислав Минков, Стойна Цвяткова, Марияна Божинова, Петранка Мидова

Сист. No: 7924
Маркетинг
- 49 -
4114841148

Черняк, Виктор Захарович

   Бизнес  / Виктор Захарович Черняк  . - Москва  : Финансы и статистика, 1998  . - 160 с. ; 20 см

Сист. No: 7837
- 50 -
4119141191

Барановский, Станислав Иванович и др.

   Стратегический маркетинг  : Учебное пособие  / Станислав Иванович Барановский, Лариса Васильевна Лагодич  . - Минск  : ИВЦ Минфина, 2005  . - 299 с. ; 20 см

Сист. No: 7895
- 51 -
4119041190

Бун, Луис и др.

   Современный маркетинг  : Учебник  / Луис Бун, Дэвид Куртц  ; Пер. с англ. В.Н. Егорова  = Contemporary marketing  . - 11-е изд., перераб. и доп. - Москва  : ЮНИТИ-ДАНА, 2005  . - 994 с. ; 24 см  . -   (Серия "Зарубежный учебник")

Сист. No: 7894
- 52 -
4113741137

Котлър, Филип

   Десетте смъртни гряха на маркетинга  : Симптоми и решения  / Филип Котлър  . - София  : Локус Пъблишинг ООД, 2005  . - 144 с. ; 22 см

Сист. No: 7825
- 53 -
4113241132

   Печалившите преговори които запазват добрите отношения  /   Прев. от англ. Десислав Джарков  . - София  : Локус Пъблишинг ООД, 2005  . - 152 с. ; 22 см

Сист. No: 7820
- 54 -
4113141131

Тонкова, Евгения

   Дистрибуционни модели в условията на Е-бизнес  / Евгения Тонкова  . - Варна  : ИК Стено, 2005  . - 128 с. ; 21 см

Сист. No: 7819
- 55 -
4118941189

Уэбстер, Фредерик-младший

   Основы промышленного маркетинга  / Фредерик Уэбстер  = Industrial marketing strategy  . - Москва  : Издательский дом Гребенникова, 2005  . - 416 с. ; 24 см  . -   (Серия "Маркетинг и маркетинговые исследования")

Сист. No: 7893
- 56 -
4118841188

Цахаев, Рамазан Курбанмагомедович и др.

   Основы маркетинга  : Учебник  / Рамазан Курбанмагомедович Цахаев, Таира Велимагомедовна Муртузалиева, Сурхай Абдулгамидович Алиев  . - Москва  : Экзамен, 2005  . - 448 с. ; 20 см

Сист. No: 7892
Маркетингов мениджмънт
- 57 -
4113641136

Макнийли, Марк

   Сун Дзъ и изкуството на войната в бизнеса  : Шест стратегически принципа за мениджъри  / Марк Макнийли  . - София  : Фокус, 2003  . - 258 с. ; 22 см

Сист. No: 7824
Международен маркетинг
- 58 -
4112041120

Дамянов, Атанас и др.

   Международен маркетинг  : (Учебник)  / Атанас Дамянов, Драгомир Илиев  . - 3-то изд. - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 417 с. ; 24 см

Сист. No: 7807
Международни финанси.Международни валутни отношения
- 59 -
4116141161

Карелин, Олег Владиславович

   Регулирование международных кредитных отношений России  / Олег Владиславович Карелин  . - Москва  : Финансы и статистика, 2003  . - 176 с. ; 21 см

Сист. No: 7850
Международни икономически отношения
- 60 -
4112541125

Спиридонов, Иван и др.

   Международна икономика  : (учебно помагало)  / Иван Спиридонов, Карина Саркисян  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 113 с. ; 24 см

Сист. No: 7812
Глобализация
- 61 -
4118741187

Сорос, Джордж

   О глобализации  / Джордж Сорос  ; Прев. от англ. А. Башкирова  . - Москва  : Эксмо, 2004  . - 222 с. ; 21 см

Сист. No: 7891
- 62 -
II  1511II  1511

   Перспективи на глобализацията в развиващите се страни  : (книгата е на арабски език)  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 190 с. ; 28 см

Сист. No: 7931
Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз
- 63 -
4114541145

Бусек, Ерхард и др.

   Европейският съюз по пътя на изток  / Ерхард Бусек, Вернер Микулич  ; Прев. от нем. Недка Николова  = Die europaische union auf dem weg nach osten  . - В. Търново  : ПИК, 2005  . - 240 с. ; 22 см

Сист. No: 7834

Право. Наука за държавата и правото

- 64 -
4120341203

Дерменджиев, Иван и др.

   Административно право на Република България  : Обща част  / Иван Дерменджиев, Димитър Костов, Дончо Хрусанов  . - 4-то прераб. и доп. изд. - София  : СИБИ, 2001  . - 400 с. ; 20 см

Сист. No: 7913
- 65 -
4120241202

Костов, Димитър и др.

   Административен процес на Република България  : (Учебник)  / Димитър Костов, Дончо Хрусанов  . - София  : СИБИ, 2001  . - 384 с. ; 20 см

Сист. No: 7912
- 66 -
4120541205

Даскалов, Румен

   Българското общество 1878 - 1939  : Т.1-2  / Румен Даскалов  . - София  : Гутенберг, 2005  . - 24 см

   Т.1 . Държава. Политика. Икономика  . - 2005  . - 469 с.

Сист. No: 7917

Международно право

- 67 -
4112941129

Минчев, Николай

   Международно частно право  : Договори с международен елемент. Международна продажба. Международен арбитраж. / Николай Минчев  . - Русе  : Русенски унив. А. Кънчев, 2004  . - 392 с  ; 20 см

Сист. No: 7817

Гражданско право. Вещно право. Облигационно право. Търговско право

- 68 -
I  2104I  2104

Добрева, Дучка и др.

   Внедряване на франчайзинга в бизнеса  : (Икономически и организационни аспекти)  / Дучка Добрева, Теодора Филипова  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 220 с. ; 19 см  . -   (Библиотека "Стопански свят" бр. 75/2005 г.)

Сист. No: 7928
Търговско право
- 69 -
4115941159

   Правила торговли  . - Москва  : Главбух, 1999  . - 212 с. ; 21 см  . -   (Библиотека журнала "Нормативные акты для бухгалтера")

Сист. No: 7848
- 70 -
4107441074

Стефанов, Георги

   Търговско право  : Т. 1-2  / Георги Стефанов  . - В. Търново  : АБАГАР, 2005  . - 21 см

   Т. 1 . Търговско качество. Търговско предприятие. Търговско представителство. Търговски дружества - общи положения. Търговски сделки - общи положения  . - 2005  . - 502 с.

Сист. No: 7914
- 71 -
4120441204

Стефанов, Георги

   Търговски закон. Закон за кооперациите  : Коментар на промените  / Георги Стефанов  . - В. Търново  : АБАГАР, 2005  . - 264 с. ; 22 см

Сист. No: 7915

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 72 -
349.3/С/Б  923  за349.3/С/Б  923  за

България. Закони и др. п.

   Административни решения на НОИ 2000 - 2005  /   Състав. Димитър Радонов  . - София  : Нова звезда, 2005  . - 712 с. ; 24 см

Сист. No: 7901

Социално осигуряване

- 73 -
3967539675

Петкова, Аспасия и др.

   Промените в кодекса за социалното осигуряване след 01.04.2005 г. : Приложение: Нормативни документи  / Аспасия Петкова, Албена Иванова  . - София  : Персонал-консулт-ГП, 2005  . -   (Библиотека "Човешки ресурси" Кн. 6/2005 г.)

Сист. No: 7884

Застраховане

- 74 -
368/С/Ш  666  Ис368/С/Ш  666  Ис

Шинкаренко, Игорь Эдуардович

   Страхование ответственности  : Справочник  / Игорь Эдуардович Шинкаренко  . - Москва  : Финансы и статистика, 1999  . - 352 с. ; 21 см

Сист. No: 7854
- 75 -
4116541165

Юрченко, Лариса Александровна

   Финансовый менеджмент страховщика  / Лариса Александровна Юрченко  . - Москва  : ЮНИТИ-ДАНА, 2001  . - 200 с. ; 20 см

Сист. No: 7855
- 76 -
4120741207

   Актуални проблеми на застраховането  : Четвърта национална конференция, 17-18 юни 2005 г. /   Състав. Йото Йотов, Диана Иванова, Янаки Андреев  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 289 с. ; 21 см

Сист. No: 7920
- 77 -
4111841118

Габровски, Радослав

   Въведение в застраховането  / Радослав Габровски  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 215 с. ; 23 см

Сист. No: 7805
- 78 -
I  2104I  2104

Мишева, Ирена

   Здравно застраховане  : (теория и практика)  / Ирена Мишева  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 201 с. ; 19 см  . -   (Библиотека "Стопански свят" бр. 77/2005 г.)

Сист. No: 7930
- 79 -
4119341193

Шоломицкий, Алексей Геннадьиевич

   Теория риска  : Выбор при неопределенности и моделирование риска Учебное пособие  / Алексей Геннадьиевич Шоломицкий  . - Москва  : ГУ ВШЭ, 2005  . - 400 с. ; 24 см

Сист. No: 7897

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Бит

- 80 -
4117341173

Венедиков, Иван Йорданов

   Митове на българската земя  : Кн. 1-3  / Иван Йорданов Венедиков  . - 2-ро прераб. изд. - Стара Загора  : Изд. Идея, 1995  . - 21 см

   Кн.1 . Медното гумно  . - 1995  . - 350 с.

Сист. No: 7870
- 81 -
4117341173

Венедиков, Иван Йорданов

   Митове на българската земя  : Кн.1-3  / Иван Йорданов Венедиков  . - 2-ро прераб. изд. - Стара Загора  : Изд. Идея, 1995  . - 21 см

   Кн.2 . Златният стожер  . - 1995  . - 511 с.

Сист. No: 7871
- 82 -
4117341173

Венедиков, Иван Йорданов

   Митове на българската земя  : Кн.1-3  . - 2-ро прераб. изд. - Стара Загора  : Изд. Идея, 1997  . - 21 см

   Кн.3 . Раждането на боговете  . - 1997  . - 432 с.

Сист. No: 7872

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравеопазване
- 83 -
4121241212

Шишманов, Красимир

   Информационни системи в здравеопазването  / Красимир Шишманов  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 154 с. ; 23 см

Сист. No: 7925
Научно-техническо развитие
- 84 -
4116441164

   Статистические и динамические экспертные системы  : Учебное пособие  . - Москва  : Финансы и статистика, 1996  . - 320 с. ; 21 см

Сист. No: 7853

Управление на предприятията. Организация на производството

- 85 -
4115241152

Петров, Юрий Александрович и др.

   Комплексная автоматизация управления предприятием  : Информационные технологии - теория и практика  / Юрий Александрович Петров, Евгений Леонидович Шлимович, Юрий Владимирович Ирюпин  . - Москва  : Финансы и статистика, 2001  . - 160 с. ; 21 см

Сист. No: 7841

Управление

- 86 -
4115541155

Дик, Владимир Владимирович

   Методология формирования решений в экономический системах и инструментальные среды их поддержки  / Владимир Владимирович Дик  . - Москва  : Финансы и статистика, 2000  . - 302 с. ; 21 см

Сист. No: 7844
- 87 -
4115841158

Балабанов, Игорь Тимофеевич

   Основы финансового менеджмента  / Игорь Тимофеевич Балабанов  . - 3-тое изд., доп. и перераб. - Москва  : Финансы и статистика, 2001  . - 528 с. ; 21 см

Сист. No: 7847
- 88 -
4116841168

Ботавина, Римма Николаевна

   Этика деловых отношений  : Учебное пособие  / Римма Николаевна Ботавина  . - Москва  : Финансы и статистика, 2001  . - 208 с. ; 21 см

Сист. No: 7858
- 89 -
4115341153

Образцов, Владимир Ильич

   Лабиринты управления  : Практическое руководство для менеджеров  / Владимир Ильич Образцов  . - Калининград  : Янтарный сказ, 2001  . - 246 с. ; 21 см

Сист. No: 7842
- 90 -
4119441194

Джей, Рос

   Энциклопедия менеджера  : Алгоритмы эффективной работы  / Рос Джей, Ричард Темплар  . - 2-е изд. - Москва  : Альпина Бизнес Букс, 2005  . - 648 с. ; 24 см

Сист. No: 7898
- 91 -
4113341133

   Желаната кариера която свързва вашите възможности и реализация  /   Прев. от англ. Десислав Джарков  . - София  : Локус Пъблишинг ООД, 2005  . - 175 с. ; 22 см

Сист. No: 7821
- 92 -
4121041210

Захариев, Еленко и др.

   Стратегически менежемент  : (Учебник)  / Еленко Захариев, Камен Каменов  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 176 с. ; 24 см

Сист. No: 7923
- 93 -
4119241192

Лафта, Джавед Кадем

   Теория организации  : Учебное пособие  / Джавед Кадем Лафта  . - Москва  : Проспект, 2005  . - 410 с. ; 24 см

Сист. No: 7896
- 94 -
4119841198

Шумейкър, Пол Дж. Х. и др.

   Как да спечелим от несигурността  : Стратегии за успех независимо от онова, което ни носи бъдещето  / Пол Дж. Х. Шумейкър, Робърт Е. Гюнтер  ; Прев. от англ. Светла Атанасова  . - София  : Класика и Стил, 2005  . - 338 с. ; 22 см

Сист. No: 7906
Предприемачество (фирмата, предприятието)
- 95 -
4116041160

   Предпринимательство  : Учебник  /   Под ред. на  В.Я. Горфинкель  . - Москва  : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999  . - 480 с. ; 21 см

Сист. No: 7849
Управление на фирмата
- 96 -
4118441184

Хотяшева, Ольга Михайловна

   Инновационный менеджмент  : Учебное пособие  / Ольга Михайловна Хотяшева  . - Москва  : Питер, 2005  . -   (Серия "Учебное пособие")

Сист. No: 7888

Счетоводство

- 97 -
4115041150

   Бухгалтерский учет  : Учебник  /   Под ред. на  А.Д. Ларионов  . - Москва  : "Проспект", 1999  . - 392 с. ; 24 см

Сист. No: 7839
- 98 -
4114741147

Смирнова, Людмила Рачитуровна

   Банковский учет  / Людмила Рачитуровна Смирнова  ; Под ред. на  М.И. Баканова  . - Москва  : Финансы и статистика, 1999  . - 352 с. ; 21 см

Сист. No: 7836
- 99 -
3817538175

Дочев, Иван

   Нестандартни казуси по корпоративното подоходно облагане  / Иван Дочев  . - София  : Мисъл, 2005  . - 44 с. ; 21 см  . -   (Библиотека "Български счетоводител" бр. 11/2005 г.)

Сист. No: 7862
- 100 -
4120841208

Дочев, Михаил и др.

   Програмни продукти в счетоводството на нефинансовите предприятия  : Учебно помагало  / Михаил Дочев, Божидар Божилов  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 68 с. ; 23 см

Сист. No: 7921
- 101 -
I  2104I  2104

Симеонова, Росица

   Калкулацията - инструмент за управление на разходите  / Росица Симеонова  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 159 с. ; 19 см  . -   (Библиотека "Стопански свят" бр. 76/2005 г.)

Сист. No: 7929
Счетоводство на отраслите
- 102 -
4112241122

Дамянов, Дамян Николов

   Финансово счетоводство  : \Учебник)  / Дамян Николов Дамянов  . - 2-ро прераб. изд. - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 260 с. ; 23 см

Сист. No: 7809
- 103 -
II  1484II  1484

Душанов, Иван

   Финансово счетоводство  : Учебно помагало; Ч.1-2  / Иван Душанов  . - София  : РОМИНА, 2005  . - 29 см

   Ч.2  . - 2005  . - 228 с.

Сист. No: 7911
Корпоративно счетоводство
- 104 -
4112441124

Илиев, Георги Илиев

   Корпоративно счетоводство  / Георги Илиев Илиев  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 292 с. ; 23 см

Сист. No: 7811
Счетоводство на предприятието
- 105 -
4114941149

Лисович, Г. М.

   Бухгалтерский управленческий учет в сельском хозяйстве и на перерабатывающих предприятиях АПК  : Учебник  / Г. М. Лисович, И. Ю. Ткаченко  . - Ростов на Дон  : ИЦ Март, 2000  . - 318 с. ; 22 см

Сист. No: 7838
- 106 -
4113041130

Божков, Васил и др.

   Счетоводство на предприятието  : Учебник за техникумите по икономика и търговските гимназии  / Васил Божков, Георги Илиев, Славка Петрова  . - 6-то осн. прераб. и доп. изд. - София  : ИК "Горекс Прес", б. г. - 362 с. ; 23 см

Сист. No: 7818
Международни счетоводни стандарти
- 107 -
4112141121

Дамянов, Дамян и др.

   Международни стандарти за финансови отчети  : Учебно-методическо пособие  / Дамян Дамянов, Васил Божков  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 260 с. ; 23 см

Сист. No: 7808
Човешки ресурси. Управление на персонала.Кадри. Работна сила
- 108 -
3967539675

   Управление на човешките ресурси в Китай и Хонг Конг  /   / Кирил Спасовп и др. - София  : Персонал-консулт-ГП, 2005  . - 28 с. ; 21 см  . -   (Библиотека "Човешки ресурси" Кн. 7/2005 г.)

Сист. No: 7885

Информационни технологии

- 109 -
4120941209

Емилова, Петя

   Информатика  : (Учебник)  / Петя Емилова  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 300 с. ; 23 см

Сист. No: 7922

Информационни мрежи.Информационни системи

- 110 -
4111941119

Даков, Димитър

   Въведение в информационните системи  : (управленски информационни системи); (Учебник)  / Димитър Даков  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 130 с. ; 23 см

Сист. No: 7806

Компютри

- 111 -
681.3/С/К  805681.3/С/К  805

   Компютърен речник  : /На корицата Английско-български компютърен речник A-Z/  . - София  : Алекс Софт, 2005  . - 696 с. ; 24 см

Сист. No: 7916

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 112 -
4117441174

Георгиев, Пламен

   Реклама и комуникации в туризма  : (Учебно помагало за студенти, колежани и специалисти, изучаващи специалността "Управление на туризма")  / Пламен Георгиев  . - Б. м. : Б.изд., 2005  . - 60 с. ; 25 см

Сист. No: 7873

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 113 -
4089440894

Дренска, Маргарита Владимирова

   Португалска граматика  / Маргарита Владимирова Дренска  . - София  : Наука и изкуство, 2001  . - 259 с. ; 20 см

Сист. No: 7936
- 114 -
801/С/П  376  Ер801/С/П  376  Ер

Пернишка, Емилия и др.

   Речник на новите думи и значения в българския език  / Емилия Пернишка, Диана Благоева, Сия Колковска  ; Под ред. на  Емилия Пернишка  . - София  : Наука и изкуство, 2001  . - 310 с. ; 23 см

Сист. No: 7932
- 115 -
806.0/С/Ts  89  Ed806.0/С/Ts  89  Ed

Tsenkova, Emilia

   Diccionario Espanol-Bulgaro  / Emilia Tsenkova  = Испанско-български речник  . - Sofia  : Наука и изкуство, 2002  . - 708 с. ; 24 см

Сист. No: 7937
- 116 -
801/С/П  844801/С/П  844

   Правописен речник на българския език  /   / Димитър Попов и др. - София  : Наука и изкуство, 2003  . - 808 с. ; 17 см

Сист. No: 7935
- 117 -
806.0/С/Ц  484  Еб806.0/С/Ц  484  Еб

Ценкова, Емилия Тодорова и др.

   Българско-испански речник  / Емилия Тодорова Ценкова, Тодор Петров Нейков  = Diccionario Bulgaro-espanol  . - 4-то изд. - София  : Наука и изкуство, 2003  . - 500 с. ; 24 см

Сист. No: 7938
- 118 -
801.31/Д  589  Мс801.31/Д  589  Мс

Димитрова-Павчинска, Милка Николова и др.

   Синонимен речник на съвременния български книжовен език  / Милка Николова Димитрова-Павчинска, Ана Николова Спасова-Арнаудова  . - 3-то изд. - София  : Наука и изкуство, 2004  . - 1142 с. ; 24 см

Сист. No: 7933
- 119 -
4117041170

Миткова, Адриана Христова и др.

   Граматика на испански език  : с упражнения и отговори  / Адриана Христова Миткова, Боряна Жечева Кючукова-Петринска  . - София  : Нови знания, 2004  . - 344 с. ; 24 см

Сист. No: 7865
- 120 -
II  1516II  1516

   Учете български език  : Първо ниво  /   / Стефка Петрова и др. - 2-ро прераб. изд. - София  : Изд. "Д-р Иван Богоров", 2004  . - 28 см

   

Сист. No: 7881
- 121 -
801.31/С/Б  925801.31/С/Б  925

   Български тълковен речник  /   Доп. и прераб. Димитър Попов  / Любомир Димитров Андрейчин и др. - 4-то доп. и прераб. изд. - София  : Наука и изкуство, 2005  . - 1094 с. ; 24 см

Сист. No: 7934
- 122 -
4113541135

   Успешните презентации които постигат по убедителен начин вашите цели  /   Прев. от англ. Кирил Грозев  . - София  : Локус Пъблишинг ООД, 2005  . - 167 с. ; 22 см

Сист. No: 7823

Английски език

- 123 -
II  1509II  1509

Mihaylova, Margarita et al.

   Business Academy  / Margarita Mihaylova, Ventsislav Dikov  . - Svishtov  : АИ "Ценов", 2005  . - 132 с. ; 28 см

Сист. No: 7815

Литературознание

- 124 -
4117641176

   Гардеробът на литературата  : Трета национална литературна конференция Арбанаси 2000  . - В. Търново  : Faber, 2001  . - 160 с. ; 20 см

Сист. No: 7876
- 125 -
4117741177

   Литературната география - пътешественици и домоседи  /   / Валери Стефанов и др. - В. Търново  : Faber, 2004  . - 148 с. ; 20 см

Сист. No: 7877
- 126 -
4117541175

Господинова, Нора

   Моите драсканици  : Стихове  / Нора Господинова  . - Плевен  : ЕвроДунав, 2005  . - 40 с. ; 20 см

Сист. No: 7875
- 127 -
4117841178

   Пиянство и смисъл  : VІІ Национална литературна конференция в с. Арбанаси 2004 г. - В. Търново  : Фабер, 2005  . - 80 с. ; 20 см

Сист. No: 7878

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

- 128 -
4119741197

Младенов, Чавдар Милчев и др.

   География на страни от Европейския съюз  / Чавдар Милчев Младенов, Ивайло Любомиров Владев  . - Шумен  : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2005  . - 336 с. ; 20 см

Сист. No: 7903

География

- 129 -
914/С/К  561  Се914/С/К  561  Се

Кираджиев, Светлин

   Енциклопедичен географски речник на България  / Светлин Кираджиев  . - София  : ИК "Петър Берон", 1999  . - 464 с. ; 24 см

Сист. No: 7866

Биографии

- 130 -
4114341143

Рокфелер, Дейвид

   Мемоари  / Дейвид Рокфелер  . - София  : Прозорец, 2004  . - 504 с  ; 24 см

Сист. No: 7832
- 131 -
4114441144

Тачър, Маргарет

   Живот и политика  / Маргарет Тачър  . - София  : Слънце, 2005  . - 704 с. ; 24 см

Сист. No: 7833

История

- 132 -
930.9/С/И  955  с930.9/С/И  955  с

   История на света в дати (38000 пр. Хр. - 2002 сл. Хр.)  . - София  : Атлантис, б.г. - 688 с  ; 24 см

Сист. No: 7826
- 133 -
4113941139

Фернандес-Арместо, Филипе

   Хилядолетието  / Филипе Фернандес-Арместо  . - София  : Прозорец, б.г. - 632 с  ; 23 см

Сист. No: 7828

История на България

- 134 -
4117241172

Венедиков, Иван Йорданов

   Прабългарите и християнството  / Иван Йорданов Венедиков  . - 2-ро изд. - Стара Загора  : Изд. Идея, 1998  . - 239 с. ; 20 см

Сист. No: 7869
- 135 -
4117141171

Венедикова, Катерина

   Българите в Мала Азия  : От древността до наши дни  / Катерина Венедикова  . - Стара Загора  : Изд. Идея, 1998  . - 490 с. ; 20 см

Сист. No: 7868

 Индекс по АВТОРИ

Аврамов, Йосиф 25 
Алиев, Сурхай Абдулгамидович 56 
Андреев, Янаки 76 
Атанасова, Светла 94 
Бабич, Анатолий Михайлович 22 
Баканова, М.И. 98 
Балабанов, Игорь Тимофеевич 87 
Барановский, Станислав Иванович 50 
Баукър, Джон 4 
Башкирова, А. 61 
Благоева, Диана 114 
Божилов, Божидар 100 
Божинов, Божидар 26 
Божинова, Марияна 47 48 
Божков, Васил 106 107 
Ботавина, Римма Николаевна 88 
Бояджиева, Валентина 12 
Бун, Луис 51 
Бусек, Ерхард 63 
Василев, Йордан Иванов 37 
Венедиков, Иван Йорданов 80 81 82 134 
Венедикова, Катерина 135 
Владев, Ивайло Любомиров 128 
Габеров, Иван 1 
Габровски, Константин Николов 36 
Габровски, Радослав 77 
Георгиев, Пламен 112 
Горфинкель, В.Я. 95 
Господинова, Нора 126 
Грозев, Кирил 122 
Гюнтер, Робърт Е. 94 
Даков, Димитър 110 
Дамянов, Атанас 58 
Дамянов, Боян 32 
Дамянов, Дамян 107 
Дамянов, Дамян Николов 102 
Даскалов, Румен 7 66 
Дерменджиев, Иван 64 
Джарков, Десислав 53 91 
Джей, Рос 90 
Дик, Владимир Владимирович 86 
Димитров, Александър 38 
Димитрова, Ренета 31 
Димитрова-Павчинска, Милка Николова 118 
Добрева, Дучка 68 
Дочев, Иван 99 
Дочев, Михаил 100 
Дренска, Маргарита Владимирова 113 
Дубров, Абрам Моисеевич 18 
Душанов, Иван 103 
Егорова, В.Н. 51 
Емилова, Петя 109 
Захариев, Еленко 92 
Золотогоров, Владимир Григорьевич 34 
Иванова, Албена 73 
Иванова, Диана 76 
Илиев, Георги 106 
Илиев, Георги Илиев 104 
Илиев, Драгомир 58 
Илиев, Илия 13 14 
Илиева, Любка 47 
Ирюпин, Юрий Владимирович 85 
Йотов, Йото 76 
Каменов, Камен 92 
Карелин, Олег Владиславович 59 
Кариева, Ралица 9 
Кираджиев, Светлин 129 
Клавдиенко, Виктор 35 
Колковска, Сия 114 
Колпакова, Галина Михайловна 24 
Колтынюк, Борис Аронович 23 
Корнейчук, Борис Васильевич 43 
Костов, Димитър 64 65 
Котлър, Филип 52 
Краудър, Самуел 33 
Куртц, Дэвид 51 
Кэтт, Хилтон 19 
Кючукова-Петринска, Боряна Жечева 119 
Лагодич, Лариса Васильевна 50 
Лагоша, Борис Александрович 18 
Лакост, Ив 12 
Ларионов, А.Д. 97 
Лафта, Джавед Кадем 93 
Лилов, Александър 11 
Лисович, Г. М. 105 
Луссе, А. В. 16 
Макнийли, Марк 57 
Мидова, Петранка 48 
Микулич, Вернер 63 
Минков, Венцислав 47 48 
Минчев, Николай 67 
Миткова, Адриана Христова 119 
Михайлов, Емил 26 
Мишева, Ирена 78 
Младенов, Чавдар Милчев 128 
Муртузалиева, Таира Велимагомедовна 56 
Неделчев, Мирослав 28 
Нейков, Тодор Петров 117 
Николова, Недка 63 
Образцов, Владимир Ильич 89 
Олейник, Антон Николаевич 40 
Пернишка, Емилия 114 
Петкова, Аспасия 73 
Петров, Юрий Александрович 85 
Петрова, Славка 106 
Попов, Димитър 121 
Попова, Лариса Николаевна 22 
Портер, Майкл 41 
Радонов, Димитър 72 
Рокфелер, Дейвид 130 
Сакакибара, Марико 41 
Саркисян, Карина 60 
Симеонова, Петя 47 
Симеонова, Росица 101 
Скадамо, Патриция 19 
Смирнова, Людмила Рачитуровна 98 
Сорос, Джордж 61 
Спасова-Арнаудова, Ана Николова 118 
Спиридонов, Иван 60 
Старовойтов, Михаил Карпович 21 
Стефанов, Георги 70 71 
Стоянова, Виолета 27 
Такеути, Хиротака 41 
Тачър, Маргарет 15 131 
Темплар, Ричард 90 
Ткаченко, И. Ю. 105 
Тонкова, Евгения 54 
Уедърфорд, Джак 32 
Узунова, Юлия 10 
Уэбстер, Фредерик 55 
Фернандес-Арместо, Филипе 3 133 
Филипова, Теодора 68 
Хаммер, Майкл 45 
Хотяшева, Ольга Михайловна 96 
Хрусанов, Дончо 64 65 
Хрусталев, Евгений Юрьевич 18 
Цахаев, Рамазан Курбанмагомедович 56 
Цвяткова, Стойна 48 
Ценкова, Емилия Тодорова 117 
Черняк, Виктор Захарович 49 
Шинкаренко, Игорь Эдуардович 74 
Шишманов, Красимир 83 
Шлимович, Евгений Леонидович 85 
Шоломицкий, Алексей Геннадьиевич 79 
Шумейкър, Пол Дж. Х. 94 
Юрченко, Лариса Александровна 75 
Corrado, Charles J. 35 
Dikov, Ventsislav 123 
Mihaylova, Margarita 123 
Tsenkova, Emilia 115 
Эйхер, Джеймс 8 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Административен процес на Република България 65 
Административни решения на НОИ 2000 - 2005 72 
Административно право на Република България 64 
Актуални проблеми на застраховането 76 
Алманах на членовете на секция "Икономически науки" на СУБ 2003 - 2004 г. 36 
Банки и банково обслужване 31 
Банковский учет 98 
Бизнес 49 
Бизнес в ХІІ веке: повестка дня 45 
Бухгалтерский управленческий учет в сельском хозяйстве и на перерабатывающих предприятиях АПК 105 
Бухгалтерский учет 97 
Българите в Мала Азия 135 
България 2004 5 44 
Българска енциклопедия А-Я 2 
Български тълковен речник 121 
Българско-испански речник 117 
Българското общество 1878 - 1939 7 66 
Внедряване на франчайзинга в бизнеса 68 
Въведение в застраховането 77 
Въведение в информационните системи 110 
Гардеробът на литературата 124 
География на страни от Европейския съюз 128 
Геополитически речник на света 12 
Государственные и муниципальные финансы 22 
Граматика на испански език 119 
Десетте смъртни гряха на маркетинга 52 
Диалогът на цивилизациите 11 
Дистрибуционни модели в условията на Е-бизнес 54 
Доклад о развитии человека 2005. Международное сотрудничество на перепутье 39 
Европейският съюз по пътя на изток 63 
Енциклопедичен географски речник на България 129 
Желаната кариера която свързва вашите възможности и реализация 91 
Живот и политика 15 131 
Здравно застраховане 78 
Идеалният екип който работи като часовников механизъм 9 
Иконометрия 38 
Инвестициите в обучението на персонала - Рубикон за българския туризъм 46 
Инвестиционное проектирование 34 
Инновационный менеджмент 96 
Институциональная экономика 40 
Интерактивният PR 10 
Информатика 109 
Информационная экономика 43 
Информационни системи в здравеопазването 83 
История на парите 32 
История на света в дати (38000 пр. Хр. - 2002 сл. Хр.) 132 
Как да спечелим от несигурността 94 
Калкулацията - инструмент за управление на разходите 101 
Комплексная автоматизация управления предприятием 85 
Компютърен речник 111 
Корпоративно счетоводство 104 
Корпоративно управление на финансовите компании 28 
Лабиринты управления 89 
Литературната география - пътешественици и домоседи 125 
Макроэкономика: краткий курс 16 
Манипулации по време на преходи 14 
Международен маркетинг 58 
Международна икономика 60 
Международни стандарти за финансови отчети 107 
Международно частно право 67 
Мемоари 130 
Методология формирования решений в экономический системах и инструментальные среды их поддержки 86 
Митове на българската земя 80 81 82 
Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе 18 
Моите драсканици 126 
Население и демографски процеси 2004 6 
Нестандартни казуси по корпоративното подоходно облагане 99 
НЛП в бизнесе и менеджменте 8 
О глобализации 61 
Основни макроикономически показатели 2004 17 
Основы маркетинга 56 
Основы промышленного маркетинга 55 
Основы финансового менеджмента 87 
Парите за вашия бизнес 27 
Перспективи на глобализацията в развиващите се страни 62 
Печалившите преговори които запазват добрите отношения 53 
Пиянство и смисъл 127 
Португалска граматика 113 
Прабългарите и християнството 134 
Правила торговли 69 
Правни аспекти на контрола върху стопанската дейност 29 
Правописен речник на българския език 116 
Предпринимательство 95 
Програмни продукти в счетоводството на нефинансовите предприятия 100 
Промените в кодекса за социалното осигуряване след 01.04.2005 г. 73 
Регулирование международных кредитных отношений России 59 
Реклама и комуникации в туризма 112 
Речник на новите думи и значения в българския език 114 
Световните религии 4 
Сила связей 19 
Силата на парите 25 
Силуети в синьо-червената мъгла 13 
Синонимен речник на съвременния български книжовен език 118 
Современная Российская корпорация 21 
Современный маркетинг 51 
Статистические и динамические экспертные системы 84 
Стратегически менежемент 92 
Стратегический маркетинг 50 
Страхование ответственности 74 
Сун Дзъ и изкуството на войната в бизнеса 57 
Счетоводство на предприятието 106 
Съвременна българска енциклопедия 1 
Теория на парите и кредита 26 
Теория организации 93 
Теория риска 79 
Теорията и практиката на контрола - състояние и перспективи 30 
Търговска политика 48 
Търговски закон. Закон за кооперациите 71 
Търговско право 70 
Управление на човешките ресурси в Китай и Хонг Конг 108 
Успешните презентации които постигат по убедителен начин вашите цели 122 
Учете български език 120 
Финансово счетоводство 102 103 
Финансово-кредитни механизми за устойчиво развитие на селското и горското стопанство. Пазар на земята и горите 20 
Финансовый менеджмент страховщика 75 
Финансы. Денежное обращение. Кредит 24 
Форекс 33 
Хилядолетието 133 
Хотелиерският бизнес в България в следприватизационния период 47 
Ценные бумаги 23 
Цивилизациите 3 
Японская экономическая модель 41 
"Новата икономика" - предизвикателства и възможности за България 37 
Business Academy 123 
Diccionario Espanol-Bulgaro 115 
Fifth international scientific conference " Investments in the future - 2005" 42 
Fundamentals of Investments 35 
Энциклопедия менеджера 90 
Этика деловых отношений 88