НОВИ КНИГИ

Общ отдел

Библиографии

- 1 -
016/С/А  562  УНСС016/С/А  562  УНСС

   Алманах  : 85 години Университет за национално и световно стопанство 1920-2005 г. /   / Станка Ценова и др. - София  : Унив. изд. Стопанство, 2005  . - 808 с. ; 29 см

Сист. No: 7715

Философия

Религия. Атеизъм

Обществени науки

Статистика

- 2 -
4104841048

   Справочник по статистика  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 197 с. ; 23 см

Сист. No: 7688
- 3 -
II  1505II  1505

   [Стодвадесет и пет] 125 години българска статистика  : 1880-2005  . - София  : НСИ, 2005  . - 112 с. ; 29 см

Сист. No: 7708
Статистика на България
- 4 -
31/С/Б  92331/С/Б  923

   България 2005  : (Статистически данни); (Брошура)  . - София  : НСИ, 2005  . - 60 с. ; 20 см

Сист. No: 7697
Статистика на населението
- 5 -
31/С/  Н  27  б31/С/  Н  27  б

   Население 2004  : Бюлетин  = Population  . - София  : НСИ, 2005  . - 123 с. ; 23 см

Сист. No: 7696
Работна заплата
- 6 -
3967539675

Златанова, Теменужка и др.

   Работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2005 г. : Приложение: Нормативни документи  / Теменужка Златанова, Тодор Тодоров  . - София  : Персонал-GRH, 2005  . - 52 с. ; 21 см  . -   (Библиотека "Човешки ресурси" кн.3/2005 г.)

Сист. No: 7684

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 7 -
4106041060

Манчев, Цветан и др.

   Икономически и паричен съюз на хоризонта  / Цветан Манчев, Минчо Каравастев  . - София  : БНБ, 2005  . - 37 с. ; 21 см  . -   ("Дискусионни материали" 50/2005)

Сист. No: 7706
Пари
- 8 -
4105641056

Христов, Методи

   Възможности за съставяне и използване на баланс на паричния оборот  / Методи Христов  . - София  : БНБ, 2005  . - 21 см  . -   ("Дискусионни материали" 45/2005)

   

Сист. No: 7702
Банки. Банково дело
- 9 -
4105741057

Михайлов, Михаил

   Лихвените спредове на търговските банки в България  / Михаил Михайлов  . - София  : БНБ, 2005  . - 31 с. ; 21 см  . -   ("Дискусионни материали" 47/2005)

Сист. No: 7703
Пари, валута
- 10 -
4105941059

Димитрова, Калина

   Опит за измерване на съществената инфлация в България  / Калина Димитрова  . - София  : БНБ, 2005  . - 40 с. ; 21 см  . -   ("Дискусионни материали" 49/2005)

Сист. No: 7705

Икономика

- 11 -
II  1504II  1504

Гладнишки, Антон

   Измерване на потенциалното производство  : Използване инструментариума на производствените функции  / Антон Гладнишки  . - София  : АИАП, 2005  . -   (Серия "Икономически изследвания")

Сист. No: 7707
- 12 -
4104941049

   Теоретични аспекти на икономическите изследвания  : Научна сесия  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 280 с. ; 23 см

Сист. No: 7689
- 13 -
3927539275

   Ekonomske teme  : 1-2/2001  . - Nis  : Univerzitet u Nisu, 2001  . - 24 см

   XXXIX.1-2  . - 2001  . - 569 с.

Сист. No: 7713
- 14 -
3927539275

   Ekonomske teme  : 1-2/2002  . - Nis  : Univerzitet u Nisu, 2002  . - 24 см

   XL.1-2  . - 2002  . - 706 с.

Сист. No: 7714
Икономика на България
- 15 -
4105841058

Ганев, Калоян

   Измерване на общата факторна производителност: счетоводство на икономическия растеж за България  / Калоян Ганев  . - София  : БНБ, 2005  . - 36 с. ; 21 см  . -   ("Дискусионни материали" 48/2005)

Сист. No: 7704
Външна търговия
- 16 -
II  1506ІІ  1506

   Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект  : Сборник научных трудов  . - Донецк  : ДонНУ, 2005  . - 29 см

   Ч. 3  . - 2005  . - 831-1187 с.

Сист. No: 7711
Външнотърговска политика
- 17 -
II  1506II  1506

   Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект  : Сборник научных трудов; Часть 1-3  . - Донецк  : ДонНУ, 2005  . - 29 см

   Ч. 1  . - 2005  . - 440 с.

Сист. No: 7709
- 18 -
II  1506ІІ  1506

   Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект  : Сборник научных трудов; Ч.1-3  . - Донецк  : ДонНУ, 2005  . - 29 см

   Ч. 2  . - 2005  . - 852 с.

Сист. No: 7710
Европейска интеграция
- 19 -
4104741047

Спиридонов, Иван

   Европейска интеграция  / Иван Спиридонов  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 279 с. ; 23 см

Сист. No: 7687

Право. Наука за държавата и правото

- 20 -
347.6/С/Н  551  Лс347.6/С/Н  551  Лс

Ненова, Лиляна

   Семейно право  : Тълкувателен справочник  / Лиляна Ненова  . - София  : ИК "Петър Берон", 1990  . - 336 с. ; 21 см

Сист. No: 7698
Застраховане
- 21 -
4104541045

Илиев, Боян и др.

   Застрахователен пазар  : (Учебник)  / Боян Илиев, Ирена Мишева  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 207 с. ; 23 см

Сист. No: 7685
Социално осигуряване в България
- 22 -
4104641046

Павлов, Нено

   Осигурителни схеми  : Учебник  / Нено Павлов  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 220 с. ; 24 см

Сист. No: 7686
Образование
- 23 -
4105541055

   Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г.  : Сборник доклади; Т.1-3  . - Бургас  : Бургаски свободен унив., 2004  . - 24 см

   Т. 1  . - 2004  . - 455 с.

Сист. No: 7699
- 24 -
4105541055

   Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г.  : Сборник доклади  . - Бургас  : Бургаски свободен унив., 2004  . - 24 см

   Т.2  . - 2004  . - 332 с.

Сист. No: 7700
- 25 -
4105541055

   Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г.  : Сборник доклади  . - Бургас  : Бургаски свободен унив., 2004  . - 24 см

   Т.3  . - 2004  . - 332 с.

Сист. No: 7701

Математика. Естествени науки

Математика

- 26 -
4052040520

Ризов, Виктор Илиев

   Механика на композиционните материали  : Студии на БИАП. Математически науки  / Виктор Илиев Ризов  . - София  : БИАП, 2005  . - 24 см  . -   (Анализи и проучвания)

   Т. 8  . - 2005  . - 214 с.

Сист. No: 7712

Приложни науки. Медицина. Техника. Селско стопанство

Счетоводство
- 27 -
657/С/Б  923  НС657/С/Б  923  НС

България. Закони и др. п.

   Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия  : Постановление № 46 от 21 март 2005 г. за приемане на национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия  . - София, 2005  . - 144 с. ; 29 см  . -   (Приложение на сп. "Актив")

Сист. No: 7718

Изкуство. Спорт

Туризъм
- 28 -
7/С/Т  927/С/Т  92

   Туризъм 2004  = Tourism  . - София  : НСИ, 2005  . - 136 с. ; 28 см

Сист. No: 7695

Езикознание. Филология. Литературознание. Художествена литература

Художествена литература
- 29 -
4105041050

Събев, Петър

   Отвъд  : Стихове  / Петър Събев  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2003  . - 59 с. ; 20 см

Сист. No: 7690
- 30 -
4105141051

Събев, Петър

   Пътят към знанието  : Стихове  / Петър Събев  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2003  . - 44 с. ; 20 см

Сист. No: 7691
- 31 -
4105241052

Събев, Петър

   Сълза превърната на прах  : Стихове  / Петър Събев  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2003  . - 57 с. ; 20 см

Сист. No: 7692
- 32 -
4105441054

Събев, Петър

   Антарес престана да свети  : Стихове  / Петър Събев  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2004  . - 90 с. ; 19 см

Сист. No: 7694
- 33 -
4106141061

Tomov, Dimiter Georgiev

   The eternal katun  : Gypsy Stories  / Dimiter Georgiev Tomov  . - Sofia  : Bulgarian Bestseller, 2004

Сист. No: 7716
- 34 -
4106241062

Tomov, Dimiter Georgiev

   Quakes of love  : Stories  / Dimiter Georgiev Tomov  . - Sofia  : Bulgarian Bestseller, 2005  . - 180 c. ; 20 см

Сист. No: 7717

Биографии

- 35 -
4104441044

Витошанска, Мария

   Христаки Павлович Дупничанин и неговите потомци  / Мария Витошанска  . - София  : ТУ - София, 2004  . - 92 с. ; 21 см  + 26 л. рис.

Сист. No: 7683

 Индекс по АВТОРИ

Ангелова, Поля 2 
Витошанска, Мария 35 
Ганев, Калоян 15 
Гладнишки, Антон 11 
Димитрова, Калина 10 
Златанова, Теменужка 6 
Иванов, Любомир 2 
Илиев, Боян 21 
Каравастев, Минчо 7 
Костов, Стоян 2 
Манчев, Цветан 7 
Михайлов, Михаил 9 
Мишева, Ирена 21 
Ненова, Лиляна 20 
Павлов, Нено 22 
Петков, Пламен 2 
Петров, Величко 2 
Ризов, Виктор Илиев 26 
Славева, Красимира 2 
Спиридонов, Иван 19 
Събев, Петър 29 30 31 32 
Тодоров, Тодор 2 6 
Христов, Методи 8 
Цанова, Стела 2 
Tomov, Dimiter Georgiev 33 34 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Алманах 1 
Антарес престана да свети 32 
България 2005 4 
Възможности за съставяне и използване на баланс на паричния оборот 8 
Европейска интеграция 19 
Застрахователен пазар 21 
Измерване на общата факторна производителност: счетоводство на икономическия растеж за България 15 
Измерване на потенциалното производство 11 
Икономически и паричен съюз на хоризонта 7 
Лихвените спредове на търговските банки в България 9 
Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. 23 24 25 
Механика на композиционните материали 26 
Население 2004 5 
Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия 27 
Опит за измерване на съществената инфлация в България 10 
Осигурителни схеми 22 
Отвъд 29 
Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект 16 17 18 
Пътят към знанието 30 
Работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2005 г. 6 
Семейно право 20 
Справочник по статистика 2 
Сълза превърната на прах 31 
Теоретични аспекти на икономическите изследвания 12 
Туризъм 2004 28 
Христаки Павлович Дупничанин и неговите потомци 35 
[Стодвадесет и пет] 125 години българска статистика 3 
Ekonomske teme 13 14 
Quakes of love 34 
The eternal katun 33 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Банки 9 
Био-библиографии 1 
Биографии 35 
Външна политика 16 17 
Външнотърговска политика 18 
Застраховане 21 
Икономика 12 13 14 
Икономика на България 15 
Икономическа наука 11 
Инфлацията в България 10 
Линейни операции (мат.) 26 
Международни отношения 19 
Национални счетоводни стандарти 27 
Образование 23 24 25 
Паричен оборот 8 
Паричен съвет в България 7 
Работна заплата 6 
Семейно право 20 
Социално осигуряване 22 
Статистика 2 3 4 
Статистика на населението 5 
Стихове 29 30 31 32 
Туризъм 28 
Художествена литература 33 34