НОВИ КНИГИ

Общ отдел

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -
II  1390II  1390

   Годишен отчет 2000  : Фондация Отворено общество  . - София  : Изд."Дело и Сервис", 2000  . - 48 с. ; 28 см

Сист. No: 7525
- 2 -
03/С/К  89503/С/К  895

   Кратка фамилна енциклопедия  = Larousse  . - София  : ICON, 2003  . - 336 с. ; 24 см

Сист. No: 7521

Библиографии

- 3 -
01/С/Б  92  д01/С/Б  92  д

   Български дисертации 1991  : Годишен указател  . - София  : НБКМ, 1993  . - 537 с. ; 20 см  . -   (Серия 2)

Сист. No: 7491
- 4 -
01/С/Б  92  д01/С/Б  92  д

   Български дисертации 1994  : Годишен указател  . - София  : НБКМ, 1997  . - 524 с. ; 20 см  . -   (Серия 2)

Сист. No: 7493
- 5 -
01/С/Б  92  д01/С/Б  92  д

   Български дисертации 1995  : Годишен указател  . - София  : НБКМ, 1997  . - 568 с. ; 20 см  . -   (Серия 2)

Сист. No: 7494
- 6 -
01/С/Б  92  д01/С/Б  92  д

   Български дисертации 1997  : Годишен указател  . - София  : НБКМ, 2000  . - 288 с. ; 20 см  . -   (Серия 2)

Сист. No: 7492
- 7 -
01/С/Б  92  п01/С/Б  92  п

   Български периодичен печат  : Вестници, списания, бюлетини и периодични сборници; Годишен указател 1990. /   / Състав. Илона Калоянова и др. : НБКМ, 1993  . - 20 см  . -   (Серия 4)

   1990 . Годишен указател 1990  . - 1993  . - 575 с.

Сист. No: 7489
- 8 -
01/С/Б  9201/С/Б  92

   Български периодичен печат  : Вестници, списания, бюлетини и периодични сборници; Годишен указател 1996  . - София  : НБКМ, 2001  . - 20 см  . -   (Серия 4)

   1996 . Годишен указател 1996  . - 2001  . - 432 с.

Сист. No: 7490

Философия

Религия. Атеизъм

Обществени науки

Статистика

- 9 -
II  1473II  1473

   Годишен отчет 2003  : Национален статистически институт. Република България  . - София  : НСИ, 2004  . - 44 с. ; 29 см

Сист. No: 7514
- 10 -
31/С/Н  27331/С/Н  273

   Население и демографски процеси 2003  = Population and demographic processes  . - София  : НСИ, 2004  . - 306 с. ; 27 см

Сист. No: 7512
Математически методи в икономическите науки
- 11 -
4095840958

Аспарухова, Илка

   Икономико-математическо моделиране на селскостопанското производство  : (Сборник от задачи)  / Илка Аспарухова  . - 2-ро прераб. изд. - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 170 с. ; 23 см

Сист. No: 7536
Икономически теории.Учения и школи
- 12 -
4094140941

Найденова, Снежана

   Панорама на институционалната икономическа мисъл  / Снежана Найденова  . - В. Търново  : АБАГАР, 2004  . - 187 с. ; 23 см

Сист. No: 7505

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 13 -
4094240942

Адамов, Величко и др.

   Мита и митническа политика  : (Учебник)  / Величко Адамов, Пламен Пътев, Ангел Ангелов  . - 4-то прераб. и доп. изд. - В. Търново  : АБАГАР, 2004  . - 461 с. ; 23 см

Сист. No: 7506
- 14 -
4093340933

Калоянчев, Пламен

   Ефективно данъчно облагане на труда, капитала и потреблението в България  / Пламен Калоянчев  . - София  : БНБ, 2004  . - 36 с. ; 21 см  . -   (Серия "Дискусионни материали" бр. 42/2004)

Сист. No: 7496
- 15 -
4093940939

Пенков, Илко Л.

   Черно на бяло в Банкеръ  / Илко Л. Пенков  . - 2-ро изд. - Свищов  : АИ "Ценов", 2004  . - 133 с. ; 21 см

Сист. No: 7503
Данъци. Такси. Налози
- 16 -
3817538175

Балкански, Димитър и др.

   Промените в данъчните закони от 1 януари 2005 година  : Ч. 1-2  / Димитър Балкански, Любка Ценова  . - София  : МИСЪЛ  . - 20 см  . -   (Библиотека "Български счетоводител" бр. 4/2005 г.)

   Ч. 2  . - 2005  . - 40 с.

Сист. No: 7543
- 17 -
3817538175

Костов, Бойко и др.

   Промените в данъчните закони от 1 януари 2005 година  : Ч. 1-2  / Бойко Костов, Веска Димитрова, Златка Мицова  . - София  : МИСЪЛ, 2005  . - 20 см  . -   (Библиотека "Български счетоводител" бр. 3/2005 г.)

   Ч. 1  . - 2005  . - 44 с.

Сист. No: 7542
Пари
- 18 -
4094340943

Михайлов, Емил и др.

   Теория на парите и кредита  : (Учебник)  / Емил Михайлов, Величко Адамов  . - В. Търново  : АБАГАР, 2004  . - 464 с. ; 23 см

Сист. No: 7507
Банки. Банково дело
- 19 -
3599035990

   Българска народна банка  : Отчет Януари-Юни 2004  . - София  : БНБ, 2004  . - 148 с. ; 28 см

Сист. No: 7495

Икономика

- 20 -
4094640946

   Българският преход  : Научно-практическа конференция. Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г. - София  : Изд. къща ГорексПрес, 2003  . - 405 с. ; 24 см

Сист. No: 7516
- 21 -
I  2104I  2104

Чобанова, Росица и др.

   Икономически проблеми на иновационната политика в България  / Росица Чобанова, Павлинка Илева Найденова, Радостина Бакърджиева  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 202 с. ; 19 см  . -   (Библиотека "Стопански свят" бр. 71)

Сист. No: 7540

Търговия

- 22 -
II  1436II  1436

   Митническа тарифа на Република България  : Приложения за преференциалните ставки на митата за стоки. В сила от 1 януари 2005 г. - София  : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2005  . - 856 с. ; 30 см  + прил.

Сист. No: 7510

Маркетинг

- 23 -
4094540945

Митев, Неделчо и др.

   Маркетинг  : Теоретико-приложни измервания  / Неделчо Митев, Михаил Чиприянов  . - В. Търново  : АБАГАР, 2004  . - 386 с. ; 23 см

Сист. No: 7509
Международни финанси.Международни валутни отношения
- 24 -
4093740937

Марков, Огнян

   Преки чуждестранни инвестиции, растеж и миграция  / Огнян Марков  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2004  . - 135 с. ; 24 см

Сист. No: 7500

Право. Наука за държавата и правото

- 25 -
347/С/Б  923  зд347/С/Б  923  зд

България. Закони и др. п.

   Закон за движението по пътищата. Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата  . - София  : Нова звезда, 2004  . - 252 с. ; 16 см

Сист. No: 7511
Закони на България. Законодателна власт
- 26 -
342/С/Б  923342/С/Б  923

България. Закони и др. п.

   Сборник закони  : Закони и други нормативни актове 2005 г. Кн. 1,2,3,4,5,6,7,8  . - София  : АПИС, 2005  . - 21 см

   Кн. 1,2,3,4,5,6,7,8  . - 2005

Сист. No: 7541
Трудово право
- 27 -
4096340963

Миронов, Владимир Иванович

   Трудовое право России  : Учебник  / Владимир Иванович Миронов  . - Москва  : ООО "Журнал "Управление персоналом", 2004  . - 1152 с. ; 21 см  + CD  . -   ("Управление персоналом" бр. 24/2004 г.)

Сист. No: 7545

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 28 -
4093440934

Йонков, Любомир Петров

   Актуални проблеми на системата "Социални грижи"  / Любомир Петров Йонков  . - София  : Веда Словена-ЖГ, 1995  . - 173 с. ; 20 см

Сист. No: 7497
Застраховане
- 29 -
4093840938

   Нови предизвикателства пред застрахователната и осигурителната теория и практика  : Трета национална конференция 13-15 май 2004 г. - Свищов  : АИ "Ценов", 2004  . - 214 с. ; 21 см

Сист. No: 7501
- 30 -
4094440944

Тодоров, Росен

   Усъвършенстване на управлението на инвестициите в застраховането  / Росен Тодоров  . - В. Търново  : АБАГАР, 2004  . - 136 с. ; 23 см

Сист. No: 7508
Образование
- 31 -
4094840948

Берон, Петър Х.

   Буквар с различни поучения събрани от Петра Х. Берович за българските училища  : Рибен буквар  /   Състав. Петър Х. Берон  . - София  : Български бестселър, 2004  . - 352 с. ; 22 см  . -   (Поредица "Българското образование през вековете" №1)

   Книгата съдържа факсимиле на оригиналното заглавие. Приложение :Чилингиров, С. Рибниятъ букваръ.- София:Франклинъ,1927. - 56 с.;12 см

Сист. No: 7518
Висше образование
- 32 -
4095740957

Bergan, Sjur

   The University as res publika  : Higher education governance, student participation and the university as a site of citizenship  / Sjur Bergan  . - Strasbourg  : Council of Europe, 2004  . - 172 с. ; 24 см

Сист. No: 7531

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Бит

- 33 -
II  1493II  1493

Ников, Николай

   Празниците на българите с легенди и предания  / Николай Ников  . - София  : Български бестселър, 2004  . - 96 с. ; 27 см

Сист. No: 7522
- 34 -
4095240952

Райчевски, Стоян

   Българите мохамедани  / Стоян Райчевски  . - 2. изд. - София  : Български бестселър, 2004  . - 208 с. ; 24 см

Сист. No: 7524

Математика. Естествени науки

Математика

- 35 -
4096140961

Чиприянова, Катя и др.

   Математическо моделиране  : Тестове за проверка и оценка  / Катя Чиприянова, Маргарита Шопова, Нонка Георгиева  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 73 с. ; 23 см

Сист. No: 7539

Приложни науки. Медицина. Техника. Селско стопанство

Здравеопазване
- 36 -
61/С/З-5061/С/З-50

   Здравеопазване 2004  : (Публикацията съдържа данни за 2003)  . - София  : НСИ, 2005  . - 162 с. ; 28 см

Сист. No: 7513
Стокознание
- 37 -
4094040940

Сирашки, Георги

   Стокознание  : Учебник  / Георги Сирашки  . - 2-ро изд. - Свищов  : АИ "Ценов", 2004  . - 218 с. ; 24 см

Сист. No: 7504
Счетоводство
- 38 -
4093640936

Баташки, Георги

   Счетоводни стандарти в публичния сектор  : Учебно-методическо пособие за дистанционно обучение  / Георги Баташки  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 204 с. ; 24 см

Сист. No: 7499
- 39 -
4095940959

Божков, Васил и др.

   Финансово счетоводство  : Учебник  / Васил Божков, Росица Симеонова, Цветан Цветков  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2004  . - 399 с. ; 24 см

Сист. No: 7537
Одиторски контрол
- 40 -
II  1494II  1494

Gleim, Irvin N. et al.

   CIA REVIEW  : Part I-IV  / Irvin N. Gleim, Grady M. Irwin  . - 11. edit. - Gainesville  : Gleim Publications, Inc., 2004  . - 27 см

   Преглед на сертифицирани вътрешни одитори. Подготовка и провеждане на изпити зяа одитори. Зависимост и обективност на вътрешния одит. Процедури по поемане на ангажимента за извършване на одит.

   Part 1 . International audit's role in governance, risk, and control  . - 2004  . - 320 с.

Сист. No: 7532
- 41 -
II  1494II  1494

Gleim, Irvin N. et al.

   CIA REVIEW  : Part I-IV  / Irvin N. Gleim, Grady M. Irwin  . - 11. edit. - Gainesville  : Gleim Publications, Inc., 2004  . - 27 см

   Сертифицирани вътрешни одитори. Управление на поемането на ангажимент за вътрешен одит.Комуникиране и програми за мониторинг на вътрешен одит. Статистически данни. Информационни технологии. Етика и измами.

   Part 2 . Conducting the internal audit engagement  . - 2004  . - 464 с.

Сист. No: 7533
- 42 -
II  1494II  1494

Gleim, Irvin N. et al.

   CIA REVIEW  : Part I-IV  / Irvin N. Gleim, Grady M. Irwin  . - 11. edit. - Gainesville  : Gleim Publications, Inc., 2004  . - 27 см

   Сертифициран вътрешен одит. Бизнес анализ и информационни технологии. Финансово счетоводство. Управленско счетоводство. Информационни технологии. Правни и икономически аспекти.

   Part 3 . Business analysis and information technology  . - 2004  . - 536 с.

Сист. No: 7534
- 43 -
II  1494II  1494

Gleim, Irvin N. et al.

   CIA REVIEW  : Part I - IV  / Irvin N. Gleim, Grady M. Irwin  . - 11. edit. - Gainesville  : Gleim Publications, Inc., 2004  . - 27 см

   Умения за бизнес мениджмънт. Индустриален и пазарен анализ. Стратегически решения. Глобален бизнес - мотивация и комуникации. Управление на групи. Лидерство иоказване на влияние. Конфликти и преговори.

   Part 4 . Business management skills  . - 2004  . - 272 с.

Сист. No: 7535
Управление на кадрите. Управление на персонала
- 44 -
4096240962

Магура, М. И. и др.

   Обучение персонала как конкурентное преимущество  / Михаил Иванович Магура, М. Б. Курбатова  . - Москва  : ООО "Журнал "Управление персоналом", 2004  . - 216 с. ; 21 см  . -   ("Управление на персонала" бр.23/2004 г.)

Сист. No: 7544
Бизнес информационни технологии
- 45 -
4096040960

Саркисян, Агоп и др.

   Бизнес кореспонденция със съвременни информационни технологии  : (Учебник)  / Агоп Саркисян, Лалка Борисова  . - Свищов  : АИ "Ценов", 2005  . - 284 с. ; 24 см

Сист. No: 7538

Изкуство. Спорт

Езикознание. Филология. Литературознание. Художествена литература

- 46 -
4093540935

Илиева, Таня и др.

   Английски език  : Помагало за зрелостници и кандидат-студенти  / Таня Илиева, Десислава Кирчева  . - София  : Хермес, 2003  . - 136 с. ; 23 см

Сист. No: 7498

Литературознание

- 47 -
4084640846

Антонов, Валентин

   Една преживяна история  / Валентин Антонов  . - В. Търново  : Фабер, 2004  . - 160 с. ; 20 см

Сист. No: 7515
- 48 -
4095640956

Дарийосек, Мари

   Свинщини  / Мари Дарийосек  ; Прев. от фр. Красимир Мирчев  . - София  : Труд, 1999  . - 112 с. ; 20 см

Сист. No: 7530
- 49 -
4095440954

Константинов, Алеко

   До Чикаго и назад  : Пътни бележки  / Алеко Константинов  . - София  : Български бестселър, 2004  . - 96 с. ; 23 см

Сист. No: 7528
- 50 -
4094940949

Кънчева, Ани

   Чисто вълнение  / Ани Кънчева  = Pure Emotion Pure Devotion  . - София  : Български бестселър, 2003  . - 144 с. ; 22 см

   Книгата съдържа стихове, преведени на френски език.

Сист. No: 7519
- 51 -
I  2145I  2145

Пенков, Илко Л.

   Немирства на мисълта  / Илко Л. Пенков  . - 3-то доп. изд. - Свищов  : АИ "Ценов", 2004  . - 87 с. ; 19 см

Сист. No: 7502
- 52 -
4094740947

Семов, Марко

   Цената  / Марко Семов  . - 2-ро изд. - София  : Български бестселър, 2004  . - 336 с. ; 20 см

Сист. No: 7517
- 53 -
4095040950

Томов, Димитър

   Безкрайният катун  : Цигански работи  / Димитър Томов  . - София  : Български бестселър, 2004  . - 128 с. ; 20 см

Сист. No: 7520
- 54 -
4095540955

Konstantinov, Aleko

   To Chicago and Back  / Aleko Konstantinov  . - Sofia  : Bulgarian Bestseller, 2004  . - 104 с. ; 23 см

Сист. No: 7529

История

- 55 -
4095140951

Райчевски, Стоян

   Америка и българите  : До учредителното събрание 1879 г. / Стоян Райчевски  . - София  : Български бестселър, 2003  . - 316 с. ; 23 см

Сист. No: 7523
История на България
- 56 -
4095340953

Райчевски, Стоян

   Българите в световните хроники  : Т. 1-2  / Стоян Райчевски  . - София  : Български бестселър, 2004  . - 24 см

   Т. 1 . 1912 - 1925  . - 2004  . - 579 с.

Сист. No: 7526
- 57 -
4095340953

Райчевски, Стоян

   Българите в световните хроники  : Т.1-2  / Стоян Райчевски  . - София  : Български бестселър, 2004  . - 24 см

   Т.2 . 1939 - 1948  . - 2004  . - 592 с.

Сист. No: 7527

 Индекс по АВТОРИ

Адамов, Величко 13 18 
Ангелов, Ангел 13 
Антонов, Валентин 47 
Аспарухова, Илка 11 
Бакърджиева, Радостина 21 
Балкански, Димитър 16 
Баташки, Георги 38 
Берон, Петър Х. 31 
Божков, Васил 39 
Борисова, Лалка 45 
Георгиева, Нонка 35 
Дарийосек, Мари 48 
Димитрова, Веска 17 
Илиева, Таня 46 
Йонков, Любомир Петров 28 
Калоянчев, Пламен 14 
Кирчева, Десислава 46 
Константинов, Алеко 49 
Костов, Бойко 17 
Курбатова, М. Б. 44 
Кънчева, Ани 50 
Магура, Михаил Иванович 44 
Марков, Огнян 24 
Миронов, Владимир Иванович 27 
Мирчев, Красимир 48 
Митев, Неделчо 23 
Михайлов, Емил 18 
Мицова, Златка 17 
Найденова, Павлинка Илева 21 
Найденова, Снежана 12 
Ников, Николай 33 
Пенков, Илко Л. 15 51 
Пътев, Пламен 13 
Райчевски, Стоян 34 55 56 57 
Саркисян, Агоп 45 
Семов, Марко 52 
Симеонова, Росица 39 
Сирашки, Георги 37 
Тодоров, Росен 30 
Томов, Димитър 53 
Цветков, Цветан 39 
Ценова, Любка 16 
Чиприянов, Михаил 23 
Чиприянова, Катя 35 
Чобанова, Росица 21 
Шопова, Маргарита 35 
Bergan, Sjur 32 
Gleim, Irvin N. 40 41 42 43 
Irwin, Grady M. 40 41 42 43 
Konstantinov, Aleko 54 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Актуални проблеми на системата "Социални грижи" 28 
Америка и българите 55 
Английски език 46 
Безкрайният катун 53 
Бизнес кореспонденция със съвременни информационни технологии 45 
Буквар с различни поучения събрани от Петра Х. Берович за българските училища 31 
Българите в световните хроники 56 57 
Българите мохамедани 34 
Българска народна банка 19 
Български дисертации 1991 3 
Български дисертации 1994 4 
Български дисертации 1995 5 
Български дисертации 1997 6 
Български периодичен печат 7 8 
Българският преход 20 
Годишен отчет 2000 1 
Годишен отчет 2003 9 
До Чикаго и назад 49 
Една преживяна история 47 
Ефективно данъчно облагане на труда, капитала и потреблението в България 14 
Закон за движението по пътищата. Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата 25 
Здравеопазване 2004 36 
Икономико-математическо моделиране на селскостопанското производство 11 
Икономически проблеми на иновационната политика в България 21 
Кратка фамилна енциклопедия 2 
Маркетинг 23 
Математическо моделиране 35 
Мита и митническа политика 13 
Митническа тарифа на Република България 22 
Население и демографски процеси 2003 10 
Немирства на мисълта 51 
Нови предизвикателства пред застрахователната и осигурителната теория и практика 29 
Обучение персонала как конкурентное преимущество 44 
Панорама на институционалната икономическа мисъл 12 
Празниците на българите с легенди и предания 33 
Преки чуждестранни инвестиции, растеж и миграция 24 
Промените в данъчните закони от 1 януари 2005 година 16 17 
Сборник закони 26 
Свинщини 48 
Стокознание 37 
Счетоводни стандарти в публичния сектор 38 
Теория на парите и кредита 18 
Трудовое право России 27 
Усъвършенстване на управлението на инвестициите в застраховането 30 
Финансово счетоводство 39 
Цената 52 
Черно на бяло в Банкеръ 15 
Чисто вълнение 50 
CIA REVIEW 43 
CIA REVIEW 40 41 42 
The University as res publika 32 
To Chicago and Back 54 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Банково дело 15 
Библиографии 3 4 5 6 7 8 
Бизнес комуникации 45 
БНБ 19 
Висше образование в Европа 32 
Гражданско право 26 
Данъци 16 17 
Данъчно облагане 14 
Демография 10 
Езиково и говорно образование 46 
Енциклопедия на света 2 
Етнография 33 
Етнография на България 34 
Застраховане 29 
Застрахователен инвестиционен портфейл 30 
Здравеопазване - статистически данни 36 
Икономика 21 
Икономически методи 11 
Икономически растеж 20 
Икономически теории 12 
Историческа хронология 56 
История на САЩ 55 
Литературознание 51 
Маркетинг 23 
Математическо моделиране 35 
Мита 13 
Митническа политика 22 
Научна работа 1 
Образование 31 
Одит 40 41 42 43 
Пари 18 
Персонал 44 
Поезия 50 
Пътеписи 54 
Пътеписни романи 49 
Пътища 25 
Романи 52 53 
Романизовани биографии 47 
Социални грижи 28 
Статистика 9 
Стокознание 37 
Счетоводни стандарти 38 
Трудово право 27 
Финансово счетоводство 39 
Хроники 57 
Художествена литература 48 
Чуждестранни инвестиции 24